Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Introducere Vă

Introducere Vă mulţumim că aţi ales acest produs Sony. Înainte de a utiliza televizorul, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual, după care să îl păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior. Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică si conformitatea electrosecurităţii produselor este: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice problemă de service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi documentele de garanţie ce insoţesc aparatul. Note privind funcţionarea televizorului digital • Orice funcţii legate de televizorul digital ( ) vor fi active numai în ţările sau zonele în care sunt difuzate semnale digitale terestre DVB-T (MPEG-2 și H.264/MPEG-4 AVC), sau unde aveţi acces la servicii de cablu compatibile DVB-C (MPEG-2 și H.264/MPEG-4 AVC). Vă rugăm să verificaţi la dealer-ul local dacă puteţi recepţiona semnal DVB-T în zona unde locuiţi, sau întrebaţi furnizorul dvs. de servicii prin cablu dacă acest televizor este potrivit pentru serviciul lor de cablu DVB-C. • Furnizorul de servicii prin cablu poate solicita taxe suplimentare pentru astfel de servicii și este posibil să vi se solicite aderarea la termenii și condiţiile de lucru ale respectivilor furnizori. • Deși acest televizor respectă specificaţiile DVB-T și DVB-C, nu poate fi garantată compatibilitatea cu programele digitale terestre DVB-T și DVB-C prin cablu care vor fi difuzate în viitor. • Unele funcţii ale televizorului digital este posibil să nu fie disponibile în anumite ţări/regiuni, iar serviciile de cablu DVB-C este posibil să nu fie puse la dispoziţie de anumiţi furnizori. ~ • Simbolul „x” care apare în numele modelului corespunde unei cifre aferente designului, variantei de culoare sau sistemului de televiziune. • Instrucţiunile despre „Instalarea dispozitivului de fixare pe perete” sunt incluse în acest manual de instrucţiuni al televizorului. • Imaginile utilizate în acest manual pot diferi, în funcţie de modelul televizorului dumneavoastră. • Imaginile telecomenzii utilizate în acest manual sunt cele ale modelului RM-ED044, cu excepţia cazului în care este stipulat altfel. • Vă rugăm ca înainte de a utiliza televizorul, să citiţi „Informaţii privind siguranţa” (pagina 34). Păstraţi manualul pentru a putea fi consultat și ulterior. Informaţii legate de mărci este marcă înregistrată a DVB Project. HDMI, logo-ul HDMI și High- Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și în alte ţări. DLNA®, logo-ul DLNA și DLNA CERTIFIED® sunt mărci comerciale, mărci de service sau mărci de certificare ale Digital Living Network Alliance. DivX® este o tehnologie de compresie a fișierelor video, dezvoltată de DivX, Inc. DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale DivX, Inc. și sunt utilizate sub licentă. DESPRE VIDEO DIVX: DivX® este un format video digital creat de DivX,Inc. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified care redă fișiere video DivX. Vizitaţi www.divx.com pentru mai multe informaţii și programe de conversie a fișierelor dumneavoastră în fișiere DivX. DESPRE DIVX VIDEO-ON- DEMAND: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a putea reda conţinut DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Vizitaţi vod.divx.com și folosiţi acest cod pentru a finaliza procesul de înregistrare și pentru a afla mai multe informaţii despre DivX VOD. Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories. „Dolby” și simbolul dublu D sunt mărci de comerţ ale Dolby Laboratories. „BRAVIA” și sunt mărci de comerţ înregistrate ale Sony Corporation. TrackID este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Sony Ericsson Mobile Communications AB. Tehnologia de recunoaștere a muzicii și datele corelate sunt furnizate de către Gracenote®. Gracenote reprezintă standardul de lucru în domeniul tehnologiilor de recunoaștere a muzicii și al furnizării de conţinut corelat. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.gracenote.com. CD, DVD, disc Blu-ray, date de muzică și video de la Gracenote, Inc., drepturi de autor © 2000-prezent Gracenote. Gracenote Software, drepturi de autor © 2000-prezent Gracenote. Acest produs și serviciu pot să utilizeze unul sau mai multe dintre brevetele deţinute de către Gracenote. Pentru o listă orientativă cu brevetele Gracenote aplicabile, vizitaţi site-ul Web Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logoul și logotipul Gracenote, precum și logoul „Powered by Gracenote” sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Gracenote în Statele Unite ale Americii și/sau în alte ţări. Opera® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995-2010 Opera Software ASA. All rights reserved. Wi-Fi Protected Setup și WPA sunt mărci ale Wi-Fi Alliance. Pentru modelele KDL-55/46/40/32EX721, KDL-46/40/32EX724, KDL-26EX321, KDL-26/24/22EX320: Notă privind semnalele fără fir (wireless) 1. Prin prezenta, Sony Corporation, declară că acest unitate respectă cerinţele esenţiale și este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea adresă: http://www.compliance.sony.de/ 2. Notificare către clienţi: informaţiile de mai jos sunt valabile numai pentru echipamentele comercializate în ţările unde se aplică directivele UE. 2 RO

