21.11.2015 Views

Sony DSC-S1900 - DSC-S1900 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-S1900 - DSC-S1900 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-S1900 - DSC-S1900 Istruzioni per l'uso Rumeno

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Cuprins<br />

Index<br />

Manual de utilizare a Cyber-shot<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>S1900</strong>/S2000/S2100<br />

© 2010 <strong>Sony</strong> Corporation 4-188-768-11(1)<br />

RO


Modul de utilizare a acestui<br />

manual<br />

Faceţi clic pe un buton din dreapta sus pentru a ajunge la pagina corespunzătoare.<br />

Acest lucru este util în momentul căutării unei funcţii pe care doriţi să o vizualizaţi.<br />

Căutaţi informaţii după funcţie.<br />

Căutaţi informaţii după o<strong>per</strong>aţiune.<br />

Căutaţi informaţii conform listei cu<br />

opţiunile de MENU / Setări.<br />

Căutaţi informaţii după cuvinte-cheie.<br />

Marcaje și adnotări utilizate în acest manual<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

În acest manual, ordinea o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

este indicată de săgeţi (t). Utilizaţi<br />

aparatul foto în ordinea indicată.<br />

Marcajele sunt afișate așa cum apar în<br />

setarea implicită a aparatului foto.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Setarea implicită este indicată de .<br />

Indică măsurile de siguranţă și limitările<br />

referitoare la utilizarea corectă a<br />

aparatului foto.<br />

z Indică informaţiile utile.<br />

2 RO


Observaţii privind utilizarea<br />

aparatului foto<br />

Observaţii privind tipurile de carduri<br />

de memorie pe care le puteţi utiliza<br />

(se vinde separat)<br />

Cu acest aparat puteţi utiliza următoarele<br />

carduri de memorie: „Memory Stick PRO<br />

Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”,<br />

„Memory Stick Duo”, cardurile de<br />

memorie SD și SDHC. Cardurile<br />

MultiMediaCard nu pot fi utilizate.<br />

În cazul acestui aparat foto, s-a stabilit<br />

faptul că se pot folosi carduri de memorie<br />

de până la 32 GB.<br />

În acest manual, termenul „Memory Stick<br />

Duo” face referire la „Memory Stick PRO<br />

Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo” și<br />

la „Memory Stick Duo”.<br />

• Se recomandă să utilizaţi următoarele<br />

carduri de memorie atunci când înregistraţi<br />

filme:<br />

– („Memory Stick PRO<br />

Duo”)<br />

– („Memory Stick PRO-<br />

HG Duo”)<br />

– Card de memorie SD sau SDHC (clasa 2<br />

sau mai rapid)<br />

• Pentru informaţii suplimentare despre<br />

„Memory Stick Duo”, vezi pagina 90.<br />

La utilizarea unui „Memory Stick Duo”<br />

într-un slot „Memory Stick” de mărime<br />

obișnuită<br />

Puteţi utiliza „Memory Stick Duo”<br />

introducându-l în adaptorul „Memory<br />

Stick Duo” (se vinde separat).<br />

Adaptor „Memory<br />

Stick Duo”<br />

Observaţii despre ecranul LCD și<br />

obiectiv<br />

• Ecranul LCD este fabricat cu o tehnologie<br />

de înaltă precizie, care asigură<br />

funcţionalitatea a peste 99,99% din pixeli.<br />

Cu toate acestea, pe ecranul LCD pot apărea<br />

niște mici puncte de culoare neagră și / sau<br />

luminoase (albe, roșii, albastre sau verzi).<br />

Aceste puncte sunt un rezultat normal al<br />

procesului de producţie și nu afectează<br />

înregistrarea.<br />

Puncte negre, albe, roșii,<br />

albastre sau verzi<br />

• Expunerea ecranului LCD sau a obiectivului<br />

la lumina directă a soarelui pentru <strong>per</strong>ioade<br />

lungi de timp poate provoca defecţiuni. Fiţi<br />

atent atunci când lăsaţi aparatul foto lângă o<br />

fereastră sau în aer liber.<br />

• Nu apăsaţi ecranul LCD. Ecranul se poate<br />

decolora și defecta.<br />

• Imaginile pot să se deplaseze cu greutate pe<br />

ecranul LCD dacă tem<strong>per</strong>atura ambiantă<br />

este scăzută. Acest lucru nu reprezintă o<br />

defecţiune.<br />

• Aveţi grijă să nu loviţi și să nu apăsaţi cu<br />

putere obiectivul mobil.<br />

Condensul<br />

• Dacă aparatul foto este adus direct dintr-un<br />

loc rece într-un loc cald, umezeala se poate<br />

condensa în interiorul sau la exteriorul<br />

aparatului foto. Această condensare a<br />

umezelii poate determina defectarea<br />

aparatului foto.<br />

• Dacă s-a adunat condens pe obiectiv,<br />

închideţi aparatul foto și așteptaţi<br />

aproximativ o oră, pentru ca umezeala să se<br />

evapore. Reţineţi că, dacă încercaţi să<br />

realizaţi fotografii cu urme de umezeală în<br />

interiorul obiectivului, nu veţi putea<br />

înregistra imagini clare.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

3 RO


Imaginile din acest manual<br />

Imaginile din acest manual sunt folosite doar<br />

ca exemplu și nu reprezintă fotografii reale<br />

realizate cu acest aparat foto.<br />

Despre ilustraţii<br />

Ilustraţiile din acest manual sunt valabile<br />

pentru modelul <strong>DSC</strong>-S2100, dacă nu există alte<br />

indicaţii specifice.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

4 RO


Cuprins<br />

Observaţii privind utilizarea aparatului foto<br />

Fotografiere<br />

Modul de utilizare a acestui manual ····················· 2<br />

Observaţii privind utilizarea aparatului foto··········· 3<br />

Căutarea după o<strong>per</strong>aţiune ···································· 7<br />

MENU / Căutarea după setări······························· 9<br />

Identificarea părţilor componente ······················· 12<br />

Lista de pictograme afișate pe ecran·················· 13<br />

Utilizarea butonului de selectare a modului ········ 15<br />

Utilizarea memoriei interne ································· 16<br />

Zoomul ································································ 17<br />

DISP (setările pentru afișajul ecranului) ················18<br />

Bliţ ······································································· 19<br />

Declanșatorul de zâmbet ···································· 20<br />

Temporizator······················································· 21<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Vizualizare<br />

Vizualizarea imaginilor statice ····························· 22<br />

Redarea cu zoom················································ 23<br />

Index imagini······················································· 24<br />

Șterge·································································· 25<br />

Vizionarea filmelor··············································· 26<br />

MENU (Fotografiere)<br />

Opţiunile de MENU (Fotografiere) ························· 9<br />

5 RO


MENU (Vizualizare)<br />

Opţiunile de MENU (Vizualizare) ························· 10<br />

Cuprins<br />

Setări<br />

Computer<br />

Imprimarea<br />

Setarea opţiunilor················································ 11<br />

Utilizarea cu computerul dumneavoastră ··········· 70<br />

Utilizarea softului················································· 71<br />

Conectarea aparatului foto la computer·················73<br />

Încărcarea imaginilor într-o aplicaţie media············75<br />

Imprimarea imaginilor statice······························ 77<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Probleme tehnice<br />

Probleme tehnice ················································ 79<br />

Mesaje de avertizare ··········································· 87<br />

Altele<br />

„Memory Stick Duo” ··········································· 90<br />

Bateriile ······························································· 92<br />

Index<br />

Index ··································································· 94<br />

6 RO


Căutarea după o<strong>per</strong>aţiune<br />

Setările realizate<br />

automat de aparatul<br />

foto<br />

Fotografierea<br />

portretelor<br />

Fotografierea<br />

obiectelor aflate în<br />

mișcare<br />

Autoreglare inteligentă······································· 28<br />

Selectare scenă ··················································· 30<br />

Instantaneu estompat ········································ 30<br />

Portret crepuscul················································· 30<br />

Declanșatorul de zâmbet ·································· 20<br />

Detecţie feţe·························································· 44<br />

Reduc. ef. ochi roșii············································ 55<br />

Modul Film····························································· 15<br />

Setări în rafală······················································· 36<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Fotografierea fără<br />

neclaritate<br />

Sensibilitate înaltă ··············································· 30<br />

Temporizatorul cu declanșare după<br />

2 secunde ······························································ 21<br />

ISO··········································································· 38<br />

SteadyShot···························································· 35<br />

Index<br />

Fotografierea cu<br />

lumină de fundal<br />

Bliţul automat ······················································· 19<br />

Recunoaștere scenă····································· 28, 32<br />

Fotografierea în locuri<br />

întunecate<br />

Sensibilitate înaltă ··············································· 30<br />

Sincronizare lentă················································ 19<br />

ISO··········································································· 38<br />

Reglarea expunerii EV············································································· 37<br />

7 RO


Modificarea poziţiei de<br />

focalizare<br />

Modificarea<br />

dimensiunii imaginii<br />

Focalizare ······························································ 40<br />

Dimens. imag.······················································· 33<br />

Cuprins<br />

Ștergerea imaginilor Șterge ······························································· 25, 48<br />

Format ···································································· 63<br />

Afișarea imaginilor<br />

mărite<br />

Redarea cu zoom ················································ 23<br />

Tăiere margini (Redimens.)······························· 47<br />

Editarea imaginilor Retușează······························································ 47<br />

Redarea unei serii de<br />

imagini în ordine<br />

Prezentare imagini ·············································· 46<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Fotografierea /<br />

vizualizarea cu<br />

indicatoare ușor de<br />

observat<br />

Mod Facil ························································· 32, 45<br />

Index<br />

Imprimarea imaginilor<br />

cu data realizării<br />

acestora<br />

Utilizarea „PMB (Picture Motion Browser)”<br />

·················································································· 71<br />

Modificarea setărilor<br />

datei și orei<br />

Setare dată și oră ················································ 69<br />

Iniţializarea setărilor Iniţializare ······························································· 60<br />

Imprimarea imaginilor Imprimare······························································· 77<br />

8 RO


MENU / Căutarea după setări<br />

Opţiunile de MENU (Fotografiere)<br />

Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de fotografiere cu ajutorul butonului MENU.<br />

1 Apăsaţi butonul ON/OFF (Pornire / oprire) pentru a iniţia modul de<br />

fotografiere.<br />

2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul<br />

MENU.<br />

3 Selectaţi opţiunea dorită a meniului cu v/V/b/B<br />

de pe butonul de comandă.<br />

4 Apăsaţi butonul MENU pentru a închide ecranul<br />

MENU.<br />

În tabelul de mai jos, indică setările care pot fi modificate, iar –, setările care nu pot fi<br />

modificate. O setare poate fi fixă sau restricţionată, în funcţie de modul de fotografiere.<br />

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pagina corespunzătoare fiecărei opţiuni.<br />

Pictogramele de sub [ ] indică modurile disponibile.<br />

Buton de selectare a modului<br />

Butonul de comandă a modului<br />

Butonul ON/OFF<br />

(Pornire / oprire)<br />

Butonul MENU<br />

Mod REC<br />

Opţiunile meniului<br />

Mod REC —<br />

Selectare scenă — — —<br />

(Mod Facil) —<br />

Dimens. imag.<br />

SteadyShot —<br />

Setări în rafală —<br />

EV<br />

ISO — — —<br />

Balans de alb —<br />

Focalizare — — —<br />

Mod măsurare — —<br />

Sensibilitate detect. zâmbet —<br />

Detecţie feţe —<br />

(Setări)<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţie<br />

• Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod.<br />

9 RO


Opţiunile de MENU (Vizualizare)<br />

Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de vizualizare cu ajutorul butonului MENU.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul<br />

MENU.<br />

3 Selectaţi opţiunea dorită a meniului cu v/V/b/B<br />

de pe butonul de comandă.<br />

4Apăsaţi z din mijlocul butonului de comandă.<br />

În tabelul de mai jos,<br />

indică o funcţie disponibilă.<br />

Opţiunile meniului Card de memorie Memoria internă<br />

(Mod Facil)<br />

(Prezentare imagini)<br />

(Retușează)<br />

(Șterge)<br />

(Protejează)<br />

DPOF —<br />

(Imprimare)<br />

(Rotește)<br />

(Selectează folder) —<br />

(Setări)<br />

Butonul de comandă a modului<br />

Butonul<br />

(Redare)<br />

Butonul MENU<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţie<br />

• Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod.<br />

10 RO


Setarea opţiunilor<br />

Puteţi modifica setările din ecranul<br />

(Setări).<br />

1 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul<br />

MENU.<br />

2 Selectaţi (Setări) cu V de pe butonul de<br />

comandă și apăsaţi z din mijlocul butonului de<br />

comandă pentru a afișa ecranul de configurare.<br />

3 Selectaţi categoria dorită cu v/V și apăsaţi B<br />

pentru a selecta fiecare opţiune, apoi apăsaţi z.<br />

4 Selectaţi setarea dorită și apăsaţi z.<br />

Butonul de comandă a modului<br />

Butonul MENU<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Categorii<br />

Setări fotografiere<br />

Setări principale<br />

Instrument card memorie<br />

Instrument memorie int.<br />

Setări ceas<br />

Opţiuni<br />

Caroiaj<br />

Zoom digital<br />

Reduc. ef. ochi roșii<br />

Bip<br />

Language Setting<br />

Ghid funcţionare<br />

Economisire energ.<br />

Iniţializare<br />

Conectare USB<br />

Setări LUN<br />

Format<br />

Creează folder REC.<br />

Modif. folder REC.<br />

Șterg. folder REC<br />

Copiază<br />

Număr fișier<br />

Format<br />

Număr fișier<br />

Setare dată și oră<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţii<br />

• [Setări fotografiere] apare numai atunci când setările au fost accesate din modul de fotografiere.<br />

• [Instrument card memorie] apare numai dacă aţi introdus un card de memorie în aparat, iar<br />

[Instrument memorie int.] apare numai dacă nu aţi introdus un card.<br />

11 RO


Identificarea părţilor componente<br />

9<br />

qk ql w;<br />

q;<br />

qa<br />

qs<br />

qd<br />

qf<br />

qg<br />

qh<br />

qj<br />

A Butonul ON/OFF (Pornire / oprire)<br />

B Buton declanșator<br />

C Led temporizator / declanșator zâmbet<br />

D Microfon<br />

E Ledul ON/OFF (Pornire / oprire)<br />

F Bliţ<br />

G Obiectiv<br />

H Mufă<br />

I Ecran LCD<br />

(USB)<br />

J Butonul (Redare) (22)<br />

K Pentru fotografiere: Butonul W/T<br />

(zoom) (17)<br />

Pentru vizualizare: Butonul (Redare<br />

cu zoom) / butonul (Index) (23, 24)<br />

L Inel pentru cureaua de mână*<br />

M Buton de selectare a modului (15)<br />

N Butonul (Șterge) (25)<br />

O Led de acces<br />

P Butonul MENU (9)<br />

Q Butonul de comandă a modului<br />

MENU activat: v/V/b/B/z<br />

MENU dezactivat: DISP/ / /<br />

R Avertizor sonor<br />

S Orificiu pentru trepied<br />

T Fantă pentru cardul de memorie<br />

U Capac compartiment pentru baterii /<br />

card de memorie<br />

V Fantă de introducere a bateriilor<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

wa<br />

ws<br />

* Utilizarea curelei de mână<br />

Cureaua de mână este fixată din fabrică pe<br />

carcasa aparatului foto. Introduceţi mâna prin<br />

buclă, pentru a împiedica defectarea aparatului<br />

foto ca urmare a posibilului contact cu solul.<br />

Inel<br />

12 RO


Lista de pictograme afișate pe<br />

ecran<br />

Pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto.<br />

Puteţi modifica afișajul ecranului utilizând DISP (setări pentru afișajul ecranului) de pe<br />

butonul de comandă.<br />

La realizarea de fotografii statice<br />

• Pictogramele sunt limitate în<br />

Facil).<br />

La realizarea de filme<br />

(Mod<br />

A<br />

Afișaj<br />

Indicaţie<br />

Energia disponibilă<br />

Avertisment baterie<br />

descărcată<br />

Dimensiune imagine<br />

• / / sunt afișate<br />

numai pentru <strong>DSC</strong>-S2100.<br />

• / sunt afișate<br />

numai pentru <strong>DSC</strong>-<strong>S1900</strong>/<br />

S2000.<br />

Selectare scenă<br />

Modul aparatului foto<br />

(Autoreglare inteligentă,<br />

Programare auto, Mod film)<br />

Pictograma Recunoaștere<br />

scenă<br />

Balansul de alb<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

La redare<br />

Modul de măsurare<br />

SteadyShot<br />

Avertizare asupra vibraţiilor<br />

Indicatorul Sensibilitate<br />

detect. zâmbet<br />

Scalare zoom<br />

Conectarea PictBridge<br />

Protecţie<br />

Marcajul Imprimare (DPOF)<br />

Redarea cu zoom<br />

Continuare r<br />

13 RO


B<br />

Afișaj<br />

z<br />

ISO400<br />

C<br />

Indicaţie<br />

Blocarea AE / AF<br />

Sensibilitatea ISO<br />

125 Timp expunere<br />

F3.5 Valoarea diafragmei<br />

+2.0EV Valoarea expunerii<br />

Indicatorul cadrului de<br />

identificare în intervalul AF<br />

REC Înregistrarea unui film / film în<br />

Stand-by așteptare<br />

0:12 Durata de înregistrare (m:s)<br />

101-0012 Numărul fișierului - folderului<br />

2010 1 1<br />

9:30 AM<br />

z STOP<br />

z PLAY<br />

bB BACK/<br />

NEXT<br />

Data / ora înregistrării imaginii<br />

redate<br />

Ghidul de funcţionare pentru<br />

redarea imaginilor<br />

Selectarea imaginilor<br />

Afișaj Indicaţie<br />

Folderul de înregistrare<br />

Folderul de redare<br />

96 Numărul de imagini<br />

înregistrabile<br />

12/12 Numărul imaginii / numărul de<br />

imagini înregistrate în folderul<br />

selectat<br />

100Min Durata înregistrabilă<br />

Mediul de redare / înregistrare<br />

(cardul de memorie, memoria<br />

internă)<br />

Modificarea folderului<br />

Reducerea efectului de ochi<br />

roșii<br />

Modul de măsurare<br />

Modul bliţului<br />

Încărcarea bliţului<br />

Balansul de alb<br />

D<br />

Afișaj<br />

+2.0EV<br />

Indicaţie<br />

Temporizatorul<br />

Detecţie feţe<br />

În rafală<br />

Cadru de identificare în<br />

intervalul AF<br />

Marcaje măsurare parţială<br />

Valoarea expunerii<br />

500 Timp expunere<br />

F3.5 Valoarea diafragmei<br />

N<br />

Redarea<br />

Bara de redare<br />

00:00:12 Contor<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

ISO 400<br />

Sensibilitatea ISO<br />

14 RO


Utilizarea butonului de selectare<br />

a modului<br />

Fixaţi butonul de selectare a modului la funcţia dorită.<br />

Cuprins<br />

Buton declanșator<br />

Butonul MENU<br />

Buton de selectare a modului<br />

(Imagine statică) Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii statice (paginile 28, 29, 30).<br />

