21.11.2015 Views

Sony DSC-HX5 - DSC-HX5 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-HX5 - DSC-HX5 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-HX5 - DSC-HX5 Istruzioni per l'uso Rumeno

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Cuprins<br />

Index<br />

Manual de utilizare a Cyber-shot<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>/<strong>HX5</strong>V/<strong>HX5</strong>C<br />

© 2010 <strong>Sony</strong> Corporation 4-172-671-12(1)<br />

RO


Modul de utilizare a manualului<br />

Faceţi clic pe un buton din partea dreaptă sus pentru a accesa pagina corespunzătoare.<br />

Acest lucru este util atunci când căutaţi o funcţie pe care doriţi să o vizualizaţi.<br />

Cuprins<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Căutaţi informaţii după funcţie.<br />

Căutaţi informaţii după o<strong>per</strong>aţie.<br />

Căutaţi informaţii într-o listă de<br />

elemente din MENU/Setări.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutaţi informaţii după cuvânt cheie.<br />

Marcajele și notaţiile utilizate în acest manual<br />

Index<br />

În acest manual de utilizare, secvenţa<br />

o<strong>per</strong>aţiilor este indicată prin săgeţi (t).<br />

Utilizaţi aparatul foto în ordinea<br />

indicată. Marcajele sunt prezentate așa<br />

cum apar în setarea implicită a<br />

aparatului foto.<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Setarea implicită este indicată prin .<br />

Indică avertismente și limite relevante<br />

pentru funcţionarea corectă a aparatului<br />

foto.<br />

z Indică informaţii utile.<br />

2 RO


Note privind utilizarea aparatului<br />

foto<br />

Note privind tipurile de cartele de<br />

memorie pe care le puteţi utiliza (se<br />

vând separat)<br />

Următoarele carduri de memorie sunt<br />

compatibile cu această cameră: cardurile<br />

„Memory Stick PRO Duo”, „Memory<br />

Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick<br />

Duo”, SD, cardurile de memorie SDHC și<br />

SDXC. Cardurile MultiMediaCard nu<br />

sunt compatibile.<br />

În acest manual, „Memory Stick PRO<br />

Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo” și<br />

„Memory Stick Duo” sunt numite carduri<br />

de memorie „Memory Stick Duo” și SD,<br />

SDHC, iar cardurile de memorie SDXC<br />

sunt numite carduri de memorie SD.<br />

• S-a confirmat că tipurile de card de memorie<br />

„Memory Stick Duo” cu o capacitate de<br />

până la 32 GB și SD cu o capacitate de până<br />

la 64 GB funcţionează corespunzător cu<br />

aparatul foto.<br />

La înregistrarea filmelor se recomandă<br />

folosirea următoarelor carduri de<br />

memorie:<br />

– (Mark2) (“Memory<br />

Stick PRO Duo” (Mark2))<br />

– („Memory Stick PRO-<br />

HG Duo”)<br />

– Card de memorie SD, card de memorie<br />

SDHC sau card de memorie SDXC<br />

(Clasa 4 sau mai rapid)<br />

• Pentru detalii despre „Memory Stick Duo”,<br />

consultaţi pagina 151.<br />

Când se utilizează un „Memory Stick<br />

Duo” cu slot de dimensiune standard<br />

„Memory Stick”<br />

Puteţi utiliza „Memory Stick Duo”<br />

introducându-l în Adaptorul „Memory<br />

Stick Duo” (se vinde separat).<br />

Adaptor „Memory<br />

Stick Duo”<br />

Funcţii încorporate în acest aparat<br />

foto<br />

• Acest manual descrie funcţiile dispozitivelor<br />

compatibile/incompatibile cu GPS,<br />

dispozitivelor compatibile/incompatibile cu<br />

TransferJet, dispozitivelor compatibile cu<br />

1080 60i și dispozitivelor compatibile cu 1080<br />

50i.<br />

– Pentru a stabili dacă aparatul foto acceptă<br />

funcţia GPS, verificaţi numele modelului.<br />

Compatibil cu GPS: <strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V<br />

Incompatibil cu GPS: <strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>/<strong>HX5</strong>C<br />

– Pentru a verifica dacă aparatul foto<br />

acceptă funcţia TransferJet și fie că este<br />

vorba de un dispozitiv compatibil cu 1080<br />

60i sau un dispozitiv compatibil cu 1080<br />

50i, verificaţi prezenţa următoarelor<br />

marcaje pe partea inferioară a aparatului<br />

foto. Dispozitiv compatibil cu<br />

TransferJet: dispozitiv compatibil cu<br />

(TransferJet)<br />

1080 60i: dispozitiv compatibil cu 60i<br />

1080 50i: dispozitiv compatibil cu 50i<br />

• <strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>C nu este compatibil cu funcţia<br />

TransferJet.<br />

• Când vă aflaţi într-un avion, aparatul foto<br />

trebuie să fie oprit conform anunţurilor.<br />

Despre dispozitivele compatibile cu<br />

GPS (doar <strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V)<br />

• Utilizaţi GPS în conformitate cu<br />

reglementările ţărilor și regiunilor unde este<br />

utilizat.<br />

• Informaţiile privind direcţia și locaţia vor fi<br />

înregistrate pe aparatul foto în setarea<br />

implicită. Dacă nu înregistraţi informaţiile<br />

privind direcţia și locaţia, setaţi [Setare GPS]<br />

la [Dezactivat] (pagina 104).<br />

Instrucţiuni pentru acumulator<br />

• Încărcaţi acumulatorul (livrat) înainte de<br />

prima utilizare a aparatului foto.<br />

• Puteţi alimenta acumulatorul chiar dacă<br />

acesta nu este complet descărcat. În plus,<br />

chiar dacă acumulatorul nu este complet<br />

încărcat, puteţi utiliza acumulatorul parţial<br />

încărcat la capacitatea existentă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

3 RO


• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi<br />

acumulatorul pentru o <strong>per</strong>ioadă îndelungată,<br />

utilizaţi-l până la descărcarea completă și<br />

apoi scoateţi-l din aparatul foto și depozitaţi-l<br />

într-un loc uscat, cu tem<strong>per</strong>atură scăzută.<br />

Astfel veţi asigura menţinerea funcţiilor<br />

acumulatorului.<br />

• Pentru detalii despre acumulatorul utilizabil,<br />

consultaţi pagina 153.<br />

Instrucţiuni pentru ecranul LCD și<br />

obiectiv<br />

• Ecranul LCD este fabricat cu ajutorul unei<br />

tehnologii de înaltă precizie, astfel încât<br />

99,99% pixeli sunt disponibili pentru o<br />

utilizare efectivă. Totuși, câteva puncte de<br />

dimensiuni foarte mici, negre și/sau de<br />

culoare deschisă (alb, roșu, albastru sau<br />

verde), pot apărea pe ecranul LCD. Aceste<br />

puncte sunt rezultatul normal al procesului<br />

de fabricaţie și nu afectează înregistrarea.<br />

Puncte negre, albe, roșii,<br />

albastre sau verzi<br />

• Expunerea directă și prelungită a ecranului<br />

LCD sau a obiectivului la lumina soarelui<br />

poate produce deteriorări. Aveţi grijă la<br />

poziţionarea aparatului foto lângă ferestre<br />

sau în aer liber.<br />

• Nu exercitaţi presiune pe ecranul LCD.<br />

Ecranul se poate decolora, ceea ce poate<br />

duce la deteriorare.<br />

• Imaginile se pot decala pe ecranul LCD dacă<br />

vă aflaţi într-o locaţie cu tem<strong>per</strong>atură<br />

scăzută. Aceasta nu este o defecţiune.<br />

• Aveţi grijă să nu loviţi obiectivul mobil și să<br />

nu exercitaţi forţă asupra acestuia.<br />

Imaginile utilizate în Manual<br />

Imaginile utilizate ca exemplu în acest manual<br />

de utilizare sunt imagini reproduse și nu<br />

imagini reale efectuate cu ajutorul acestui<br />

aparat foto.<br />

Notă privind redarea filmelor pe alte<br />

dispozitive<br />

Acest aparat foto utilizează MPEG-4<br />

AVC/H.264 High Profile pentru formatul<br />

AVCHD de înregistrare.<br />

Filmele înregistrate în format AVCHD cu<br />

acest aparat foto nu pot fi redate de<br />

următoarele dispozitive.<br />

– Alte dispozitive compatibile cu formatul<br />

AVCHD care nu sunt compatibile cu<br />

High Profile<br />

– Dispozitivele care nu sunt compatibile<br />

cu formatul AVCHD<br />

De asemenea, acest aparat foto utilizează<br />

MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pentru<br />

formatul MP4 de înregistrare.<br />

Din acest motiv, filmele înregistrate în<br />

format MP4 cu acest aparat foto nu pot fi<br />

redate pe alte dispozitive decât cele care<br />

acceptă MPEG-4 AVC/H.264.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Despre condensarea umezelii<br />

• În cazul în care aparatul foto este mutat<br />

direct dintr-un loc rece într-unul cald,<br />

umezeala se poate condensa în interiorul sau<br />

exteriorul aparatului foto. Această<br />

condensare a umezelii poate cauza<br />

funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.<br />

• Dacă are loc o condensare a umezelii, opriţi<br />

aparatul foto și așteptaţi aproximativ o oră<br />

ca umezeala să se evaporeze. Reţineţi că<br />

dacă încercaţi să fotografiaţi având umezeală<br />

în interiorul obiectivului, nu veţi putea<br />

înregistra imagini clare.<br />

4 RO


Cuprins<br />

Note privind utilizarea aparatului foto<br />

Fotografiere<br />

Modul de utilizare a manualului ···························· 2<br />

Note privind utilizarea aparatului foto ··················· 3<br />

Căutarea o<strong>per</strong>aţiunilor ·········································· 8<br />

Căutarea în MENU/Setări···································· 11<br />

Identificare componente ····································· 15<br />

Listă cu pictograme afișate pe ecran·················· 16<br />

Utilizarea cadranului de selectare mod··············· 18<br />

Utilizarea memoriei interne ································· 19<br />

Autoreglare inteligentă ········································ 20<br />

Fotografiere facilă ··············································· 21<br />

Anti-neclaritate în mișcare ·································· 23<br />

Seara, fără trepied ·············································· 24<br />

Corecţie contrejour HDR····································· 25<br />

Selectare scenă ·················································· 26<br />

Mod film ······························································ 28<br />

Foto panoramică inteligentă prin balans············· 29<br />

Fotografiere cu exp. manuală ····························· 31<br />

Programare auto ················································· 32<br />

Zoom··································································· 33<br />

DISP (Setări afișaj pe ecran) ·································34<br />

Bliţ ······································································· 36<br />

Declanșator zâmbet ············································ 37<br />

Temporizator······················································· 38<br />

Buton Rafală/Variaţie expunere ·························· 39<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

5 RO


Vizualizare<br />

MENU (Fotografiere)<br />

MENU (Vizualizare)<br />

Vizualizarea fotografiilor ······································ 40<br />

Redare cu zoom·················································· 41<br />

Index imagini······················································· 42<br />

Șterge·································································· 43<br />

Vizualizare filme ·················································· 45<br />

Elemente MENU (Fotografiere) ··························· 11<br />

Elemente MENU (Vizualizare)······························ 12<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Setările<br />

Elemente de configurare····································· 13<br />

Index<br />

Televizor<br />

Vizualizarea unei imagini pe un televizor cu<br />

imagine cu Definiţie standard (SD)···················· 117<br />

Vizualizarea unei imagini pe un televizor cu<br />

imagine cu Definiţie înaltă (HD) ························· 118<br />

Computerrul<br />

Utilizarea împreună cu computerul ··················· 122<br />

Utilizarea software-ului ····································· 123<br />

Conectarea aparatului foto la computer···············125<br />

Încărcarea imaginilor pe un suport ·······················127<br />

Crearea unui disc film············································129<br />

6 RO


Imprimare<br />

Depanare<br />

Altele<br />

Index<br />

Imprimarea fotografiilor····································· 133<br />

Depanare··························································· 136<br />

Indicatori și mesaje de avertizare······················ 145<br />

Utilizarea aparatului foto în alte ţări··················· 150<br />

„Memory Stick Duo” ········································· 151<br />

Acumulator························································ 153<br />

Încărcător baterie·············································· 154<br />

Format AVCHD ················································· 155<br />

GPS (doar <strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V)······································ 156<br />

Standard TransferJet ········································ 157<br />

Index ································································· 158<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

7 RO


Căutarea o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Setările automate ale<br />

aparatului foto<br />

Autoreglare inteligentă······································· 20<br />

Selectare scenă ··················································· 26<br />

Recunoaștere scenă··········································· 63<br />

Realizarea filmelor Mod film ································································· 28<br />

Format film ···························································· 83<br />

Fotografierea<br />

portretelor<br />

Instantaneu estompat ········································ 26<br />

Portret crepuscul················································· 26<br />

Declanșator zâmbet············································ 37<br />

Recunoaștere scenă··········································· 63<br />

Detecţie feţe·························································· 66<br />

Reducere ochi închiși········································· 68<br />

Reduc. ef. ochi roșii············································ 88<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Fotografierea în modul<br />

manual<br />

Fotografiere cu exp. manuală·························· 31<br />

Index<br />

Fotografiere imagini<br />

panoramice<br />

Foto panoramică inteligentă prin balans······ 29<br />

Realizarea celor mai<br />

reușite fotografii cu<br />

animalul dvs. de<br />

companie<br />

Animal de companie··········································· 26<br />

Fotografierea<br />

obiectelor în mișcare<br />

Înreg. avansată sport ········································· 26<br />

Mod film ································································· 28<br />

Setări în rafală······················································· 52<br />

8 RO


Fotografierea fără<br />

neclaritate<br />

Fotografierea cu<br />

lumină de fundal<br />

Anti-neclaritate în mișcare································ 23<br />

Seara, fără trepied ·············································· 24<br />

Sensibilitate înaltă ··············································· 26<br />

Temporizator cu întârziere de 2 secunde····· 38<br />

ISO··········································································· 56<br />

SteadyShot···························································· 69<br />

Corecţie contrejour HDR··································· 25<br />

Bliţ forţat ································································ 36<br />

Recunoaștere scenă··········································· 63<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Fotografierea în locuri<br />

întunecate<br />

Anti-neclaritate în mișcare································ 23<br />

Sensibilitate înaltă ··············································· 26<br />

Sincronizare lentă················································ 36<br />

ISO··········································································· 56<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Reglarea expunerii EV············································································· 55<br />

Schimbarea poziţiei de<br />

focalizare<br />

Focalizare ······························································ 60<br />

Detecţie feţe·························································· 66<br />

Index<br />

Modificarea<br />

dimensiunii/calităţii<br />

imaginii<br />

Dimens. imag./Calitate ······································ 48<br />

Ștergerea imaginilor Șterge ······························································· 43, 78<br />

Format ·································································· 108<br />

Afișarea imaginilor<br />

mărite<br />

Redare cu zoom ·················································· 41<br />

Tăiere margini (Redimens.)······························· 77<br />

Editarea imaginilor Retușează······························································ 77<br />

Redarea unei serii de<br />

imagini în ordine<br />

Prezentare imagini ·············································· 70<br />

9 RO


Fotografierea/<br />

Vizualizarea cu ajutorul<br />

indicatorilor ușor vizibili<br />

Imprimarea datei pe<br />

imagini<br />

Modificare setări de<br />

dată și oră<br />

Fotografiere facilă ··············································· 21<br />

Utilizarea „PMB (Picture Motion Browser)”<br />

················································································ 123<br />

Setare zonă ························································· 114<br />

Setare dată și oră ·············································· 115<br />

Iniţializarea setărilor Iniţializare ······························································· 95<br />

GPS (doar <strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V) Date asistenţă GPS ············································ 93<br />

Setare GPS···················································· 51, 104<br />

Reglare busolă ··················································· 106<br />

Reglare autom. oră ··········································· 116<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Imprimarea imaginilor Imprimare····························································· 133<br />

Vizualizarea pe<br />

televizoare<br />

Vizualizarea unei imagini pe un televizor cu<br />

imagine cu Definiţie standard (SD) ·············· 117<br />

Vizualizarea unei imagini pe un televizor<br />

cu imagine cu Definiţie înaltă (HD) ·············· 118<br />

Index<br />

Crearea unui disc în<br />

format AVCHD<br />

Crearea unui disc film ······································ 129<br />

10 RO


Căutarea în MENU/Setări<br />

Elemente MENU (Fotografiere)<br />

Puteţi selecta cu ușurinţă diferitele funcţii de fotografiere, de la butonul MENU.<br />

1 Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare) și setaţi<br />

aparatul foto în modul fotografiere.<br />

2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul<br />

Meniu.<br />

3 Selectaţi elementul de meniu dorit cu<br />

v/V/b/B de pe butonul de control.<br />

4 Apăsaţi butonul MENU pentru a dezactiva<br />

ecranul Meniu.<br />

În tabelul de mai jos, indică setările care pot fi modificate, în timp ce - indică setările<br />

care nu pot fi modificate. O setare poate fi fixă sau restricţionată, în funcţie de modul de<br />

fotografiere. Pentru detalii, consultaţi pagina corespunzătoare fiecărui element.<br />

Pictogramele de mai jos indică modurile disponibile.<br />

Cadran de<br />

selectare mod<br />

Butonul MENU<br />

Buton ON/OFF<br />

(Alimentare)<br />

Buton de control<br />

Elemente de meniu<br />

Selectare scenă — — — — — — — — —<br />

Direcţie<br />

— — — — — — — — —<br />

fotografiere<br />

Dimens. imag./<br />

Calitate<br />

Setare GPS (doar — — — — — — — — —<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V)<br />

Setări în rafală — — — — — —<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Interval<br />

— — — — — —<br />

fotografiere în<br />

rafală<br />

Setări variaţie — — — — — — —<br />

expunere<br />

EV — — —<br />

ISO — — — — — — —<br />

Balans de alb — —<br />

Focalizare — — — — — —<br />

Mod măsurare — — — —<br />

Recunoaștere<br />

scenă<br />

— — — — — — — — —<br />

Continuare r<br />

11 RO


Elemente de meniu<br />

Sensibilitate<br />

— — — — — —<br />

detect. zâmbet<br />

Detecţie feţe — — —<br />

Reducere ochi — — — — — — — — —<br />

închiși<br />

SteadyShot — — — — — — — — —<br />

(Setări) —<br />

Note<br />

Cadran de<br />

selectare mod<br />

• [Calitate] apare pe ecran când [Format film] este setat la [AVCHD].<br />

• Numai elementele disponibile pentru fiecare mod sunt afișate pe ecran.<br />

Elemente MENU (Vizualizare)<br />

Puteţi selecta cu ușurinţă diferitele funcţii de vizualizare de la butonul MENU.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta<br />

la modul redare.<br />

2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul<br />

Meniu.<br />

3 Selectaţi elementul de meniu dorit cu v/V/b/B<br />

de pe butonul de control.<br />

4 Apăsaţi z în centrul butonului de control.<br />

Buton de control<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

În tabelul de mai jos, indică setările care pot fi modificate,<br />

în timp ce - indică setările care nu pot fi modificate.<br />

Buton<br />

(Redare)<br />

Butonul MENU<br />

Mod vizualizare<br />

Card de memorie<br />

Memorie<br />

internă<br />

Elemente de meniu<br />

Vizualizare<br />

dată<br />

Vizualizare<br />

folder (Static)<br />

Vizualiz.<br />

folder (MP4)<br />

Vizualiz.<br />

AVCHD<br />

Vizualizare<br />

folder<br />

(Prezentare imagini)<br />

(Expediere prin<br />

TransferJet)<br />

— — —<br />

(Mod vizualizare) —<br />

(Afișare grup rafală) — — — —<br />

(Retușează) — —<br />

(Șterge)<br />

(Protejează)<br />

DPOF — — —<br />

Continuare r<br />

12 RO


(Imprimare) — —<br />

(Rotește) — —<br />

(Selectează folder) — — —<br />

(Setări)<br />

Notă<br />

Mod vizualizare<br />

Elemente de meniu<br />

Vizualizare<br />

dată<br />

Card de memorie<br />

Vizualizare<br />

folder (Static)<br />

Vizualiz.<br />

folder (MP4)<br />

• Numai elementele disponibile pentru fiecare mod sunt afișate pe ecran.<br />

Vizualiz.<br />

AVCHD<br />

Memorie<br />

internă<br />

Vizualizare<br />

folder<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Elemente de configurare<br />

Puteţi modifica setările pe ecranul<br />

(Setări).<br />

1 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul<br />

Meniu.<br />

2 Selectaţi (Setări) cu V de pe butonul de<br />

control, apoi apăsaţi z în centrul butonului de<br />

control pentru a afișa ecranul de configurare.<br />

3 Selectaţi fiecare element cu v/V/b/B, apoi cu z.<br />

4 Selectaţi setarea dorită, apoi apăsaţi z.<br />

Buton de control<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Butonul MENU<br />

Categorii<br />

Setări fotografiere<br />

Elemente<br />

Format film<br />

Sursă luminoasă AF<br />

Caroiaj<br />

Zoom digital<br />

Orientare automată<br />

Reduc. ef. ochi roșii<br />

Alertă ochi închiși<br />

Continuare r<br />

13 RO


Categorii<br />

Elemente<br />

Setări principale<br />

Bip<br />

Language Setting<br />

Ghid funcţionare<br />

Date asistenţă GPS (doar <strong>DSC</strong>-<br />

<strong>HX5</strong>V)<br />

Mod demo<br />

Iniţializare<br />

Rezoluţie HDMI<br />

CONTROL PT.HDMI<br />

COMPONENT<br />

Conectare USB<br />

Setări LUN<br />

Descarcă muzică<br />

Format muzică<br />

Economisire energ.<br />

Setare GPS (doar <strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V)<br />

Reglare busolă (doar <strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V)<br />

TransferJet<br />

Instrument card memorie Format<br />

Creează folder REC.<br />

Modif. folder REC.<br />

Șterg. folder REC<br />

Copiază<br />

Număr fișier<br />

Instrument memorie int. Format<br />

Număr fișier<br />

Setări ceas<br />

Setare zonă<br />

Setare dată și oră<br />

Reglare autom. oră (doar <strong>DSC</strong>-<br />

<strong>HX5</strong>V)<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Note<br />

• [Setări fotografiere] apare numai atunci când setările au fost introduse din modul fotografiere.<br />

• [Instrument card memorie] apare numai atunci când în aparatul foto este introdus un card de<br />

memorie, în timp ce [Instrument memorie int.] apare numai atunci când nu este introdus un card<br />

de memorie.<br />

14 RO


Identificare componente<br />

A Buton declanșator<br />

B Cadran de selectare mod (18)<br />

C Pentru fotografiere: buton W/T<br />

(zoom) (33)<br />

Pentru vizualizare: buton (Redare<br />

cu zoom)/buton (Index) (41, 42)<br />

D Bliţ<br />

E Buton ON/OFF (Alimentare)<br />

F Buton (Rafală/Variaţie expunere)<br />

G Microfon<br />

H Bec temporizator/Bec declanșator<br />

zâmbet/Sursă luminoasă AF<br />

I Obiectiv<br />

J Ecran LCD<br />

K Cârlig pentru curea de mână*<br />

L Buton MOVIE (Film)<br />

M Buton (Redare) (40)<br />

N Buton (Șterge) (43)<br />

O Buton MENU (11)<br />

P Buton de control<br />

Meniu activat: v/V/b/B/z<br />

Meniu dezactivat: DISP/ / /<br />

Q Receptacul pentru trepied<br />

R Difuzor<br />

S Conector multiplu<br />

T Capac pentru baterie/card de memorie<br />

U Lampă de acces<br />

V Slot pentru baterie<br />

W Buton pentru scoaterea bateriei<br />

X Slot pentru cartela de memorie<br />

Y Marcaj (TransferJet) (73, 107)<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

* Utilizarea curelei de mână<br />

Cureaua de mână este deja atașată aparatului<br />

foto din fabrică. Introduceţi mâna prin buclă<br />

pentru a preveni căderea și deteriorarea<br />

aparatului foto.<br />

Cârlig<br />

15 RO


Listă cu pictograme afișate pe<br />

ecran<br />

Pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto.<br />

Puteţi modifica afișajul ecranului utilizând DISP (Setări afișaj pe ecran) de pe butonul de<br />

control.<br />

Când realizaţi fotografii<br />

A<br />

Afișaj<br />

Indicaţie<br />

Capacitate rămasă a bateriei<br />

Avertizare capacitate redusă a<br />

bateriei<br />

Dimens. imag./Calitate<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

• Pictogramele sunt limitate în modul<br />

Fotografiere facilă.<br />

Când realizaţi filme<br />

Când redaţi<br />

Selectare scenă<br />

Cadran de selectare mod<br />

(Autoreglare inteligentă/Antineclaritate<br />

în mișcare/Seara,<br />

fără trepied/Corecţie<br />

contrejour HDR/Mod film/<br />

iFoto panoramică prin balans/<br />

Fotografiere cu exp. manuală/<br />

Programare auto)<br />

Pictograma Recunoaștere<br />

scenă<br />

Balans de alb<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Mod măsurare<br />

Avertizare vibraţii<br />

Recunoaștere scenă<br />

Interval fotografiere în rafală<br />

Fotografiere cu variaţie<br />

expunere<br />

Setări variaţie expunere<br />

Imagini în rafală<br />

Imaginea principală în grupul<br />

de imagini rafală<br />

Indicator de sensibilitate a<br />

detecţiei zâmbetului<br />

Continuare r<br />

16 RO


Afișaj<br />

B<br />

Afișaj<br />

z<br />

C<br />

Afișaj<br />

Redimensionare zoom<br />

Conectare PictBridge<br />

Protejează<br />

Comandă de imprimare<br />

(DPOF)<br />

Redare cu zoom<br />

Mod vizualizare<br />

Setări TransferJet<br />

Indicaţie<br />

Blocare AE/AF<br />

ISO400 Număr ISO<br />

Declanșator lent NR<br />

125 Timp de expunere<br />

F3.5 Valoarea deschiderii<br />

+2.0EV Valoarea expunerii<br />

Focalizare<br />

REC<br />

Stand-by<br />

Indicaţie<br />

Înregistrarea unui film/Film în<br />

stand-by<br />

0:12 Timp înregistrare (m:s)<br />

101-0012 Număr folder-fișier<br />

2010 1 1<br />

9:30 AM<br />

Dată înregistrată/ora redării<br />

imaginii<br />

Indicaţie<br />

Folder înregistrare<br />

Folder redare<br />

96 Număr de imagini<br />

înregistrabile<br />

12/12 Număr imagine/Număr de<br />

imagini înregistrate în<br />

intervalul de timp, folderul<br />

selectat<br />

100Min Timp de înregistrare<br />

Suport de înregistrare/redare<br />

(Card de memorie, memorie<br />

internă)<br />

Direcţie (doar <strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V)<br />

Stare triangulare GPS (doar<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V)<br />

Schimbare folder<br />

Sursă luminoasă AF<br />

Afișaj<br />

ISO 400<br />

D<br />

Afișaj<br />

C:32:00<br />

+2.0EV<br />

Indicaţie<br />

Reducere efect ochi roșii<br />

Mod măsurare<br />

Mod bliţ<br />

Încărcare bliţ<br />

Balans de alb<br />

Număr ISO<br />

Fișier bază de date plin/Eroare<br />

fișier bază de date<br />

Indicaţie<br />

Temporizator<br />

Afișare autodiagnosticare<br />

Destination<br />

Avertizare supraîncălzire<br />

Detecţie feţe<br />

Fișier bază de date plin/Eroare<br />

fișier bază de date<br />

Zonă de focalizare AF<br />

Reticul de măsurare în punct<br />

Valoarea expunerii<br />

500 Timp de expunere<br />

F3.5 Valoarea deschiderii<br />

N<br />

Redare<br />

Bara Redare<br />

00:00:12 Cronometru<br />

Direcţie<br />

Informaţii GPS<br />

35° 37’ 32” N Afișaj latitudine și longitudine<br />

139° 44’ 31” E<br />

Histogramă<br />

• apare când este<br />

dezactivat afișajul<br />

histogramei.<br />

Volum<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

17 RO<br />

Index


Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Utilizarea cadranului de selectare<br />

mod<br />

Setaţi cadranul de selectare a modului pe funcţia dorită.<br />

Cuprins<br />

Cadran de selectare mod<br />

(Autoreglare<br />

inteligentă)<br />

(Fotografiere<br />

facilă)<br />

(Anti-neclaritate în<br />

mișcare)<br />

(Seara, fără trepied)<br />

(Corecţie contrejour<br />

HDR)<br />

(Selectare scenă)<br />

Permite fotografierea cu setările reglate automat (pagina 20).<br />

Permite realizarea/vizualizarea fotografiilor cu indicatori vizibili<br />

(pagina 21).<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi cu neclaritate redusă fără a utiliza<br />

bliţul când compuneţi fotografii în rafală, la viteză ridicată<br />

(pagina 23).<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi cu neclaritate redusă în scene cu<br />

luminozitate redusă, fără trepied, când compuneţi fotografii în<br />

rafală, la viteză ridicată (pagina 24).<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi cu un interval mai mare de gradaţii<br />

prin suprapunerea a două imagini cu expuneri diferite<br />

(pagina 25).<br />

Permite fotografierea cu setări prestabilite în funcţie de scenă<br />

(pagina 26).<br />

(Mod film) Vă <strong>per</strong>mite să înregistraţi filme (pagina 28).<br />

(iFoto panoram. prin<br />

balans)<br />

(Fotografiere cu exp.<br />

manuală)<br />

(Programare auto)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi o imagine panoramică după<br />

compunerea imaginilor (pagina 29).<br />

Permite fotografierea după reglarea manuală a expunerii (atât<br />

timpul de expunere cât și deschiderea diafragmei (valoare F))<br />

(pagina 31).<br />

Permite fotografierea cu expunerea reglată manual (atât timpul<br />

de expunere cât și deschiderea diafragmei (valoare F))<br />

(pagina 32). Puteţi seta diferite funcţii cu ajutorul meniului.<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

18 RO


Utilizarea memoriei interne<br />

Aparatul foto are o memorie internă de aproximativ 45 MB. Această memorie nu este<br />

amovibilă.<br />

Puteţi înregistra imagini în memoria internă atunci când în aparatul foto nu este introdus<br />

un card de memorie.<br />

B<br />

Atunci când este introdus un card de memorie<br />

[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate pe cartela de<br />

memorie.<br />

[Redare]: Imaginile de pe cartela de memorie sunt<br />

redate.<br />

[Meniu, Setări etc.]: Se pot efectua mai multe funcţii<br />

pentru imaginile de pe cartela de memorie.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

B<br />

Memorie<br />

internă<br />

Atunci când nu este introdus un card de memorie<br />

[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate cu ajutorul<br />

memoriei interne.<br />

[Redare]: Imaginile stocate în memoria internă sunt<br />

redate.<br />

[Meniu, Setări, etc.]: Diferite funcţii pot fi utilizate pe<br />

imaginile din memoria internă.<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Pentru date despre imagine stocate în memoria<br />

internă<br />

Recomandăm copierea (de siguranţă) a datelor fără erori, prin una din următoarele<br />

metode.<br />

Index<br />

Pentru copierea (de siguranţă) a datelor pe un hard disk al computerului<br />

Efectuaţi procedura de la paginile 125 fără a introduce un card de memorie în aparatul<br />

foto.<br />

Pentru copierea (crearea unei copii de siguranţă) a datelor pe un card de<br />

memorie<br />

Pregătiţi un card de memorie cu o capacitate disponibilă suficientă, apoi efectuaţi<br />

procedura explicată la [Copiază] (pagina 112).<br />

Note<br />

• Nu puteţi transfera date despre imagine de pe un card de memorie în memoria internă.<br />

• Prin realizarea unei conexiuni USB între aparatul foto și un computer printr-un cablu pentru<br />

terminale multifuncţionale, puteţi transfera date stocate în memoria internă pe un computer.<br />

Totuși, nu puteţi transfera date de pe un computer în memoria internă.<br />

19 RO


Autoreglare inteligentă<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii cu setările reglate automat.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Autoreglare inteligentă).<br />

2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.<br />

Notă<br />

• Modul bliţ este setat pe [Auto] sau [Dezactivat].<br />

zDespre funcţia Recunoaștere scenă<br />

Funcţia Recunoaștere scenă funcţionează în modul Autoreglare inteligentă. Această<br />

funcţie <strong>per</strong>mite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să<br />

fotografieze imaginea.<br />

Pictogramă Recunoaștere scenă și ghid<br />

• Aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol.<br />

trepied), (Lumină fundal), (Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro) sau<br />

(Portret) și afișează pictograma și ghidul corespunzătoare pe ecranul LCD când scena<br />

este recunoscută.<br />

Pentru detalii, consultaţi pagina 63.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

zDacă fotografiaţi un subiect care este dificil de focalizat<br />

• Cea mai scurtă distanţă de fotografiere este de aproximativ 5 cm (W)/100 cm (T).<br />

• Când aparatul foto nu poate focaliza automat subiectul, indicatorul de blocare AE/AF se<br />

aprinde și se stinge lent, iar bip-ul nu sună. Fie recompuneţi imaginea, fie modificaţi setarea<br />

focalizării (pagina 60).<br />

• Focalizarea poate fi dificilă în următoarele situaţii:<br />

– Este întuneric, iar subiectul este la distanţă.<br />

– Contrastul între subiect și fundal este slab.<br />

– Subiectul este văzut prin sticlă.<br />

– Subiectul se mișcă rapid.<br />

– Există lumină reflectoare sau suprafeţe lucioase.<br />

– Subiectul este iluminat din spate sau există o lumină intermitentă.<br />

20 RO


Fotografiere facilă<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii utilizând funcţiile minime necesare.<br />

