Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Hongrois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Hongrois

PictBridge rendszerű

PictBridge rendszerű nyomtató A kapcsolat nem hozható létre. •A fényképezőgép nem csatlakoztatható közvetlenül olyan nyomtatóhoz, amely nem felel meg a PictBridge szabványnak. Érdeklődjék a nyomtató gyártójánál, hogy a nyomtató PictBridgekompatibilis-e. •Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy csatlakoztatható-e a fényképezőgéphez. •Az [USB csatl.] menüpontban válassza a [PictBridge] lehetőséget (94. oldal). •Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a többcélú csatlakozó kábelét. Ha hibaüzenetet jelez a nyomtató, tanulmányozza a nyomtató mellékelt kezelési útmutatóját. Nem nyomtatható ki kép. •Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép és a nyomtató megfelelően csatlakozik-e egymáshoz a többcélú csatlakozó kábelével. •Kapcsolja be a nyomtatót. A részleteket a nyomtató mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza. •Ha nyomtatás közben választja ki a [Kilép] menüpontot, akkor előfordulhat, hogy a képek nem nyomtatódnak ki. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a többcélú csatlakozó kábelét. Ha még mindig nem tudja kinyomtatni a képeket, akkor húzza ki a többcélú csatlakozó kábelét, kapcsolja ki és be a nyomtatót, majd csatlakoztassa újra a többcélú csatlakozó kábelét. •Mozgóképek nem nyomtathatók ki. •Előfordulhat, hogy a nem ezzel a fényképezőgéppel készített képek, illetve a számítógéppel módosított képek nem nyomtathatók ki. •A nyomtatótól függően a panorámaképek esetleg nem, vagy levágott panorámaképként nyomtathatóak ki. A nyomtatás megszakadt. • Még azelőtt húzta ki a többcélú csatlakozó kábelét, mielőtt a folyamatban) szimbólum eltűnt volna. (PictBridge csatlakozás Tartalomjegyzék Művelet keresése MENU/beállítások keresése Tárgymutató Áttekintő (index) üzemmódban nem lehet dátumot beilleszteni, képet nyomtatni. •A nyomtató nem támogatja ezeket a funkciókat. Érdeklődjék a nyomtató gyártójánál, hogy a nyomtató támogatja-e ezeket a funkciókat. •A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy áttekintő (index) üzemmódban a dátum nem helyezhető rá a képre. Érdeklődjék a nyomtató gyártójánál. A nyomtató a „---- -- --” jelet nyomtatja a képen oda, ahol a dátumnak kellene megjelennie. •Felvételi adatokat nem tartalmazó képek nem nyomtathatók ki beillesztett dátummal. A [Dátum] menüpontot állítsa [Ki] értékre, és nyomtassa ki újra a képet (117. oldal). A kiválasztott méretben a kép nem nyomtatható ki. •Ha a nyomtatót a számítógéphez csatlakoztatja, és utána más méretű papírt kíván használni, húzza ki majd helyezze vissza a többcélú csatlakozó kábelét. •A fényképezőgép nyomtatási beállítása különbözik a nyomtatóétól. Vagy a fényképezőgép (117. oldal), vagy a nyomtató beállítását módosítsa. • Érdeklődjék a nyomtató gyártójánál, hogy a nyomtató támogatja-e a kívánt méretet. 126 HU

A nyomtatás megszakítása után a fényképezőgép nem működik. • Várjon egy kicsit, amíg a nyomtató végrehajtja a megszakítást. Ez a nyomtatótól függően eltarthat egy ideig. További információk Az objektív bepárásodott. •Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon körülbelül egy órát, mielőtt ismét használja. A fényképezőgép nem működik kitolt objektívvel. • Lemerült az akkumulátor. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátort, majd kapcsolja be újra a fényképezőgépet. •Ne próbája erőltetni a megállt objektívet. A fényképezőgép felmelegszik, amikor hosszabb ideig használja. •Ez nem hibás működés. A fényképezőgép bekapcsolásakor az órabeállító képernyő jelenik meg. •Állítsa be ismét a dátumot és az időt (106. oldal). •A belső akkumulátor kimerült. Tegyen be feltöltött akkumulátort, kapcsolja ki a készüléket és 24 óráig vagy hosszabb ideig ne használja. A dátum vagy az idő nem megfelelő. •A zónabeállítás nem egyezik meg azzal, ahol Ön tartózkodik. A MENU t [Óra beállítások] t [Zóna beállítás] funkcióval módosítsa a beállítást. (Beáll.ok) t Tartalomjegyzék Művelet keresése MENU/beállítások keresése Tárgymutató 127 HU