Puteţi seta modul de fotografiere a imaginilor statice cu ajutorul<br />

MENU t [Mod REC].<br />

(Film)<br />

Puteţi înregistra filme.<br />

Apăsaţi complet butonul declanșator pentru a începe<br />

înregistrarea, apoi apăsaţi din nou butonul declanșator pentru a<br />

încheia înregistrarea.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

15 RO


Utilizarea memoriei interne<br />

Aparatul foto are aproximativ 6 MB de memorie internă. Această memorie nu este<br />

mobilă. Chiar dacă nu există un card de memorie în aparatul foto, puteţi înregistra<br />

imagini folosind memoria internă.<br />

B<br />

B<br />

Memoria<br />

internă<br />

Atunci când este introdus un card de memorie<br />

[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate pe cardul de<br />

memorie.<br />

[Redare]: Sunt redate imaginile de pe cardul de<br />

memorie.<br />

[Meniu, Setări etc.]: Pentru prelucrarea imaginilor de<br />

pe cardul de memorie sunt disponibile mai multe funcţii.<br />

Atunci când nu este introdus un card de memorie<br />

[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate folosind<br />

memoria internă.<br />

[Redare]: Imaginile din memoria internă sunt redate.<br />

[Meniu, Setări etc.]: Pentru prelucrarea imaginilor din<br />

memoria internă sunt disponibile mai multe funcţii.<br />

Despre imaginile stocate în memoria internă<br />

Vă recomandăm să copiaţi (să executaţi o copie de siguranţă) datele fără erori, folosind<br />

una dintre următoarele metode.<br />

Pentru a copia (executa o copie de siguranţă) datele pe hard-disk-ul<br />

computerului dvs.<br />

Urmaţi procedura de la pagina 73 fără cardul de memorie introdus în aparat.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Pentru a copia (executa o copie de siguranţă) datele pe un card de memorie<br />

Pregătiţi un card de memorie cu suficient spaţiu liber și urmaţi procedura din secţiunea<br />

[Copiază] (pagina 67).<br />

Observaţii<br />

• Nu puteţi transfera imaginile de pe un card de memorie în memoria internă.<br />

• Realizând o conexiune USB între aparatul foto și un computer cu un cablu USB special, puteţi<br />

transfera date din memoria internă pe computer. Cu toate acestea, nu puteţi transfera date de pe<br />

computer în memoria internă.<br />

16 RO


Zoomul<br />

Puteţi mări imaginea în timpul fotografierii. Zoomul optic al aparatului foto poate mări<br />

imaginile până la 3×.<br />

1 Apăsaţi butonul W/T (zoom).<br />

Apăsaţi butonul T pentru a mări și butonul W pentru a<br />

micșora.<br />

• Atunci când scara de zoom depășește 3×, vezi pagina 54.<br />

Butonul T<br />

Butonul W<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Observaţie<br />

• Nu puteţi modifica scara de zoom la realizarea unui film.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

17 RO


DISP (setările pentru afișajul<br />

ecranului)<br />

1 Apăsaţi DISP (setări pentru afișajul ecranului) de pe butonul de comandă.<br />

2 Selectaţi modul dorit de la butonul de comandă.<br />

Cuprins<br />

(Luminos +<br />

numai imagine)<br />

(Luminos +<br />

Date expunere)<br />

(numai modul de<br />

redare)<br />

(Luminos)<br />

Fixează ecranul la o luminozitate mai mare<br />

și afișează numai imaginile.<br />

Fixează ecranul la o luminozitate mai mare<br />

și afișează informaţiile.<br />

Sunt afișate și datele Exif ale imaginii<br />

înregistrate.<br />

Fixează ecranul la o luminozitate mai mare<br />

și afișează informaţiile.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

(Normal)<br />

Fixează ecranul la luminozitatea standard și<br />

afișează informaţiile.<br />

Index<br />

Observaţie<br />

• Dacă vizualizaţi imaginile la lumină exterioară puternică, măriţi luminozitatea ecranului. Cu<br />

toate acestea, energia bateriei poate scădea mai repede în astfel de condiţii.<br />

18 RO


Bliţ<br />

1 Apăsaţi (Bliţ) de pe butonul de comandă.<br />

2 Selectaţi modul dorit de la butonul de comandă.<br />

Cuprins<br />

(Auto)<br />

(Activat)<br />

(Sincronizare<br />

lentă)<br />

(Dezactivat)<br />

Bliţul se declanșează automat în locurile întunecate sau când<br />

există lumină de fundal.<br />

Bliţul funcţionează continuu.<br />

Bliţul funcţionează continuu.<br />

Timpul de expunere este scurt într-un loc întunecat, pentru a<br />

putea surprinde clar fundalul care nu este în raza bliţului.<br />

Bliţul nu funcţionează.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Observaţii<br />

• Bliţul se aprinde intermitent de două ori. Primul bliţ reglează cantitatea de lumină.<br />

• La încărcarea bliţului, este afișat .<br />

• Nu puteţi folosi bliţul în timpul fotografierii în rafală.<br />

• Puteţi selecta numai [Auto] sau [Dezactivat] atunci când aparatul este în modul Autoreglare<br />

inteligentă sau Facil.<br />

zAtunci când, pe fotografiile realizate cu bliţ, apar „pete<br />

rotunde albe”<br />

Acestea sunt cauzate de particulele (de praf, polen etc.) care plutesc în apropierea<br />

obiectivului. Atunci când sunt accentuate de bliţul aparatului foto, apar ca pete<br />

rotunde albe.<br />

Aparat foto<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Subiect<br />

Particule (praf, polen etc.) în aer<br />

Cum pot fi reduse „petele rotunde albe”?<br />

• Aprindeţi lumina în încă<strong>per</strong>e și fotografiaţi subiectul fără bliţ.<br />

• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă. ([Dezactivat] este selectat<br />

automat).<br />

19 RO


Declanșatorul de zâmbet<br />

Atunci când aparatul foto detectează un zâmbet, declanșatorul este acţionat automat.<br />

1 Apăsaţi (Zâmbet) de pe butonul de comandă.<br />

2 Așteptaţi ca zâmbetul să fie detectat.<br />

Atunci când nivelul de zâmbet depășește punctul b de pe<br />

indicator, aparatul foto înregistrează automat imaginile.<br />

Chiar dacă apăsaţi butonul declanșator în timpul utilizării<br />

funcţiei Declanșator zâmbet, aparatul foto realizează<br />

fotografia și revine la modul Declanșator zâmbet.<br />

3 Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou<br />

(Zâmbet).<br />

Cadrul Detecţie feţe<br />

Indicatorul Sensibilitate detect.<br />

zâmbet<br />

Observaţii<br />

• Fotografierea cu Declanșator zâmbet se încheie automat atunci când nu mai există spaţiu<br />

disponibil pe cardul de memorie sau în memoria internă.<br />

• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect, în funcţie de condiţii.<br />

• Nu puteţi utiliza funcţia Zoom digital.<br />

• Nu puteţi utiliza funcţia Declanșator zâmbet atunci când înregistraţi filme.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

zIndicaţii pentru o mai bună surprindere a zâmbetelor<br />

1 Nu aco<strong>per</strong>iţi ochii cu bretonul.<br />

Nu aco<strong>per</strong>iţi faţa cu o pălărie, o mască, ochelari de<br />

soare etc.<br />

2 Încercaţi să staţi cu faţa către aparatul foto, dacă se<br />

poate, la același nivel cu aparatul foto. Ochii<br />

trebuie să fie îngustaţi.<br />

3 Zâmbiţi larg, cu toată gura. Zâmbetul este mai ușor<br />

de detectat atunci când se văd dinţii.<br />

Index<br />

• Declanșatorul acţionează atunci când orice <strong>per</strong>soană a cărei faţă este detectată zâmbește.<br />

• Dacă un zâmbet nu este detectat, setaţi [Sensibilitate detect. zâmbet] din meniul de setare.<br />

20 RO


Temporizator<br />

1 Apăsaţi (Temporizator) de pe butonul de comandă.<br />

2 Selectaţi modul dorit de la butonul de comandă.<br />

(Dezactivat) Nu utilizează temporizatorul.<br />

(10 sec) Setează temporizatorul la un interval de 10 secunde.<br />

La apăsarea butonului declanșator, ledul temporizatorului se<br />

aprinde intermitent și se aude un bip până când declanșatorul<br />

este acţionat.<br />

Pentru a anula, apăsaţi din nou .<br />

(2 sec) Setează temporizatorul la un interval de 2 secunde.<br />

Observaţie<br />

• În modul Facil, puteţi selecta numai [10 sec] sau [Dezactivat].<br />

zReducerea neclarităţii cu temporizatorul cu declanșare<br />

după 2 secunde<br />

Folosiţi temporizatorul cu declanșare după 2 secunde pentru a împiedica obţinerea<br />

de fotografii neclare. Declanșatorul este acţionat la 2 secunde după ce apăsaţi<br />

butonul declanșator, ceea ce reduce instabilitatea aparatului foto la apăsarea<br />

butonului declanșator.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

21 RO


Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Vizualizarea imaginilor statice<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.<br />

2 Selectaţi o imagine cu butonul de comandă.<br />

Cuprins<br />

Index<br />

22 RO


Redarea cu zoom<br />

Redă imaginea mărită.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare cu zoom) în timpul redării<br />

imaginilor statice.<br />

Dimensiunea imaginii este dublată faţă de dimensiunea<br />

anterioară, accentul fiind pus pe centrul imaginii.<br />

2 Reglaţi poziţia de la butonul de comandă.<br />

3 Modificaţi scara de zoom de la butonul W/T (zoom).<br />

Apăsaţi butonul T pentru a mări și butonul W pentru a<br />

micșora.<br />

Apăsaţi z pentru a anula redarea cu zoom.<br />

Arată zona afișată a<br />

întregii imagini<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

zPentru a salva imaginile mărite<br />

Puteţi salva o imagine mărită utilizând funcţia de decorare.<br />

Apăsaţi MENU t [Retușează] t [Tăiere margini (Redimens.)].<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

23 RO


Index imagini<br />

Afișează simultan mai multe imagini.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.<br />

2 Apăsaţi butonul (Index) pentru a afișa ecranul de index al imaginilor.<br />

Apăsaţi din nou butonul pentru a afișa un ecran de index cu și mai multe imagini.<br />

3 Pentru a reveni la ecranul unei singure imagini, selectaţi o imagine cu<br />

butonul de comandă și apăsaţi z.<br />

Observaţie<br />

• Dacă aparatul este setat la modul Facil în timpul afișării indexului de imagini, ecranul LCD se<br />

schimbă într-un ecran cu o singură imagine. Nu puteţi vizualiza imaginile în modul de indexare<br />

dacă vă aflaţi în modul Facil.<br />

zAfișarea imaginilor din folderul dorit<br />

Selectaţi bara laterală stânga cu butonul de comandă, apoi<br />

selectaţi folderul dorit cu v/V.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

24 RO


Șterge<br />

Vă <strong>per</strong>mite să selectaţi imaginile nedorite, în vederea ștergerii. Puteţi șterge imaginile și<br />

de la butonul MENU (pagina 48).<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.<br />

2 Butonul (Șterge) t modul dorit t z de pe butonul de comandă<br />

Toate din acest folder<br />

Imagini multiple<br />

Această imagine<br />

Ieșire<br />

Șterge toate imaginile din folderul selectat.<br />

Apăsaţi [OK] t z după pasul 2.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să selectaţi și să ștergeţi mai multe imagini.<br />

Procedaţi la fel ca după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există<br />

imagini de șters. Selectaţi din nou o imagine cu un<br />

marcaj pentru a șterge marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Șterge imaginea afișată în momentul de faţă în modul<br />

imagine unică.<br />

Anulează ștergerea.<br />

Observaţie<br />

• În modul Facil, puteţi șterge numai imaginea afișată în momentul respectiv.<br />

zPuteţi comuta între modurile index și imagine unică la<br />

selectarea imaginilor<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Apăsaţi butonul (T) al butonului W/T (zoom) în modul<br />

index, pentru a reveni la modul imagine unică, și apăsaţi<br />

butonul (Index) (W) în modul imagine unică, pentru a<br />

reveni la modul index.<br />

• Puteţi și să comutaţi între modurile index și imagine unică în<br />

[Protejează], [DPOF] sau [Imprimare].<br />

25 RO


Vizionarea filmelor<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.<br />

2 Selectaţi un film cu butonul de comandă.<br />

3Apăsaţi z.<br />

Redarea filmului este iniţiată.<br />

Butonul de comandă a<br />

modului<br />

z<br />

B<br />

b<br />

Funcţia Redare<br />

Redare normală / pauză<br />

Rapid înainte<br />

Rapid înapoi<br />

Observaţii<br />

• Nu puteţi asculta fișiere muzicale cu acest aparat dacă este redat un film.<br />

• Este posibil să nu puteţi reda unele fotografii realizate cu alte aparate foto.<br />

zDespre ecranul de vizionare a filmelor<br />

Selectaţi imaginea pe care doriţi să o vizionaţi cu b/B de pe butonul de comandă și<br />

apăsaţi z.<br />

Apare bara Redare și puteţi alege un moment din redarea unui film.<br />

sau apare pe ecranul de vizionare a filmelor.<br />

Pictograma afișată poate fi diferită, în funcţie de dimensiunea imaginii.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Bara de redare<br />

26 RO


Mod REC<br />

Cu ajutorul acestei opţiuni puteţi seta modul de fotografiere Imagine statică.<br />

1 Fixaţi butonul de selectare a modului la (Imagine statică).<br />

2MENU t (Mod REC) t modul dorit<br />

Cuprins<br />

(Autoreglare<br />

inteligentă)<br />

(Programare auto)<br />

(Selectare<br />

scenă)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii statice cu setarea<br />

reglată automat (pagina 28).<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată<br />

automat (timpul de expunere și deschiderea diafragmei)<br />

(pagina 29). De asemenea, puteţi selecta diverse setări<br />

folosind meniul.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în<br />

funcţie de scenă (pagina 30).<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

27 RO


Autoreglare inteligentă<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii statice cu setarea reglată automat.<br />

1 Fixaţi butonul de selectare a modului la (Imagine statică).<br />

2MENU t (Mod REC) t (Autoreglare inteligentă) t z de pe<br />

butonul de comandă<br />

3 Realizaţi fotografia folosind butonul declanșator.<br />

Observaţie<br />

• Modul Bliţ este setat la [Auto] sau la [Dezactivat].<br />

zDespre opţiunea Recunoaștere scenă<br />

Opţiunea Recunoaștere scenă funcţionează în modul Autoreglare inteligentă.<br />

Această funcţie îi <strong>per</strong>mite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de<br />

fotografiere și să realizeze fotografia.<br />

Pictograma Recunoaștere scenă și ghidul<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Aparatul recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Lumină fundal),<br />

(Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro) sau (Portret) și afișează<br />

pictograma și ghidul corespunzătoare pe ecranul LCD atunci când scena este<br />

recunoscută.<br />

Index<br />

zDacă realizaţi o fotografie statică a unui subiect asupra<br />

căruia vă este greu să vă focalizaţi<br />

• Cea mai mică distanţă de fotografiere este de aproximativ 5 cm (W), 40 cm (T) (de la<br />

obiectiv).<br />

• Atunci când aparatul foto nu se poate focaliza automat pe subiect, indicatorul de blocare<br />

AE / AF începe să se aprindă intermitent, lent, iar bipul nu este emis. Fie reluaţi<br />

fotografierea, fie modificaţi setarea de focalizare (pagina 40).<br />

Focalizarea poate fi dificilă în următoarele situaţii:<br />

– Este întuneric și subiectul se află la distanţă.<br />

– Contrastul dintre subiect și fundal este slab.<br />

– Subiectul este văzut printr-un geam.<br />

– Subiectul se mișcă rapid.<br />

– Lumina este reflectată sau există suprafeţe strălucitoare.<br />

– Subiectul este luminat din spate sau există o lumină intermitentă.<br />

28 RO


MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Programare auto<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată automat (timpul de expunere și<br />

deschiderea diafragmei). De asemenea, puteţi selecta diverse setări folosind meniul.<br />

1 Fixaţi butonul de selectare a modului la (Imagine statică).<br />

2MENU t (Mod REC) t (Programare auto) t z de pe butonul de<br />

comandă<br />

3 Realizaţi fotografia folosind butonul declanșator.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Index<br />

29 RO


Selectare scenă<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în funcţie de scenă.<br />