Dimensiunea textului se mărește și indicatorii devin mai ușor de văzut.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Fotografiere facilă).<br />

2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.<br />

Notă<br />

• Capacitatea bateriei se va consuma mai rapid deoarece luminozitatea ecranului crește automat.<br />

zFuncţii disponibile în modul Fotografiere facilă<br />

Dimens. imag.:<br />

Setare GPS (doar<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V):<br />

MENU t [Dimens. imag.] t z de pe butonul de control t<br />

mod dorit t z<br />

Selectaţi dimensiunea [Mare] sau [Mică].<br />

MENU t [Setare GPS] t z de pe butonul de control t<br />

mod dorit t z<br />

Selectaţi modul [Activat] sau [Dezactivat].<br />

Temporizator: pe butonul de control t mod dorit<br />

Selectaţi modul [10 sec] sau [Dezactivat].<br />

Bliţ: pe butonul de control t mod dorit<br />

Selectaţi modul [Auto] sau [Dezactivat].<br />

Declanșator zâmbet: pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

zDespre funcţia Recunoaștere scenă<br />

Funcţia Recunoaștere scenă acţionează în modul Fotografiere facilă. Această funcţie<br />

<strong>per</strong>mite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să<br />

fotografieze imaginea.<br />

Pictograma Recunoaștere scenă<br />

• Aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol.<br />

trepied), (Lumină fundal), (Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro) sau<br />

(Portret) și afișează o pictogramă pe ecranul LCD când scena este recunoscută.<br />

Pentru detalii, consultaţi pagina 63.<br />

Continuare r<br />

21 RO


zDespre modul Vizualizare facilă<br />

Când apăsaţi pe butonul (Redare) cu cadranul de selectare a modului setat pe<br />

(Fotografiere facilă), textul ecranului de redare devine mai mare și mai ușor de<br />

văzut. În plus, devine disponibilă doar funcţia ștergere.<br />

Șterge: Butonul (Șterge) t [OK] t z pe butonul de control<br />

Puteţi șterge imaginea afișată curent.<br />

MENU t [Șterge] t z pe butonul de control t modul<br />

dorit t z<br />

Selectaţi între [1 imag.] sau [Toate].<br />

Puteţi șterge imaginea afișată în prezent utilizând [1 imag.] și<br />

ștergeţi toate imaginile selectate din intervalul de timp<br />

selectat sau din memoria internă (dacă se selectează) utilizând<br />

[Toate].<br />

Setare GPS (doar<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V):<br />

MENU t [Setare GPS] t z pe butonul de control<br />

Selectaţi între [Activat] sau [Dezactivat].<br />

• [Mod vizualizare] este setat pe [Vizualizare dată] când se utilizează un card de memorie.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

22 RO


Anti-neclaritate în mișcare<br />

Acest mod este adecvat pentru fotografii la interior cu bliţ, pentru a reduce neclaritatea<br />

subiectului.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Anti-neclaritate în<br />

mișcare).<br />

2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.<br />

Este efectuată o serie de fotografii și se utilizează procesarea imaginii pentru a reduce<br />

estomparea subiectului și zgomotul.<br />

Note<br />

• Sunetul declanșatorului se aude scurt de 6 ori și este înregistrată o imagine.<br />

• Reducerea neclarităţii este mai puţin eficientă în următoarele situaţii:<br />

– Imagine cu mișcare haotică<br />

– Obiecte prea aproape de aparatul foto<br />

– Imagine cu un model care se repetă precum plăcile de faianţă și imagini cu un contrast redus<br />

precum cerul, nisipul plajei sau pajiștea<br />

– Imagine în schimbare continuă precum valuri sau cascade<br />

• În modul Anti-neclaritate în mișcare nu se poate utiliza Declanșator zâmbet.<br />

• Când utilizaţi o sursă de lumină care clipește, precum o sursă de iluminare fluorescentă, poate<br />

apărea zgomot în imagine. În astfel de cazuri, setaţi Selectare scenă la (Sensibilitate înaltă).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

23 RO


Seara, fără trepied<br />

Deși scenele nocturne tind să devină neclare datorită mișcării aparatului foto, acest mod<br />

vă <strong>per</strong>mite să surprindeţi scene nocturne cu mai puţin zgomot și neclaritate dacă utilizaţi<br />

un trepied.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Seara, fără trepied).<br />

2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.<br />

Este efectuată o serie de fotografii și se utilizează procesarea imaginii pentru a reduce<br />

estomparea subiectului și zgomotul.<br />

Note<br />

• Sunetul declanșatorului se aude scurt de 6 ori și este înregistrată o imagine.<br />

• Reducerea neclarităţii este mai puţin eficientă în următoarele situaţii:<br />

– Imagine cu mișcare haotică<br />

– Obiecte prea aproape de aparatul foto<br />

– Imagine cu un model care se repetă precum plăcile de faianţă și imagini cu un contrast redus<br />

precum cerul, nisipul plajei sau pajiștea<br />

– Imagine în schimbare continuă precum valuri sau cascade<br />

• În modul Seara, fără trepied nu poate fi utilizată funcţia Declanșator zâmbet.<br />

• Când utilizaţi o sursă de lumină care clipește, precum o sursă de iluminare fluorescentă, poate<br />

apărea zgomot în imagine. În astfel de cazuri, setaţi Selectare scenă la (Sensibilitate înaltă).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

24 RO


Corecţie contrejour HDR<br />

Puteţi fotografia două imagini cu expuneri diferite pentru a înregistra o singură imagine<br />

cu un interval mai mare de gradaţie prin combinarea părţilor întunecate ale unei imagini<br />

surprinse cu expunere luminoasă și a părţilor luminoase ale unei imagini cu expunere<br />

întunecată.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Corecţie contrejour HDR).<br />

2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.<br />

Note<br />

• Sunetul declanșatorului se aude scurt de două ori și este înregistrată o imagine.<br />

• Este posibil ca ca modul Corecţie contrejour HDR să nu aibă efect în următoarele situaţii:<br />

– Când utilizaţi bliţul<br />

– Imagine cu mișcare haotică<br />

– Prea multă mișcare a aparatului foto<br />

– Imaginea surprinsă cu halo luminos este extrem de luminoasă sau extrem de întunecată<br />

– Imagine în schimbare continuă precum valuri sau cascade<br />

• Funcţia Declanșator zâmbet nu poate fi utilizată în modul Corecţie contrejour HDR.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

25 RO


Selectare scenă<br />

Permite fotografierea cu setări prestabilite în funcţie de scenă.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Selectare scenă).<br />

2 Selectaţi modul dorit t z pe butonul de control.<br />

Dacă doriţi să treceţi la altă scenă, apăsaţi pe butonul MENU.<br />

(Sensibilitate<br />

înaltă)<br />

(Instantaneu<br />

estompat)<br />

(Înreg. avansată<br />

sport)<br />

(Peisaj)<br />

(Portret<br />

crepuscul)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi fără bliţ în<br />

condiţii de iluminare slabă,<br />

reducând neclaritatea.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi imagini cu o atmosferă<br />

mai estompată pentru portrete și flori, etc.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi subiecţi în mișcare rapidă,<br />

precum cei angrenaţi în activităţi sportive. Când<br />

declanșatorul este apăsat la jumătate, mișcarea<br />

subiectului este anticipată și focalizarea va fi<br />

ajustată.<br />

Permite fotografierea facilă a scenelor îndepărtate<br />

prin focalizare la distanţă. Fotografiază cerul<br />

albastru intens și culorile florei.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi imagini clare cu <strong>per</strong>soane<br />

cu vedere nocturnă pe fundal, fără a compromite<br />

atmosfera.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

(Crepuscul)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi scene de noapte la<br />

distanţă mare fără a pierde atmosfera întunecată a<br />

împrejurimilor.<br />

(Specialităţi<br />

culinare)<br />

Comută în Modul macro, <strong>per</strong>miţându-vă să<br />

fotografiaţi aranjamente de alimente în culori<br />

delicioase și luminoase.<br />

(Animal de<br />

companie)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi imagini ale animalului dvs.<br />

de companie utilizând cele mai bune setări.<br />

(Plajă)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să înregistraţi clar albastrul apei când<br />

fotografiaţi scene la mare sau lângă un lac.<br />

Continuare r<br />

26 RO


(Zăpadă)<br />

(Artificii)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să înregistraţi imagini clare, împiedicând<br />

cufundarea culorilor în scenele cu zăpadă sau alte<br />

locuri în care întregul ecran apare alb.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să înregistraţi artificiile în toată<br />

splendoarea lor.<br />

Cuprins<br />

Notă<br />

• Când fotografiaţi imagini utilizând modul (Portret crepuscul), (Crepuscul) sau<br />

(Artificii), timpul de expunere este mai mic, iar imaginile tind să fie neclare. Pentru a<br />

împiedica neclaritatea, se recomandă utilizarea unui trepied.<br />

Funcţii pe care le puteţi utiliza în Selectare scenă<br />

Pentru surprinderea unei imagini corespunzătoare conform condiţiilor, aparatul foto<br />

stabilește o combinaţie de funcţii. indică o funcţie disponibilă, - indică o funcţie<br />

indisponibilă. Pictogramele de mai jos [Bliţ] și [Temporizator] indică modurile<br />

disponibile.<br />

Unele funcţii nu sunt disponibile, în funcţie de modul Selectare scenă.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Bliţ<br />

Detecţie feţe/<br />

Declanșator<br />

zâmbet<br />

Temporizator<br />

Setări în rafală/<br />

Interval<br />

fotografiere în<br />

rafală/Setări<br />

variaţie<br />

expunere<br />

ISO<br />

Balans<br />

de alb<br />

Reducere<br />

ochi<br />

închiși<br />

Index<br />

— — * 1 —<br />

* 2 * 3 — —<br />

— — * 3 — —<br />

— * 3 — — —<br />

* 1 [Bliţ] pentru [Balans de alb] nu poate fi selectat.<br />

* 2 [Dezactivat] pentru [Detecţie feţe] nu poate fi selectat.<br />

* 3 [Balans de alb] pentru [Setări variaţie expunere] nu poate fi selectat.<br />

— — — —<br />

— — — — —<br />

— — — —<br />

— — — —<br />

* 3 — — —<br />

* 3 — — —<br />

— — — — —<br />

27 RO


Mod film<br />

Vă <strong>per</strong>mite să înregistraţi filme.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Mod film).<br />

2 Apăsaţi butonul declanșatorului până la capăt.<br />

3 Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi din nou butonul declanșatorului până<br />

la capăt.<br />

zSchimbarea Format film, Calitate imagine sau Dimens.<br />

imag.<br />

Format film: MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t<br />

[Format film] t [AVCHD] sau [MP4] t z pe butonul de<br />

control<br />

Calitate (AVCHD): MENU t (Calitate) t [AVC HD 17M FH] sau [AVC<br />

HD 9M HQ]<br />

Dimens. imag. MENU t (Dimens. imag.) t [MP4 12M], [MP4 6M] sau<br />

(MP4):<br />

[MP4 3M]<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

zPentru filmare rapidă<br />

Când cadranul de selectare mod este setat la altă funcţie decât (Fotografiere<br />

facilă), puteţi începe să înregistraţi filme prin simpla apăsare a butonului MOVIE<br />

(Film).<br />

Buton MOVIE (Film) Pentru a înceta înregistrarea filmului, apăsaţi din butonul<br />

MOVIE (Film).<br />

Elementele de meniu și de setare utilizate pentru<br />

înregistrare sunt cele activate când setaţi cadranul de<br />

selectare a modului la (Mod film).<br />

Index<br />

28 RO


Foto panoramică inteligentă prin<br />

balans<br />

Vă <strong>per</strong>mite să creaţi o imagine panoramică din imaginile compuse.<br />

Feţele și obiectele în mișcare sunt detectate în mod automat.<br />

Cuprins<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (iFoto panoram. prin<br />

balans).<br />

2 Orientaţi aparatul foto spre marginea subiectului,<br />

apoi apăsaţi la maxim butonul declanșatorului.<br />

3 Panoramaţi cu aparatul foto până la capăt,<br />

urmărind indicaţiile de pe ecranul LCD.<br />

Bară de<br />

ghidare<br />

Această parte nu va fi<br />

înregistrată<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Note<br />

• Dacă nu puteţi panorama cu aparatul foto pe întregul subiect în intervalul de timp dat, în<br />

imaginea compusă apare o zonă gri. Dacă se întâmplă acest lucru, mișcaţi aparatul foto rapid<br />

pentru a înregistra o imagine panoramică completă.<br />

• Deoarece mai multe imagini sunt lipite împreună, zona de îmbinare nu va fi înregistrată lin.<br />

• În condiţii de luminozitate scăzută, imaginile panoramice pot fi înceţoșate sau este posibil ca<br />

imaginile să nu fie înregistrate.<br />

• În cazul unei lumini intermitente precum lumina fluorescentă, luminozitatea sau culoarea<br />

imaginii combinate nu este întotdeauna uniformă.<br />

• Când întregul unghi de fotografiere panoramică și unghiul în care aţi fixat focalizarea și<br />

expunerea cu blocare AE/AF sunt foarte diferite în termeni de luminozitate, culoare și focalizare,<br />

înregistrarea nu va fi reușită. Dacă se întâmplă acest lucru, schimbaţi unghiul de blocare și<br />

fotografiaţi încă o dată.<br />

• iFoto panoramică prin balans nu este adecvată în următoarele situaţii:<br />

– Obiecte prea aproape de aparatul foto<br />

– Imagine cu un model care se repetă precum plăcile de faianţă și imagini cu un contrast redus<br />

precum cerul, nisipul plajei sau pajiștea<br />

– Imagine în schimbare continuă precum valuri sau cascade<br />

• Nu puteţi crea imagini panoramice în următoarele situaţii:<br />

– Panoramaţi cu aparatul foto prea repede sau prea lent<br />

– Prea multă mișcare a aparatului foto<br />

Continuare r<br />

29 RO


zSchimbarea direcţiei de fotografiere sau a dimensiunii<br />

unei imagini panoramice<br />

Direcţie<br />

fotografiere:<br />

Dimens. imag.:<br />

MENU t [Direcţie fotografiere] t selectaţi [Dreapta],<br />

[Stânga], [Sus] și [Jos] t z<br />

MENU t [Dimens. imag.] t selectaţi [Standard] sau [Lat] t z<br />

zSfaturi pentru fotografierea unei imagini panoramice<br />

Panoramaţi cu aparatul foto într-un arc de cerc, cu o viteză constantă a mișcării așa<br />

cum se arată pe ecranul LCD. iFoto panoramică prin balans este mai adecvată pentru<br />

subiecţii statici, decât pentru cei în mișcare.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Direcţie verticală<br />

Rază cât mai<br />

mică posibil<br />

Direcţie orizontală<br />

• Stabiliţi scena și apăsaţi declanșatorul la jumătate astfel încât să puteţi bloca expunerea<br />

focalizării și balansul de alb.<br />

• Reglaţi compoziţia cadrului astfel încât o secţiune cu peisaj cât mai variat să se afle în centrul<br />

imaginii.<br />

Index<br />

zRedarea imaginilor panoramice în derulare<br />

Puteţi derula imaginile panoramice apăsând z de pe butonul de control în timp ce<br />

sunt afișate imagini panoramice. Rotiţi butonul W (zoom) pentru a afișa din nou<br />

întreaga imagine.<br />

Arată zona afișată din întreaga<br />

imagine panoramică<br />

Buton o<strong>per</strong>aţie<br />

z<br />

b/B/v/V<br />

W<br />

Descriere<br />

Redă imagini în derulare/<br />

Oprește<br />

Derulează imagini<br />

Afișează întreaga imagine<br />

• Imaginile panoramice sunt redate cu software-ul „PMB” livrat (pagina 123).<br />

• Este posibil să nu se poată defila corect prin imaginile panoramice surprinse cu alte aparate<br />

foto.<br />

30 RO


Fotografiere cu exp. manuală<br />

Puteţi fotografia utilizând expunerea favorită prin setarea manuală a timpului de<br />

expunere și a valorii de deschidere a diafragmei.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Fotografiere cu exp.<br />

manuală).<br />

2 Apăsaţi z pe butonul de control.<br />

3 Selectaţi timpul de expunere și deschiderea diafragmei (valoare F)<br />

utilizând butonul de control.<br />

Buton de control<br />

Caracteristică<br />

z<br />

Revenire<br />

v V<br />

Timp de expunere<br />

b B Diafragmă (valoare F)<br />

• Selectaţi un timp de expunere între 1/1600 și 30 de secunde.<br />

• Când zoomul este setat la maxim pe W, puteţi selecta o diafragmă cu valoare F3,5 sau F8<br />

(când este utilizată cu Filtru cu ND (Densitate neutră) intern).<br />

Când zoomul este setat la maxim pe T, puteţi selecta o diafragmă cu valoare F5,5 sau F13<br />

(când este utilizată cu Filtru cu ND (Densitate neutră) intern).<br />

4 Apăsaţi declanșatorul pentru a înregistra imaginea.<br />

Note<br />

• Dacă nu este obţinută expunerea corectă cu ajutorul setărilor dvs., indicatorii valorilor de setare<br />

de pe ecran vor clipi când declanșatorul este apăsat la jumătate. Puteţi fotografia în această<br />

configuraţie, dar se recomandă reglarea expunerii.<br />

• Bliţul este setat pe [Activat] sau [Dezactivat].<br />

• Nu puteţi selecta timpul de expunere și diafragma (valoarea F) când temporizatorul este setate<br />

pe [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau [Autoportret două <strong>per</strong>soane].<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

zSetarea timpului de expunere și a diafragmei (valoare F)<br />

Diferenţa dintre setări și expunerea corectă oferită de aparatul foto apare ca o<br />

valoare EV pe ecran.<br />

Timp de expunere/diafragmă (valoare F)<br />

Valoarea expunerii<br />

0EV este valoarea cea mai adecvată oferită de aparatul foto.<br />

• Când timpul de expunere este de o secundă sau mai mic, timpul de expunere este indicat de<br />

[”], de exemplu [1”].<br />

• Când setaţi timpul de expunere la o valoare mai mică, se recomandă utilizarea unui trepied<br />

pentru a preveni efectele vibraţiilor.<br />

• Când timpul de expunere devine mai mic decât o anumită valoare, funcţia declanșator lent<br />

NR este activată automat pentru a reduce zgomotul imaginii și [NR] apare pe ecran.<br />

• Dacă selectaţi timpi de expunere reduși, procesarea datelor necesită timp.<br />

31 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Programare auto<br />

Permite fotografierea cu expunerea reglată automat (atât timpul de expunere cât și<br />

valoarea deschiderii). De asemenea puteţi selecta diferite setări, utilizând meniul.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Programare auto).<br />

2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

32 RO


Zoom<br />

Puteţi mări imaginea când fotografiaţi. Funcţia de zoom a aparatului foto poate mări<br />

imaginile de până la 10×.<br />

1 Rotiţi butonul W/T (zoom).<br />

Rotiţi butonul W/T (zoom) la (T) pentru a mări și la (W)<br />

pentru a micșora.<br />

• Rotiţi butonul W/T (zoom) mai încet pentru a obţine un zoom<br />

mai lent. Deplasaţi-l și mai departe pentru a obţine un zoom<br />

mai rapid.<br />

• Când scara de zoom depășește 10×, consultaţi pagina 86.<br />

Partea T<br />

Partea W<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Note<br />

• Zoom-ul este fixat pe partea W când se fotografiază în modul iFoto panoramică prin balans.<br />

• Sunetul funcţionării obiectivului este înregistrat când funcţia zoom este activă în timpul<br />

înregistrării unui film.<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

33 RO


DISP (Setări afișaj pe ecran)<br />

1 Apăsaţi DISP (Setări afișaj pe ecran) pe butonul de control.<br />

2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control.<br />

Cuprins<br />

(Luminos +<br />

numai imagine)<br />

(Luminos +<br />

Date expunere)<br />

(Luminos)<br />

Setează o luminozitate a ecranului mai<br />

mare și afișează numai imagini.<br />

Setează o luminozitate a ecranului mai<br />

mare și afișează informaţiile.<br />

Afișează o imagine înregistrată.<br />

Este afișată și o histogramă.<br />

Setează o luminozitate a ecranului mai<br />

mare și afișează informaţiile.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

(Normal)<br />

Setează o luminozitate standard a ecranului<br />

și afișează informaţiile.<br />

Index<br />

Notă<br />

• Dacă vizualizaţi imagini afară în lumină puternică, măriţi luminozitatea ecranului. Totuși,<br />

capacitatea bateriei poate scădea mai rapid în aceste condiţii.<br />

34 RO


Histogramă<br />

O histogramă este un grafic care indică luminozitatea unei imagini. Afișajul grafic indică<br />

o imagine luminoasă când este orientat spre partea dreaptă și o imagine întunecată când<br />

este orientat spre partea stângă.<br />

A<br />

B<br />

Întunecat Luminos<br />

A Număr de pixeli<br />

B Luminozitate<br />

1 Apăsaţi DISP (Setări afișaj pe ecran) pe butonul de control, apoi selectaţi<br />

[Luminos + Date expunere].<br />

Note<br />

• De asemenea, histograma apare când se redă o singură imagine, dar expunere nu poate fi reglată.<br />

• Histograma nu apare când:<br />

– Se înregistrează filme<br />

– Se redau filme<br />

– Se vizualizează imagini cu orientare verticală<br />

– Se rotesc imagini statice<br />

– Se fotografiază cu iFoto panoramică prin balans<br />

– Se vizualizează imagini fotografiate cu iFoto panoramică prin balans<br />

– Când [Afișare grup rafală] este setat pe [Afișare numai imag. princ.]<br />

• O diferenţă majoră în histograma afișată în timpul fotografierii și redării poate apărea când:<br />

– Bliţul se aprinde și se stinge.<br />

– Timpul de expunere este redus sau mărit.<br />

• Este posibil ca histograma să nu apară pentru imaginile înregistrate cu alte aparate foto.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

35 RO


Bliţ<br />

1 Apăsaţi (Bliţ) pe butonul de control.<br />

2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control.<br />

Cuprins<br />

(Auto)<br />

(Activat)<br />

(Sincronizare<br />

lentă)<br />

(Dezactivat)<br />

Bliţul se activează automat în locaţii întunecoase sau când<br />

există iluminare din spate.<br />

Bliţul acţionează întotdeauna.<br />

Bliţul acţionează întotdeauna.<br />

Timpul de expunere este mic în locuri întunecate pentru a<br />

fotografia în mod clar fundalul care nu este luminat de bliţ.<br />

Bliţul nu acţionează.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Note<br />

• Bliţul se aprinde și se stinge de două ori. Primul bliţ reglează cantitatea de lumină.<br />

• Când bliţul se încarcă, se afișează .<br />

• Nu puteţi utiliza bliţul în timpul fotografierii în mod rafală sau cu variaţie a expunerii.<br />

• În modul Autoreglare inteligentă, Fotografiere facilă, puteţi select doar [Auto] sau [Dezactivat].<br />

• În modul Corecţie contrejour HDR sau Fotografiere cu exp. manuală, pot fi selectate doar<br />

[Activat] sau [Dezactivat].<br />

• Bliţ este setat la [Dezactivat] în următoarele moduri:<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

– În modul iFoto panoramică prin balans<br />

zCând apar „Pete albe circulare” în fotografiile cu bliţ<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Acest lucru este provocat de particule (praf, polen etc.) care plutesc în apropierea<br />

obiectivului. Când sunt accentuate de bliţul aparatului foto, apar ca pete albe<br />

circulare.<br />

Aparat foto<br />

Subiect<br />

Particule (praf, polen etc.) în aer<br />

Cum pot fi reduse „Petele albe circulare”?<br />

• Iluminaţi camera și fotografiaţi subiectul fără bliţ.<br />

• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) din Selectare scenă. ([Dezactivat] este selectat<br />

automat.)<br />

36 RO


Declanșator zâmbet<br />

Când aparatul foto detectează un zâmbet, declanșatorul este eliberat automat.<br />

1 Apăsaţi (Zâmbet) pe butonul de control.<br />

2 Așteptaţi detectarea unui zâmbet.<br />

Când nivelul zâmbetului depășește punctul b de pe<br />

indicator, aparatul foto înregistrează automat imaginile.<br />

Dacă apăsaţi pe butonul declanșatorului cu funcţia<br />

Declanșator zâmbet activată, aparatul foto fotografiază<br />

imaginea apoi revine la modul Declanșator zâmbet.<br />

3 Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou pe<br />

butonul (Zâmbet).<br />

Indicator de sensibilitate a<br />

detecţiei zâmbetului<br />

Note<br />

• Fotografierea cu ajutorul funcţiei Declanșator zâmbet se încheie automat în momentul în care se<br />

umple cardul de memorie sau memoria internă.<br />

• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect în funcţie de condiţii.<br />

• Nu puteţi utiliza funcţia de zoom digital.<br />

• Funcţia Declanșator zâmbet nu este disponibilă în următoarele situaţii:<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

– În modul Corecţie contrejour HDR<br />

– În Modul Film<br />

– În modul iFoto panoramică prin balans<br />

zSfaturi pentru o capturare mai bună a zâmbetelor<br />

Cadru de detecţie feţe<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

1 Nu aco<strong>per</strong>iţi ochii cu bretonul.<br />

Nu umbriţi faţa cu o pălărie, măști, ochelari de<br />

soare etc.<br />

2 Încercaţi să îndreptaţi faţa către cameră și să staţi<br />

cât mai drept putinţă. Ţineţi ochii îngustaţi.<br />

3 Zâmbiţi clar cu gura deschisă. Zâmbetul este mai<br />

ușor de detectat când se văd dinţii.<br />

• Declanșatorul funcţionează când zâmbește orice <strong>per</strong>soană a cărei faţă este detectată.<br />

• Puteţi selecta sau înregistra subiectul prioritar pentru detecţia feţei cu [Detecţie feţe]. Pentru<br />

a realiza detectarea zâmbetului pentru altă faţă, modificaţi faţa prioritară cu z de pe<br />

butonul de control (pagina 66).<br />

• Dacă nu este detectat un zâmbet, setaţi [Sensibilitate detect. zâmbet] din meniul setări.<br />

37 RO


Temporizator<br />

1 Apăsaţi (Temporizator) pe butonul de control.<br />

2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control.<br />

Note<br />

(Dezactivat)<br />

Nu utilizează temporizatorul.<br />

(10 sec) Setează temporizatorul cu întârziere de 10 secunde.<br />

Când apăsaţi pe butonul declanșatorului, becul<br />

temporizatorului se aprinde intermitent și un bip sună până<br />

când declanșatorul este acţionat.<br />

Pentru a anula, apăsaţi din nou.<br />

(2 sec) Setează temporizatorul cu întârziere de 2 secunde.<br />

(Autoportret<br />

o <strong>per</strong>soană)<br />

(Autoportret<br />

două <strong>per</strong>soane)<br />

Setaţi temporizatorul la Autoportret.<br />

Când aparatul foto detectează numărul specificat de feţe, se<br />

aude un bip și declanșatorul acţionează 2 secunde mai târziu.<br />

Nu mișcaţi aparatul foto în acest timp.<br />

• În modul Fotografiere facilă, puteţi selecta numai [10 sec] sau [Dezactivat].<br />

• În Mod film, nu se poate selecta [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau [Autoportret două <strong>per</strong>soane].<br />

• Temporizatorul nu este disponibil când se fotografiază în modul iFoto panoramică prin balans.<br />

zFotografiere automată cu temporizator Autoportret<br />

Orientaţi obiectivul spre dumneavoastră astfel încât faţa să fie reflectată în ecranul<br />

LCD. Aparatul foto detectează subiecţii și apoi acţionează declanșatorul. Aparatul<br />

foto stabilește compoziţia optimă și previne tăierea feţelor pe ecranul LCD.<br />

• De asemenea, puteţi fotografia prin apăsarea butonul<br />

declanșatorului în timpul acestei o<strong>per</strong>aţii.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

zSfaturi pentru evitarea neclarităţii<br />

Dacă mâinile sau corpul se mișcă în timp ce aparatul foto este ţinut în mână, apare<br />

„Mișcarea aparatului foto”. Mișcarea aparatului foto se poate produce frecvent în<br />

condiţii de iluminare slabă sau de timp de expunere mic, cum are fi condiţiile<br />

întâlnite în modul (Portret crepuscul) sau în modul (Crepuscul).<br />

În aceste cazuri, fotografiaţi ţinând cont de următoarele sfaturi.<br />

• Fotografiaţi cu un temporizator cu întârziere<br />

2 secunde și stabilizaţi aparatul foto ţinând<br />

braţele fixe pe lângă corp după apăsarea<br />

butonului declanșatorului.<br />

• Utilizaţi un trepied sau așezaţi aparatul foto pe o<br />

suprafaţă plană pentru a o menţine fixă.<br />

38 RO


Buton Rafală/Variaţie expunere<br />

Puteţi selecta modul de fotografiere în rafală, fotografiere normală (imagine unică) sau<br />

fotografiere cu variaţie expunere.<br />

Puteţi selecta normal (imagine unică) sau fotografiere în rafală în modul [Setări în rafală]<br />

(pagina 52).<br />

1 Selectaţi un mod dorit prin intermediul butonului (Rafală/Variaţie<br />

expunere).<br />

Când apăsaţi butonul (Rafală/Variaţie expunere), setarea este comutată.<br />

Rafală<br />

Unică/Variaţie<br />

expunere<br />

Fotografiază în succesiune când apăsaţi și menţineţi apăsat<br />

declanșatorul.<br />

Puteţi seta viteza de fotografiere în rafală în [Interval fotografiere<br />

în rafală] (pagina 53).<br />

Fotografiază o singură imagine sau imagini în modul variaţie<br />

expunere.<br />

Puteţi selecta valorile pentru expunere în [Setări variaţie<br />

expunere] (pagina 54).<br />

Modul Unică este afișat când [Setări variaţie expunere] este setat<br />

la [Dezactivat].<br />

Modul Variaţie expunere este afișat când [Setări variaţie<br />

expunere] este setat la altă opţiune decât [Dezactivat].<br />

Note<br />

• Butonul Rafală/Variaţie expunere nu este disponibil în următoarele situaţii:<br />

– În modul Fotografiere facilă<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

– În modul Corecţie contrejour HDR<br />

– În Modul Film<br />

– În modul iFoto panoramică prin balans<br />

– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

39 RO


Vizualizarea fotografiilor<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 Selectaţi o imagine cu ajutorul butonului de control.<br />

Cuprins<br />

zVizualizarea imaginilor realizate cu alt aparat foto<br />

Acest aparat foto creează un fișier de bază de date într-un card de memorie și<br />

înregistrează fiecare imagine fotografiată pentru redare ulterioară. Dacă aparatul<br />

foto detectează o imagine care nu a fost înregistrată în fișierul de bază de date din<br />

cardul de memorie, apare ecranul de înregistrare „Au fost găsite fișiere<br />

nerecunoscute Importare fișiere”.<br />

Dacă doriţi să vedeţi imagini neînregistrate, selectaţi [OK] pentru a înregistra<br />

imaginile.<br />

• Pentru înregistrare, utilizaţi un acumulator încărcat complet. Dacă încercaţi să înregistraţi<br />

fișiere neînregistrate utilizând un acumulator descărcat, acumulatorul se poate consuma<br />

complet, determinând eșuarea copierii sau chiar coru<strong>per</strong>ea datelor.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

40 RO


Redare cu zoom<br />

Redă imaginea mărită.<br />

1 Rotiţi butonul (Redare cu zoom) la (T) în timpul<br />

redării imaginilor statice.<br />

Imaginea este mărită de două ori faţă de dimensiunea<br />

anterioară, în centrul fotografiei.<br />

2 Reglaţi poziţia din butonul de control.<br />

3 Schimbaţi scala de zoom cu ajutorul butonului<br />

(Redare cu zoom).<br />

Rotiţi butonul la (T) pentru a mări, la (W) pentru a micșora.<br />

Apăsaţi z pentru a anula redarea cu zoom.<br />

Arată zona afișată din<br />

întreaga imagine<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

zPentru a salva imagini mărite<br />

Puteţi salva o imagine mărită cu ajutorul funcţiei de tăiere.<br />

Apăsaţi pe MENU t [Retușează] t [Tăiere margini (Redimens.)].<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

41 RO


Index imagini<br />

Afișează mai multe imagini simultan.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 Rotiţi butonul (Index) la (W) pentru a afișa ecranul index imagini.<br />

