21.11.2015 Views

Sony DSC-W370 - DSC-W370 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-W370 - DSC-W370 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-W370 - DSC-W370 Istruzioni per l'uso Rumeno

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Cuprins<br />

Index<br />

Manual de utilizare a Cyber-shot<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>W370</strong><br />

© 2010 <strong>Sony</strong> Corporation 4-181-206-92(1)<br />

RO


Mod de utilizare a manualului<br />

Faceţi clic pe un buton din partea dreaptă sus pentru a sări la pagina corespunzătoare.<br />

Acest lucru este util atunci când căutaţi o funcţie pe care doriţi să o vizualizaţi.<br />

Cuprins<br />

Cuprins<br />

Căutaţi informaţii după funcţie.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Căutaţi informaţii după o<strong>per</strong>aţie.<br />

Căutaţi informaţii într-o listare pentru<br />

MENU/Elemente setări.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Căutaţi informaţii după cuvânt cheie.<br />

Marcaje și notaţii utilizate în acest manual<br />

Index<br />

În acest manual, secvenţa o<strong>per</strong>aţiilor<br />

este indicată prin săgeţi (t). O<strong>per</strong>aţi<br />

aparatul foto în ordinea indicată.<br />

Marcajele sunt prezentate așa cum apar<br />

în setarea implicită a aparatului foto.<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Setarea implicită este indicată prin .<br />

Indică avertismente și limite relevante<br />

pentru funcţionarea corectă a aparatului<br />

foto.<br />

z Indică informaţii utile.<br />

2 RO


Instrucţiuni pentru utilizarea<br />

aparatului foto<br />

Note despre tipurile de carduri de<br />

memorie pe care le puteţi utiliza (se<br />

vând separat)<br />

Următoarele carduri de memorie sunt<br />

compatibile cu această caemră: cardurile<br />

„Memory Stick PRO Duo”, „Memory<br />

Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick<br />

Duo”, SD și cardurile SDHC. Cardurile<br />

MultiMediaCard nu sunt compatibile.<br />

S-a confirmat că tipurile de card de<br />

memorie cu o capacitate de până la 32 GB<br />

funcţionează corespunzător cu aparatul<br />

foto.<br />

În acest manual, „Memory Stick PRO<br />

Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo” și<br />

„Memory Stick Duo” sunt numite în mod<br />

colectiv „Memory Stick Duo”.<br />

• Se recomandă să utilizaţi următoarele<br />

carduri de memorie atunci când înregistraţi<br />

filme:<br />

– (Mark2) („Memory<br />

Stick PRO Duo” (Mark2))<br />

– („Memory Stick PRO-<br />

HG Duo”)<br />

– Card de memorie SD sau SDHC (clasa 4<br />

sau mai rapid)<br />

Pentru detalii despre „Memory Stick<br />

Duo”, consultaţi pagina 124.<br />

Instrucţiuni pentru acumulator<br />

• Încărcaţi acumulatorul (livrat) înainte de<br />

prima utilizare a aparatului foto.<br />

• Puteţi alimenta acumulatorul chiar dacă<br />

acesta nu este complet descărcat. În plus,<br />

chiar dacă acumulatorul nu este complet<br />

încărcat, puteţi utiliza acumulatorul parţial<br />

încărcat la capacitatea existentă.<br />

• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi<br />

acumulatorul pentru o <strong>per</strong>ioadă îndelungată,<br />

utilizaţi-l până la descărcarea completă și<br />

apoi scoateţi-l din aparatul foto și<br />

depozitaţi-l într-un loc uscat, cu tem<strong>per</strong>atură<br />

scăzută. Astfel veţi asigura menţinerea<br />

funcţiilor acumulatorului.<br />

• Pentru detalii despre acumulatorul utilizabil,<br />

consultaţi pagina 126.<br />

Instrucţiuni pentru ecranul LCD și<br />

obiectiv<br />

• Ecranul LCD este fabricat cu ajutorul unei<br />

tehnologii de înaltă precizie, astfel încât<br />

99,99% pixeli sunt disponibili pentru o<br />

utilizare efectivă. Totuși, câteva puncte de<br />

dimensiuni foarte mici, negre și/sau de<br />

culoare deschisă (alb, roșu, albastru sau<br />

verde), pot apărea pe ecranul LCD. Aceste<br />

puncte sunt rezultatul normal al procesului<br />

de fabricaţie și nu afectează înregistrarea.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Când se utilizează un „Memory Stick<br />

Duo” cu slot de dimensiune standard<br />

„Memory Stick”<br />

Puteţi utiliza „Memory Stick Duo”<br />

introducându-l în Adaptorul „Memory<br />

Stick Duo” (se vinde separat).<br />

Adaptor „Memory<br />

Stick Duo”<br />

Puncte negre, albe, roșii,<br />

albastre sau verzi<br />

• Expunerea directă și prelungită a ecranului<br />

LCD sau a obiectivului la lumina soarelui<br />

poate produce deteriorări. Aveţi grijă la<br />

poziţionarea aparatului foto lângă ferestre<br />

sau în aer liber.<br />

• Nu exercitaţi presiune pe ecranul LCD.<br />

Ecranul se poate decolora, ceea ce poate<br />

duce la deteriorare.<br />

• Imaginile se pot decala pe ecranul LCD dacă<br />

vă aflaţi într-o locaţie cu tem<strong>per</strong>atură<br />

scăzută. Aceasta nu este o defecţiune.<br />

• Aveţi grijă să nu loviţi obiectivul mobil și să<br />

nu exercitaţi forţă asupra acestuia.<br />

Continuare r<br />

3 RO


Observaţie la redarea filmelor pe alte<br />

dispozitive<br />

Acest aparat foto utilizează MPEG-4 AVC/<br />

H.264 Main Profile pentru a înregistra filme.<br />

De aceea, filmele înregistrate cu acest aparat<br />

foto nu pot fi redate pe dispozitive care nu<br />

acceptă MPEG-4 AVC/H.264.<br />

Despre condensarea umezelii<br />

• În cazul în care aparatul foto este mutat<br />

direct dintr-un loc rece într-unul cald,<br />

umezeala se poate condensa în interiorul sau<br />

exteriorul aparatului foto. Această<br />

condensare a umezelii poate cauza<br />

funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.<br />

• Dacă are loc o condensare a umezelii, opriţi<br />

aparatul foto și așteptaţi aproximativ o oră<br />

ca umezeala să se evaporeze. Reţineţi că<br />

dacă încercaţi să fotografiaţi având umezeală<br />

în interiorul obiectivului, nu veţi putea<br />

înregistra imagini clare.<br />

Imaginile utilizate în Manual<br />

Imaginile utilizate ca exemplu în acest Manual<br />

sunt imagini reproduse și nu imagini reale<br />

efectuate cu ajutorul acestui aparat foto.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

4 RO


Cuprins<br />

Instrucţiuni pentru utilizarea aparatului foto<br />

Fotografiere<br />

Mod de utilizare a manualului ······························· 2<br />

Instrucţiuni pentru utilizarea aparatului foto·········· 3<br />

Căutare o<strong>per</strong>aţie ··················································· 8<br />

MENU/Căutare setări ·········································· 11<br />

Identificarea părţilor componente ······················· 15<br />

Listă cu pictograme afișate pe ecran·················· 16<br />

Utilizarea cadranului de selectare a modului ······ 18<br />

Utilizarea memoriei interne ································· 19<br />

Autoreglare inteligentă ········································ 20<br />

Fotografiere facilă ··············································· 21<br />

Programare auto ················································· 23<br />

Foto panoramică prin balans ······························ 24<br />

Selectare scenă ·················································· 26<br />

Mod film ······························································ 28<br />

Zoom··································································· 29<br />

DISP (Setări afișaj pe ecran) ······························· 30<br />

Bliţ ······································································· 31<br />

Declanșator zâmbet ············································ 32<br />

Temporizator······················································· 33<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

5 RO


Vizualizare<br />

MENIU (Fotografiere)<br />

MENIU (Vizualizare)<br />

Vizualizare fotografii ············································ 34<br />

Redare cu zoom·················································· 35<br />

Index imagini······················································· 36<br />

Șterge·································································· 37<br />

Vizualizare filme ·················································· 38<br />

Elemente MENU (Fotografiere) ··························· 11<br />

Elemente MENU (Vizualizare)······························ 12<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Setări<br />

Elemente de configurare····································· 13<br />

Index<br />

Televizor<br />

Vizualizare de imagini pe un televizor ················· 98<br />

Computer<br />

Utilizarea cu computerul ··································· 102<br />

Utilizarea software-ului ····································· 103<br />

Conectarea aparatului foto la computer···············105<br />

Încărcarea imaginilor pe un suport ·······················107<br />

6 RO


Imprimare<br />

Depanare<br />

Altele<br />

Index<br />

Imprimarea fotografiilor····································· 109<br />

Depanare··························································· 111<br />

Mesaje de avertizare ········································· 120<br />

„Memory Stick Duo” ········································· 124<br />

Acumulator························································ 126<br />

Încărcător baterie·············································· 127<br />

Index ································································· 128<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

7 RO


Căutare o<strong>per</strong>aţie<br />

Setări automate ale<br />

aparatului foto<br />

Autoreglare inteligentă······································· 20<br />

Selectare scenă ··················································· 26<br />

Recunoaștere scenă··········································· 53<br />

Fotografiere portrete Instantaneu estompat ········································ 26<br />

Portret crepuscul················································· 26<br />

Declanșator zâmbet············································ 32<br />

Recunoaștere scenă··········································· 53<br />

Detecţie feţe·························································· 56<br />

Reducere ochi închiși········································· 59<br />

Reduc. ef. ochi roșii············································ 75<br />

Fotografiere imagini<br />

panoramice<br />

Foto panoramică prin balans··························· 24<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Fotografierea celor mai<br />

reușite fotografii cu<br />

animalul<br />

dumneavoastră de<br />

companie<br />

Animal de companie··········································· 26<br />

Index<br />

Fotografiere obiecte în<br />

mișcare<br />

Mod film ································································· 28<br />

Setări în rafală······················································· 45<br />

Fotografiere fără<br />

estompare<br />

Sensibilitate înaltă ··············································· 26<br />

Temporizator întârziere 2 secunde················· 33<br />

ISO··········································································· 47<br />

Fotografiere cu lumină<br />

de fundal<br />

Bliţ forţat ································································ 31<br />

Recunoaștere scenă··········································· 53<br />

DRO········································································· 58<br />

8 RO


Fotografiere în locuri<br />

întunecate<br />

Sensibilitate înaltă ··············································· 26<br />

Sincronizare lentă················································ 31<br />

ISO··········································································· 47<br />

Cuprins<br />

Reglare expunere EV············································································· 46<br />

Schimbare poziţie<br />

focalizare<br />

Modificare dimensiune<br />

imagine<br />

Focalizare ······························································ 50<br />

Detecţie feţe·························································· 56<br />

Dimens. imag.······················································· 41<br />

Ștergere imagini Șterge ······························································· 37, 65<br />

Format ···································································· 90<br />

Afișare imagini mărite Redare cu zoom ·················································· 35<br />

Tăiere margini (Redimens.)······························· 64<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Editare imagini Retușează······························································ 64<br />

Index<br />

Redarea unei serii de<br />

imagini în ordine<br />

Prezentare imagini ·············································· 60<br />

Fotografiere/<br />

Vizualizare indicatori<br />

vizibili<br />

Imprimare imagini cu<br />

dată<br />

Fotografiere facilă ··············································· 21<br />

Utilizarea „PMB (Picture Motion Browser)”<br />

················································································ 103<br />

Modificare setări de<br />

dată și oră<br />

Setare zonă ··························································· 96<br />

Setare dată și oră ················································ 97<br />

Iniţializare setări Iniţializare ······························································· 81<br />

Imprimare imagini Imprimare····························································· 109<br />

9 RO


Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Vizualizare pe<br />

televizoare<br />

Vizualizare de imagini pe un televizor ··········· 98<br />

Cuprins<br />

Index<br />

10 RO


MENU/Căutare setări<br />

Elemente MENU (Fotografiere)<br />

Puteţi selecta cu ușurinţă diferitele funcţii de fotografiere, de la butonul MENU.<br />

1 Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare) și setaţi<br />

Buton ON/OFF (Alimentare)<br />

aparatul foto în modul fotografiere.<br />

2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul<br />

Meniu.<br />

3 Selectaţi elementul de meniu dorit cu v/V/b/B<br />

de pe butonul de control.<br />

4 Apăsaţi butonul MENU pentru a dezactiva<br />

Butonul MENU<br />

ecranul Meniu.<br />

Buton de control<br />

În tabelul de mai jos, indică setările care pot fi modificate, iar –, setările care nu pot fi<br />

modificate. O setare poate fi fixă sau restricţionată, în funcţie de modul de fotografiere.<br />

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pagina corespunzătoare fiecărei opţiuni.<br />

Pictogramele de sub [ ] indică modurile disponibile.<br />

Cadran de<br />

selectare mod<br />

Elemente de<br />

meniu<br />

Selectare scenă — — — — —<br />

Direcţie fotografiere — — — — —<br />

Dimens. imag.<br />

Bliţ — — — — —<br />

Setări în rafală — — —<br />

EV —<br />

ISO — — — — —<br />

Balans de alb — —<br />

Focalizare — — — —<br />

Mod măsurare — — —<br />

Recunoaștere scenă — — — — —<br />

Sensibilitate detect.<br />

— — —<br />

zâmbet<br />

Detecţie feţe — — —<br />

DRO — — — — —<br />

Reducere ochi închiși — — — — —<br />

(Setări) —<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Notă<br />

• Numai elementele disponibile pentru fiecare mod sunt afișate pe ecran.<br />

11 RO


Elemente MENU (Vizualizare)<br />

Puteţi selecta cu ușurinţă diferitele funcţii de vizualizare de la butonul MENU.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta<br />

pe modul redare.<br />

2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul<br />

Meniu.<br />

3 Selectaţi elementul de meniu dorit cu v/V/b/B<br />

de pe butonul de control.<br />

4 Apăsaţi z în centru butonului de control.<br />

În tabelul de mai jos,<br />

modificate.<br />

Elemente de meniu<br />

Mod vizualizare<br />

indică setările care pot fi modificate, iar –, setările care nu pot fi<br />

Vizualizare<br />

dată<br />

Card de memorie<br />

Vizualizare<br />

folder (Static)<br />

Buton<br />

Vizualizare<br />

folder (Film)<br />

Buton de control<br />

Butonul MENU<br />

(Redare)<br />

Memorie<br />

internă<br />

Vizualizare<br />

folder<br />

(Prezentare imagini)<br />

(Mod vizualizare) —<br />

(Retușează) —<br />

(Șterge)<br />

(Protejează)<br />

DPOF — —<br />

(Imprimare) —<br />

(Rotește) —<br />

(Selectează folder) — —<br />

(Setări)<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Note<br />

• Numai elementele disponibile pentru fiecare mod sunt afișate pe ecran.<br />

• Când cadranul de selectare a modului este setat la (Fotografiere facilă), dacă apăsaţi<br />

butonul MENU, va apărea ecranul Șterge. Puteţi selecta [Ștergere imagine unică] sau [Ștergere<br />

toate imaginile].<br />

12 RO


Elemente de configurare<br />

Puteţi modifica setările pe ecranul<br />

(Setări).<br />

1 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul<br />

Meniu.<br />

2 Selectaţi (Setări) cu V de pe butonul de<br />

control, apoi apăsaţi z în centrul butonului de<br />

control pentru a afișa ecranul de configurare.<br />

3 Selectaţi opţiunea dorită cu v/V/b/B și<br />

apăsaţi z.<br />

4 Selectaţi setarea dorită, apoi apăsaţi z.<br />

Categorii<br />

Elemente<br />

Setări fotografiere Sursă luminoasă AF<br />

Caroiaj<br />

Rezoluţie afișare<br />

Zoom digital<br />

Orientare automată<br />

Reduc. ef. ochi roșii<br />

Alertă ochi închiși<br />

Setări principale<br />

Bip<br />

Language Setting<br />

Ghid funcţionare<br />

Mod demo<br />

Iniţializare<br />

Rezoluţie HDMI<br />

CONTROL PT.HDMI<br />

Ieșire video<br />

Conectare USB<br />

Setări LUN<br />

Descarcă muzică<br />

Format muzică<br />

Economisire energ.<br />

Instrument card memorie Format<br />

Creează folder REC.<br />

Modif. folder REC.<br />

Șterg. folder REC<br />

Copiază<br />

Număr fișier<br />

Instrument memorie int. Format<br />

Număr fișier<br />

Buton de control<br />

Butonul MENU<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

13 RO


Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Categorii<br />

Setări ceas<br />

Note<br />

Elemente<br />

Setare zonă<br />

Setare dată și oră<br />

• [Setări fotografiere] apare numai atunci când setările au fost introduse din modul fotografiere.<br />

• [Instrument card memorie] apare doar când un card de memorie este introdus în aparatul foto,<br />

iar [Instrument memorie int.] apare doar dacă nu există un card de memorie.<br />

Cuprins<br />

Index<br />

14 RO


Identificarea părţilor componente<br />

A Butonul ON/OFF (Pornire / Oprire)<br />

B Buton declanșator<br />

C Bliţ<br />

D Led temporizator / Led declanșator<br />

zâmbet / Sursă luminoasă AF<br />

E Microfon<br />

F Ledul ON/OFF (Pornire / Oprire)<br />

G Difuzor<br />

H Obiectiv<br />

I Ecran LCD<br />

J Butonul (Redare) (34)<br />

K Pentru fotografiere: Butonul W/T<br />

(zoom) (29)<br />

Pentru vizualizare: Butonul (Redare<br />

cu zoom) / butonul (Index) (35, 36)<br />

L Inel pentru cureaua de mână*<br />

M Butonul de selectare a modului (18)<br />

N Mufă (USB)/A/V OUT<br />

O Capac borne<br />

P Mufă HDMI<br />

Q Butonul (Ștergere) (37)<br />

R Butonul MENU (11)<br />

S Butonul de comandă a modului<br />

MENU activat: v/V/b/B/z<br />

MENU dezactivat: DISP/ / /<br />

T Orificiu pentru trepied<br />

U Capac compartiment pentru baterii /<br />

card de memorie<br />

V Fantă pentru cardul de memorie<br />

W Led de acces<br />

X Clapetă de scoatere a bateriei<br />

Y Fantă de introducere a bateriei<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

* Utilizarea curelei de mână<br />

Cureaua de mână este fixată din fabrică pe<br />

carcasa aparatului foto. Introduceţi mâna prin<br />

buclă, pentru a împiedica defectarea aparatului<br />

foto ca urmare a posibilului contact cu solul.<br />

Inel<br />

15 RO


Listă cu pictograme afișate pe<br />

ecran<br />

Pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto.<br />

Puteţi modifica afișajul ecranului utilizând DISP (Setări afișaj pe ecran) de pe butonul de<br />

control.<br />

Cuprins<br />

Când realizaţi fotografii<br />

A<br />

Afișaj<br />

Indicaţie<br />

Capacitate rămasă a bateriei<br />

Avertizare capacitate redusă a<br />

bateriei<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Dimens. imag.<br />

• Pictogramele sunt limitate în modul<br />

Fotografiere facilă.<br />

Când realizaţi filme<br />

Selectare scenă<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Butonul de selectare a<br />

modului (Autoreglare<br />

inteligentă, Programare auto,<br />

Foto panoramică prin balans,<br />

Mod film)<br />

Pictograma Recunoaștere<br />

scenă<br />

Index<br />

Balans de alb<br />

Când redaţi<br />

Mod măsurare<br />

Avertizare vibraţii<br />

Recunoaștere scenă<br />

Setări în rafală<br />

DRO<br />

Indicator de sensibilitate a<br />

detecţiei zâmbetului<br />

Redimensionare zoom<br />

Conectare PictBridge<br />

Protejează<br />

16 RO<br />

Continuare r


Afișaj<br />

C<br />

Comandă de imprimare<br />

(DPOF)<br />

Redare cu zoom<br />

Mod vizualizare<br />

B<br />

Afișaj Indicaţie<br />

z<br />

Blocare AE/AF<br />

ISO400 Număr ISO<br />

Declanșator lent NR<br />

125 Timp de expunere<br />

F3.6 Valoarea deschiderii<br />

+2.0EV Valoarea expunerii<br />

Indicator zonă de focalizare<br />

AF<br />

REC<br />

Stand-by<br />

Indicaţie<br />

Înregistrarea unui film/Film în<br />

stand-by<br />

0:12 Timp înregistrare (m:s)<br />

101-0012 Număr folder-fișier<br />

2010 1 1<br />

9:30 AM<br />

Dată înregistrată/ora redării<br />

imaginii<br />

Afișaj Indicaţie<br />

Folder înregistrare<br />

Folder redare<br />

96 Număr de imagini<br />

înregistrabile<br />

12/12 Număr imagine/Număr de<br />

imagini înregistrate în<br />

intervalul de timp, folderul<br />

selectat<br />

100Min Timp de înregistrare<br />

Suport de înregistrare/redare<br />

(Card de memorie, memorie<br />

internă)<br />

Schimbare folder<br />

Sursă luminoasă AF<br />

Reducere efect ochi roșii<br />

Mod măsurare<br />

Mod bliţ<br />

Afișaj<br />

ISO 400<br />

D<br />

Afișaj<br />

Indicaţie<br />

Încărcare bliţ<br />

Balans de alb<br />

Număr ISO<br />

Fișier bază de date plin/Eroare<br />

fișier bază de date<br />

Indicaţie<br />

Temporizator<br />

Destinaţie<br />

Avertizare supraîncălzire<br />

Detecţie feţe<br />

Fișier bază de date plin/Eroare<br />

fișier bază de date<br />

Zonă de focalizare AF<br />

Marcaj măsurare reticul în<br />

cruce<br />

+2.0EV Valoarea expunerii<br />

500 Timp de expunere<br />

F3.6 Valoarea deschiderii<br />

N<br />

Redare<br />

Bara Redare<br />

00:00:12 Cronometru<br />

Direcţie<br />

Informaţii GPS<br />

35° 37’ 32” N Afișaj latitudine și longitudine<br />

139° 44’ 31” E<br />

Volum<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

17 RO


Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Utilizarea cadranului de selectare<br />

a modului<br />

Setaţi cadranul de selectare a modului pe funcţia dorită.<br />

Cuprins<br />

Cadran de selectare mod<br />

(Mod film) Vă <strong>per</strong>mite să înregistraţi filme (pagina 28).<br />

(Foto panoramică<br />

prin balans)<br />

(Programare auto)<br />

(Autoreglare<br />

inteligentă)<br />

(Fotografiere<br />

facilă)<br />

(Selectare scenă)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi o imagine panoramică după<br />

compunerea imaginilor (pagina 24).<br />

Permite fotografierea cu expunerea reglată manual (atât timpul<br />

de expunere cât și valoarea deschiderii diafragmei) (pagina 23).<br />

Puteţi seta diferite funcţii cu ajutorul meniului.<br />

Permite fotografierea cu setările reglate automat (pagina 20).<br />

Permite realizarea/vizualizarea fotografiilor cu indicatori vizibili<br />

(pagina 21).<br />

Permite fotografierea cu setări prestabilite în funcţie de scenă<br />

(pagina 26).<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

18 RO


Utilizarea memoriei interne<br />

Aparatul foto are o memorie internă de cca. 19 MB. Această memorie nu este amovibilă.<br />

Puteţi înregistra imagini pe memoria internă când nu există un card de memorie în<br />

aparatul foto.<br />

B<br />

Când este introdus un card de memorie<br />

[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate numai pe<br />

cardul de memorie.<br />

[Redare]: Sunt redate imaginile de pe cardul de<br />

memorie.<br />

[Meniu, Setări, etc.]: Se pot aplica anumite funcţii<br />

imaginilor de pe cardul de memorie.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

B<br />

Memorie<br />

internă<br />

Dacă nu este introdus niciun card de memorie<br />

[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate cu ajutorul<br />

memoriei interne.<br />

[Redare]: Imaginile stocate în memoria internă sunt<br />

redate.<br />

[Meniu, Setări, etc.]: Diferite funcţii pot fi utilizate pe<br />

imaginile din memoria internă.<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Pentru date despre imagine stocate în memoria<br />

internă<br />

Recomandăm copierea (de siguranţă) a datelor fără erori, prin una din următoarele<br />

metode.<br />

Index<br />

Pentru copierea (de siguranţă) a datelor pe un hard disk al computerului<br />

Efectuaţi procedurile de la pagina 105 fără a avea un card de memorie în aparatul foto.<br />

Pentru copierea (de siguranţă) a datelor pe un card de memorie<br />

Pregătiţi un card de memorie cu suficientă capacitate disponibilă, apoi efectuaţi<br />

procedura explicată în [Copiază] (pagina 94).<br />

Note<br />

• Nu puteţi transfera date despre imagine de pe un card de memorie în memoria internă.<br />

• Realizând o conexiune USB între aparatul foto și un computer cu un cablu USB special, puteţi<br />

transfera date din memoria internă pe computer. Cu toate acestea, nu puteţi transfera date de pe<br />

computer în memoria internă.<br />

19 RO


Autoreglare inteligentă<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii cu setările reglate automat.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Autoreglare inteligentă).<br />