1 Fixaţi butonul de selectare a modului la (Imagine statică).<br />

2MENU t (Mod REC) t (Selectare scenă) t z de pe butonul<br />

de comandă t modul dorit<br />

(Sensibilitate<br />

înaltă)<br />

(Instantaneu<br />

estompat)<br />

(Peisaj)<br />

(Portret<br />

crepuscul)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii<br />

fără bliţ în condiţii de lumină slabă,<br />

reducând neclaritatea.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii mai calde atunci<br />

când este vorba de portrete și flori etc.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi cu ușurinţă scenele aflate<br />

la distanţă, focalizându-se la distanţă. Surprinde<br />

albastrul viu al cerului și culorile florei.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii clare ale oamenilor<br />

cu peisaje nocturne pe fundal fără ca atmosfera să<br />

fie compromisă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

(Crepuscul)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii nocturne la mare<br />

distanţă, fără ca atmosfera întunecată a<br />

împrejurimilor să se piardă.<br />

Index<br />

(Specialităţi<br />

culinare)<br />

Comută la modul Macro, <strong>per</strong>miţându-vă să realizaţi<br />

fotografii în culori luminoase ale preparatelor<br />

culinare.<br />

(Plajă)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să surprindeţi cu claritate albastrul apei<br />

atunci când fotografiaţi marea sau un lac.<br />

(Zăpadă)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să înregistraţi imagini clare și vii atunci<br />

când este vorba de peisaje de iarnă sau de alte locuri<br />

în care întregul ecran apare alb și culorile surprinse<br />

pot fi fade.<br />

Observaţie<br />

• Atunci când realizaţi fotografii folosind modul (Portret crepuscul) sau modul (Crepuscul),<br />

timpul de expunere este mai scurt și imaginile tind să devină neclare. Pentru a împiedica apariţia<br />

neclarităţii, se recomandă utilizarea unui trepied.<br />

30 RO


Funcţiile pe care le puteţi utiliza în modul<br />

Selectare scenă<br />

Pentru a realiza o fotografie corespunzătoare în funcţie de condiţia scenei, aparatul foto<br />

stabilește o combinaţie de funcţii. indică setările care pot fi modificate, iar –, setările<br />

care nu pot fi modificate.<br />

Pictogramele de sub [Bliţ] indică modurile disponibile pentru bliţ.<br />

Unele funcţii nu sunt disponibile, în funcţie de modul Selectare scenă.<br />

Bliţ<br />

Detecţie feţe /<br />

Declanșator<br />

zâmbet<br />

Rafală<br />

Balans de alb<br />

— * 1<br />

* 2 —<br />

— —<br />

— —<br />

— — —<br />

— —<br />

—<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

—<br />

* 1 [Bliţ] pentru [Balans de alb] nu poate fi selectat.<br />

* 2 [Dezactivat] pentru [Detecţie feţe] nu poate fi selectat.<br />

Index<br />

31 RO


Mod Facil<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii statice folosind funcţiile minime necesare.<br />

Dimensiunea textului crește și indicatoarele sunt mai ușor de observat.<br />

1MENU t (Mod Facil) t [OK] t z de pe butonul de comandă.<br />

2 Realizaţi fotografia folosind butonul declanșator.<br />

Observaţii<br />

• Nivelul de încărcare a bateriei poate scădea mai repede, datorită faptului că luminozitatea<br />

ecranului crește automat.<br />

• Dacă apăsaţi butonul (Redare), și modul de redare se schimbă în [Mod Facil].<br />

zFuncţiile de fotografiere disponibile în modul Facil<br />

Dimens. imag.: MENU t [Dimens. imag.] t z de pe butonul de comandă<br />

t modul dorit t z.<br />

Alegeţi dimensiunea [Mare] sau [Mică].<br />

Temporizator: de pe butonul de comandă t modul dorit.<br />

Alegeţi modul [10 sec] sau [Dezactivat].<br />

Bliţ: de pe butonul de comandă t modul dorit.<br />

Alegeţi modul [Auto] sau [Dezactivat].<br />

Declanșatorul de de pe butonul de comandă.<br />

zâmbet:<br />

Ieșire mod Facil: MENU t [Ieșire mod Facil] t [OK] t z de pe butonul de<br />

comandă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

zDespre opţiunea Recunoaștere scenă<br />

Opţiunea Recunoaștere scenă funcţionează în modul Fotografiere facilă. Această<br />

funcţie îi <strong>per</strong>mite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și<br />

să realizeze fotografia.<br />

Pictograma Recunoaștere scenă<br />

Aparatul recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Lumină fundal),<br />

(Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro) sau (Portret) și afișează o<br />

pictogramă pe ecranul LCD atunci când scena este recunoscută.<br />

32 RO


Dimens. imag.<br />

Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului imagine care este înregistrat la<br />

realizarea unei fotografii.<br />

Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii<br />

atunci când imaginea este imprimată pe o foaie mare. Cu cât dimensiunea imaginii este<br />

mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai multe imagini.<br />

Cuprins<br />

1MENU t<br />

(Dimens. imag.) t dimensiunea dorită<br />

La realizarea de fotografii statice<br />

Dimensiune<br />

imagine<br />

(4000×3000)<br />

(numai<br />

<strong>DSC</strong>-S2100)<br />

(3648×2736)<br />

(numai <strong>DSC</strong>-<br />

<strong>S1900</strong>/S2000)<br />

(3264×2448)<br />

Instrucţiuni de utilizare<br />

Pentru fotografii până la A3+<br />

Pentru fotografii până la A3<br />

(numai<br />

<strong>DSC</strong>-S2100)<br />

(2592×1944) Pentru fotografii până la L/2L/A4<br />

Nr. de<br />

imagini<br />

Mai puţine<br />

Imprimarea<br />

Fină<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

(640×480) Pentru atașamente e-mail<br />

Mai multe<br />

Mărită<br />

(4000×2248)<br />

(numai<br />

<strong>DSC</strong>-S2100)<br />

Pentru afișarea pe monitoare cu<br />

ecran lat<br />

Mai puţine<br />

Fină<br />

(3648×2056)<br />

(numai <strong>DSC</strong>-<br />

<strong>S1900</strong>/S2000)<br />

(1920×1080)<br />

Mai multe<br />

Mărită<br />

Observaţie<br />

• Atunci când imprimaţi imagini înregistrate cu formatul de imagine 16:9, este posibil ca ambele<br />

margini să fie decupate.<br />

33 RO


În modul Facil<br />

Mare<br />

Mică<br />

La realizarea de filme<br />

Realizează fotografii la dimensiunea de [12M] (<strong>DSC</strong>-S2100).<br />

Realizează fotografii la dimensiunea de [10M] (<strong>DSC</strong>-<strong>S1900</strong>/<br />

S2000).<br />

Realizează fotografii la dimensiunea de [5M].<br />

Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât crește și calitatea.<br />

Filmele realizate cu acest aparat foto vor fi înregistrate în AVI (Motion JPEG), format<br />

aproximativ de 30cps.<br />

Dimensiunea cadrelor<br />

filmului<br />

VGA (640×480)<br />

QVGA (320×240)<br />

Instrucţiuni de utilizare<br />

Pentru afișarea pe ecranul unui computer<br />

Pentru trimiterea ca anexă la e-mailuri<br />

zDespre „calitatea imaginii” și „dimensiunea imaginii”<br />

O imagine digitală este formată dintr-un set de puncte mici numite pixeli.<br />

În cazul în care conţine un număr mare de pixeli, imaginea devine mai mare, ocupă<br />

mai multă memorie și este afișată în cele mai mici detalii. „Dimensiunea imaginii”<br />

este dată de numărul de pixeli. Deși nu puteţi observa diferenţele pe ecranul<br />

aparatului foto, detaliile fine și durata de procesare a datelor diferă atunci când<br />

imaginea este imprimată sau afișată pe ecranul unui computer.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Descrierea pixelilor și a dimensiunii imaginii<br />

1 Dimensiune imagine: 12M<br />

4000 de pixeli × 3000 de pixeli = 12.000.000 de pixeli<br />

2 Dimensiune imagine: VGA<br />

640 de pixeli × 480 de pixeli = 307.200 de pixeli<br />

Pixeli<br />

Pixel<br />

Mulţi pixeli<br />

(Calitate bună a imaginii și dimensiune mare a<br />

fișierului)<br />

Câţiva pixeli<br />

(Calitate slabă a imaginii și dimensiune mică a<br />

fișierului)<br />

34 RO


SteadyShot<br />

Selectează modul antineclaritate.<br />

1MENU t<br />

Observaţii<br />

(Dezactivat)<br />

(Auto)<br />

(SteadyShot) t modul dorit<br />

Nu utilizează modul antineclaritate.<br />

Activează automat funcţia antineclaritate atunci când<br />

condiţiile de fotografiere pot produce instabilitatea aparatului<br />

foto.<br />

Puteţi stabiliza imaginile chiar și atunci când măriţi un subiect<br />

aflat la distanţă.<br />

• [SteadyShot] este setat la [Dezactivat] atunci când aparatul este în modul Film sau când este<br />

activată funcţia Declanșator zâmbet.<br />

• Procesarea imaginilor necesită timp.<br />

• La realizarea de fotografii cu bliţ, funcţia antineclaritate nu este o<strong>per</strong>aţională.<br />

zIndicaţii pentru prevenirea apariţiei neclarităţii<br />

Aparatul foto s-a mișcat accidental atunci când aţi realizat fotografia. Acest fenomen<br />

se numește „instabilitatea aparatului foto”. Pe de altă parte, dacă subiectul s-a mișcat<br />

atunci când aţi realizat fotografia, apare fenomenul de „neclaritate datorată<br />

subiectului”. În plus, instabilitatea aparatului foto și neclaritatea datorată subiectului<br />

apar frecvent în condiţii de lumină slabă sau timp de expunere scurt, cum ar fi cele<br />

din modul (Portret crepuscul) sau (Crepuscul). În acest caz, realizaţi fotografiile<br />

ţinând cont de următoarele indicaţii.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Instabilitatea aparatului foto<br />

Mâinile sau corpul dvs. tremură atunci când<br />

ţineţi aparatul foto și apăsaţi butonul<br />

declanșator, rezultatul fiind un ecran neclar.<br />

• Folosiţi un trepied sau așezaţi aparatul foto pe<br />

o suprafaţă plană, pentru a sta nemișcat.<br />

• Realizaţi fotografia cu ajutorul<br />

temporizatorului cu declanșare după 2 secunde și stabilizaţi aparatul foto ţinând ferm<br />

mâinile pe lângă corp după ce aţi apăsat butonul declanșator.<br />

Neclaritatea datorată subiectului<br />

Deși aparatul foto este nemișcat, subiectul<br />

se mișcă în timpul expunerii și apare neclar<br />

la apăsarea butonului declanșator.<br />

Instabilitatea aparatului foto este redusă<br />

automat cu funcţia antineclaritate. Cu toate<br />

acestea, funcţia nu reduce efectiv<br />

neclaritatea datorată subiectului.<br />

• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă.<br />

• Alegeţi o sensibilitate ISO mai mare pentru a mări timpul de expunere și apăsaţi butonul<br />

declanșator înainte ca subiectul să se miște.<br />

35 RO


Setări în rafală<br />

Ca mod de fotografiere, puteţi alege modul O singură imagine sau În rafală.<br />

1MENU t (Setări în rafală) t modul dorit<br />

Cuprins<br />

(Unică)<br />

(Rafală)<br />

Înregistrează o singură imagine.<br />

Înregistrează succesiv până la 100 de imagini atunci când ţineţi<br />

apăsat butonul declanșator.<br />

Observaţii<br />

• Fotografierea în rafală nu este disponibilă în modurile Film și Facil<br />

sau dacă funcţia Declanșator zâmbet este activată.<br />

• Bliţul este setat la [Dezactivat].<br />

• La înregistrarea cu temporizator, este înregistrată o serie de<br />

maximum cinci imagini.<br />

• Intervalul de înregistrare este prelungit, în funcţie de setarea<br />

dimensiunii imaginii.<br />

• Atunci când energia bateriei este scăzută sau atunci când memoria<br />

internă sau cardul de memorie este plin(ă), fotografierea În rafală<br />

este oprită.<br />

• Focalizarea, balansul de alb și expunerea sunt reglate pentru prima<br />

imagine, iar aceste setări sunt utilizate și pentru celelalte imagini.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

36 RO


EV<br />

Puteţi regla manual expunerea, în trei pași a câte 1/3 EV, într-un interval de –2,0 EV până<br />

la +2,0 EV.<br />

1MENU t<br />

(EV) t setarea EV dorită<br />

Observaţii<br />

• În modul Facil, setarea EV nu poate fi reglată.<br />

• Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii foarte luminoase sau foarte întunecate sau dacă folosiţi<br />

bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.<br />

zReglarea expunerii pentru imagini mai clare<br />

Supraexpunere = prea multă lumină<br />

Imagine albicioasă<br />

Expunere corectă<br />

Setare EV mai joasă –<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Setare EV mai înaltă +<br />

Subexpunere = prea puţină lumină<br />

Imagine mai întunecată<br />

Index<br />

37 RO


ISO<br />

Setează sensibilitatea luminoasă atunci când aparatul foto este în modul Programare<br />

auto.<br />

1MENU t (Mod REC) t (Programare auto) t (ISO) t modul<br />

dorit<br />

(Auto)<br />

/ / /<br />

/ /<br />

Setează automat sensibilitatea ISO.<br />

Puteţi reduce neclaritatea imaginilor în locurile întunecate sau<br />

efectele nedorite, datorate subiecţilor în mișcare, mărind<br />

sensibilitatea ISO (alegeţi un număr mai mare).<br />

Observaţie<br />

• Nu pot fi selectate alte setări ISO în afară de [ISO AUTO], de la [ISO 100] la [ISO 800] atunci<br />

când modul de înregistrare este setat la În rafală.<br />

zReglarea sensibilităţii ISO (Indicele de expunere<br />

recomandat)<br />

Sensibilitatea ISO este o indicaţie de viteză pentru mediile de înregistrare care<br />

încorporează un senzor de imagine ce receptează lumina. Chiar și atunci când<br />

expunerea este aceeași, imaginile diferă în funcţie de sensibilitatea ISO.<br />

Sensibilitate ISO ridicată<br />

Înregistrează o imagine luminoasă chiar și în locurile întunecate,<br />

mărind timpul de expunere pentru a reduce neclaritatea.<br />

Cu toate acestea, imaginea tinde să devină ţipătoare.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Sensibilitate ISO redusă<br />

Înregistrează o imagine mai bine prelucrată.<br />

Cu toate acestea, dacă expunerea este insuficientă, imaginea<br />

poate deveni mai întunecată.<br />

38 RO


Balans de alb<br />

Reglează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de lumină din jur. Utilizaţi această<br />

funcţie în cazul în care culorile imaginii par nenaturale.<br />

1MENU t<br />

(Balans de alb) t modul dorit<br />

Cuprins<br />

(Auto)<br />

(Zi)<br />

(Înnorat)<br />

(Balans de alb<br />

fluorescent 1)<br />

(Balans de alb<br />

fluorescent 2)<br />

(Balans de alb<br />

fluorescent 3)<br />

n<br />

(Incandescent)<br />

(Bliţ)<br />

Reglează automat balansul de alb, <strong>per</strong>miţând culorilor să aibă<br />

un aspect natural.<br />

Face reglaje pentru fotografierea în aer liber într-o zi<br />

frumoasă, peisaje de seară, peisaje nocturne, firme luminoase,<br />

artificii etc.<br />

Face reglaje pentru cerul înnorat sau un loc umbrit.<br />

[Balans de alb fluorescent 1]: Face reglaje pentru lumina<br />

fluorescentă albă.<br />

[Balans de alb fluorescent 2]: Face reglaje pentru lumina<br />

fluorescentă albă naturală.<br />

[Balans de alb fluorescent 3]: Face reglaje pentru lumina<br />

fluorescentă albă pe timpul zilei.<br />

Face reglaje pentru locurile aflate sub lămpi incandescente sau<br />

corpuri de iluminat puternice, cum ar fi un studio foto.<br />

Face reglaje pentru fotografiile cu bliţ.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Observaţii<br />

• [Balans de alb] nu poate fi reglat în modul Autoreglare inteligentă sau Facil.<br />

• Nu puteţi regla [Bliţ] din [Balans de alb] în modul Film sau atunci când Selectare scenă este<br />

setată la modul (Sensibilitate înaltă).<br />

• În condiţii de lumini fluorescente care pâlpâie, funcţia balans de alb poate să nu funcţioneze<br />

corect, deși selectaţi [Balans de alb fluorescent 1], [Balans de alb fluorescent 2] sau [Balans de alb<br />

fluorescent 3].<br />

• La fotografierea cu bliţ în alt mod decât [Bliţ], [Balans de alb] este setat la [Auto].<br />

• Atunci când bliţul este [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb poate fi reglat numai la<br />