Rotiţi butonul din nou pentru a afișa un ecran index cu un număr și mai mare de<br />

imagini. Apăsaţi butonul din nou pentru a vizualiza imagini cu funcţia Calendar în<br />

timp ce se redă în [Vizualizare dată].<br />

3 Pentru a reveni la ecranul cu o singură imagine, selectaţi o imagine cu<br />

ajutorul butonului de control, apoi apăsaţi pe z.<br />

Notă<br />

• Când cadranul de selectare mod este setat la<br />

imagini în modul index.<br />

(Fotografiere facilă), nu puteţi vizualiza<br />

zAfișarea imaginilor care corespund datei/folderului dorit<br />

Selectaţi bara din stânga cu ajutorul butonului de control,<br />

apoi selectaţi data/folderul dorit cu v/V.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

zVizualizarea imaginilor cu Calendar<br />

Când [Mod vizualizare] este setat la [Vizualizare dată], rotiţi butonul (Index)<br />

pentru a vizualiza imagini cu funcţia Calendar, în timp ce indexul afișează mai multe<br />

imagini.<br />

• Pentru a selecta luna pe care doriţi să o afișaţi, selectaţi / cu<br />

butonul de control, apoi luna dorită.<br />

• Pentru a vizualiza imagini în data selectată din modul index,<br />

selectaţi data cu butonul de control și apăsaţi z.<br />

• Pentru a ieși din Calendar, selectaţi cu butonul de control,<br />

apoi apăsaţi z.<br />

42 RO


Șterge<br />

Permite selectarea imaginilor nedorite pentru a fi șterse. Puteţi șterge imagini de<br />

asemenea din butonul MENU (pagina 78).<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 Buton (Șterge) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Toate din interval<br />

temporal<br />

Toate din acest folder<br />

Toate fiș. AVCHD<br />

Imagini multiple<br />

Această imagine<br />

Toate din acest grup<br />

Toate, în afară de ac.<br />

imag.<br />

Ieșire<br />

Șterge toate imaginile din intervalul de date sau folderul<br />

selectat sau toate filmele AVCHD imediat.<br />

Apăsaţi [OK] t z după pasul 2.<br />

Permite selectarea și ștergerea mai multor imagini.<br />

Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi pe z.<br />

Repetaţi pasul de mai sus până când terminaţi de șters<br />

toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj<br />

pentru a elimina marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Șterge imaginea afișată curent în modul imagine unică.<br />

Șterge simultan toate imaginile din grupul imagini în<br />

rafală selectat.<br />

Apăsaţi [OK] t z după pasul 2.<br />

Șterge imaginile din grupul imagini în rafală, altele decât<br />

imaginea selectată în modul Afișare grup rafală.<br />

Apăsaţi [OK] t z după pasul 2.<br />

Anulează ștergerea.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Note<br />

• În modul Vizualizare facilă, puteţi șterge doar imaginea afișată curent.<br />

• Când memoria internă este utilizată pentru a înregistra imagini, modul Vizualizare este setat la<br />

Vizualizare folder și imaginile statice și filmele sunt afișate în același folder.<br />

Continuare r<br />

43 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

zPuteţi comuta între modul index și imagine unică la<br />

selectarea imaginilor<br />

Rotiţi butonul (T) al butonului W/T (zoom) în modul<br />

index pentru a reveni la modul imagine unică și rotiţi<br />

butonul (Index) (W) în modul imagine unică pentru a<br />

reveni la modul index.<br />

• Puteţi, de asemenea, să comutaţi între modul index și imagine<br />

unică în [Protejează], [DPOF] sau [Imprimare].<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

44 RO


Vizualizare filme<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 Selectaţi un film cu ajutorul butonului de control.<br />

3 Apăsaţi z.<br />

Redarea filmului începe.<br />

Cuprins<br />

Buton de control<br />

z<br />

B<br />

b<br />

V<br />

Funcţie redare<br />

Stop<br />

Derulare rapidă înainte<br />

Derulare rapidă înapoi<br />

Afișează panoul de control<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Notă<br />

• Este posibil să nu puteţi reda anumite imagini realizate cu alte aparate foto.<br />

Afișarea panoului de control<br />

Afișaţi panoul de control și puteţi controla redarea lentă a filmului și puteţi regla<br />

volumul.<br />

1 Apăsaţi V pe butonul de control.<br />

Apare panoul de control.<br />

2 Selectaţi un buton dorit cu b/B și apăsaţi z.<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Butonul<br />

Funcţii disponibile<br />

Derulare înapoi<br />

Redare/Stop<br />

Derulare rapidă înainte<br />

Redare lentă<br />

Control volum<br />

Închidere panou de control<br />

Continuare r<br />

45 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

zDespre ecranul de vizualizare a filmelor<br />

Selectaţi imaginea pe care doriţi să o afișaţi cu b/B de pe butonul de control și<br />

apăsaţi z.<br />

Bara Redare apare și puteţi verifica o poziţie de redare a unui film.<br />

Bara Redare<br />

, , , sau apare pe ecranul de vizualizare<br />

a filmelor.<br />

Pictograma afișată poate varia în funcţie de dimensiunea și calitatea<br />

imaginii.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

46 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Direcţie fotografiere<br />

Setează direcţia pentru a panorama cu aparatul foto când fotografiaţi imagini cu iFoto<br />

panoramică prin balans.<br />

1 MENU t (Direcţie fotografiere) t direcţia dorită<br />

Cuprins<br />

(Dreapta)<br />

(Stânga)<br />

(Sus)<br />

(Jos)<br />

Panoramaţi de la stânga spre dreapta.<br />

Panoramaţi de la dreapta spre stânga.<br />

Panoramaţi de jos în sus.<br />

Panoramaţi de sus în jos.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

47 RO


Dimens. imag./Calitate<br />

Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului de imagine care este înregistrat<br />

atunci când realizaţi o imagine.<br />

Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât mai multe detalii vor fi reproduse<br />

atunci când imaginea este imprimată pe hârtie format mare. Cu cât este mai mică<br />

dimensiunea imaginii, cu atât mai multe imagini pot fi înregistrate.<br />

1 MENU t (Dimens. imag.) sau (Calitate) t dimensiune dorită<br />

Când realizaţi fotografii<br />

Dimensiune Specificaţii pentru utilizare<br />

imagine<br />

(3648×2736) Pentru imprimări până la<br />

dimensiunea A3+<br />

(2592×1944) Pentru imprimări până la<br />

dimensiunea L/2L/A4<br />

Nr. de<br />

imagini<br />

Mai puţine<br />

Imprimare<br />

Fin<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

(640×480) Pentru atașamente în mesaje e-mail<br />

(3648×2056) Pentru vizualizare pe un televizor<br />

de înaltă definiţie și pentru<br />

imprimări de dimensiune A4<br />

Mai multe<br />

Mai puţine<br />

Brut<br />

Fin<br />

Index<br />

(1920×1080) Pentru vizualizare pe un televizor<br />

HD<br />

Mai multe<br />

Brut<br />

Notă<br />

• Când imprimaţi imagini înregistrate la raportul de aspect 16:9, ambele margini pot fi tăiate.<br />

În modul Fotografiere facilă<br />

Mare<br />

Mică<br />

Realizaţi imagini la dimensiunea [10M].<br />

Realizaţi imagini la dimensiunea [5M].<br />

48 RO


Când se fotografiază imagini Foto panoramică<br />

inteligentă prin balans<br />

(Standard)<br />

(Orizontal: 4912×1080)<br />

(Vertical: 3424×1920)<br />

(Lat)<br />

(Orizontal: 7152×1080)<br />

(Vertical: 4912×1920)<br />

Când realizaţi filme<br />

Fotografiază imagini utilizând dimensiunea<br />

standard.<br />

Fotografiază imagini utilizând dimensiunea<br />

pe tot ecranul.<br />

Cu cât este mai mare dimensiunea imaginii, cu atât calitatea imaginii este mai înaltă. Cu<br />

cât este mai mare cantitatea de date utilizate pe secundă (rată de bit medie), cu atât mai<br />

înceată este redarea imaginii.<br />

Selectaţi un format de înregistrare film atingând MENU t (Setări) t (Setări<br />

fotografiere) t [Format film] în modul înregistrare (pagina 83).<br />

Format înregistrare film (AVCHD)<br />

Filmele realizate cu acest aparat foto vor fi înregistrate în format AVCHD, aproximativ<br />

60 câmpuri/sec (dispozitive compatibile cu 1080 60i) sau 50 câmpuri/sec (dispozitive<br />

compatibile cu 1080 50i), în modul întrepătruns, cu Dolby Digital audio, format AVCHD.<br />

Calitatea filmelor<br />

Rată de bit Descriere<br />

medie<br />

AVC HD 17M FH 17 Mbps Înregistrează la o calitate maximă a<br />

imaginii de 1920 × 1080<br />

AVC HD 9M HQ 9 Mbps Înregistrează la o calitate ridicată a<br />

imaginii de 1440 × 1080<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Format înregistrare film (MP4)<br />

Filmele realizate cu acest aparat foto sunt înregistrate în format MPEG-4, la aproximativ<br />

30 cadre/sec (dispozitive compatibile cu 1080 60i) sau aproximativ 25 cadre/sec<br />

(dispozitive compatibile cu 1080 50i), în modul progresiv, cu AAC audio, format mp4.<br />

Dimensiune imagine film Rată de bit Descriere<br />

medie<br />

MP4 12M 12 Mbps Înregistrează la 1440 × 1080<br />

MP4 6M 6 Mbps Înregistrează la 1280 × 720<br />

MP4 3M 3 Mbps Fotografiază la dimensiune VGA<br />

Notă<br />

• O imagine fotografiată de la distanţă rezultă atunci când este selectată dimensiunea imaginii<br />

[MP4 3M].<br />

Continuare r<br />

49 RO


zDespre „calitate imagine” și „dimensiune imagine”<br />

O imagine digitală este alcătuită dintr-o colecţie de puncte mici numite pixeli.<br />

Dacă aceasta conţine un număr mare de pixeli, imaginea se mărește, ocupă mai mult<br />

spaţiu în memorie, iar imaginea este afișată cu detalii fine. „Dimensiunea imaginii”<br />

este indicată de numărul de pixeli. Deși nu puteţi vedea diferenţele pe ecranul<br />

aparatului foto, detaliile fine și timpul de procesare a datelor diferă când imaginea<br />

este imprimată sau afișată pe ecranul unui computer.<br />

Descrierea pixelilor și a dimensiunii imaginii<br />

1 Dimensiune imagine: 10M<br />

3648 pixeli × 2736 pixeli = 9.980.928 pixeli<br />

2 Dimensiune imagine: VGA<br />

640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli<br />

Pixeli<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Pixel<br />

Mulţi pixeli<br />

(Calitate bună a imaginii și dimensiune mare a<br />

fișierului)<br />

Puţini pixeli<br />

(Calitate brută a imaginii, dar dimensiune redusă a<br />

fișierului)<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

50 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Setare GPS (doar <strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să setaţi opţiuni GPS din MENU în modul Fotografiere facilă.<br />

Consultaţi pagina 104 pentru detalii.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Fotografiere facilă).<br />

2 MENU t [Setare GPS] t z pe butonul de control<br />

3 Modul dorit t z<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Senzorul de direcţie GPS este activat.<br />

Senzorul de direcţie GPS nu este activat.<br />

Dacă nu înregistraţi informaţiile privind direcţia și locaţia,<br />

setaţi Setare GPS.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

51 RO


Setări în rafală<br />

Puteţi selecta Unică (imagine unică) sau Rafală ca mod de fotografiere.<br />

1 MENU t (Setări în rafală) t modul dorit<br />

Cuprins<br />

(Unică)<br />

(Rafală)<br />

Înregistrează o imagine unică.<br />

Înregistrează maxim 10 imagini succesive când ţineţi apăsat<br />

butonul declanșatorului.<br />

Note<br />

• Fotografierea în rafală nu este disponibilă în timp ce se utilizează<br />

Fotografiere facilă, Anti-neclaritate în mișcare, Corecţie contrejour<br />

HDR, Mod Film, iFoto panoramică prin balans sau Declanșator<br />

zâmbet.<br />

• Bliţul este setat pe [Dezactivat].<br />

• Când înregistraţi cu temporizatorul, se înregistrează o serie de<br />

maxim cinci imagini.<br />

• Intervalul de înregistrare devine mai mare, în funcţie de setarea<br />

pentru dimensiunea imaginii.<br />

• Când nivelul bateriei este scăzut sau când memoria internă sau<br />

cardul de memorie este plin, modul Rafală se oprește.<br />

• [Focalizare], [Balans de alb] și [EV] se reglează pentru prima<br />

imagine, aceste setări fiind utilizate și pentru celelalte imagini.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

52 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Interval fotografiere în rafală<br />

Selectează numărul de imagini pe secundă înregistrate pentru fotografiere în Rafală.<br />

1 MENU t (Interval fotografiere în rafală) t modul dorit<br />

Cuprins<br />

(Ridicat)<br />

(Mediu)<br />

(Redus)<br />

Înregistrează până la 10 imagini pe secundă succesiv.<br />

Înregistrează până la 5 imagini pe secundă succesiv.<br />

Înregistrează până la 2 imagini pe secundă succesiv.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

53 RO


Setări variaţie expunere<br />

Puteţi seta tipul de fotografiere cu variaţie expunere. În modul fotografiere cu variaţie<br />

expunere puteţi înregistra o serie de 3 imagini cu setare modificată. Puteţi selecta apoi<br />

cea mai reușită imagine.<br />

Cuprins<br />

1 MENU t (Setări variaţie expunere) t modul dorit<br />

(Dezactivat)<br />

(EXP±0.3)<br />

(EXP±0.7)<br />

(EXP±1.0)<br />

(Balans de<br />

alb)<br />

Nu utilizează fotografierea cu variaţie expunere.<br />

Înregistrează o serie de 3 imagini cu expunere modificată în<br />

următoarea ordine: luminos, standard și întunecat.<br />

Cu cât este mai mare valoarea pasului pentru variaţie<br />

expunere, cu atât este mai mare modificarea valorii expunerii.<br />

Înregistrează o serie de 3 imagini cu balans de alb modificat în<br />

următoarea ordine: ton culoare curent, spre albastru și spre<br />

roșu.<br />

• Când setaţi [Balans de alb] la altă opţiune decât [Auto], tonul<br />

culorii este modificat pe baza balansului de alb selectat.<br />

Note<br />

• Nu puteţi selecta [Balans de alb] când cadranul de selectare mod este setat pe<br />

scenă).<br />

• Nu puteţi selecta [Setări variaţie expunere] în următoarele cazuri:<br />

– În modul Autoreglare inteligentă<br />

– În modul Fotografiere facilă<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

– În modul Corecţie contrejour HDR<br />

– În Modul Film<br />

– În modul iFoto panoramică prin balans<br />

– Când [Setări în rafală] este setat pe [Rafală]<br />

– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

(Selectare<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

54 RO


EV<br />

Expunerea poate fi reglată manual în 1/3 trepte EV, într-un interval de –2.0 EV și<br />

+2.0 EV.<br />

1 MENU t (EV) t setare EV dorită<br />

Note<br />

• În modul Fotografiere facilă, Fotografiere cu exp. manuală sau Corecţie contrejour HDR,<br />

setarea [EV] nu poate fi modificată.<br />

• Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii de luminozitate extrem de ridicată sau de scăzută, sau<br />

când utilizaţi bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.<br />

zReglarea expunerii pentru imagini mai atractive<br />

Supraexpunere = prea multă lumină<br />

Imagine albicioasă<br />

Setare EV mai joasă –<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Expunere corectă<br />

Setare EV mai ridicată +<br />

Expunere insuficientă = prea puţină lumină<br />

Imagine mai întunecată<br />

Index<br />

55 RO


ISO<br />

Reglează sensibilitatea la lumină când aparatul foto este setat la Programare auto,<br />

Fotografiere cu exp. manuală sau (Înreg. avansată sport) în Selectare scenă.<br />

1 MENU t (ISO) t modul dorit<br />

(Auto)<br />

/ / /<br />

/ /<br />

Setează automat sensibilitatea ISO.<br />

Puteţi reduce estomparea imaginii în spaţiile întunecate sau în<br />

cazul subiectelor în mișcare prin creșterea sensibilităţii ISO<br />

(selectaţi un număr mai mare).<br />

Note<br />

• Nu puteţi selecta [ISO AUTO] în modul Fotografiere cu exp. manuală.<br />

• Puteţi selecta doar dintre [ISO AUTO], [ISO 125] la [ISO 800] în modul Rafală/Variaţie<br />

expunere sau (Înreg. avansată sport) în Selectare scenă.<br />

zReglarea sensibilităţii ISO (Index expunere recomandată)<br />

ISO sensibilitatea este o estimare vitezei pentru mediile de înregistrare care includ<br />

un senzor de imagine care primește lumină. Chiar și când expunerea este aceeași,<br />

imaginile diferă în funcţie de sensibilitatea ISO.<br />

Sensibilitate ISO ridicată<br />

Înregistrează o imagine luminoasă chiar și în spaţiile întunecate,<br />

în timp ce mărește timpul de expunere pentru a reduce<br />

neclaritatea.<br />

Cu toate acestea, imaginea tinde să fie <strong>per</strong>turbată de zgomot.<br />

Sensibilitate ISO scăzută<br />

Înregistrează o imagine mai fină.<br />

Cu toate acestea, când expunerea este insuficientă, imaginea<br />

poate deveni mai întunecată.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

56 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

zSfaturi pentru evitarea neclarităţii<br />

Chiar dacă aparatul foto este fix, subiectul se mișcă în timpul expunerii și este captat<br />

estompat la apăsarea butonului declanșatorului. Mișcarea aparatului foto este redusă<br />

automat, cu toate acestea, funcţia nu reduce efectiv estomparea subiectului.<br />

Estomparea subiectului apare frecvent în condiţii de luminozitate scăzută sau timp<br />

de expunere mic.<br />

În aceste cazuri, fotografiaţi ţinând cont de următoarele sfaturi.<br />

• Selectaţi o sensibilitate ISO mai mare pentru a<br />

mări timpul de expunere și apăsaţi pe butonul<br />

declanșator înainte ca subiectul să se miște.<br />

• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) din<br />

Selectare scenă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

57 RO


Balans de alb<br />

Reglează tonurile de culoare conform condiţiilor de lumină ambiantă. Utilizaţi această<br />

funcţie în cazul în care culoarea imaginii apare nefirească.<br />

1 MENU t (Balans de alb) t modul dorit<br />

(Auto)<br />

(Zi)<br />

(Înnorat)<br />

(Balans de alb<br />

fluorescent 1)<br />

(Balans de alb<br />

fluorescent 2)<br />

(Balans de alb<br />

fluorescent 3)<br />

n<br />

(Incandescent)<br />

(Bliţ)<br />

Reglează automat balansul de alb, astfel încât culorile să apară<br />

naturale.<br />

Se reglează pentru condiţii exterioare pentru zi frumoasă,<br />

imagini de seară, scene nocturne, semne neon, artificii, etc.<br />

Se reglează pentru cer înnorat sau pentru o locaţie umbrită.<br />

[Balans de alb fluorescent 1]: Se reglează pentru iluminare<br />

albă fluorescentă.<br />

[Balans de alb fluorescent 2]: Se reglează pentru iluminare<br />

albă fluorescentă, naturală.<br />

[Balans de alb fluorescent 3]: Se reglează pentru iluminare<br />

albă fluorescentă de zi.<br />

Se reglează pentru locuri aflate sub o lampă cu incandescenţă<br />

sau sub lumină puternică, cum ar fi un studio foto.<br />

Se reglează pentru condiţii de bliţ.<br />

(O apăsare) Reglează balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.<br />

Culoarea albă memorată în mod [Setează o apăsare] este<br />

referinţa pentru alb. Utilizaţi acest mod când [Auto] sau alte<br />

moduri nu pot seta corect culoarea.<br />

(Setează o<br />

apăsare)<br />

Memorează albul de referinţă care va fi utilizat în modul [O<br />

apăsare].<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Note<br />

• [Balans de alb] nu poate fi reglat în modurile Autoreglare inteligentă sau Fotografiere facilă.<br />

• Nu puteţi selecta [Balans de alb] în modul Corecţie contrejour HDR, dacă bliţul este setat la<br />

[Activat].<br />

• [Bliţ] în [Balans de alb] nu poate fi reglat în următoarele situaţii:<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

– Când Selectare scenă este setat pe modul (Sensibilitate înaltă).<br />

– În Modul Film<br />

– În modul iFoto panoramică prin balans<br />

• Sub lumini fluorescente care pâlpâie, este posibil ca funcţia balans de alb să nu funcţioneze<br />

corect, deși selectaţi [Balans de alb fluorescent 1], [Balans de alb fluorescent 2] sau [Balans de alb<br />

fluorescent 3].<br />

• Când fotografiaţi cu bliţ într-un alt mod în afară de [Bliţ], [Balans de alb] este setat pe [Auto].<br />

• Când bliţul este [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb poate fi reglat doar la [Auto],<br />

[Bliţ], [O apăsare] sau [Setează o apăsare].<br />

• [Setează o apăsare] nu se poate selecta în timp ce se încarcă bliţul.<br />

58 RO


Pentru a capta albul de referinţă în modul<br />

[Setează o apăsare]<br />

1 Încadraţi un obiect alb cum ar fi o bucată de hârtie care umple ecranul, în<br />

aceleași condiţii de iluminare în care aţi fotografia subiectul.<br />

2 MENU t (Balans de alb) t [Setează o apăsare] t z pe butonul<br />

de control<br />

Momentan ecranul devine negru și după ce balansul de alb a fost reglat și stocat în<br />

memorie, ecranul de înregistrare apare din nou.<br />

Note<br />

• Dacă indicatorul se aprinde și se stinge în timpul fotografierii, balansul de alb nu este setat<br />

încă sau nu poate fi setat. Utilizaţi balansul de alb automat.<br />

• Nu mișcaţi și nu loviţi aparatul foto în timp ce [Setează o apăsare] este în curs.<br />

• Când modul bliţ este setat la [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb este reglat la<br />

starea bliţului sursă.<br />

zEfectele condiţiilor de iluminare<br />

Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminare.<br />

Tonurile de culoare sunt reglate automat, dar puteţi regla manual tonurile de culoare<br />

utilizând funcţia Balans de alb.<br />

Vreme/iluminare Lumină zi Noros Fluorescent Incandescent<br />

Caracteristicile Albă (standard) Albăstrie Tentă de verde Roșiatică<br />

luminii<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

59 RO


Focalizare<br />

Puteţi modifica metoda de focalizare. Utilizaţi meniul când este dificil să obţineţi<br />

focalizarea corectă în modul focalizare automată.<br />

AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea.<br />

Cuprins<br />

1 MENU t (Focalizare) t modul dorit<br />

(Multi AF)<br />

(AF central)<br />

Focalizează automat pe un subiect<br />

calculând distanţa până la mai multe<br />

puncte din zona de focalizare.<br />

Când apăsaţi pe butonul declanșator<br />

până la jumătate în modul realizare<br />

fotografie, un cadru verde este afișat în Zonă de focalizare AF<br />

jurul suprafeţei focalizate.<br />

• Când funcţia Detecţie feţe este activă, AF acţionează cu prioritate<br />

asupra feţelor.<br />

Focalizează automat pe un subiect<br />

poziţionat în centrul zonei de focalizare.<br />

Utilizând această facilitate împreună cu<br />

funcţia AF blocat, veţi putea compune<br />

imaginea așa cum doriţi.<br />

Zonă de focalizare AF<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

(Punct AF)<br />

Focalizează automat pe un subiect de<br />

dimensiuni foarte mici sau pe o zonă<br />

extrem de restrânsă. Utilizând această<br />

facilitate împreună cu funcţia AF blocat,<br />

veţi putea compune imaginea așa cum<br />

doriţi. Ţineţi aparatul foto nemișcat<br />

astfel încât să nu aliniaţi greșit subiectul<br />

și zona de focalizare AF.<br />

Zonă de focalizare AF<br />

Index<br />

Note<br />

• Când utilizaţi [Zoom digital] sau [Sursă luminoasă AF], zona de focalizare AF este dezactivată și<br />

apare ca o linie punctată. În acest caz, aparatul foto încearcă să focalizeze pe subiecte din centrul<br />

ecranului.<br />

• Când modul focalizare este setat pe altă funcţie în afară de [Multi AF], nu puteţi utiliza funcţia<br />

Detecţie feţe.<br />

• Modul focalizare este fixat la [Multi AF] în următoarele situaţii:<br />

– În modul Autoreglare inteligentă<br />

– În modul Fotografiere facilă<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

– În Modul Film<br />

– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

– Când temporizatorul este setat pe [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau [Autoportret două <strong>per</strong>soane]<br />

Continuare r<br />

60 RO


zFocalizare pe subiecte aproape de marginea ecranului<br />

Dacă subiectul este defocalizat, procedaţi astfel:<br />

Zonă de<br />

focalizare AF<br />

Indicator<br />

blocare AE/AF<br />

1Recompuneţi imaginea astfel încât subiectul<br />

să fie centrat în zona de focalizare AF și<br />

apăsaţi pe butonul declanșator până la<br />

jumătate pentru a focaliza pe subiect (blocare<br />

AF).<br />

2Când indicatorul de blocare AE/AF nu se mai<br />

aprinde intermitent și rămâne activat, reveniţi<br />

la imaginea compusă integral și apăsaţi<br />

complet pe butonul declanșator.<br />

• Cât timp nu apăsaţi pe butonul declanșator până jos,<br />

puteţi relua procedura de câte ori este necesar.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

61 RO


Mod măsurare<br />

Selectează modul de măsurare care stabilește ce parte a subiectului trebuie măsurată<br />

pentru a determina expunerea.<br />

1 MENU t (Mod măsurare) t modul dorit<br />

Cuprins<br />

(Multi)<br />

(Centru)<br />

(Punct)<br />

Face o împărţire pe mai multe regiuni și măsoară fiecare<br />

regiune. Aparatul foto stabilește o expunere echilibrată<br />

(Măsurare multi-segment).<br />

Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea pe baza<br />

luminozităţii subiectului din centru (Măsurare ponderat<br />

centrală).<br />

Măsoară doar o parte a subiectului<br />

(Măsurare în punct). Această funcţie<br />

este utilă când subiectul este<br />

iluminat din spate sau când există un<br />

contrast puternic între subiect și<br />

fundal.<br />

Reticule de măsurare în<br />

punct<br />

Se poziţionează pe subiect<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Note<br />

• În Mod film, nu se poate selecta [Punct].<br />

• Dacă setaţi Mod măsurare pe altă opţiune în afară de [Multi], funcţia Detecţie feţe nu poate fi<br />

utilizată.<br />

• Modul măsurare este fixat la [Multi] în următoarele situaţii:<br />

– În modul Autoreglare inteligentă<br />

– În modul Fotografiere facilă<br />

– În modul Corecţie contrejour HDR<br />

– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

– Când temporizatorul este setat pe [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau [Autoportret două <strong>per</strong>soane]<br />

Index<br />

62 RO


Recunoaștere scenă<br />

În modul Autoreglare inteligentă, aparatul foto detectează automat condiţiile de<br />

fotografiere și apoi realizează fotografia. Când este detectată o mișcare, sensibilitatea<br />

ISO crește în funcţie de mișcare pentru a reduce estomparea subiectului (Detectare<br />

mișcare).<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Autoreglare inteligentă).<br />

2 MENU t (Recunoaștere scenă) t modul dorit<br />

(Auto)<br />

(Avansat)<br />

Exemplu de imagine în care s-a activat<br />

(Lumină fundal).<br />

Pictogramă Recunoaștere scenă și ghid<br />

Aparatul foto recunoaște următoarele tipuri de<br />

scene. Când aparatul foto stabilește scena optimă,<br />

acesta afișează pictograma și ghidajul<br />

corespunzătoare.<br />

(Crepuscul), (Portret crepuscul),<br />

(Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină<br />

fundal), (Portret cu lumină fundal),<br />

(Peisaj), (Macro), (Portret)<br />

Când aparatul foto recunoaște scena, acesta comută pe<br />

setările optime și fotografiază imaginea.<br />

Când aparatul foto recunoaște scena, acesta comută pe<br />

setările optime. Dacă aparatul foto recunoaște (Crepuscul),<br />

(Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol. trepied),<br />

(Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal), acesta<br />

modifică automat setarea și fotografiază o altă imagine.<br />

• Când fotografiaţi două imagini consecutiv, semnul + de pe<br />

pictograma devine verde.<br />

• Când sunt înregistrate două cadre, cele două imagini sunt afișate<br />

alăturat imediat după fotografiere.<br />

• Când se afișează [Reducere ochi închiși], sunt înregistrate automat<br />

2 imagini, iar imaginea cu ochi deschiși este selectată automat.<br />

Pentru detalii privind funcţia Reducere ochi închiși, consultaţi „Ce<br />

este funcţia Reducere ochi închiși?”.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Note<br />

• Recunoașterea scenei nu funcţionează când utilizaţi zoom digital.<br />

• Recunoaștere scenă este fixat la [Auto] în următoarele situaţii:<br />

– În timpul fotografierii în rafală<br />

– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

– Când temporizatorul este setat pe [Autoportret o <strong>per</strong>soană] și [Autoportret două <strong>per</strong>soane]<br />

• Setările disponibile ale bliţului sunt [Auto] și [Dezactivat].<br />

• Uneori, scenele (Crepuscul cu fol. trepied) nu pot fi recunoscute într-un mediu în care<br />

vibraţiile sunt transferate în aparatul foto chiar și când este fixat pe un trepied.<br />

• Uneori rezultă un declanșator lent atunci când o scenă este recunoscută ca (Crepuscul cu fol.<br />

trepied). Ţineţi aparatul foto nemișcat în timpul fotografierii.<br />

• Este posibil ca aceste scene să nu fie recunoscute, în funcţie de situaţie.<br />

Continuare r<br />

63 RO


zFotografiind de două ori, alegerea celei mai bune imagini<br />

ulterior este mai avantajoasă! ([Avansat])<br />

În [Avansat], când aparatul foto recunoaște o scenă dificil de fotografiat<br />

( (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină<br />

fundal) și (Portret cu lumină fundal)), acesta schimbă setările după cum urmează<br />

și înregistrează două imagini cu diferite efecte, <strong>per</strong>miţându-vă să selectaţi pe cea pe<br />

care o doriţi.<br />

Prima imagine*<br />

A doua imagine<br />

Fotografiază în Sincronizare lentă Fotografiază cu sensibilitate mărită și mișcare<br />

redusă<br />

Fotografiază în Sincronizare lentă cu Fotografiază cu sensibilitate mărită cu faţa ca<br />

faţa pe care acţionează bliţul ca ghid ghid și mișcare redusă<br />

Fotografiază în Sincronizare lentă Fotografiază cu timp de expunere și mai mic<br />

fără a mări sensibilitatea<br />

Fotografiază cu bliţ<br />

Fotografiază cu luminozitate și contrast<br />

fundal reglate<br />

Fotografiază cu faţa pe care acţionează Fotografiază cu luminozitate și contrast între<br />

bliţul ca ghid<br />

faţă și fundal reglate<br />

* Când bliţul este setat pe [Auto].<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

zCe este funcţia Reducere ochi închiși?<br />

Când este setată la [Avansat], aparatul foto înregistrează automat două imagini<br />

consecutive* când recunoaște (Portret). Aparatul foto va selecta, afișa și<br />

înregistra automat imaginea în care ochii nu clipesc. Dacă ochii sunt închiși în ambele<br />

imagini, se afișează mesajul „Ochi închiși detectaţi”.<br />

* cu excepţia momentului când bliţul acţionează/când timpul de expunere este mic<br />

Index<br />

64 RO


Sensibilitate detect. zâmbet<br />

Setează sensibilitatea funcţiei Declanșator zâmbet pentru detectarea zâmbetelor.<br />

1 MENU t (Sensibilitate detect. zâmbet) t modul dorit<br />

Note<br />

(Zâmbet larg)<br />

(Zâmbet<br />

normal)<br />

(Zâmbet<br />

ușor)<br />

Detectează un zâmbet larg.<br />

Detectează un zâmbet normal.<br />

Detectează chiar și un zâmbet ușor.<br />

• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect în funcţie de condiţii.<br />

• [Sensibilitate detect. zâmbet] nu poate fi reglat în următoarele situaţii:<br />

– În modul Fotografiere facilă<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

– În modul Corecţie contrejour HDR<br />

– În Modul Film<br />

– În modul iFoto panoramică prin balans<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

65 RO


Detecţie feţe<br />

Detectează feţele subiectelor și reglează automat focalizarea, bliţul, expunerea, balansul<br />

de alb și reducerea efectului de ochi roșii.<br />

Cadru de detecţie a feţelor (portocaliu)<br />

Când aparatul foto detectează mai mult de un subiect, acesta va stabili care este<br />

subiectul principal și va seta focalizarea după prioritate. Cadrul de detecţie feţe<br />

pentru subiectul principal va deveni portocaliu. Rama pentru care este setată<br />

focalizarea va deveni verde dacă apăsaţi pe butonul declanșator până la jumătate.<br />

Cadru de detecţie a feţelor (alb)<br />

1 MENU t (Detecţie feţe) t modul dorit<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

(Dezactivat)<br />

(Auto)<br />

(Prioritate<br />

copil)<br />

(Prioritate<br />

adult)<br />

Nu utilizează funcţia Detecţie feţe.<br />

Selectează faţa pe care trebuie să focalizeze automat aparatul<br />

foto.<br />

Detectează și fotografiază cu prioritate pe faţa unui copil.<br />

Detectează și fotografiază cu prioritate pe faţa unui adult.<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Note<br />

• [Detecţie feţe] nu poate fi selectat în următoarele situaţii:<br />

– În modul Fotografiere facilă<br />

– În Modul Film<br />

– În modul iFoto panoramică prin balans<br />

• Nu puteţi selecta [Dezactivat] când temporizatorul este setat pe [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau<br />

[Autoportret două <strong>per</strong>soane].<br />

• Puteţi selecta [Detecţie feţe] numai dacă modul de focalizare este setat pe [Multi AF] sau când<br />

modul de măsurare este setat pe [Multi].<br />

• Funcţia Detecţie feţe nu funcţionează în timpul utilizării zoom-ului digital.<br />

• Pot fi detectate maxim 8 feţe ale subiectelor.<br />

• Este posibil ca adulţii și copiii să nu poată fi recunoscuţi corect în funcţie de condiţii.<br />

• În timpul fotografierii cu Declanșator zâmbet, funcţia [Detecţie feţe] este setată automat pe<br />