2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.<br />

Notă<br />

• Modul bliţ este setat pe [Auto] sau [Dezactivat].<br />

zDespre funcţia Recunoaștere scenă<br />

Funcţia Recunoaștere scenă funcţionează în modul Autoreglare inteligentă. Această<br />

funcţie <strong>per</strong>mite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să<br />

fotografieze imaginea.<br />

Pictogramă Recunoaștere scenă și ghid<br />

Aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol.<br />

trepied), (Lumină fundal), (Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro)<br />

sau (Portret) și afișează pictograma și ghidul corespunzătoare pe ecranul LCD<br />

când scena este recunoscută.<br />

Pentru detalii, consultaţi pagina 53.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

zDacă fotografiaţi un subiect care este dificil de focalizat<br />

• Cea mai scurtă distanţă de fotografiere este de aproximativ 10 cm (W)/100 cm (T) (de la<br />

obiectiv).<br />

• Când aparatul foto nu poate focaliza automat subiectul, indicatorul de blocare AE/AF se<br />

aprinde și se stinge lent, iar bip-ul nu sună. Fie recompuneţi imaginea, fie modificaţi setarea<br />

focalizării (pagina 50).<br />

Focalizarea poate fi dificilă în următoarele situaţii:<br />

– Este întuneric, iar subiectul este la distanţă.<br />

– Contrastul între subiect și fundal este slab.<br />

– Subiectul este văzut prin sticlă.<br />

– Subiectul se mișcă rapid.<br />

– Există lumină reflectoare sau suprafeţe lucioase.<br />

– Subiectul este iluminat din spate sau există o lumină intermitentă.<br />

20 RO


Fotografiere facilă<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii utilizând funcţiile minime necesare.<br />

Dimensiunea textului se mărește și indicatorii devin mai ușor de văzut.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Fotografiere facilă).<br />

2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.<br />

Notă<br />

• Capacitatea bateriei se va consuma mai rapid deoarece luminozitatea ecranului crește automat.<br />

zFuncţii disponibile în modul Fotografiere facilă<br />

Dimens. imag.: MENU t [Dimens. imag.] t z de pe butonul de control t<br />

mod dorit t z<br />

Selectaţi dimensiunea [Mare] sau [Mică].<br />

Temporizator: pe butonul de control t mod dorit<br />

Selectaţi modul [10 sec] sau [Dezactivat].<br />

Bliţ: pe butonul de control t mod dorit<br />

Selectaţi modul [Auto] sau [Dezactivat].<br />

MENU t [Bliţ] t z de pe butonul de control t mod dorit<br />

t z<br />

Selectaţi modul [Auto] sau [Dezactivat].<br />

Declanșator zâmbet: pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

zDespre funcţia Recunoaștere scenă<br />

Funcţia Recunoaștere scenă acţionează în modul Fotografiere facilă. Această funcţie<br />

<strong>per</strong>mite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să<br />

fotografieze imaginea.<br />

Pictograma Recunoaștere scenă<br />

Aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol.<br />

trepied), (Lumină fundal), (Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro)<br />

sau (Portret) și afișează o pictogramă pe ecranul LCD când scena este<br />

recunoscută.<br />

Pentru detalii, consultaţi pagina 53.<br />

Continuare r<br />

21 RO


MENU/Căutare<br />

setări<br />

zDespre modul Vizualizare facilă<br />

Când apăsaţi pe butonul (Redare) cu cadranul de selectare a modului setat pe<br />

(Fotografiere facilă), textul ecranului de redare devine mai mare și mai ușor de<br />

văzut. În plus, devine disponibilă doar funcţia ștergere.<br />

Buton (Șterge) Puteţi șterge imaginea afișată curent.<br />

Selectaţi [OK] t z.<br />

Butonul MENU Puteţi șterge imaginea afișată în prezent utilizând [Ștergere<br />

imagine unică] și ștergeţi toate imaginile selectate din<br />

intervalul de timp selectat sau din memoria internă (dacă se<br />

selectează) utilizând [Ștergere toate imaginile].<br />

• [Mod vizualizare] este setat la [Vizualizare dată] când utilizaţi un card de memorie.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Index<br />

22 RO


Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Programare auto<br />

Permite fotografierea cu expunerea reglată automat (atât timpul de expunere cât și<br />

valoarea deschiderii). De asemenea puteţi selecta diferite setări, utilizând meniul.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Programare auto).<br />

2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.<br />

Cuprins<br />

Index<br />

23 RO


Foto panoramică prin balans<br />

Vă <strong>per</strong>mite să creaţi o imagine panoramică din imaginile compuse.<br />

Cuprins<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Foto panoramică prin<br />

balans).<br />

2 Orientaţi aparatul foto spre marginea subiectului,<br />

apoi apăsaţi la maxim butonul declanșatorului.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

3 Panoramaţi cu aparatul foto până la capăt,<br />

urmărind indicaţiile de pe ecranul LCD.<br />

Această parte nu va fi<br />

înregistrată<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Note<br />

Bară de<br />

ghidare<br />

• Dacă nu puteţi panorama cu aparatul foto pe întregul subiect în intervalul de timp dat, în<br />

imaginea compusă apare o zonă gri. Dacă se întâmplă acest lucru, mișcaţi aparatul foto rapid<br />

pentru a înregistra o imagine panoramică completă.<br />

• Deoarece mai multe imagini sunt lipite împreună, zona de îmbinare nu va fi înregistrată lin.<br />

• În condiţii de lumină slabă, este posibil ca imaginile panoramice să fie neclare sau fotografiile să<br />

nu fie realizate.<br />

• În cazul unei lumini intermitente precum lumina fluorescentă, luminozitatea sau culoarea<br />

imaginii combinate nu este întotdeauna uniformă.<br />

• Când întregul unghi de fotografiere panoramică și unghiul în care aţi fixat focalizarea și<br />

expunerea cu blocare AE/AF sunt foarte diferite în termeni de luminozitate, culoare și focalizare,<br />

înregistrarea nu va fi reușită. Dacă se întâmplă acest lucru, schimbaţi unghiul de blocare și<br />

fotografiaţi încă o dată.<br />

• Foto panoramică prin balans nu este adecvată în următoarele situaţii:<br />

–Obiecte în mișcare<br />

– Obiecte prea aproape de aparatul foto<br />

– Imagine cu un model care se repetă precum plăcile de faianţă și imagini cu un contrast redus<br />

precum cerul, nisipul plajei sau pajiștea<br />

– Imagine în schimbare continuă precum valuri sau cascade<br />

– Imagine cu soare sau lumină electrică etc., care sunt mult mai luminate decât zona<br />

înconjurătoare<br />

• Nu puteţi crea imagini panoramice în următoarele situaţii:<br />

– Panoramaţi cu aparatul foto prea repede sau prea lent<br />

– Prea multă mișcare a aparatului foto<br />

Index<br />

Continuare r<br />

24 RO


zSchimbarea direcţiei de fotografiere sau a dimensiunii<br />

unei imagini panoramice<br />

Direcţie<br />

fotografiere:<br />

Dimens. imag.:<br />

MENU t [Direcţie fotografiere] t selectaţi [Dreapta],<br />

[Stânga], [Sus] și [Jos] t z<br />

MENU t [Dimens. imag.] t selectaţi [Standard] sau [Lat]<br />

t z<br />

zSfaturi pentru fotografierea unei imagini panoramice<br />

Panoramaţi cu aparatul foto într-un arc cu o viteză constantă și în aceeași direcţie ca<br />

indicaţia de pe ecranul LCD. Foto panoramică prin balans este mai adecvată pentru<br />

subiecţii statici decât pentru cei în mișcare.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Direcţie verticală<br />

Rază cât mai<br />

mică posibil<br />

Direcţie orizontală<br />

• Stabiliţi scena și apăsaţi declanșatorul la jumătate astfel încât să puteţi bloca expunerea<br />

focalizării și balansul de alb.<br />

• Reglaţi compoziţia cadrului astfel încât o secţiune cu peisaj cât mai variat să se afle în centrul<br />

imaginii.<br />

Index<br />

zRedarea imaginilor panoramice în derulare<br />

Puteţi derula imaginile panoramice apăsând z de pe butonul de control în timp ce<br />

sunt afișate imagini panoramice. Apăsaţi butonul W (zoom) pentru a afișa din nou<br />

întreaga imagine.<br />

Arată zona afișată din întreaga<br />

imagine panoramică<br />

Buton o<strong>per</strong>aţie<br />

z<br />

b/B/v/V<br />

W<br />

Descriere<br />

Redă imagini în derulare/<br />

Oprește<br />

Derulează imagini<br />

Afișează întreaga imagine<br />

• Imaginile panoramice sunt redate cu software-ul „PMB” livrat (pagina 103).<br />

• Este posibil să nu se poată defila corect prin imaginile panoramice realizate cu alte aparate<br />

foto.<br />

25 RO


Selectare scenă<br />

Permite fotografierea cu setări prestabilite în funcţie de scenă.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Selectare scenă).<br />

2 Selectaţi modul dorit t z pe butonul de control<br />

Dacă doriţi să treceţi la altă scenă, apăsaţi pe butonul MENU.<br />

Cuprins<br />

(Sensibilitate<br />

înaltă)<br />

(Instantaneu<br />

estompat)<br />

(Peisaj)<br />

(Portret<br />

crepuscul)<br />

(Crepuscul)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi fără bliţ în<br />

condiţii de iluminare slabă,<br />

reducând neclaritatea.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi imagini cu o atmosferă<br />

mai estompată pentru portrete și flori, etc.<br />

Permite fotografierea facilă a scenelor îndepărtate<br />

prin focalizare la distanţă. Fotografiază cerul<br />

albastru intens și culorile florei.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi imagini clare cu <strong>per</strong>soane<br />

cu vedere nocturnă pe fundal, fără a compromite<br />

atmosfera.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi scene de noapte la<br />

distanţă mare fără a pierde atmosfera întunecată a<br />

împrejurimilor.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

(Specialităţi<br />

culinare)<br />

Comută în Modul macro, <strong>per</strong>miţându-vă să<br />

fotografiaţi aranjamente de alimente în culori<br />

delicioase și luminoase.<br />

(Animal de<br />

companie)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi imagini ale animalului<br />

dumneavoastră de companie utilizând cele mai bune<br />

setări.<br />

(Plajă)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să înregistraţi clar albastrul apei când<br />

fotografiaţi scene la mare sau lângă un lac.<br />

(Zăpadă)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să înregistraţi imagini clare, împiedicând<br />

cufundarea culorilor în scenele cu zăpadă sau alte<br />

locuri în care întregul ecran apare alb.<br />

(Artificii)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să înregistraţi artificiile în toată<br />

splendoarea lor.<br />

Continuare r<br />

26 RO


Notă<br />

• Când fotografiaţi imagini utilizând modul (Portret crepuscul), (Crepuscul) sau<br />

(Artificii), timpul de expunere este mai mic, iar imaginile tind să fie neclare. Pentru a<br />

împiedica neclaritatea, se recomandă utilizarea unui trepied.<br />

Funcţii pe care le puteţi utiliza în Selectare scenă<br />

Pentru a realiza o fotografie corespunzătoare în funcţie de condiţia scenei, aparatul foto<br />

stabilește o combinaţie de funcţii. indică setările care pot fi modificate, iar –, setările<br />

care nu pot fi modificate.<br />

Pictogramele de sub [Bliţ] și [Temporizator] indică modurile disponibile.<br />

Unele funcţii nu sunt disponibile, în funcţie de modul Selectare scenă.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Bliţ<br />

Detecţie feţe/<br />

Declanșator<br />

zâmbet<br />

Temporizator<br />

Setări în<br />

rafală<br />

Balans de<br />

alb<br />

Reducere<br />

ochi<br />

închiși<br />

— * 1 —<br />

* 2 —<br />

— — —<br />

— — —<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

— — — —<br />

— — —<br />

— — —<br />

— —<br />

Index<br />

— —<br />

— — — —<br />

* 1 [Bliţ] pentru [Balans de alb] nu poate fi selectat.<br />

* 2 [Dezactivat] pentru [Detecţie feţe] nu poate fi selectat.<br />

27 RO


MENU/Căutare<br />

setări<br />

Mod film<br />

Puteţi înregistra filme.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Mod film).<br />

2 Apăsaţi butonul declanșatorului până la capăt.<br />

3 Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi din nou butonul declanșatorului până<br />

la capăt.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Index<br />

28 RO


Zoom<br />

Puteţi mări imaginea când fotografiaţi. Funcţia de zoom optic a aparatului foto poate<br />

mări imaginile de maxim 7×.<br />

1 Apăsaţi butonul W/T (zoom).<br />

Apăsaţi butonul T pentru a mări și butonul W pentru a<br />

micșora.<br />

• Când scara de zoom depășește 7×, consultaţi pagina 73.<br />

Buton T<br />

Buton W<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Note<br />

• Zoom-ul este fixat pe partea W când se fotografiază în modul Foto panoramică prin balans.<br />

• Sunetul de acţionare a obiectivului este înregistrat atunci când zoomul funcţionează în timpul<br />

înregistrării unui film.<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

29 RO


DISP (Setări afișaj pe ecran)<br />

1 Apăsaţi DISP (Setări afișaj pe ecran) pe butonul de control.<br />

2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control.<br />

Cuprins<br />

(Luminos +<br />

numai imagine)<br />

Setează o luminozitate a ecranului mai<br />

mare și afișează numai imagini.<br />

(Luminos +<br />

Date expunere)<br />

(Doar modul<br />

Redare)<br />

(Luminos)<br />

Setează o luminozitate a ecranului mai<br />

mare și afișează informaţiile.<br />

De asemenea, sunt afișate date Exif pentru<br />

imaginea înregistrată.<br />

Setează o luminozitate a ecranului mai<br />

mare și afișează informaţiile.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

(Normal)<br />

Setează o luminozitate standard a ecranului<br />

și afișează informaţiile.<br />

Index<br />

Notă<br />

• Dacă vizualizaţi imagini afară în lumină puternică, măriţi luminozitatea ecranului. Totuși,<br />

capacitatea bateriei poate scădea mai rapid în aceste condiţii.<br />

30 RO


Bliţ<br />

1 Apăsaţi (Bliţ) pe butonul de control.<br />

2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control.<br />

Cuprins<br />

(Auto)<br />

(Activat)<br />

(Sincronizare<br />

lentă)<br />

(Dezactivat)<br />

Bliţul se activează automat în locaţii întunecoase sau când<br />

există iluminare din spate.<br />

Bliţul acţionează întotdeauna.<br />

Bliţul acţionează întotdeauna.<br />

Timpul de expunere este mic în locuri întunecate pentru a<br />

fotografia în mod clar fundalul care nu este luminat de bliţ.<br />

Bliţul nu acţionează.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Note<br />

• Bliţul se aprinde și se stinge de două ori. Primul bliţ reglează cantitatea de lumină.<br />

• Când bliţul se încarcă, se afișează .<br />

• Nu puteţi utiliza bliţul în timpul fotografierii în mod rafală.<br />

• În modul Autoreglare inteligentă, Fotografiere facilă, puteţi selecta doar [Auto] sau [Dezactivat].<br />

• În modul Foto panoramică prin balans, bliţul este setat la [Dezactivat].<br />

zCând apar „Pete albe circulare” în fotografiile cu bliţ<br />

Acest lucru este provocat de particule (praf, polen etc.) care plutesc în apropierea<br />

obiectivului. Când sunt accentuate de bliţul aparatului foto, apar ca pete albe<br />

circulare.<br />

Aparat foto<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Subiect<br />

Particule (praf, polen etc.) în aer<br />

Cum pot fi reduse „Petele albe circulare”?<br />

• Iluminaţi camera și fotografiaţi subiectul fără bliţ.<br />

• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) din Selectare scenă. ([Dezactivat] este selectat<br />

automat.)<br />

31 RO


Declanșator zâmbet<br />

Când aparatul foto detectează un zâmbet, declanșatorul este eliberat automat.<br />

1 Apăsaţi (Zâmbet) pe butonul de control.<br />

2 Așteptaţi pentru a detecta un zâmbet.<br />

Când nivelul zâmbetului depășește punctul b de pe<br />

indicator, aparatul foto înregistrează automat imaginile.<br />

Dacă apăsaţi pe butonul declanșatorului cu funcţia<br />

Declanșator zâmbet activată, aparatul foto fotografiază<br />

imaginea apoi revine la modul Declanșator zâmbet.<br />

3 Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou pe<br />

butonul (Zâmbet).<br />

Indicator de sensibilitate a<br />

detecţiei zâmbetului<br />

Note<br />

• Fotografierea cu ajutorul funcţiei Declanșator zâmbet se încheie automat când se umple fie<br />

cardul de memorie, fie memoria internă.<br />

• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect în funcţie de condiţii.<br />

• Nu puteţi utiliza funcţia de zoom digital.<br />

• Dacă se selectează modul Foto panoramică prin balans sau Film, nu puteţi utiliza funcţia<br />

Declanșator zâmbet.<br />

zSfaturi pentru o capturare mai bună a zâmbetelor<br />

Cadru de detecţie feţe<br />

1 Nu aco<strong>per</strong>iţi ochii cu bretonul.<br />

Nu umbriţi faţa cu o pălărie, măști, ochelari de<br />

soare etc.<br />

2 Încercaţi să îndreptaţi faţa către cameră și să staţi<br />

cât mai drept putinţă. Ţineţi ochii îngustaţi.<br />

3 Zâmbiţi clar cu gura deschisă. Zâmbetul este mai<br />

ușor de detectat când se văd dinţii.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

• Declanșatorul funcţionează când zâmbește orice <strong>per</strong>soană a cărei faţă este detectată.<br />

• Puteţi selecta subiectul prioritar pentru detecţia feţei cu [Detecţie feţe]. Pentru a realiza<br />

detectarea zâmbetului pentru altă faţă, modificaţi faţa prioritară cu z de pe butonul de<br />

control (pagina 56).<br />

• Dacă nu este detectat un zâmbet, setaţi [Sensibilitate detect. zâmbet] din meniul setări.<br />

32 RO


Temporizator<br />

1 Apăsaţi (Temporizator) pe butonul de control.<br />

2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control.<br />

Note<br />

(Dezactivat) Nu utilizează temporizatorul.<br />

(10 sec) Setează temporizatorul cu întârziere de 10 secunde.<br />

Când apăsaţi pe butonul declanșatorului, becul<br />

temporizatorului se aprinde intermitent și un bip sună până<br />

când declanșatorul este acţionat.<br />

Pentru a anula, apăsaţi din nou.<br />

(2 sec) Setează temporizatorul cu întârziere de 2 secunde.<br />

(Autoportret<br />

o <strong>per</strong>soană)<br />

(Autoportret<br />

două <strong>per</strong>soane)<br />

Setaţi temporizatorul la Temporizator autoportret.<br />

Când aparatul foto detectează numărul specificat de feţe, un<br />

bip se aude și declanșatorul acţionează 2 secunde mai târziu.<br />

Nu mișcaţi aparatul foto în acest timp.<br />

• În modul Fotografiere facilă, puteţi selecta numai [10 sec] sau [Dezactivat].<br />

• În mod Film, nu se poate selecta [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau [Autoportret două <strong>per</strong>soane].<br />

• Temporizatorul nu este disponibil când se fotografiază în modul Foto panoramică prin balans.<br />

zFotografiere automată cu Temporizator Autoportret<br />

Orientaţi obiectivul spre dumneavoastră astfel încât faţa să fie reflectată în ecranul<br />

LCD. Aparatul foto detectează subiecţii și apoi se acţionează declanșatorul.<br />

Aparatul foto stabilește compoziţia optimă și previne tăierea feţelor pe ecranul LCD.<br />

• De asemenea, puteţi fotografia o imagine apăsând butonul<br />

declanșatorului în timpul acestei o<strong>per</strong>aţii.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

zSfaturi pentru evitarea neclarităţii<br />

Dacă mâinile sau corpul se mișcă în timp ce aparatul foto este ţinut în mână, apare<br />

„Mișcarea aparatului foto”. Mișcarea aparatului foto se poate produce frecvent în<br />

condiţii de iluminare slabă sau de timp de expunere mic, cum are fi condiţiile<br />

întâlnite în modul (Portret crepuscul) sau în modul (Crepuscul).<br />

În aceste cazuri, fotografiaţi ţinând cont de următoarele sfaturi.<br />

• Fotografiaţi cu un temporizator cu întârziere 2<br />

secunde și stabilizaţi aparatul foto ţinând braţele<br />

fixe pe lângă corp după apăsarea butonului<br />

declanșatorului.<br />

• Utilizaţi un trepied sau așezaţi aparatul foto pe o<br />

suprafaţă plană pentru a o menţine fixă.<br />

33 RO


Vizualizare fotografii<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta pe modul redare.<br />

2 Selectaţi o imagine cu ajutorul butonului de control.<br />

Cuprins<br />

zVizualizarea imaginilor realizate cu alt aparat foto<br />

Acest aparat foto creează un fișier de bază de date în cardul de memorie și<br />

înregistrează fiecare imagine realizată pentru redare ulterioară. Dacă aparatul foto<br />

detectează imagini care nu au fost înregistrate pe fișierul de bază de date de pe cardul<br />

de memorie, apare ecranul de înregistrare „Au fost găsite fișiere nerecunoscute<br />

Importare fișiere”.<br />

Dacă doriţi să vedeţi imaginile neînregistrate, selectaţi [OK] pentru a înregistra<br />

imaginile.<br />

• Pentru înregistrare, utilizaţi un acumulator încărcat complet. Dacă încercaţi să înregistraţi<br />

fișiere neînregistrate utilizând un acumulator descărcat, acumulatorul se poate consuma<br />

complet, determinând eșuarea copierii sau chiar coru<strong>per</strong>ea datelor.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

34 RO


Redare cu zoom<br />

Redă imaginea mărită.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare cu zoom) în timpul redării<br />

fotografiilor.<br />

Imaginea este mărită de două ori faţă de dimensiunea<br />

anterioară, în centrul fotografiei.<br />

2 Reglaţi poziţia din butonul de control.<br />

3 Schimbaţi scara de zoom cu butonul W/T (zoom).<br />

Apăsaţi butonul (T) pentru a mări, W pentru a micșora.<br />

Apăsaţi z pentru a anula redarea cu zoom.<br />

Arată zona afișată din<br />

întreaga imagine<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

zPentru a salva imagini mărite<br />

Puteţi salva o imagine mărită cu ajutorul funcţiei de tăiere.<br />

Apăsaţi MENU t [Retușează] t [Tăiere margini (Redimens.)].<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

35 RO


Index imagini<br />

Afișează mai multe imagini simultan.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta pe modul redare.<br />

2 Apăsaţi butonul (Index) pentru a afișa ecranul Index imagini.<br />

Apăsaţi butonul din nou pentru a afișa un ecran index cu un număr și mai mare de<br />

imagini. Apăsaţi butonul din nou pentru a vizualiza imagini cu funcţia Calendar în<br />

timp ce se redă în [Vizualizare dată].<br />

3 Pentru a reveni la ecranul cu o singură imagine, selectaţi o imagine cu<br />

ajutorul butonului de control, apoi apăsaţi z.<br />

Notă<br />

• Atunci când butonul de selectare a modului este fixat la<br />

vizualiza imaginile în modul index.<br />

(Fotografiere facilă), nu puteţi<br />

zAfișarea imaginilor care corespund datei/folderului dorit<br />

Selectaţi bara din stânga cu ajutorul butonului de control,<br />

apoi selectaţi data/folderul dorit cu v/V.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

zVizualizarea imaginilor cu Calendar<br />

Când [Mod vizualizare] este setat la [Vizualizare dată], apăsaţi butonul (Index)<br />

pentru a vedea imaginile în cu Calendar, în timp ce în index se afișează mai multe<br />

imagini.<br />

• Pentru a selecta luna pe care doriţi să o afișaţi, selectaţi / cu<br />

butonul de control, apoi luna dorită.<br />

• Pentru a vizualiza imagini în data selectată din modul index,<br />

selectaţi data cu butonul de control și apăsaţi z.<br />

• Pentru a ieși din Calendar, selectaţi cu butonul de control,<br />

apoi apăsaţi z.<br />

36 RO


Șterge<br />

Permite selectarea imaginilor nedorite pentru a fi șterse. Puteţi șterge imagini de<br />

asemenea din butonul MENU (pagina 65).<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta pe modul redare.<br />

2 Buton (Șterge) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

Toate din interval temporal<br />

Toate din acest folder<br />

Imagini multiple<br />

Această imagine<br />

Ieșire<br />

Șterge toate imaginile din intervalul de date, folderul<br />

selectat imediat.<br />

Apăsaţi [OK] t z după pasul 2.<br />

Permite selectarea și ștergerea mai multor imagini.<br />

Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de<br />

șters toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un<br />

marcaj pentru a elimina marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Șterge imaginea afișată curent în modul imagine unică.<br />

Anulează ștergerea.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Note<br />