[Auto] sau la [Bliţ].<br />

Index<br />

zEfectele condiţiilor de iluminat<br />

Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminat.<br />

Tonurile de culoare sunt reglate automat, dar le puteţi regla și manual, folosind<br />

funcţia Balans de alb.<br />

Vreme / iluminare Pe timp de zi Vreme înnorată Fluorescent Incandescent<br />

Caracteristicile Albă (standard) Albăstruie Verzuie Roșiatică<br />

luminii<br />

39 RO


Focalizare<br />

Puteţi modifica metoda de focalizare. Folosiţi meniul atunci când este greu să obţineţi<br />

focalizarea corectă în modul de focalizare automată.<br />

AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea.<br />

1MENU t (Mod REC) t (Programare auto) t (Focalizare) t<br />

modul dorit<br />

(Multi AF)<br />

(AF central)<br />

Se focalizează automat pe un subiect,<br />

indiferent de intervalul cadrului de<br />

identificare.<br />

Atunci când apăsaţi butonul declanșator<br />

pe jumătate, în modul de fotografiere a<br />

imaginilor statice, un cadru verde este<br />

afișat în jurul zonei focalizate.<br />

• Atunci când funcţia Detecţie faţă este<br />

activă, AF funcţionează cu prioritate pe feţe.<br />

Se focalizează automat pe un subiect<br />

aflat în centrul cadrului de identificare.<br />

Dacă folosiţi și funcţia de blocare AF,<br />

puteţi compune imaginea după cum<br />

doriţi.<br />

Cadru de identificare<br />

în intervalul AF<br />

Cadru de identificare<br />

în intervalul AF<br />

Observaţii<br />

• Atunci când utilizaţi [Zoom digital], cadrul de identificare în intervalul AF este dezactivat și<br />

apare ca o linie punctată. În acest caz, aparatul foto se focalizează pe subiecţii din centrul<br />

ecranului.<br />

• Dacă modul de focalizare este setat la alt mod decât [Multi AF], nu puteţi utiliza funcţia Detecţie<br />

feţe.<br />

• Modul de focalizare este setat la [Multi AF] în următoarele cazuri:<br />

– În modul Autoreglare inteligentă<br />

– În modul Facil<br />

– În modul Film<br />

– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

40 RO


zFocalizarea pe subiecţii aflaţi la marginea ecranului<br />

Dacă subiectul nu poate fi focalizat, procedaţi astfel:<br />

Cadru de<br />

identificare în<br />

intervalul AF<br />

Indicator de<br />

blocare<br />

AE / AF<br />

1Recompuneţi fotografia, astfel încât subiectul<br />

să fie centrat în identificatorul cu interval AF,<br />

și apăsaţi butonul declanșator pe jumătate,<br />

pentru a vă focaliza pe subiect (blocare AF).<br />

2Atunci când indicatorul de blocare AE / AF<br />

nu se mai aprinde intermitent și rămâne<br />

aprins, reveniţi la fotografia complet compusă<br />

și apăsaţi complet butonul declanșator.<br />

• Cât timp nu apăsaţi complet butonul declanșator,<br />

puteţi relua procedura de câte ori este nevoie.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

41 RO


Mod măsurare<br />

Selectează modul de măsurare care determină care parte a subiectului va fi măsurată<br />

pentru a stabili expunerea.<br />

La realizarea fotografiilor statice:<br />

1MENU t (Mod REC) t (Programare auto) t (Mod măsurare)<br />

t modul dorit<br />

La realizarea filmelor:<br />

1 Setaţi butonul de selectare a modului la (Film) t MENU t (Mod<br />

măsurare) t modul dorit.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

(Multi)<br />

(Centru)<br />

(Punct)<br />

Împarte în mai multe regiuni și măsoară fiecare regiune.<br />

Aparatul foto stabilește o expunere bine echilibrată<br />

(Măsurare multiregională).<br />

Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea pe baza<br />

luminozităţii subiectului din acel punct (Măsurare după<br />

centru).<br />

Măsoară numai o parte a subiectului<br />

(Măsurare parţială). Această funcţie<br />

este utilă atunci când subiectul este<br />

luminat din spate sau atunci când<br />

există un contrast puternic între<br />

subiect și fundal.<br />

Marcaje-măsurare<br />

parţială<br />

Sunt poziţionate pe subiect<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţii<br />

• În modul Film, opţiunea [Punct] nu poate fi selectată.<br />

• Dacă setaţi Modul de măsurare la alt mod decât [Multi], nu puteţi utiliza funcţia Detecţie feţe.<br />

• Modul de măsurare este setat la [Multi] în următoarele cazuri:<br />

– În modul Autoreglare inteligentă<br />

– În modul Facil<br />

– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

42 RO


Sensibilitate detect. zâmbet<br />

Setează sensibilitatea funcţiei Declanșator zâmbet pentru detectarea zâmbetelor.<br />

1MENU t<br />

(Zâmbet larg)<br />

(Zâmbet<br />

normal)<br />

(Zâmbet ușor)<br />

Observaţii<br />

(Sensibilitate detect. zâmbet) t modul dorit<br />

Detectează un zâmbet larg.<br />

Detectează un zâmbet normal.<br />

Detectează chiar și un zâmbet ușor.<br />

• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect, în funcţie de condiţii.<br />

• [Sensibilitate detect. zâmbet] nu poate fi reglată în modurile Facil și Film.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

43 RO


Detecţie feţe<br />

Atunci când utilizaţi funcţia Detecţie feţe, aparatul detectează feţele subiecţilor și<br />

reglează automat setările pentru focus, bliţ, expunere, balans de alb și efectul de reducere<br />

a ochilor roșii.<br />

1MENU t<br />

(Dezactivat)<br />

(Auto)<br />

Cadrul Detecţie faţă (portocaliu)<br />

Atunci când aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi, va determina care este<br />

subiectul principal și va seta prioritar focalizarea. Cadrul Detecţie faţă al<br />

subiectului principal va deveni portocaliu. Cadrul pentru care a fost setată<br />

focalizarea va deveni verde dacă apăsaţi butonul declanșator pe jumătate.<br />

Cadrul Detecţie faţă (alb)<br />

(Detecţie feţe) t modul dorit<br />

Nu utilizează funcţia Detecţie faţă.<br />

Selectează faţa asupra căreia se va focaliza automat aparatul<br />

foto.<br />

Observaţii<br />

• [Detecţie feţe] nu poate fi selectată în modurile Facil și Film.<br />

• Puteţi selecta [Detecţie feţe] numai atunci când modul de focalizare este setat la [Multi AF] sau<br />

modul de măsurare este setat la [Multi].<br />

• Funcţia Detecţie faţă nu funcţionează la utilizarea zoomului digital.<br />

• Pot fi detectate până la 8 feţe ale subiecţilor dvs.<br />

• În timpul fotografierii în modul Declanșator zâmbet, [Detecţie feţe] este setat automat la [Auto],<br />

chiar dacă este setat la [Dezactivat].<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

44 RO


Mod Facil<br />

Atunci când vizualizaţi imagini statice în modul Facil, textul din ecranul de redare se<br />

mărește, iar indicatoarele devin mai vizibile.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.<br />

2MENU t (Mod Facil) t [OK] t z de pe butonul de comandă<br />

Observaţii<br />

• Energia bateriei este consumată mai repede, deoarece luminozitatea ecranului se mărește<br />

automat.<br />

• Modul de fotografiere se modifică la [Mod Facil].<br />

zFuncţiile de vizualizare disponibile în modul Facil<br />

În modul Facil, puteţi utiliza numai funcţia de ștergere.<br />

Butonul (Șterge) Puteţi șterge imaginea afișată în momentul de faţă. Selectaţi<br />

[OK] t z.<br />

Butonul MENU Puteţi șterge imaginea afișată în momentul de faţă cu<br />

[1 imag.], șterge toate imaginile dintr-un folder cu [Toate].<br />

Selectaţi [Ieșire mod Facil] t [OK] pentru a ieși din modul<br />

Facil.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

45 RO


Prezentare imagini<br />

Imaginile sunt redate automat în mod succesiv.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.<br />

2MENU t (Prezentare imagini) t z de pe butonul de comandă<br />

3 Alegeţi setarea dorită.<br />

4[Pornire] t z<br />

5Apăsaţi z pentru a încheia succesiunea de imagini.<br />

Observaţie<br />

• Nu puteţi reda filme.<br />

Imagine<br />

Selectează grupul de imagini care va fi afișat.<br />

Toate<br />

Folder<br />

Redă toate imaginile statice sub formă de succesiune ordonată<br />

de imagini.<br />

Redă imaginile statice din folderul selectat, sub formă de<br />

prezentare.<br />

Observaţie<br />

• Această setare este fixată la [Folder] atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra<br />

imagini.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Interval<br />

Stabilește intervalul de comutare a ecranului.<br />

1 sec Setează intervalul de afișare a imaginilor.<br />

3 sec<br />

5 sec<br />

10 sec<br />

Repetă<br />

Activează sau dezactivează repetarea succesiunii.<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Redă continuu imaginile.<br />

După ce toate imaginile au fost redate, succesiunea se încheie.<br />

46 RO


Retușează<br />

Retușează o imagine înregistrată și o înregistrează ca fișier nou.<br />

Imaginea originală este păstrată.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.<br />

2MENU t (Retușează) t modul dorit t z de pe butonul de<br />

comandă<br />

3 Executaţi retușarea conform metodei de acţionare din fiecare mod.<br />

(Tăiere<br />

margini<br />

(Redimens.))<br />

(Corectează<br />

efect ochi roșii)<br />

Înregistrează imaginea redată<br />

cu zoom.<br />

1 Apăsaţi butonul (T) pentru a<br />

mări și butonul W pentru a<br />

micșora.<br />

2 Stabiliţi punctul de zoom cu butonul de comandă.<br />

3 MENU t selectaţi dimensiunea la care va fi salvată imaginea t z<br />

4 [OK] t z<br />

• Calitatea imaginilor decorate se poate deteriora.<br />

• Dimensiunea imaginii la care puteţi face decorări poate varia în funcţie<br />

de imagine.<br />

Corectează efectul de ochi roșii<br />

produs de bliţ.<br />

1 Selectaţi [OK] cu butonul de<br />

comandă t z.<br />

• Este posibil să nu puteţi corecta<br />

efectul de ochi roșii, în funcţie de imagine.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţie<br />

• Nu puteţi retușa filmele.<br />

47 RO


Șterge<br />

Vă <strong>per</strong>mite să selectaţi imaginile nedorite, în vederea ștergerii. Puteţi șterge imaginile și<br />

folosind butonul (Ștergere) (pagina 25).<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.<br />

2MENU t (Șterge) t modul dorit t z de pe butonul de comandă<br />

3[OK] t z<br />

(Această<br />

imagine)<br />

(Imagini<br />

multiple)<br />

(Toate din acest<br />

folder)<br />

Observaţie<br />

• În modul Facil, puteţi selecta [1 imag.] sau [Toate].<br />

Șterge imaginea afișată în momentul de faţă în modul imagine<br />

unică.<br />

Puteţi selecta și șterge mai multe imagini.<br />

Procedaţi la fel ca după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini<br />

de șters. Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru a șterge<br />

marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Șterge toate imaginile din folderul selectat.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

48 RO


Protejează<br />

Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerii accidentale.<br />

Marcajul este afișat pentru imaginile înregistrate.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.<br />

2MENU t (Protejează) t modul dorit t z de pe butonul de<br />

comandă<br />

(Această<br />

imagine)<br />

(Imagini<br />

multiple)<br />

zPentru a anula protecţia<br />

Protejează imaginea afișată în momentul de faţă în modul<br />

imagine unică.<br />

Puteţi selecta și proteja mai multe imagini.<br />

Procedaţi la fel ca după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini<br />

de protejat. Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru a<br />

șterge marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Selectaţi imaginea pentru care doriţi să anulaţi protecţia și deblocaţi-o apăsând z de<br />

pe butonul de comandă, la fel cum aţi făcut pentru a o proteja.<br />

Indicatorul dispare și protecţia este anulată.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

49 RO


DPOF<br />

DPOF (Digital Print Order Format) este o funcţie cu ajutorul căreia puteţi specifica<br />

imaginile din cardul de memorie pe care doriţi să le imprimaţi ulterior.<br />

Marcajul (Imprimare) este afișat pentru imaginile înregistrate.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.<br />

2MENU t t modul dorit t z de pe butonul de comandă<br />

(Această<br />

imagine)<br />

(Imagini<br />

multiple)<br />

Observaţii<br />

• Nu puteţi adăuga marcajul<br />

• Puteţi adăuga un marcaj<br />

zȘtergerea marcajului DPOF<br />

Solicită imprimarea imaginii afișate în momentul de faţă în<br />

modul imagine unică.<br />

Puteţi selecta și solicita imprimarea mai multor imagini.<br />

Procedaţi la fel ca după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini<br />

de imprimat. Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru a<br />

șterge marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

(Imprimare) la filme sau la imaginile din memoria internă.<br />

(Imprimare) la maximum 999 de imagini.<br />

Selectaţi imaginea pentru care doriţi să anulaţi înregistrarea DPOF și apăsaţi z de pe<br />

butonul de comandă, la fel ca atunci când aţi activat marcajul .<br />

Marcajul dispare și înregistrarea DPOF este anulată.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

50 RO


Rotește<br />

Rotește o imagine statică. Utilizaţi această funcţie pentru a afișa o imagine orizontală pe<br />

verticală.<br />

Cuprins<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.<br />

2MENU t (Rotește) t z de pe butonul de comandă<br />

3 Rotiţi imaginea cu [ / ] t b/B.<br />

4[OK] t z<br />

Observaţii<br />

• Nu puteţi roti filme sau imagini statice protejate.<br />

• Este posibil să nu puteţi roti fotografiile realizate cu alte aparate foto.<br />

• La vizualizarea imaginilor pe un computer, informaţiile despre rotirea imaginilor pot să nu fie<br />

vizibile, în funcţie de soft.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

51 RO


Selectează folder<br />

Atunci când creaţi mai multe foldere pe un card de memorie, acesta selectează folderul<br />

care conţine imaginea pe care doriţi să o redaţi.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.<br />

2MENU t (Selectează folder) t z de pe butonul de comandă<br />

3 Selectaţi folderul cu b/B.<br />

4[OK] t z<br />

Observaţie<br />

• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.<br />

zVizualizarea imaginilor din mai multe foldere<br />

Atunci când se creează mai multe foldere, pe prima și pe ultima imagine din folder<br />

apar următoarele indicatoare.<br />

: Trece la folderul anterior<br />

: Trece la folderul următor<br />

: Trece la folderul anterior sau următor<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

52 RO


MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Caroiaj<br />

În ceea ce privește caroiajul, puteţi seta cu ușurinţă un subiect în poziţie orizontală /<br />

verticală.<br />

1 Fixaţi aparatul foto în modul de fotografiere.<br />

2MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Caroiaj] t modul<br />

dorit t z de pe butonul de comandă<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Afișează caroiajul. Caroiajul nu este înregistrat.<br />

Nu afișează caroiajul.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Index<br />

53 RO


Zoom digital<br />

Selectează modul zoom digital. Aparatul foto mărește imaginea folosind zoomul optic<br />

(de până la 3×). Atunci când scara de zoom este depășită, aparatul foto folosește zoomul<br />

digital inteligent sau de precizie.<br />

1 Fixaţi aparatul foto în modul de fotografiere.<br />

2MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Zoom digital] t<br />

modul dorit t z de pe butonul de comandă<br />

Inteligent ( ) Mărește digital imaginea într-un interval în care aceasta nu va<br />

fi deformată, conform dimensiunii imaginii (Zoom inteligent).<br />

Precizie ( ) Mărește dimensiunea tuturor imaginilor cu o scară totală de<br />

aproximativ 6×, incluzând zoomul optic de 3×. Cu toate<br />

acestea, calitatea imaginii se deteriorează atunci când scara de<br />

zoom optic este depășită (Zoom digital de precizie).<br />

Dezactivat Nu folosește zoomul digital.<br />

Observaţii<br />

• Funcţia Zoom digital nu funcţionează în modul Film, în modul Film sau în timp ce funcţia<br />

Declanșator zâmbet este activată.<br />

• Zoomul inteligent nu poate fi folosit atunci când dimensiunea imaginii este setată la următoarele<br />

valori:<br />

– [12M], [16:9(9M)] (<strong>DSC</strong>-S2100)<br />

– [10M], [16:9(7M)] (<strong>DSC</strong>-<strong>S1900</strong>/S2000)<br />

• Funcţia Detecţie faţă nu funcţionează la utilizarea zoomului digital.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Scara totală de zoom la folosirea zoomului<br />

inteligent (inclusiv zoomul optic de 3×)<br />

Gradul de zoom acceptat diferă în funcţie de dimensiunea imaginii.<br />

<strong>DSC</strong>-S2100<br />

Dimensiune<br />

Scara totală de zoom<br />

8M Aprox. 3,7×<br />

5M Aprox. 4,6×<br />

VGA Aprox. 18×<br />

16:9(2M) Aprox. 6,2×<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>S1900</strong>/S2000<br />

Dimensiune<br />

Scara totală de zoom<br />

5M Aprox. 4,2×<br />

VGA Aprox. 17×<br />

16:9(2M) Aprox. 5,7×<br />

54 RO


Reduc. ef. ochi roșii<br />

Bliţul se aprinde intermitent de două sau de mai multe ori înainte de fotografiere, pentru<br />

a reduce efectul de ochi roșii la utilizarea bliţului.<br />

1 Fixaţi aparatul foto în modul de fotografiere.<br />

2MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Reduc. ef. ochi roșii]<br />

t modul dorit t z de pe butonul de comandă<br />

Auto<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Atunci când funcţia Detecţie faţă este activată, bliţul se<br />

aprinde intermitent automat, pentru a reduce efectul de ochi<br />

roșii.<br />

Bliţul se aprinde întotdeauna intermitent pentru a reduce<br />

efectul de ochi roșii.<br />

Nu utilizează Reducere efect ochi roșii.<br />

Observaţii<br />

• Pentru a evita neclaritatea imaginilor, ţineţi aparatul foto nemișcat până la acţionarea<br />

declanșatorului. De obicei, activarea declanșatorului durează o secundă; aveţi grijă ca subiectul<br />

să stea nemișcat în acest interval.<br />

• Reducere efect ochi roșii poate să nu aibă efectele dorite. Depinde de diferenţele și condiţiile<br />

individuale, cum ar fi distanţa până la subiect sau dacă subiectul nu a privit către aparat în<br />

momentul aprinderii intermitente iniţiale a bliţului.<br />

• Dacă nu utilizaţi funcţia Detecţie faţă, Reducere efect ochi roșii nu funcţionează, chiar dacă<br />

selectaţi [Auto].<br />

zCare este cauza efectului de ochi roșii?<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Pupilele se dilată în mediile întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de<br />

sânge din spatele ochiului (retină), provocând efectul de „ochi roșii”.<br />

Aparat foto<br />

Ochi<br />

Retină<br />

Alte moduri de a reduce efectul de ochi roșii<br />

• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă. (Bliţul este setat automat la<br />