[Auto] chiar dacă este setată pe [Dezactivat].<br />

Index<br />

Continuare r<br />

66 RO


zÎnregistrarea feţei prioritate (Memorie faţă selectată)<br />

În mod normal, aparatul foto selectează automat faţa pe care va focaliza conform<br />

setării [Detecţie feţe], dar puteţi de asemenea să selectaţi și să înregistraţi o faţă<br />

căreia îi veţi acorda prioritate.<br />

Cuprins<br />

Cadru prioritate feţe dezactivat<br />

1Apăsaţi pe z de pe butonul de control în timpul detecţiei de feţe. Prima faţă din<br />

stânga este înregistrată ca faţa prioritară și rama se modifică din într-o ramă<br />

portocalie ( ).<br />

2De fiecare dată când apăsaţi pe z, faţa care are prioritate se mută la dreapta cu o<br />

faţă. Apăsaţi pe z în mod repetat până când rama portocalie ( ) se află pe faţa<br />

pe care doriţi să o înregistraţi.<br />

3Pentru a anula înregistrarea feţei (Dezactivat), mutaţi rama portocalie pe prima<br />

faţă din dreapta, apoi apăsaţi pe z din nou.<br />

• Când scoateţi bateria din aparatul foto, înregistrarea feţei este resetată.<br />

• Când faţa înregistrată dispare de pe ecranul LCD, aparatul foto revine la setarea selectată<br />

de [Detecţie feţe]. Când faţa înregistrată este afișată din nou pe ecranul LCD, aparatul foto<br />

focalizează pe faţa înregistrată.<br />

• Este posibil ca faţa înregistrată să nu poată fi detectată corect, în funcţie de luminozitatea<br />

mediului, coafura subiectului etc. În acest caz, înregistraţi faţa din nou în condiţiile în care va<br />

fi fotografiată imaginea.<br />

• Când este utilizată funcţia Declanșator zâmbet cu cadrul de detecţie feţe înregistrat,<br />

detectarea zâmbetului este realizată numai pe faţa înregistrată.<br />

• Nu puteţi înregistra faţa prioritară în modul Fotografiere facilă, mod Fotografiere cu exp.<br />

manuală sau când temporizatorul este setat la [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau [Autoportret<br />

două <strong>per</strong>soane].<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

67 RO


Reducere ochi închiși<br />

Când Selectare scenă este setat la (Instantaneu estompat) în timp ce înregistraţi o<br />

imagine, aparatul foto înregistrează automat două imagini consecutive. Aparatul foto va<br />

selecta, afișa și înregistra automat imaginea în care ochii nu clipesc.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Selectare scenă).<br />

2 Selectaţi (Instantaneu estompat).<br />

3 MENU t (Reducere ochi închiși) t modul dorit<br />

(Auto)<br />

(Dezactivat)<br />

Când funcţia Detecţie feţe este activă, funcţia Reducere ochi<br />

închiși acţionează astfel încât să fie înregistrate imagini în care<br />

subiectul are ochii deschiși.<br />

Nu utilizează funcţia Reducere ochi închiși.<br />

Note<br />

• [Reducere ochi închiși] nu funcţionează în următoarele situaţii:<br />

– Când utilizaţi bliţul<br />

– Când este selectat modul Rafală/Variaţie expunere<br />

– Când funcţia Detecţie feţe nu este activă<br />

– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

• Uneori, funcţia Reducere ochi închiși nu este activă în funcţie de situaţie.<br />

• Când funcţia Reducere ochi închiși este setată pe [Auto], dar sunt înregistrate doar imaginile în<br />

care subiectul are ochii închiși, este afișat mesajul „Ochi închiși detectaţi” pe ecranul LCD.<br />

Fotografiaţi din nou după caz.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

68 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

SteadyShot<br />

În modul Film, puteţi varia intensitatea SteadyShot.<br />

1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe (Mod film).<br />

2 MENU t (SteadyShot) t modul dorit<br />

Cuprins<br />

(Standard)<br />

(Activ)<br />

Oferă efect SteadyShot în condiţii de înregistrare stabilă.<br />

Oferă un efect SteadyShot și mai puternic.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

69 RO


Prezentare imagini<br />

Imaginile sunt redate automat în succesiune.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t (Prezentare imagini) t prezentare de imagini dorită t<br />

z pe butonul de control<br />

(Redare continuă)<br />

(Prezentare imag. cu<br />

muzică)<br />

Redare continuă<br />

Redă toate imaginile în succesiune.<br />

Redă imagini în succesiune, cu efecte și muzică<br />

adăugate.<br />

1 Selectaţi imaginea dorită pentru redare cu ajutorul butonului de control.<br />

2 MENU t (Prezentare imagini) t [Redare continuă] t z<br />

Buton de control<br />

z<br />

v<br />

V<br />

b<br />

B<br />

Funcţie redare<br />

Stop<br />

Setează setările afișajului.<br />

Afișează volumul ecranului de control.<br />

• Reglaţi volumul cu v/V de pe butonul de control, apoi<br />

apăsaţi z.<br />

Derulează imaginea înapoi.<br />

Derulează imaginea înainte.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Notă<br />

• Când [Afișare grup rafală] este [Afișare numai imag. princ.], este afișată doar imaginea<br />

principală.<br />

zVizualizarea imaginilor panoramice în timpul redării<br />

continue<br />

Întreaga imagine panoramică este afișată timp de 3 secunde.<br />

Puteţi derula o imagine panoramică apăsând z.<br />

Apăsaţi z din nou în timpul derulării, ecranul revine la întreaga imagine panoramică.<br />

70 RO


Prezentare imag. cu muzică<br />

1 MENU t (Prezentare imagini) t [Prezentare imag. cu muzică] t<br />

z pe butonul de control<br />

Afișează ecranul de setare.<br />

2 Selectaţi o setare dorită.<br />

3 [Pornire] t z<br />

4 Apăsaţi pe z pentru a încheia prezentarea cu imagini.<br />

Note<br />

• [Prezentare imag. cu muzică] nu este disponibilă în următoarele situaţii:<br />

– Imagini panoramice<br />

– Când [Mod vizualizare] este setat pe [Vizualiz. folder (MP4)] sau [Vizualiz. AVCHD].<br />

• Alte setări în afară de [Imagine] sunt stocate până la următoarea modificare.<br />

Imagine<br />

Selectează grupul de imagini care vor fi afișate. Această setare este fixată pe [Folder]<br />

când memoria internă este utilizată pentru a înregistra imagini.<br />

Toate<br />

Redă o prezentare a tuturor fotografiilor în ordine.<br />

Această dată Redă o prezentare a imaginilor cu intervalul de date selectat<br />

când Modul Vizualizare este [Vizualizare dată].<br />

Folder<br />

Redă o prezentare a imaginilor din folderul selectat curent<br />

când Modul Vizualizare este Vizualizare folder.<br />

Efecte<br />

Selectează viteza de redare și tonalitatea pentru prezentarea imaginilor. Dacă timpul de<br />

redare al unui film este mare, este extrasă și redată o imagine din acesta.<br />

Simplu<br />

O prezentare de imagini simplă care derulează imagini la un<br />

interval prestabilit.<br />

Intervalul de redare este reglabil în [Interval], astfel încât să<br />

savuraţi imaginile în amănunt.<br />

Nostalgic O prezentare de imagini cu tonalitate reproduce atmosfera<br />

unei scene de film.<br />

Stilat<br />

O prezentare de imagini elegantă care începe la un tempo<br />

mediu.<br />

Activ<br />

O prezentare de imagini cu tempo rapid, potrivită pentru<br />

scenele active.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Notă<br />

• Când [Afișare grup rafală] este setat la [Afișare numai imag. princ.], imaginile în rafală grupate<br />

sunt afișate după cum urmează;<br />

– Când [Efecte] este setat la [Simplu], este afișată doar imaginea principală.<br />

– Când [Efecte] este setat la altă opţiune decât [Simplu] și există două sau mai puţine imagini în<br />

rafală, este afișată doar imaginea principală.<br />

– Când [Efecte] este setat la altă opţiune decât [Simplu] și există trei sau mai multe imagini în<br />

rafală, sunt afișate trei imagini, inclusiv imaginea principală.<br />

Continuare r<br />

71 RO


Muzică<br />

Specifică muzica redată în timpul prezentărilor de imagini. Puteţi selecta mai mult de o<br />

piesă muzicală de fundal. Apăsaţi V de pe butonul de control pentru a afișa ecranul de<br />

control al volumului, apoi apăsaţi v/V pentru a regla volumul.<br />

Music1<br />

Setarea implicită pentru o prezentare de imagini [Simplu].<br />

Music2<br />

Setarea implicită pentru o prezentare de imagini [Nostalgic].<br />

Music3<br />

Setarea implicită pentru o prezentare de imagini [Stilat].<br />

Music4<br />

Setarea implicită pentru o prezentare de imagini [Activ].<br />

Fără sonor Nu utilizează BGM.<br />

Notă<br />

• Filmele sunt înregistrate fără secvenţa audio.<br />

Interval<br />

Setează intervalul de comutare a afișării. Setarea este fixată la [Auto] când nu este<br />

selectat [Simplu] pentru [Efecte].<br />

1 sec Setează intervalul de afișare a imaginilor pentru o prezentare<br />

3 sec<br />

de imagini [Simplu].<br />

5 sec<br />

10 sec<br />

Auto<br />

Intervalul este setat pentru a se potrivi elementului [Efecte]<br />

selectat.<br />

Notă<br />

• Setarea intervalului nu este disponibilă pentru redarea filmelor.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Repetă<br />

Activează și dezactivează repetarea prezentării de imagini.<br />

Activat<br />

Redă imagini în buclă continuă.<br />

Dezactivat După ce au fost redate toate imaginile, prezentarea de imagini<br />

se încheie.<br />

zSelectarea muzicii de fundal<br />

Puteţi transfera un fișier muzical dorit de pe CD-uri sau fișiere MP3 pe aparatul foto<br />

pentru a fi redate în timpul prezentării de imagini. Pentru a instala muzică, instalaţi<br />

softul „Music Transfer” (livrat) pe computerul dumneavoastră. Pentru detalii,<br />

consultaţi paginile 123 și 124.<br />

• Puteţi înregistra maxim patru piese muzicale pe aparatul foto (Cele patru 4 piese prestabilite<br />

(Music1 – Music4) pot fi înlocuite cu cele pe care le-aţi transferat).<br />

• Durata maximă a fiecărui fișier muzical pentru redarea muzicii pe aparatul foto este de<br />

aproximativ 5 minute.<br />

• Dacă nu puteţi reda un fișier muzical datorită deteriorării sau altor defecte ale fișierului,<br />

executaţi [Format muzică] (pagina 102) și transferaţi muzica din nou.<br />

72 RO


Expediere prin TransferJet<br />

TransferJet este o tehnologie de transfer de prim-plan, fără fir care <strong>per</strong>mite transferarea<br />

datelor prin alinierea în apropiere a două produse pe care doriţi să le puneţi în contact.<br />

Pentru a afla dacă aparatul dvs. foto este dotat cu funcţia TransferJet, verificaţi existenţa<br />

marcajului (TransferJet) în partea inferioară a aparatului foto.<br />

Dacă utilizaţi Memory Stick cu TransferJet (se vinde separat), puteţi transfera date<br />

aferente imaginilor între aparatul foto și dispozitivele compatibile cu TransferJet.<br />

Pentru mai multe detalii despre TransferJet, consultaţi instrucţiunile de utilizare livrate<br />

împreună cu Memory Stick cu TransferJet.<br />

1 Introduceţi Memory Stick cu TransferJet în aparatul foto, apoi apăsaţi<br />

butonul (Redare).<br />

2 MENU t (Expediere prin TransferJet) t mod dorit t z pe butonul<br />

de control<br />

3 Trimiteţi date despre imagine aliniind marcajele (TransferJet) de pe<br />

aparatul foto și celălalt dispozitiv.<br />

Un bip se aude când conectarea a reușit.<br />

(Această<br />

imagine)<br />

(Imagini<br />

multiple)<br />

Trimite imaginea afișată curent în modul imagine unică.<br />

Puteţi selecta și trimite imagini multiple.<br />

Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi pe z.<br />

Repetaţi pasul de mai sus până când terminaţi de trimis<br />

toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru<br />

a elimina marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Note<br />

• Pot fi transferate doar fotografii.<br />

• Puteţi trimite până la 10 imagini simultan.<br />

• Setaţi [TransferJet] pe [Activat] în (Setări) (pagina 107).<br />

• Când vă aflaţi într-un avion, setaţi [TransferJet] la [Dezactivat] în (Setări) (pagina 107). În<br />

plus, respectaţi regulile locaţiilor în care utilizaţi aparatul foto.<br />

• Conexiunea este întreruptă dacă transferul nu poate fi efectuat în aproximativ 30 de secunde. În<br />

acest caz, selectaţi [Da] în ecranul de confirmare retrimitere și aliniaţi din nou marcajele<br />

(TransferJet) de pe aparatul foto și celălalt dispozitiv.<br />

• În unele ţări sau regiuni, este posibil ca Memory Stick cu TransferJet sau un aparat foto<br />

compatibil cu TransferJet să nu poată fi disponibile, în funcţie de reglementările locale (în<br />

exerciţiu sau în curs de aprobare).<br />

• Setaţi [TransferJet] la [Dezactivat] când vă aflaţi în afara ţării sau regiunii unde aţi achiziţionat<br />

produsul. În unele ţări sau regiuni, utilizarea TransferJet poate fi pasibilă de pedeapsă, în<br />

conformitate cu reglementările locale privind undele radio.<br />

73 RO


Primire de date prin TransferJet<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 Primiţi datele despre imagine aliniind marcajele (TransferJet) de pe<br />

aparatul foto și celălalt dispozitiv.<br />

Un bip se aude când conectarea a reușit.<br />

Note<br />

• Unele imagini nu pot fi redate pe acest aparat foto.<br />

• Dacă apare o eroare la fișierul cu baza de date aferentă imaginilor, apare un ecran de recu<strong>per</strong>are.<br />

• Pentru a reda imagini care nu pot fi înregistrate în fișierul cu baza de date, redaţi din [Vizualizare<br />

folder (Static)].<br />

zSugestii pentru transferarea datelor<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Aliniaţi marcajele<br />

(TransferJet) de pe aparatul foto și celălalt dispozitiv.<br />

• Viteza de transfer sau raza variază în funcţie de unghiul<br />

dintre marcajele (TransferJet).<br />

• Este posibil să trebuiască să modificaţi poziţia/unghiul<br />

aparatului foto până se poate obţine comunicarea.<br />

• Pentru un transfer mai bun, poziţionaţi aparatele foto în<br />

paralel astfel încât marcajele (TransferJet) să fie<br />

apropiate așa cum se arată în imagine.<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

zUtilizarea de dispozitive compatibile TransferJet (se vând<br />

separat)<br />

Utilizarea de dispozitive compatibile cu TransferJet (se vând separat) vă <strong>per</strong>mite să<br />

transferaţi date aferente imaginilor la un alt dispozitiv, precum un computer.<br />

Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de o<strong>per</strong>are livrate împreună cu dispozitivele<br />

compatibile cu TransferJet.<br />

• Când utilizaţi dispozitive compatibile cu TransferJet, acordaţi atenţie următoarelor aspecte:<br />

– Apăsaţi pe butonul (Redare) al aparatului foto înainte pentru a comuta la modul<br />

redare.<br />

– Dacă nu este afișată nicio imagine, setaţi MENU t (Setări) t (Setări principale)<br />

t [Setări LUN] t [Individual].<br />

– Nu puteţi înregistra sau șterge date de pe acest aparat foto când acesta este conectat la un<br />

dispozitiv compatibil cu TransferJet.<br />

– Nu întrerupeţi conexiunea în timp ce importaţi imagini pe un computer cu „PMB”.<br />

74 RO


Mod vizualizare<br />

Vă <strong>per</strong>mite să selectaţi formatul afișajului pentru imagini.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t (Mod vizualizare) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Note<br />

(Vizualizare<br />

dată)<br />

(Vizualizare<br />

folder (Static))<br />

(Vizualiz.<br />

folder (MP4))<br />

(Vizualiz.<br />

AVCHD)<br />

Afișează imaginile după dată.<br />

Afișează imagini statice.<br />

• Când se utilizează memoria internă, modul vizualizare este setat la Vizualizare folder, iar<br />

fotografiile și filmele sunt redate din același folder.<br />

• Vizualiz. eveniment nu este disponibil pe acest aparat foto.<br />

Afișarea Calendarului<br />

Afișează filme în format MP4.<br />

Afișează filme în format AVCHD.<br />

1 MENU t (Mod vizualizare) t [Vizualizare dată] t z pe butonul de<br />

control<br />

2 Rotiţi butonul (Index) în mod repetat până când se afișează Calendar.<br />

Utilizaţi butonul de control pentru a selecta / , apoi selectaţi luna pe care doriţi să o<br />

afișaţi. Selectaţi data și apăsaţi z pentru a vizualiza imaginile datei selectate în modul<br />

index.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

zVizualizarea imaginilor realizate cu alt aparat foto<br />

Acest aparat foto creează un fișier de bază de date într-un card de memorie și<br />

înregistrează fiecare imagine fotografiată pentru redare ulterioară. Dacă aparatul<br />

foto detectează o imagine care nu a fost înregistrată în fișierul de bază de date din<br />

cardul de memorie, apare ecranul de înregistrare „Au fost găsite fișiere<br />

nerecunoscute Importare fișiere”.<br />

Dacă doriţi să vedeţi imagini neînregistrate, selectaţi [OK] pentru a înregistra<br />

imaginile.<br />

• Pentru înregistrare, utilizaţi un acumulator încărcat complet. Dacă încercaţi să înregistraţi<br />

fișiere neînregistrate utilizând un acumulator descărcat, acumulatorul se poate consuma<br />

complet, determinând eșuarea copierii sau chiar coru<strong>per</strong>ea datelor.<br />

75 RO


Afișare grup rafală<br />

Puteţi selecta să afișaţi imaginile în rafală în grupuri sau să afișaţi toate imaginile în<br />

timpul redării.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t (Mod vizualizare) t [Vizualizare dată] t z pe butonul de<br />

control<br />

3 MENU t (Afișare grup rafală) t setare dorită t z<br />

(Afișare<br />

numai imag.<br />

princ.)<br />

(Afișare<br />

toate)<br />

Grupează imagini în rafală, apoi redă doar imaginea<br />

principală.<br />

• Când se efectuează Detecţie feţe în modul rafală, aparatul foto<br />

stabilește și afișează imaginea optimă ca imagine principală. Când<br />

nu se efectuează Detecţie feţe, prima imagine din grupul rafală este<br />

afișată ca imagine principală.<br />

Redă toate imaginile în rafală pe rând.<br />

zAfișarea imaginilor în rafală grupate una lângă alta<br />

Numai imaginile principale sunt afișate dacă a fost setat [Afișare numai imag. princ.].<br />

Puteţi afișa imagini în index urmând procedura de mai jos.<br />

Imagine principală Afișare miniatură Afișare o singură imagine<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Imaginea afișată mai sus<br />

1 Afișaţi imaginea principală din grup în modul redare, apoi apăsaţi z pe butonul de control.<br />

Imaginile din grupul rafală sunt afișate în index.<br />

2 Apăsaţi b/B pentru a afișa imaginile dorite pe rând.<br />

3 Apăsaţi V pentru a comuta la afișarea unei singure imagini sau afișarea imaginilor în rafală.<br />

4 Pentru a anula afișarea, apăsaţi pe z.<br />

76 RO


Retușează<br />

Retușează o imagine înregistrată și o salvează ca fișier nou. Imaginea originală este<br />

reţinută.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t (Retușează) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

3 Realizaţi retușarea în conformitate cu metoda de o<strong>per</strong>are în fiecare mod.<br />

(Tăiere<br />

margini<br />

(Redimens.))<br />

(Corectează<br />

efect ochi roșii)<br />

(Anulează<br />

mascarea)<br />

Înregistrează imaginea redată<br />

cu zoom.<br />

1 Rotiţi butonul la (T) pentru a<br />

mări și rotiţi la (W) pentru a<br />

micșora.<br />

2 Selectaţi punctul de zoom cu ajutorul butonului de control.<br />

3 MENU t selectaţi dimensiunea unei imagini pentru salvare t z<br />

4 [OK] t z<br />

• Calitatea imaginilor decorate s-ar putea deteriora.<br />

• Dimensiunea imaginii pe care o puteţi decora poate varia în funcţie de<br />

imagine.<br />

Corectează fenomenul de ochi<br />

roșii generat de bliţ.<br />

1 Selectaţi [OK] cu butonul de<br />

control t z.<br />

• Este posibil să nu puteţi corecta<br />

fenomenul de ochi roșii în funcţie de imagine.<br />

Reliefează imaginea cu o ramă<br />

selectată.<br />

1 Selectaţi zona (rama) imaginii<br />

dorite pentru a o retușa cu<br />

ajutorul butonului de control t<br />

MENU.<br />

2 [OK] t z<br />

• În funcţie de imagine, este posibil<br />

să nu se aplice o corecţie<br />

suficientă și calitatea imaginii se poate deteriora.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Notă<br />

• Nu puteţi retușa imaginea utilizând [Retușează] în următoarele cazuri:<br />

– Film<br />

– Imagini panoramice<br />

– Imagini selectate în grup rafală<br />

77 RO


Șterge<br />

Permite selectarea imaginilor nedorite pentru a fi șterse.<br />

Puteţi șterge imagini de asemenea din butonul (Șterge) (pagina 43).<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t (Șterge) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

3 [OK] t z<br />

(Toate, în afară de ac.<br />

imag.)<br />

(Toate din acest grup)<br />

(Această imagine)<br />

(Imagini multiple)<br />

(Toate din interval<br />

temporal)<br />

(Toate din acest folder)<br />

(Toate fiș. AVCHD)<br />

Șterge imaginile din grupul imagini în rafală, altele<br />

decât imaginea selectată în modul Afișare grup rafală.<br />

Apăsaţi [OK] t z după pasul 2.<br />

Șterge simultan toate imaginile din grupul imagini în<br />

rafală selectat.<br />

Apăsaţi [OK] t z după pasul 2.<br />

Șterge imaginea afișată curent în modul imagine unică.<br />

Permite selectarea și ștergerea mai multor imagini.<br />

Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi pe z.<br />

Repetaţi pasul de mai sus până când terminaţi de<br />

șters toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un<br />

marcaj pentru a elimina marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Șterge toate imaginile din intervalul de date sau<br />

folderul selectat sau toate filmele AVCHD imediat.<br />

Apăsaţi [OK] t z după pasul 2.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Note<br />

• În modul Vizualizare facilă, puteţi selecta între [1 imag.] sau [Toate].<br />

• Când este utilizată memoria internă pentru a înregistra imagini, Modul vizualizare este setat la<br />

Vizualizare folder și fotografiile și filmele sunt afișate în același folder.<br />

78 RO


Protejează<br />

Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerilor accidentale.<br />

Marcajul este afișat pentru imaginile înregistrate.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t (Protejează) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

(Această<br />

imagine)<br />

(Imagini<br />

multiple)<br />

Protejează imaginea afișată curent în modul imagine unică.<br />

Puteţi selecta și proteja imagini multiple.<br />

Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi pe z.<br />

Repetaţi pasul de mai sus până când terminaţi de protejat<br />

toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru<br />

a elimina marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Notă<br />

• Când este utilizată memoria internă pentru a înregistra imagini, Modul vizualizare este setat la<br />

Vizualizare folder și fotografiile și filmele sunt afișate în același folder.<br />

zPentru a anula protecţia<br />

Selectaţi imaginea pentru care doriţi să anulaţi protecţia și deblocaţi-o prin apăsare<br />

pe z de pe butonul de control la fel ca la procedura pentru protecţie.<br />

Marcajul dispare și protecţia este înlăturată.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

79 RO


DPOF<br />

DPOF (Digital Print Order Format) este o funcţie care vă <strong>per</strong>mite să specificaţi ce<br />

imagini de pe cardul de memorie doriţi să imprimaţi mai târziu.<br />

Marcajul (Comandă imprimare) este afișat pentru imaginile înregistrate.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t t mod dorit t z pe butonul de control<br />

(Această<br />

imagine)<br />

(Imagini<br />

multiple)<br />

Comandă imprimarea imaginii afișate curent în modul<br />

imagine unică.<br />

Puteţi selecta și marca pentru imprimare mai multe imagini.<br />

Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi pe z.<br />

Repetaţi pasul de mai sus până când terminaţi de imprimat<br />

toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru<br />

a elimina marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Note<br />

• Marcajul (Comandă imprimare) nu poate fi adăugat la filme sau la imagini din memoria<br />

internă.<br />

• Puteţi adăuga un marcaj (Comandă imprimare) la maxim 999 imagini.<br />

zEliminarea marcajului DPOF<br />

Selectaţi imaginea pentru ștergerea înregistrării DPOF, apoi apăsaţi pe z pe butonul<br />

de control, în cadrul aceleiași proceduri ca și pentru plasarea unui marcaj .<br />

Marcajul dispare și înregistrarea DPOF este ștearsă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

80 RO


Rotește<br />

Rotește o fotografie. Utilizaţi această funcţie pentru a afișa o imagine cu orientare pe<br />

orizontală în orientare pe verticală.<br />

Cuprins<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t (Rotește) t z pe butonul de control<br />

3 Rotiţi imaginea cu [ / ] t b/B.<br />

4 [OK] t z<br />

Note<br />

• Nu puteţi roti în următoarele cazuri:<br />

– Film<br />

– Imagini protejate<br />

– Imagini selectate în grup rafală<br />

• Este posibil să nu puteţi roti anumite imagini realizate cu alte aparate foto.<br />

• Când vizualizaţi imagini pe un computer, este posibil ca informaţiile despre rotirea imaginii să nu<br />

fie reflectate, în funcţie de soft.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

81 RO


Selectează folder<br />

Când sunt create mai multe foldere pe cardul de memorie, această funcţie selectează<br />

folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o redaţi.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t (Mod vizualizare) t [Vizualizare folder (Static)] sau<br />

[Vizualiz. folder (MP4)] t z pe butonul de control<br />

3 MENU t (Selectează folder) t z<br />

4 Selectaţi folderul cu b/B.<br />

5 [OK] t z<br />

Notă<br />

• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de<br />

imagini.<br />

zVizualizarea de imagini în mai multe foldere<br />

Când sunt create mai multe foldere, următorul indicator apare pe prima și ultima<br />

imagine din fiecare folder.<br />

: Trece la folderul anterior<br />

: Trece la folderul următor<br />

: Trece fie la folderul anterior, fie la folderul următor<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

82 RO


Format film<br />

Puteţi seta metoda de înregistrare utilizată pentru a înregistra filme.<br />

1 Setaţi camera pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Format film] t mod<br />

dorit t z pe butonul de control<br />

AVCHD<br />

MP4<br />

Această metodă de înregistrare este adecvată pentru<br />

vizualizarea lină a imaginilor video pe un televizor de Înaltă<br />

definiţie (HD).<br />

Sunt înregistrate filmele AVCHD.<br />

Această metodă de înregistrare este adecvată pentru încărcări<br />

pe WEB și atașamente e-mail.<br />

Sunt înregistrate filme în format mp4 (AVC).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

83 RO


Sursă luminoasă AF<br />

Sursa luminoasă AF alimentează lumina secundară pentru a focaliza mai ușor pe un<br />

subiect într-un mediu întunecat.<br />

Sursa luminoasă AF emite lumină roșie, <strong>per</strong>miţând aparatului foto să focalizeze mai ușor<br />

atunci când butonul declanșatorului este apăsat până la jumătate, până când focalizarea<br />

este blocată. În acest moment apare indicatorul .<br />

1 Setaţi camera pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Sursă luminoasă AF]<br />

t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Auto<br />

Dezactivat<br />

Utilizează sursa luminoasă AF.<br />

Nu utilizează sursa luminoasă AF.<br />

Note<br />

• Focalizarea este realizată atâta timp cât sursa luminoasă AF atinge subiectul, chiar dacă lumina<br />

nu atinge centrul subiectului.<br />

• Nu puteţi utiliza sursa luminoasă AF atunci când:<br />

– În modul iFoto panoramică prin balans<br />

– Modul (Înreg. avansată sport), (Peisaj), (Crepuscul), (Animal de companie) sau<br />

(Artificii) mode este selectat în Selectare scenă.<br />

– Temporizatorul este setat pe [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau [Autoportret două <strong>per</strong>soane].<br />

• Când utilizaţi sursa luminoasă AF, zona normală de focalizare AF este dezactivată și o nouă zonă<br />

de focalizare AF este afișată printr-o linie punctată. AF acţionează prioritar asupra subiectelor<br />

localizate lângă centrul cadrului.<br />

• Sursa luminoasă AF emite o lumină foarte strălucitoare. Deși nu există <strong>per</strong>icole pentru sănătate,<br />

nu priviţi direct în emiţătorul sursei luminoase AF de la apropiere.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

84 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Caroiaj<br />

Referitor la caroiaje, puteţi seta cu ușurinţă un subiect în poziţie orizontală/verticală.<br />

1 Setaţi camera pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Caroiaj] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Afișează caroiajele. Caroiajele nu sunt înregistrate.<br />

Nu afișează caroiajele.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

85 RO


Zoom digital<br />

Selectează modul de zoom digital. Aparatul foto mărește imaginea prin zoomul optic<br />

(până la 10×). Dacă se depășește scara de zoom, aparatul foto utilizează fie zoomul<br />

inteligent, fie zoomul digital de precizie.<br />

1 Setaţi camera pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Zoom digital] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Inteligent ( ) Mărește imaginea digital în intervalul în care aceasta nu va fi<br />

distorsionată, în funcţie de dimensiunea imaginii (Zoom<br />

inteligent).<br />

Precizie ( ) Mărește toate dimensiunile de imagini la scara de zoom total<br />

de aproximativ 20×, inclusiv zoom optic de 10×. Totuși,<br />

reţineţi că este deteriorată calitatea imaginii dacă se depășește<br />

scara de zoom optic (Zoom digital de precizie).<br />

Dezactivat Nu utilizaţi zoom-ul digital.<br />

Note<br />

• Funcţia Zoom digital nu funcţionează în următoarele situaţii:<br />

– În modul Corecţie contrejour HDR<br />

– Când Selectare scenă este setat pe (Înreg. avansată sport)<br />

– În Modul Film<br />

– În modul iFoto panoramică prin balans<br />

– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

– Când temporizatorul este setat pe [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau [Autoportret două <strong>per</strong>soane]<br />

• Funcţia de zoom inteligent nu este disponibilă atunci când dimensiunea imaginii este setată pe<br />

[10M] sau [16:9(7M)].<br />

• Funcţia Detecţie feţe nu funcţionează în timpul utilizării zoom-ului digital.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Scara de zoom total când se utilizează Zoom<br />

inteligent (inclusiv zoom 10×)<br />

Raportul de zoom acceptat diferă în funcţie de dimensiunea imaginii.<br />

Size<br />

Scară de zoom total<br />

5M Aprox. 14×<br />

VGA Aprox. 57×<br />

16:9(2M) Aprox. 19×<br />

86 RO


Orientare automată<br />

Atunci când aparatul foto este rotit pentru a fotografia un portret (pe verticală), aparatul<br />

foto înregistrează modificarea poziţiei și afișează imaginea în poziţia portret.<br />

1 Setaţi camera pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Orientare automată]<br />

t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Înregistrează imaginea cu orientarea corectă.<br />

Nu utilizează Orientarea automată.<br />

Note<br />

• Marginea stângă și marginea dreaptă a imaginilor cu orientare pe verticală sunt negre.<br />

• În funcţie de unghiul de fotografiere al aparatului foto, este posibil ca orientarea imaginii să nu<br />

fie corect înregistrată.<br />

• Nu puteţi utiliza Orientare automată în Modul Film.<br />

zRotirea imaginilor după înregistrare<br />

Dacă orientarea unei imagini este greșită, puteţi utiliza [Rotește] din ecranul Meniu<br />

pentru a afișa imaginea în poziţia portret.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

87 RO


Reduc. ef. ochi roșii<br />

Când este utilizat, bliţul se aprinde intermitent de două sau de mai multe ori înainte de<br />

fotografiere pentru a reduce fenomenul de ochi roșii.<br />

1 Setaţi camera pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Reduc. ef. ochi roșii]<br />

t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Auto<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Când este activată funcţia Detecţie feţe, bliţul se aprinde<br />

intermitent în mod automat pentru a reduce fenomenul de<br />

ochi roșii.<br />

Bliţul se aprinde întotdeauna intermitent pentru a reduce<br />

fenomenul de ochi roșii.<br />

Nu utilizează funcţia Reducere efect ochi roșii.<br />

Note<br />

• Pentru a evita obţinerea unor imagini neclare, ţineţi ferm aparatul foto până când este eliberat<br />

declanșatorul. De obicei, eliberarea declanșatorului are loc după o secundă. Asiguraţi-vă că nu<br />

<strong>per</strong>miteţi subiectului să se miște în acest timp.<br />

• Este posibil ca funcţia Reducere efect ochi roșii să nu producă rezultatele dorite. Depinde de<br />

condiţiile și diferenţele individuale, cum ar fi distanţa până la subiect sau dacă subiectul s-a uitat<br />

în altă parte de la aprinderea intermitentă preliminară.<br />

• Dacă nu utilizaţi funcţia Detecţie feţe, reducerea efectului ochi roșii nu funcţionează, chiar și<br />

când selectaţi [Auto].<br />

• [Reduc. ef. ochi roșii] este setat la [Dezactivat] în următoarele situaţii:<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