Sistemul TV fără fir poate fi utilizat în următoarele ţări: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Slovacă, România, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Turcia și Marea Britanie. Acest echipament poate funcţiona în alte ţări non-UE. Sistemul TV fără fir - Informaţii privind reglementările Pentru clienţii din Italia Utilizarea reţelei RLAN este guvernată: s referitor la utilizarea personală, în conformitate cu Decretul legislativ din 8.01.2003, nr. 259 („Codul comunicaţiilor electronice”). În particular, articolul 104 precizează cazurile în care este necesară obţinerea în avans a unei autorizaţii generale, iar articolul 105 precizează cazurile în care este permisă utilizarea liberă; s referitor la furnizarea către public a accesului RLAN la reţelele și serviciile de telecomunicaţii, prin Decretul ministerial din 28.5.2003, în forma sa modificată și în art. 25 (autorizaţii generale pentru reţele și servicii de comunicaţii electronice) din Codul comunicaţiilor electronice. Pentru clienţii din Norvegia Utilizarea acestui echipament radio nu este permisă în zona geografică cuprinsă pe o rază de 20 km din centrul Ny-Ålesund, Svalbard. Pentru clienţii din Cipru Utilizatorii finali trebuie să înregistreze dispozitivele RLAN (sau WAS sau WiFi) la Departamentul de Comunicaţii Electronice (P.I. 365/2008 și P.I. 267/2007). P.I. 365/2008 este Ordinul privind radiocomunicaţiile (Categoriile de staţii care necesită autorizare și înregistrare generală/autorizarea și înregistrarea generală) din 2008. P.I. 267/2007 este Autorizaţia generală de utilizare a radiofrecvenţelor de reţelele locale radio și de sistemele de acces fără fir, inclusiv reţelele locale radio (WAS/RLAN) Pentru clienţii din Franţa Funcţia WLAN (WiFi) a acestui televizor color digital cu ecran LCD trebuie utilizată exclusiv în interiorul clădirilor. Utilizarea funcţiei WLAN (WiFi) a acestui televizor color digital cu ecran LCD în exteriorul clădirilor este interzisă pe teritoriul francez. Verificaţi dacă aţi dezactivat funcţia WLAN (WiFi) a acestui televizor color digital cu ecran LCD înainte de utilizarea în exteriorul clădirilor. (Decizia ART 2002-1009 modificată prin decizia ART 03-908, referitoare la restricţiile de utilizare a radiofrecvenţelor.) Unde se află eticheta de identificare Etichetele cu numărul modelului, data fabricaţiei (lună/an) și tensiunea de alimentare (în conformitate cu regulile de siguranţă în vigoare) se află în partea posterioară a televizorului sau pe ambalaj. Măsuri de precauţie Vizionarea la televizor • Unele persoane pot avea probleme de disconfort (precum oboseală vizuală, extenuare sau ameţeli) în timpul vizionării imaginilor video 3D sau al practicării jocurilor video 3D. Sony recomandă ca toţi telespectatorii să ia pauze regulate în timpul urmăririi imaginilor video 3D sau al practicării jocurilor video 3D. Durata și frecvenţa pauzelor necesare va varia de la o persoană la alta. Alegerea soluţiei optime vă aparţine. Dacă aveţi senzaţii de disconfort, trebuie să sistaţi urmărirea imaginilor video 3D sau practicarea jocurilor video 3D până la dispariţia senzaţiilor; consultaţi un medic, dacă consideraţi necesar. De asemenea, consultaţi (i) manualul de instrucţiuni al oricărui alt dispozitiv sau suport utilizat cu acest televizor și (ii) site-ul nostru Web (http://www.sony-europe.com/ myproduct) pentru cele mai recente informaţii. Vederea copiilor mici (mai ales a celor sub șase ani) este încă în dezvoltare. Consultaţi-vă medicul (un pediatru sau un oftalmolog) înainte de a permite copiilor să urmărească imagini video 3D sau să joace jocuri video 3D. Adulţii trebuie să-i supravegheze pe copii, pentru a se asigura că respectă recomandările de mai sus. • Nu utilizaţi, nu depozitaţi și nu lăsaţi ochelarii 3D sau bateria în apropierea focului sau în locaţii cu temperaturi ridicate, de exemplu, în lumină solară directă sau în vehicule încălzite la soare. • La utilizarea funcţiei 3D simulat, vă rugăm să reţineţi faptul că imaginea afișată se modifică faţă de cea iniţială, datorită conversiei efectuată de televizor. • Asiguraţi o iluminare moderată a camerei, deoarece nu este recomandată vizionarea televizorului o perioadă îndelungată de timp, în condiţii de iluminare scăzută, deoarece vă poate fi afectată vederea. • Când utilizaţi căștile, evitaţi audierea la un nivel ridicat al volumului, deoarece vă poate fi afectat auzul. (Continuare) 3 RO