[Dezactivat]).<br />

• Atunci când ochii unui subiect ies roșii, corectaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează<br />

efect ochi roșii] din meniul de vizualizare sau cu softul „PMB” livrat.<br />

55 RO


MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Bip<br />

Selectează sau dezactivează sunetul produs la acţionarea aparatului foto.<br />

1MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Bip] t modul dorit t<br />

z de pe butonul de comandă<br />

Cuprins<br />

Declanșator<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Activează sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi butonul<br />

declanșator.<br />

Activează bipul / sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi<br />

butonul de comandă / declanșator.<br />

Dezactivează bipul / sunetul declanșatorului.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Index<br />

56 RO


Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Language Setting<br />

Selectează limba ce va fi utilizată pentru opţiunile de meniu, avertismente și mesaje.<br />

1MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Language Setting] t<br />

modul dorit t z de pe butonul de comandă<br />

Cuprins<br />

Index<br />

57 RO


MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Ghid funcţionare<br />

Puteţi alege să afișaţi sau nu ghidul de funcţionare la acţionarea aparatului foto.<br />

1MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Ghid funcţionare] t<br />

modul dorit t z de pe butonul de comandă<br />

Cuprins<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Afișează ghidul de funcţionare.<br />

Nu afișează ghidul de funcţionare.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Index<br />

58 RO


Economisire energ.<br />

Setează durata până la stingerea ecranului LCD și până la închiderea aparatului foto.<br />

Dacă nu folosiţi aparatul pentru o anumită <strong>per</strong>ioadă de timp, ecranul se stinge, iar<br />

aparatul se deschide automat mai târziu, pentru a se evita descărcarea bateriilor (funcţia<br />

de închidere automată).<br />

1MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Economisire energ.] t<br />

modul dorit t z de pe butonul de comandă<br />

Rezistenţă<br />

Standard<br />

Dezactivat<br />

Ecranul LCD se stinge automat dacă aparatul nu este folosit<br />

timp de 30 de secunde, iar alimentarea este oprită dacă<br />

aparatul nu este folosit timp de alte 30 de secunde.<br />

Ecranul LCD se stinge automat dacă aparatul nu este folosit<br />

timp de 1 minut, iar alimentarea este oprită dacă aparatul nu<br />

este folosit timp de încă 1 minut.<br />

Ecranul nu se stinge automat, iar alimentarea nu este oprită.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

59 RO


MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Iniţializare<br />

Iniţializează setarea la setarea implicită.<br />

Chiar dacă activaţi această funcţie, imaginile sunt păstrate.<br />

1MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Iniţializare] t [OK] t<br />

z de pe butonul de comandă.<br />

Observaţie<br />

• Nu închideţi aparatul foto în timpul iniţializării.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Index<br />

60 RO


Conectare USB<br />

Selectează modul USB la conectarea aparatului foto la un computer sau la o imprimantă<br />

compatibilă PictBridge, folosind un cablu USB special.<br />

1MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Conectare USB] t<br />

modul dorit t z de pe butonul de comandă<br />

PictBridge<br />

Mass Storage<br />

Conectează aparatul foto la o imprimantă compatibilă<br />

PictBridge.<br />

La conectarea aparatului foto la un computer, apare Ex<strong>per</strong>tul<br />

de redare automată, iar imaginile statice din folderul de<br />

înregistrare de pe aparatul foto sunt importate în computer.<br />

(cu Windows 7/Vista/XP, Mac OS X)<br />

Stabilește o conexiune de tip Mass Storage (Stocare în masă)<br />

între aparatul foto și un computer sau un alt dispozitiv USB.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

61 RO


Setări LUN<br />

Setează metoda de afișare pentru fișierele media înregistrate afișate pe monitorul unui<br />

computer sau pe un alt monitor atunci când aparatul foto este conectat la un computer<br />

sau la o componentă AV prin intermediul unei conexiuni USB.<br />

1MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Setări LUN] t modul<br />

dorit t z de pe butonul de comandă<br />

Multiplu<br />

Individual<br />

Sunt afișate și imaginile de pe cardul de memorie, și cele din<br />

memoria internă. Selectaţi această setare atunci când conectaţi<br />

aparatul foto la un computer.<br />

Atunci când cardul de memorie este introdus în aparat, sunt<br />

afișate imaginile de pe card; dacă nu este introdus, sunt afișate<br />

imaginile din memoria internă. Selectaţi această setare dacă<br />

nici imaginile de pe cardul de memorie și nici cele din<br />

memoria internă nu sunt afișate atunci când aparatul este<br />

conectat la un alt dispozitiv (nu la un computer).<br />

Observaţie<br />

• Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu] atunci când încărcaţi imaginile pe un suport de date prin<br />

intermediul „PMB Portable”.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

62 RO


Format<br />

Formatează cardul de memorie sau memoria internă. Pentru o bună funcţionare a<br />

cardului de memorie, vă recomandăm să folosiţi acest aparat foto pentru a formata toate<br />

cardurile pe care le utilizaţi pentru prima dată cu aparatul. Reţineţi că procesul de<br />

formatare are drept rezultat ștergerea tuturor datelor existente în cardul de memorie.<br />

Aceste date nu pot fi recu<strong>per</strong>ate. Nu uitaţi să faceţi o copie de siguranţă a datelor<br />

importante pe un computer sau pe un alt dispozitiv de stocare.<br />

1MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) sau<br />

(Instrument memorie int.) t [Format] t [OK] t z de pe butonul de<br />

comandă<br />

Observaţie<br />

• Reţineţi că, prin formatare, se șterg <strong>per</strong>manent toate datele, inclusiv imaginile protejate.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

63 RO


Creează folder REC.<br />

Creează un folder în cardul de memorie, pentru stocarea imaginilor înregistrate.<br />

Imaginile sunt înregistrate în folderul nou creat până când creaţi un alt folder sau<br />

selectaţi un alt folder de înregistrare.<br />

1MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Creează<br />

folder REC.] t [OK] t z de pe butonul de comandă<br />

Observaţii<br />

• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.<br />

• Atunci când introduceţi în aparatul foto un card de memorie folosit cu alt echipament și realizaţi<br />

fotografii, este posibil ca un folder nou să fie creat automat.<br />

• Într-un folder pot fi stocate până la 9.999 de imagini. Atunci când capacitatea folderului este<br />

depășită, un folder nou este creat automat.<br />

zDespre foldere<br />

După crearea unui folder nou, puteţi modifica folderul de stocare de destinaţie<br />

(pagina 65) și selecta folderul de vizualizare a imaginilor (pagina 52).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

64 RO


Modif. folder REC.<br />

Schimbă folderul din cardul de memorie utilizat în mod obișnuit pentru stocarea<br />

imaginilor înregistrate.<br />

1MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Modif. folder<br />

REC.]<br />

2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de comandă.<br />

3[OK] t z<br />

Observaţii<br />

• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.<br />

• Nu puteţi selecta folderul „100” ca folder de înregistrare.<br />

• Nu puteţi muta imaginile înregistrate într-un alt folder.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

65 RO


Șterg. folder REC<br />

Șterge folderul din cardul de memorie utilizat pentru stocarea imaginilor înregistrate.<br />

1MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Șterg. folder<br />

REC]<br />

2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de comandă.<br />

3[OK] t z<br />

Observaţii<br />

• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.<br />

• Dacă ștergeţi folderul setat ca folder de înregistrare folosind [Șterg. folder REC], folderul cu cel<br />

mai mare număr este selectat ca următorul folder de înregistrare.<br />

• Puteţi șterge numai folderele goale. Dacă un folder conţine imagini sau fișiere care nu pot fi<br />

redate de aparatul foto, ștergeţi, mai întâi, aceste imagini și fișiere și apoi ștergeţi folderul.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

66 RO


Copiază<br />

Copiază toate imaginile din memoria internă pe un card de memorie.<br />

1 Introduceţi în aparat un card de memorie cu suficient spaţiu liber.<br />

2MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Copiază] t<br />

[OK] t z de pe butonul de comandă.<br />

Observaţii<br />

• Utilizaţi baterii cu un nivel de încărcare suficient. Dacă încercaţi să copiaţi fișiere imagini<br />

folosind baterii cu o cantitate mică de energie, bateriile se pot descărca; drept urmare, copierea<br />

nu va fi realizată și există <strong>per</strong>icolul deteriorării datelor.<br />

• Imaginile nu pot fi copiate individual.<br />

• Imaginile originale din memoria internă sunt păstrate și după copiere. Pentru a șterge conţinutul<br />

memoriei interne, scoateţi cardul de memorie după copiere și formataţi memoria internă<br />

([Format] din [Instrument memorie int.]).<br />

• În cardul de memorie este creat un folder nou, în care sunt copiate toate datele. Nu puteţi alege<br />

un anumit folder și copia imaginile în acesta.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

67 RO


Număr fișier<br />

Selectează metoda utilizată pentru atribuirea de numere imaginilor.<br />

1MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) sau<br />

(Instrument memorie int.) t [Număr fișier] t setarea dorită t z de<br />

pe butonul de comandă<br />

Serie<br />

Resetare<br />

Atribuie în ordine numere fișierelor, chiar dacă folderul de<br />

înregistrare sau cardul de memorie se schimbă. (Atunci când<br />

cardul de memorie înlocuit conţine un fișier cu un număr mai<br />

mare decât ultimul număr atribuit, i se atribuie un număr cu<br />

1 mai mare decât cel mai mare număr).<br />

Pornește de la 0001 de fiecare dată când folderul este<br />

modificat. (Atunci când folderul de înregistrare conţine un<br />

fișier, este atribuit un număr cu 1 mai mare decât cel mai mare<br />

număr).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

68 RO


Setare dată și oră<br />

Fixează din nou data și ora.<br />

1MENU t (Setări) t (Setări ceas) t [Setare dată și oră] t<br />

setarea dorită t z de pe butonul de comandă<br />

2 Alegeţi valoarea numerică și setarea dorită cu ajutorul v/V/b/B de pe<br />

butonul de comandă.<br />

3[OK] t z<br />

Format dată și oră<br />

Dată și oră<br />

Observaţie<br />

Selectează formatul de afișare a datei și orei.<br />

Fixează data și ora.<br />

• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Folosind „PMB” de pe<br />

CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

69 RO


Utilizarea cu computerul<br />

dumneavoastră<br />

„PMB” și alte aplicaţii sunt prezente pe CD-ROM (livrat) pentru a <strong>per</strong>mite o utilizare<br />

multilaterală a fotografiilor realizate cu aparatul foto Cyber-shot.<br />

Mediul computerizat recomandat (Windows)<br />

Se recomandă folosirea următoarelor sisteme de o<strong>per</strong>are și caracteristici pentru utilizarea<br />

softului „PMB” sau „PMB Portable” livrat și pentru importarea imaginilor prin<br />

conexiune USB.<br />

SO (preinstalat)<br />

Altele<br />

Microsoft Windows XP* 1 SP3/Windows Vista* 2 SP2/<br />

Windows 7<br />

Procesor: Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid<br />

Memorie: 512 MB sau mai mult<br />

Hard disk: spaţiu necesar pentru instalare — aproximativ<br />

500 MB<br />

Afișaj: rezoluţia ecranului: 1.024 × 768 puncte sau mai<br />

mult<br />

* 1 Variantele pe 64 de biţi sau Starter (Edition) nu sunt acceptate.<br />

Este necesară aplicaţia Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 sau mai recentă, pentru<br />

utilizarea funcţiei de creare a discurilor.<br />

* 2 Starter (Edition) nu este acceptată.<br />

Mediul computerizat recomandat (Macintosh)<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Se recomandă folosirea următoarelor sisteme de o<strong>per</strong>are pentru utilizarea softului „PMB<br />

Portable” livrat și pentru importarea imaginilor prin conexiune USB.<br />

SO (preinstalat)<br />

Conexiune USB: Mac OS X (de la v10.3 la v10.6)<br />

PMB Portable: Mac OS X (de la v10.4 la v10.6)<br />

Observaţii<br />

• O<strong>per</strong>area nu este asigurată într-un mediu bazat pe o îmbunătăţire a sistemelor de o<strong>per</strong>are<br />

descrise mai sus sau într-un mediu cu reiniţializare repetată.<br />

• În cazul în care conectaţi simultan două sau mai multe dispozitive USB la un singur computer,<br />

este posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile<br />

de dispozitive USB utilizate.<br />

• Conectarea aparatului foto folosind o interfaţă USB compatibilă cu Hi-Speed USB (compatibilă<br />

USB 2.0) <strong>per</strong>mite transferul avansat (transfer de mare viteză), dat fiind că aparatul foto este<br />

compatibil cu Hi-Speed USB (compatibil USB 2.0).<br />

• Atunci când computerul dvs. iese din modul de inactivitate sau de așteptare, comunicarea dintre<br />

aparatul foto și computerul dvs. poate să nu fie reluată în același moment.<br />

70 RO


Utilizarea softului<br />

Instalarea aplicaţiei „PMB (Picture Motion<br />

Browser)” (Windows)<br />

1 Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM.<br />

Apare ecranul meniului de instalare.<br />

• Dacă ecranul nu apare, faceţi dublu clic pe [Computer] (în Windows XP, [My Computer]<br />

(Computerul meu)) t (SONYPMB).<br />

• Dacă apare ecranul de Redare automată, selectaţi „Run Install.exe” și urmaţi instrucţiunile de<br />

pe ecran, pentru a continua instalarea.<br />

2 Faceţi clic pe [Instalare].<br />

Apare ecranul „Choose Setup Language” (Alegeţi limba de setare).<br />

3 Selectaţi limba dorită și treceţi la ecranul următor.<br />

Apare ecranul „License Agreement” (Acord de licenţă).<br />

4 Citiţi cu atenţie acordul, faceţi clic pe butonul radio ( t ) pentru a<br />

accepta termenii contractului și apoi pe [Next] (Înainte).<br />

5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.<br />

• Pentru instalare, conectaţi aparatul foto la computer în timpul efectuării procedurii<br />

(pagina 73).<br />

• La afișarea mesajului de confirmare a repornirii, reporniţi computerul urmând instrucţiunile<br />

de pe ecran.<br />

• DirectX poate fi instalat în funcţie de sistemul computerului dvs.<br />

6 Scoateţi CD-ROM-ul după finalizarea instalării.<br />

7 Lansaţi softul.<br />

• Pentru a lansa „PMB”, faceţi clic pe (PMB) de pe desktop.<br />

Pentru detalii privind metoda de funcţionare, consultaţi următoarea pagină de asistenţă PMB<br />

(numai în limba engleză):<br />

http://www.sony.co.jp/pmb-se/<br />

sau faceţi clic pe (PMB Help).<br />

• Pentru a lansa „PMB” din meniul Start, selectaţi [Start] t [All Programs] (Toate<br />

programele) t (PMB).<br />

• Dacă „PMB” a fost instalat pe computer și dacă reinstalaţi „PMB” utilizând CD-ROM-ul<br />

livrat, puteţi lansa toate aplicaţiile din „PMB Launcher”. Pentru a lansa „PMB Launcher”,<br />

faceţi clic pe (PMB Launcher) de pe desktop.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţii<br />

• Conectaţi-vă ca Administrator.<br />

• Când „PMB” este lansat prima oară, mesajul de confirmare a instrumentului Informaţii apare pe<br />

ecran. Selectaţi [Start].<br />

Continuare r<br />

71 RO


zNoţiuni introductive despre „PMB”<br />

• „PMB” vă <strong>per</strong>mite să importaţi fotografiile realizate cu aparatul foto în computer pentru a le<br />

putea afișa. Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și computerul dvs. și faceţi clic pe<br />

[Import] (Importare).<br />

• Imaginile dintr-un computer pot fi exportate pe un card de memorie și afișate pe ecranul<br />

aparatului foto. Realizaţi o conexiune USB între aparat și computer, faceţi clic pe [Export]<br />

(Exportare) t [Export Media Files] (Exportare fișiere media) din meniul [Manipulate]<br />

(Tratare) și apoi clic pe [Export] (Exportare).<br />

• Puteţi salva și imprima imagini cu data realizării acestora.<br />

• Puteţi afișa fotografiile memorate pe computer după data realizării într-un afișaj tip<br />

calendar.<br />

• Puteţi corecta imaginile statice (Reducere efect ochi roșii etc.) și puteţi modifica data și ora<br />

realizării.<br />

• Puteţi crea discuri cu un inscriptor de CD-uri sau de DVD-uri.<br />

• Puteţi încărca imagini pe suporturi media. (Aveţi nevoie de o conexiune la internet).<br />

• Pentru mai multe informaţii, vezi (PMB Help).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