• În modul Vizualizare facilă, puteţi șterge doar imaginea afișată curent.<br />

• Când memoria internă este utilizată pentru a înregistra imagini, Modul Vizualizare este setat la<br />

[Vizualizare folder].<br />

Index<br />

zPuteţi comuta între modul index și imagine unică la<br />

selectarea imaginilor<br />

Apăsaţi butonul (T) al butonului W/T (zoom) în modul<br />

index pentru a reveni la modul imagine unică și apăsaţi<br />

butonul (Index) (W) în modul imagine unică pentru a<br />

reveni la modul index.<br />

• Puteţi de asemenea să comutaţi între modul index și imagine<br />

unică în [Protejează], [DPOF] sau [Imprimare].<br />

37 RO


Vizualizare filme<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta pe modul redare.<br />

2 Selectaţi un film cu ajutorul butonului de control.<br />

3 Apăsaţi z.<br />

Redarea filmului începe.<br />

Cuprins<br />

Buton de control<br />

z<br />

B<br />

b<br />

V<br />

Funcţie redare<br />

Stop<br />

Derulare rapidă înainte<br />

Derulare rapidă înapoi<br />

Afișează panoul de control.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Notă<br />

• Este posibil să nu puteţi reda anumite imagini realizate cu alte aparate foto.<br />

Afișarea panoului de control<br />

Dacă este afișat panoul de control, puteţi controla redarea cu încetinitorul a filmelor și<br />

regla volumul.<br />

1 Apăsaţi V de pe butonul de comandă.<br />

Apare panoul de control.<br />

2 Selectaţi un buton dorit cu b/B și apăsaţi z.<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Buton<br />

Funcţiile disponibile<br />

Derulare înapoi<br />

Redare / Stop<br />

Rapid înainte<br />

Redare cu încetinitorul<br />

Reglare cu volumului<br />

Închiderea panoului de control<br />

Continuare r<br />

38 RO


MENU/Căutare<br />

setări<br />

zDespre ecranul de vizualizare a filmelor<br />

Selectaţi imaginea pe care doriţi să o afișaţi cu b/B de pe butonul de control și<br />

apăsaţi z.<br />

Bara Redare apare și puteţi verifica o poziţie de redare a unui film.<br />

Cuprins<br />

, sau apare pe ecranul de vizualizare a filmelor.<br />

Pictograma afișată poate varia în funcţie de dimensiunea și calitatea<br />

imaginii.<br />

Bara Redare<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Index<br />

39 RO


MENU/Căutare<br />

setări<br />

Direcţie fotografiere<br />

Setaţi direcţia pentru a panorama cu aparatul foto când fotografiaţi imagini cu Foto<br />

panoramică prin balans.<br />

1 MENU t (Direcţie fotografiere) t direcţia dorită<br />

Cuprins<br />

(Dreapta)<br />

(Stânga)<br />

(Sus)<br />

(Jos)<br />

Panoramaţi de la stânga spre dreapta.<br />

Panoramaţi de la dreapta spre stânga.<br />

Panoramaţi de jos în sus.<br />

Panoramaţi de sus în jos.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Index<br />

40 RO


Dimens. imag.<br />

Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului de imagine care este înregistrat<br />

atunci când realizaţi o imagine.<br />

Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât mai multe detalii vor fi reproduse<br />

atunci când imaginea este imprimată pe hârtie format mare. Cu cât este mai mică<br />

dimensiunea imaginii, cu atât mai multe imagini pot fi înregistrate.<br />

1 MENU t (Dimens. imag.) t dimensiune dorită<br />

Când realizaţi fotografii<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Dimensiune Specificaţii pentru utilizare<br />

imagine<br />

(4320×3240) Pentru imprimări până la<br />

dimensiunea A3+<br />

(3648×2736)<br />

Nr. de<br />

imagini<br />

Mai puţine<br />

Imprimare<br />

Fin<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

(2592×1944) Pentru fotografii de la 10 × 15 cm<br />

până la format A4<br />

Index<br />

(640×480) Pentru atașamente în mesaje e-mail<br />

Mai multe<br />

Brut<br />

(4320×2432) Pentru vizualizare pe un televizor<br />

de înaltă definiţie și pentru<br />

imprimări de dimensiune A3<br />

Mai puţine<br />

Fin<br />

(1920×1080) Pentru vizualizare pe un televizor<br />

HD<br />

Mai multe<br />

Brut<br />

Notă<br />

• Când imprimaţi imagini înregistrate la raportul de aspect 16:9, ambele margini pot fi tăiate.<br />

41 RO


În modul Fotografiere facilă<br />

Mare<br />

Mică<br />

Realizaţi imagini la dimensiunea [14M].<br />

Realizaţi imagini la dimensiunea [5M].<br />

Când se fotografiază imagini Foto panoramică<br />

prin balans<br />

(Standard)<br />

(Vertical: 3424×1920)<br />

(Orizontal: 4912×1080)<br />

(Lat)<br />

(Vertical: 4912×1920)<br />

(Orizontal: 7152×1080)<br />

Când realizaţi filme<br />

Fotografiază imagini utilizând dimensiunea<br />

standard.<br />

Fotografiază imagini utilizând dimensiunea<br />

pe tot ecranul.<br />

Cu cât este mai mare dimensiunea imaginii, cu atât calitatea imaginii este mai înaltă. Cu<br />

cât este mai mare cantitatea de date utilizate pe secundă (rată de bit medie), cu atât mai<br />

înceată este redarea imaginii.<br />

Filmele realizate cu acest aparat foto vor fi înregistrate în MPEG-4 AVC/H.264, Aprox.<br />

30 cps, Progresiv, AAC, format mp4.<br />

Dimensiune imagine film Rata de biţi Specificaţii pentru utilizare<br />

medie<br />

1280×720 (fin) 9 Mbps Realizează filme de cea mai înaltă<br />

calitate pentru afișare pe HDTV<br />

1280×720 (standard) 6 Mbps Realizează filme de calitate standard<br />

pentru afișare pe HDTV<br />

VGA 3 Mbps Realizează filme la o dimensiune a<br />

imaginii potrivită pentru încărcare pe<br />

WEB<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Notă<br />

• O imagine fotografiată de la distanţă rezultă atunci când dimensiunea de imagine [VGA] este<br />

selectată pentru filme.<br />

Continuare r<br />

42 RO


zDespre „calitate imagine” și „dimensiune imagine”<br />

O imagine digitală este alcătuită dintr-o colecţie de puncte mici numite pixeli.<br />

Dacă aceasta conţine un număr mare de pixeli, imaginea se mărește, ocupă mai mult<br />

spaţiu în memorie, iar imaginea este afișată cu detalii fine. „Dimensiunea imaginii”<br />

este indicată de numărul de pixeli. Deși nu puteţi vedea diferenţele pe ecranul<br />

aparatului foto, detaliile fine și timpul de procesare a datelor diferă când imaginea<br />

este imprimată sau afișată pe ecranul unui computer.<br />

Descrierea pixelilor și a dimensiunii imaginii<br />

1 Dimensiune imagine: 14M<br />

4320 pixeli × 3240 pixeli = 13.996.800 pixeli<br />

2 Dimensiune imagine: VGA<br />

640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli<br />

Pixeli<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Pixel<br />

Mulţi pixeli<br />

(Calitate bună a imaginii și dimensiune mare a<br />

fișierului)<br />

Puţini pixeli<br />

(Calitate brută a imaginii, dar dimensiune redusă a<br />

fișierului)<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

43 RO


MENU/Căutare<br />

setări<br />

Bliţ<br />

În modul Fotografiere facilă, setarea bliţului poate fi selectată și din butonul MENU.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Fotografiere facilă).<br />

2 MENU t [Bliţ] t z pe butonul de control<br />

3 Selectaţi modul dorit.<br />

Cuprins<br />

Auto<br />

Dezactivat<br />

Bliţul se activează automat în locaţii întunecoase sau când<br />

există iluminare din spate.<br />

Nu utilizează bliţul.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Index<br />

44 RO


Setări în rafală<br />

Puteţi selecta între mod imagine unică sau mod rafală.<br />

1 MENU t (Setări în rafală) t mod dorit<br />

Cuprins<br />

(Unică)<br />

(Rafală)<br />

Înregistrează o imagine unică.<br />

Înregistrează maxim 100 imagini succesive când ţineţi apăsat<br />

butonul declanșatorului.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Note<br />

• Modul Rafală nu este disponibil în modul Fotografiere facilă, Foto<br />

panoramică prin balans, Mod Film sau declanșator zâmbet.<br />

• Bliţul este setat pe [Dezactivat].<br />

• Când înregistraţi cu temporizatorul, se înregistrează o serie de<br />

maxim cinci imagini.<br />

• Intervalul de înregistrare devine mai mare, în funcţie de setarea<br />

pentru dimensiunea imaginii.<br />

• Când nivelul bateriei este scăzut sau când se umple memoria<br />

internă sau cardul de memorie, Rafala se oprește.<br />

• [Focalizare], [Balans de alb] și [EV] se reglează pentru prima<br />

imagine, aceste setări fiind utilizate și pentru celelalte imagini.<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

45 RO


EV<br />

Expunerea poate fi reglată manual în 1/3 trepte EV, într-un interval de –2.0 EV și<br />

+2.0 EV.<br />

1 MENU t (EV) t setare EV dorită<br />

Note<br />

• În modul Fotografiere facilă, setarea EV nu poate fi reglată.<br />

• Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii de luminozitate extrem de ridicată sau de scăzută, sau<br />

când utilizaţi bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.<br />

zReglarea expunerii pentru imagini mai atractive<br />

Supraexpunere = prea multă lumină<br />

Imagine albicioasă<br />

Expunere corectă<br />

Setare EV mai joasă –<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Setare EV mai ridicată +<br />

Expunere insuficientă = prea puţină lumină<br />

Imagine mai întunecată<br />

Index<br />

46 RO


ISO<br />

Setează sensibilitatea luminoasă atunci când aparatul foto este în modul Programare<br />

auto.<br />

1 Fixaţi butonul de selectare a modului la (Programare auto).<br />

2 MENU t (ISO) t modul dorit<br />

Cuprins<br />

(Auto)<br />

/ / / /<br />

/ /<br />

Setează automat sensibilitatea ISO.<br />

Puteţi reduce estomparea imaginii în spaţiile întunecate sau în<br />

cazul subiectelor în mișcare prin creșterea sensibilităţii ISO<br />

(selectaţi un număr mai mare).<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Notă<br />

• Nu se pot selecta alte setări ISO în afară de [ISO AUTO], [ISO 80] - [ISO 800] când modul<br />

înregistrare este setat pe modul Rafală sau când [DRO] este setat pe [DRO plus].<br />

zReglarea sensibilităţii ISO (Index expunere recomandată)<br />

Sensibilitatea ISO este o estimare a vitezei pentru mediile de înregistrare care includ<br />

un senzor de imagine care primește lumină. Chiar și când expunerea este aceeași,<br />

imaginile diferă în funcţie de sensibilitatea ISO.<br />

Sensibilitate ISO ridicată<br />

Înregistrează o imagine luminoasă chiar și în spaţiile întunecate,<br />

în timp ce mărește timpul de expunere pentru a reduce<br />

neclaritatea.<br />

Cu toate acestea, imaginea tinde să fie <strong>per</strong>turbată de zgomot.<br />

Sensibilitate ISO scăzută<br />

Înregistrează o imagine mai fină.<br />

Cu toate acestea, când expunerea este insuficientă, imaginea<br />

poate deveni mai întunecată.<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

zSfaturi pentru evitarea neclarităţii<br />

Chiar dacă aparatul foto este fix, subiectul se mișcă în timpul expunerii și este captat<br />

estompat la apăsarea butonului declanșatorului. Mișcarea aparatului foto este redusă<br />

automat, cu toate acestea, funcţia nu reduce efectiv estomparea subiectului.<br />

Estomparea subiectului apare frecvent în condiţii de luminozitate scăzută sau timp<br />

de expunere mic.<br />

În aceste cazuri, fotografiaţi ţinând cont de următoarele sfaturi.<br />

• Selectaţi o sensibilitate ISO mai mare pentru a<br />

mări timpul de expunere și apăsaţi butonul<br />

declanșatorului înainte ca subiectul să se miște.<br />

• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) din<br />

Selectare scenă.<br />

47 RO


Balans de alb<br />

Reglează tonurile de culoare conform condiţiilor de lumină ambiantă. Utilizaţi această<br />

funcţie în cazul în care culoarea imaginii apare nefirească.<br />

1 MENU t (Balans de alb) t mod dorit<br />

(Auto)<br />

(Zi)<br />

(Înnorat)<br />

(Balans de alb<br />

fluorescent 1)<br />

(Balans de alb<br />

fluorescent 2)<br />

(Balans de alb<br />

fluorescent 3)<br />

n<br />

(Incandescent)<br />

(Bliţ)<br />

Reglează automat balansul de alb, astfel încât culorile să apară<br />

naturale.<br />

Se reglează pentru condiţii exterioare pentru zi frumoasă,<br />

imagini de seară, scene nocturne, semne neon, artificii, etc.<br />

Se reglează pentru cer înnorat sau pentru o locaţie umbrită.<br />

[Balans de alb fluorescent 1]: Se reglează pentru iluminare<br />

albă fluorescentă.<br />

[Balans de alb fluorescent 2]: Se reglează pentru iluminare<br />

albă fluorescentă, naturală.<br />

[Balans de alb fluorescent 3]: Se reglează pentru iluminare<br />

albă fluorescentă de zi.<br />

Se reglează pentru locuri aflate sub o lampă cu incandescenţă<br />

sau sub lumină puternică, cum ar fi un studio foto.<br />

Se reglează pentru condiţii de bliţ.<br />

(O apăsare) Reglează balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.<br />

Culoarea albă memorată în mod [Setează o apăsare] este<br />

referinţa pentru alb. Utilizaţi acest mod când [Auto] sau alte<br />

moduri nu pot seta corect culoarea.<br />

(Setează o<br />

apăsare)<br />

Memorează albul de referinţă care va fi utilizat în modul [O<br />

apăsare].<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Note<br />

• [Balans de alb] nu poate fi reglat în modurile Autoreglare inteligentă sau Fotografiere facilă.<br />

• [Bliţ] în [Balans de alb] nu poate fi reglat în următoarele situaţii:<br />

– În Foto panoramică prin balans<br />

– În Modul Film<br />

– Când Selectare scenă este setat pe modul (Sensibilitate înaltă).<br />

• Sub lumini fluorescente care pâlpâie, este posibil ca funcţia balans de alb să nu funcţioneze<br />

corect, deși selectaţi [Balans de alb fluorescent 1], [Balans de alb fluorescent 2] sau [Balans de alb<br />

fluorescent 3].<br />

• Când fotografiaţi cu bliţ într-un alt mod în afară de [Bliţ], [Balans de alb] este setat pe [Auto].<br />

• Când bliţul este [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb poate fi reglat doar la [Auto],<br />

[Bliţ], [O apăsare] sau [Setează o apăsare].<br />

• [Setează o apăsare] nu se poate selecta în timp ce se încarcă bliţul.<br />

48 RO


Pentru a capta albul de referinţă în modul<br />

[Setează o apăsare]<br />

1 Încadraţi un obiect alb cum ar fi o bucată de hârtie care umple ecranul, în<br />

aceleași condiţii de iluminare în care aţi fotografia subiectul.<br />

2 MENU t (Balans de alb) t [Setează o apăsare] t z pe butonul<br />

de control<br />

Pe moment, ecranul devine negru și după ce balansul de alb a fost reglat și stocat în<br />

memorie, ecranul de înregistrare apare din nou.<br />

Note<br />

• Dacă indicatorul se aprinde și se stinge în timpul fotografierii, balansul de alb nu este setat<br />

încă sau nu poate fi setat. Utilizaţi balansul de alb automat.<br />

• Nu mișcaţi și nu loviţi aparatul foto în timp ce [Setează o apăsare] este în curs.<br />

• Când modul bliţ este setat la [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb este reglat la<br />

starea bliţului sursă.<br />

zEfectele condiţiilor de iluminare<br />

Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminare.<br />

Tonurile de culoare sunt reglate automat, dar puteţi regla manual tonurile de culoare<br />

utilizând funcţia Balans de alb.<br />

Vreme/iluminare Zi Înnorat Fluorescent Incandescent<br />

Caracteristicile Albă (standard) Albăstrie Tentă de verde Roșiatică<br />

luminii<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

49 RO


Focalizare<br />

Puteţi modifica metoda de focalizare. Utilizaţi meniul când este dificil să obţineţi<br />

focalizarea corectă în modul focalizare automată.<br />

AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea.<br />

Cuprins<br />

1 MENU t (Focalizare) t mod dorit<br />

(Multi AF)<br />

(AF central)<br />

Focalizează automat pe un subiect<br />

calculând distanţa până la mai multe<br />

puncte din zona de focalizare.<br />

Când apăsaţi butonul declanșatorului<br />

până la jumătate în modul realizare<br />

fotografie, un cadru verde este afișat în<br />

jurul suprafeţei focalizate.<br />

• Când funcţia Detecţie feţe este activă, AF<br />

acţionează cu prioritate asupra feţelor.<br />

Focalizează automat pe un subiect<br />

poziţionat în centrul zonei de focalizare.<br />

Utilizând această facilitate împreună cu<br />

funcţia AF blocat, veţi putea compune<br />

imaginea așa cum doriţi.<br />

Zonă de focalizare AF<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Zonă de focalizare AF<br />

(Punct AF)<br />

Focalizează automat pe un subiect de<br />

dimensiuni foarte mici sau pe o zonă<br />

extrem de restrânsă. Utilizând această<br />

facilitate împreună cu funcţia AF blocat,<br />

veţi putea compune imaginea așa cum<br />

doriţi. Ţineţi aparatul foto nemișcat<br />

astfel încât să nu aliniaţi greșit subiectul<br />

și zona de focalizare AF.<br />

Zonă de focalizare AF<br />

Index<br />

Note<br />

• Când utilizaţi [Zoom digital] sau [Sursă luminoasă AF], zona de focalizare AF este dezactivată și<br />

apare ca o linie punctată. În acest caz, aparatul foto încearcă să focalizeze pe subiecte din centrul<br />

ecranului.<br />

• Când modul focalizare este setat pe altă funcţie în afară de [Multi AF], nu puteţi utiliza funcţia<br />

Detecţie feţe.<br />

• Modul focalizare este fixat la [Multi AF] în următoarele situaţii:<br />

– În Autoreglare inteligentă<br />

– În modul Fotografiere facilă<br />

– În Modul Film<br />

– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

– Când temporizatorul este setat pe [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau [Autoportret două <strong>per</strong>soane]<br />

Continuare r<br />

50 RO


zFocalizare pe subiecte aproape de marginea ecranului<br />

Dacă subiectul este defocalizat, procedaţi astfel:<br />

Zonă de<br />

focalizare AF<br />

Indicator<br />

blocare AE/AF<br />

1Recompuneţi imaginea astfel încât subiectul<br />

să fie centrat în zona de focalizare AF și<br />

apăsaţi pe butonul declanșatorului până la<br />

jumătate pentru a focaliza pe subiect (blocare<br />

AF).<br />

2Când indicatorul de blocare AE/AF nu se mai<br />

aprinde intermitent și rămâne activat, reveniţi<br />

la imaginea compusă integral și apăsaţi<br />

complet pe butonul declanșatorului.<br />

• Cât timp nu apăsaţi pe butonul declanșatorului până<br />

jos, puteţi relua procedura de câte ori este necesar.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

51 RO


Mod măsurare<br />

Selectează modul de măsurare care stabilește ce parte a subiectului trebuie măsurată<br />

pentru a determina expunerea.<br />

1 MENU t (Mod măsurare) t mod dorit<br />

Cuprins<br />

(Multi)<br />

(Centru)<br />

(Punct)<br />

Face o împărţire pe mai multe regiuni și măsoară fiecare<br />

regiune. Aparatul foto stabilește o expunere echilibrată<br />

(Măsurare multi-segment).<br />

Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea pe baza<br />

luminozităţii subiectului din centru (Măsurare ponderat<br />

centrală).<br />

Măsoară doar o parte a subiectului<br />

(Măsurare în punct). Această funcţie<br />

este utilă când subiectul este<br />

iluminat din spate sau când există un<br />

contrast puternic între subiect și<br />

fundal.<br />

Reticule de măsurare în<br />

punct<br />

Se poziţionează pe subiect<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Note<br />

• În Mod film, nu se poate selecta [Punct].<br />

• Dacă setaţi Mod măsurare pe altă opţiune în afară de [Multi], funcţia Detecţie feţe nu poate fi<br />

utilizată.<br />

• Modul măsurare este fixat la [Multi] în următoarele situaţii:<br />

– În Autoreglare inteligentă<br />

– În modul Fotografiere facilă<br />

– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

– Când temporizatorul este setat pe [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau [Autoportret două <strong>per</strong>soane]<br />

Index<br />

52 RO


Recunoaștere scenă<br />

În modul Autoreglare inteligentă, aparatul foto detectează automat condiţiile de<br />

fotografiere și apoi realizează fotografia. Când este detectată o mișcare, sensibilitatea<br />

ISO crește în funcţie de mișcare pentru a reduce estomparea subiectului (Detectare<br />

mișcare).<br />

1 MENU t (Recunoaștere scenă) t mod dorit<br />

(Auto)<br />

(Avansat)<br />

Exemplu de imagine în care s-a activat<br />

(Lumină fundal).<br />

Pictogramă Recunoaștere scenă și ghid<br />

Aparatul foto recunoaște următoarele tipuri de<br />

scene. Când aparatul foto stabilește scena optimă,<br />

acesta afișează pictograma și ghidajul<br />

corespunzătoare.<br />

(Crepuscul), (Portret crepuscul),<br />

(Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină<br />

fundal), (Portret cu lumină fundal),<br />

(Peisaj), (Macro), (Portret)<br />

Când aparatul foto recunoaște scena, acesta comută pe<br />

setările optime și fotografiază imaginea.<br />

Când aparatul foto recunoaște scena, acesta comută pe<br />

setările optime. Dacă aparatul foto recunoaște (Crepuscul),<br />

(Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol. trepied),<br />

(Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal), acesta<br />

modifică automat setarea și fotografiază o altă imagine.<br />

• Când fotografiaţi două imagini consecutiv, semnul + de pe<br />

pictograma devine verde.<br />

• Când sunt înregistrate două cadre, cele două imagini sunt afișate<br />

alăturat imediat după fotografiere.<br />

• Când se afișează [Reducere ochi închiși], sunt înregistrate automat<br />

2 imagini, iar imaginea cu ochi deschiși este selectată automat.<br />

Pentru detalii privind funcţia Reducere ochi închiși, consultaţi „Ce<br />

este funcţia Reducere ochi închiși?”.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Note<br />

• Recunoașterea scenei nu funcţionează când utilizaţi zoom digital.<br />

• Recunoaștere scenă este fixat la [Auto] în următoarele situaţii:<br />

– Când este selectat modul Rafală<br />

– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

– Când temporizatorul este setat pe [Autoportret o <strong>per</strong>soană] și [Autoportret două <strong>per</strong>soane]<br />

• Setările bliţului disponibile sunt [Auto] și [Dezactivat].<br />

• Uneori, scenele (Crepuscul cu fol. trepied) nu pot fi recunoscute într-un mediu în care<br />

vibraţiile sunt transferate în aparatul foto chiar și când este fixat pe un trepied.<br />

• Uneori rezultă un declanșator lent atunci când o scenă este recunoscută ca (Crepuscul cu fol.<br />

trepied). Ţineţi aparatul foto nemișcat în timpul fotografierii.<br />

• Este posibil ca aceste scene să nu fie recunoscute, în funcţie de situaţie.<br />

Continuare r<br />

53 RO


zRealizaţi două fotografii și alegeţi apoi cea mai bună<br />

imagine - este mai convenabil! (modul Avansat)<br />

În [Avansat], când aparatul foto recunoaște o scenă dificil de fotografiat<br />

( (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină<br />

fundal) și (Portret cu lumină fundal)), acesta schimbă setările după cum urmează<br />

și înregistrează două imagini cu diferite efecte, <strong>per</strong>miţându-vă să selectaţi pe cea pe<br />

care o doriţi.<br />

Cuprins<br />

Prima imagine*<br />

Fotografiaţi în Sincronizare lentă<br />

Fotografiaţi în Sincronizare lentă cu<br />

faţa pe care acţionează bliţul ca ghid<br />

Fotografiaţi în Sincronizare lentă<br />

Fotografiază cu bliţ<br />

Fotografiază cu faţa pe care acţionează<br />

bliţul ca ghid<br />

* Când bliţul este setat pe [Auto].<br />

A doua imagine<br />

Fotografiază cu sensibilitate mărită și mișcare<br />

redusă<br />

Fotografiază cu sensibilitate mărită cu faţa ca<br />

ghid și mișcare redusă<br />

Fotografiază cu timp de expunere și mai mic<br />

fără a mări sensibilitatea<br />

Fotografiază cu luminozitate și contrast<br />

fundal reglate (DRO plus)<br />

Fotografiază cu luminozitate și contrast între<br />

faţă și fundal reglate (DRO plus)<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

zCe este funcţia Reducere ochi închiși?<br />

Când este setat la [Avansat], aparatul foto înregistrează automat două imagini<br />

consecutive* când recunoaște (Portret). Aparatul foto va selecta, afișa și<br />

înregistra automat imaginea în care ochii nu sunt închiși. Dacă ochii sunt închiși în<br />

ambele imagini, se afișează mesajul „Ochi închiși detectaţi”.<br />

* cu excepţia momentului când bliţul acţionează/când timpul de expunere este mic<br />