– Când Selectare scenă este setat pe modul (Sensibilitate înaltă)<br />

– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

zCe provoacă fenomenul de ochi roșii?<br />

Pupilele se dilată în mediile întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de<br />

sânge din spatele ochiului (retina), provocând fenomenul de „ochi roșii”.<br />

Aparat foto<br />

Ochi<br />

Retină<br />

Alte modalităţi de reducere a efectului de ochi roșii<br />

• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) din Selectare scenă. (Bliţul este setat automat pe<br />

[Dezactivat].)<br />

• Dacă ochii subiectelor apar roșii, corectaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează efect<br />

ochi roșii] din meniul de vizualizare sau cu softul livrat „PMB”.<br />

88 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Alertă ochi închiși<br />

Când este înregistrată o imagine în care subiectul are ochii închiși în timp ce este activată<br />

Detecţie feţe, se afișează mesajul „Ochi închiși detectaţi”.<br />

1 Setaţi camera pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Alertă ochi închiși]<br />

t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Auto<br />

Dezactivat<br />

Afișează mesajul „Ochi închiși detectaţi”.<br />

Nu afișează mesajul.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

89 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Bip<br />

Selectează sau dezactivează sunetul produs atunci când utilizaţi aparatul foto.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Bip] t mod dorit t<br />

z pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

Declanșator<br />

Înalt<br />

Jos<br />

Dezactivat<br />

Dezactivează sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi pe<br />

butonul declanșator.<br />

Activează bip-ul/sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi<br />

pe butonul de control/declanșator.<br />

Dacă doriţi să reduceţi volumul, selectaţi [Jos].<br />

Dezactivează bip-ul/sunetul declanșatorului.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

90 RO


Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Language Setting<br />

Selectează limba care va fi utilizată în elementele de meniu, avertismente și mesaje.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Language Setting] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

Index<br />

91 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Ghid funcţionare<br />

Puteţi selecta ca ghidul de funcţionare să fie sau nu afișat atunci când utilizaţi aparatul<br />

foto.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Ghid funcţionare] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Afișează ghidul de funcţionare.<br />

Nu afișează ghidul de funcţionare.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

92 RO


Date asistenţă GPS (doar<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V)<br />

Timpul în care GPS preia informaţii despre locaţiei poate fi scurtat prin preluarea de date<br />

de asistenţă GPS. Starea datelor de asistenţă GPS poate fi verificată pe aparatul foto.<br />

În cazul în care conexiunea este realizată utilizând software-ul livrat, „PMB”, datele de<br />

asistenţă GPS pot fi actualizate automat.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Date asistenţă GPS] t<br />

z pe butonul de control<br />

Note<br />

• Dacă [Setare dată și oră] nu este setată sau dacă timpul acordat setării este modificat substanţial,<br />

timpul alocat preluării de informaţii privind locaţia de către GPS poate fi scurtat.<br />

Setaţi data și ora corect utilizând MENU t (Setări) t [Setare dată și oră].<br />

• Dacă termenul de valabilitate ale datelor de asistenţă a expirat, timpul în care puteţi înregistra<br />

informaţii despre locaţie poate fi scurtat.<br />

zUtilizarea GPS Supprot Tool<br />

De asemenea, puteţi actualiza date de asistenţă GPS introducând un card de<br />

memorie în computer.<br />

Iniţializaţi [GPS Supprot Tool] din (PMB Launcher), selectaţi partiţia cardului<br />

de memorie din computer și apoi actualizaţi datele de asistenţă GPS.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

93 RO


Mod demo<br />

Puteţi efectua o setare pentru a utiliza o demonstraţie Declanșator zâmbet și<br />

Recunoaștere scenă.<br />

Dacă nu este necesară vizualizarea unei demonstraţii, setaţi pe [Dezactivat].<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Mod demo] t mod<br />

dorit t z pe butonul de control<br />

Mod demo 1<br />

Mod demo 2<br />

Mod demo 3<br />

Dezactivat<br />

Demonstrează modul Recunoaștere scenă.<br />

Începe automat demonstraţia Declanșator zâmbet când nu se<br />

efectuează nicio o<strong>per</strong>aţie timp de 15 secunde.<br />

Pornește automat demonstraţia de redare film în format<br />

AVCHD după ce aparatul foto nu a fost utilizat pentru o<br />

<strong>per</strong>ioadă predeterminată de timp, în timp ce este conectat la<br />

un televizor de înaltă definiţie (HD) utilizând un cablu HDMI<br />

(se vinde separat).<br />

Nu efectuează o demonstraţie.<br />

Notă<br />

• Prin apăsarea declanșatorului în timpul demonstraţiei Declanșator zâmbet, declanșatorul este<br />

acţionat, dar nu se înregistrează nicio imagine.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

94 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Iniţializare<br />

Iniţializează setarea la setarea implicită.<br />

Chiar dacă activaţi această funcţie, imaginile vor fi păstrate.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Iniţializare] t [OK] t<br />

z pe butonul de control<br />

Notă<br />

• Nu închideţi aparatul foto în timpul iniţializării.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

95 RO


Rezoluţie HDMI<br />

Când conectaţi aparatul foto la un televizor de înaltă definiţie (HD) ci terminale HDMI<br />

utilizând un cablu HDMI (se vinde separat), puteţi selecta Rezoluţie HDMI pentru a<br />

reda imagini pe televizor.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Rezoluţie HDMI] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Auto<br />

1080i<br />

480p/576p<br />

Setaţi rezoluţia de ieșire la automat, în conformitate cu<br />

informaţiile dispozitivului conectat.<br />

Ieșiri cu o calitate de înaltă definiţie a imaginii (HD) (1080i).<br />

Ieșiri cu o calitate standard a imaginii (SD) (480p/576p).<br />

• Dacă aparatul foto este compatibil cu 1080 60i, semnalele<br />

video sunt transmise utilizând 480p, iar dacă este compatibil<br />

cu 1080 50i, semnalele sunt transmise utilizând 576p.<br />

Note<br />

• Dacă nu puteţi afișa pe ecran în mod corespunzător cu setarea [Auto], selectaţi [1080i] sau<br />

[480p/576p] în funcţie cu televizorul conectat.<br />

• Dacă realizaţi filme cu aparatul foto și un televizor conectate cu ajutorul unui cablu HDMI (se<br />

vinde separat), imaginea capturată nu este afișată în partea televizorului.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

96 RO


CONTROL PT.HDMI<br />

Această setare <strong>per</strong>mite controlul la distanţă din televizor a unui aparat foto conectat la un<br />

televizor „BRAVIA” Sync cu ajutorul unui cablu HDMI (se vinde separat). Pentru<br />

detalii despre „BRAVIA” Sync, consultaţi pagina 120.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [CONTROL PT.HDMI]<br />

t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Permite utilizarea de la distanţă.<br />

Nu <strong>per</strong>mite utilizarea de la distanţă.<br />

Notă<br />

• Puteţi efectua o<strong>per</strong>aţii cu aparatul foto cu telecomanda televizorului dvs. prin conectarea<br />

aparatului foto la un televizor compatibil cu „BRAVIA” Sync.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

97 RO


COMPONENT<br />

Selectează tipul de semnal de ieșire video, dintre SD și HD(1080i), atunci când conectaţi<br />

aparatul foto și televizorul printr-un cablu adaptor de ieșire HD (se vinde separat), în<br />

funcţie de televizorul conectat.<br />

Utilizaţi un cablu adaptor de ieșire compatibil HD Type2c (se vinde separat).<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [COMPONENT] t mod<br />

dorit t z pe butonul de control<br />

HD(1080i)<br />

SD<br />

Selectaţi acest element pentru a conecta aparatul foto la un<br />

televizor HD compatibil 1080i.<br />

Selectaţi acest element pentru a conecta aparatul foto la un<br />

televizor care nu este compatibil cu un semnal HD(1080i).<br />

Notă<br />

• Dacă realizaţi filme cu aparatul foto și un televizor conectate cu ajutorul unui cablul adaptor de<br />

ieșire HD (se vinde separat), imaginea capturată nu este afișată în partea televizorului.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

98 RO


Conectare USB<br />

Selectează modul USB la conectarea aparatului foto la un computer sau la o imprimantă<br />

compatibilă PictBridge cu ajutorul cablului pentru terminale multifuncţionale.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Conectare USB] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Auto<br />

PictBridge<br />

PTP/MTP<br />

Mass Storage<br />

Aparatul foto recunoaște automat și stabilește o comunicaţie<br />

cu un computer sau cu o imprimantă compatibilă PictBridge.<br />

Conectează aparatul foto la o imprimantă compatibilă<br />

PictBridge.<br />

Când conectaţi aparatul foto la un computer, Asistentul<br />

AutoPlay Wizard apare și fotografiile din folderul de<br />

înregistrare de pe aparatul foto sunt importate în computer.<br />

(cu Windows 7/Vista/XP, Mac OS X)<br />

Stabilește o conexiune Mass Storage între aparatul foto și un<br />

computer sau alt dispozitiv USB.<br />

Note<br />

• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la o imprimantă compatibilă PictBridge prin setarea [Auto],<br />

selectaţi [PictBridge].<br />

• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la un computer sau la un dispozitiv USB prin setarea<br />

[Auto], selectaţi [Mass Storage].<br />

• Când [Conectare USB] este setat la [PTP/MTP], nu puteţi exporta filme pe un computer. Pentru<br />

a exporta filme pe un computer, setaţi [Conectare USB] la [Auto] sau [Mass Storage].<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

99 RO


Setări LUN<br />

Setează metoda de afișare pentru suportul de înregistrare afișat pe ecranul unui computer<br />

sau alt monitor când aparatul foto este conectat cu un computer sau componentă AV<br />

utilizând o conexiune USB.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Setări LUN] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Multiplu<br />

Individual<br />

Sunt afișate atât imaginile de pe cardul de memorie, cât și<br />

imaginile din memoria internă. Selectaţi această setare când<br />

conectaţi aparatul foto la un computer.<br />

Când este introdus cardul de memorie în aparatul foto, sunt<br />

afișate imaginile de pe cardul de memorie; când nu este<br />

introdus, sunt afișate imaginile din memoria internă. Selectaţi<br />

această setare în cazurile în care imaginile de pe cardul de<br />

memorie și din memoria internă nu sunt afișate când aparatul<br />

foto este conectat la un alt dispozitiv decât un computer.<br />

Notă<br />

• Trebuie să selectaţi întotdeauna [Multiplu] în [Setări LUN] când încărcaţi imagini pe un suport<br />

utilizând „PMB Portable”.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

100 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Descarcă muzică<br />

Puteţi utiliza „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat) pentru a schimba piesele<br />

muzicale de pe fundal.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Descarcă muzică] t<br />

z pe butonul de control<br />

Mesajul „Conectare la PC” este afișat.<br />

2 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer, apoi porniţi<br />

„Music Transfer”.<br />

3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica fișierele muzicale.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

101 RO


Format muzică<br />

Puteţi șterge toate fișierele muzică de fundal stocate în aparatul foto. Acesta poate fi<br />

utilizat în cazuri când fișierele muzică de fundal sunt deteriorate și nu pot fi redate.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Format muzică] t<br />

[OK] t z pe butonul de control<br />

zRestabilirea fișierelor muzicale presetate în fabrică pe<br />

aparatul foto<br />

Puteţi utiliza „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat) pentru a reseta fișierele<br />

muzicale la setările iniţiale.<br />

1Rulaţi [Descarcă muzică] și realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un<br />

computer.<br />

2Porniţi „Music Transfer”, apoi restabiliţi fișierele muzicale implicite.<br />

• Pentru detalii despre utilizarea „Music Transfer”, consultaţi secţiunea de asistenţă în „Music<br />

Transfer”.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

102 RO


Economisire energ.<br />

Setează timpul până când ecranul se întunecă și aparatul foto se oprește. Dacă nu puteţi<br />

acţiona aparatul funcţionând pe baza unui acumulator pentru o anumită <strong>per</strong>ioadă de<br />

timp, nivelul de luminozitate pe ecranul LCD devine întunecat și apoi aparatul foto se<br />

oprește automat pentru a preveni epuizarea acumulatorului (Alimentare automată<br />

oprită).<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Economisire energ.] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Rezistenţă<br />

Standard<br />

Dezactivat<br />

Ecranul LCD se întunecă după aproximativ 30 de secunde de<br />

absenţă a funcţionării. Aparatul foto se oprește după alte<br />

30 de secunde de absenţă a funcţionării.<br />

Ecranul LCD se întunecă după 1 minut de absenţă a<br />

funcţionării. Aparatul foto se oprește după un alt minut de<br />

absenţă a funcţionării.<br />

Ecranul LCD nu se întunecă și aparatul foto nu se oprește<br />

automat.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

103 RO


Setare GPS (doar <strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V)<br />

GPS încorporat și senzorul de direcţie al acestui aparat foto preiau informaţii privind<br />

locaţia sau direcţia de fotografiere și le înregistrează pe imagini.<br />

Utilizând software-ul „PMB” livrat, puteţi importa fotografii și filme înregistrate cu<br />

informaţii privind locaţia și direcţia de fotografiere pe un computer și vă puteţi bucura de<br />

acestea cu o hartă care prezintă locaţia. Consultaţi „PMB Help” pentru detalii.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Setare GPS] t mod<br />

dorit t z pe butonul de control<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Senzorul de direcţie GPS este activat.<br />

Senzorul de direcţie GPS este dezactivat.<br />

Dacă nu înregistraţi informaţiile privind direcţia și locaţia,<br />

setaţi Setare GPS.<br />

Note<br />

• Direcţia de fotografiere nu este înregistrată când înregistraţi filme.<br />

• Informaţiile despre locaţie și direcţie nu sunt înregistrate când filmul este înregistrat pe memoria<br />

internă.<br />

• În timpul decolării și aterizării unui avion, opriţi aparatul conform instrucţiunilor anunţate.<br />

• Utilizaţi GPS în conformitate cu reglementările locului sau cu situaţia.<br />

• Poate fi necesar să așteptaţi câteva zeci de secunde până la câteva minute pentru a obţine<br />

informaţiile despre locaţie când utilizaţi GPS pentru prima dată sau când îl utilizaţi din nou după<br />

<strong>per</strong>ioade lungi de timp. Timpul de triangulare poate fi scurtat prin preluarea de date de asistenţă<br />

GPS (pagina 93).<br />

• Informaţiile despre direcţia de fotografiere obţinute de acest aparat foto se bazează pe polul nord<br />

magnetic (direcţia indicată de acul compasului).<br />

• Dacă aparatul foto se află în apropierea unei surse magnetice sau a unei piese metalice, pot<br />

apărea erori la senzorul de stabilire a direcţiei. Păstraţi aparatul foto la distanţă de o sursă<br />

magnetică sau de un obiect metalic, dacă acest lucru este posibil.<br />

• În următoarele cazuri, este posibil să nu se înregistreze sau să se afișeze direcţia de fotografiere<br />

corectă:<br />

– Lângă o clădire, un pod, un pod din fier, un vehicul, un turn din fier<br />

– Lângă aparate electrice, precum un televizor, un difuzor, un frigider, un telefon mobil, căști<br />

– Lângă un pupitru sau un scaun metalic, etc.<br />

• Informaţiile privind direcţia vor deveni instabile dacă aparatul foto este orientat în sus.<br />

• Când apare o eroare la senzorul de direcţie, efectuaţi [Reglare busolă] (pagina 106).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

104 RO


zPentru a recepţiona un semnal GPS<br />

Cuprins<br />

• Triangularea corespunzătoare nu este posibilă la interior sau lângă clădiri înalte.<br />

Utilizaţi aparatul foto în exterior, într-o zonă deschisă și porniţi aparatul din nou.<br />

• Dacă nu apare o pictogramă de triangulare, chiar dacă așteptaţi câteva minute, este posibil<br />

să vă aflaţi într-o zonă unde recepţionarea semnalului GPS este dificilă sau imposibilă.<br />

Utilizaţi aparatul foto în exterior, într-o zonă deschisă sau înregistraţi imaginile în contextul<br />

respectiv, caz în care informaţiile privind locaţia nu sunt înregistrate.<br />

zVerificarea triangulării<br />

Indicatorul se modifică în funcţie de intensitatea semnalului GPS când GPS este<br />

activat.<br />

Stare triangulare Indicatori GPS Stare recepţionare GPS<br />

Off Niciun indicator [Setare GPS] este setat pe [Dezactivat] sau a<br />

apărut o eroare.<br />

Dificil<br />

Aparatul dvs. foto nu poate identifica un<br />

semnal GPS, prin urmare nu poate prelua<br />

informaţii referitoare la locaţie. Utilizaţi<br />

aparatul foto în aer liber.<br />

Căutare Căutare sateliţi GPS. Poate dura câteva<br />

minute până începe triangularea.<br />

Imposibil<br />

Aparatul dvs. foto nu poate recepţiona un<br />

semnal GPS. Informaţiile privind locaţia<br />

triangulate anterior sunt utilizate în locaţia<br />

prezentă.<br />

Triangulare Aparatul dvs. foto recepţionează un semnal<br />

GPS și poate prelua informaţii despre locaţie.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

zVerificarea direcţiei de fotografiere<br />

Direcţie fotografiere Indicatori Puteţi verifica direcţia de fotografiere cu<br />

Nord<br />

pictograma direcţiei afișată pe ecran.<br />

Vest<br />

Sud<br />

Est<br />

105 RO


Reglare busolă (doar <strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V)<br />

Acest aparat foto reglează întotdeauna senzorul de direcţie în mod automat pentru a<br />

reduce erorile la minim. Cu toate acestea, când apare o eroare, puteţi efectua [Reglare<br />

busolă].<br />

Dacă nu aţi utilizat funcţiile GPS o <strong>per</strong>ioadă sau dacă utilizaţi funcţiile GPS pentru prima<br />

oară, se recomandă efectuarea o<strong>per</strong>aţiei Reglare busolă.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Reglare busolă] t<br />

z pe butonul de control<br />

2 Treceţi mâna prin cureaua de mână și stabilizaţi-l cu o mână.<br />

3 Orientaţi aparatul foto spre înainte și proiectaţi cifra opt încet rotind<br />

încheietura.<br />

Notă<br />

• Este posibil ca [Reglare busolă] să nu poată fi efectuată corect în imediata apropiere a unei surse<br />

magnetice sau a obiectelor din metal.<br />

zSugestii pentru reglarea busolei<br />

Stabilizaţi aparatul foto cu o mână trecută prin cureaua de<br />

mână. Orientaţi aparatul spre înainte și apoi proiectaţi cifra<br />

opt încet rotind încheietura, așa cum se arată în imagine. Un<br />

bip se aude când Reglare busolă a reușit.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

106 RO


TransferJet<br />

Puteţi selecta setările de comunicare TransferJet. TransferJet este o tehnologie de<br />

transfer de prim-plan, fără fir care <strong>per</strong>mite transferarea datelor prin alinierea în<br />

apropiere a două produse pe care doriţi să le puneţi în contact.<br />

Pentru a afla dacă aparatul dvs. foto este dotat cu funcţia TransferJet, verificaţi existenţa<br />

marcajului (TransferJet) în partea inferioară a aparatului foto.<br />

Dacă utilizaţi Memory Stick cu TransferJet, puteţi transfera date aferente imaginilor<br />

între aparatul foto și dispozitivele compatibile cu TransferJet.<br />

Pentru mai multe detalii despre TransferJet, consultaţi instrucţiunile de utilizare livrate<br />

împreună cu Memory Stick cu TransferJet.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [TransferJet] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Trimite imagini prin TransferJet.<br />

Nu trimite imagini prin TransferJet.<br />

Note<br />

• În modul Vizualizare facilă, [TransferJet] este fixat la [Dezactivat].<br />

• Când vă aflaţi într-un avion, setaţi [TransferJet] la [Dezactivat]. În plus, respectaţi regulile<br />

locaţiilor în care utilizaţi aparatul foto.<br />

• Conexiunea este întreruptă dacă transferul nu poate fi efectuat în aproximativ 30 de secunde. În<br />

acest caz, selectaţi [Da] în ecranul de confirmare retrimitere și aliniaţi din nou marcajele<br />

(TransferJet) de pe aparatul foto și celălalt dispozitiv.<br />

• În unele ţări sau regiuni, este posibil ca Memory Stick cu TransferJet sau un aparat foto<br />

compatibil cu TransferJet să nu poată fi disponibile, în funcţie de reglementările locale<br />

(în exerciţiu sau în curs de aprobare).<br />

• Setaţi [TransferJet] la [Dezactivat] când vă aflaţi în afara ţării sau regiunii unde aţi achiziţionat<br />

produsul. În unele ţări sau regiuni, utilizarea TransferJet poate fi pasibilă de pedeapsă, în<br />

conformitate cu reglementările locale privind undele radio.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

zDespre TransferJet<br />

Puteţi transfera date despre imagine între dispozitive<br />

compatibile cu TransferJet și puteţi partaja imaginile<br />

introducând Memory Stick cu TransferJet în aparatul<br />

foto și aliniind marcajele (TransferJet).<br />

Pentru detalii privind trimiterea de imagini prin<br />

TransferJet, consultaţi pagina 73.<br />

107 RO


Format<br />

Formatează cardul de memorie sau memoria internă. În momentul în care utilizaţi pentru<br />

prima dată un card de memorie împreună cu acest aparat foto, este recomandat să<br />

formataţi cardul utilizând aparatul foto pentru a beneficia de o <strong>per</strong>formanţă stabilă a<br />

cardului de memorie înainte de fotografiere. Reţineţi că, prin formatare, se șterg definitiv<br />

toate datele de pe cardul de memorie, nemaiputând fi recu<strong>per</strong>ate. Salvaţi datele<br />

importante pe un computer sau pe un alt dispozitiv.<br />

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) sau<br />

(Instrument memorie int.) t [Format] t [OK] t z pe butonul de<br />

control<br />

Notă<br />

• Reţineţi faptul că formatarea șterge <strong>per</strong>manent toate datele, inclusiv imaginile protejate.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

108 RO


Creează folder REC.<br />

Creează un folder pe cardul de memorie pentru înregistrarea imaginilor.<br />

Imaginile sunt înregistrate în folderul nou creat până când veţi crea un alt folder sau veţi<br />

selecta un alt folder de înregistrare.<br />

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Creează<br />

folder REC.] t [OK] t z pe butonul de control<br />

Note<br />

• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de<br />

imagini.<br />

• Când introduceţi un card de memorie care a fost utilizat împreună cu alte echipamente în<br />

aparatul foto și realizaţi imagini, un nou folder poate fi creat automat.<br />

• Într-un folder pot fi stocate până la 4.000 de imagini. Când capacitatea folderului este depășită,<br />

un nou folder este creat automat.<br />

zDespre foldere<br />

După ce se creează un folder nou, puteţi modifica folderul de destinaţie pentru<br />

stocare (pagina 110) și selecta folderul pentru vizualizarea imaginilor (pagina 82).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

109 RO


Modif. folder REC.<br />

Modifică folderul de pe cardul de memorie care este utilizat în prezent pentru<br />

înregistrarea imaginilor.<br />

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Modif. folder<br />

REC.]<br />

2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de control.<br />

3 [OK] t z<br />

Note<br />

• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de<br />

imagini.<br />

• Folderul următor nu poate fi selectat ca folder de înregistrare.<br />

– Folderul „100”<br />

– Un folder cu un număr care are numai „sssMSDCF” sau „sssANV01”.<br />

• Nu puteţi muta imagini înregistrate în alt folder.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

110 RO


Șterg. folder REC<br />

Șterge un folder pentru înregistrarea imaginilor pe cardul de memorie.<br />

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Șterg. folder<br />

REC]<br />

2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de control.<br />

3 [OK] t z<br />

Note<br />

• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de<br />

imagini.<br />

• Dacă ștergeţi folderul setat ca folder de înregistrare prin [Șterg. folder REC], folderul cu numărul<br />

cel mai mare este selectat ca folder de înregistrare în continuare.<br />

• Puteţi șterge doar foldere goale. Dacă un folder conţine imagini sau fișiere care nu pot fi redate<br />

de aparatul foto, ștergeţi-le mai întâi pe acestea și apoi ștergeţi folderul.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

111 RO


Copiază<br />

Copiază toate imaginile din memoria internă pe un card de memorie.<br />

1 Introduceţi un card de memorie cu spaţiu liber suficient în aparatul foto.<br />

2 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Copiază] t<br />

[OK] t z pe butonul de control<br />

Note<br />

• Utilizaţi un acumulator complet încărcat. Dacă încercaţi să copiaţi fișiere de imagine utilizând un<br />

acumulator descărcat, acumulatorul se poate consuma complet, determinând eșuarea copierii sau<br />

chiar coru<strong>per</strong>ea datelor.<br />

• Imaginile nu pot fi copiate individual.<br />

• Imaginile originale din memoria internă sunt reţinute chiar și după copiere. Pentru a șterge<br />

conţinutul memoriei interne, scoateţi cardul de memorie după copiere, apoi formataţi memoria<br />

internă ([Format] din [Instrument memorie int.]).<br />

• Pe cardul de memorie se creează un nou folder, toate datele fiind copiate pe acesta. Nu puteţi<br />

alege un anumit folder și copia imaginile pe acesta.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

112 RO


Număr fișier<br />

Selectează metodele utilizate pentru a aloca numere de fișiere imaginilor.<br />

1 MENU t Modul dorit (Setări) t (Instrument card memorie) sau<br />

(Instrument memorie int.) t [Număr fișier] t mod dorit t<br />

z pe butonul de control<br />

Serie<br />

Resetare<br />

Atribuie numere fișierelor în secvenţă chiar dacă folderul de<br />

înregistrare sau cardul de memorie se schimbă. (Când cardul<br />

de memorie înlocuit conţine un fișier cu un număr mai mare<br />

decât ultimul număr atribuit, este atribuit un număr mai mare<br />

cu unu decât cel mai mare număr.)<br />

Începe de la 0001 de fiecare dată când folderul este schimbat.<br />

(Dacă folderul de înregistrare conţine un fișier, se alocă un<br />

număr mai mare cu unu decât cel mai mare număr.)<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

113 RO


Setare zonă<br />

Reglează ora la ora locală a unei zone selectate.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări ceas) t [Setare zonă] t setare<br />

dorită t z pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

Local<br />

Destinaţie<br />

Utilizaţi aparatul foto în zona dvs.<br />

Atunci când zona setată curent diferă de zona natală, trebuie<br />

să efectuaţi Setarea zonei.<br />

Utilizaţi aparatul foto setat la ora de la destinaţia dvs.<br />

Setaţi zona de destinaţie.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

zModificare setare zonă<br />

Setarea unei destinaţii vizitate frecvent vă <strong>per</strong>mite să reglaţi cu ușurinţă ora atunci<br />

când vizitaţi destinaţia respectivă.<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Pictogramă Ora de vară<br />

1Selectaţi partea zonei pentru [Destinaţie], apoi apăsaţi z pe butonul de control.<br />

2Selectaţi o zonă cu b/B de pe butonul de control și selectaţi ora Ora de vară cu<br />

v/V.<br />

Index<br />

114 RO


Setare dată și oră<br />

Setează din nou data și ora.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări ceas) t [Setare dată și oră] t setare<br />

dorită t z pe butonul de control<br />

2 Stabiliţi valoarea numerică și setările dorite cu v/V/b/B.<br />

3 [OK] t z<br />

Format dată și oră<br />

Ora de vară<br />

Dată și oră<br />

Notă<br />

Puteţi selecta formatul de afișare a datei și orei.<br />

Puteţi selecta Activare/Dezactivare Oră de vară.<br />

Puteţi seta data și ora.<br />

• Aparatul foto nu are o funcţie pentru suprapunerea datelor pe imagini. Prin utilizarea „PMB”<br />

din CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva imagini cu data.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

115 RO


Reglare autom. oră (doar<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V)<br />

Aparatul dvs. foto păstrează ora corectă utilizând GPS pentru a prelua informaţii despre<br />

oră în timpul iniţializării.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări ceas) t [Reglare autom. oră] t mod<br />

dorit t z pe butonul de control<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Reglează ora automat.<br />

Nu reglează ora automat.<br />

Note<br />

• [Reglare autom. oră] este setat dacă [Setare GPS] este setat la [Dezactivat].<br />

• Trebuie să setaţi data și ora [Setare dată și oră] pe aparat înainte de a-l utiliza.<br />

• Pot apărea discrepanţe de câteva secunde.<br />

• În funcţie de zonă, este posibil să nu funcţioneze corect.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

116 RO


Vizualizarea unei imagini pe un<br />

televizor cu imagine cu Definiţie<br />

standard (SD)<br />

Puteţi vizualiza imagini pe un televizor cu Definiţie standard (SD) conectând aparatul<br />

foto la un televizor.<br />

Consultaţi, de asemenea, instrucţiunile de o<strong>per</strong>are livrate împreună cu televizorul.<br />

1 Închideţi aparatul foto și televizorul.<br />

2 Conectaţi aparatul foto la televizor cu cablul pentru terminale<br />

multifuncţionale (livrat).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

1 La mufe de intrare audio/<br />

video<br />

Cablu pentru terminale<br />

multifuncţionale<br />

Buton<br />

(Redare)<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

2 La conectorul multiplu<br />

3 Deschideţi televizorul și setaţi intrarea.<br />

4 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a porni aparatul foto.<br />

Imaginile fotografiate cu aparatul foto apar pe televizor. Selectaţi imaginea dorită cu<br />

butonul de control.<br />

Index<br />

Note<br />

• Imaginea nu va fi afișată pe televizor când filmul este înregistrat în condiţiile în care aparatul foto<br />

și televizorul sunt conectate.<br />

• Când este legat la ieșirea televizorului, modul Vizualizarea facilă nu este posibil.<br />

117 RO


Vizualizarea unei imagini pe un<br />

televizor cu imagine cu Definiţie<br />

înaltă (HD)<br />

Puteţi vizualiza imagini de înaltă definiţie pe un televizor cu Definiţie înaltă (HD)<br />

conectând aparatul foto la un televizor cu Definiţie înaltă (HD) cu un cablu HDMI (se<br />

vinde separat) sau cu un cablu adaptor de ieșire compatibil HD (se vinde separat).<br />

Utilizaţi un cablu adaptor de ieșire compatibil HD Type2c (se vinde separat). Consultaţi,<br />

de asemenea, instrucţiunile de o<strong>per</strong>are livrate împreună cu televizorul.<br />

1 Închideţi aparatul foto și televizorul.<br />

2 Conectaţi aparatul foto la televizor cu un cablu HDMI (se vinde separat)<br />

sau un cablu adaptor de ieșire compatibil HD (se vinde separat).<br />

Note<br />

• Imaginile realizate la dimensiunea [VGA] nu pot fi redate în format HD.<br />

• Dacă realizaţi filme cu aparatul foto și un televizor conectate cu ajutorul unui cablu HDMI (se<br />

vinde separat) sau a unui cablul adaptor de ieșire HD (se vinde separat), imaginea capturată nu<br />

este afișată în partea televizorului.<br />

• Când este legat la ieșirea televizorului, modul Vizualizarea facilă nu este posibil.<br />

zDespre „PhotoTV HD”<br />

Acest aparat foto este compatibil cu standardul „PhotoTV HD”.<br />

Prin conectarea dispozitivelor compatibile cu <strong>Sony</strong> PhotoTV HD cu ajutorul unui<br />

cablu HDMI (se vinde separat) sau a unui cablu adaptor de ieșire HD (se vinde<br />

separat), o nouă lume de fotografii poate fi savurată confortabil la calitate Full HD<br />

incredibilă.<br />

• „PhotoTV HD” <strong>per</strong>mite exprimarea deosebit de detaliată, în stilul fotografiilor, a texturilor<br />

și culorilor rafinate.<br />

• De asemenea, setările sunt necesare pentru televizor. Pentru a reda filmele, setaţi setarea<br />

afișajului televizorului la Video pentru calitate optimă a imaginii.<br />

• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

118 RO


Vizualizarea unei imagini prin conectarea<br />

aparatului foto la un televizor cu Definiţie înaltă<br />

(HD) cu un cablu HDMI (se vinde separat)<br />

Conectaţi aparatul foto la un televizor cu Definiţie înaltă (HD) care are un terminal<br />

HDMI cu un cablu HDMI (se vinde separat).<br />

1 Atașaţi un adaptor HDMI (livrat) la un Cablu HDMI (se vinde separat).<br />

2 Conectaţi aparatul foto la televizor cu ajutorul cablului HDMI.<br />

Buton<br />

(Redare)<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

1 La terminalul<br />

HDMI<br />

Terminal HDMI<br />

Adaptor HDMI<br />

Cablu HDMI<br />

2 La conectorul multiplu<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

3 Deschideţi televizorul și setaţi intrarea.<br />

4 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a porni aparatul foto.<br />

Imaginile sunt afișate pe televizor. Selectaţi o imagine cu ajutorul butonului de control.<br />

Note<br />

• Setaţi [Rezoluţie HDMI] pe [Auto] sau pe [1080i] în MENU t (Setări) t (Setări<br />

principale).<br />

• [Bip] este fixat pe [Declanșator].<br />

• Nu conectaţi terminalul de ieșire a dispozitivului la terminalul de ieșire al altor dispozitive.<br />

Imaginile și sunetele nu vor fi transmise. De asemenea, aceasta poate duce la o defecţiune.<br />

• Este posibil ca unele dispozitive să nu funcţioneze corespunzător.<br />

• Utilizaţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.<br />

• Înregistrarea se poate opri automat după o <strong>per</strong>ioadă de timp pentru a proteja aparatul foto când<br />