72 RO


Conectarea aparatului foto la<br />

computer<br />

1 Introduceţi bateriile suficient încărcate în aparatul foto.<br />

2 Porniţi computerul și apăsaţi butonul (Redare).<br />

3 Conectaţi aparatul foto la computerul dvs.<br />

• La stabilirea unei conexiuni USB pentru prima dată, computerul dvs. rulează automat un<br />

program de recunoaștere a aparatului foto. Așteptaţi câteva momente.<br />

1 La o mufă USB a computerului<br />

2 La mufa USB<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Cablu USB special<br />

Importarea imaginilor pe un computer (Windows)<br />

Index<br />

„PMB” vă <strong>per</strong>mite să importaţi fotografiile cu ușurinţă.<br />

Pentru informaţii despre funcţiile „PMB”, vezi „PMB Help”.<br />

Importarea imaginilor pe un computer fără „PMB”<br />

Atunci când Ex<strong>per</strong>tul de redare automată apare după realizarea conexiunii USB dintre<br />

aparatul foto și computer, faceţi clic pe [Open folder to view files] (Deschidere folder<br />

pentru vizualizarea fișierelor) t [OK] t [DCIM] t copiaţi imaginile dorite în<br />

computer.<br />

Importarea imaginilor pe un computer<br />

(Macintosh)<br />

1 Conectaţi mai întâi aparatul foto la computerul dvs. Macintosh. Faceţi<br />

dublu clic pe pictograma nou recunoscută de pe desktop t [DCIM] t<br />

folderul în care sunt stocate imaginile pe care doriţi să le importaţi.<br />

2 Glisaţi și fixaţi fișierele imagini pe pictograma hard disk-ului.<br />

Fișierele imagini sunt copiate pe hard disk.<br />

3 Faceţi dublu clic pe pictograma hard disk-ului t fișierul imagine dorit din<br />

folderul care conţine fișierele copiate.<br />

Imaginea este afișată.<br />

73 RO


Ștergerea conexiunii USB<br />

Urmaţi procedurile de la pașii 1 - 3 de mai jos înainte de a:<br />

• Deconecta cablul USB special.<br />

• Scoate cardul de memorie.<br />

• Introduce un card de memorie în aparatul foto după copierea imaginilor din memoria internă.<br />

• Închide aparatul foto.<br />

1 Faceţi dublu clic pe pictograma de<br />

deconectare de pe bara de sarcini.<br />

2 Faceţi clic pe (USB Mass Storage Device)<br />

(Dispozitiv USB de stocare masivă) t [Stop].<br />

3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de<br />

confirmare și faceţi clic pe [OK].<br />

Windows Vista<br />

Windows XP<br />

Pictograma de deconectare<br />

Observaţie<br />

• Glisaţi și fixaţi pictograma cardului de memorie sau pictograma unităţii pe pictograma „Trash”<br />

(Gunoi) când utilizaţi un computer Macintosh și aparatul foto este deconectat de la computer.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

74 RO


Încărcarea imaginilor într-o<br />

aplicaţie media<br />

Acest aparat foto are încorporată aplicaţia „PMB Portable”.<br />

O puteţi folosi pentru următoarele acţiuni:<br />

• Încărcarea ușoară a imaginilor pe un blog sau pe altă aplicaţie media.<br />

• Încărcarea imaginilor dintr-un computer conectat la internet chiar și atunci când nu sunteţi acasă<br />

sau la birou.<br />

• Înregistrarea cu ușurinţă a aplicaţiilor media (cum ar fi blogurile) pe care le utilizaţi în mod<br />

frecvent.<br />

Pentru informaţii suplimentare despre „PMB Portable”, vezi ajutorul „PMB Portable”.<br />

Lansarea „PMB Portable” (Windows)<br />

Trebuie să selectaţi limba atunci când utilizaţi „PMB Portable” pentru prima dată. Pentru<br />

aceasta, urmaţi pașii de mai jos. După ce aţi ales limba, nu mai este nevoie să efectuaţi<br />

pașii 3-5 la următoarea utilizare a aplicaţiei „PMB Portable”.<br />

1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.<br />

După conectarea aparatului foto la computer, se deschide Ex<strong>per</strong>tul de redare<br />

automată.<br />

Faceţi clic pe [×] pentru a închide Ex<strong>per</strong>tul pentru unităţile inutile.<br />

• Dacă Ex<strong>per</strong>tul de redare automată corespunzător nu apare, faceţi clic pe [Computer] [în<br />

Windows XP, (My Computer) (Computerul meu)] t [PMBPORTABLE], apoi dublu clic pe<br />

[PMBP_Win.exe].<br />

2 Faceţi clic pe „PMB Portable” (pentru Windows XP, [PMB Portable] t<br />

[OK]).<br />

• Dacă aplicaţia „PMB Portable” nu este afișată în Ex<strong>per</strong>tul de redare automată, faceţi clic pe<br />

[Computer] t [PMBPORTABLE], apoi dublu clic pe [PMBP_Win.exe].<br />

Apare ecranul de selectare a limbii.<br />

3 Selectaţi limba dorită și faceţi clic pe [OK].<br />

Apare ecranul de selectare a regiunii.<br />

4 Selectaţi [Region] (Regiune) și [Country/Area] (Ţară / Zonă)<br />

corespunzătoare și faceţi clic pe [OK].<br />

Apare ecranul cu clauzele acordului utilizatorului.<br />

5 Citiţi cu atenţie acordul. Dacă acceptaţi clauzele acordului, faceţi clic pe<br />

[I Agree] (Accept).<br />

Este lansată aplicaţia „PMB Portable”.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

75 RO


Lansarea „PMB Portable” (Macintosh)<br />

1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.<br />

După conectarea aparatului foto la computer, pe desktop apare [PMBPORTABLE].<br />

Faceţi clic pe [×] pentru a închide unităţile inutile.<br />

2 Faceţi clic pe [PMBP_Mac] din folderul [PMBPORTABLE].<br />

Apare ecranul de selectare a regiunii.<br />

3 Selectaţi [Region] (Regiune) și [Country/Area] (Ţară / Zonă)<br />

corespunzătoare și faceţi clic pe [OK].<br />

Apare ecranul cu clauzele acordului utilizatorului.<br />

4 Citiţi cu atenţie acordul. Dacă acceptaţi clauzele acordului, faceţi clic pe<br />

[I Agree] (Accept).<br />

Este lansată aplicaţia „PMB Portable”.<br />

Observaţii<br />

• Setaţi [Setări LUN] din (Setări) la [Multiplu].<br />

• Nu uitaţi să vă conectaţi la o reţea atunci când utilizaţi „PMB Portable”.<br />

• Atunci când încărcaţi imagini pe internet, acestea pot rămâne în memoria cache a computerului,<br />

în funcţie de furnizorul de servicii. La fel se întâmplă și când utilizaţi aparatul foto pentru a<br />

încărca imagini.<br />

• Dacă apare o eroare a aplicaţiei „PMB Portable” sau dacă ștergeţi „PMB Portable” din greșeală,<br />

puteţi remedia „PMB Portable” descărcând programul de instalare PMB Portable de pe site-ul<br />

Web.<br />

Observaţii despre aplicaţia „PMB Portable”<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Cu ajutorul aplicaţiei „PMB Portable”, puteţi descărca adresele URL ale multor site-uri<br />

Web din serverele administrate de <strong>Sony</strong> („serverul <strong>Sony</strong>”).<br />

Pentru a utiliza aplicaţia „PMB Portable” și a profita de avantajele serviciului de<br />

încărcare a imaginilor sau ale altor servicii („serviciile”) oferite de aceste site-uri și de<br />

multe altele, trebuie să fiţi de acord cu următoarele:<br />

• Pentru a utiliza serviciilor unor site-uri, trebuie să vă înregistraţi și / sau să plătiţi o taxă. Dacă<br />

folosiţi astfel de servicii, trebuie să respectaţi clauzele și condiţiile impuse de site-urile în cauză.<br />

• O<strong>per</strong>atorii site-urilor pot întrerupe sau modifica furnizarea serviciilor în funcţie de necesităţi.<br />

Compania <strong>Sony</strong> nu este responsabilă pentru neînţelegerile apărute între utilizatori și terţi, pentru<br />

problemele utilizatorilor în ceea ce privește folosirea serviciilor, și nici pentru întreru<strong>per</strong>ea sau<br />

modificarea acestor servicii.<br />

• Pentru a accesa un site Web, serverul <strong>Sony</strong> vă va redirecţiona către acesta. Este posibil ca uneori<br />

să nu puteţi accesa un site, datorită lucrărilor de întreţinere sau pentru alte motive.<br />

• Dacă funcţionarea serverului <strong>Sony</strong> va fi întreruptă, veţi fi anunţat în timp util de<br />

indisponibilitatea site-ului <strong>Sony</strong> sau a altora.<br />

• Este posibil ca adresele URL către care vă redirecţionează serverul <strong>Sony</strong> și alte informaţii să fie<br />

înregistrate, în scopul îmbunătăţirii viitoarelor produse și servicii <strong>Sony</strong>. Cu toate acestea, datele<br />

<strong>per</strong>sonale nu vor fi înregistrate în astfel de situaţii.<br />

76 RO


Imprimarea imaginilor statice<br />

Puteţi imprima imaginile statice folosind următoarele metode.<br />

• Imprimarea directă, folosind o imprimantă compatibilă PictBridge<br />

• Imprimarea directă, folosind o imprimantă compatibilă cu cardul de memorie<br />

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a imprimantei.<br />

• Imprimarea cu ajutorul unui computer<br />

Puteţi importa imagini pe un computer folosind softul „PMB” livrat și le puteţi<br />

imprima.<br />

Puteţi insera data pe imagine și o puteţi imprima astfel. Pentru informaţii suplimentare,<br />

vezi „PMB Help”.<br />

• Imprimarea la un centru de imprimare (pagina 78)<br />

Observaţie<br />

• Atunci când imprimaţi fotografii realizate în modul [16:9], este posibil ca ambele margini să fie<br />

decupate.<br />

Imprimarea directă a fotografiilor, folosind o<br />

imprimantă compatibilă PictBridge<br />

Chiar dacă nu aveţi un computer, puteţi imprima fotografiile realizate cu aparatul foto<br />

conectând aparatul foto direct la o imprimantă compatibilă PictBridge.<br />

„PictBridge” se bazează pe standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging<br />

Products Association)<br />

1 Introduceţi bateriile suficient încărcate în aparatul foto.<br />

2 Conectaţi aparatul foto la imprimantă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

1 La o mufă USB a<br />

imprimantei<br />

2 La mufa USB<br />

Cablu USB special<br />

3 Porniţi aparatul foto și imprimanta.<br />

După realizarea conexiunii, indicatorul apare pe ecran.<br />

Dacă indicatorul se aprinde intermitent pe ecranul aparatului foto (indicaţie de<br />

eroare), verificaţi imprimanta conectată.<br />

Continuare r<br />

77 RO


4MENU t<br />

comandă<br />

Această imagine<br />

Imagini multiple<br />

(Imprimare) t modul dorit t z de pe butonul de<br />

5 Opţiunea dorită t [Pornire] t z<br />

Cantitate<br />

Aspect<br />

Dimensiune<br />

Dată<br />

Observaţii<br />

Imprimă imaginea afișată în momentul de faţă în modul<br />

imagine unică.<br />

Puteţi selecta și imprima mai multe imagini.<br />

După pasul 4, executaţi următoarele.<br />

1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini<br />

de imprimat.<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Selectează numărul de copii ale imaginii specificate care va fi<br />

imprimat.<br />

• Numărul indicat de imagini poate să nu încapă pe o singură pagină,<br />

în funcţie de cantitatea de imagini.<br />

Selectează numărul de imagini pe care doriţi să le imprimaţi<br />

una lângă cealaltă pe o foaie.<br />

Selectează dimensiunea paginii de imprimare.<br />

Selectează [Dată] sau [Ziua și ora] pentru a insera data și ora<br />

pe imagini.<br />

• Atunci când alegeţi [Dată], data va fi inserată în ordinea selectată<br />

cu ajutorul [Setare dată și oră] a aparatului foto. Această funcţie<br />

poate să nu fie disponibilă, în funcţie de imprimantă.<br />

• Filmele nu pot fi imprimate.<br />

• Dacă nu aţi reușit să conectaţi aparatul foto la imprimantă, verificaţi dacă aţi setat [Conectare<br />

USB] din (Setări principale) la [PictBridge].<br />

• Nu deconectaţi cablul special USB cât timp indicatorul (Se conectează la PictBridge) este<br />

afișat pe ecran.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Imprimarea la un centru de imprimare<br />

Puteţi duce un card de memorie cu fotografii realizate cu aparatul foto la un centru de<br />

imprimare a fotografiilor. Cât timp centrul oferă servicii de imprimare fotografică<br />

conformă cu DPOF, puteţi executa un marcaj (Imprimare) pe imagini, în avans, în<br />

modul de redare, ceea ce înseamnă că nu va trebui să le selectaţi din nou în momentul<br />

imprimării la centru.<br />

Observaţii<br />

• La un centru de imprimare nu puteţi imprima, direct de pe aparatul foto, imagini stocate în<br />

memoria internă. Copiaţi imaginile pe un card de memorie (pagina 67) și duceţi cardul la centrul<br />

de imprimare.<br />

• Solicitaţi centrului dvs. de imprimare informaţii despre tipurile de carduri de memorie acceptate.<br />

• S-ar putea să aveţi nevoie de un adaptor pentru cardul de memorie (se vinde separat). Luaţi<br />

legătura cu centrul dvs. de imprimare.<br />

• Înainte de a duce fotografiile la un centru, copiaţi (creaţi o copie de siguranţă) datele pe un disc.<br />

• Nu puteţi stabili numărul de fotografii imprimate.<br />

• Dacă doriţi să suprapuneţi date pe imagini, luaţi legătura cu centrul dvs. de imprimare.<br />

78 RO


Probleme tehnice<br />

Dacă aveţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii.<br />

1 Citiţi informaţiile de la paginile 79–86.<br />

Cuprins<br />

2 Scoateţi bateriile, așteptaţi aproximativ un minut,<br />

reintroduceţi-le și porniţi aparatul foto.<br />

3 Iniţializaţi setările (pagina 60).<br />

4 Consultaţi dealerul <strong>Sony</strong> sau centrul de service <strong>Sony</strong><br />

local autorizat.<br />

Reţineţi faptul că, atunci când duceţi aparatul foto la reparat, vă daţi acordul pentru<br />

verificarea conţinutului memoriei interne și a fișierelor muzicale.<br />

Puteţi găsi informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebările<br />

frecvente pe site-ul web de asistenţă clienţi.<br />

http://www.sony.net/<br />

Bateriile și alimentarea<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Indicatorul nivelului de încărcare a bateriilor este incorect sau nivelul rămas este<br />

afișat, dar bateriile se descarcă prea repede.<br />

•Acest fenomen are loc atunci când utilizaţi aparatul foto în locuri foarte calde sau foarte reci.<br />

•Dacă folosiţi baterii alcaline / Oxy Nickel Primary (se vinde separat), este posibil ca<br />

indicatorul nivelului de încărcare rămas să nu fie corect.<br />

• Bateriile sunt descărcate. Introduceţi baterii noi sau acumulatori Ni-MH (hidrură nichelmetal)<br />

încărcaţi (se vinde separat).<br />

•Atunci când folosiţi acumulatori Ni-MH (se vinde separat), bornele acumulatorilor sau cele<br />

ale capacului compartimentului pentru baterii sunt murdare sau acumulatorii nu sunt<br />

încărcaţi suficient. Curăţaţi-le cu un beţișor cu vată sau cu obiecte asemănătoare (pagina 92).<br />

• Atunci când utilizaţi acumulatori Ni-MH (se vinde separat), indicatorul nivelului de încărcare<br />

rămas este diferit de cel actual, datorită efectului de memorie (pagina 92) etc. Pentru o afișare<br />

corectă, lăsaţi acumulatorii să se descarce complet și apoi încărcaţi-i.<br />

•Bateriile sunt descărcate. Înlocuiţi-le cu unele noi.<br />

Bateriile se descarcă prea repede.<br />

• Folosiţi aparatul foto într-un loc extrem de rece.<br />

•Bateriile sunt descărcate. Înlocuiţi-le cu unele noi.<br />

•Atunci când utilizaţi acumulatori Ni-MH (se vinde separat), nu uitaţi să îi încărcaţi suficient.<br />

79 RO


Aparatul foto se închide automat atunci când deschideţi capacul<br />

compartimentului pentru baterii / card de memorie.<br />

•Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Opriţi aparatul înainte să deschideţi capacul<br />

compartimentului pentru baterii / card de memorie.<br />

Nu puteţi porni aparatul foto.<br />

• Introduceţi corect bateriile.<br />

• Bateriile sunt descărcate. Introduceţi baterii noi sau acumulatori Ni-MH (hidrură nichelmetal)<br />

încărcaţi (se vinde separat).<br />

•Bateriile sunt descărcate. Înlocuiţi-le cu unele noi.<br />

Aparatul foto se închide brusc.<br />

• Atunci când [Economisire energ.] este setată la [Standard] sau la [Rezistenţă], dacă nu<br />

utilizaţi aparatul, care este pornit, pentru o anumită <strong>per</strong>ioadă de timp, acesta se închide<br />

automat, pentru a se evita descărcarea bateriilor. Porniţi din nou aparatul foto.<br />

• Bateriile sunt descărcate. Introduceţi baterii noi sau acumulatori Ni-MH (hidrură nichelmetal)<br />

încărcaţi (se vinde separat).<br />

Realizarea de fotografii statice / filme<br />

Nu puteţi înregistra imagini.<br />

• Atunci când imaginile nu pot fi înregistrate pe un card de memorie, dar pot fi înregistrate în<br />

memoria internă, chiar dacă un card de memorie a fost introdus în aparatul foto, verificaţi<br />

dacă l-aţi introdus complet.<br />

•Verificaţi spaţiul liber din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Dacă sunt pline,<br />

faceţi una dintre următoarele:<br />

– Ștergeţi imaginile inutile (pagina 25).<br />

– Schimbaţi cardul de memorie.<br />

• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce bliţul se încarcă.<br />

•Se recomandă să utilizaţi următoarele carduri de memorie atunci când înregistraţi filme:<br />

– „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”<br />

– Card de memorie SD sau SDHC (clasa 2 sau mai rapid)<br />

•Setaţi butonul de selectare a modului la (Imagine statică) atunci când realizaţi fotografii.<br />

•Fixaţi butonul de selectare a modului la (Film) atunci când înregistraţi filme.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Funcţia Declanșator zâmbet nu funcţionează.<br />