Index<br />

54 RO


Sensibilitate detect. zâmbet<br />

Setează sensibilitatea funcţiei Declanșator zâmbet pentru detectarea zâmbetelor.<br />

1 MENU t (Sensibilitate detect. zâmbet) t mod dorit<br />

Note<br />

(Zâmbet larg)<br />

(Zâmbet<br />

normal)<br />

(Zâmbet<br />

ușor)<br />

Detectează un zâmbet larg.<br />

Detectează un zâmbet normal.<br />

Detectează chiar și un zâmbet ușor.<br />

• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect în funcţie de condiţii.<br />

• [Sensibilitate detect. zâmbet] nu poate fi reglat în următoarele situaţii:<br />

– În modul Fotografiere facilă<br />

– În Foto panoramică prin balans<br />

– În Modul Film<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

55 RO


Detecţie feţe<br />

Detectează feţele subiectelor și reglează automat focalizarea, bliţul, expunerea, balansul<br />

de alb și reducerea efectului de ochi roșii.<br />

Cadru detecţie feţe (Oranj)<br />

Când aparatul foto detectează mai mult de un subiect, acesta va stabili care este<br />

subiectul principal și va seta focalizarea după prioritate. Cadrul de detecţie feţe<br />

pentru subiectul principal va deveni portocaliu. Rama pentru care este setată<br />

focalizarea va deveni verde dacă apăsaţi butonul declanșatorului până la jumătate.<br />

Cadru de detecţie feţe (Alb)<br />

1 MENU t (Detecţie feţe) t mod dorit<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

(Dezactivat)<br />

(Auto)<br />

(Prioritate<br />

copil)<br />

(Prioritate<br />

adult)<br />

Nu utilizează funcţia Detecţie feţe.<br />

Selectează faţa pe care trebuie să focalizeze automat aparatul<br />

foto.<br />

Detectează și fotografiază cu prioritate pe faţa unui copil.<br />

Detectează și fotografiază cu prioritate pe faţa unui adult.<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Note<br />

• [Detecţie feţe] nu poate fi selectat în următoarele situaţii:<br />

– În modul Fotografiere facilă<br />

– În Foto panoramică prin balans<br />

– În Modul Film<br />

• Nu puteţi selecta [Dezactivat] când temporizatorul este setat pe [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau<br />

[Autoportret două <strong>per</strong>soane].<br />

• Puteţi selecta [Detecţie feţe] numai dacă modul de focalizare este setat pe [Multi AF] sau când<br />

modul de măsurare este setat pe [Multi].<br />

• Funcţia Detecţie feţe nu funcţionează în timpul utilizării zoom-ului digital.<br />

• Pot fi detectate maxim 8 feţe ale subiectelor.<br />

• Este posibil ca adulţii și copiii să nu poată fi recunoscuţi corect în funcţie de condiţii.<br />

• În timpul fotografierii cu Declanșator zâmbet, funcţia [Detecţie feţe] este setată automat pe<br />

[Auto] chiar dacă este setată pe [Dezactivat].<br />

Index<br />

Continuare r<br />

56 RO


zÎnregistrarea feţei prioritare (Memorie faţă selectată)<br />

În mod normal, aparatul foto selectează automat faţa asupra căreia se va focaliza,<br />

conform setării [Detecţie feţe], dar puteţi și să selectaţi și să înregistraţi o faţă ca<br />

prioritatea dată.<br />

Cuprins<br />

Cadru prioritate faţă dezactivat<br />

1Apăsaţi z de pe butonul de comandă în timpul Detecţie faţă. Faţa aflată în cel mai<br />

îndepărtat punct din stânga este înregistrată ca faţă prioritară, iar cadrul se<br />

modifică de la la un cadru portocaliu ( ).<br />

2De fiecare dată când apăsaţi z, faţa prioritară se deplasează cu o faţă la dreapta.<br />

Apăsaţi z de mai multe ori, până când cadrul portocaliu ( ) ajunge deasupra<br />

feţei pe care doriţi să o înregistraţi.<br />

3Pentru a anula înregistrarea feţei (Dezactivat), mutaţi cadrul portocaliu pe faţa<br />

aflată în cel mai îndepărtat punct din dreapta și apăsaţi din nou z.<br />

• Atunci când faţa înregistrată dispare de pe ecranul LCD, aparatul foto revine la setarea<br />

selectată de [Detecţie feţe]. Atunci când faţa înregistrată apare din nou pe ecranul LCD,<br />

aparatul foto se focalizează pe faţa înregistrată.<br />

• Este posibil să nu puteţi detecta corect faţa înregistrată, în funcţie de luminozitatea<br />

înconjurătoare, coafura subiectului etc. În acest caz, înregistraţi din nou faţa în condiţiile în<br />

care va fi realizată fotografia.<br />

• Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este utilizată cu cadrul Detecţie faţă înregistrat,<br />

detectarea zâmbetului este executată numai pentru faţa înregistrată.<br />

• În modul Fotografiere facilă, faţa prioritară nu poate fi înregistrată.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

57 RO


DRO<br />

În Programare auto, aparatul foto analizează scena fotografiată și corectează automat<br />

luminozitatea și contrastul pentru a îmbunătăţi calitatea imaginii.<br />

DRO înseamnă „Optimizor de gamă dinamică” o funcţie care optimizează automat<br />

diferenţa dintre părţile luminoase și întunecate ale unei imagini.<br />

1 Fixaţi butonul de selectare a modului la (Programare auto).<br />

2 MENU t (DRO) t modul dorit<br />

(Dezactivat)<br />

(DRO<br />

standard)<br />

(DRO plus)<br />

Nu reglează.<br />

Reglează automat luminozitatea și contrastul imaginilor.<br />

Reglează luminozitatea și contrastul imaginii automat și<br />

puternic.<br />

Note<br />

• În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca efectele de corecţie să nu fie obţinute.<br />

• Pentru valoarea ISO se poate seta numai [ISO AUTO] sau valori de la [ISO 80] la [ISO 800]<br />

pentru valoarea ISO atunci când se setează [DRO plus].<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

58 RO


Reducere ochi închiși<br />

Când Selectare scenă este setat la (Instantaneu estompat) în timp ce înregistraţi o<br />

imagine, aparatul foto înregistrează automat două imagini consecutive. Aparatul foto va<br />

selecta, afișa și înregistra automat imaginea în care ochii nu clipesc.<br />

1 Fixaţi butonul de selectare a modului la (Selectare scenă).<br />

2 Selectaţi (Instantaneu estompat).<br />

3 MENU t (Reducere ochi închiși) t modul dorit<br />

(Auto)<br />

(Dezactivat)<br />

Când funcţia Detecţie feţe este activă, funcţia Reducere ochi<br />

închiși acţionează astfel încât să fie înregistrate imagini în care<br />

subiectul are ochii deschiși.<br />

Nu utilizează funcţia Reducere ochi închiși.<br />

Note<br />

• Modul Reducere ochi închiși nu funcţionează în următoarele situaţii:<br />

– Când utilizaţi bliţul<br />

– Când este selectat modul Rafală<br />

– Când funcţia Detecţie feţe nu este activă<br />

– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

• Uneori funcţia Reducere ochi închiși nu este activă în funcţie de situaţie.<br />

• Când funcţia Reducere ochi închiși este setată pe [Auto], dar sunt înregistrate doar imaginile în<br />

care subiectul are ochii închiși, este afișat mesajul „Ochi închiși detectaţi” pe ecranul LCD.<br />

Fotografiaţi din nou după caz.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

59 RO


Prezentare imagini<br />

Imaginile sunt redate automat în succesiune.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta pe modul redare.<br />

2 MENU t (Prezentare imagini) t prezentare de imagini dorită t z<br />

pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

(Redare continuă)<br />

(Prezentare imag. cu<br />

muzică)<br />

Redă succesiv toate imaginile, de la imaginea afișată<br />

până la ultima imagine.<br />

Redă imaginile succesiv, cu efecte și muzică.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Redare continuă<br />

1 Selectaţi imaginea dorită pentru redare cu ajutorul butonului de control.<br />

2 MENU t (Prezentare imagini) t [Redare continuă] t z<br />

Buton de control<br />

z<br />

v<br />

V<br />

b<br />

B<br />

Funcţie redare<br />

Stop<br />

Setează setările afișajului.<br />

Afișează volumul ecranului de control.<br />

• Reglaţi volumul cu v/V de pe butonul de control, apoi<br />

apăsaţi z.<br />

Derulează imaginea înapoi.<br />

Derulează imaginea înainte.<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Notă<br />

• Dacă redarea continuă începe de la ultima imagine, este redată numai ultima imagine, după care<br />

redarea continuă se încheie.<br />

zVizualizarea imaginilor panoramice în timpul redării<br />

continue<br />

Întreaga imagine panoramică este afișată timp de 3 secunde.<br />

Puteţi derula o imagine panoramică apăsând z.<br />

Apăsaţi z din nou în timpul derulării, ecranul revine la întreaga imagine<br />

panoramică.<br />

60 RO


Prezentare imag. cu muzică<br />

1 MENU t (Prezentare imagini) t [Prezentare imag. cu muzică] t z<br />

pe butonul de control<br />

Afișează ecranul de setare.<br />

2 Selectaţi o setare dorită.<br />

3 [Pornire] t z<br />

4 Apăsaţi pe z pentru a încheia prezentarea cu imagini.<br />

Note<br />

• Nu puteţi reda imagini panoramice.<br />

• Alte setări în afară de [Imagine] sunt stocate până la următoarea modificare.<br />

Imagine<br />

Selectează grupul de imagini care vor fi afișate. Această setare este fixată pe [Folder]<br />

când memoria internă este utilizată pentru a înregistra imagini.<br />

Toate<br />

Redă toate imaginile sub formă de succesiune ordonată de<br />

imagini.<br />

Această dată Redă imaginile din intervalul temporal selectat în momentul<br />

de faţă sub formă de succesiune de imagini atunci când modul<br />

de vizualizare este [Vizualizare dată].<br />

Folder<br />

Redă imaginile din folderul selectat în momentul de faţă sub<br />

formă de succesiune de imagini atunci când modul de<br />

vizualizare este Vizualizare folder.<br />

Efecte<br />

Selectează viteza de redare și tipul succesiunilor de imagini. Dacă durata de redare a<br />

unui film este lungă, este selectat și redat un cadru din acesta.<br />

Simplu<br />

O succesiune simplă, care schimbă imaginile după un interval<br />

predefinit.<br />

Intervalul de redare poate fi reglat în [Interval] și vă puteţi<br />

bucura cu adevărat de imaginile dvs.<br />

Nostalgic O prezentare de imagini cu tonalitate reproduce atmosfera<br />

unei scene de film.<br />

Stilat<br />

O prezentare de imagini elegantă care începe la un tempo<br />

mediu.<br />

Activ<br />

O prezentare de imagini cu tempo rapid, potrivită pentru<br />

scenele active.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

61 RO


Muzică<br />

Specifică muzica redată în timpul prezentărilor de imagini. Puteţi selecta mai mult de o<br />

piesă muzicală de fundal. Apăsaţi V de pe butonul de control pentru a afișa ecranul de<br />

control al volumului, apoi apăsaţi v/V pentru a regla volumul.<br />

Music1<br />

Setarea implicită pentru o prezentare de imagini [Simplu].<br />

Music2<br />

Setarea implicită pentru o prezentare de imagini [Nostalgic].<br />

Music3<br />

Setarea implicită pentru o prezentare de imagini [Stilat].<br />

Music4<br />

Setarea implicită pentru o prezentare de imagini [Activ].<br />

Fără sonor Nu utilizează BGM.<br />

Notă<br />

• Filmele sunt redate fără sonor.<br />

Interval<br />

Setează intervalul de comutare a afișării. Setarea este fixată la [Auto] când nu este<br />

selectat [Simplu] pentru [Efecte].<br />

1 sec Setează intervalul de afișare a imaginilor pentru o prezentare<br />

3 sec<br />

de imagini [Simplu].<br />

5 sec<br />

10 sec<br />

Auto<br />

Intervalul este setat pentru a se potrivi elementului [Efecte]<br />

selectat.<br />

Notă<br />

• Setarea intervalului este incorectă pentru redarea filmelor.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Repetă<br />

Activează și dezactivează repetarea prezentării de imagini.<br />

Activat<br />

Redă imagini în buclă continuă.<br />

Dezactivat După ce au fost redate toate imaginile, prezentarea de imagini<br />

se încheie.<br />

zSelectarea muzicii de fundal<br />

Puteţi transfera un fișier muzical dorit de pe CD-uri sau fișiere MP3 pe aparatul foto<br />

pentru a fi redate în timpul prezentării de imagini. Pentru a instala muzică, instalaţi<br />

softul „Music Transfer” (livrat) pe computerul dumneavoastră. Pentru detalii,<br />

consultaţi paginile 103 și 104.<br />

• Puteţi înregistra maxim patru piese muzicale pe aparatul foto (Cele patru 4 piese prestabilite<br />

(Music1 – Music4) pot fi înlocuite cu cele pe care le-aţi transferat).<br />

• Durata maximă a fiecărui fișier muzical pentru redarea muzicii pe aparatul foto este de<br />

aproximativ 5 minute.<br />

• Dacă nu puteţi reda un fișier muzical datorită deteriorării sau altor defecte ale fișierului,<br />

executaţi [Format muzică] (pagina 88) și transferaţi muzica din nou.<br />

62 RO


Mod vizualizare<br />

Vă <strong>per</strong>mite să selectaţi formatul afișajului pentru imagini.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta pe modul redare.<br />

2 MENU t (Mod vizualizare) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

(Vizualizare<br />

dată)<br />

(Vizualizare<br />

folder (Static))<br />

(Vizualizare<br />

folder (Film))<br />

Afișează imaginile după dată.<br />

Afișează doar fotografii.<br />

Afișează doar fișiere film.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Note<br />

• Când se utilizează memoria internă, modul vizualizare este setat la Vizualizare folder, iar<br />

fotografiile și filmele sunt redate din același folder.<br />

• Vizualiz. eveniment nu este disponibil pe acest aparat foto.<br />

Afișarea Calendarului<br />

1 MENU t (Mod vizualizare) t [Vizualizare dată] t z pe butonul de<br />

control<br />

2 Apăsaţi butonul (Index) în mod repetat până când se afișează<br />

Calendar.<br />

Utilizaţi butonul de control pentru a selecta / , apoi selectaţi luna pe care doriţi să o<br />

afișaţi. Selectaţi data și apăsaţi z pentru a vizualiza imaginile datei selectate în modul<br />

index.<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

zVizualizarea imaginilor realizate cu alt aparat foto<br />

Acest aparat foto creează un fișier de bază de date în cardul de memorie și<br />

înregistrează fiecare imagine realizată pentru redare ulterioară. Dacă aparatul foto<br />

detectează imagini care nu au fost înregistrate pe fișierul de bază de date de pe cardul<br />

de memorie, apare ecranul de înregistrare „Au fost găsite fișiere nerecunoscute<br />

Importare fișiere”.<br />

Dacă doriţi să vedeţi imaginile neînregistrate, selectaţi [OK] pentru a înregistra<br />

imaginile.<br />

• Pentru înregistrare, utilizaţi un acumulator încărcat complet. Dacă încercaţi să înregistraţi<br />

fișiere neînregistrate utilizând un acumulator descărcat, acumulatorul se poate consuma<br />

complet, determinând eșuarea copierii sau chiar coru<strong>per</strong>ea datelor.<br />

63 RO


Retușează<br />

Retușează o imagine înregistrată și o salvează ca un fișier nou. Imaginea originală este<br />

reţinută.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta pe modul redare.<br />

2 MENU t (Retușează) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

3 Realizaţi retușarea în conformitate cu metoda de o<strong>per</strong>are în fiecare mod.<br />

(Tăiere<br />

margini<br />

(Redimens.))<br />

(Corectează<br />

efect ochi roșii)<br />

(Anulează<br />

mascarea)<br />

Înregistrează imaginea redată<br />

cu zoom.<br />

1 Apăsaţi butonul (T) pentru a<br />

mări și W pentru a micșora.<br />

2 Selectaţi punctul de zoom cu<br />

ajutorul butonului de control.<br />

3 MENU t selectaţi dimensiunea unei imagini pentru salvare t z<br />

4 [OK] t z<br />

• Calitatea imaginilor decorate s-ar putea deteriora.<br />

• Dimensiunea imaginii pe care o puteţi decora poate varia în funcţie de<br />

imagine.<br />

Corectează fenomenul de ochi<br />

roșii generat de bliţ.<br />

1 Selectaţi [OK] cu butonul de<br />

control t z.<br />

• Este posibil să nu puteţi corecta<br />

fenomenul de ochi roșii în funcţie de imagine.<br />

Reliefează imaginea cu o ramă<br />

selectată.<br />

1 Selectaţi zona (rama) imaginii<br />

dorite pentru a o retușa cu<br />

ajutorul butonului de control t<br />

MENU.<br />

2 [OK] t z<br />

• În funcţie de imagine, este posibil<br />

să nu se aplice o corecţie<br />

suficientă și calitatea imaginii se poate deteriora.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Notă<br />

• Nu puteţi retușa filme sau imagini panoramice.<br />

64 RO


Șterge<br />

Permite selectarea imaginilor nedorite pentru a fi șterse. Puteţi șterge imagini de<br />

asemenea din butonul (Șterge) (pagina 37).<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta pe modul redare.<br />

2 MENU t (Șterge) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

3 [OK] t z<br />

(Această<br />

imagine)<br />

(Imagini<br />

multiple)<br />

(Toate din<br />

interval temporal)<br />

(Toate din acest<br />

folder)<br />

Șterge imaginea afișată curent în modul imagine unică.<br />

Puteţi selecta și șterge imagini multiple.<br />

Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de șters toate<br />

imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru a<br />

elimina marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Șterge toate imaginile din intervalul de date sau folderul<br />

selectat imediat.<br />

Notă<br />

• În modul Vizualizare facilă, puteţi selecta între [Ștergere imagine unică] sau [Ștergere toate<br />

imaginile].<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

65 RO


Protejează<br />

Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerilor accidentale.<br />

Marcajul este afișat pentru imaginile înregistrate.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta pe modul redare.<br />

2 MENU t (Protejează) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

(Această<br />

imagine)<br />

(Imagini<br />

multiple)<br />

zPentru a anula protecţia<br />

Protejează imaginea afișată curent în modul imagine unică.<br />

Puteţi selecta și proteja imagini multiple.<br />

Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de protejat<br />

toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru<br />

a elimina marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Selectaţi imaginea pentru care doriţi să anulaţi protecţia și deblocaţi-o prin apăsare<br />

pe z de pe butonul de control la fel ca la procedura pentru protecţie.<br />

Marcajul dispare și protecţia este înlăturată.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

66 RO


DPOF<br />

DPOF (Format comandă imprimare digitală) este o funcţie care vă <strong>per</strong>mite să specificaţi<br />

imaginile de pe cardul de memorie pe care doriţi să le imprimaţi mai târziu.<br />

Marcajul (Comandă imprimare) este afișat pentru imaginile înregistrate.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta pe modul redare.<br />

2 MENU t t mod dorit t z pe butonul de control<br />

(Această<br />

imagine)<br />

(Imagini<br />

multiple)<br />

Comandă imprimarea imaginii afișate curent în modul<br />

imagine unică.<br />

Puteţi selecta și marca pentru imprimare mai multe imagini.<br />

Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de imprimat<br />

toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru<br />

a elimina marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Note<br />

• Marcajul (Comandă imprimare) nu poate fi adăugat la filme sau la imagini din memoria<br />

internă.<br />

• Puteţi adăuga un marcaj (Comandă imprimare) la maxim 999 imagini.<br />

zEliminarea marcajului DPOF<br />

Selectaţi imaginea pentru ștergerea înregistrării DPOF, apoi apăsaţi z pe butonul de<br />

control, în cadrul aceleiași proceduri ca și pentru punerea unui marcaj .<br />

Marcajul dispare și înregistrarea DPOF este ștearsă.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

67 RO


Rotește<br />

Rotește o fotografie. Utilizaţi această funcţie pentru a afișa o imagine cu orientare pe<br />

orizontală în orientare pe verticală.<br />

Cuprins<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta pe modul redare.<br />

2 MENU t (Rotește) t z pe butonul de control<br />

3 Rotiţi imaginea cu [ / ] t b/B<br />

4 [OK] t z<br />

Note<br />

• Nu puteţi roti filme sau fotografii protejate.<br />

• Este posibil să nu puteţi roti anumite imagini realizate cu alte aparate foto.<br />

• Când vizualizaţi imagini pe un computer, este posibil ca informaţiile despre rotirea imaginii să nu<br />

fie reflectate, în funcţie de soft.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

68 RO


Selectează folder<br />

Când sunt create mai multe foldere pe un card de memorie, aceasta selectează folderul<br />

care conţine imaginea pe care doriţi să o redaţi.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta pe modul redare.<br />

2 MENU t (Mod vizualizare) t [Vizualizare folder (Static)] sau<br />

[Vizualizare folder (Film)] t z pe butonul de control<br />

3 MENU t (Selectează folder) t z<br />

4 Selectaţi folderul cu b/B<br />

5 [OK] t z<br />

Notă<br />

• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de<br />

imagini.<br />

zVizualizarea de imagini în mai multe foldere<br />

Când sunt create mai multe foldere, următorul indicator apare pe prima și ultima<br />

imagine din fiecare folder.<br />

: Trece la folderul anterior<br />

: Trece la folderul următor<br />

: Trece fie la folderul anterior, fie la folderul următor<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

69 RO


Sursă luminoasă AF<br />

Sursa luminoasă AF alimentează lumina secundară pentru a focaliza mai ușor pe un<br />

subiect într-un mediu întunecat.<br />

Sursa luminoasă AF emite lumină roșie, <strong>per</strong>miţând aparatului foto să focalizeze mai ușor<br />

atunci când butonul declanșatorului este apăsat până la jumătate, până când focalizarea<br />

este blocată. În acest moment apare indicatorul .<br />

1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Sursă luminoasă AF]<br />

t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Auto<br />

Dezactivat<br />

Utilizează sursa luminoasă AF.<br />

Nu utilizează sursa luminoasă AF.<br />

Note<br />

• Focalizarea este realizată atâta timp cât sursa luminoasă AF atinge subiectul, chiar dacă lumina<br />

nu atinge centrul subiectului.<br />

• Nu puteţi utiliza sursa luminoasă AF atunci când:<br />

– Fotografierea în modul Foto panoramică prin balans<br />

– Modul (Peisaj), (Crepuscul), (Animal de companie) sau (Artificii) este selectat în<br />

Selectare scenă.<br />

– Temporizatorul este setat pe [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau [Autoportret două <strong>per</strong>soane].<br />

• Când utilizaţi sursa luminoasă AF, zona normală de focalizare AF este dezactivată și o nouă zonă<br />

de focalizare AF este afișată printr-o linie punctată. AF acţionează prioritar asupra subiectelor<br />

localizate lângă centrul cadrului.<br />

• Sursa luminoasă AF emite o lumină foarte strălucitoare. Deși nu există <strong>per</strong>icole pentru sănătate,<br />

nu priviţi direct în emiţătorul sursei luminoase AF de la apropiere.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

70 RO


MENU/Căutare<br />

setări<br />

Caroiaj<br />

Referitor la caroiaje, puteţi seta cu ușurinţă un subiect în poziţie orizontală/verticală.<br />

1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Caroiaj] t mod<br />

dorit t z pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Afișează caroiajele. Caroiajele nu sunt înregistrate.<br />

Nu afișează caroiajele.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Index<br />

71 RO


Rezoluţie afișare<br />

Selectaţi calitatea afișajului pe ecranul LCD pentru fotografiere.<br />

1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Rezoluţie afișare] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Note<br />

Standard<br />

Înaltă<br />

Afișează o imagine de calitate standard pentru fotografiere.<br />

Afișează o imagine de calitate înaltă pentru fotografiere.<br />

• Sarcina bateriei este epuizată mai rapid când [Rezoluţie afișare] este setată pe [Înaltă].<br />

• În modul Foto panoramică prin balans și Film, [Rezoluţie afișare] este setat la [Înaltă].<br />

• În modul Fotografiere facilă, [Rezoluţie afișare] este setat la [Standard].<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

72 RO


Zoom digital<br />

Selectează modul zoom digital. Aparatul foto mărește imaginea folosind zoomul optic<br />