înregistraţi filme cu aparatul foto și un televizor conectat utilizând un cablu HDMI (se vinde<br />

separat).<br />

Index<br />

119 RO


Vizualizarea de imagini pe un televizor „BRAVIA”<br />

Sync<br />

Când conectaţi aparatul foto la un televizor compatibil cu „BRAVIA” Sync cu un cablu<br />

HDMI (se vinde separat), puteţi reda imagini de pe aparatul dvs. foto pe televizor cu<br />

ajutorul telecomenzii.<br />

1 Atașaţi un adaptor HDMI (livrat) la un Cablu HDMI (se vinde separat).<br />

2 Conectaţi aparatul foto la televizor cu ajutorul cablului HDMI.<br />

3 Deschideţi televizorul și setaţi intrarea.<br />

4 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a porni aparatul foto.<br />

5 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [CONTROL PT.HDMI]<br />

t [Activat] t z pe butonul de control<br />

6 Apăsaţi butonul SYNC MENU de pe telecomanda televizorului și selectaţi<br />

modul dorit.<br />

Elemente o<strong>per</strong>aţii<br />

Prezentare imag. cu muzică<br />

Imagine unică<br />

Index imagini<br />

Șterge<br />

Redare cu zoom<br />

Rotește<br />

Mod vizualizare<br />

Descrieri<br />

Redă o prezentare de imagini cu muzică.<br />

Afișează imagini una câte una.<br />

Afișează mai multe imagini simultan.<br />

Șterge imagini.<br />

Redă imaginea mărită.<br />

Rotește o fotografie.<br />

Selectează formatul de afișare pentru vizualizarea de imagini<br />

multiple.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Note<br />

• Când aparatul foto este conectat la un televizor utilizând cablul HDMI, funcţiile care le puteţi<br />

utiliza sunt limitate.<br />

• Puteţi efectua o<strong>per</strong>aţii cu aparatul foto cu telecomanda televizorului dvs. prin conectarea<br />

aparatului foto la un televizor compatibil cu „BRAVIA” Sync.<br />

• Când conectaţi aparatul foto la un alt televizor decât <strong>Sony</strong>, este posibil ca telecomanda acestuia<br />

să activeze aparatul în mod incorect. Selectaţi [Dezactivat] în [CONTROL PT.HDMI] pe MENU<br />

t (Setări) t (Setări principale).<br />

120 RO


Vizualizarea unei imagini prin conectarea<br />

aparatului foto la un televizor cu Definiţie înaltă<br />

(HD) cu un cablu adaptor de ieșire HD (se vinde<br />

separat)<br />

Puteţi vizualiza o imagine înregistrată pe aparatul foto conectând aparatul la un televizor<br />

cu Definiţie înaltă (HD) cu ajutorul cablului adaptor de ieșire HD (se vinde separat).<br />

Utilizaţi un cablu adaptor de ieșire compatibil HD Type2c (se vinde separat).<br />

1 Conectaţi aparatul foto la televizor cu un cablu adaptor de ieșire HD (se<br />

vinde separat).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

COMPONENT<br />

VIDEO IN<br />

AUDIO<br />

1 La mufe de<br />

intrare audio/video<br />

Buton<br />

(Redare)<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Verde/Albastru/Roșu<br />

Alb/Roșu<br />

Cablu adaptor de<br />

ieșire HD (se vinde<br />

separat)<br />

2 La conectorul multiplu<br />

Index<br />

2 Deschideţi televizorul și setaţi intrarea.<br />

3 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a porni aparatul foto.<br />

Imaginile sunt afișate pe televizor. Selectaţi o imagine cu ajutorul butonului de control.<br />

Notă<br />

• Înainte de a utiliza această funcţie, MENU t (Setări) t (Setări principale) pentru a<br />

selecta [HD(1080i)] pentru [COMPONENT].<br />

121 RO


Utilizarea împreună cu<br />

computerul<br />

„PMB” și alte aplicaţii sunt incluse pe CD-ROM (livrat) pentru a <strong>per</strong>mite o utilizare mai<br />

versatilă a imaginilor surprinse cu aparatul dvs. foto Cyber-shot.<br />

Mediu recomandat pentru computer (Windows)<br />

Se recomandă utilizarea următoarei configuraţii de computer când se utilizează softwareul<br />

livrat „PMB”, „Music Transfer” sau „PMB Portable” și când se importă imagini printro<br />

conexiune USB.<br />

SO (preinstalat)<br />

Altele<br />

Microsoft Windows XP* 1 SP3/Windows Vista* 2 SP2/<br />

Windows7<br />

CPU: Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid<br />

(Pentru redare/editare de filme de înaltă definiţie:<br />

Intel Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid/ Intel Core 2<br />

Duo 1,66 GHz sau mai rapid)<br />

Memorie: 512 MB sau mai mare (Pentru redarea/<br />

editarea filmelor High Definition: 1 GB sau mai mare)<br />

Hard Disk: Spaţiu pe disc necesar pentru instalare —<br />

aproximativ 500 MB<br />

Afișaj: Rezoluţie ecran: 1.024 × 768 puncte sau mai<br />

mare<br />

* 1 Ediţiile de 64 biţi și Starter (Edition) nu sunt acceptate.<br />

Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 sau ulterior este necesar pentru utilizarea<br />

funcţiei pentru creare discuri.<br />

* 2 Starter (Edition) nu este acceptată.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Mediu recomandat pentru computer (Macintosh)<br />

Se recomandă utilizarea următorului mediu pentru computer când se utilizează softwareul<br />

livrat, „Music Transfer” sau „PMB Portable” și când se importă imagini printr-o<br />

conexiune USB.<br />

SO (preinstalat)<br />

Conexiune USB: Mac OS X (v10.3 până la v10.6)<br />

Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 până<br />

la v10.6)<br />

Note<br />

• Funcţionarea nu este asigurată într-un mediu bazat pe o actualizare a sistemelor de o<strong>per</strong>are<br />

descrise mai sus sau într-un mediu multi-boot.<br />

• Dacă se conectează două sau mai multe dispozitive USB simultan la un singur computer, este<br />

posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile de<br />

dispozitive USB pe care le utilizaţi.<br />

• Conectarea aparatului foto cu ajutorul unei interfeţe USB compatibile cu Hi-Speed USB<br />

(compatibilitate cu USB 2.0) <strong>per</strong>mite un transfer avansat (transfer la viteză mare) deoarece<br />

aparatul foto este compatibil cu Hi-Speed USB (compatibilitate cu USB 2.0).<br />

• Atunci când computerul reia activitatea dintr-un mod de suspendare sau de veghe, este posibil să<br />

nu se restabilească în același timp și comunicarea între aparatul foto și computer.<br />

122 RO


Utilizarea software-ului<br />

Instalare „PMB (Picture Motion Browser)” și<br />

„Music Transfer” (Windows)<br />

1 Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM.<br />

Meniul de instalare apare.<br />

• Dacă acesta nu apare, faceţi dublu clic pe [Computer] (în Windows XP, [My Computer]) t<br />

(SONYPMB).<br />

• Dacă apare ecranul AutoPlay, selectaţi „Run Install.exe” și urmaţi instrucţiunile care apar pe<br />

ecran pentru a continua instalarea.<br />

2 Faceţi clic pe [Instalare].<br />

Va apărea ecranul „Choose Setup Language”.<br />

3 Selectaţi limba dorită, apoi treceţi la următorul ecran.<br />

Va apărea ecranul „License Agreement”.<br />

4 Citiţi cu atenţie acordul, faceţi clic pe butonul radio ( t ) pentru a<br />

accepta termenii acordului și apoi faceţi clic pe [Next].<br />

5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.<br />

• Pentru instalare, conectaţi aparatul foto la computer în timpul procedurii (pagina 125).<br />

• La apariţia mesajul de confirmare de repornire, reporniţi computerul conform instrucţiunilor<br />

de pe ecran.<br />

• DirectX poate fi instalat în funcţie de mediul de sistem al computerului dvs.<br />

6 Scoateţi CD-ROM-ul după terminarea instalării.<br />

7 Iniţializaţi software-ul.<br />

• Pentru a iniţializa „PMB”, faceţi clic pe (PMB) de pe spaţiul de lucru.<br />

Pentru metoda de o<strong>per</strong>are detaliată, consultaţi pagina de asistenţă „PMB” (doar engleză) sau<br />

faceţi clic pe (PMB Help).<br />

http://www.sony.co.jp/pmb-se/<br />

• Pentru a porni „PMB” din meniul Start, selectaţi [Start] t [All Programs] t (PMB).<br />

• Dacă „PMB” este deja instalat pe computerul dvs., instalând „PMB” de pe CD-ROM (livrat),<br />

puteţi iniţializa toate aplicaţiile din „PMB Launcher”.<br />

Pentru a porni „PMB Launcher”, faceţi dublu clic pe (PMB Launcher) de pe spaţiul de<br />

lucru.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Note<br />

• Autentificaţi-vă ca Administrator.<br />

• Când „PMB” este iniţializat pentru prima dată, mesajul de confirmare al instrumentului<br />

Informaţii apare pe ecran. Selectaţi [Start].<br />

123 RO


Instalare „Music Transfer” (Macintosh)<br />

1 Porniţi computerul Macintosh și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea<br />

CD-ROM.<br />

2 Faceţi dublu clic pe (SONYPMB).<br />

3 Faceţi dublu clic pe fișierul [MusicTransfer.pkg] în folderul [Mac].<br />

Instalarea softului va începe.<br />

Note<br />

• „PMB” nu este compatibil cu computerele Macintosh.<br />

• Închideţi toate celelalte softuri de aplicaţii înainte de a instala „Music Transfer”.<br />

• Pentru instalare, trebuie să vă autentificaţi ca Administrator.<br />

zIntroducere în „PMB”<br />

• „PMB” vă <strong>per</strong>mite să importaţi imagini fotografiate cu aparatul foto pe un computer în<br />

vederea prezentării pe ecran. Creaţi o conexiune USB între aparatul foto și computer și<br />

faceţi clic pe [Import].<br />

• Imaginile de pe un computer pot fi exportate pe un card de memorie și pot fi afișate pe<br />

aparatul foto. Creaţi o conexiune USB între aparatul foto și computer, faceţi clic pe [Export]<br />

t [Easy Export (PC Sync)] în meniul [Manipulate] și faceţi clic pe [Export].<br />

• Puteţi salva și imprima imagini cu data.<br />

• Puteţi afișa imagini stocate pe un computer în funcţie de data fotografierii într-un afișaj tip<br />

calendar.<br />

• Puteţi corecta (Reduc. ef. ochi roșii, etc) fotografii și puteţi schimba data și ora fotografiei.<br />

• Puteţi crea discuri cu unitatea de scriere CD sau DVD.<br />

• Puteţi crea discuri Blu-ray, discuri în format AVCHD sau discuri DVD din filmele în format<br />

AVCHD importate pe un computer. (Când este creat un disc Blu-ray/DVD pentru prima<br />

oară, este necesară o conexiune la Internet.)<br />

• Puteţi încărca imagini pe suport. (Este necesară o conexiune la Internet.)<br />

• Puteţi importa fotografii și filme înregistrate cu informaţii privind locaţia și direcţia de<br />

fotografiere pe un computer și vă puteţi bucura de acestea cu o hartă care prezintă locaţia<br />

(doar <strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V).<br />

• Pentru alte detalii, consultaţi (PMB Help).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

zIntroducere în „Music Transfer”<br />

„Music Transfer” vă <strong>per</strong>mite să înlocuiţi fișierele Muzică oferite în aparatul foto din<br />

fabricaţie cu melodiile dumneavoastră favorite și să ștergeţi și să adăugaţi fișiere<br />

Muzică.<br />

De asemenea, puteţi restabili melodiile stocate din fabricaţie în aparatul dvs. foto.<br />

Următoarele tipuri de melodii pot fi importate utilizând „Music Transfer”.<br />

– Fișiere MP3 stocate pe unitatea hard disk a computerului dvs.<br />

– Melodii CD<br />

– Fișiere muzicale presetate salvate pe aparatul foto<br />

• Înainte de a iniţializa „Music Transfer”, efectuaţi MENU t (Setări) t [Setări<br />

principale] t [Descarcă muzică] și conectaţi aparatul foto la un computer.<br />

Pentru alte detalii, consultaţi asistenţa din „Music Transfer”.<br />

124 RO


Conectarea aparatului foto la<br />

computer<br />

1 Introduceţi acumulatorul încărcat suficient în aparatul foto sau conectaţi<br />

aparatul foto la o priză cu Adaptorul CA AC-LS5 (se vinde separat) și<br />

cablul pentru terminale multifuncţionale USB/AV/DC IN (se vinde<br />

separat).<br />

• Utilizaţi un cablu adaptor de ieșire compatibil USB/AV/DC IN Type2c (se vinde separat).<br />

2 Porniţi computerul, apoi apăsaţi pe butonul (Redare).<br />

3 Conectaţi aparatul foto la computer.<br />

• Atunci când o conexiune USB este stabilită pentru prima dată, computerul dvs. rulează<br />

automat un program pentru a recunoaște aparatul foto. Așteptaţi puţin.<br />

1 La o mufă USB a computerului<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Cablu pentru terminale multifuncţionale (livrat)<br />

2 La conectorul multiplu<br />

Index<br />

Importarea de imagini pe un computer (Windows)<br />

„PMB” vă <strong>per</strong>mite să importaţi imaginile cu ușurinţă.<br />

Pentru detalii despre funcţiile „PMB”, consultaţi secţiunea „PMB Help”.<br />

Importarea de imagini pe un computer fără a utiliza „PMB”<br />

Când apare ex<strong>per</strong>tul AutoPlay Wizard după marcarea unei conexiuni USB între aparatul<br />

foto și un computer, faceţi clic pe [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] sau<br />

[MP_ROOT] t copiaţi imaginile dorite pe computer.<br />

Note<br />

• Pentru o<strong>per</strong>aţii precum importarea de filme AVCHD pe un computer, utilizaţi „PMB”.<br />

• Când aparatul foto este conectat la un computer, dacă lucraţi filme în format AVCHD sau<br />

foldere de pe computerul conectat, este posibil ca imaginile să fie afectate sau să nu poată fi<br />

redate.<br />

Nu ștergeţi și nu copiaţi filme în format AVCHD de pe cardul de memorie de la computer. <strong>Sony</strong><br />

nu este responsabil pentru consecinţele rezultate din astfel de o<strong>per</strong>aţii efectuate prin computer.<br />

• Utilizaţi „PMB” pentru a importa filmele cu informaţii despre locaţie GPS pe un computer (doar<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V).<br />

125 RO


Importarea de imagini pe un computer<br />

(Macintosh)<br />

1 Mai întâi, conectaţi aparatul foto la computerul Macintosh. Faceţi dublu<br />

clic pe pictograma recunoscută recent de pe spaţiul de lucru t, folderul<br />

în care sunt stocate imaginile pe care doriţi să le importaţi.<br />

2 Glisaţi și fixaţi fișierele de imagine pe pictograma hard disk-ului.<br />

Fișierele de imagine sunt copiate pe hard disk.<br />

3 Faceţi dublu clic pe pictograma hard disk t fișierul de imagine dorit din<br />

folderul ce conţine fișierele copiate.<br />

Imaginea este afișată.<br />

Ștergerea conexiunii USB<br />

Efectuaţi procedurile de la pașii 1 la 3 de mai jos:<br />

• Deconectarea cablului pentru terminal multifuncţional.<br />

• Scoaterea unui card de memorie.<br />

• Introducerea unui card de memorie în aparatul foto după copierea imaginilor din memoria<br />

internă.<br />

• Închiderea aparatului foto.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

1 Faceţi clic pe pictograma de deconectare de<br />

pe bara de sarcini.<br />

2 Faceţi clic pe (USB Mass Storage Device)<br />

t [Stop].<br />

3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de<br />

confirmare, apoi faceţi clic pe [OK].<br />

Pictogramă deconectare<br />

Windows Vista<br />

Windows XP<br />

Index<br />

Notă<br />

• Glisaţi și fixaţi pictograma cardului de memorie sau pictograma unităţii în pictograma „Trash”<br />

înainte de a utiliza un computer Macintosh și înainte ca aparatul foto să fie deconectat de la<br />

computer.<br />

126 RO


Încărcarea imaginilor pe un<br />

suport<br />

Acest aparat foto are o aplicaţie „PMB Portable” încorporată.<br />

Puteţi utiliza această aplicaţie pentru a efectua următoarele:<br />

• Puteţi încărca imagini cu ușurinţă pe un blog sau alt suport.<br />

• Puteţi încărca imagini de la un computer conectat la Internet chiar dacă nu vă aflaţi acasă sau la<br />

birou.<br />

• Puteţi înregistra cu ușurinţă suporturile (de ex. bloguri) pe care le utilizaţi frecvent.<br />

Pentru detalii despre „PMB Portable”, consultaţi asistenţa „PMB Portable”.<br />

Pornirea „PMB Portable” (Windows)<br />

Când utilizaţi „PMB Portable” pentru prima dată, trebuie să selectaţi limba. Urmaţi<br />

procedura de mai jos pentru a efectua selecţia. Odată selectată limba, pașii 3 la 5 nu mai<br />

sunt necesari data următoare când utilizaţi „PMB Portable”.<br />

1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.<br />

Când conectaţi aparatul foto și computerul, apare ex<strong>per</strong>tul AutoPlay Wizard.<br />

Faceţi clic pe [×] pentru a închide ex<strong>per</strong>tul AutoPlay Wizard pentru unităţile inutile.<br />

• Dacă ex<strong>per</strong>tul AutoPlay Wizard nu apare, faceţi clic pe [Computer] (în Windows XP, [My<br />

Computer]) t [PMBPORTABLE], apoi faceţi dublu clic pe „PMBP_Win.exe”.<br />

2 Faceţi clic pe „PMB Portable”.<br />

(în Windows XP, faceţi clic pe „PMB Portable” t [OK])<br />

• Dacă nu se afișează [PMB Portable] în ex<strong>per</strong>tul AutoPlay Wizard, faceţi clic pe [Computer]<br />

t [PMBPORTABLE], apoi faceţi dublu clic pe [„PMBP_Win.exe”].<br />

Apare ecranul de Selectare limbă.<br />

3 Selectaţi limba dorită, apoi faceţi clic pe [OK].<br />

Apare ecranul de Selectare regiune.<br />

4 Selectaţi valorile corespunzătoare pentru [Region] și [Country/Area], apoi<br />

faceţi clic pe [OK].<br />

Se afișează ecranul Contract de licenţă.<br />

5 Citiţi contractul cu atenţie. Dacă acceptaţi termenii acestuia, faceţi clic pe<br />

[I Agree].<br />

„PMB Portable” se iniţializează.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

127 RO


Pornirea „PMB Portable” (Macintosh)<br />

1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer Macintosh.<br />

Când conectaţi aparatul foto și computerul, pe desktop apare [PMB Portable].<br />

Faceţi clic pe [×] pentru a închide unităţile care nu sunt necesare.<br />

2 Faceţi clic pe folderul [PMBPORTABLE], apoi faceţi clic pe [PMBP_Mac].<br />

Apare ecranul de Selectare regiune.<br />

3 Selectaţi valorile corespunzătoare pentru [Region] și [Country/Area], apoi<br />

faceţi clic pe [OK].<br />

Se afișează ecranul Contract de licenţă.<br />

4 Citiţi contractul cu atenţie. Dacă acceptaţi termenii acestuia, faceţi clic pe<br />

[I Agree].<br />

„PMB Portable” se iniţializează.<br />

Note<br />

• „PMB Portable” nu este acceptat pentru filme AVCHD.<br />

• Setaţi [Setări LUN] în [Setări principale] la [Multiplu].<br />

• Conectaţi-vă întotdeauna la o reţea când utilizaţi „PMB Portable”.<br />

• Când încărcaţi imagini pe Internet, memoria cache poate rămâne în computerul utilizat, în<br />

funcţie de furnizorul de servicii. Acest lucru este valabil și când aparatul foto este utilizat în acest<br />

scop.<br />

• Dacă apare o problemă la „PMB Portable” sau dacă ștergeţi „PMB Portable” din greșeală, puteţi<br />

repara „PMB Portable” descărcând aplicaţia de instalare pentru PMB Portable de pe sit.<br />

Note privind „PMB Portable”<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

„PMB Portable” face posibilă descărcarea de URL-uri de pe un număr de situri de pe<br />

serverul administrat de <strong>Sony</strong> („server <strong>Sony</strong>”).<br />

Pentru a utiliza „PMB Portable” pentru a vă bucura de avantajele serviciului de încărcare<br />

imagini sau de alte servicii („serviciile”) oferite de aceste situri și de altele, trebuie să<br />

acceptaţi următoarele.<br />

• Unele situri necesită proceduri de înregistrare și/sau taxe de utilizare a serviciilor. Utilizând<br />

serviciile, trebuie să respectaţi termenii și condiţiile stabilite de siturile respective.<br />

• Serviciile pot fi întrerupte sau modificate conform deciziilor o<strong>per</strong>atorilor siturilor. <strong>Sony</strong> nu este<br />

responsabil de problemele ce pot apărea între utilizatori și terţe părţi sau orice neplăcere cauzată<br />

de utilizatori legat de utilizarea serviciilor, inclusiv de terminarea sau modificarea unor astfel de<br />

servicii.<br />

• Pentru a vizualiza un sit, veţi fi redirecţionat către acesta de către serverul <strong>Sony</strong>. Pot exista<br />

momente când nu puteţi accesa situl din cauza mentenanţei serverului sau din alte motive.<br />

• Dacă utilizarea serverului <strong>Sony</strong> urmează a fi încheiată, veţi fi notificat(ă) în avans pe situl <strong>Sony</strong>,<br />

etc.<br />

• URL-urile către care sunteţi redirecţionaţi de serverul <strong>Sony</strong> și alte informaţii pot fi înregistrate în<br />

scopul îmbunătăţirii viitoarelor produse și servicii <strong>Sony</strong>. Cu toate acestea, nu vor fi înregistrate<br />

date <strong>per</strong>sonale în astfel de ocazii.<br />

128 RO


Crearea unui disc film<br />

Puteţi crea un disc din filmele în format AVCHD înregistrate pe aparatul foto.<br />

Selectarea metodei pentru crearea unui disc<br />

Selectaţi metoda cea mai adecvată pentru player-ul dvs.<br />

Consultaţi „PMB Help” pentru detalii privind crearea unui disc utilizând „PMB”.<br />

Pentru a importa filme (pagina 125).<br />

Player Alegerea unei metode Tip de disc<br />

Dispozitive de redare discuri<br />

Blu-ray<br />

(Dispozitiv de redare Blu-ray,<br />

PlayStation ® 3, etc.)<br />

Dispozitive de redare în<br />

format AVCHD<br />

(<strong>Sony</strong> Dispozitiv de redare Blu-ray,<br />

PlayStation ® 3, etc.)<br />

Dispozitive de redare DVD<br />

obișnuite<br />

(DVD player, computer care poate<br />

reda DVD-uri, etc.)<br />

Creaţi un disc Blu-ray cu filme și<br />

fotografii importate pe un computer<br />

utilizând „PMB”.<br />

Creaţi un disc în format AVCHD cu<br />

filme și fotografii importate pe un<br />

computer utilizând „PMB”.<br />

Crearea unui disc AVCHD cu un alt<br />

DVD writer/recorder decât<br />

DVDirect Express.<br />

Creaţi un disc la calitate standard a<br />

imaginii (STD) cu filme și fotografii<br />

importate pe un computer utilizând<br />

„PMB”.<br />

Notă<br />

• Dacă utilizaţi un <strong>Sony</strong> DVDirect (DVD Writer), puteţi transfera datele introducând un card de<br />

memorie în fanta dedicată cardurilor de memorie a DVD writer-ului sau conectând aparatul foto<br />

la DVD writer cu un cablu USB.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

129 RO


zCaracteristici ale fiecărui tip de disc<br />

Utilizarea unui disc Blu-ray vă <strong>per</strong>mite să înregistraţi filme la calitate de<br />

înaltă definiţie a imaginii (HD) cu o durată mai mare decât cea oferită de<br />

discurile DVD.<br />

Filmul cu calitate de înaltă definiţie a imaginii (HD) poate fi înregistrat pe<br />

un suport DVD, precum discurile DVD-R și este creat un disc cu calitate<br />

de înaltă definiţie a imaginii (HD).<br />

• Puteţi reda un disc cu calitate de înaltă definiţie a imaginii (HD) pe dispozitive<br />

de redare în format AVCHD, precum un player <strong>Sony</strong> Blu-ray și un<br />

PlayStation ® 3. Nu puteţi reda discul pe dispozitive obișnuite de redare DVD.<br />

Filmul cu calitate standard a imaginii (STD) convertit dintr-un film cu<br />

calitate de înaltă definiţie a imaginii (HD) poate fi înregistrat pe un suport<br />

DVD, precum discuri DVD-R și este creat un disc cu calitate standard a<br />

imaginii (STD).<br />

zDiscuri pe care le puteţi utiliza cu „PMB”<br />

Puteţi utiliza discuri de 12 cm de următorul cu „PMB”. Pentru disc Blu-ray,<br />

consultaţi pagina 131.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Tip de disc<br />

Funcţii<br />

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL<br />

DVD-RW/DVD+RW<br />

Nu se poate inscripţiona<br />

Reinscripţionabil<br />

Index<br />

• Păstraţi întotdeauna PlayStation ® 3 actualizat cu cea mai nouă versiune de software<br />

PlayStation ® 3.<br />

• Este posibil ca PlayStation ® 3 să nu fie disponibil în unele ţări/regiuni.<br />

130 RO


Crearea unui disc în format AVCHD<br />

Puteţi crea un disc cu calitate de înaltă definiţie a imaginii (HD) în format AVCHD din<br />

filme în format AVCHD importate pe un computer utilizând software-ul livrat „PMB”.<br />

1 Porniţi computerul și introduceţi un disc gol în fanta DVD-ului.<br />

2 Porniţi „PMB”.<br />

3 Selectaţi filmele în format AVCHD pe care doriţi să le inscripţionaţi.<br />

4 Faceţi clic pe pentru a selecta [Create AVCHD Format Discs (HD)].<br />

5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a crea un disc.<br />

Note<br />

• Instalaţi „PMB” înainte (pagina 123).<br />

• Fișierele fotografii și filme MP4 nu pot fi înregistrate pe discul în format AVCHD.<br />

• Este posibil să dureze o <strong>per</strong>ioadă mai lungă de timp pentru a crea un disc.<br />

zRedarea unui disc în format AVCHD pe un computer<br />

Puteţi reda discurile în format AVCHD utilizând „Player for AVCHD” instalat<br />

împreună cu „PMB”.<br />

Pentru a porni software-ul, faceţi clic pe [Start] t [All Programs] t [PMB] t<br />

[PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].<br />

Pentru o<strong>per</strong>aţii detaliate, consultaţi Asistenţa pentru „Player for AVCHD”.<br />

• Este posibil ca filmele să nu poată fi redate lin în funcţie de configuraţia computerului.<br />

Crearea unui disc Blu-ray<br />

Puteţi crea un disc Blu-ray cu filme AVCHD importate anterior pe un computer.<br />

Computerul dvs. poate accepta crearea de discuri Blu-ray.<br />

Suporturile BD-R (nu poate fi reinscripţionat) și BD-RE (reinscripţionabil) pot fi<br />

utilizate pentru a crea discuri Blu-ray. Nu puteţi adăuga conţinut la oricare dintre aceste<br />

tipuri de disc odată ce acesta a fost creat.<br />

Faceţi clic pe [BD Add-on Software] din ecranul de instalare al „PMB” și instalaţi acest<br />

plug-in conform instrucţiunilor de pe ecran.<br />

Conectaţi computerul dvs. la Internet când instalaţi [BD Add-on Software].<br />

Consultaţi „PMB Help” pentru detalii.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

131 RO


Crearea unui disc cu calitate standard a imaginii<br />

(STD)<br />

Puteţi crea un disc cu calitate standard a imaginii (STD) din filme în format AVCHD<br />

importate pe un computer utilizând software-ul livrat „PMB”.<br />

1 Porniţi computerul și introduceţi un disc gol în fanta DVD-ului.<br />

• Închideţi orice alt software decât „PMB”.<br />

2 Porniţi „PMB”.<br />

3 Selectaţi filmele pe care doriţi să le inscripţionaţi.<br />

4 Faceţi clic pe pentru a selecta [Create DVD-Video Format Discs<br />

(STD)].<br />

5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a crea discul.<br />

Note<br />

• Instalaţi „PMB” înainte (pagina 123).<br />

• Fișierele film MP4 nu pot fi înregistrate pe un disc.<br />

• Va dura mai mult să creaţi un disc, deoarece filmele în format AVCHD sunt convertite în filme<br />

cu calitate standard a imaginii (STD).<br />

• Când creaţi un DVD-Video (STD) pentru prima oară, este necesară o conexiune la Internet.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

132 RO


Imprimarea fotografiilor<br />

Puteţi imprima fotografii prin următoarele metode.<br />

• Imprimarea directă cu ajutorul unei imprimante compatibile PictBridge<br />

• Imprimarea directă cu ajutorul unei imprimante care acceptă tipul cardului dvs. de<br />

memorie<br />

Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de o<strong>per</strong>are livrate împreună cu imprimanta.<br />

• Imprimarea cu ajutorul unui computer<br />

Puteţi importa imagini pe un computer utilizând software-ul „PMB” livrat și imprimaţi<br />

imaginile. Puteţi introduce data pe imagine și imprimaţi-o.<br />

Pentru detalii, consultaţi „PMB Help”.<br />

• Imprimarea la un centru de imprimare (pagina 134)<br />

Note<br />

• La imprimarea fotografiilor realizate în modul [16:9], este posibil ca ambele margini să fie tăiate.<br />

• Nu puteţi imprima imagini panoramice, în funcţie de imprimantă.<br />

Imprimarea directă a imaginilor cu ajutorul unei<br />

imprimante compatibile PictBridge<br />

Chiar dacă nu aveţi un computer, puteţi imprima imagini realizate cu aparatul foto<br />

conectând aparatul foto direct la o imprimantă compatibilă PictBridge.<br />

„PictBridge” are la bază standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging<br />

Products Association)<br />

1 Introduceţi acumulatorul suficient încărcat în aparatul foto.<br />

2 Conectaţi aparatul foto la imprimantă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

1 La o mufă USB a<br />

imprimantei<br />

2 La conectorul multiplu<br />

Cablu pentru terminale multifuncţionale<br />

3 Porniţi aparatul foto și imprimanta.<br />

După realizarea conexiunii, indicatorul indicator apare pe ecran.<br />

Dacă indicatorul se aprinde intermitent pe ecranul aparatului foto (notificare<br />

eroare), verificaţi imprimanta conectată.<br />

Continuare r<br />

133 RO


4 MENU t (Imprimare) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Această imagine<br />

Imagini multiple<br />

Toate din interval<br />

temporal<br />

Toate din acest<br />

folder<br />

Imprimă imaginea afișată curent în modul imagine unică.<br />

Puteţi selecta și imprima imagini multiple.<br />

După pasul 4, efectuaţi următoarele.<br />

1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi pe z.<br />

Repetaţi pasul de mai sus până când terminaţi de imprimat<br />

toate imaginile. Selectaţi din nou o imagine cu un marcaj<br />

pentru a renunţa la marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z.<br />

Imprimaţi toate imaginile din intervalul de date și folderul<br />

selectat imediat.<br />

După pasul 4, atingeţi [OK] t z.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

5 Element dorit t [Pornire] t z<br />

Cantitate<br />

Aspect<br />

Dimensiune<br />

Datã<br />

Selectează numărul de copii ale imaginii specificate pentru<br />

imprimare.<br />

• Este posibil ca numărul de imagini desemnat să nu încapă pe o<br />

singură coală, în funcţie de cantitatea de imagini.<br />

Selectează numărul de imagini pe care doriţi să le imprimaţi<br />

una lângă alta pe o coală.<br />

Selectează dimensiunea colii pentru imprimare.<br />

Selectează [Dată] sau [Ziua și ora] pentru a insera data și ora<br />

în imagini.<br />

• Dacă alegeţi [Dată], data va fi introdusă în ordinea pe care aţi<br />

selectat-o utilizând [Setare dată și oră] aparatului foto. Este posibil<br />

ca această funcţie să nu fie disponibilă în funcţie de imprimantă.<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Note<br />

• Nu se pot imprima filme.<br />

• Dacă nu a fost posibilă conectarea aparatului foto la imprimantă, asiguraţi-vă că aţi setat<br />

[Conectare USB] de sub (Setări principale) pe [PictBridge].<br />

• Nu deconectaţi cablul pentru terminale multifuncţionale în timp ce indicatorul (Conectare<br />

PictBridge) apare pe ecran.<br />

Imprimarea la un centru de imprimare<br />

Puteţi duce la un centru de imprimare a fotografiilor un card de memorie care conţine<br />

imagini realizate cu aparatul foto. Cât timp centrul de imprimare <strong>per</strong>mite servicii de<br />

imprimare foto conform standardului DPOF, puteţi efectua înainte un marcaj<br />

(Comandă de imprimare) pe imagini în modul redare astfel încât să nu trebuiască să<br />

le selectaţi din nou când le imprimaţi la centrul de imprimare.<br />

Note<br />

• La centrul de imprimare nu puteţi imprima imagini stocate în memoria internă direct de pe<br />

aparatul foto. Copiaţi imaginile pe un card de memorie (pagina 112), apoi duceţi cardul de<br />

memorie la centrul de imprimare.<br />

• Consultaţi centrul de imprimare de fotografii pentru a afla ce tipuri de carduri de memorie sunt<br />

acceptate.<br />

Continuare r<br />

134 RO


Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

• Poate fi necesar un adaptor pentru cardul de memorie (se vinde separat). Cereţi ajutor de la<br />

centrul de imprimare foto.<br />

• Înainte de a duce datele despre imagine la un centru, efectuaţi întotdeauna copii (de siguranţă)<br />

ale datelor pe un disc.<br />

• Nu puteţi seta numărul de imprimări.<br />

• Dacă doriţi să suprapuneţi data pe imagini, consultaţi centrul dvs. de imprimare de fotografii.<br />