• Nu este realizată nicio fotografie dacă nu se detectează o faţă zâmbitoare.<br />

Funcţia antineclaritate nu funcţionează.<br />

•Funcţia antineclaritate nu funcţionează atunci când apare pe ecran.<br />

•Funcţia antineclaritate poate să nu funcţioneze corect la realizarea fotografiilor nocturne.<br />

•Fotografiaţi după ce apăsaţi butonul declanșator pe jumătate.<br />

Imaginea nu este focalizată.<br />

•Subiectul este prea aproape. La realizarea fotografiei, poziţionaţi obiectivul la o distanţă mai<br />

mare de subiect decât cea mai scurtă distanţă de fotografiere (aproximativ 5 cm (W) / 40 cm<br />

(T) de la obiectiv).<br />

• Modul (Crepuscul) sau (Peisaj) este selectat în modul Selectare scenă la realizarea de<br />

fotografii.<br />

80 RO


Zoomul nu funcţionează.<br />

•Nu puteţi modifica scara de zoom atunci când înregistraţi un film.<br />

•Nu puteţi folosi funcţia Zoom inteligent, în funcţie de dimensiunea imaginii (pagina 54).<br />

• Nu puteţi folosi funcţia Zoom digital atunci când:<br />

– Realizaţi filme.<br />

– Funcţia Declanșator zâmbet funcţionează.<br />

Nu puteţi selecta funcţia Detecţie feţe.<br />

• Puteţi selecta Detecţie feţe numai atunci când modul de focalizare este setat la [Multi AF] și<br />

modul de măsurare este setat la [Multi].<br />

Bliţul nu funcţionează.<br />

•Nu puteţi utiliza bliţul atunci când:<br />

– Este selectat modul În rafală (pagina 36).<br />

– Modul (Sensibilitate înaltă) sau (Crepuscul) este selectat în Selectare scenă.<br />

– Utilizaţi aparatul în modul Film.<br />

• Setaţi bliţul la (Activat) (pagina 19) atunci când modul Selectare scenă este setat la modul<br />

(Peisaj), (Specialităţi culinare), (Plajă) sau (Zăpadă).<br />

Pe fotografiile realizate cu bliţ apar pete rotunde albe, neclare.<br />

• Particulele din aer (praf, polen etc.) au reflectat lumina bliţului și au apărut în fotografie.<br />

Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.<br />

Funcţia de fotografiere în prim-plan (Macro) nu funcţionează.<br />

• Aparatul foto reglează focalizarea automat. Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul declanșator pe<br />

jumătate. Reglarea focalizării poate dura o <strong>per</strong>ioadă de timp atunci când fotografiaţi un<br />

subiect apropiat.<br />

• Este selectat modul (Peisaj) sau (Crepuscul) în Selectare scenă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD.<br />

• În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării.<br />

Nu puteţi insera date pe imagini.<br />

•Acest aparat foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu ajutorul<br />

„PMB”, puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora (pagina 71).<br />

Valoarea F și timpul de expunere se aprind intermitent atunci când ţineţi butonul<br />

declanșator apăsat pe jumătate.<br />

• Expunerea este incorectă. Corectaţi expunerea (pagina 37).<br />

Culorile imaginii nu sunt corecte.<br />

•Reglaţi balansul de alb (pagina 39).<br />

81 RO


Atunci când fotografiaţi un subiect luminos, apar dungi albe, mov sau de altă<br />

culoare sau întregul ecran se înroșește.<br />

•Acest fenomen poartă denumirea de pătare. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Deși<br />

dungile nu vor apărea în fotografiile obișnuite, fenomenul va fi totuși prezent sub forma unor<br />

dungi și deformări atunci când se înregistrează filme. („Subiecţi luminoși” se referă la locurile<br />

în care există o mare diferenţă de luminozitate, ca de exemplu în cazul luminii solare sau al<br />

unei lumini electrice în timpul nopţii.)<br />

Imaginea prezintă interferenţe atunci când vizualizaţi ecranul într-un loc<br />

întunecat.<br />

• Aparatul foto încearcă să mărească vizibilitatea ecranului făcând temporar imaginea mai<br />

luminoasă în condiţii de iluminare slabă. Acest lucru nu afectează imaginea înregistrată.<br />

Ochii subiectului ies roșii.<br />

•Setaţi [Reduc. ef. ochi roșii] la [Auto] sau la [Activat] (pagina 55).<br />

•Fotografiaţi subiectul cu bliţ, de la o distanţă mai mică decât intervalul bliţului.<br />

• Aprindeţi lumina în încă<strong>per</strong>e și fotografiaţi subiectul.<br />

• Retușaţi imaginea folosind [Retușează] t [Corectează efect ochi roșii] în meniul de<br />

vizualizare (pagina 47) sau corectaţi-o folosind „PMB”.<br />

Pe ecran apar puncte care nu dispar ulterior.<br />

•Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate.<br />

Nu puteţi realiza o suită de fotografii.<br />

• Memoria internă sau cardul de memorie este plin(ă). Ștergeţi imaginile inutile (pagina 25).<br />

•Energia bateriei este scăzută. Introduceţi baterii noi sau acumulatori Ni-MH (hidrură nichelmetal)<br />

încărcaţi (se vinde separat).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Aceeași fotografie este realizată de mai multe ori.<br />

• Modul În rafală este setat la [Rafală] (pagina 36).<br />

Vizualizarea imaginilor<br />

Nu puteţi reda imaginile.<br />

•Verificaţi dacă aţi introdus cardul de memorie până la capăt.<br />

•Numele folderului / fișierului s-a modificat pe computerul dvs.<br />

•Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer<br />

sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.<br />

•Aparatul foto este în modul USB. Ștergeţi conexiunea USB (pagina 74).<br />

Data și ora nu sunt afișate.<br />

•Afișajul ecranului este setat să afișeze numai imaginile. Apăsaţi butonul DISP (setări pentru<br />

afișajul ecranului) pentru a afișa informaţiile (pagina 18).<br />

Imaginea apare neprelucrată imediat după iniţializarea redării.<br />

• Acest lucru se poate datora procesării imaginii. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.<br />

Nu puteţi afișa imaginile în modul Index.<br />

•Aparatul este setat la modul Facil. Anulaţi modul Facil.<br />

82 RO


Ștergerea<br />

Nu puteţi șterge o imagine.<br />

• Anulaţi protecţia (pagina 49).<br />

Cuprins<br />

Computere<br />

„Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscut de un computer cu un slot<br />

„Memory Stick”.<br />

•Verificaţi dacă atât computerul, cât și cititorul / inscriptorul de „Memory Stick” acceptă<br />

„Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de computere și cititoare / inscriptoare „Memory<br />

Stick” fabricate de alţi producători decât <strong>Sony</strong> trebuie să se adreseze producătorilor<br />

respectivi.<br />

•Dacă un „Memory Stick PRO Duo” nu este acceptat, conectaţi aparatul foto la computer<br />

(pagina 73). Computerul recunoaște „Memory Stick PRO Duo”.<br />

Computerul dvs. nu recunoaște aparatul foto.<br />

•Dacă nivelul de încărcare a bateriilor este scăzut, introduceţi baterii noi sau acumulatori<br />

Ni-MH încărcaţi (se vinde separat).<br />

• Setaţi [Conectare USB] la [Mass Storage] (pagina 61).<br />

•Folosiţi cablul USB special (livrat).<br />

•Deconectaţi cablul USB special de la computer și de la aparatul foto și reconectaţi-l ferm.<br />

• Deconectaţi toate celelalte echipamente, cu excepţia aparatului foto, a tastaturii și a mouseului,<br />

de la conectoarele USB ale computerului dvs.<br />

•Conectaţi aparatul foto direct la computerul dvs., fără să folosiţi un hub USB sau alt<br />

dispozitiv.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Nu puteţi importa imagini.<br />

•Conectaţi corect aparatul foto la computerul dvs., realizând o conexiune USB (pagina 73).<br />

•La realizarea de fotografii cu un card de memorie formatat cu un computer, este posibil să nu<br />

puteţi importa imaginile pe un computer. Realizaţi fotografiile cu un card de memorie<br />

formatat cu aparatul foto (pagina 63).<br />

După realizarea unei conexiuni USB, „PMB” nu pornește automat.<br />

•Realizaţi conexiunea USB după pornirea computerului.<br />

După realizarea unei conexiuni USB, aplicaţia „PMB Portable” nu pornește.<br />

• Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu] (pagina 62).<br />

• Setaţi [Conectare USB] la [Mass Storage] (pagina 61).<br />

•Conectaţi computerul la reţea.<br />

Nu puteţi reda imagini pe computerul dvs.<br />

• Dacă folosiţi „PMB”, consultaţi „PMB Help” (pagina 71).<br />

•Luaţi legătura cu producătorul computerului sau al softului.<br />

Imaginile și sunetul sunt întrerupte de interferenţe la vizionarea unui film pe un<br />

computer.<br />

•Redaţi filmul direct din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Obţineţi imaginea cu<br />

ajutorul „PMB” și redaţi fișierul (pagina 71).<br />

83 RO


Imaginile odată exportate pe un computer nu pot fi vizualizate pe aparatul foto.<br />

• Exportaţi-le într-un folder recunoscut de aparatul foto, cum ar fi „101MSDCF”.<br />

Card de memorie<br />

Cardul de memorie nu poate fi introdus.<br />

• Introduceţi cardul de memorie în direcţia corectă.<br />

Aţi formatat un card de memorie din greșeală.<br />

• Toate datele de pe cardul de memorie sunt șterse prin formatare. Nu le puteţi recu<strong>per</strong>a.<br />

Datele sunt înregistrate în memoria internă, chiar dacă aţi introdus un card de<br />

memorie.<br />

•Verificaţi dacă aţi introdus cardul de memorie până la capăt.<br />

Memoria internă<br />

Nu puteţi reda sau înregistra imagini folosind memoria internă.<br />

•În aparatul foto este introdus un card de memorie. Scoateţi-l.<br />

Nu puteţi copia toate datele din memoria internă pe un card de memorie.<br />

•Cardul de memorie este plin. Copiaţi-le pe un card de memorie cu suficient spaţiu liber.<br />

Nu puteţi copia datele de pe cardul de memorie sau din computer în memoria<br />

internă.<br />

• Această funcţie nu este disponibilă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Imprimarea<br />

Vezi „Imprimanta compatibilă PictBridge”, precum și următoarele informaţii.<br />

Nu puteţi imprima o imagine.<br />

•Consultaţi manualul de utilizare a imprimantei.<br />

Imaginile sunt imprimate cu ambele margini decupate.<br />

•În funcţie de imprimanta dvs., toate marginile unei imagini pot fi decupate. Mai ales atunci<br />

când imprimaţi o fotografie realizată la formatul de imagine [16:9], laterala imaginii poate fi<br />

decupată.<br />

•La imprimarea imaginilor folosind imprimanta dvs., anulaţi setările de decorare sau fără<br />

chenar. Consultaţi producătorul imprimantei pentru informaţii cu privire la prezenţa sau<br />

absenţa acestor funcţii.<br />

•Atunci când imprimaţi imaginile la un centru, întrebaţi <strong>per</strong>sonalul dacă poate imprima<br />

imaginile fără să decupeze marginile.<br />

84 RO


Nu puteţi imprima imagini cu data realizării acestora.<br />

•Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima fotografiile cu data realizării acestora (pagina 71).<br />

• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu toate acestea, dat<br />

fiind că fotografiile realizate cu aparatul foto includ informaţii despre data înregistrării, puteţi<br />

imprima imaginile cu data suprapusă dacă imprimanta sau softul recunoaște informaţiile Exif.<br />

Pentru compatibilitatea cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau softului.<br />

•Dacă apelaţi la un centru de imprimare, rugaţi <strong>per</strong>sonalul să suprapună datele pe imagini.<br />

Imprimanta compatibilă PictBridge<br />

Nu puteţi stabili o conexiune.<br />

• Aparatul foto nu poate fi conectat direct la o imprimantă care nu respectă standardul<br />

PictBridge. Consultaţi producătorul imprimantei în ceea ce privește conformitatea sau<br />

neconformitatea cu PictBridge.<br />

•Verificaţi dacă imprimanta este pornită și poate fi conectată la aparatul foto.<br />

•Setaţi [Conectare USB] la [PictBridge] (pagina 61).<br />

•Deconectaţi și reconectaţi cablul special USB. Dacă pe imprimantă apare un mesaj de eroare,<br />

consultaţi instrucţiunile de utilizare a imprimantei.<br />

Nu puteţi imprima imagini.<br />

•Verificaţi dacă aparatul foto și imprimanta sunt conectate corect cu ajutorul cablului USB<br />

special.<br />

•Porniţi imprimanta. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a<br />

imprimantei.<br />

•Dacă selectaţi [Ieșire] în timpul imprimării, imaginile pot să nu fie imprimate. Deconectaţi și<br />

reconectaţi cablul special USB. Dacă tot nu puteţi imprima imaginile, deconectaţi cablul<br />

special USB, opriţi și reporniţi imprimanta, apoi reconectaţi cablul USB special.<br />

•Filmele nu pot fi imprimate.<br />

•Este posibil ca fotografiile realizate cu alte aparate foto sau imaginile modificate cu ajutorul<br />

unui computer să nu poată fi imprimate.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Imprimarea este anulată.<br />

•Verificaţi dacă aţi deconectat cablul USB special înainte ca marcajul<br />

PictBridge) să dispară.<br />

(Se conectează la<br />

Nu puteţi introduce data sau imprima imagini în modul index.<br />

•Imprimanta nu prezintă aceste funcţii. Consultaţi producătorul imprimantei pentru informaţii<br />

cu privire la prezenţa sau absenţa acestor funcţii.<br />

•Este posibil ca data să nu poată fi introdusă în modul index, în funcţie de imprimantă. Luaţi<br />

legătura cu producătorul imprimantei.<br />

„---- -- --” este imprimat pe imagine în locul datei.<br />

•Imaginea nu prezintă informaţii despre înregistrare, deci data nu poate fi introdusă. Setaţi<br />

[Dată] la [Dezactivat] și imprimaţi din nou imaginea (pagina 77).<br />

85 RO


Nu puteţi imprima imaginea la dimensiunea selectată.<br />

•Dacă utilizaţi hârtie de altă dimensiune după ce aţi conectat imprimanta la aparatul foto,<br />

deconectaţi și reconectaţi cablul USB special.<br />

• Setarea de imprimare a aparatului foto este diferită de cea a imprimantei. Modificaţi setarea<br />

aparatului foto (pagina 77) sau a imprimantei.<br />

•Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta poate funcţiona la<br />

dimensiunea dorită.<br />

Nu puteţi acţiona aparatul foto după ce aţi anulat imprimarea.<br />

• Așteptaţi câteva momente pentru ca imprimanta să execute anularea. Durata de așteptare<br />

variază în funcţie de imprimantă.<br />

Altele<br />

Obiectivul se înceţoșează.<br />

•Pe obiectiv s-a adunat condens din cauza umezelii. Închideţi aparatul foto și nu îl utilizaţi timp<br />

de aproximativ o oră.<br />

Aparatul foto se închide cu obiectivul extins.<br />

• Introduceţi baterii noi sau acumulatori Ni-MH încărcaţi (se vinde separat), apoi reporniţi<br />

aparatul foto.<br />

• Nu încercaţi să forţaţi obiectivul care nu se mai mișcă.<br />

Aparatul foto se încălzește atunci când îl utilizaţi pentru o <strong>per</strong>ioadă îndelungată<br />

de timp.<br />

•Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

La pornirea aparatului foto, apare ecranul Setare ceas.<br />

•Fixaţi din nou data și ora (pagina 69).<br />

•Bateria internă reîncărcabilă, de rezervă, s-a descărcat. Introduceţi baterii suficient încărcate<br />

și lăsaţi aparatul închis timp de 24 de ore sau mai mult.<br />

Data sau ora este incorectă.<br />

• Schimbaţi setarea cu MENU t<br />

(Setări) t [Setări ceas] t [Setare dată și oră].<br />

86 RO


Mesaje de avertizare<br />

Dacă apar următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile.<br />

•Energia bateriei este scăzută. Introduceţi baterii noi sau acumulatori Ni-Mh încărcaţi (se vând<br />

separat). În funcţie de condiţiile de utilizare sau de tipul de acumulatori, indicatorul se poate<br />

aprinde intermitent chiar dacă au mai rămas 5-10 minute de funcţionare a bateriei.<br />

Eroare sistem<br />

•Închideţi și reporniţi aparatul foto.<br />

Aparat foto supraîncălzit<br />

Lăsaţi-l să se răcească<br />

•Tem<strong>per</strong>atura aparatului foto a crescut. Aparatul foto se poate închide automat sau nu veţi<br />

putea înregistra filme. Lăsaţi aparatul foto într-un loc rece, până când scade tem<strong>per</strong>atura.<br />

Eroare memorie internă<br />

•Închideţi și reporniţi aparatul foto.<br />

Reintroduceţi card memorie<br />

•Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 3).<br />

•Contactele cardului de memorie sunt murdare.<br />

•Cardul de memorie este deteriorat.<br />

Eroare tip card memorie<br />

•Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 3).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Eroare formatare memorie internă<br />

Eroare formatare card memorie<br />

•Formataţi din nou mediul (pagina 63).<br />

Card memorie blocat<br />

•Utilizaţi cardul de memorie cu comutator de protejare la scriere, și comutatorul este în poziţia<br />

LOCK. Aduceţi comutatorul în poziţia de înregistrare.<br />

Card memorie protejat la scriere<br />

• Aparatul foto nu poate înregistra sau șterge imagini pe / de pe acest card de memorie.<br />

Nicio imagine<br />

• În memoria internă nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.<br />

•În acest folder de pe cardul de memorie nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.<br />

Eroare folder<br />

• Un folder cu primele trei cifre identice există deja pe cardul de memorie (de exemplu:<br />