(de până la 7×). Atunci când scara de zoom este depășită, aparatul foto folosește zoomul<br />

digital inteligent sau de precizie.<br />

1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Zoom digital] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Inteligent ( ) Mărește imaginea digital în intervalul în care aceasta nu va fi<br />

distorsionată, în funcţie de dimensiunea imaginii (Zoom<br />

inteligent).<br />

Precizie ( ) Mărește dimensiunea tuturor imaginilor cu o scară totală de<br />

aproximativ 14×, incluzând zoomul optic de 7×. Cu toate<br />

acestea, calitatea imaginii se deteriorează atunci când scara de<br />

zoom optic este depășită (Zoom digital de precizie).<br />

Dezactivat Nu utilizaţi zoom-ul digital.<br />

Note<br />

• Funcţia Zoom digital nu funcţionează în următoarele situaţii:<br />

– În Modul Film<br />

– în Foto panoramică prin balans<br />

– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

– Când temporizatorul este setat pe [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau [Autoportret două <strong>per</strong>soane]<br />

• Funcţia de zoom inteligent nu este disponibilă atunci când dimensiunea imaginii este setată pe<br />

[14M] sau [16:9(11M)].<br />

• Funcţia Detecţie feţe nu funcţionează în timpul utilizării zoom-ului digital.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Scara totală de zoom la folosirea zoomului<br />

inteligent (inclusiv zoomul optic de 7×)<br />

Raportul de zoom acceptat diferă în funcţie de dimensiunea imaginii.<br />

Dimensiune<br />

Scara totală de zoom<br />

10M Aprox. 8,3×<br />

5M Aprox. 11×<br />

VGA Aprox. 47×<br />

16:9(2M) Aprox. 15×<br />

73 RO


Orientare automată<br />

Atunci când aparatul foto este rotit pentru a fotografia un portret (pe verticală), aparatul<br />

foto înregistrează modificarea poziţiei și afișează imaginea în poziţia portret.<br />

1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Orientare automată]<br />

t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Înregistrează imaginea cu orientarea corectă.<br />

Nu utilizează Orientarea automată.<br />

Note<br />

• Marginea stângă și marginea dreaptă a imaginilor cu orientare pe verticală sunt negre.<br />

• În funcţie de unghiul de fotografiere al aparatului foto, este posibil ca orientarea imaginii să nu<br />

fie corect înregistrată.<br />

• Nu puteţi utiliza Orientare automată în modul Film.<br />

zRotirea imaginilor după înregistrare<br />

Dacă orientarea unei imagini este greșită, puteţi utiliza [Rotește] din ecranul Meniu<br />

pentru a afișa imaginea în poziţia portret.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

74 RO


Reduc. ef. ochi roșii<br />

Când este utilizat, bliţul se aprinde intermitent de două sau de mai multe ori înainte de<br />

fotografiere pentru a reduce fenomenul de ochi roșii.<br />

1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Reduc. ef. ochi roșii]<br />

t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Auto<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Când este activată funcţia Detecţie feţe, bliţul se aprinde<br />

intermitent în mod automat pentru a reduce fenomenul de<br />

ochi roșii.<br />

Bliţul se aprinde întotdeauna intermitent pentru a reduce<br />

fenomenul de ochi roșii.<br />

Nu utilizează funcţia Reducere efect ochi roșii.<br />

Note<br />

• Pentru a evita obţinerea unor imagini neclare, ţineţi ferm aparatul foto până când este eliberat<br />

declanșatorul. De obicei durează o secundă până la eliberarea declanșatorului, de asemenea,<br />

asiguraţi-vă că nu <strong>per</strong>miteţi subiectului să se miște în acest interval.<br />

• Este posibil ca funcţia Reducere efect ochi roșii să nu producă rezultatele dorite. Depinde de<br />

condiţiile și diferenţele individuale, cum ar fi distanţa până la subiect sau dacă subiectul s-a uitat<br />

în altă parte de la aprinderea intermitentă preliminară.<br />

• Dacă nu utilizaţi funcţia Detecţie feţe, reducerea efectului ochi roșii nu funcţionează, chiar și<br />

când selectaţi [Auto].<br />

zCe provoacă fenomenul de ochi roșii?<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Pupilele se dilată în mediile întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de<br />

sânge din spatele ochiului (retina), provocând fenomenul de „ochi roșii”.<br />

Aparat foto<br />

Ochi<br />

Retină<br />

Alte modalităţi de reducere a efectului de ochi roșii<br />

• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) din Selectare scenă. (Bliţul este setat automat pe<br />

[Dezactivat].)<br />

• Dacă ochii subiectelor apar roșii, corectaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează efect<br />

ochi roșii] din meniul de vizualizare sau cu softul livrat „PMB”.<br />

75 RO


MENU/Căutare<br />

setări<br />

Alertă ochi închiși<br />

Când este înregistrată o imagine în care subiectul are ochii închiși în timp ce este activată<br />

Detecţie feţe, se afișează mesajul „Ochi închiși detectaţi”.<br />

1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Alertă ochi închiși]<br />

t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Auto<br />

Dezactivat<br />

Afișează mesajul „Ochi închiși detectaţi”.<br />

Nu afișează mesajul.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Index<br />

76 RO


MENU/Căutare<br />

setări<br />

Bip<br />

Selectează sau dezactivează sunetul produs atunci când utilizaţi aparatul foto.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Bip] t mod dorit t z<br />

pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

Declanșator<br />

Înalt<br />

Jos<br />

Dezactivat<br />

Dezactivează sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi<br />

butonul declanșatorului.<br />

Activează bip-ul/sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi<br />

butonul de control/al declanșatorului.<br />

Dacă doriţi să reduceţi volumul, selectaţi [Jos].<br />

Dezactivează bip-ul/sunetul declanșatorului.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Index<br />

77 RO


Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Language Setting<br />

Selectează limba care va fi utilizată în elementele de meniu, avertismente și mesaje.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Language Setting] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

Index<br />

78 RO


MENU/Căutare<br />

setări<br />

Ghid funcţionare<br />

Puteţi selecta ca ghidul de funcţionare să fie sau nu afișat atunci când utilizaţi aparatul<br />

foto.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Ghid funcţionare] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Afișează ghidul de funcţionare.<br />

Nu afișează ghidul de funcţionare.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Index<br />

79 RO


Mod demo<br />

Puteţi efectua o setare pentru a utiliza o demonstraţie Declanșator zâmbet și<br />

Recunoaștere scenă.<br />

Dacă nu este necesară vizualizarea unei demonstraţii, setaţi pe [Dezactivat].<br />

Cuprins<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Mod demo] t mod<br />

dorit t z pe butonul de control<br />

Mod demo 1<br />

Mod demo 2<br />

Dezactivat<br />

Demonstrează modul Recunoaștere scenă.<br />

Începe automat demonstraţia Declanșator zâmbet când nu se<br />

efectuează nicio o<strong>per</strong>aţie timp de 15 secunde.<br />

Nu efectuează o demonstraţie.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Notă<br />

• Prin apăsarea declanșatorului în timpul demonstraţiei Declanșator zâmbet, declanșatorul este<br />

acţionat, dar nu se înregistrează nicio imagine.<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

80 RO


MENU/Căutare<br />

setări<br />

Iniţializare<br />

Iniţializează setarea la setarea implicită.<br />

Chiar dacă activaţi această funcţie, imaginile vor fi păstrate.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Iniţializare] t [OK] t<br />

z pe butonul de control<br />

Notă<br />

• Nu închideţi aparatul foto în timpul iniţializării.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Index<br />

81 RO


Rezoluţie HDMI<br />

În momentul conectării aparatului foto la un televizor HD (de înaltă definiţie) cu mufe<br />

HDMI prin intermediul unui cablu HDMI (se vinde separat), puteţi selecta Rezoluţie<br />

HDMI pentru imaginile redate pe TV.<br />

Cuprins<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Rezoluţie HDMI] t<br />

modul dorit t z de pe butonul de comandă<br />

Auto<br />

1080i<br />

480p/576p<br />

Setaţi automat rezoluţia de redare în funcţie de informaţiile<br />

dispozitivului conectat.<br />

Redare la o calitate a imaginii HD (de înaltă definiţie) (1080i).<br />

Redare la o calitate a imaginii SD (definiţie standard) (480p/<br />

576p).<br />

• Atunci când [Ieșire video] este [NTSC], rezoluţia este redată<br />

ca 480p, iar atunci când este [PAL], rezoluţia este redată ca<br />

576p.<br />

Note<br />

• Dacă ecranul nu apare corect, selectaţi [1080i] sau [480p/576p] în funcţie de televizorul conectat.<br />

• Setaţi [Ieșire video] pentru a selecta Rezoluţie HDMI conform sistemului de culoare al<br />

televizorului conectat.<br />

• La realizarea de filme, aparatul foto și un televizor fiind conectate printr-un cablu HDMI (se<br />

vinde separat), imaginea realizată nu este afișată pe televizor.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

82 RO


CONTROL PT.HDMI<br />

Această setare <strong>per</strong>mite utilizarea telecomenzii unui televizor pentru a acţiona aparatul<br />

foto care este conectat la un televizor „BRAVIA” Sync printr-un cablu HDMI (se vinde<br />

separat). Pentru informaţii suplimentare despre „BRAVIA” Sync, vezi pagina 100.<br />

Cuprins<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [CONTROL PT.HDMI]<br />

t modul dorit t z de pe butonul de comandă<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Permite acţionarea de la telecomandă.<br />

Anulează acţionarea de la telecomandă.<br />

Notă<br />

• Puteţi acţiona aparatul foto cu ajutorul telecomenzii televizorului dvs. conectând aparatul foto la<br />

un televizor compatibil „BRAVIA” Sync.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

83 RO


MENU/Căutare<br />

setări<br />

Ieșire video<br />

Setează ieșirea semnalului video în funcţie de sistemul color TV al echipamentului video<br />

conectat. Sistemele color TV diferă în funcţie de ţară și de regiune.<br />

Pentru a vizualiza imagini pe un ecran TV, verificaţi sistemul color TV al ţării sau regiunii<br />

de utilizare (pagina 101).<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Ieșire video] t mod<br />

dorit t z pe butonul de control<br />

NTSC<br />

PAL<br />

Setează semnalul de ieșire video pe modul NTSC (de ex.,<br />

pentru S.U.A., Japonia).<br />

Setează semnalul de ieșire video pe modul PAL (de ex.,<br />

pentru Europa, China).<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Index<br />

84 RO


Conectare USB<br />

Selectează modul USB la conectarea aparatului foto la un computer sau la o imprimantă<br />

compatibilă PictBridge, folosind un cablu USB special.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Conectare USB] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Auto<br />

PictBridge<br />

PTP/MTP<br />

Mass Storage<br />

Aparatul foto recunoaște automat și stabilește o comunicaţie<br />

cu un computer sau cu o imprimantă compatibilă PictBridge.<br />

Conectează aparatul foto la o imprimantă compatibilă<br />

PictBridge.<br />

Când conectaţi aparatul foto la un computer, Asistentul<br />

AutoPlay Wizard apare și fotografiile din folderul de<br />

înregistrare de pe aparatul foto sunt importate în computer.<br />

(cu Windows 7/Vista/XP, Mac OS X)<br />

Stabilește o conexiune Mass Storage între aparatul foto și un<br />

computer sau alt dispozitiv USB.<br />

Note<br />

• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la o imprimantă compatibilă PictBridge prin setarea [Auto],<br />

selectaţi [PictBridge].<br />

• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la un computer sau la un dispozitiv USB prin setarea<br />

[Auto], selectaţi [Mass Storage].<br />

• Când [Conectare USB] este setat la [PTP/MTP], nu puteţi exporta filme pe un computer. Pentru<br />

a exporta filme pe un computer, setaţi [Conectare USB] la [Auto] sau [Mass Storage].<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

85 RO


Setări LUN<br />

Setează metoda de afișare pentru suportul de înregistrare afișat pe ecranul unui computer<br />

sau alt monitor când aparatul foto este conectat cu un computer sau componentă AV<br />

utilizând o conexiune USB.<br />

Cuprins<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Setări LUN] t mod<br />

dorit t z pe butonul de control<br />

Multiplu<br />

Individual<br />

Se afișează atât imaginile de pe cardul de memorie cât și cele<br />

din memoria internă. Selectaţi această setare când conectaţi<br />

aparatul foto la un computer.<br />

Când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, sunt<br />

afișate imaginile de pe cardul de memorie, când nu este<br />

introdus, se afișează imaginile din memoria internă. Selectaţi<br />

această setare în cazurile în care imaginile de pe cardul de<br />

memorie și memoria internă nu sunt afișate când aparatul foto<br />

este conectat la un alt dispozitiv decât calculatorul.<br />

Notă<br />

• Trebuie să selectaţi întotdeauna [Multiplu] în [Setări LUN] când încărcaţi imagini pe un suport<br />

utilizând „PMB Portable”.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

86 RO


MENU/Căutare<br />

setări<br />

Descarcă muzică<br />

Puteţi utiliza „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat) pentru a schimba piesele<br />

muzicale de pe fundal.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Descarcă muzică] t<br />

z pe butonul de control<br />

Mesajul „Conectare la PC” este afișat.<br />

2 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer, apoi porniţi<br />

„Music Transfer”.<br />

3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica fișierele muzicale.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Index<br />

87 RO


Format muzică<br />

Puteţi șterge toate fișierele muzică de fundal stocate în aparatul foto. Acesta poate fi<br />

utilizat în cazuri când fișierele muzică de fundal sunt deteriorate și nu pot fi redate.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Format muzică] t<br />

[OK] t z pe butonul de control<br />

zRestabilirea fișierelor muzicale presetate în fabrică pe<br />

aparatul foto<br />

Puteţi utiliza „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat) pentru a reseta fișierele<br />

muzicale la setările iniţiale.<br />

1Rulaţi [Descarcă muzică] și realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un<br />

computer.<br />

2Porniţi „Music Transfer”, apoi restabiliţi fișierele muzicale implicite.<br />

• Pentru detalii despre utilizarea „Music Transfer”, consultaţi secţiunea de asistenţă în „Music<br />

Transfer”.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

88 RO


Economisire energ.<br />

Setează durata până la stingerea ecranului LCD și până la închiderea aparatului foto.<br />

Dacă nu folosiţi aparatul foto pentru o anumită <strong>per</strong>ioadă de timp atunci când este pornit<br />

și funcţionează pe bază de acumulatorii, ecranul se stinge, iar aparatul se închide automat<br />

mai târziu, pentru a se evita descarcare acumulatorilor (funcţia de închidere automată).<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Economisire energ.] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Rezistenţă<br />

Standard<br />

Dezactivat<br />

Ecranul LCD se întunecă după aproximativ 30 de secunde de<br />

absenţă a funcţionării. Aparatul foto se oprește după alte 30<br />

de secunde de absenţă a funcţionării.<br />

Ecranul LCD se întunecă după 1 minut de absenţă a<br />

funcţionării. Aparatul foto se oprește după un alt minut de<br />

absenţă a funcţionării.<br />

Ecranul LCD nu se întunecă și aparatul foto nu se oprește<br />

automat.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

89 RO


MENU/Căutare<br />

setări<br />

Format<br />

Formataţi cardul de memorie sau memoria internă. Când utilizaţi un card de memorie<br />

pentru prima dată cu aparatul foto, este recomandat să formataţi cardul de memorie<br />

utilizând aparatul foto înainte de fotografiere pentru <strong>per</strong>formanţă stabilă a cardului de<br />

memorie. Reţineţi că formatarea șterge toate fișierele de pe cardul de memorie și acestea<br />

nu mai pot fi recu<strong>per</strong>ate. Salvaţi informaţiile importante pe un computer etc.<br />

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) sau<br />

(Instrument memorie int.) t [Format] t [OK] t z pe butonul de control<br />

Notă<br />

• Reţineţi faptul că formatarea șterge <strong>per</strong>manent toate datele, inclusiv imaginile protejate.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Index<br />

90 RO


Creează folder REC.<br />

Creează un folder în cardul de memorie pentru înregistrarea imaginilor.<br />

Imaginile sunt înregistrate în folderul nou creat până când veţi crea un alt folder sau veţi<br />

selecta un alt folder de înregistrare.<br />

Cuprins<br />

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Creează<br />

folder REC.] t [OK] t z pe butonul de control<br />

Note<br />

• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de<br />

imagini.<br />

• Când introduceţi în aparatul foto un card de memorie care a fost utilizat cu alt echipament și<br />

realizaţi imagini, este posibil să fie creat în mod automat un nou folder.<br />

• Într-un folder pot fi stocate până la 9.999 de imagini. Când capacitatea folderului este depășită,<br />

un nou folder este creat automat.<br />

zDespre foldere<br />

După ce se creează un folder nou, puteţi modifica folderul de destinaţie pentru<br />

stocare (pagina 92) și selecta folderul pentru vizualizarea imaginilor (pagina 69).<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

91 RO


Modif. folder REC.<br />

Modifică folderul de pe cardul de memorie utilizat curent pentru înregistrarea imaginilor.<br />

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Modif. folder<br />

REC.]<br />

2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de control.<br />

3 [OK] t z<br />

Note<br />

• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de<br />

imagini.<br />

• Folderul următor nu poate fi selectat ca folder de înregistrare.<br />

– Folderul „100”<br />

– Un folder cu un număr care are numai „sssMSDCF” sau „sssMNV01”.<br />

• Nu puteţi muta imagini înregistrate în alt folder.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

92 RO


Șterg. folder REC<br />

Șterge un folder în cardul de memorie pentru înregistrarea imaginilor.<br />

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Șterg. folder<br />

REC]<br />

2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de control.<br />

3 [OK] t z<br />

Note<br />

• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de<br />

imagini.<br />

• Dacă ștergeţi folderul setat ca folder de înregistrare prin [Șterg. folder REC], folderul cu numărul<br />

cel mai mare este selectat ca folder de înregistrare în continuare.<br />

• Puteţi șterge doar foldere goale. Dacă un folder conţine imagini sau fișiere care nu pot fi redate<br />

de aparatul foto, ștergeţi-le mai întâi pe acestea și apoi ștergeţi folderul.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

93 RO


Copiază<br />

Copiază toate imaginile din memoria internă pe un card de memorie.<br />

1 Introduceţi un card de memorie cu suficientă capacitate în aparatul foto.<br />

2 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Copiază] t<br />

[OK] t z pe butonul de control<br />

Note<br />

• Utilizaţi un acumulator complet încărcat. Dacă încercaţi să copiaţi fișiere de imagine utilizând un<br />

acumulator descărcat, acumulatorul se poate consuma complet, determinând eșuarea copierii sau<br />

chiar coru<strong>per</strong>ea datelor.<br />

• Imaginile nu pot fi copiate individual.<br />

• Imaginile originale din memoria internă sunt reţinute chiar și după copiere. Pentru a șterge<br />

conţinutul memoriei interne, scoateţi cardul de memorie după copiere, apoi formataţi memoria<br />

internă ([Format] în [Instrument memorie int.]).<br />

• Pe cardul de memorie se creează un nou folder și toate informaţiile vor fi copiate în acesta. Nu<br />

puteţi alege un anumit folder și copia imaginile pe acesta.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

94 RO


Număr fișier<br />

Selectează metodele utilizate pentru a aloca numere de fișiere imaginilor.<br />

1 MENU t Modul dorit (Setări) t (Instrument card memorie) sau<br />

(Instrument memorie int.) t [Număr fișier] t z pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

Serie<br />

Resetare<br />

Atribuie numere fișierelor în secvenţă chiar dacă folderul<br />

pentru înregistrare sau cardul de memorie este înlocuit. (Când<br />

cardul de memorie înlocuit conţine un fișier cu un număr mai<br />

mare decât ultimul număr atribuit, este atribuit un număr cu o<br />

unitate mai mare decât cel mai mare număr atribuit.)<br />

Începe de la 0001 de fiecare dată când folderul este schimbat.<br />

(Dacă folderul de înregistrare conţine un fișier, se alocă un<br />

număr mai mare cu unu decât cel mai mare număr.)<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

95 RO


Setare zonă<br />

Reglează ora la ora locală a unei zone selectate.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări ceas) t [Setare zonă] t setare<br />

dorită t z pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

Local<br />

Destinaţie<br />

Utilizaţi aparatul foto în zona dvs.<br />

Atunci când zona setată curent diferă de zona natală, trebuie<br />

să efectuaţi Setarea zonei.<br />

Utilizaţi aparatul foto setat la ora de la destinaţia dvs.<br />

Setaţi zona de destinaţie.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

zModificare setare zonă<br />

Setarea unei destinaţii vizitate frecvent vă <strong>per</strong>mite să reglaţi cu ușurinţă ora atunci<br />

când vizitaţi destinaţia respectivă.<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Pictogramă Ora de vară<br />

1Selectaţi partea zonei pentru [Destinaţie], apoi apăsaţi z pe butonul de control.<br />

2Selectaţi o zonă cu b/B de pe butonul de control și selectaţi ora Ora de vară cu<br />

v/V.<br />

Index<br />

96 RO


Setare dată și oră<br />

Setează din nou data și ora.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări ceas) t [Setare dată și oră] t setare<br />

dorită t z pe butonul de control<br />

2 Setaţi valoarea numerică și setările dorite cu v/V/b/B.<br />

3 [OK] t z<br />

Format dată și oră<br />

Ora de vară<br />

Dată și oră<br />

Notă<br />

Puteţi selecta formatul de afișare a datei și orei.<br />

Puteţi selecta Activare/Dezactivare Oră de vară.<br />

Puteţi seta data și ora.<br />

• Aparatul foto nu are o funcţie pentru suprapunerea datelor pe imagini. Prin utilizarea „PMB”<br />

din CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva imagini cu data.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

97 RO


Vizualizare de imagini pe un<br />

televizor<br />

Puteţi vizualiza imagini pe un televizor conectând aparatul foto la un televizor.<br />

Conexiunea diferă în funcţie de tipul de televizor la care este conectat aparatul foto.<br />

Consultaţi de asemenea instrucţiunile de o<strong>per</strong>are livrate împreună cu televizorul.<br />

Vizualizarea imaginilor prin conectarea aparatului<br />

foto la un televizor cu ajutorul cablului special<br />

A/V furnizat<br />

1 Închideţi aparatul foto și televizorul.<br />

2 Conectaţi aparatul foto la televizor cu ajutorul cablului A/V special (livrat).<br />

1 La mufe de intrare<br />

audio / video<br />

Butonul<br />

(Redare)<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

2 La mufa (USB)/A/V OUT<br />

Cablu A/V special<br />

Index<br />

3 Deschideţi televizorul și setaţi intrarea.<br />

4 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a porni aparatul foto.<br />

Imaginile fotografiate cu aparatul foto apar pe televizor. Selectaţi imaginea dorită cu<br />

butonul de control.<br />

Note<br />

• Dacă utilizaţi aparatul foto în alte ţări, poate fi necesar să comutaţi ieșirea semnalului video astfel<br />

încât să corespundă cu cea a sistemului dvs. TV (pagina 84).<br />

• Imaginea nu va fi afișată pe televizor când filmul este înregistrat în condiţiile în care aparatul foto<br />

și televizorul sunt conectate.<br />

• Când este legat la ieșirea televizorului, modul Vizualizarea facilă nu este posibil.<br />

98 RO


Vizualizarea unei imagini pe un televizor de înaltă<br />

definiţie (HD)<br />

Puteţi vizualiza imaginile înregistrate pe aparatul foto la o calitate înaltă a imaginii<br />

conectând aparatul foto la un televizor de înaltă definiţie (HD) prin intermediul cablului<br />

HDMI (se vinde separat). Consultaţi și instrucţiunile de utilizare a televizorului.<br />

1 Închideţi aparatul foto și televizorul de înaltă definiţie.<br />

2 Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul HDMI (se vinde<br />

separat).<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Mufă HDMI<br />

1 La mufa HDMI<br />

Butonul<br />

(Redare)<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Cablu HDMI<br />

2 La mufa HDMI<br />

3 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.<br />

4 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a porni aparatul foto.<br />

Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Selectaţi imaginea dorită de la<br />

butonul de comandă.<br />

Index<br />

Note<br />

• Atunci când este redată o singură imagine, pe televizor nu sunt afișate pictograme.<br />

• Nu puteţi reda imagini în modul [Mod Facil] în timpul afișării pe televizor.<br />

• Fotografiile realizate la dimensiunea [VGA] nu pot fi redate în formatul HD.<br />

• Atunci când realizaţi filme în timp ce aparatul foto este conectat la televizor printr-un cablu<br />

HDMI (se vinde separat), imaginea realizată nu este afișată pe televizor.<br />

•Apăsaţi MENU t (Setări) t (Setări principale) pentru a selecta [Auto] sau [1080i]<br />

pentru [Rezoluţie HDMI].<br />

• Semnalul sonor este setat la [Declanșator].<br />

• Nu conectaţi aparatul foto și echipamentul ce trebuie conectat folosind mufele de ieșire. Atunci<br />

când aparatul foto și televizorul sunt conectate folosindu-se mufele de ieșire, nu sunt generate<br />

nici imagini și nici sunet. O astfel de conexiune poate provoca și defecţiuni ale aparatului foto și /<br />

sau ale echipamentului conectat.<br />

• Această funcţie poate să nu funcţioneze corect cu unele televizoare de înaltă definiţie. De<br />

exemplu, este posibil să nu puteţi vedea un film pe televizorul dvs. de înaltă definiţie sau să auziţi<br />

sonorul acestuia.<br />

• Folosiţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.<br />

• Înregistrarea se poate opri automat atunci când realizaţi filme în situaţia în care aparatul foto și<br />

televizorul sunt conectate prin intermediul unui cablu HDMI (se vinde separat).<br />

