08.04.2024 Views

PKKE - Szívügyünk Páty

EGYESÜLETÜNK, A PÁTYIAK A KÖZSÉGÉRT ÉS KÖZÖSSÉGÉRT EGYESÜLET (PKKE) AZ ÖN TÁMOGATÁSÁT KÉRI, HOGY A 2024. JÚNIUS 9-I ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON KÉPVISELŐKET ÉS POLGÁRMESTERT ADHASSON A TELEPÜLÉSNEK.

EGYESÜLETÜNK, A PÁTYIAK A KÖZSÉGÉRT ÉS KÖZÖSSÉGÉRT EGYESÜLET (PKKE) AZ ÖN TÁMOGATÁSÁT
KÉRI, HOGY A 2024. JÚNIUS 9-I ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON KÉPVISELŐKET ÉS POLGÁRMESTERT
ADHASSON A TELEPÜLÉSNEK.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SZÍVÜGYÜNK

PÁTY!

EGYESÜLETÜNK, A PÁTYIAK A KÖZ-

SÉGÉRT ÉS KÖZÖSSÉGÉRT EGYESÜ-

LET (PKKE) AZ ÖN TÁMOGATÁSÁT

KÉRI, HOGY A 2024. JÚNIUS 9-I ÖN-

KORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON KÉP-

VISELŐKET ÉS POLGÁRMESTERT

ADHASSON A TELEPÜLÉSNEK.

Célunk, hogy a következő öt évben a lakosok

érdekeit szem előtt tartva fejlődjön

Páty, és ne pártpolitikai érdekek

befolyásolják a településünk sorsát.

Páty többet érdemel! Jelöltjeink

olyan lokálpatrióta civilek, akik egy

dinamikusan fejlődő, sikeres,

ugyanakkor élhető településben

látják a jövőt és ezért

szeretnének dolgozni.

PKKE

SZÍVÜGYÜNK PÁTY


PROGRAMUNK:

ÉLHETŐ, BIZTONSÁGOS, FENNTARTHATÓ

TELEPÜLÉS

• Rendezett, tiszta közterületek, vonzó

településkép, megújuló közösségi terek

• Veszélyes üzemek, akkumulátorgyárak

Pátyra településének megakadályozása

• Szigorú építési szabályok - egy telken

1 lakóegység, új lakópark építések

korlátozása, mezőgazdasági

területek (Mézeshegy kivételével)

nem kapnak lakófunkciót


• A meglévő zöldterületek megóvása,

az ipari területek felőli zaj-, por- és

fényszennyezés megszüntetése, zöldterületek

minőségi fejlesztése (jelentős

fásítási program)

• Professzionális településüzemeltetés –

közszolgáltatási képességek bővítése

• Tömegközlekedés fejlesztése - gyors

buszjárat Kelenföldre, közvetlen iskolabusz

járat (Pátyon belül és Biatorbágyra),

KanyarGo menetrendjének

átalakítása

• Közbiztonság erősítése - közterület-felügyelet

bővítése 0-24

órás készenléttel, a jelentősen

elavult térfigyelő

kamerarendszer

cseréje


INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

• Többfunkciós sportcsarnok megépítése - fenntartható,

gazdaságosan üzemeltethető sportcsarnok Pátyon, sportolási

lehetőségek kibővítése, új szakosztályok létrehozása,

modern konditerem kialakítása

• Egészségügyi központ - új egészségház modern szakorvosi-,

gyermek- és háziorvosi rendelőkkel, gyógyszertárral,

saját mentőállomással, a pátyi gyermekek részére

hétvégén és éjszaka is elérhető kivonuló orvosi ellátással

• Északi elkerülő út megépítése - Telki és Budajenő

felől érkező forgalom településen kívüli elvezetése,

a forgalomterhelés jelentős csökkentése (az

érintett településekkel együttműködve megvalósítható

beruházás)