123MSDCF și 123ABCDE). Selectaţi un alt folder sau creaţi un folder nou (paginile 64, 65).<br />

87 RO


Creare mai multe foldere imposibilă<br />

•Folderul a cărui denumire începe cu „999” există deja pe cardul de memorie. În acest caz, nu<br />

puteţi crea alte foldere.<br />

Eroare fișier<br />

• A apărut o eroare la redarea imaginii.<br />

Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer<br />

sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.<br />

Folder protejat la scriere<br />

• Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi<br />

alt folder (pagina 65).<br />

Fișier protejat<br />

• Anulaţi protecţia (pagina 49).<br />

Dimensiune imagine peste limită<br />

•Redaţi o imagine a cărei dimensiune nu poate fi redată pe aparatul foto.<br />

Detectare faţă pentru retușare imposibilă<br />

•Este posibil să nu puteţi retușa imaginea, în funcţie de imagine.<br />

Indicatorul (avertizare asupra vibraţiilor)<br />

•Instabilitatea aparatului foto poate apărea din cauza luminii insuficiente. Folosiţi bliţul,<br />

activaţi funcţia antineclaritate sau montaţi aparatul foto pe un trepied, pentru ca acesta să stea<br />

nemișcat.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Opriţi și reporniţi aparatul<br />

•Obiectivul nu funcţionează corespunzător.<br />

VGA neacceptată cu acest card memorie<br />

•Pentru înregistrarea filmelor, se recomandă utilizarea unui card de memorie cu o capacitate<br />

de cel puţin 1 GB.<br />

Număr maxim imagini deja selectat<br />

•Puteţi selecta maximum 100 de fișiere la utilizarea [Imagini multiple].<br />

•Puteţi adăuga marcaje (Imprimare) la maximum 999 de fișiere. Anulaţi selecţia.<br />

•Este posibil ca transmiterea datelor către imprimantă să nu fie finalizată încă. Nu deconectaţi<br />

cablul special USB.<br />

Se procesează...<br />

•Imprimanta anulează sarcina de imprimare curentă. Nu puteţi imprima până când<br />

o<strong>per</strong>aţiunea nu este finalizată. Durata o<strong>per</strong>aţiunii variază în funcţie de imprimantă.<br />

88 RO


Executare o<strong>per</strong>aţie impos. în fișiere neacceptate<br />

•Procesarea și alte funcţii de editare ale aparatului foto nu au efect asupra fișierelor imagini<br />

care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau asupra imaginilor înregistrate cu alte<br />

aparate foto.<br />

Memorie internă plină<br />

Ștergeţi imagini?<br />

• Memoria internă este plină. Pentru a înregistra date în memoria internă, selectaţi [Da] și<br />

ștergeţi imaginile nedorite.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

89 RO


„Memory Stick Duo”<br />

Un „Memory Stick Duo” este un mediu de înregistrare IC compact și portabil. Tipurile<br />

de „Memory Stick Duo” care pot fi utilizate cu aparatul foto sunt enumerate în tabelul de<br />

mai jos. Cu toate acestea, funcţionarea corectă nu poate fi garantată pentru toate funcţiile<br />

„Memory Stick Duo”.<br />

Tip de „Memory Stick”<br />

Înregistrare / redare<br />

Memory Stick Duo (fără MagicGate) a* 1<br />

Memory Stick Duo (cu MagicGate) a* 2<br />

MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2<br />

Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3<br />

Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4<br />

* 1 Transferul de mare viteză al datelor, folosind o interfaţă paralelă, nu este acceptat.<br />

* 2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo” și „Memory Stick PRO Duo” sunt<br />

prevăzute cu funcţiile MagicGate. MagicGate este o tehnologie de protejare a dreptului de<br />

autor, care folosește tehnologie de codificare. Înregistrarea / redarea datelor, pentru care este<br />

nevoie de funcţiile MagicGate, nu pot fi executate cu aparatul foto.<br />

* 3 Puteţi înregistra filme la dimensiunea [VGA].<br />

* 4 Acest aparat foto nu acceptă transferul paralel de date pe 8 biţi. Execută același transfer paralel<br />

de date, pe 4 biţi, ca și „Memory Stick PRO Duo”.<br />

Observaţii<br />

• Acest produs este compatibil cu „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” este o abreviere pentru<br />

„Memory Stick Micro”.<br />

• Nu se garantează funcţionarea cu aparatul foto a unui „Memory Stick Duo” formatat cu ajutorul<br />

unui computer.<br />

• Viteza de citire / inscripţionare a datelor diferă în funcţie de combinaţia dintre „Memory Stick<br />

Duo” și echipamentul utilizat.<br />

• Nu scoateţi „Memory Stick Duo” în timp ce citiţi sau inscripţionaţi date.<br />

• Datele pot fi viciate în următoarele cazuri:<br />

– Atunci când „Memory Stick Duo” este scos sau atunci când aparatul foto este închis în timpul<br />

unei o<strong>per</strong>aţiuni de citire sau de inscripţionare<br />

– Atunci când „Memory Stick Duo” este utilizat în locuri afectate de electricitatea statică sau de<br />

interferenţele electrice<br />

• Vă recomandăm să creaţi o copie de siguranţă a datelor importante.<br />

• Nu lipiţi etichete pe „Memory Stick Duo” sau pe adaptorul „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu atingeţi contactele „Memory Stick Duo” cu mâna sau cu un obiect metalic.<br />

• Nu loviţi, nu îndoiţi și nu lăsaţi să cadă „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu demontaţi și nu modificaţi „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu expuneţi „Memory Stick Duo” la apă.<br />

• Nu lăsaţi „Memory Stick Duo” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi din greșeală.<br />

• Nu introduceţi alte obiecte decât un „Memory Stick Duo” în slotul „Memory Stick Duo”. În caz<br />

contrar, se pot produce defecţiuni.<br />

• Nu utilizaţi sau depozitaţi „Memory Stick Duo” în următoarele locuri:<br />

– Locuri cu tem<strong>per</strong>atură ridicată, cum ar fi interiorul fierbinte al unei mașini parcate în lumina<br />

directă a soarelui<br />

– Locuri expuse la lumina directă a soarelui<br />

– Locuri umede sau unde există substanţe corozive<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

90 RO


Observaţii despre utilizarea adaptorului „Memory Stick Duo”<br />

(se vinde separat)<br />

• Pentru a utiliza un „Memory Stick Duo” cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, trebuie să<br />

introduceţi „Memory Stick Duo” într-un adaptor „Memory Stick Duo”. Dacă introduceţi un<br />

„Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick” fără un adaptor „Memory<br />

Stick Duo”, este posibil să nu îl puteţi scoate din dispozitiv.<br />

• La introducerea unui „Memory Stick Duo” într-un adaptor „Memory Stick Duo”, verificaţi dacă<br />

„Memory Stick Duo” este introdus în direcţia corectă, după care introduceţi-l până la capăt.<br />

O introducere incorectă poate provoca defecţiuni.<br />

• La utilizarea unui „Memory Stick Duo” introdus într-un adaptor „Memory Stick Duo” cu un<br />

dispozitiv compatibil „Memory Stick”, verificaţi dacă adaptorul „Memory Stick Duo” este<br />

introdus în direcţia corectă. Utilizarea incorectă poate duce la defectarea echipamentului.<br />

• Nu introduceţi un adaptor „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick”<br />

fără un „Memory Stick Duo” atașat. În caz contrar, dispozitivul se poate defecta.<br />

Observaţii despre utilizarea „Memory Stick Micro” (se vinde<br />

separat)<br />

• Pentru a utiliza un „Memory Stick Micro” cu aparatul foto, introduceţi „Memory Stick Micro”<br />

într-un adaptor „M2” la fel de mare ca și pentru Duo. Dacă introduceţi un „Memory Stick<br />

Micro” în aparatul foto fără un adaptor „M2” la fel de mare ca și pentru Duo, este posibil să nu îl<br />

puteţi scoate din aparatul foto.<br />

• Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi din greșeală.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

91 RO


Bateriile<br />

Bateriile recomandate și bateriile neacceptate pentru aparatul<br />

foto<br />

Tip baterie Livrată Acceptată Reîncărcabilă<br />

Baterii alcaline LR6 (mărimea AA)* a a —<br />

Acumulatori N-MH (hidrură nichel-metal) — a a<br />

HR 15/51:HR6 (mărimea AA)*<br />

Baterii Oxy Nickel Primary ZR6 (mărimea — a —<br />

AA)<br />

Baterii cu litiu — — —<br />

Baterii cu mangan — — —<br />

Baterii Ni-Cd — — —<br />

* Înainte de a utiliza bateriile, citiţi următoarele măsuri de siguranţă aplicabile pentru fiecare tip de<br />

baterie.<br />

În cazul bateriilor neacceptate, funcţionarea la parametri optimi nu poate fi garantată dacă<br />

tensiunea scade sau apar alte probleme datorate tipului bateriei.<br />

Bateriile alcaline (livrat) / bateria Oxy Nickel Primary (se vinde<br />

separat)<br />

• Bateriile alcaline / Oxy Nickel Primary nu pot fi încărcate.<br />

• Spre deosebire de acumulatorii Ni-MH, bateriile alcaline / Oxy Nickel Primary au o durată de<br />

utilizare mai scurtă. Din acest motiv, aparatul foto se poate închide chiar dacă indicatorul<br />

nivelului de încărcare arată o energie suficientă.<br />

• Performanţa bateriilor diferă în mare măsură în funcţie de producător și de tip, iar în unele<br />

cazuri, durata de utilizare poate fi extrem de scurtă. Acest fenomen se manifestă îndeosebi la<br />

tem<strong>per</strong>aturi joase și este posibil să nu puteţi utiliza aparatul foto la tem<strong>per</strong>aturi sub 5°C.<br />

• Nu amestecaţi baterii noi cu unele vechi.<br />

• Este posibil ca indicatorul nivelului de încărcare rămas să nu afișeze informaţii corecte atunci<br />

când folosiţi baterii alcaline / Oxy Nickel Primary.<br />

• Datorită caracteristicilor bateriilor alcaline / Oxy Nickel Primary, sunt diferenţe mari între durata<br />

de fotografiere / filmare disponibilă și durata de redare. Din această cauză, aparatul foto se poate<br />

închide cu obiectivul neretras atunci când acţionaţi butonul de selectare a modului. În acest caz,<br />

înlocuiţi bateriile cu unele noi. Folosind acumulatori Ni-MH, puteţi utiliza aparatul foto pentru<br />

<strong>per</strong>ioade mai îndelungate.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

92 RO


Acumulatorii Ni-MH (se vând separat)<br />

• Nu desfaceţi ambalajul de protecţie extern și nu deterioraţi acumulatorii. Nu folosiţi acumulatori<br />

al căror ambalaj de protecţie a fost îndepărtat parţial sau complet sau acumulatori care au fost<br />

separaţi. Astfel de acumulatori pot prezenta <strong>per</strong>icol de scurgere a lichidului, explozie sau<br />

încălzire și pot cauza arsuri sau leziuni corporale. De asemenea, pot provoca defectarea<br />

încărcătorului.<br />

• Nu transportaţi și nu păstraţi acumulatorii Ni-MH în apropierea obiectelor metalice. Acestea din<br />

urmă pot scurtcircuita bornele + și – ale acumulatorilor, putând provoca incendii.<br />

• Este posibil ca acumulatorii Ni-MH să nu se încarce corect dacă bornele sunt murdare. Ștergeţi-le<br />

cu o cârpă uscată.<br />

• Este posibil ca acumulatorii Ni-MH să nu fie complet încărcaţi în momentul achiziţionării sau<br />

dacă nu au fost folosiţi pentru o <strong>per</strong>ioadă îndelungată. Acesta este un fenomen obișnuit pentru<br />

acest tip de baterii și nu reprezintă un defect. În cazul în care vă confruntaţi cu o astfel de situaţie,<br />

descărcarea completă și încărcarea acumulatorilor ar trebui să remedieze problema.<br />

• Dacă încărcaţi acumulatorii Ni-MH înainte de descărcarea lor completă, s-ar putea ca<br />

avertismentul de nivel de încărcare scăzut să apară mai repede decât ar fi normal. Acest fenomen<br />

poartă numele de „efect de memorie”.* În cazul unei astfel de probleme, rezolvarea constă în<br />

încărcarea acumulatorilor numai după descărcarea lor completă.<br />

* „Efectul de memorie” – situaţia în care capacitatea acumulatorului este redusă temporar.<br />

• Pentru a descărca acumulatorii complet, lăsaţi aparatul în modul de prezentare succesivă de<br />

imagini (pagina 46) până la epuizarea totală a acumulatorilor.<br />

• Nu amestecaţi acumulatori noi cu unii vechi.<br />

• Nu expuneţi acumulatorii la apă. Acumulatorii nu sunt etanși.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

93 RO


Index<br />

A<br />

AF central ..........................................................................40<br />

Autoreglare inteligentă..............................................28<br />

B<br />

Balans de alb ....................................................................39<br />

Bateriile...............................................................................92<br />

Bip ..........................................................................................56<br />

Bliţ..........................................................................................19<br />

Buton de selectare a modului.................................15<br />

Butonul de comandă a modului............................12<br />

C<br />

Cadru de identificare în intervalul AF..............40<br />

Card de memorie .............................................................3<br />

Caroiaj..................................................................................53<br />

CD-ROM ...........................................................................70<br />

Computer ...........................................................................70<br />

Importarea imaginilor .........................................73<br />

Computer Macintosh...................................................70<br />

Computer Windows .....................................................70<br />

Conectare USB...............................................................61<br />

Conectarea<br />

Computer ....................................................................73<br />

Imprimantă ................................................................77<br />

Copiază ................................................................................67<br />

Corectează efect ochi roșii .......................................47<br />

Creează folder REC. ...................................................64<br />

Crepuscul............................................................................30<br />

D<br />

Dată .......................................................................................78<br />

Declanșatorul de zâmbet...........................................20<br />

Detecţie feţe .....................................................................44<br />

Dimens. imag. ..................................................................33<br />

DISP ......................................................................................18<br />

DPOF ...................................................................................50<br />

E<br />

Economisire energ........................................................59<br />

Ecran.....................................................................................18<br />

Ecranul MENU ................................................................9<br />

EV...........................................................................................37<br />

Expunerea..........................................................................37<br />

F<br />

Focalizare ...........................................................................40<br />

Folder<br />

Crearea .........................................................................64<br />

Modificarea................................................................65<br />

Selectare ......................................................................52<br />

Ștergerea......................................................................66<br />

Format..................................................................................63<br />

Fotografierea<br />

G<br />

Film.................................................................................15<br />

Imagine statică .........................................................15<br />

Ghid funcţionare............................................................58<br />

I<br />

Identificarea părţilor componente.......................12<br />

Imprimare ....................................................................50, 77<br />

Index imagini....................................................................24<br />

Iniţializare ..........................................................................60<br />

Instalare...............................................................................71<br />

Instantaneu estompat..................................................30<br />

ISO .........................................................................................38<br />

L<br />

Language Setting ...........................................................57<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

94 RO


M<br />

Marcajul Imprimare ...............................................50, 78<br />

Mass Storage ....................................................................61<br />

Măsurarea după centru ..............................................42<br />

Măsurarea multiregională ........................................42<br />

Măsurarea parţială........................................................42<br />

Memoria internă ............................................................16<br />

„Memory Stick Duo” ..................................................90<br />

MENU ...................................................................................9<br />

Mesaje de avertizare....................................................87<br />

Mod Facil<br />

Fotografierea ............................................................32<br />

Vizualizarea...............................................................45<br />

Mod film..............................................................................15<br />

Mod măsurare..................................................................42<br />

Mod REC ...........................................................................27<br />

Modif. folder REC........................................................65<br />

Modificarea afișajului..................................................18<br />

Mufă USB ..............................................................12, 73, 77<br />

Multi AF .............................................................................40<br />

N<br />

Număr fișier ......................................................................68<br />

P<br />

PC ...........................................................................................70<br />

Peisaj .....................................................................................30<br />

PictBridge.....................................................................61, 77<br />

Pixel .......................................................................................34<br />

Plajă .......................................................................................30<br />

PMB.......................................................................................71<br />

PMB Portable ..................................................................75<br />

Portret crepuscul............................................................30<br />

Prezentare imagini ........................................................46<br />

Probleme tehnice ...........................................................79<br />

Programare auto ............................................................29<br />

Protejează...........................................................................49<br />

S<br />

Selectare scenă ................................................................30<br />

Selectează folder ............................................................52<br />

Sensibilitate detect. zâmbet.....................................43<br />

Sensibilitate înaltă.........................................................30<br />

Setare dată și oră............................................................69<br />

Setări .....................................................................................11<br />

Setări în rafală .................................................................36<br />

Setări LUN ........................................................................62<br />

Sincronizare lentă..........................................................19<br />

SO ...........................................................................................70<br />

Software ..............................................................................71<br />

Specialităţi culinare ......................................................30<br />

SteadyShot.........................................................................35<br />

Ș<br />

Șterg. folder REC..........................................................66<br />

Șterge..............................................................................25, 48<br />

T<br />

Tăiere margini (Redimens.) ....................................47<br />

Temporizator ...................................................................21<br />

V<br />

VGA......................................................................................34<br />

Vizualizarea<br />

Z<br />

Film.................................................................................26<br />

Imagine statică .........................................................22<br />

Zăpadă .................................................................................30<br />

Zoom digital .....................................................................54<br />

Zoomul ................................................................................17<br />

Zoomul digital de precizie........................................54<br />

Zoomul inteligent..........................................................54<br />

Zoomul optic...............................................................17, 54<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

R<br />

Recunoaștere scenă................................................28, 32<br />

Redarea cu zoom ...........................................................23<br />

Reduc. ef. ochi roșii......................................................55<br />

Retușează ...........................................................................47<br />

Rotește.................................................................................51<br />

95 RO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!