Cuprins<br />

Index<br />

135 RO


Depanare<br />

Dacă ex<strong>per</strong>imentaţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii.<br />

1 Verificaţi elementele de la paginile 136 - 144.<br />

Dacă pe ecran apare un cod precum „C/E:ss:ss”,<br />

consultaţi pagina 145.<br />

2 Scoateţi acumulatorul, așteptaţi un minut,<br />

reintroduceţi acumulatorul și porniţi alimentarea.<br />

3 Inţializaţi setările (pagina 95).<br />

4 Consultaţi dealerul <strong>Sony</strong> sau sediul service autorizat<br />

local <strong>Sony</strong>.<br />

Reţineţi că trimiţând aparatul foto pentru reparaţii, sunteţi de acord cu verificarea<br />

conţinutului memoriei interne, a fișierelor muzicale.<br />

Informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebări frecvente pot fi<br />

găsite pe site-ul nostru Web pentru Asistenţă Clienţi.<br />

http://www.sony.net/<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Acumulator și alimentare<br />

Acumulatorul nu poate fi introdus.<br />

• Asiguraţi-vă că direcţia de introducere a bateriei este corectă și introduceţi-o până când<br />

butonul de ejectare a bateriei este blocat.<br />

Aparatul foto nu poate fi pornit.<br />

• După reintroducerea acumulatorului în aparatul foto, poate dura câteva minute până la<br />

pornirea aparatului foto.<br />

• Introduceţi acumulatorul corect.<br />

• Acumulatorul este descărcat. Introduceţi un acumulator încărcat.<br />

• Borna bateriei este murdară. Ștergeţi ușor praful cu o cârpă moale pentru a curăţa bateria.<br />

• Utilizaţi un acumulator recomandat.<br />

Aparatul foto se închide brusc.<br />

• În funcţie de aparatul foto și de tem<strong>per</strong>atura bateriei, este posibil ca acesta să se închidă<br />

automat pentru protecţie. În acest caz, un mesaj este afișat pe ecranul LCD înainte de a se<br />

închide aparatul.<br />

• Atunci când funcţia [Economisire energ.] este setată la [Rezistenţă] sau [Standard], dacă nu<br />

utilizaţi aparatul foto pentru o anumită <strong>per</strong>ioadă în timp ce este pornit, acesta se oprește<br />

automat pentru a preveni uzarea acumulatorului. Reporniţi aparatul foto.<br />

136 RO


Indicatorul de capacitate rămasă nu este corect.<br />

• Acest fenomen se înregistrează când utilizaţi aparatul foto în locaţii cu tem<strong>per</strong>aturi extrem de<br />

ridicate sau de scăzute.<br />

• A apărut o discrepanţă între indicatorul de capacitate rămasă și capacitatea rămasă reală a<br />

bateriei. Descărcaţi complet acumulatorul o dată, apoi încărcaţi-l pentru a corecta indicarea.<br />

• Capacitatea bateriei scade în timp și prin utilizare repetată. Dacă timpul de utilizare scăzut<br />

între încărcări devine semnificativ, probabil că este timpul să înlocuiţi bateria cu una nouă.<br />

Acumulatorul nu poate fi încărcat.<br />

• Nu puteţi alimenta acumulatorul cu ajutorul Adaptorului c.a. (se vinde separat). Utilizaţi<br />

încărcătorul pentru baterie pentru a alimenta bateria.<br />

Becul CHARGE se aprinde intermitent în timpul alimentării bateriei.<br />

• Scoateţi și introduceţi din nou acumulatorul; asiguraţi-vă că este corect fixat.<br />

• Tem<strong>per</strong>atura poate fi necorespunzătoare pentru alimentare. Încercaţi din nou să încărcaţi<br />

acumulatorul în intervalul recomandat de tem<strong>per</strong>atură între 10 °C și 30 °C.<br />

• Consultaţi pagina 154 pentru detalii.<br />

Realizarea de fotografii/filme<br />

Nu se pot înregistra imagini.<br />

• Dacă imaginile sunt înregistrate pe memoria internă chiar dacă este introdus un card de<br />

memorie în aparatul foto, cardul de memorie trebuie să fie complet introdus în aparatul foto.<br />

• Verificaţi capacitatea liberă a memoriei interne sau a cardului de memorie. Dacă memoria e<br />

plină, efectuaţi una din următoarele acţiuni:<br />

– Ștergeţi imaginile care nu sunt necesare (pagina 43).<br />

– Schimbaţi cardul de memorie.<br />

• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce încărcaţi bliţul.<br />

• La înregistrarea filmelor se recomandă folosirea următoarelor carduri de memorie:<br />

– „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”<br />

– Card de memorie SD, card de memorie SDHC sau card de memorie SDXC (Clasa 4 sau mai<br />

rapid)<br />

• Setaţi [Mod demo] pe [Dezactivat] (pagina 94).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Funcţia Declanșator zâmbet nu funcţionează.<br />

• Nicio imagine nu este efectuată dacă nu se detectează o faţă zâmbitoare.<br />

• Setaţi [Mod demo] pe [Dezactivat] (pagina 94).<br />

Funcţia Anti-neclaritate nu funcţionează.<br />

• Este posibil ca funcţia anti-neclaritate să nu funcţioneze corect la fotografierea de scene<br />

nocturne.<br />

• Fotografiaţi după apăsarea butonului declanșatorului până la jumătate.<br />

• Dacă mișcarea aparatului foto este excesivă, este posibil ca funcţia anti-neclaritate să nu fie<br />

eficientă chiar dacă este activată funcţia [SteadyShot].<br />

Înregistrarea durează mult.<br />

• Atunci când viteza declanșatorului devine mai lentă decât o anumită viteză în condiţii de<br />

iluminare slabă, funcţia NR (Reducere zgomot) lentă a declanșatorului este automat activată<br />

pentru a reduce zgomotul imaginii. În astfel de condiţii, înregistrarea necesită un timp<br />

îndelungat.<br />

• Funcţia Reducere ochi închiși este activă. Resetaţi [Reducere ochi închiși] pe [Dezactivat]<br />

(pagina 68).<br />

137 RO


Imaginea este defocalizată.<br />

• Subiectul este prea aproape. Atunci când fotografiaţi, asiguraţi-vă că poziţionaţi obiectivul la<br />

o distanţă faţă de subiect mai mare decât cea mai redusă distanţă de fotografiere (aproximativ<br />

5 cm (W)/100 cm (T) faţă de obiectiv).<br />

• Modul (Înreg. avansată sport), (Crepuscul), (Peisaj) sau (Artificii) este selectat în<br />

Selectare scenă atunci când realizaţi fotografii.<br />

Funcţia zoom nu funcţionează.<br />

• Nu puteţi utiliza zoomul când fotografiaţi în modul iFoto panoramică prin balans.<br />

• Nu puteţi utiliza funcţia de zoom inteligent în funcţie de dimensiunea imaginii (pagina 86).<br />

• Nu puteţi utiliza funcţia de zoom digital atunci când:<br />

– În modul Corecţie contrejour HDR<br />

– Când modul (Înreg. avansată sport) este selectat în Selectare scenă<br />

– În Modul Film<br />

– Declanșator zâmbet este activat.<br />

Nu se poate selecta funcţia Detecţie feţe.<br />

• Puteţi selecta Detecţie feţe numai când modul de focalizare este setat pe [Multi AF] și modul<br />

de măsurare pe [Multi].<br />

Bliţul nu funcţionează.<br />

• Nu puteţi utiliza bliţul atunci când:<br />

– Se selectează în modul Rafală/Variaţie expunere.<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

– Modul (Sensibilitate înaltă), (Înreg. avansată sport), (Crepuscul) sau (Artificii)<br />

este selectat în Selectare scenă.<br />

– În Modul Film<br />

– În modul iFoto panoramică prin balans<br />

• Setaţi bliţul la (Activat) (pagina 36) când modul Selectare Scenă este setat la (Peisaj),<br />

(Specialităţi culinare), (Animal de companie), (Plajă) sau (Zăpadă).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Puncte circulare albe neclare apar în imaginile fotografiate cu bliţ.<br />

• Particulele (praf, polen etc.) din aer au reflectat lumina bliţului și au apărut în imagine.<br />

Aceasta nu este o defecţiune.<br />

Funcţia de fotografiere de la apropiere (Macro) nu funcţionează.<br />

• Aparatul foto ajustează focalizarea în mod automat. Apăsaţi și menţineţi apăsat până la<br />

jumătate butonul declanșator. Ajustarea focalizării poate dura mai mult când fotografiaţi un<br />

subiect apropiat.<br />

• Modul (Înreg. avansată sport), (Peisaj), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în<br />

Selectare scenă.<br />

Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD.<br />

• În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării.<br />

Nu se pot insera datele în imagini.<br />

• Aparatul foto nu are o caracteristică de suprapunere a datei pe imagine. Utilizând „PMB”,<br />

puteţi imprima sau salva imagini cu dată (pagina 123).<br />

138 RO


Valoarea F și timpul de expunere se aprind intermitent atunci când apăsaţi și<br />

menţineţi apăsat până la jumătate butonul declanșator.<br />

• Expunerea nu este corectă. Corectaţi expunerea (pagina 55).<br />

Culorile imaginii nu sunt corecte.<br />

• Reglaţi balansul de alb (pagina 58).<br />

Imaginea este parazitată când vizualizaţi ecranul într-un loc întunecos.<br />

• Aparatul foto încearcă să mărească vizibilitatea ecranului, mărind temporar luminozitatea<br />

imaginii în condiţii de iluminare slabă. Nu există efecte pe imaginea înregistrată.<br />

Ochii subiectului apar roșii.<br />

• Setaţi [Reduc. ef. ochi roșii] pe [Auto] sau pe [Activat] (pagina 88).<br />

• Fotografiaţi subiectul la o distanţă mai mică decât raza bliţului, utilizând bliţul.<br />

• Iluminaţi camera și fotografiaţi subiectul.<br />

• Retușaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează efect ochi roșii] în meniul de vizualizare<br />

(pagina 77), sau corectaţi prin „PMB”.<br />

Pe ecran apar și <strong>per</strong>sistă puncte.<br />

• Aceasta nu este o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate.<br />

Nu se pot efectua fotografii succesive.<br />

• Memoria internă sau cardul de memorie este plin. Ștergeţi imaginile care nu sunt necesare<br />

(pagina 43).<br />

• Nivelul bateriei este scăzut. Introduceţi un acumulator încărcat.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Aceeași imagine este efectuată de mai multe ori.<br />

• Setaţi [Setări în rafală] pe [Unică] (pagina 52).<br />

• Setaţi [Setări variaţie expunere] pe [Dezactivat] (pagina 54).<br />

• [Recunoaștere scenă] este setat pe [Avansat] (pagina 63).<br />

Vizualizarea imaginilor<br />

Imaginile nu pot fi redate.<br />

• Asiguraţi-vă că aţi introdus complet cardul de memorie în aparatul foto.<br />

• Numele folderului/fișierului a fost modificat pe computer.<br />

• Nu se oferă garanţii referitoare la redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor care conţin<br />

fotografii ce au fost procesate pe un computer, sau fotografii efectuate cu alte aparate foto.<br />

• Aparatul foto este în mod USB. Ștergerea conexiunii USB (pagina 126).<br />

• Utilizaţi „PMB” pentru a reda imagini stocate pe un PC cu acest aparat foto.<br />

Data și ora nu sunt afișate.<br />

• Afișajul ecranului este setat să afișeze numai imagini. Apăsaţi pe butonul DISP (Setări afișaj<br />

pe ecran) pentru a afișa informaţii (pagina 34).<br />

Marginile din stânga și din dreapta ecranului sunt negre.<br />

• [Orientare automată] este setat pe [Activat] (pagina 87).<br />

139 RO


Nu se pot afișa imagini în modul index.<br />

• Anulaţi modul de Vizualizare facilă, dacă este activat.<br />

Nu se aude muzica în timpul prezentării de imagini.<br />

• Transferaţi fișierele muzicale în aparatul foto cu „Music Transfer” (paginile 123, 124).<br />

• Confirmaţi că setarea volumului și a prezentării de imagini sunt corecte (pagina 70).<br />

• Prezentarea imaginilor este redată cu [Redare continuă]. Selectaţi [Prezentare imag. cu<br />

muzică] și redaţi.<br />

Imaginea nu apare pe televizor.<br />

• Aparatul foto și televizorul trebuie să utilizeze același sistem de culoare (pagina 150).<br />

• Verificaţi dacă este conformă conexiunea (pagina 117).<br />

• În cazul în care conectorul USB al cablului pentru terminale multifuncţionale este conectat la<br />

alt dispozitiv, deconectaţi-l (pagina 126).<br />

• Când înregistraţi filme cu aparatul foto și un televizor conectat, imaginea înregistrată nu este<br />

afișată pe televizor.<br />

Ștergere<br />

O imagine nu poate fi ștearsă.<br />

• Anulaţi protecţia (pagina 79).<br />

GPS (doar <strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V)<br />

Aparatul foto nu recepţionează un semnal GPS.<br />

• Setaţi [Setare GPS] pe [Activat] (pagina 104).<br />

• Este posibil ca aparatul dvs. foto să nu recepţioneze semnale radio de la sateliţii GPS din<br />

cauza obstrucţiilor.<br />

• Pentru a triangula informaţiile despre locaţie corect, aduceţi aparatul foto într-un spaţiu<br />

deschis și porniţi-l din nou.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Eroare excesivă privind informaţiile privind locaţia.<br />

• Marginea de eroare poate fi de la până la câteva sute de metri în funcţie de clădirile din jur,<br />

semnale GPS slabe, etc.<br />

• Aparatul dvs. foto nu poate recepţiona un semnal GPS. Informaţiile privind locaţia<br />

triangulate anterior pot fi utilizate în locaţia prezentă.<br />

Durează o <strong>per</strong>ioadă de timp până se efectuează triangularea, chiar dacă este<br />

activată funcţia [Date asistenţă GPS].<br />

• [Setare dată și oră] nu este setată sau ora setată este modificată semnificativ. Setaţi din nou<br />

data și ora în mod corect (pagina 115).<br />

• Termenul de valabilitate al datelor de asistenţă a expirat. Actualizaţi [Date asistenţă GPS]<br />

(pagina 93).<br />

• Deoarece poziţia sateliţilor GPS variază constant, poate dura mai mult timp să stabiliţi locaţia<br />

sau este posibil ca receptorul să nu poată determina locaţia, în funcţie de locaţie și de<br />

momentul în care utilizaţi aparatul foto.<br />

• „GPS” este un sistem pentru stabilirea locaţiei geografice prin triangularea semnalelor radio<br />

de la sateliţii GPS. Evitaţi să utilizaţi aparatul foto în locuri unde semnalele radio sunt blocate<br />

sau sunt reflectate, precum un loc umbros înconjurat de clădiri sau copaci, etc. Utilizaţi<br />

aparatul foto în zone cu cer liber.<br />

140 RO


Locaţia sau informaţiile despre direcţie nu au fost înregistrate.<br />

• Direcţia de fotografiere nu este înregistrată când înregistraţi filme.<br />

• Informaţiile despre locaţie și direcţie nu sunt înregistrate când filmul este înregistrat pe<br />

memoria internă.<br />

• Utilizaţi „PMB” pentru a importa filmele cu informaţii despre locaţie GPS pe computer.<br />

Eroare excesivă privind informaţiile aferente busolei<br />

• Efectuaţi [Reglare busolă] (pagina 106).<br />

• Nu plasaţi aparatul foto în imediata apropiere a unei surse magnetice sau a unui obiect din<br />

metal.<br />

Computere<br />

„Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscut de un computer cu slot pentru<br />

„Memory Stick”.<br />

• Asiguraţi-vă că atât computerul cât și cititorul/inscriptorul de „Memory Stick” acceptă<br />

„Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de computere și de cititoare/inscriptoare „Memory<br />

Stick” produse de alţi producători în afară de <strong>Sony</strong> trebuie să contacteze producătorii<br />

respectivi.<br />

• Dacă „Memory Stick PRO Duo” nu este acceptat, conectaţi aparatul foto la computer<br />

(paginile 125, 126). Computerul recunoaște „Memory Stick PRO Duo”.<br />

Computerul dvs. nu recunoaște aparatul foto.<br />

• Când nivelul bateriei este scăzut, introduceţi acumulatorul încărcat sau utilizaţi adaptorul c.a.<br />

(se vinde separat).<br />

• Setaţi [Conectare USB] pe [Auto] sau pe [Mass Storage] (pagina 99).<br />

• Utilizaţi cablul pentru terminal multifuncţionale (livrat).<br />

• Deconectaţi cablul pentru terminale multifuncţionale de la computer și de la aparat și<br />

conectaţi-l din nou, fixându-l bine.<br />

• Deconectaţi toate echipamentele în afară de aparatul foto, tastatură și mouse de la conectorii<br />

USB ai computerului dvs.<br />

• Conectaţi aparatul foto direct la computer, fără a mai trece printr-un hub USB sau alt<br />

dispozitiv.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Nu se pot importa imagini.<br />

• Conectaţi camera și computerul corect, realizând o conexiune USB (pagina 125).<br />

• Când realizaţi imagini cu un card de memorie formatat de un computer, este posibil să nu<br />

puteţi importa imaginile pe un computer. Fotografiaţi utilizând un card de memorie formatat<br />

de aparatul foto (pagina 108).<br />

După realizarea unei conexiuni USB, „PMB” nu pornește automat.<br />

• Realizaţi conexiunea USB după ce aţi oprit computerul.<br />

După realizarea unei conexiuni USB, „PMB Portable” nu pornește.<br />

• Setaţi [Setări LUN] pe [Multiplu].<br />

• Setaţi [Conectare USB] pe [Auto] sau pe [Mass Storage].<br />

• Conectaţi computerul la reţea.<br />

141 RO


Nu se pot reda imaginile pe computer.<br />

• Dacă utilizaţi „PMB”, consultaţi „PMB Help” (pagina 123).<br />

• Consultaţi fabricantul computerului sau al softului.<br />

Imaginea și sunetul sunt parazitate de zgomot atunci când vizualizaţi un film pe<br />

un computer.<br />

• Filmul este redat direct din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Importaţi imaginile<br />

pe computer utilizând „PMB” și apoi redaţi-l (pagina 123, 125).<br />

După ce sunt exportate într-un computer, imaginile nu mai pot fi vizualizate pe<br />

aparatul foto.<br />

• Utilizaţi „PMB” pentru a reda imagini stocate pe un PC cu acest aparat foto.<br />

• Înregistraţi imagine în baza de date de imagini, apoi redaţi în [Vizualizare dată] (pagina 75).<br />

• Vizualiz. eveniment nu este disponibil pe acest aparat foto.<br />

Card de memorie<br />

Nu se poate introduce un card de memorie.<br />

• Introduceţi cardul de memorie în direcţia corectă.<br />

Aţi formatat un card de memorie din greșeală.<br />

• Toate datele de pe cardul de memorie sunt șterse prin formatare. Nu le puteţi recu<strong>per</strong>a.<br />

Imaginile sunt înregistrate în memoria internă chiar și atunci când este introdus<br />

un card de memorie în aparatul foto.<br />

• Asiguraţi-vă că aţi introdus complet cardul de memorie în aparatul foto.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Memorie internă<br />

Nu se pot reda sau înregistra imagini cu ajutorul memoriei interne.<br />

• În aparatul foto este introdusă un card de memorie. Scoateţi-l.<br />

Nu se pot copia pe cardul de memorie datele stocate în memoria internă.<br />

• Cardul de memorie este plin. Copiaţi pe un card de memorie cu capacitate suficientă.<br />

Nu se pot copia datele de pe cardul de memorie sau din computer în memoria<br />

internă.<br />

• Această caracteristică nu este disponibilă.<br />

Imprimare<br />

Consultaţi “Imprimantă compatibilă cu PictBridge” împreună cu următoarele elemente.<br />

O imagine nu poate fi imprimată.<br />

• Citiţi manualul de utilizare al imprimantei.<br />

142 RO


Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tăiate.<br />

• În funcţie de imprimantă, toate marginile imaginii pot fi tăiate. În special dacă imprimaţi o<br />

imagine cu dimensiunea setată pe [16:9], marginea laterală a imaginii poate fi tăiată.<br />

• Când imprimaţi imagini cu ajutorul imprimantei, anulaţi setările pentru decorare sau<br />

imprimare fără chenar. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta<br />

oferă sau nu aceste funcţii.<br />

• Dacă imprimaţi imaginile la un centru de imprimare digitală, întrebaţi dacă se pot imprima<br />

imaginile fără a se tăia ambele margini.<br />

Nu se pot imprima imagini cu dată.<br />

• Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima imagini cu dată (pagina 123).<br />

• Aparatul foto nu are o funcţie pentru suprapunerea datelor pe imagini. Totuși, deoarece<br />

imaginile realizate cu aparatul includ informaţii despre data înregistrării, puteţi imprima<br />

imagini cu data suprapusă dacă imprimanta sau softul pot recunoaște informaţii Exif. Pentru<br />

compatibilitate cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau softului.<br />

• Dacă utilizaţi un serviciu de imprimare a fotografiilor, rugaţi <strong>per</strong>sonalul să suprapună datele<br />

pe imagini.<br />

Imprimantă compatibilă cu PictBridge<br />

Nu se poate stabili o conexiune.<br />

• Aparatul foto nu poate fi conectat direct la o imprimantă care nu este compatibilă cu<br />

standardul PictBridge. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta<br />

este compatibilă sau nu cu PictBridge.<br />

• Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită și că poate fi conectată la aparatul foto.<br />

• Setaţi [Conectare USB] pe [PictBridge] (pagina 99).<br />

• Deconectaţi și conectaţi din nou cablul pentru terminale multifuncţionale. Dacă pe<br />

imprimantă apare un mesaj de eroare, consultaţi instrucţiunile de o<strong>per</strong>are livrate împreună cu<br />

imprimanta.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Nu se pot imprima imagini.<br />

• Verificaţi conectarea corespunzătoare a aparatului foto și a imprimantei cu ajutorul cablului<br />

pentru terminale multifuncţionale.<br />

• Porniţi imprimanta. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de o<strong>per</strong>are livrate împreună cu<br />

imprimanta.<br />

• Dacă selectaţi [Ieșire] în timpul imprimării, este posibil ca imaginile să nu fie imprimate.<br />

Deconectaţi și conectaţi din nou cablul pentru terminale multifuncţionale. Dacă tot nu puteţi<br />

imprima imagini, deconectaţi cablul pentru terminale multifuncţionale, opriţi și apoi porniţi<br />

imprimanta și reconectaţi cablul pentru terminale multifuncţionale.<br />

• Nu se pot imprima filme.<br />

• Imaginile realizate cu alte aparate foto sau imaginile modificate cu ajutorului unui computer<br />

nu pot fi imprimate.<br />

• Este posibil ca, în funcţie de imprimantă, imaginile panoramice să nu se imprime sau să se<br />

imprime cu marginile tăiate.<br />

Imprimarea este anulată.<br />

• Confirmaţi că nu aţi deconectat cablul pentru terminale multifuncţionale în timp era afișat<br />

marcajul (Conectare PictBridge).<br />

143 RO


Nu se poate insera data sau nu se pot imprima imagini în mod video.<br />

• Imprimanta nu asigură aceste funcţii. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă<br />

imprimanta oferă sau nu aceste funcţii.<br />

• În funcţie de imprimantă, este posibil ca data să nu fie inserată în modul index. Consultaţi<br />

producătorul imprimantei.<br />

„---- -- --” se imprimă pe partea imaginii unde este inserată data.<br />

• Imaginea nu are data înregistrării, de aceea data nu poate fi inserată. Setaţi [Dată] pe<br />

[Dezactivat] și imprimaţi din nou imaginea (pagina 133).<br />

Nu se poate imprima imaginea la dimensiunea selectată.<br />

• Atunci când utilizaţi hârtie de altă dimensiune după conectarea imprimantei la aparatul foto,<br />

deconectaţi și apoi reconectaţi cablul pentru terminale multifuncţionale.<br />

• Configuraţia de imprimare a aparatului foto diferă de cea a imprimantei. Modificaţi fie<br />

configuraţia aparatului foto (pagina 133), fie a imprimantei.<br />

• Consultaţi fabricantul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta poate asigura dimensiunea<br />

dorită.<br />

Nu se poate o<strong>per</strong>a aparatul foto după anularea imprimării.<br />

• Așteptaţi un timp, deoarece imprimanta efectuează o<strong>per</strong>aţia de anulare. Aceasta poate dura<br />

un timp mai îndelungat, în funcţie de imprimantă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Altele<br />

Obiectivul se aburește.<br />

• A avut loc condensarea umezelii. Opriţi aparatul foto și nu îl mai utilizaţi timp de aproximativ<br />

o oră.<br />

Index<br />

Aparatul foto se oprește cu partea cu obiectivul extinsă.<br />

• Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu un acumulator încărcat, apoi porniţi din nou<br />

aparatul foto.<br />

• Nu încercaţi să forţaţi obiectivul înţepenit.<br />

Aparatul foto se încălzește dacă îl utilizaţi un timp îndelungat.<br />

• Aceasta nu este o defecţiune.<br />

Ecranul Setare ceas apare la pornirea aparatului foto.<br />

• Setaţi din nou data și ora (pagina 115).<br />

• Bateria de rezervă internă reîncărcabilă s-a descărcat. Introduceţi o baterie încărcată și lăsaţi<br />

aparatul deoparte timp de 24 de ore sau mai mult, oprit.<br />

Data sau ora este greșită.<br />

• Funcţia Setare zonă este setată pe altă locaţie în afară de locaţia dvs. curentă. Modificaţi<br />

setările din MENU t (Setări) t [Setări ceas] t [Setare zonă].<br />

144 RO


Indicatori și mesaje de avertizare<br />

Afișare autodiagnosticare<br />

Dacă se afișează un cod care începe cu o literă din alfabet, funcţia de autodiagnosticare a<br />

aparatului foto este activă. Ultimele două cifre (indicate de ss) vor fi diferite, în funcţie<br />

de starea camerei.<br />

Dacă nu puteţi rezolva problema nici în urma încercării repetate a următoarelor acţiuni<br />

corective, este posibil ca aparatul foto să necesite o reparaţie.<br />

Contactaţi dealerul <strong>Sony</strong> sau sediul service autorizat local <strong>Sony</strong>.<br />

C:32:ss<br />

E:95:ss<br />

• Există o problemă legată de componentele aparatului foto. Opriţi și reporniţi aparatul.<br />

C:13:ss<br />

• Aparatul foto nu poate citi sau scrie date pe cardul de memorie. Încercaţi să opriţi și să porniţi<br />

din nou aparatul foto sau să scoateţi și să reintroduceţi cardul de memorie de câteva ori.<br />

• În memoria internă s-a produs o eroare de formatare sau a fost introdus un card de memorie<br />

neformatat. Formataţi memoria internă sau cardul de memorie (pagina 108).<br />

• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat împreună cu aparatul foto sau datele sunt<br />

deteriorate. Introduceţi un nou card de memorie.<br />

E:61:ss<br />

E:62:ss<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

E:91:ss<br />

• Defecţiune la aparatul foto. Iniţializaţi aparatul foto (pagina 95), apoi porniţi-l din nou.<br />

E:94:ss<br />

• S-a înregistrat o defecţiune pe care nu o puteţi rezolva. Contactaţi dealerul <strong>Sony</strong> sau sediul<br />

service autorizat local <strong>Sony</strong>. Transmiteţi codul de 5 cifre, care începe cu „E”.<br />

Mesaje<br />

Dacă apar următoarele mesaje, respectaţi instrucţiunile.<br />

• Nivelul bateriei este scăzut. Încărcaţi imediat acumulatorul. În funcţie de condiţiile de<br />

utilizare sau de tipul acumulatorului, este posibil ca indicatorul să se aprindă intermitent chiar<br />

dacă mai sunt 5 - 10 minute până la descărcarea bateriei.<br />

A se utiliza numai cu o baterie compatibilă<br />

• Bateria introdusă nu este de tip NP-BG1 (livrat) sau nu este un acumulator NP-FG1 (se vinde<br />

separat).<br />

Eroare sistem<br />

• Opriţi și apoi porniţi aparatul foto.<br />

145 RO


Aparat foto supraîncălzit<br />

Lăsaţi-l să se răcească<br />

• Tem<strong>per</strong>atura aparatului foto a crescut. Acesta se poate opri automat, sau este posibil să nu<br />

mai puteţi înregistra filme. Lăsaţi aparatul foto într-o locaţie cu tem<strong>per</strong>atură scăzută până<br />

când acesta se răcește.<br />

Eroare memorie internă<br />

• Opriţi și apoi porniţi aparatul foto.<br />

Reintroduceţi card memorie<br />

• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat împreună cu aparatul foto (pagina 3).<br />

• Porţiunea reprezentată de terminalul cardului de memorie este murdară.<br />

• Cardul de memorie este deteriorat.<br />

Eroare tip card memorie<br />

• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat împreună cu aparatul foto (pagina 3).<br />

Acest card memorie poate să nu înregistreze sau redea<br />

• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat împreună cu aparatul foto (pagina 3).<br />

Eroare formatare memorie internă<br />

Eroare formatare card memorie<br />

• Formataţi din nou mediul (pagina 108).<br />

Card memorie blocat<br />

• Utilizaţi cardul de memorie cu comutatorul pentru protecţie la scriere, iar comutatorul este<br />

setat la poziţia BLOCARE. Setaţi comutatorul în poziţia de înregistrare.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Card memorie protejat la scriere<br />

• Aparatul foto nu poate înregistra sau șterge imagini de pe acest card de memorie.<br />

Scrierea cardului memorie nu a fost corect finalizată<br />

Recu<strong>per</strong>are date<br />

• Reintroduceţi cardul de memorie și respectaţi instrucţiunile de pe ecran.<br />

Nicio imagine<br />

• În memoria internă nu s-a înregistrat nicio imagine care să poată fi redată.<br />

• Nicio imagine care să poată fi redată nu s-a înregistrat în acest folder al cardului de memorie.<br />

Fără imagini statice<br />

• Folderul selectat sau data selectată nu conţine un fișier care să poată fi redat într-o prezentare<br />

de imagini.<br />

S-a găsit un fișier care nu a fost recunoscut<br />

• Aţi încercat să ștergeţi un folder care conţine un fișier care nu poate di redat pe acest aparat<br />

foto. Ștergeţi fișierul cu ajutorul unui computer, apoi ștergeţi folderul.<br />

146 RO


Eroare folder<br />

• Pe cardul de memorie există deja un folder cu un număr care conţine aceleași prime trei cifre<br />

(de exemplu: 123MSDCF și 123ABCDE). Selectaţi un alt folder sau creaţi un folder nou<br />

(paginile 109, 110).<br />

Creare mai multe foldere imposibilă<br />

• Folderul al cărui nume începe cu „999” există pe cardul de memorie. În acest caz, nu puteţi<br />

crea foldere.<br />

Golire conţinut folder<br />

• Aţi încercat să ștergeţi un folder care conţine unul sau mai multe fișiere. Ștergeţi toate<br />

fișierele și apoi ștergeţi folderul.<br />

Folder protejat<br />

• Aţi încercat să ștergeţi un folder care poate fi doar citit, creat de PC sau de un alt dispozitiv.<br />

Eroare fișier<br />

• S-a produs o eroare în timpul redării imaginii.<br />

Nu se oferă garanţii referitoare la redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor care conţin<br />

fotografii ce au fost procesate pe un computer, sau fotografii efectuate cu alte aparate foto.<br />

Folder protejat la scriere<br />

• Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi<br />

alt folder (pagina 110).<br />

Fișier protejat<br />

• Deblocaţi protecţia (pagina 79).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Dimensiune imagine peste limită<br />

• Încercaţi să redaţi o imagine de o dimensiune care nu poate fi redată pe aparatul foto.<br />

Detectare faţă pentru retușare imposibilă<br />

• Este posibil să nu puteţi retușa imaginea, în funcţie de imagine.<br />

(Indicator avertisment vibraţii)<br />

• Aparatul foto poate vibra datorită luminii insuficiente. Utilizaţi bliţul sau montaţi aparatul<br />

foto pe trepied pentru a-l fixa.<br />

MP4 12M neacceptat cu acest card memorie<br />

MP4 6M neacceptat cu acest card memorie<br />

• Pentru înregistrarea filmelor, este recomandat să utilizaţi un card de memorie cu o capacitate<br />

de 1 GB sau mai mult.<br />

Înregistrare indisponibilă în acest format al filmului<br />

• Setaţi [Format film] pe [MP4] (pagina 83).<br />

Opriţi și reporniţi aparatul<br />

• Obiectivul funcţionează necorespunzător.<br />

147 RO


Număr maxim imagini deja selectat<br />

• Până la 100 fișiere pot fi selectate prin [Imagini multiple].<br />

• Puteţi adăuga marcaje (Ordine de imprimare) la până la 999 fișierele. Anulaţi selecţia.<br />