• Bevásárlópark feltételeinek megteremtése - STOP-

SHOP jellegű, jól megközelíthető bevásárlóközpont kialakításának

lehetősége diszkontláncokkal (pl. LIDL, ALDI),

különféle szolgáltatásokkal (pl. drogéria, ruhaboltok, éttermek,

autómosó, elektronikai áruház), tágas parkolóval

• Fedett termelői piac kialakítása - modern, fedett piactér

építése, a helyi termelők támogatása, közösségi kert

létrehozása

• Út- és járdaépítési program - belterületi utcák

leaszfaltozása, mellékutcák felújítása, járdák építése,

a Mézeshegy infrastruktúrájának jelentős

fejlesztése

• Szabadidőpark létrehozása - a Füzes-patak

mentén

• Kerékpárúthálózat kialakítása -

Biatorbágy, Telki, Zsámbék desztinációkkal,

pályázati források esetén


ÁTLÁTHATÓAN MŰKÖDŐ ÖNKORMÁNYZAT

• Közvetlen kommunikáció, a lakosság rendszeres tájékoztatása

• A lakosok és a helyi civil szervezetek véleményének kikérése a

beruházásokkal kapcsolatban és közösségi költségvetés bevezetése

• Új kommunikációs csatornák - online bejelentési lehetőség a

paty.hu-n, zöld szám létrehozása, mobil applikáció kifejlesztése

• Az önkormányzati dokumentumok, szerződések, pályázatok,

jegyzőkönyvek nyilvánossá tétele, értékhatártól függetlenül

• Testületi-ülések közvetítése a közösségi médiában,

közérthető összefoglalók

• Hatékony, felelős vagyongazdálkodás, átlátható

beszerzési szabályok, nyílt eljárások

• Helyi rendeletek, jogszabályok teljes felülvizsgálata


HELYI CIVIL SZERVEZETEK ÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT

• Új, átlátható és egységes pályázati

rendszer a civil szervezetek támogatására

• A támogatások összegének emelése,

a források igazságosabb elosztása

• Az Önkormányzat és a helyi civil

szervezetek stratégiai együttműködésének

kialakítása

• pátyi iskolások részére nyári-,

napközis- és szabadidő táborok

szervezése, nyelvi programok

indítása


SZABADIDŐS- ÉS VERSENYSPORT TÁMOGATÁSA

• Stratégiai együttműködés a Pátyi Sport Egyesülettel

(PSE), sportesemények támogatása, népszerűsítése

• A pátyi gyermekek sportegyesületi tagdíjának Önkormányzat

általi átvállalása

• A műfüves focipálya ingyenes használata a pátyi

lakosok számára

• Támogatás PSE-nél dolgozó sportszakemberek

képzésében és továbbképzésében

• Önkormányzati ösztöndíj program elindítása

a kiemelten tehetséges sportolók támogatására


SZOCIÁLIS PROGRAM

• Modern szociális bérlakások és szolgálati lakások építésének

megkezdése rászoruló családoknak, pedagógusoknak,

egészségügyi dolgozóknak

• A pátyi iskolás gyermekek részére jelentős iskolakezdési

támogatás biztosítása

• A Pátyra született gyermekek életkezdési támogatása

• Nagyobb gyermekétkeztetési támogatás

biztosítása a rászoruló családoknak

PKKE

SZÍVÜGYÜNK PÁTY


KULTURÁLIS ÉLET TÁMOGATÁSA

• Új kulturális stratégia kidolgozása a helyi civil

szervezetek és szakemberek bevonásával

• Az értékeket közvetítő, közösségépítő programok

támogatása

• A Pincehegy infrastrukturális fejlesztésének

elősegítése, a helyi szolgáltatók és

vállalkozások támogatása

• A könyvtár méltó körülmények közé

történő áthelyezése

• A Pátyi Pincenapok és a Civilizáció

rendezvények kiemelt

támogatása

• Ifjúsági közösségi programok

szervezése


KÖRNYEZETVÉDELEM

• Új szennyvíztisztító-telep mielőbbi megépítése

(állami beruházás)

• Közmű-kapacitások szakértői felülvizsgálata

• A környezeti terhelés, a zaj-, levegő- és porszennyezés

csökkentése

• Köztéri elektromos autó töltők kiépítése,

kedvezményes díjszabással

• Környezetre és egészségre veszélyes üzemek

létesítésének megakadályozása

• Helyi természeti értékek

védelme

• Kültéri szelektív hulladékgyűjtők

telepítése


Kérjük, támogasson minket, mert a program megvalósításához

Önre is szükségünk van!

Június 9-én szavazzon a PPKE jelöltjeire, ha Önnek is

szívügye Páty!

Polgármesterjelölt: Dr. Kovács Ferenc

Képviselő-jelöltek:

Dr. Kovács Ferenc

Monos Zsuzsanna

Dr. Gergely András

Körmendi Csilla

Futó Gábor

Erdélyi Anetta

Szojka Ferenc

Tornai Dániel

Amennyiben kérdése van a programmal kapcsolatban,

forduljon hozzánk bizalommal.

paty.pkke@gmail.com

Monos Zsuzsanna: 06 20 291 9594

facebook.com/paty.pkke

fotók: freepik.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!