Continuare r<br />

99 RO


z„PhotoTV HD”<br />

Acest aparat foto este compatibil cu „PhotoTV HD” standard.<br />

Conectând un televizor <strong>Sony</strong> compatibil cu „PhotoTV HD” printr-un cablu HDMI<br />

(se vinde separat), vă puteţi bucura de o cu totul altă prezentare a fotografiilor dvs.,<br />

la o calitate HD uimitoare, fără precedent.<br />

• PhotoTV HD <strong>per</strong>mite o redare foarte detaliată, fotografică, a texturilor și culorilor subtile.<br />

• Atunci când aparatul foto este conectat la un televizor <strong>Sony</strong> compatibil cu modul Video A<br />

prin intermediul unui cablu HDMI, televizorul dvs. este setat automat la calitatea imaginii<br />

corespunzătoare imaginilor statice. Atunci când televizorul este setat la Video, calitatea<br />

imaginii este setată la cea corespunzătoare filmelor.<br />

• Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a televizorului.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Utilizarea „BRAVIA” Sync<br />

Atunci când utilizaţi un televizor care acceptă „BRAVIA” Sync (compatibil cu SYNC<br />

MENU), puteţi utiliza funcţiile de redare ale aparatului foto folosind telecomanda livrată<br />

odată cu televizorul, conectând aparatul foto la televizor prin intermediul cablului HDMI<br />

(se vinde separat).<br />

1 Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul HDMI (se vinde<br />

separat).<br />

2 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.<br />

3 Apăsaţi butonul (redare) al aparatului foto, pentru a-l porni.<br />

4 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [CONTROL PT.HDMI]<br />

t [Activat]<br />

5 Apăsaţi butonul SYNC MENU de pe telecomanda televizorului, pentru a<br />

selecta modul dorit.<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Meniu<br />

Prezentare imag. cu<br />

muzică<br />

Imagine unică<br />

Index imagini<br />

Șterge<br />

Redare cu zoom<br />

Rotește<br />

Mod vizualizare<br />

Funcţie<br />

Redă automat imaginile cu efecte sonore sau muzică de fundal,<br />

ca succesiune.<br />

Redă o singură imagine odată.<br />

Afișează simultan mai multe imagini.<br />

Șterge imaginile înregistrate.<br />

Redă imaginile mărite.<br />

Rotește o imagine statică.<br />

Selectează formatul de afișare a imaginilor multiple.<br />

Continuare r<br />

100 RO


Note<br />

• Atunci când aparatul foto este conectat la un televizor prin intermediul unui cablu HDMI,<br />

funcţiile pe care le puteţi utiliza sunt limitate.<br />

• Atunci când aparatul foto și telecomanda sunt acţionate simultan, funcţionarea telecomenzii este<br />

întreruptă temporar.<br />

• Puteţi acţiona aparatul foto cu ajutorul telecomenzii televizorului dvs. conectând aparatul foto la<br />

un televizor compatibil „BRAVIA” Sync. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi<br />

instrucţiunile de utilizare a televizorului.<br />

• Dacă aparatul foto funcţionează defectuos în momentul acţionării de la telecomanda<br />

televizorului, cum ar fi în cazul conectării prin HDMI la un televizor de altă marcă, apăsaţi<br />

MENU t (Setări) t (Setări principale) t [CONTROL PT.HDMI] t [Dezactivat].<br />

Despre sisteme TV color<br />

Dacă doriţi să vizualizaţi imaginile pe un ecran TV, aveţi nevoie de un televizor cu mufă<br />

de intrare video și de un cablu A/V special. Sistemul color al televizorului trebuie să<br />

corespundă celui al aparatului foto digital. Verificaţi următoarele liste de sistem color<br />

pentru televizoare ale ţării sau regiunii unde este utilizat aparatul foto.<br />

Sistem NTSC<br />

Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador,<br />

Jamaica, Japonia, Coreea, Mexic, Peru, Surinam, Taiwan, Insulele Filipine, S.U.A,<br />

Venezuela etc.<br />

Sistem PAL<br />

Australia, Austria, Belgia, China, Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda,<br />

Germania, Olanda, Hong Kong, Ungaria, Indonezia, Italia, Kuwait, Malaezia, Noua<br />

Zeelandă, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Singapore, Republica Slovacă,<br />

Spania, Suedia, Elveţia, Thailanda, Turcia, Regatul Unit al Marii Britanii, Vietnam etc.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Sistem PAL-M<br />

Brazilia<br />

Sistem PAL-N<br />

Argentina, Paraguay, Uruguay<br />

Sistem SECAM<br />

Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina etc.<br />

101 RO


Utilizarea cu computerul<br />

„PMB” și alte aplicaţii sunt incluse pe CD-ROM (livrat) pentru a <strong>per</strong>mite o utilizare mai<br />

versatilă a imaginilor surprinse cu aparatul dvs. foto Cyber-shot.<br />

Cuprins<br />

Mediu recomandat pentru computer (Windows)<br />

Se recomandă utilizarea următoarei configuraţii de computer când se utilizează softwareul<br />

livrat „PMB”, „Music Transfer” sau „PMB Portable” și când se importă imagini printro<br />

conexiune USB.<br />

SO (preinstalat)<br />

Altele<br />

Microsoft Windows XP* 1 SP3/Windows Vista* 2 SP2/<br />

Windows 7<br />

CPU: Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid<br />

(Pentru redare/editare de filme de înaltă definiţie:<br />

Intel Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid/ Intel Core 2<br />

Duo 1,20 GHz sau mai rapid)<br />

Memorie: 512 MB sau mai mare (Pentru redarea/<br />

editarea filmelor High Definition: 1 GB sau mai mare)<br />

Hard Disk: Spaţiu pe disc necesar pentru instalare —<br />

aproximativ 500 MB<br />

Afișaj: Rezoluţie ecran: 1.024 × 768 puncte sau mai<br />

mare<br />

* 1 Ediţiile de 64 biţi și Starter (Ediţie) nu sunt acceptate.<br />

Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 sau ulterior este necesar pentru utilizarea<br />

funcţiei pentru creare discuri.<br />

* 2 Starter (Ediţie) nu este acceptată.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Mediu recomandat pentru computer (Macintosh)<br />

Se recomandă utilizarea următoarei configuraţii de computer când se utilizează softwareul<br />

livrat „Music Transfer” sau „PMB Portable” și când se importă imagini printr-o<br />

conexiune USB.<br />

SO (preinstalat)<br />

Conexiune USB: Mac OS X (v10.3 până la v10.6)<br />

Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 până<br />

la v10.6)<br />

Note<br />

• Funcţionarea nu este asigurată într-un mediu bazat pe o actualizare a sistemelor de o<strong>per</strong>are<br />

descrise mai sus sau într-un mediu multi-boot.<br />

• Dacă se conectează două sau mai multe dispozitive USB simultan la un singur computer, este<br />

posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile de<br />

dispozitive USB pe care le utilizaţi.<br />

• Conectarea aparatului foto cu ajutorul unei interfeţe USB compatibile cu Hi-Speed USB<br />

(compatibilitate cu USB 2.0) <strong>per</strong>mite un transfer avansat (transfer la viteză mare) deoarece<br />

aparatul foto este compatibil cu Hi-Speed USB (compatibilitate cu USB 2.0).<br />

• Atunci când computerul reia activitatea dintr-un mod de suspendare sau de veghe, este posibil să<br />

nu se restabilească în același timp și comunicarea între aparatul foto și computer.<br />

102 RO


Utilizarea software-ului<br />

Instalare „PMB (Picture Motion Browser)” și<br />

„Music Transfer” (Windows)<br />

1 Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM.<br />

Meniul de instalare apare.<br />

• Dacă acesta nu apare, faceţi dublu clic pe [Computer] (în Windows XP, [My Computer]) t<br />

(SONYPMB).<br />

• Dacă apare ecranul AutoPlay, selectaţi „Run Install.exe” și urmaţi instrucţiunile care apar pe<br />

ecran pentru a continua instalarea.<br />

2 Faceţi clic pe [Instalare].<br />

Va apărea ecranul „Choose Setup Language”.<br />

3 Selectaţi limba dorită, apoi treceţi la următorul ecran.<br />

Va apărea ecranul „License Agreement”.<br />

4 Citiţi cu atenţie acordul, faceţi clic pe butonul radio ( t ) pentru a<br />

accepta termenii acordului și apoi faceţi clic pe [Next].<br />

5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.<br />

• Pentru instalare, conectaţi aparatul foto la computer în timpul procedurii (pagina 105).<br />

• La apariţia mesajul de confirmare de repornire, reporniţi computerul conform instrucţiunilor<br />

de pe ecran.<br />

• DirectX poate fi instalat în funcţie de mediul de sistem al computerului dvs.<br />

6 Scoateţi CD-ROM-ul după terminarea instalării.<br />

7 Iniţializaţi software-ul.<br />

• Pentru a lansa „PMB”, faceţi clic pe (PMB) de pe desktop.<br />

Pentru detalii privind metoda de funcţionare, consultaţi următoarea pagină de asistenţă PMB<br />

(numai în limba engleză):<br />

http://www.sony.co.jp/pmb-se/<br />

sau faceţi clic pe (PMB Help).<br />

• Pentru a lansa „PMB” din meniul Start, selectaţi [Start] t [All programs] t (PMB).<br />

• Dacă „PMB” a fost instalat pe computer și dacă reinstalaţi „PMB” utilizând CD-ROM-ul<br />

livrat, puteţi lansa toate aplicaţiile din „PMB Launcher”. Pentru a lansa „PMB Launcher”,<br />

faceţi clic pe (PMB Launcher) de pe desktop.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Note<br />

• Autentificaţi-vă ca Administrator.<br />

• Când „PMB” este iniţializat pentru prima dată, mesajul de confirmare al instrumentului<br />

Informaţii apare pe ecran. Selectaţi [Start].<br />

103 RO


Instalare „Music Transfer” (Macintosh)<br />

1 Porniţi computerul Macintosh și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea<br />

CD-ROM.<br />

2 Faceţi dublu clic pe (SONYPMB).<br />

3 Faceţi dublu clic pe fișierul [MusicTransfer.pkg] în folderul [Mac].<br />

Instalarea softului va începe.<br />

Note<br />

• „PMB” nu este compatibil cu computerele Macintosh.<br />

• Închideţi toate celelalte softurile de aplicaţii înainte de a instala „Music Transfer”.<br />

• Pentru instalare, trebuie să vă autentificaţi ca Administrator.<br />

zIntroducere în „PMB”<br />

• „PMB” vă <strong>per</strong>mite să importaţi imagini fotografiate cu aparatul foto pe un computer în<br />

vederea prezentării pe ecran. Creaţi o conexiune USB între aparatul foto și computer și<br />

faceţi clic pe [Import].<br />

• Imaginile pe un computer pot fi exportate pe un card de memorie și afișate pe aparatul foto.<br />

Creaţi o conexiune USB între aparatul foto și computer, faceţi clic pe [Export] t [Easy<br />

Export (PC Sync)] în meniul [Manipulate] și faceţi clic pe [Export].<br />

• Puteţi salva și imprima imagini cu data.<br />

• Puteţi afișa imagini stocate pe un computer în funcţie de data fotografierii într-un afișaj tip<br />

calendar.<br />

• Puteţi corecta (Reduc. ef. ochi roșii, etc) fotografii și puteţi schimba data și ora fotografiei.<br />

• Puteţi crea discuri cu unitatea de scriere CD sau DVD.<br />

• Puteţi încărca imagini pe suport. (Este necesară o conexiune la Internet.)<br />

• Pentru alte detalii, consultaţi (PMB Help).<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

zIntroducere în „Music Transfer”<br />

„Music Transfer” vă <strong>per</strong>mite să înlocuiţi fișierele Muzică oferite în aparatul foto din<br />

fabricaţie cu melodiile dumneavoastră favorite și să ștergeţi și să adăugaţi fișiere<br />

Muzică.<br />

De asemenea, puteţi restabili melodiile stocate din fabricaţie în aparatul dvs. foto.<br />

Următoarele tipuri de melodii pot fi importate utilizând „Music Transfer”.<br />

– Fișiere MP3 stocate pe unitatea hard disk a computerului dvs.<br />

– Melodii CD<br />

– Fișiere muzicale presetate salvate pe aparatul foto<br />

• Înainte de a iniţializa „Music Transfer”, efectuaţi MENU t (Setări) t [Setări<br />

principale] t [Descarcă muzică] și conectaţi aparatul foto la un computer.<br />

Pentru alte detalii, consultaţi asistenţa din „Music Transfer”.<br />

104 RO


Conectarea aparatului foto la<br />

computer<br />

1 Introduceţi acumulatorii suficient încărcaţi în aparatul foto.<br />

2 Porniţi computerul, apoi apăsaţi butonul (Redare).<br />

3 Conectaţi aparatul foto la computer.<br />

• Atunci când o conexiune USB este stabilită pentru prima dată, computerul dvs. rulează<br />

automat un program pentru a recunoaște aparatul foto. Așteptaţi puţin.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

1 La o mufă USB a computerului<br />

2 La mufa (USB)/A/V OUT<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Cablu USB special<br />

Importarea de imagini pe un computer (Windows)<br />

Index<br />

„PMB” vă <strong>per</strong>mite să importaţi imaginile cu ușurinţă.<br />

Pentru detalii despre funcţiile „PMB”, consultaţi secţiunea „PMB Help” .<br />

Importarea de imagini pe un computer fără a utiliza „PMB”<br />

Când apare ex<strong>per</strong>tul AutoPlay Wizard după marcarea unei conexiuni USB între aparatul<br />

foto și un computer, faceţi clic pe [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] sau<br />

[MP_ROOT] t copiaţi imaginile dorite pe computer.<br />

105 RO


Importarea de imagini pe un computer<br />

(Macintosh)<br />

1 Mai întâi, conectaţi aparatul foto la computerul Macintosh. Faceţi dublu<br />

clic pe pictograma recunoscută recent de pe spaţiul de lucru t [DCIM]<br />

sau [MP_ROOT] t folderul în care sunt stocate imaginile pe care doriţi<br />

să le importaţi.<br />

2 Glisaţi și fixaţi fișierele de imagine pe pictograma hard disk-ului.<br />

Fișierele de imagine sunt copiate pe hard disk.<br />

3 Faceţi dublu clic pe pictograma hard disk t fișierul de imagine dorit din<br />

folderul ce conţine fișierele copiate.<br />

Imaginea este afișată.<br />

Ștergerea conexiunii USB<br />

Efectuaţi procedurile de la pașii 1 la 3 de mai jos:<br />

• Deconectarea cablului USB special.<br />

• Îndepărtarea unui card de memorie.<br />

• Introducerea unui card de memorie în aparatul foto după ce imaginile au fost copiate din<br />

memoria internă.<br />

• Închiderea aparatului foto.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

1 Faceţi clic pe pictograma de deconectare de<br />

pe bara de sarcini.<br />

2 Faceţi clic pe (USB Mass Storage Device)<br />

t [Stop]<br />

3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de<br />

confirmare, apoi faceţi clic pe [OK].<br />

Pictogramă deconectare<br />

Windows Vista<br />

Windows XP<br />

Index<br />

Notă<br />

• Glisaţi și fixaţi pictograma cardului de memorie sau a unităţii în pictograma „Trash” înainte,<br />

atunci când folosiţi un computer Macintosh și aparatul foto este deconectat de la computer.<br />

106 RO


Încărcarea imaginilor pe un<br />

suport<br />

Acest aparat foto are o aplicaţie „PMB Portable” încorporată.<br />

Puteţi utiliza această aplicaţie pentru a efectua următoarele:<br />

• Puteţi încărca imagini cu ușurinţă pe un blog sau alt suport.<br />

• Puteţi încărca imagini de la un computer conectat la Internet chiar dacă nu vă aflaţi acasă sau la<br />

birou.<br />

• Puteţi înregistra cu ușurinţă suporturile (de ex. bloguri) pe care le utilizaţi frecvent.<br />

Pentru detalii despre „PMB Portable”, consultaţi asistenţa „PMB Portable”.<br />

Porniţi „PMB Portable” (Windows)<br />

Când utilizaţi „PMB Portable” pentru prima dată, trebuie să selectaţi limba. Urmaţi<br />

procedura de mai jos pentru a efectua selecţia. Odată selectată limba, pașii 3 la 5 nu mai<br />

sunt necesari data următoare când utilizaţi „PMB Portable”.<br />

1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.<br />

Când conectaţi aparatul foto și computerul, apare ex<strong>per</strong>tul AutoPlay Wizard.<br />

Faceţi clic pe [×] pentru a închide ex<strong>per</strong>tul AutoPlay Wizard pentru unităţile inutile.<br />

• Dacă ex<strong>per</strong>tul AutoPlay Wizard nu apare, faceţi clic pe [Computer] (în Windows XP, [My<br />

Computer]) t [PMBPORTABLE], apoi faceţi dublu clic pe „PMBP_Win.exe”.<br />

2 Faceţi clic pe „PMB Portable”.<br />

(în Windows XP, faceţi clic pe „PMB Portable” t [OK])<br />

• Dacă [PMB Portable] nu este afișat în ex<strong>per</strong>tul AutoPlay Wizard, faceţi clic pe [Computer] t<br />

[PMBPORTABLE], apoi faceţi dublu clic pe „PMBP_Win.exe”.<br />

Apare ecranul de Selectare limbă.<br />

3 Selectaţi limba dorită, apoi faceţi clic pe [OK].<br />

Apare ecranul de Selectare regiune.<br />

4 Selectaţi [Region] și [Country/Area] corecte și apoi faceţi clic pe [OK].<br />

Se afișează ecranul Contract de licenţă.<br />

5 Citiţi contractul cu atenţie. Dacă acceptaţi termenii acestuia, faceţi clic pe<br />

[I Agree].<br />

„PMB Portable” se iniţializează.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

107 RO


Porniţi „PMB Portable” (Macintosh)<br />

1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer Macintosh.<br />

Când conectaţi aparatul foto și computerul, [PMB Portable] apare pe spaţiul de lucru.<br />

Faceţi clic pe [×] pentru a închide unităţile nefolositoare.<br />

2 Faceţi clic pe [PMBPORTABLE] apoi clic pe [PMBP_Mac].<br />

Apare ecranul de Selectare regiune.<br />

3 Selectaţi opţiunea corespunzătoare pentru [Region] și [Country/Area],<br />

apoi faceţi clic pe [OK].<br />

Se afișează ecranul Contract de licenţă.<br />

4 Citiţi contractul cu atenţie. Dacă acceptaţi termenii acestuia, faceţi clic pe<br />

[I Agree].<br />

„PMB Portable” pornește.<br />

Note<br />

• Setaţi [Setări LUN] în [Setări principale] la [Multiplu].<br />

• Conectaţi-vă întotdeauna la o reţea când utilizaţi „PMB Portable”.<br />

• Când încărcaţi imagini pe Internet, memoria cache poate rămâne în computerul utilizat, în<br />

funcţie de furnizorul de servicii. Acest lucru este valabil și când aparatul foto este utilizat în acest<br />

scop.<br />

• Dacă apare o problemă la „PMB Portable” sau dacă ștergeţi „PMB Portable” din greșeală, puteţi<br />

repara „PMB Portable” descărcând aplicaţia de instalare pentru PMB Portable de pe sit.<br />

Note privind „PMB Portable”<br />

„PMB Portable” face posibilă descărcarea de URL-uri de pe un număr de situri de pe<br />

serverul administrat de <strong>Sony</strong> („server <strong>Sony</strong>”).<br />

Pentru a utiliza „PMB Portable” pentru a vă bucura de avantajele serviciului de încărcare<br />

imagini sau de alte servicii („serviciile”) oferite de aceste situri și de altele, trebuie să<br />

acceptaţi următoarele.<br />

• Unele situri necesită proceduri de înregistrare și/sau taxe de utilizare a serviciilor. Utilizând<br />

serviciile, trebuie să respectaţi termenii și condiţiile stabilite de siturile respective.<br />

• Serviciile pot fi întrerupte sau modificate conform deciziilor o<strong>per</strong>atorilor siturilor. <strong>Sony</strong> nu este<br />

responsabil de problemele ce pot apărea între utilizatori și terţe părţi sau orice neplăcere cauzată<br />

de utilizatori legat de utilizarea serviciilor, inclusiv de terminarea sau modificarea unor astfel de<br />

servicii.<br />

• Pentru a vizualiza un sit, veţi fi redirecţionat către acesta de către serverul <strong>Sony</strong>. Pot exista<br />

momente când nu puteţi accesa situl din cauza mentenanţei serverului sau din alte motive.<br />

• Dacă funcţionarea serverului <strong>Sony</strong> va fi întreruptă, veţi fi anunţat în timp util de<br />

indisponibilitatea site-ului <strong>Sony</strong> etc.<br />

• Este posibil ca adresele URL către care vă redirecţionează serverul <strong>Sony</strong> și alte informaţii să fie<br />

înregistrate, în scopul îmbunătăţirii viitoarelor produse și servicii <strong>Sony</strong>. Cu toate acestea, datele<br />

<strong>per</strong>sonale nu vor fi înregistrate în astfel de situaţii.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

108 RO


Imprimarea fotografiilor<br />

Puteţi imprima fotografii prin următoarele metode.<br />

• Imprimarea directă cu ajutorul unei imprimante compatibile PictBridge<br />

• Imprimarea în mod direct utilizând o imprimantă compatibilă cu cardul dumneavoastră<br />

de memorie<br />

Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de o<strong>per</strong>are livrate împreună cu imprimanta.<br />

• Imprimarea cu ajutorul computerului<br />

Puteţi importa imagini într-un computer cu ajutorul softului „PMB” livrat, după care le<br />

puteţi imprima.<br />

Puteţi introduce data pe imagine și o puteţi imprima. Pentru detalii, consultaţi „PMB<br />

Help”.<br />

• Imprimarea la un centru de imprimare (pagina 110)<br />

Note<br />

• La imprimarea imaginilor realizate în modul [16:9], este posibil ca ambele margini să fie tăiate.<br />

• Nu puteţi imprima imagini panoramice, în funcţie de imprimantă.<br />

Imprimarea directă a imaginilor cu ajutorul unei<br />

imprimante compatibile PictBridge<br />

Chiar dacă nu aveţi un computer, puteţi imprima imagini realizate cu aparatul foto<br />

conectând aparatul foto direct la o imprimantă compatibilă PictBridge.<br />

„PictBridge” are la bază standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging<br />

Products Association)<br />

1 Introduceţi acumulatorul suficient încărcat în aparatul foto.<br />

2 Conectaţi aparatul foto la imprimantă.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

1 La o mufă USB a<br />

imprimantei<br />

2La mufa<br />

(USB)/A/V OUT<br />

Cablu USB special<br />

3 Porniţi aparatul foto și imprimanta.<br />

După realizarea conexiunii, indicatorul indicator apare pe ecran.<br />

Dacă indicatorul se aprinde intermitent pe ecranul aparatului foto (notificare<br />

eroare), verificaţi imprimanta conectată.<br />

Continuare r<br />

109 RO


4 MENU t (Imprimare) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Această imagine<br />

Imagini multiple<br />

5 Element dorit t [Pornire] t z<br />

Cantitate<br />

Aspect<br />

Dimensiune<br />

Dată<br />

Note<br />

Imprimă imaginea afișată curent în modul imagine unică.<br />

Puteţi selecta și imprima imagini multiple.<br />

După pasul 4, efectuaţi următoarele.<br />

1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de imprimat<br />

toate imaginile.<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Selectează numărul de copii ale imaginii specificate pentru<br />

imprimare.<br />

• Este posibil ca numărul de imagini desemnat să nu încapă pe o<br />

singură coală, în funcţie de cantitatea de imagini.<br />

Selectează numărul de imagini pe care doriţi să le imprimaţi<br />

una lângă alta pe o coală.<br />

Selectează dimensiunea colii pentru imprimare.<br />

Selectează [Dată] sau [Ziua și ora] pentru a insera data și ora<br />

în imagini.<br />

• Dacă alegeţi [Dată], data va fi introdusă în ordinea pe care aţi<br />

selectat-o utilizând [Setare dată și oră] aparatului foto. Este posibil<br />

ca această funcţie să nu fie disponibilă în funcţie de imprimantă.<br />

• Nu se pot imprima filme.<br />

• Dacă nu a fost posibilă conectarea aparatului foto la imprimantă, asiguraţi-vă că aţi setat<br />

[Conectare USB] de sub (Setări principale) pe [PictBridge].<br />

• Nu deconectaţi cablul special USB cât timp indicatorul (Se conectează la PictBridge) este<br />

afișat pe ecran.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Imprimarea la un centru de imprimare<br />