Cuprins<br />

• Este posibil ca transmisia de date către imprimantă să nu fie finalizată încă. Nu deconectaţi<br />

cablul pentru terminal multifuncţional.<br />

Se procesează...<br />

• Imprimanta anulează sarcina de imprimare curentă. Nu puteţi imprima până când o<strong>per</strong>aţia nu<br />

este terminată. Aceasta poate dura un timp mai îndelungat, în funcţie de imprimantă.<br />

Eroare la redare muzică<br />

• Ștergeţi fișierul muzical, sau înlocuiţi-l cu un fișier muzical necorupt.<br />

• Executaţi [Format muzică], apoi încărcaţi fișiere muzicale noi.<br />

Eroare formatare muzică<br />

• Executaţi [Format muzică].<br />

Executare o<strong>per</strong>aţie impos. în fișiere neacceptate<br />

• Procesarea și alte funcţii de editare ale aparatului foto nu pot fi aplicate pe fișiere de imagine<br />

care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau pe imagini care au fost înregistrate cu<br />

alte aparate foto.<br />

Se pregătește Fișier bază date imagini<br />

• Aparatul foto restabilește informaţiile despre dată etc., în cazul în care imaginile au fost șterse<br />

pe un PC etc.<br />

• Aparatul foto creează fișierele de bază de date necesare după formatarea cardului de<br />

memorie.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

• Numărul de imagini depășește numărul pentru care aparatul foto <strong>per</strong>mite gestionarea de către<br />

aparatul foto a datei într-un fișier de bază de date. Pentru a înregistra noi fișiere de imagine în<br />

baza de date, ștergeţi imaginile inutile din [Vizualizare dată].<br />

Memorie internă plină<br />

Ștergeţi imagini?<br />

• Memoria internă este plină. Pentru a înregistra în memoria internă, selectaţi [Da] și ștergeţi<br />

imaginile nedorite.<br />

Incompatibilităţi găsite în Fișier<br />

bază de date imagini. Recu<strong>per</strong>aţi datele<br />

• Nu puteţi înregistra sau reda filme în format AVCHD, deoarece Fișierul bază de date imagine<br />

este corupt. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a recu<strong>per</strong>a datele.<br />

• Nu se poate înregistra în fișierul bazei de date sau reda în [Vizualizare dată]. Importaţi toate<br />

imaginile într-un computer utilizând „PMB” și recu<strong>per</strong>aţi spaţiul pe cardul de memorie sau în<br />

memoria internă.<br />

148 RO


Eroare Fișier bază de date imagini.<br />

Recu<strong>per</strong>are imposibilă<br />

• Importaţi toate imaginile în computer cu „PMB” și formataţi cardul de memorie sau memoria<br />

internă (pagina 108).<br />

Dacă nu puteţi importa toate imaginile în computer cu „PMB”, importaţi toate imaginile în<br />

computer fără a utiliza „PMB” (pagina 125).<br />

Pentru a vizualiza din nou imaginile cu aparatul foto, exportaţi imaginile importate în aparatul<br />

foto cu „PMB”.<br />

Înregistrare imposibilă din cauza tem<strong>per</strong>aturii interne ridicate<br />

• Tem<strong>per</strong>atura aparatului foto a crescut. Nu puteţi înregistra imagini decât după ce tem<strong>per</strong>atura<br />

va scădea.<br />

Înregistrarea s-a oprit din cauza tem<strong>per</strong>aturii ridicate a ap. foto<br />

• Înregistrarea s-a oprit datorită creșterii tem<strong>per</strong>aturii în timpul înregistrării unui film. Așteptaţi<br />

ca tem<strong>per</strong>atura să scadă.<br />

• Când înregistraţi filme pentru un timp îndelungat, tem<strong>per</strong>atura aparatului foto crește. În acest<br />

caz, opriţi înregistrarea filmelor.<br />

Conectare nereușită<br />

• Asiguraţi-vă că emiţătorul/receptorul TransferJet sunt orientate unul către celălalt și că este<br />

realizată conexiunea corectă.<br />

Câteva fișiere nu au fost expediate<br />

Câteva fișiere nu au fost recepţionate<br />

• Conexiunea a fost întreruptă în timpul transferului fișierului. Conexiunea este întreruptă când<br />

capacitatea memoriei dispozitivului este ocupată integral. Verificaţi disponibilitatea memorie<br />

pe dispozitiv, apoi trimiteţi datele din nou prin TransferJet.<br />

• Este posibil să nu puteţi recepţiona imaginea, în funcţie de imagine.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

149 RO


Utilizarea aparatului foto în alte<br />

ţări<br />

Puteţi utiliza încărcătorul (livrat) și Adaptorul de c.a. AC-LS5 (se vinde separat) în orice<br />

ţară sau regiune unde alimentarea electrică se înscrie în intervalul 100 V-240 V CA,<br />

50/60 Hz.<br />

Notă<br />

• Nu utilizaţi un transformator electronic (transformator de călătorie), deoarece acesta poate<br />

cauza o defecţiune.<br />

Despre sisteme TV color<br />

Pentru a vizualiza filme create cu acest aparat foto pe un televizor, aparatul și televizorul<br />

trebuie să aibă același sistem TV color.<br />

Sistem NTSC (1080 60i)<br />

Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador,<br />

Jamaica, Japonia, Coreea, Mexic, Peru, Surinam, Taiwan, Insulele Filipine, S.U.A,<br />

Venezuela etc.<br />

Sistem PAL (1080 50i)<br />

Australia, Austria, Belgia, China, Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda,<br />

Germania, Olanda, Hong Kong, Ungaria, Indonezia, Italia, Kuwait, Malaezia, Noua<br />

Zeelandă, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Singapore, Republica Slovacă,<br />

Spania, Suedia, Elveţia, Thailanda, Turcia, Regatul Unit al Marii Britanii, Vietnam etc.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Sistem PAL-M (1080 50i)<br />

Brazilia<br />

Sistem PAL-N (1080 50i)<br />

Argentina, Paraguay, Uruguay<br />

Sistem SECAM (1080 50i)<br />

Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina etc.<br />

150 RO


„Memory Stick Duo”<br />

„Memory Stick Duo” este un mediu de înregistrare IC compact, portabil. Tipurile de<br />

„Memory Stick Duo” care pot fi utilizate împreună cu aparatul foto sunt listate în tabelul<br />

de mai jos. Totuși, funcţionarea corespunzătoare nu poate fi garantată pentru toate<br />

funcţiile „Memory Stick Duo”.<br />

Tip de „Memory Stick”<br />

Înregistrare/Redare<br />

Memory Stick Duo (fără MagicGate) a* 1<br />

Memory Stick Duo (cu MagicGate) a* 2<br />

MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2<br />

Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3<br />

Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4<br />

* 1 Transferul de date de mare viteză printr-o interfaţă paralelă nu este acceptat.<br />

* 2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo” și „Memory Stick PRO Duo” sunt<br />

dotate cu funcţii MagicGate. MagicGate este o tehnologie protejată de drepturi de autor care<br />

utilizează tehnologie de criptare. Înregistrarea/redarea de date care necesită funcţii MagicGate<br />

nu poate fi efectuată cu aparatul foto.<br />

* 3 [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ], [MP4 12M] sau [MP4 6M] nu pot fi înregistrate în<br />

memoria internă sau un alt „Memory Stick” decât un „Memory Stick PRO Duo”, „Memory<br />

Stick PRO-HG Duo”.<br />

* 4 Acest aparat foto nu acceptă transfer de date în paralel pe 8 biţi. Acesta efectuează același<br />

transfer de date în paralel pe 4 biţi ca și „Memory Stick PRO Duo”.<br />

Note<br />

• Acest produs este compatibil cu „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” este abrevierea pentru<br />

„Memory Stick Micro”.<br />

• Funcţionarea cu aparatul foto a unui „Memory Stick Duo” formatat cu un computer nu este<br />

garantată.<br />

• Vitezele de citire/scriere de date diferă în funcţie de combinaţia formată din „Memory Stick<br />

Duo” și echipamentul utilizat.<br />

• Nu scoateţi „Memory Stick Duo” în timpul unei o<strong>per</strong>aţii de citire sau de scriere de date.<br />

• Datele pot fi corupte în următoarele cazuri:<br />

– La scoaterea „Memory Stick Duo” sau închiderea aparatului foto în timpul unei o<strong>per</strong>aţii de<br />

citire sau de scriere<br />

– La utilizarea „Memory Stick Duo” în locaţii afectate de electricitate statică sau de zgomot<br />

electric<br />

• Recomandăm copierea de siguranţă a datelor importante.<br />

• Nu atașaţi o etichetă pe „Memory Stick Duo” sau pe Adaptorul pentru „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu atingeţi porţiunea terminalului „Memory Stick Duo” cu mâna sau cu un obiect metalic.<br />

• Nu loviţi, îndoiţi sau lăsaţi să cadă „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu dezasamblaţi sau modificaţi „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu expuneţi la apă „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu lăsaţi „Memory Stick Duo” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi accidental.<br />

• Nu introduceţi alte obiecte în afară de „Memory Stick Duo” în slotul pentru „Memory Stick<br />

Duo”. Dacă procedaţi astfel, puteţi produce deteriorări.<br />

• Nu utilizaţi sau depozitaţi „Memory Stick Duo” în următoarele condiţii:<br />

– Locaţii cu tem<strong>per</strong>atură ridicată, precum interiorul fierbinte al unei mașini parcate în lumina<br />

directă a soarelui<br />

– Locaţii expuse la lumina directă a soarelui<br />

– Locaţii cu umezeală sau locaţii în care există substanţe corozive<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

151 RO


Instrucţiuni despre utilizarea Adaptorului pentru „Memory<br />

Stick Duo” (se vinde separat)<br />

• Pentru a utiliza un „Memory Stick Duo” cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, nu uitaţi să<br />

introduceţi „Memory Stick Duo” într-un Adaptor pentru „Memory Stick Duo”. Dacă introduceţi<br />

un „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick” fără un Adaptor pentru<br />

„Memory Stick Duo”, este posibil ca acesta să nu mai poată fi scos din dispozitiv.<br />

• La introducerea unui „Memory Stick Duo” într-un Adaptor „Memory Stick Duo”, asiguraţi-vă<br />

că „Memory Stick Duo” este introdus în direcţia corectă, apoi împingeţi-l complet. Introducerea<br />

greșită poate provoca defecţiuni.<br />

• La utilizarea unui „Memory Stick Duo” introdus într-un Adaptor pentru „Memory Stick Duo”<br />

cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, asiguraţi-vă că Adaptorul pentru „Memory Stick<br />

Duo” este introdus în direcţia corespunzătoare. Reţineţi că utilizarea necorespunzătoare poate<br />

duce la deteriorarea echipamentului.<br />

• Nu introduceţi un Adaptor pentru „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory<br />

Stick” fără un „Memory Stick Duo” atașat. Dacă procedaţi astfel, puteţi deteriora unitatea.<br />

Instrucţiuni pentru utilizarea „Memory Stick Micro” (se vinde<br />

separat)<br />

• Pentru a utiliza un „Memory Stick Micro” împreună cu aparatul foto, nu uitaţi să introduceţi<br />

„Memory Stick Micro” într-un Adaptor „M2” de dimensiune Duo. Dacă introduceţi un<br />

„Memory Stick Micro” în aparatul foto fără un Adaptor pentru „M2” de dimensiune Duo, este<br />

posibil să nu îl mai puteţi scoate din aparatul foto.<br />

• Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi accidental.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

152 RO


Acumulator<br />

Despre încărcarea acumulatorului<br />

• Se recomandă încărcarea acumulatorului la o tem<strong>per</strong>atură ambientală între 10 °C și 30 °C. Este<br />

posibil ca acumulatorul să nu se încarce complet la tem<strong>per</strong>aturi în afara acestui interval.<br />

Utilizarea eficientă a acumulatorului<br />

• Capacitatea bateriei scade în medii cu tem<strong>per</strong>aturi scăzute. Astfel, în locuri cu tem<strong>per</strong>aturi<br />

scăzute, timpul de funcţionare a bateriei este mai mic. Recomandăm următoarele pentru<br />

asigurarea unei utilizări mai îndelungate a acumulatorului:<br />

– Puneţi acumulatorul într-un buzunar aproape de corp pentru a-l încălzi și introduceţi-l în<br />

aparatul foto imediat înainte de a efectua fotografii.<br />

• Acumulatorul se va consuma repede dacă utilizaţi frecvent bliţul sau funcţia zoom.<br />

• Recomandăm să păstraţi la îndemână acumulatori de schimb pentru un timp de fotografiere de<br />

două sau de trei ori mai mare decât timpul preconizat și să efectuaţi fotografii de test înainte de a<br />

efectua fotografiile propriu-zise.<br />

• Nu expuneţi acumulatorul la apă. Acumulatorul nu este rezistent la apă.<br />

• Nu lăsaţi acumulatorul în locuri extrem de fierbinţi, de exemplu într-o mașină sau în lumina<br />

directă a soarelui.<br />

• Este posibil să nu puteţi porni aparatul foto sau ca acumulatorul să nu fie complet încărcat dacă<br />

borna bateriei este murdară. În acest caz, ștergeţi ușor praful cu o cârpă moale pentru a curăţa<br />

bateria.<br />

Depozitarea acumulatorului<br />

• Descărcaţi complet acumulatorul, înainte de a-l depozita într-un loc răcoros și uscat. Pentru a<br />

menţine funcţionarea acumulatorului, încărcaţi-l complet și apoi descărcaţi-l complet în aparatul<br />

foto cel puţin o dată pe an în timpul depozitării.<br />

• Pentru a descărca acumulatorul, lăsaţi aparatul foto în mod redare prezentare de imagini până<br />

când acesta se închide.<br />

• Pentru a preveni pătarea bornei, scurtcircuitarea etc., asiguraţi-vă că utilizaţi caseta pentru<br />

baterie furnizată pentru transport sau depozitare.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Despre viaţa bateriei<br />

• Viaţa bateriei este limitată. Capacitatea bateriei scade în timp și prin utilizare repetată. Dacă<br />

timpul de utilizare scăzut între încărcări devine semnificativ, probabil că este timpul să înlocuiţi<br />

bateria cu una nouă.<br />

• Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie cum este depozitată, de condiţiile de funcţionare și de<br />

mediul în care este utilizat fiecare acumulator.<br />

Acumulator compatibil<br />

• NP-BG1 (livrat) poate fi utilizat în modele Cyber-shot compatibile cu tipul G.<br />

• Dacă utilizaţi acumulatorul NP-FG1 (se vinde separat), minutele apar după indicatorul<br />

capacităţii rămase a bateriei ( 60 Min).<br />

153 RO


Încărcător baterie<br />

• Numai acumulatorii tip NP-BG, NP-FG (și nu alte tipuri) pot fi încărcaţi în încărcătorul de<br />

baterie (livrat). Bateriile de alt tip decât cel specificat pot prezenta scurgeri, se pot supraîncălzi<br />

sau pot exploda dacă încercaţi să le încărcaţi, prezentând risc de rănire prin electrocutare și<br />

arsuri.<br />

• Scoateţi acumulatorul încărcat din încărcător. Dacă lăsaţi acumulatorul încărcat în încărcător,<br />

durata de viaţă a bateriei poate fi redusă.<br />

• Becul CHARGE al încărcătorului pentru baterie livrat se aprinde intermitent:<br />

– Rapid: Lumina se aprinde și se stinge repetat la intervale de 0,15 secunde.<br />

– Lent: Lumina se aprinde și se stinge repetat la intervale de 1,5 secunde.<br />

• Atunci când becul CHARGE se aprinde și se stinge rapid, scoateţi acumulatorul încărcat și<br />

introduceţi-l din nou în același încărcător, fixându-l. Dacă becul CHARGE se aprinde și se stinge<br />

rapid din nou, poate indica o eroare de baterie sau faptul că s-a introdus alt tip de baterie în afară<br />

de cel specificat. Verificaţi dacă acumulatorul este de tipul specificat. Dacă acumulatorul este de<br />

tipul specificat, scoateţi-l, înlocuiţi-l cu unul nou sau cu un alt acumulator și verificaţi dacă<br />

încărcătorul pentru baterie funcţionează corect. Dacă încărcătorul funcţionează corect, este<br />

posibil să existe o eroare de baterie.<br />

• Atunci când becul CHARGE se aprinde și se stinge lent, indică faptul că încărcătorul de baterie<br />

nu mai încarcă temporar în stand-by. Încărcătorul nu mai încarcă și întră automat în starea de<br />

stand-by dacă tem<strong>per</strong>atura este în afara tem<strong>per</strong>aturii de funcţionare recomandate. Când<br />

tem<strong>per</strong>atura revine în intervalul corespunzător, încărcătorul de baterie reia încărcarea și becul<br />

CHARGE se aprinde din nou. Se recomandă încărcarea acumulatorului la o tem<strong>per</strong>atură<br />

ambientală între 10 °C și 30 °C.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

154 RO


Format AVCHD<br />

Formatul AVCHD este un format video pentru aparat foto de înaltă definiţie, fiind<br />

utilizat pentru a înregistra un semnal de înaltă definiţie (HD) de tip 1080i* 1 sau de tip<br />

720p* 2 care utilizează tehnologia eficientă de codare a compresiei datelor. Formatul<br />

MPEG-4 AVC/H.264 este adoptat pentru a comprima datele video, iar sistemul Dolby<br />

Digital sau Linear PCM este utilizat pentru a comprima datele audio.<br />

Formatul MPEG-4 AVC/H.264 poate comprima imagini cu eficienţă mai mare decât<br />

formatul de comprimare a imaginii convenţional. Formatul MPEG-4 AVC/H.264<br />

<strong>per</strong>mite un semnal video de înaltă definiţie înregistrat pe o cameră video digitală care<br />

poate fi înregistrat pe discuri DVD de 8 cm, hard disk, memorie flash, card de memorie,<br />

etc.<br />

Înregistrarea și redarea<br />

Folosind formatul AVCHD, aparatul dvs. foto înregistrează la calitatea de înaltă definiţie a<br />

imaginii (HD) menţionată mai jos.<br />

Semnal Dispozitiv compatibil cu 1080 60i<br />

video* 3 : MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i, 1440 × 1080/60i<br />

Dispozitiv compatibil cu 1080 50i<br />

MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i, 1440 × 1080/50i<br />

Semnal audio: Dolby Digital 2 can<br />

Suport de înregistrare: Card de memorie<br />

* 1 1080i<br />

Un tip de înaltă definiţie care utilizează 1.080 de linii de scanare efective și sistem de interpolat.<br />

* 2 720p<br />

Un tip de înaltă definiţie care utilizează 720 de linii de scanare efective și sistem progresiv.<br />

* 3 Datele înregistrate în format AVCHD, altul decât cel menţionat mai sus nu poate fi redat pe<br />

aparatul dvs. foto.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

155 RO


GPS (doar <strong>DSC</strong>-<strong>HX5</strong>V)<br />

Acest sistem vă <strong>per</strong>mite să identificaţi precis locaţia exactă pe glob. Sateliţii GPS sunt<br />

plasaţi pe 6 orbite, la 20.000 km deasupra pământului. Sistemul GPS este alcătuit din<br />

24 sau mai mulţi sateliţi GPS. Un receptor GPS recepţionează semnale radio de la sateliţi<br />

și calculează locaţia curentă a receptorului pe baza informaţiilor orbitale (date almanac)<br />

și pe baza timpului de deplasare a semnalelor, etc.<br />

Stabilirea unei locaţii poartă numele de „triangulare”. Un receptor GPS poate stabili<br />

latitudinea și longitudinea locaţiei prin recepţionarea de semnale de la 3 sau mai mulţi<br />

sateliţi.<br />

• Deoarece poziţia sateliţilor GPS variază constant, poate dura mai mult timp să stabiliţi locaţia<br />

sau este posibil ca receptorul să nu poată determina locaţia, în funcţie de locaţie și de momentul<br />

în care utilizaţi aparatul foto.<br />

• „GPS” este un sistem pentru stabilirea locaţiei geografice prin triangularea semnalelor radio de<br />

la sateliţii GPS. Evitaţi să utilizaţi aparatul foto în locuri unde semnalele radio sunt blocate sau<br />

sunt reflectate, precum un loc umbros înconjurat de clădiri sau copaci, etc. Utilizaţi aparatul foto<br />

în zone cu cer liber.<br />

• Este posibil să nu puteţi înregistra informaţiile despre locaţii în locaţii sau în situaţii în care<br />

semnalele radio de la sateliţii GPS nu ajung la aparatul foto, după cum urmează.<br />

– În tuneluri, în interior sau în umbra clădirilor.<br />

– Între clădirile înalte sau pe străzi înguste înconjurate de clădiri.<br />

– În locaţii subterane, locaţii înconjurate de copaci deși, sub un pod sau în locaţii unde sunt<br />

generate câmpuri magnetice, precum lângă cablurile de înaltă tensiune.<br />

– Lângă dispozitive care generează semnale radio pe aceeași bandă de frecvenţă ca aparatul foto:<br />

aproape de telefoane mobile care funcţionează pe bandă de 1,5 GHz, etc.<br />

Despre erorile de triangulare<br />

• Dacă vă deplasaţi în altă locaţie, imediat după ce aţi pornit aparatul foto, este posibil ca înce<strong>per</strong>ea<br />

triangulării să dureze mai mult timp, în comparaţie cu situaţia în care rămâneţi în același loc.<br />

• Dacă triangularea eșuează, este posibil ca pe imaginea din aparatul foto să se imprime informaţii<br />

despre locaţia triangulată anterior.<br />

• Eroarea cauzată de poziţia sateliţilor GPS<br />

Aparatul foto triangulează automat locaţia curentă când aparatul foto recepţionează semnale<br />

radio de la 3 sau mai mulţi sateliţi GPS. Eroarea de triangulare <strong>per</strong>misă de sateliţii GPS este de<br />

aproximativ 10 m. În funcţie de mediul locaţiei, eroarea de triangulare poate fi mai mare. În acest<br />

caz, este posibil ca locaţia dvs. curentă să nu fie cea de pe hartă, în funcţie de informaţiile GPS. În<br />

același timp, sateliţii GPS sunt controlaţi de Departamentul de Apărare al Statelor Unite ale<br />

Americii, iar gradul de acurateţe poate fi modificat în mod intenţionat.<br />

• Eroare în timpul procesului de triangulare<br />

Aparatul foto preia informaţii despre locaţie la fiecare aproximativ 15 secunde în timpul<br />

triangulării. Există o ușoară diferenţă de timp între momentul preluării informaţiei despre locaţie<br />

și momentul înregistrării pe imagine a informaţiilor despre locaţie, prin urmare, este posibil ca<br />

locaţia respectivă în care a fost înregistrată imaginea poate să nu fie exact locaţia de pe hartă, în<br />

funcţie de informaţiile GPS.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Despre restricţiile de utilizare a funcţiei GPS într-un avion<br />

• În timpul decolării și aterizării unui avion, opriţi aparatul conform instrucţiunilor anunţate.<br />

Despre alte restricţii<br />

• Utilizaţi GPS în conformitate cu reglementările locului sau cu situaţia.<br />

Despre sistemul de coordonate geografice<br />

• Este utilizat sistemul de coordonate geografice „WGS-84”.<br />

156 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Standard TransferJet<br />

TransferJet respectă standardul după cum urmează:<br />

Standard TransferJet: Spec. PCL Respectă Rev1,0<br />

Nume clasă de protocol (Tip de comunicaţii): Ţintă dispozitiv blocare SCSI<br />

Server OBEX Push<br />

Client OBEX Push<br />

• Pentru a comunica cu dispozitive de comunicare compatibile cu TransferJet (se vând separat), se<br />

aplică protocolul de comunicaţii „SCSI”.<br />

Pentru comunicare cu aparatele foto, se aplică un protocol de comunicaţii „OBEX”.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

157 RO


Index<br />

A<br />

Acumulator .....................................................................153<br />

AF central ..........................................................................60<br />

Afișare autodiagnosticare.......................................145<br />

Afișare grup rafală........................................................76<br />

Alertă ochi închiși .........................................................89<br />

Animal de companie....................................................26<br />

Anti-neclaritate în mișcare.......................................23<br />

Anulează mascarea.......................................................77<br />

Artificii.................................................................................27<br />

Autoportret.......................................................................38<br />

Autoreglare inteligentă..............................................20<br />

AVCHD............................................................................155<br />

B<br />

Balans de alb ....................................................................58<br />

Bip ..........................................................................................90<br />

Bliţ..........................................................................................36<br />

„BRAVIA” Sync.........................................................120<br />

Buton de control ............................................................15<br />

Buton Rafală/Variaţie expunere ..........................39<br />

C<br />

Cadran de selectare mod...........................................18<br />

Calendar..............................................................................75<br />

Card de memorie .............................................................3<br />

Caroiaj..................................................................................85<br />

COMPONENT...............................................................98<br />

Computer .........................................................................122<br />

Importare de imagini..................................125, 126<br />

Computer Macintosh.................................................122<br />

Computer Windows ...................................................122<br />

Conectare<br />

Computer ..................................................................125<br />

Imprimantă ..............................................................133<br />

Televizor....................................................................117<br />

Conectare USB...............................................................99<br />

Conector multiplu .......................................117, 125, 133<br />

CONTROL PT.HDMI...............................................97<br />

Copiază ..............................................................................112<br />

Corectează efect ochi roșii .......................................77<br />

Corecţie contrejour HDR.........................................25<br />

Creează folder REC. .................................................109<br />

Crepuscul............................................................................26<br />

D<br />

Date asistenţă GPS.......................................................93<br />

Declanșator zâmbet......................................................37<br />

Depanare ..........................................................................136<br />

Descarcă muzică...........................................................101<br />

Detecţie feţe .....................................................................66<br />

Dimens. imag./Calitate...............................................48<br />

Direcţie fotografiere ....................................................47<br />

DISP ......................................................................................34<br />

DPOF ...................................................................................80<br />

E<br />

Economisire energ......................................................103<br />

Ecran.....................................................................................34<br />

EV...........................................................................................55<br />

Expediere prin TransferJet......................................73<br />

Expunere ............................................................................55<br />

F<br />

Focalizare ...........................................................................60<br />

Folder<br />

Creare..........................................................................109<br />

Modificare ................................................................110<br />

Selectare ......................................................................82<br />

Ștergere ......................................................................111<br />

Format................................................................................108<br />

Format film........................................................................83<br />

Format muzică...............................................................102<br />

Foto panoramică inteligentă prin balans .........29<br />

Fotografiere<br />

Film.................................................................................28<br />

Imagine statică .........................................................20<br />

Fotografiere cu exp. manuală.................................31<br />

Fotografiere facilă .........................................................21<br />

G<br />

Ghid funcţionare............................................................92<br />

H<br />

HD(1080i)..........................................................................98<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

158 RO


I<br />

Identificare componente ...........................................15<br />

Imprimare ..................................................................80, 133<br />

Index imagini....................................................................42<br />

Indicatori și mesaje de avertizare.......................145<br />

Iniţializare ..........................................................................95<br />

Instalare.............................................................................123<br />

Instantaneu estompat..................................................26<br />

Interval fotografiere în rafală.................................53<br />

ISO .........................................................................................56<br />

Î<br />

Încărcător baterie ........................................................154<br />

Înreg. avansată sport....................................................26<br />

L<br />

Language Setting ...........................................................91<br />

M<br />

Marcaj comandă de imprimare......................80, 134<br />

Mass Storage ....................................................................99<br />

Măsurare în punct .........................................................62<br />

Măsurare multi-segment............................................62<br />

Măsurare ponderat centrală....................................62<br />

Memorie faţă selectată ...............................................67<br />

Memorie internă ............................................................19<br />

„Memory Stick Duo” ................................................151<br />

MENU .................................................................................11<br />

Mod demo..........................................................................94<br />

Mod film..............................................................................28<br />

Mod măsurare..................................................................62<br />

Mod vizualizare ..............................................................75<br />

Modif. folder REC......................................................110<br />

MTP.......................................................................................99<br />

Multi AF .............................................................................60<br />

Music Transfer ......................................................123, 124<br />

N<br />

NTSC ..................................................................................150<br />

Număr fișier ....................................................................113<br />

O<br />

Orientare automată......................................................87<br />

P<br />

PAL .....................................................................................150<br />

PC .........................................................................................122<br />

Peisaj .....................................................................................26<br />

PictBridge...................................................................99, 133<br />

Pixel .......................................................................................50<br />

Plajă .......................................................................................26<br />

PMB.....................................................................................123<br />

PMB Portable ................................................................127<br />

Portret crepuscul............................................................26<br />

Prezentare imag. cu muzică .....................................71<br />

Prezentare imagini ........................................................70<br />

Programare auto ............................................................32<br />

Protejează...........................................................................79<br />

PTP.........................................................................................99<br />

Punct AF.............................................................................60<br />

R<br />

Recunoaștere scenă......................................................63<br />

Redare..................................................................................40<br />

Redare continuă.............................................................70<br />

Redare cu zoom..............................................................41<br />

Reduc. ef. ochi roșii......................................................88<br />

Reglare autom. oră .....................................................116<br />

Reglare busolă...............................................................106<br />

Retușează ...........................................................................77<br />

Rezoluţie HDMI............................................................96<br />

Rotește.................................................................................81<br />

S<br />

SD ...........................................................................................98<br />

Seara, fără trepied.........................................................24<br />

Selectare scenă ................................................................26<br />

Selectează folder ............................................................82<br />

Sensibilitate detect. zâmbet.....................................65<br />

Sensibilitate înaltă.........................................................26<br />

Setare dată și oră..........................................................115<br />

Setare GPS ................................................................51, 104<br />

Setare zonă ......................................................................114<br />

Setări .....................................................................................13<br />

Setări ceas ........................................................................115<br />

Setări în rafală .................................................................52<br />

Setări LUN ......................................................................100<br />

Setări variaţie expunere.............................................54<br />

Sincronizare lentă..........................................................36<br />

SO .........................................................................................122<br />

Soft .......................................................................................123<br />

Specialităţi culinare ......................................................26<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

159 RO


SteadyShot.........................................................................69<br />

Sursă luminoasă AF .....................................................84<br />

Ș<br />

Șterg. folder REC........................................................111<br />

Șterge..............................................................................43, 78<br />

T<br />

Tăiere margini (Redimens.) ....................................77<br />

Televizor ...................................................................117, 118<br />

Temporizator ...................................................................38<br />

TransferJet.......................................................................107<br />

U<br />

Utilizarea aparatului foto în alte ţări ...............150<br />

V<br />

Variaţie expunere..........................................................39<br />

VGA......................................................................................48<br />

Vizualizare facilă............................................................22<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Z<br />

Zăpadă .................................................................................27<br />

Zonă de focalizare AF................................................60<br />

Zoom.....................................................................................33<br />

Zoom digital .....................................................................86<br />

Zoom digital de precizie............................................86<br />

Zoom inteligent ..............................................................86<br />

Zoom optic ..................................................................33, 86<br />

Index<br />

160 RO


Note despre Licenţă<br />

Softurile „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” și „libjpeg” sunt furnizate instalate<br />

pe aparatul foto. Furnizăm aceste softuri în baza unor contracte de licenţă cu deţinătorii<br />

drepturilor de autor. În baza solicitărilor deţinătorilor drepturilor de autor pentru aceste<br />

aplicaţii soft, avem obligaţia de a vă informa despre următoarele. Citiţi secţiunile<br />

următoare.<br />

Citiţi „license1.pdf” din folderul „License” de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba<br />

engleză) pentru software „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” și „libjpeg”.<br />

ACEST PRODUS ESTE OFERIT SUB LICENŢA PORTOFOLIUL DE BREVETE<br />

PENTRU UZ PERSONAL ȘI NONCOMERCIAL DE CĂTRE UN CONSUMATOR<br />

PENTRU<br />

(i) CODARE VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („AVC<br />

VIDEO”)<br />

ȘI/SAU<br />

(ii) DECODARE A MATERIALELOR VIDEO AVC CARE AU FOST CODATE<br />

DE UN CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O<br />

ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ ȘI/SAU AU FOST OBŢINUTE<br />

DE LA UN FURNIZOR DE MATERIALE VIDEO LICENŢIAT PENTRU<br />

FURNIZAREA DE MATERIALE VIDEO AVC.<br />

NU SE VOR ACORDA LICENŢE ȘI NU VOR FI IMPLICATE PENTRU ORICE<br />

ALTĂ UTILIZARE. INFORMAŢII SUPLIMENTARE POT FI OBŢINUTE DE LA<br />

MPEG LA, LLC.<br />

CONSULTAŢI<br />

<br />

Despre software-ul aplicat GNU GPL/LGPL<br />

Software-ul eligibil pentru următoarea GNU General Public License (denumit în<br />

continuare „GPL”) sau GNU Lesser General Public License (denumit în continuare<br />

„LGPL”) este inclus în aparatul foto.<br />

Prin aceasta sunteţi informaţi că aveţi dreptul de a accesa, modifica și redistribui codul<br />

sursă pentru aceste programe soft, în condiţiile GPL/LGPL livrate.<br />

Codul sursă este furnizat pe Internet. Utilizaţi următorul URL pentru a-l descărca.<br />

http://www.sony.net/Products/Linux/<br />

Vă rugăm să nu ne contactaţi în legătură cu conţinutul codului sursă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Citiţi „license2.pdf” din folderul „License” de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba<br />

engleză) pentru software „GPL” și „LGPL”.<br />

Pentru a vizualiza PDF, este necesar Adobe Reader. Dacă nu aveţi instalat în computerul<br />

dvs., îl puteţi descărca de la pagina web Adobe Systems:<br />

http://www.adobe.com/<br />

În ceea ce privește licenţa pentru „Music Transfer” inclusă pe<br />

CD-ROM (livrat)<br />

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and<br />

Thomson.<br />

161 RO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!