Puteţi duce cardul de memorie care conţine imaginile realizate cu aparatul foto la un<br />

centru de imprimare de fotografii. Cât timp centrul de imprimare <strong>per</strong>mite servicii de<br />

imprimare foto conform standardului DPOF, puteţi efectua înainte un marcaj<br />

(Comandă de imprimare) pe imagini în modul redare astfel încât să nu trebuiască să le<br />

selectaţi din nou când le imprimaţi la centrul de imprimare.<br />

Note<br />

• La centrul de imprimare nu puteţi imprima imagini stocate în memoria internă direct de pe<br />

aparatul foto. Copiaţi imaginile pe un card de memorie (pagina 94), apoi duceţi cardul la un<br />

centru de imprimare de fotografii.<br />

• Consultaţi centrul de imprimare de fotografii pentru a afla ce tipuri de carduri de memorie pot<br />

utiliza.<br />

• Este posibil să fie nevoie de un adaptor pentru cardul de memorie (se vinde separat). Cereţi<br />

ajutor de la centrul de imprimare foto.<br />

• Înainte de a duce datele despre imagine la un centru, efectuaţi întotdeauna copii (de siguranţă)<br />

ale datelor pe un disc.<br />

• Nu puteţi seta numărul de imprimări.<br />

• Dacă doriţi să suprapuneţi data pe imagini, consultaţi centrul dvs. de imprimare de fotografii.<br />

110 RO


Depanare<br />

Dacă ex<strong>per</strong>imentaţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii.<br />

1 Verificaţi elementele de la paginile 111 - 119.<br />

Cuprins<br />

2 Scoateţi acumulatorul, așteptaţi un minut,<br />

reintroduceţi acumulatorul și porniţi alimentarea.<br />

3 Inţializaţi setările (pagina 81).<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

4 Consultaţi dealerul <strong>Sony</strong> sau sediul service autorizat<br />

local <strong>Sony</strong>.<br />

Reţineţi că trimiţând aparatul foto pentru reparaţii, sunteţi de acord cu verificarea<br />

conţinutului memoriei interne, a fișierelor muzicale.<br />

Informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebări frecvente pot fi<br />

găsite pe site-ul nostru Web pentru Asistenţă Clienţi.<br />

http://www.sony.net/<br />

Acumulator și alimentare<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Acumulatorul nu poate fi introdus.<br />

•Bateria trebuie să fie așezată în direcţia corectă. Introduceţi bateria până când clapeta de<br />

scoatere a bateriei se blochează.<br />

Aparatul foto nu poate fi pornit.<br />

•După reintroducerea acumulatorului în aparatul foto, poate dura câteva minute până la<br />

pornirea aparatului foto.<br />

• Introduceţi acumulatorul corect.<br />

• Acumulatorul este descărcat. Introduceţi un acumulator încărcat.<br />

•Bornele acumulatorului sunt murdare. Îndepărtaţi murdăria ștergându-le ușor cu o lavetă<br />

moale.<br />

•Utilizaţi un acumulator recomandat.<br />

Aparatul foto se închide brusc.<br />

• În funcţie de aparatul foto și de tem<strong>per</strong>atura bateriei, este posibil ca acesta să se închidă<br />

automat pentru protecţie. În acest caz, un mesaj este afișat pe ecranul LCD înainte de a se<br />

închide aparatul.<br />

•Dacă nu utilizaţi aparatul foto o anumită <strong>per</strong>ioadă în timp ce este pornit, acesta se oprește<br />

automat pentru a preveni uzarea acumulatorului, dacă [Economisire energ.] este setat la<br />

[Rezistenţă] sau [Standard]. Reporniţi aparatul foto.<br />

111 RO


Indicatorul de capacitate rămasă nu este corect.<br />

•Acest fenomen se înregistrează când utilizaţi aparatul foto în locaţii cu tem<strong>per</strong>aturi extrem de<br />

ridicate sau de scăzute.<br />

• A apărut o discrepanţă între indicatorul de capacitate rămasă și capacitatea rămasă reală a<br />

bateriei. Descărcaţi complet acumulatorul o dată, apoi încărcaţi-l pentru a corecta indicarea.<br />

Este posibil ca indicatorul să nu indice corect în funcţie de condiţiile de utilizare.<br />

• Bateria se uzează în timp și prin utilizare repetată. Atunci când durata de funcţionare scade<br />

semnificativ, deși aţi efectuat încărcarea, acumulatorii trebuie să fie înlocuiţi (pagina 126).<br />

Achiziţionaţi alţi acumulatori.<br />

Becul CHARGE se aprinde intermitent în timpul alimentării bateriei.<br />

•Scoateţi și introduceţi din nou acumulatorul; asiguraţi-vă că este corect fixat.<br />

• Tem<strong>per</strong>atura poate fi necorespunzătoare pentru alimentare. Încercaţi din nou să încărcaţi<br />

acumulatorul în intervalul recomandat de tem<strong>per</strong>atură între 10 °C și 30 °C.<br />

•Consultaţi pagina 127 pentru detalii.<br />

Realizarea de fotografii/filme<br />

Nu se pot înregistra imagini.<br />

•Verificaţi capacitatea liberă a memoriei interne sau a cardului de memorie. Dacă memoria e<br />

plină, efectuaţi una din următoarele acţiuni:<br />

– Ștergeţi imaginile care nu sunt necesare (pagina 37).<br />

– Schimbaţi cardul de memorie.<br />

•Nu puteţi înregistra imagini în timp ce încărcaţi bliţul.<br />

•Se recomandă să utilizaţi următoarele carduri de memorie atunci când înregistraţi filme:<br />

– „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”<br />

– Card de memorie SD sau SDHC (clasa 4 sau mai rapid)<br />

• Setaţi [Mod demo] pe [Dezactivat] (pagina 80).<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Funcţia Declanșator zâmbet nu funcţionează.<br />

•Nicio imagine nu este efectuată dacă nu se detectează o faţă zâmbitoare.<br />

• Setaţi [Mod demo] pe [Dezactivat] (pagina 80).<br />

Funcţia Anti-neclaritate nu funcţionează.<br />

• Este posibil ca funcţia anti-neclaritate să nu funcţioneze corect la fotografierea de scene<br />

nocturne.<br />

•Fotografiaţi după apăsarea butonului declanșatorului până la jumătate.<br />

Înregistrarea durează mult.<br />

•Atunci când viteza declanșatorului devine mai lentă decât o anumită viteză în condiţii de<br />

iluminare slabă, funcţia NR (Reducere zgomot) lentă a declanșatorului este automat activată<br />

pentru a reduce zgomotul imaginii. În astfel de condiţii, înregistrarea necesită un timp<br />

îndelungat.<br />

•Funcţia Reducere ochi închiși este activă. Resetaţi [Reducere ochi închiși] pe [Dezactivat]<br />

(pagina 59).<br />

Imaginea este defocalizată.<br />

•Subiectul este prea aproape. La realizarea fotografiei, poziţionaţi obiectivul la o distanţă mai<br />

mare de subiect decât cea mai scurtă distanţă de fotografiere (aproximativ 10 cm (W) / 100 cm<br />

(T) de la obiectiv).<br />

• Modul (Crepuscul), (Peisaj) sau (Artificii) este selectat în Selectare scenă atunci când<br />

realizaţi fotografii.<br />

112 RO


Funcţia zoom nu funcţionează.<br />

•Nu puteţi utiliza zoomul optic când fotografiaţi Foto panoramică prin balans.<br />

•Nu puteţi utiliza funcţia de zoom inteligent în funcţie de dimensiunea imaginii (pagina 73).<br />

•Nu puteţi utiliza funcţia de zoom digital atunci când:<br />

– Realizarea filmelor.<br />

– Declanșator zâmbet este activat.<br />

Nu se poate selecta funcţia Detecţie feţe.<br />

• Puteţi selecta Detecţie feţe numai când modul de focalizare este setat pe [Multi AF] și modul<br />

de măsurare pe [Multi].<br />

Bliţul nu funcţionează.<br />

•Nu puteţi utiliza bliţul atunci când:<br />

– Este selectat Modul Rafală (pagina 45).<br />

– Modul (Sensibilitate înaltă), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în Selectare<br />

scenă.<br />

– în Foto panoramică prin balans<br />

– În Modul Film<br />

• Setaţi bliţul la (Activat) (pagina 31) atunci când modul Selectare scenă este setat la modul<br />

(Peisaj), (Specialităţi culinare), (Animal de companie), (Plajă) sau (Zăpadă).<br />

Puncte circulare albe neclare apar în imaginile fotografiate cu bliţ.<br />

•Particulele (praf, polen etc.) din aer au reflectat lumina bliţului și au apărut în imagine.<br />

Aceasta nu este o defecţiune.<br />

Funcţia de fotografiere de la apropiere (Macro) nu funcţionează.<br />

• Aparatul foto ajustează focalizarea în mod automat. Apăsaţi și menţineţi apăsat până la<br />

jumătate butonul declanșatorului. Ajustarea focalizării poate dura mai mult când fotografiaţi<br />

un subiect apropiat.<br />

• Modul (Peisaj), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în Selectare scenă.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD.<br />

• În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării.<br />

Nu se pot insera datele în imagini.<br />

•Aparatul foto nu are o caracteristică de suprapunere a datei pe imagine. Utilizând „PMB”,<br />

puteţi imprima sau salva imagini cu dată (pagina 103).<br />

Valoarea F și timpul de expunere se aprind intermitent atunci când apăsaţi și<br />

menţineţi apăsat până la jumătate butonul declanșatorului.<br />

• Expunerea nu este corectă. Corectaţi expunerea (pagina 46).<br />

Culorile imaginii nu sunt corecte.<br />

•Reglaţi balansul de alb (pagina 48).<br />

113 RO


În zonele luminate ale subiectului apar dungi albe sau purpurii sau întregul ecran<br />

devine roșiatic.<br />

•Acest fenomen este denumit pătare. Aceasta nu este o defecţiune. Pătarea nu apare pe<br />

fotografii, dar poate apărea sub forma unor dungi sau a culorilor inegale pe Foto panoramice<br />

prin balans sau pe filme. („Zone luminate” se referă la soare sau la lumini electrice, care sunt<br />

mult mai luminoase decât zonele înconjurătoare.)<br />

Imaginea este parazitată când vizualizaţi ecranul într-un loc întunecos.<br />

•Aparatul foto încearcă să mărească vizibilitatea ecranului, mărind temporar luminozitatea<br />

imaginii în condiţii de iluminare slabă. Nu există efecte pe imaginea înregistrată.<br />

Ochii subiectului apar roșii.<br />

•Setaţi [Reduc. ef. ochi roșii] pe [Auto] sau pe [Activat] (pagina 75).<br />

•Fotografiaţi subiectul la o distanţă mai mică decât raza bliţului, utilizând bliţul.<br />

• Iluminaţi camera și fotografiaţi subiectul.<br />

• Retușaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează efect ochi roșii] în meniul de vizualizare<br />

(pagina 64), sau corectaţi prin „PMB”.<br />

Pe ecran apar și <strong>per</strong>sistă puncte.<br />

•Aceasta nu este o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate.<br />

Nu se pot efectua fotografii succesive.<br />

• Memoria internă sau cardul de memorie este plin(ă). Ștergeţi imaginile care nu sunt necesare<br />

(pagina 37).<br />

•Nivelul bateriei este scăzut. Introduceţi un acumulator încărcat.<br />

Aceeași imagine este efectuată de mai multe ori.<br />

• [Setări în rafală] este setat pe [Rafală] (pagina 45).<br />

• [Recunoaștere scenă] este setat pe [Avansat] (pagina 53).<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Vizualizarea imaginilor<br />

Imaginile nu pot fi redate.<br />

• Asiguraţi-vă că aţi introdus complet cardul în aparatul foto.<br />

•Numele folderului/fișierului a fost modificat pe computer.<br />

•Nu se oferă garanţii referitoare la redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor care conţin<br />

fotografii ce au fost procesate pe un computer sau fotografii efectuate cu alte aparate foto.<br />

• Aparatul foto este în mod USB. Ștergerea conexiunii USB (pagina 106).<br />

•Acesta este rezultatul copierii imaginilor din computer pe cardul de memorie fără a utiliza<br />

„PMB”. Înregistraţi imaginile neînregistrate la fișierul bază de date din ecranul de înregistrare<br />

(pagina 34) sau redaţi aceste imagini în [Vizualizare folder (Static)] sau [Vizualizare folder<br />

(Film)] (pagina 63).<br />

Data și ora nu sunt afișate.<br />

•Afișajul ecranului este setat să afișeze numai imagini. Apăsaţi butonul DISP (Setări afișaj pe<br />

ecran) pentru a afișa informaţii (pagina 30).<br />

Marginile din stânga și din dreapta ecranului sunt negre.<br />

• [Orientare automată] este setat pe [Activat] (pagina 74).<br />

114 RO


Nu se pot afișa imagini în modul index.<br />

•Anulaţi modul de Vizualizare facilă, dacă este activat.<br />

Nu se aude muzica în timpul prezentării de imagini.<br />

•Transferaţi fișierele muzicale în aparatul foto cu „Music Transfer” (paginile 103, 104).<br />

•Confirmaţi că setarea volumului și a prezentării de imagini sunt corecte (pagina 60).<br />

• Prezentarea imaginilor este redată cu [Redare continuă]. Selectaţi [Prezentare imag. cu<br />

muzică] și redaţi.<br />

Imaginea nu apare pe ecranul LCD.<br />

•Dacă aţi conectat un cablu A/V special la aparatul foto, deconectaţi-l.<br />

Imaginea nu apare pe televizor.<br />

• Verificaţi [Ieșire video] pentru a vedea dacă semnalul ieșirii video al aparatului foto este setat<br />

pe sistemul color al televizorului dvs. (pagina 84).<br />

• Verificaţi dacă este conformă conexiunea (pagina 98).<br />

• Când înregistraţi filme cu aparatul foto și un televizor conectat, imaginea înregistrată nu este<br />

afișată pe televizor.<br />

Ștergere<br />

O imagine nu poate fi ștearsă.<br />

• Anulaţi protecţia (pagina 66).<br />

Computere<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

„Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscut de un computer cu slot pentru<br />

„Memory Stick”.<br />

•Asiguraţi-vă că atât computerul cât și cititorul/inscriptorul de „Memory Stick” acceptă<br />

„Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de computere și de cititoare/inscriptoare „Memory<br />

Stick” produse de alţi producători în afară de <strong>Sony</strong> trebuie să contacteze producătorii<br />

respectivi.<br />

•Dacă „Memory Stick PRO Duo” nu este acceptat, conectaţi aparatul foto la computer<br />

(pagina 105). Calculatorul recunoaște „Memory Stick PRO Duo”.<br />

Calculatorul dvs. nu recunoaște aparatul foto.<br />

•Atunci când nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut, introduceţi un acumulator<br />

încărcat.<br />

• Setaţi [Conectare USB] la [Auto] sau la [Mass Storage] (pagina 85).<br />

•Folosiţi cablul USB special (livrat).<br />

•Deconectaţi cablul USB special de la computer și de la aparatul foto și reconectaţi-l ferm.<br />

• Deconectaţi toate echipamentele în afară de aparatul foto, tastatură și mouse de la conectorii<br />

USB ai computerului dvs.<br />

•Conectaţi aparatul foto direct la computer, fără a mai trece printr-un hub USB sau alt<br />

dispozitiv.<br />

115 RO


Nu se pot importa imagini.<br />

•Conectaţi aparatul foto și computerul corect, realizând o conexiune USB (pagina 105).<br />

•Când realizaţi imagini cu un card de memorie formatat pe computer, este posibil să nu puteţi<br />

importa imaginile pe computer. Fotografiaţi utilizând un card de memorie formatat de<br />

aparatul foto (pagina 90).<br />

Cuprins<br />

După realizarea unei conexiuni USB, „PMB” nu pornește automat.<br />

•Realizaţi conexiunea USB după ce aţi oprit computerul.<br />

După realizarea unei conexiuni USB, „PMB Portabil” nu pornește.<br />

•Setaţi [Setări LUN] pe [Multiplu].<br />

•Setaţi [Conectare USB] pe [Auto] sau pe [Mass Storage].<br />

•Conectaţi computerul la reţea.<br />

Nu se pot reda imaginile pe computer.<br />

• Dacă utilizaţi „PMB”, consultaţi „PMB Help” (pagina 103).<br />

•Consultaţi fabricantul computerului sau al softului.<br />

Imaginea și sunetul sunt parazitate de zgomot atunci când vizualizaţi un film pe<br />

un computer.<br />

• Filmul este redat direct din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Importaţi filmul pe<br />

computer utilizând „PMB” și redaţi.<br />

După ce sunt exportate într-un computer, imaginile nu mai pot fi vizualizate pe<br />

aparatul foto.<br />

• Exportaţi-le într-un folder recunoscut de aparatul foto, precum „101MSDCF”, apoi redaţi în<br />

mod [Vizualizare folder (Static)] sau [Vizualizare folder (Film)] (pagina 63).<br />

•Înregistraţi imagine în baza de date de imagini, apoi redaţi în [Vizualizare dată] (pagina 63).<br />

• Vizualiz. eveniment nu este disponibil pe acest aparat foto.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Card de memorie<br />

Nu se poate introduce un card de memorie.<br />

• Introduceţi cardul de memorie în direcţia corectă.<br />

Aţi formatat un card de memorie din greșeală.<br />

•În urma formatării, toate informaţiile de pe cardul de memorie sunt șterse. Nu le puteţi<br />

recu<strong>per</strong>a.<br />

Imaginile sunt înregistrate în memoria internă chiar dacă un card de memorie<br />

este introdus în aparat.<br />

• Asiguraţi-vă că aţi introdus complet cardul în aparatul foto.<br />

116 RO


Memorie internă<br />

Nu se pot reda sau înregistra imagini cu ajutorul memoriei interne.<br />

•În aparatul foto este introdus un card de memorie. Scoateţi-l.<br />

Cuprins<br />

Nu se pot copia informaţiile din memoria internă pe un card de memorie.<br />

• Cardul de memorie este plin. Copiaţi pe un card de memorie cu suficientă capacitate.<br />

Nu se pot copia datele de pe cardul de memorie sau computer în memoria<br />

internă.<br />

• Această caracteristică nu este disponibilă.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

Imprimare<br />

Consultaţi „Imprimantă compatibilă PictBridge” împreună cu următoarele elemente.<br />

O imagine nu poate fi imprimată.<br />

•Citiţi manualul de utilizare al imprimantei.<br />

Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tăiate.<br />

•În funcţie de imprimantă, toate marginile imaginii pot fi tăiate. În special dacă imprimaţi o<br />

imagine cu dimensiunea setată pe [16:9], marginea laterală a imaginii poate fi tăiată.<br />

•Când imprimaţi imagini cu ajutorul imprimantei, anulaţi setările pentru decorare sau<br />

imprimare fără chenar. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta<br />

oferă sau nu aceste funcţii.<br />

•Dacă imprimaţi imaginile la un centru de imprimare digitală, întrebaţi dacă se pot imprima<br />

imaginile fără a se tăia ambele margini.<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Nu se pot imprima imagini cu dată.<br />

• Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima imagini cu dată (pagina 103).<br />

•Aparatul foto nu are o funcţie pentru suprapunerea datelor pe imagini. Totuși, deoarece<br />

imaginile realizate cu aparatul includ informaţii despre data înregistrării, puteţi imprima<br />

imagini cu data suprapusă dacă imprimanta sau softul pot recunoaște informaţii Exif. Pentru<br />

compatibilitate cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau softului.<br />

• Dacă utilizaţi un serviciu de imprimare a fotografiilor, rugaţi <strong>per</strong>sonalul să suprapună datele<br />

pe imagini.<br />

Imprimantă compatibilă PictBridge<br />

Nu se poate stabili o conexiune.<br />

• Aparatul foto nu poate fi conectat direct la o imprimantă care nu este compatibilă cu<br />

standardul PictBridge. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta<br />

este compatibilă sau nu cu PictBridge.<br />

• Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită și că poate fi conectată la aparatul foto.<br />

•Setaţi [Conectare USB] pe [PictBridge] (pagina 85).<br />

•Deconectaţi și reconectaţi cablul special USB. Dacă pe imprimantă apare un mesaj de eroare,<br />

consultaţi instrucţiunile de utilizare a imprimantei.<br />

117 RO


Nu se pot imprima imagini.<br />

•Verificaţi dacă aparatul foto și imprimanta sunt conectate corect cu ajutorul cablului USB<br />

special.<br />

•Porniţi imprimanta. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a<br />

imprimantei.<br />

•Dacă selectaţi [Ieșire] în timpul imprimării, imaginile pot să nu fie imprimate. Deconectaţi și<br />

reconectaţi cablul special USB. Dacă tot nu puteţi imprima imaginile, deconectaţi cablul<br />

special USB, opriţi și reporniţi imprimanta, apoi reconectaţi cablul USB special.<br />

•Nu se pot imprima filme.<br />

•Imaginile realizate cu alte aparate foto sau imaginile modificate cu ajutorului unui computer<br />

nu pot fi imprimate.<br />

•Este posibil ca, în funcţie de imprimantă, imaginile panoramice să nu se imprime sau să se<br />

imprime cu marginile tăiate.<br />

Imprimarea este anulată.<br />

•Nu deconectaţi cablul special USB înainte ca indicatorul<br />

se stingă.<br />

(Se conectează la PictBridge) să<br />

Nu se poate insera data sau nu se pot imprima imagini în mod video.<br />

•Imprimanta nu asigură aceste funcţii. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă<br />

imprimanta oferă sau nu aceste funcţii.<br />

• În funcţie de imprimantă, este posibil ca data să nu fie inserată în modul index. Consultaţi<br />

producătorul imprimantei.<br />

„---- -- --” se imprimă pe partea imaginii unde este inserată data.<br />

•Imaginea nu are data înregistrării, de aceea data nu poate fi inserată. Setaţi [Dată] pe<br />

[Dezactivat] și imprimaţi din nou imaginea (pagina 109).<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Nu se poate imprima imaginea la dimensiunea selectată.<br />

•Dacă utilizaţi hârtie de altă dimensiune după ce aţi conectat imprimanta la aparatul foto,<br />

deconectaţi și reconectaţi cablul USB special.<br />

•Configuraţia de imprimare a aparatului foto diferă de cea a imprimantei. Modificaţi fie<br />

configuraţia aparatului foto (pagina 109), fie a imprimantei.<br />

•Consultaţi fabricantul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta poate asigura dimensiunea<br />

dorită.<br />

Nu se poate o<strong>per</strong>a aparatul foto după anularea imprimării.<br />

• Așteptaţi un timp, deoarece imprimanta efectuează o<strong>per</strong>aţia de anulare. Aceasta poate dura<br />

un timp mai îndelungat, în funcţie de imprimantă.<br />

Altele<br />

Obiectivul se aburește.<br />

•A avut loc condensarea umezelii. Opriţi aparatul foto și nu îl mai utilizaţi timp de aproximativ<br />

o oră.<br />

Aparatul foto se oprește cu partea cu obiectivul extinsă.<br />

•Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu un acumulator încărcat, apoi porniţi din nou<br />

aparatul foto.<br />

•Nu încercaţi să forţaţi obiectivul înţepenit.<br />

118 RO


Aparatul foto se încălzește dacă îl utilizaţi un timp îndelungat.<br />

•Aceasta nu este o defecţiune.<br />

Ecranul Setare ceas apare la pornirea aparatului foto.<br />

•Setaţi din nou data și ora (pagina 97).<br />

• Bateria de rezervă internă reîncărcabilă s-a descărcat. Introduceţi o baterie încărcată și lăsaţi<br />

aparatul deoparte timp de 24 de ore sau mai mult, oprit.<br />

Data sau ora este greșită.<br />

• Funcţia Setare zonă este setată pe altă locaţie în afară de locaţia dvs. curentă. Modificaţi<br />

setările prin MENU t (Setări) t [Setări ceas] t [Setare zonă].<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

119 RO


Mesaje de avertizare<br />

Dacă apar următoarele mesaje, respectaţi instrucţiunile.<br />

Cuprins<br />

•Nivelul bateriei este scăzut. Încărcaţi imediat acumulatorul. În funcţie de condiţiile de<br />

utilizare sau de tipul acumulatorului, este posibil ca indicatorul să se aprindă intermitent chiar<br />

dacă mai sunt 5 - 10 minute până la descărcarea bateriei.<br />

A se utiliza numai cu o baterie compatibilă<br />

• Acumulatorul introdus nu este de tip NP-BK1 (livrat).<br />

Eroare sistem<br />

•Opriţi și apoi porniţi aparatul foto.<br />

Aparat foto supraîncălzit<br />

Lăsaţi-l să se răcească<br />

• Tem<strong>per</strong>atura aparatului foto a crescut. Acesta se poate opri automat, sau este posibil să nu<br />

mai puteţi înregistra filme. Lăsaţi aparatul foto într-o locaţie cu tem<strong>per</strong>atură scăzută până<br />

când acesta se răcește.<br />

Eroare memorie internă<br />

•Opriţi și apoi porniţi aparatul foto.<br />

Reintroduceţi card memorie<br />

•Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat cu aparatul foto (pagina 3).<br />

•Terminalul cardului de memorie este murdar.<br />

•Cardul de memorie este deteriorat.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Eroare tip card memorie<br />

•Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat cu aparatul foto (pagina 3).<br />

Acest card memorie poate să nu înregistreze sau redea<br />

•Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat cu aparatul foto (pagina 3).<br />

Eroare formatare memorie internă<br />

Eroare formatare card memorie<br />

•Formataţi din nou mediul (pagina 90).<br />

Card memorie blocat<br />

• Utilizaţi un card de memorie cu comutator protejare scriere, iar acesta este în poziţia<br />

BLOCARE. Setaţi comutatorul în poziţia de înregistrare.<br />

Card memorie protejat la scriere<br />

• Aparatul foto nu poate înregistra sau șterge imagini de pe acest card de memorie.<br />

120 RO


Nicio imagine<br />

• În memoria internă nu s-a înregistrat nicio imagine care să poată fi redată.<br />

•În acest folder de pe cardul de memorie nu s-a înregistrat nicio imagine care să poată fi redată.<br />

Fără imagini statice<br />

•Folderul selectat sau data selectată nu conţine un fișier care să poată fi redat într-o prezentare<br />

de imagini.<br />

S-a găsit un fișier care nu a fost recunoscut<br />

• Aţi încercat să ștergeţi un folder care conţine un fișier care nu poate fi redat pe acest aparat<br />

foto. Ștergeţi fișierul cu ajutorul unui computer, apoi ștergeţi folderul.<br />

Eroare folder<br />

• Există deja pe cardul de memorie un folder cu un număr cu aceleași prime trei cifre (de<br />

exemplu: 123MSDCF și 123ABCDE). Selectaţi un alt folder sau creaţi un folder nou<br />

(paginile 91, 92).<br />

Creare mai multe foldere imposibilă<br />

•Folderul al cărui nume începe cu „999” există pe cardul de memorie. În acest caz, nu puteţi<br />

crea foldere.<br />

Golire conţinut folder<br />

• Aţi încercat să ștergeţi un folder care conţine unul sau mai multe fișiere. Ștergeţi toate<br />

fișierele și apoi ștergeţi folderul.<br />

Folder protejat<br />

•Aţi încercat să ștergeţi un folder care poate fi doar citit, creat de PC sau de un alt dispozitiv.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Eroare fișier<br />

•S-a produs o eroare în timpul redării imaginii.<br />

Nu se oferă garanţii referitoare la redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor care conţin<br />

fotografii ce au fost procesate pe un computer sau fotografii efectuate cu alte aparate foto.<br />

Folder protejat la scriere<br />

• Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi<br />

alt folder (pagina 92).<br />

Fișier protejat<br />

• Deblocaţi protecţia (pagina 66).<br />

Dimensiune imagine peste limită<br />

•Încercaţi să redaţi o imagine de o dimensiune care nu poate fi redată pe aparatul foto.<br />

Detectare faţă pentru retușare imposibilă<br />

•Este posibil să nu puteţi retușa imaginea, în funcţie de imagine.<br />

121 RO


(Indicator avertisment vibraţii)<br />

•Aparatul foto poate vibra datorită luminii insuficiente. Utilizaţi bliţul sau montaţi aparatul<br />

foto pe trepied pentru a-l fixa.<br />

1280×720 (fină) neacceptată cu acest card memorie<br />

1280×720 (standard) neacceptată cu acest card memorie<br />

•Pentru înregistrarea filmelor este recomandat să utilizaţi un card de memorie cu o capacitate<br />

de 1 GB sau mai mare.<br />

Opriţi și reporniţi aparatul<br />

•A apărut o eroare de funcţionare a obiectivului.<br />

Număr maxim imagini deja selectat<br />

• Până la 100 fișiere pot fi selectate prin [Imagini multiple].<br />

• Puteţi adăuga marcaje (Ordine de imprimare) la până la 999 fișierele. Anulaţi selecţia.<br />

•Este posibil ca transmiterea datelor către imprimantă să nu fie finalizată încă. Nu deconectaţi<br />

cablul special USB.<br />

Se procesează...<br />

•Imprimanta anulează sarcina de imprimare curentă. Nu puteţi imprima până când o<strong>per</strong>aţia nu<br />

este terminată. Aceasta poate dura un timp mai îndelungat, în funcţie de imprimantă.<br />

Eroare la redare muzică<br />

• Ștergeţi fișierul muzical, sau înlocuiţi-l cu un fișier muzical necorupt.<br />

• Executaţi [Format muzică], apoi încărcaţi un fișier muzical nou.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Eroare formatare muzică<br />

• Executaţi [Format muzică].<br />

Executare o<strong>per</strong>aţie impos. în fișiere neacceptate<br />

•Procesarea și alte funcţii de editare ale aparatului foto nu pot fi aplicate pe fișiere de imagine<br />

care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau pe imagini care au fost înregistrate cu<br />

alte aparate foto.<br />

Se pregătește Fișier bază date imagini<br />

• Aparatul foto restabilește informaţiile despre dată etc., în cazul în care imaginile au fost șterse<br />

pe un PC etc.<br />

•Aparatul foto creează fișierele de bază de date necesare după formatarea cardului de<br />

memorie.<br />

•Numărul de imagini depășește numărul pentru care aparatul foto <strong>per</strong>mite gestionarea de către<br />

aparatul foto a datei într-un fișier de bază de date. Pentru a înregistra noi fișiere de imagine în<br />

baza de date, ștergeţi imaginile inutile din [Vizualizare dată].<br />

122 RO


Memorie internă plină<br />

Ștergeţi imagini?<br />

•Memoria internă este plină. Pentru a înregistra în memoria internă, selectaţi [Da] și ștergeţi<br />

imaginile nedorite.<br />

Cuprins<br />

•Nu se poate înregistra în fișierul bazei de date sau reda în [Vizualizare dată]. Importaţi toate<br />

imaginile într-un computer utilizând „PMB” și recu<strong>per</strong>aţi spaţiul pe cardul de memorie sau<br />

din memoria internă.<br />

Eroare Fișier bază de date imagini.<br />

Recu<strong>per</strong>are imposibilă<br />

•Importaţi toate imaginile în computer cu „PMB” și formataţi cardul de memorie sau memoria<br />

internă (pagina 90).<br />

Dacă nu puteţi importa toate imaginile în computer cu „PMB”, importaţi toate imaginile în<br />

computer fără a utiliza „PMB” (pagina 105).<br />

Pentru a vizualiza din nou imaginile cu aparatul foto, exportaţi imaginile importate în aparatul<br />

foto cu „PMB”.<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

123 RO


„Memory Stick Duo”<br />

A „Memory Stick Duo” este un mediu de înregistrare IC compact, portabil. Tipurile de<br />

„Memory Stick Duo” care pot fi utilizate împreună cu aparatul foto sunt listate în tabelul<br />

de mai jos. Totuși, funcţionarea corespunzătoare nu poate fi garantată pentru toate<br />

funcţiile „Memory Stick Duo”.<br />

Tip de „Memory Stick”<br />

Înregistrare/Redare<br />

Memory Stick Duo (fără MagicGate) a* 1<br />

Memory Stick Duo (cu MagicGate) a* 2<br />

MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2<br />

Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3<br />

Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4<br />

* 1 Transferul de date de mare viteză printr-o interfaţă paralelă nu este acceptat.<br />

* 2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo” și „Memory Stick PRO Duo” sunt<br />

dotate cu funcţii MagicGate. MagicGate este o tehnologie protejată de drepturi de autor care<br />

utilizează tehnologie de criptare. Înregistrarea/redarea de date care necesită funcţii MagicGate<br />

nu poate fi efectuată cu aparatul foto.<br />

* 3 Filmele de dimensiunea [1280×720] nu pot fi înregistrate în memoria internă sau pe un alt<br />

„Memory Stick” decât „Memory Stick PRO Duo” și „Memory Stick PRO-HG Duo”.<br />

* 4 Acest aparat foto nu acceptă transfer de date în paralel pe 8 biţi. Acesta efectuează același<br />

transfer de date în paralel pe 4 biţi ca și „Memory Stick PRO Duo”.<br />

Note<br />

• Acest produs este compatibil cu „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” este abrevierea pentru<br />

„Memory Stick Micro”.<br />

• Funcţionarea cu aparatul foto a unui „Memory Stick Duo” formatat cu un computer nu este<br />

garantată.<br />

• Vitezele de citire/scriere de date diferă în funcţie de combinaţia formată din „Memory Stick<br />

Duo” și echipamentul utilizat.<br />

• Nu scoateţi „Memory Stick Duo” în timpul unei o<strong>per</strong>aţii de citire sau de scriere de date.<br />

• Datele pot fi corupte în următoarele cazuri:<br />

– La scoaterea „Memory Stick Duo” sau închiderea aparatului foto în timpul unei o<strong>per</strong>aţii de<br />

citire sau de scriere<br />

– La utilizarea „Memory Stick Duo” în locaţii afectate de electricitate statică sau de zgomot<br />

electric<br />

• Recomandăm copierea de siguranţă a datelor importante.<br />

• Nu atașaţi o etichetă pe „Memory Stick Duo” sau pe Adaptorul pentru „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu atingeţi porţiunea terminalului „Memory Stick Duo” cu mâna sau cu un obiect metalic.<br />

• Nu loviţi, îndoiţi sau lăsaţi să cadă „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu dezasamblaţi sau modificaţi „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu expuneţi la apă „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu lăsaţi „Memory Stick Duo” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi accidental.<br />

• Nu introduceţi alte obiecte în afară de „Memory Stick Duo” în slotul pentru „Memory Stick<br />

Duo”. Dacă procedaţi astfel, puteţi produce deteriorări.<br />

• Nu utilizaţi sau depozitaţi „Memory Stick Duo” în următoarele condiţii:<br />

– Locaţii cu tem<strong>per</strong>atură ridicată, precum interiorul fierbinte al unei mașini parcate în lumina<br />

directă a soarelui<br />

– Locaţii expuse la lumina directă a soarelui<br />

– Locaţii cu umezeală sau locaţii în care există substanţe corozive<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

124 RO


Instrucţiuni despre utilizarea Adaptorului pentru „Memory<br />

Stick Duo” (se vinde separat)<br />

• Pentru a utiliza un „Memory Stick Duo” cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, nu uitaţi să<br />

introduceţi „Memory Stick Duo” într-un Adaptor pentru „Memory Stick Duo”. Dacă introduceţi<br />

un „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick” fără un Adaptor pentru<br />

„Memory Stick Duo”, este posibil ca acesta să nu mai poată fi scos din dispozitiv.<br />

• La introducerea unui „Memory Stick Duo” într-un Adaptor „Memory Stick Duo”, asiguraţi-vă<br />

că „Memory Stick Duo” este introdus în direcţia corectă, apoi împingeţi-l complet. Introducerea<br />

greșită poate provoca defecţiuni.<br />

• La utilizarea unui „Memory Stick Duo” introdus într-un Adaptor pentru „Memory Stick Duo”<br />

cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, asiguraţi-vă că Adaptorul pentru „Memory Stick<br />

Duo” este introdus în direcţia corespunzătoare. Reţineţi că utilizarea necorespunzătoare poate<br />

duce la deteriorarea echipamentului.<br />

• Nu introduceţi un Adaptor pentru „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory<br />

Stick” fără un „Memory Stick Duo” atașat. Dacă procedaţi astfel, puteţi deteriora unitatea.<br />

Instrucţiuni pentru utilizarea „Memory Stick Micro” (se vinde<br />

separat)<br />

• Pentru a utiliza un „Memory Stick Micro” împreună cu aparatul foto, nu uitaţi să introduceţi<br />

„Memory Stick Micro” într-un Adaptor „M2” de dimensiune Duo. Dacă introduceţi un<br />

„Memory Stick Micro” în aparatul foto fără un Adaptor pentru „M2” de dimensiune Duo, este<br />

posibil să nu îl mai puteţi scoate din aparatul foto.<br />

• Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi accidental.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

125 RO


Acumulator<br />

Despre încărcarea acumulatorului<br />

Se recomandă încărcarea acumulatorului la o tem<strong>per</strong>atură ambientală între 10 °C și 30 °C. Este<br />

posibil ca acumulatorul să nu se încarce complet la tem<strong>per</strong>aturi în afara acestui interval.<br />

Utilizarea eficientă a acumulatorului<br />

• Capacitatea bateriei scade în medii cu tem<strong>per</strong>aturi scăzute. Astfel, în locuri cu tem<strong>per</strong>aturi<br />

scăzute, timpul de funcţionare a bateriei este mai mic. Recomandăm următoarele pentru<br />

asigurarea unei utilizări mai îndelungate a acumulatorului:<br />

– Puneţi acumulatorul într-un buzunar aproape de corp pentru a-l încălzi și introduceţi-l în<br />

aparatul foto imediat înainte de a efectua fotografii.<br />

• Acumulatorul se va consuma repede dacă utilizaţi frecvent bliţul sau funcţia zoom.<br />

• Recomandăm să păstraţi la îndemână acumulatori de schimb pentru un timp de fotografiere de<br />

două sau de trei ori mai mare decât timpul preconizat și să efectuaţi fotografii de test înainte de a<br />

efectua fotografiile propriu-zise.<br />

• Nu expuneţi acumulatorul la apă. Acumulatorul nu este rezistent la apă.<br />

• Nu lăsaţi acumulatorul în locuri extrem de fierbinţi, de exemplu într-o mașină sau în lumina<br />

directă a soarelui.<br />

• Dacă bornele acumulatorului sunt murdare, este posibil ca aparatul foto să nu pornească,<br />

acumulatorul să nu se încarce sau să apară alte semne de funcţionare defectuoasă. În astfel de<br />

situaţii, îndepărtaţi murdăria ștergând ușor cu o lavetă moale.<br />

Depozitarea acumulatorului<br />

• Descărcaţi complet acumulatorul, înainte de a-l depozita într-un loc răcoros și uscat. Pentru a<br />

menţine funcţia acumulatorului, încărcaţi-l complet și apoi descărcaţi-l complet în aparatul foto<br />

cel puţin o dată pe an în timpul depozitării.<br />

• Pentru a descărca acumulatorul, lăsaţi aparatul foto în mod redare prezentare de imagini până<br />

când acesta se închide.<br />

• Pentru a păstra acumulatorul curat și pentru a evita scurtcircuitarea, puneţi-l într-o pungă de<br />

plastic etc. atunci când îl transportaţi sau îl depozitaţi, pentru a-l feri de contactul cu alte obiecte<br />

metalice etc.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

Despre viaţa bateriei<br />

• Viaţa bateriei este limitată. Capacitatea bateriei scade în timp și prin utilizare repetată. Dacă<br />

timpul de utilizare scăzut între încărcări devine semnificativ, probabil că este timpul să înlocuiţi<br />

bateria cu una nouă.<br />

• Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie cum este depozitată, de condiţiile de funcţionare și de<br />

mediul în care este utilizat fiecare acumulator.<br />

Acumulator compatibil<br />

• NP-BK1 (livrat) poate fi utilizat în modele Cyber-shot compatibile cu tipul K.<br />

126 RO


Încărcător baterie<br />

• Numai acumulatorii tip NP-BK (și nu alte tipuri) pot fi încărcaţi în încărcătorul de baterie<br />

(livrat). Bateriile de alt tip decât cel specificat pot prezenta scurgeri, se pot supraîncălzi sau pot<br />

exploda dacă încercaţi să le încărcaţi, prezentând risc de rănire prin electrocutare și arsuri.<br />

• Scoateţi acumulatorul încărcat din încărcător. Dacă lăsaţi acumulatorul încărcat în încărcător,<br />

durata de viaţă a bateriei poate fi redusă.<br />

• Becul CHARGE al încărcătorului pentru baterie livrat se aprinde intermitent:<br />

– Rapid: Lumina se aprinde și se stinge repetat la intervale de 0,15 secunde.<br />

– Lent: Lumina se aprinde și se stinge repetat la intervale de 1,5 secunde.<br />

• Atunci când becul CHARGE se aprinde și se stinge rapid, scoateţi acumulatorul încărcat și<br />

introduceţi-l din nou în același încărcător, fixându-l. Dacă becul CHARGE se aprinde și se stinge<br />

rapid din nou, poate indica o eroare de baterie sau faptul că s-a introdus alt tip de baterie în afară<br />

de cel specificat. Verificaţi dacă acumulatorul este de tipul specificat. Dacă acumulatorul este de<br />

tipul specificat, scoateţi-l, înlocuiţi-l cu unul nou sau cu un alt acumulator și verificaţi dacă<br />

încărcătorul pentru baterie funcţionează corect. Dacă încărcătorul funcţionează corect, este<br />

posibil să existe o eroare de baterie.<br />

• Atunci când becul CHARGE se aprinde și se stinge lent, indică faptul că încărcătorul de baterie<br />

nu mai încarcă temporar în stand-by. Încărcătorul nu mai încarcă și întră automat în starea de<br />

stand-by dacă tem<strong>per</strong>atura este în afara tem<strong>per</strong>aturii de funcţionare recomandate. Când<br />

tem<strong>per</strong>atura revine în intervalul corespunzător, încărcătorul de baterie reia încărcarea și becul<br />

CHARGE se aprinde din nou. Se recomandă încărcarea acumulatorului la o tem<strong>per</strong>atură<br />

ambientală între 10 °C și 30 °C.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

127 RO


Index<br />

Cifre<br />

1080i.......................................................................................82<br />

480p/576p............................................................................82<br />

A<br />

Acumulator .....................................................................126<br />

AF central ..........................................................................50<br />

Alertă ochi închiși .........................................................76<br />

Animal de companie....................................................26<br />

Anulează mascarea.......................................................64<br />

Artificii.................................................................................26<br />

Autoportret.......................................................................33<br />

Autoreglare inteligentă..............................................20<br />

B<br />

Balans de alb ....................................................................48<br />

Bip ..........................................................................................77<br />

Bliţ....................................................................................31, 44<br />

Butonul de comandă a modului............................15<br />

C<br />

Cadran de selectare mod...........................................18<br />

Calendar..............................................................................63<br />

Card de memorie .............................................................3<br />

Caroiaj..................................................................................71<br />

CD-ROM .........................................................................103<br />

Computer .........................................................................102<br />

Importare de imagini..................................105, 106<br />

Computer Macintosh.................................................102<br />

Computer Windows ...................................................102<br />

Conectare<br />

Computer ..................................................................105<br />

Imprimantă ..............................................................109<br />

Televizor......................................................................98<br />

Conectare USB...............................................................85<br />

CONTROL PT.HDMI...............................................83<br />

Copiază ................................................................................94<br />

Corectează efect ochi roșii .......................................64<br />

Creează folder REC. ...................................................91<br />

Crepuscul............................................................................26<br />

D<br />

Declanșator zâmbet......................................................32<br />

Depanare ..........................................................................111<br />

Descarcă muzică.............................................................87<br />

Detecţie feţe .....................................................................56<br />

Dimens. imag. ..................................................................41<br />

Direcţie fotografiere ....................................................40<br />

DISP ......................................................................................30<br />

DPOF ...................................................................................67<br />

DRO......................................................................................58<br />

E<br />

Economisire energ........................................................89<br />

Ecran.....................................................................................30<br />

EV...........................................................................................46<br />

Expunere ............................................................................46<br />

F<br />

Focalizare ...........................................................................50<br />

Folder<br />

Creare............................................................................91<br />

Modificare ..................................................................92<br />

Selectare ......................................................................69<br />

Ștergere ........................................................................93<br />

Format..................................................................................90<br />

Format muzică.................................................................88<br />

Foto panoramică prin balans ..................................24<br />

Fotografiere<br />

Film.................................................................................28<br />

Fotografie....................................................................20<br />

Fotografiere facilă .........................................................21<br />

G<br />

Ghid funcţionare............................................................79<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

128 RO


I<br />

Identificarea părţilor componente.......................15<br />

Ieșire video ........................................................................84<br />

Imprimare ..................................................................67, 109<br />

Index imagini....................................................................36<br />

Iniţializare ..........................................................................81<br />

Instalare.............................................................................103<br />

Instantaneu estompat..................................................26<br />

ISO .........................................................................................47<br />

Î<br />

Încărcător baterie ........................................................127<br />

L<br />

Language Setting ...........................................................78<br />

M<br />

Marcaj comandă de imprimare......................67, 110<br />

Mass Storage ....................................................................85<br />

Măsurare în punct .........................................................52<br />

Măsurare multi-segment............................................52<br />

Măsurare ponderat centrală....................................52<br />

Memorie internă ............................................................19<br />

„Memory Stick Duo” ................................................124<br />

MENU .................................................................................11<br />

Mesaje de avertizare..................................................120<br />

Mod demo..........................................................................80<br />

Mod film..............................................................................28<br />

Mod măsurare..................................................................52<br />

Mod vizualizare ..............................................................63<br />

Modif. folder REC........................................................92<br />

MTP.......................................................................................85<br />

Mufă HDMI......................................................................99<br />

Mufă USB/A/V OUT..................................98, 105, 109<br />

Multi AF .............................................................................50<br />

Music Transfer ......................................................103, 104<br />

N<br />

NTSC ....................................................................................84<br />

Număr fișier ......................................................................95<br />

O<br />

Orientare automată......................................................74<br />

P<br />

PAL .......................................................................................84<br />

PC .........................................................................................102<br />

Peisaj .....................................................................................26<br />

PictBridge...................................................................85, 109<br />

Pixel .......................................................................................43<br />

Plajă .......................................................................................26<br />

PMB.....................................................................................103<br />

PMB Portable ................................................................107<br />

Portret crepuscul............................................................26<br />

Prezentare imag. cu muzică .....................................61<br />

Prezentare imagini ........................................................60<br />

Programare auto ............................................................23<br />

Protejează...........................................................................66<br />

PTP.........................................................................................85<br />

Punct AF.............................................................................50<br />

R<br />

Recunoaștere scenă......................................................53<br />

Redare..................................................................................34<br />

Redare continuă.............................................................60<br />

Redare cu zoom..............................................................35<br />

Reduc. ef. ochi roșii......................................................75<br />

Reducere ochi închiși ..................................................59<br />

Retușează ...........................................................................64<br />

Rezoluţie afișare ............................................................72<br />

Rezoluţie HDMI............................................................82<br />

Rotește.................................................................................68<br />

S<br />

Selectare scenă ................................................................26<br />

Selectează folder ............................................................69<br />

Sensibilitate detect. zâmbet.....................................55<br />

Sensibilitate înaltă.........................................................26<br />

Setare dată și oră............................................................97<br />

Setare zonă ........................................................................96<br />

Setări .....................................................................................13<br />

Setări ceas ..........................................................................97<br />

Setări în rafală .................................................................45<br />

Setări LUN ........................................................................86<br />

Sincronizare lentă..........................................................31<br />

SO .........................................................................................102<br />

Soft .......................................................................................103<br />

Specialităţi culinare ......................................................26<br />

Sursă luminoasă AF .....................................................70<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

129 RO


Ș<br />

Șterg. folder REC. .......................................................93<br />

Șterge..............................................................................37, 65<br />

T<br />

Tăiere margini (Redimens.) ....................................64<br />

Televizor .............................................................................98<br />

Temporizator ...................................................................33<br />

V<br />

VGA......................................................................................41<br />

Vizualizare facilă............................................................22<br />

Z<br />

Zăpadă .................................................................................26<br />

Zonă de focalizare AF................................................50<br />

Zoom.....................................................................................29<br />

Zoom digital .....................................................................73<br />

Zoom digital de precizie............................................73<br />

Zoom inteligent ..............................................................73<br />

Zoom optic ..................................................................29, 73<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

130 RO


Note despre Licenţă<br />

CONFORM LICENŢEI DE PORTOFOLIU ȘI BREVETULUI AVC PENTRU<br />

UTILIZAREA PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ DE CĂTRE CONSUMATORI,<br />

ACEST PRODUS ESTE DESTINAT SĂ<br />

(i) CODIFICE MATERIALE VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL<br />

AVC („AVC VIDEO”)<br />

ȘI / SAU<br />

(ii) SĂ DECODIFICE MATERIALE AVC VIDEO CODIFICATE DE UN<br />

CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI<br />

NECOMERCIALĂ ȘI / SAU CARE AU FOST OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR<br />

VIDEO ÎNDREPTĂŢIT SĂ OFERE MATERIALE AVC VIDEO.<br />

NU SE ACORDĂ ȘI NU SE SUBÎNŢELEGE NICIO LICENŢĂ PENTRU ALTĂ<br />

UTILIZARE. PUTEŢI OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG<br />

LA, L.L.C. VEZI<br />

HTTP://WWW.MPEGLA.COM<br />

În ceea ce privește licenţa pentru „Music Transfer” inclusă pe<br />

CD-ROM (livrat)<br />

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and<br />

Thomson.<br />

Cuprins<br />

Căutare<br />

o<strong>per</strong>aţie<br />

MENU/Căutare<br />

setări<br />

Index<br />

131 RO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!