 • Page 1 and 2:

  4-269-995-36(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Trådlöst TV-system - Information

 • Page 5 and 6:

  5 SE

 • Page 7 and 8:

  Efter att du ställt in din BRAVIA-

 • Page 9 and 10:

  1: Montera bordsstativet 1 Se bifog

 • Page 11 and 12:

  ~ • Kontrollera så det inte finn

 • Page 13 and 14:

  7: Utföra startinställningar För

 • Page 15 and 16:

  Fjärrkontrollens delar och kontrol

 • Page 17 and 18:

  Home-menyschema Efter att du har tr

 • Page 19 and 20:

  Beskrivning av i-Manual-skärmen G

 • Page 21 and 22:

  Ställa in en Internetanslutning Me

 • Page 23 and 24:

  Om du inte kan ansluta till ditt he

 • Page 25 and 26:

  Specifikationer System Skärmsystem

 • Page 27 and 28:

  Modellnamn KDL- 40CX52x 37EX72x 37E

 • Page 29 and 30:

  Installera tillbehören (väggfäst

 • Page 31 and 32:

  SU-WL500 Skruvens placering Vid mon

 • Page 33 and 34:

  Modellnamn KDL- Bildskärmsmått Av

 • Page 35 and 36:

  • Spreja aldrig vatten eller reng

 • Page 37 and 38:

  Forordninger og bestemmelser vedrø

 • Page 39 and 40:

  5 DK

 • Page 41 and 42:

  Når du har indstillet dit BRAVIA T

 • Page 43 and 44:

  1: Fastgørelse af tv-fod 1 Se den

 • Page 45 and 46:

  ~ • Sørg for, at der ikke står

 • Page 47 and 48:

  7: Udførelse af startopsætning Un

 • Page 49 and 50:

  Dele og funktioner på fjernbetjeni

 • Page 51 and 52:

  Oversigt over menuen Home Når du t

 • Page 53 and 54:

  Beskrivelse af skærmen i-Manual Tr

 • Page 55 and 56:

  Opsætning af internetforbindelsen

 • Page 57 and 58:

  Hvis du ikke kan slutte til dit hje

 • Page 59 and 60:

  Specifikationer System Panelsystem

 • Page 61 and 62:

  Modelnavn KDL- 40CX52x 37EX72x 37EX

 • Page 63 and 64:

  Montering af tilbehør (Beslag til

 • Page 65 and 66:

  SU-WL500 Skrueplacering Når monter

 • Page 67 and 68:

  Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Batt

 • Page 70 and 71:

  Johdanto Kiitos, että valitsit tä

 • Page 72 and 73:

  • Näytön ja kotelon lämpenemin

 • Page 74 and 75:

  Sisällysluettelo Käytön aloittam

 • Page 76 and 77:

  Käytön aloittaminen Lisävarustei

 • Page 78 and 79:

  • Varmista ennen virran kytkemist

 • Page 80 and 81:

  5: Television kaatumisen estäminen

 • Page 82 and 83:

  BRAVIA-television käyttäminen Tel

 • Page 84 and 85:

  Useiden toimintojen ja asetusten va

 • Page 86 and 87:

  Käyttöohjeiden näyttäminen (i-M

 • Page 88 and 89:

  Verkkoasetukset Kun yhdistät täm

 • Page 90 and 91:

  ~ • Jos käytät WPS-toimintoa ve

 • Page 92 and 93:

  Lisätietoja Vianetsintä Kun 1 (va

 • Page 94 and 95:

  Mallinimi KDL- 55EX72x 46HX72x 46EX

 • Page 96 and 97:

  Mallinimi KDL- 26EX321 26EX320 24EX

 • Page 98 and 99:

  SU-WL500, SU-WL100 Laitteille KDL-5

 • Page 100 and 101:

  Television asennusmittataulukko 1 S

 • Page 102 and 103:

  Turvallisuusohjeet VAROITUS Älä j

 • Page 104 and 105:

  Nazwa produktu: cyfrowy telewizor k

 • Page 106 and 107:

  Środki ostrożności Oglądanie te

 • Page 108 and 109:

  Spis treści Wprowadzenie Sprawdzan

 • Page 110 and 111:

  Wprowadzenie Sprawdzanie dostarczon

 • Page 112 and 113:

  • Przed włączeniem telewizora u

 • Page 114 and 115:

  5: Zabezpieczenie odbiornika TV prz

 • Page 116 and 117:

  Obsługa telewizora BRAVIA Oglądan

 • Page 118 and 119:

  Wybieranie różnych funkcji i usta

 • Page 120 and 121:

  Wyświetlanie Instrukcji obsługi (

 • Page 122 and 123:

  Ustawienia sieci Po podłączeniu t

 • Page 124 and 125:

  2 Wybierz opcję „Ustawienia siec

 • Page 126 and 127:

  Informacje dodatkowe Rozwiązywanie

 • Page 128 and 129:

  Nazwa modelu KDL- 55EX72x 46HX72x 4

 • Page 130 and 131:

  Nazwa modelu KDL- 32EX52x 32EX42x 3

 • Page 132 and 133:

  Podczas montażu telewizora na ści

 • Page 134 and 135:

  SU-WL100 Położenie haka Podczas i

 • Page 136 and 137:

  Informacje dotyczące bezpieczeńst

 • Page 138 and 139:

  Introduksjon Takk for at du valgte

 • Page 140 and 141:

  (Advarsel om håndtering av fjernko

 • Page 142 and 143:

  Innhold Komme i gang Kontrollere ti

 • Page 144 and 145:

  Komme i gang Kontrollere tilbehøre

 • Page 146 and 147:

  • Sørg for at TV-en står i en v

 • Page 148 and 149:

  5: Forhindre at TV-en velter 6: Tvi

 • Page 150 and 151:

  Bruke BRAVIA TV-en din Se på TV-en

 • Page 152 and 153:

  Velge forskjellige funksjoner og in

 • Page 154 and 155:

  Vise bruksanvisningen (i-Manual) Be

 • Page 156 and 157:

  Nettverksoppsett Når du kobler den

 • Page 158 and 159:

  Type 3: Usikret nettverk med hvilke

 • Page 160 and 161:

  Tilleggsinformasjon Feilsøking Nå

 • Page 162 and 163:

  Modellnavn KDL- 55EX72x 46HX72x 46E

 • Page 164 and 165:

  Modellnavn KDL- 26EX321 26EX320 24E

 • Page 166 and 167:

  SU-WL500, SU-WL100 For KDL-55/46/40

 • Page 168 and 169:

  Tabell over TV-ens monteringsmål 1

 • Page 170 and 171:

  Sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Batt

 • Page 172 and 173:

  Ευρωπαϊκή Εγγύηση S

 • Page 174 and 175:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 176 and 177:

  Προφυλάξεις Παρακο

 • Page 178 and 179:

  Περιεχόμενα Ξεκινώ

 • Page 180 and 181:

  Ξεκινώντας Έλεγχος

 • Page 182 and 183:

  Αφαίρεση της Βάσης

 • Page 184 and 185:

  Σύνδεση Set Top Box/εγγρ

 • Page 186 and 187:

  3 Ακολουθήστε τις ο

 • Page 188 and 189:

  Χρήση της τηλεόρασ

 • Page 190 and 191:

  Επιλογή διάφορων λ

 • Page 192 and 193:

  Προβολή Οδηγιών χρ

 • Page 194 and 195:

  Ρύθμιση δικτύου Ότ

 • Page 196 and 197:

  1 Πιέστε HOME και, στη

 • Page 198 and 199:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 200 and 201:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 202 and 203:

  Όνομα μοντέλου KDL- 46

 • Page 204 and 205:

  Όνομα μοντέλου KDL- 26

 • Page 206 and 207:

  Κατά την τοποθέτησ

 • Page 208 and 209:

  SU-WL100 Θέση άγκιστρο

 • Page 210 and 211:

  Πληροφορίες σχετικ

 • Page 212 and 213:

  Giriş Bu Sony ürününü seçtiğ

 • Page 214 and 215:

  •Bu ekipman test edilmiştir ve 3

 • Page 216 and 217:

  İçindekiler Başlarken Aksesuarla

 • Page 218 and 219:

  Başlarken Aksesuarları kontrol et

 • Page 220 and 221:

  • Açmadan önce televizyonun dik

 • Page 222 and 223:

  5: Televizyonun düşmesini önleme

 • Page 224 and 225:

  BRAVIA Televizyonunuzu Kullanma TV

 • Page 226 and 227:

  Çeşitli fonksiyon ve ayarları se

 • Page 228 and 229:

  Kullanım Kılavuzunu Görüntülem

 • Page 230 and 231:

  Ağ Kurulumu Bu televizyonu interne

 • Page 232 and 233:

  ~ • Ağ kurulumu için WPS kullan

 • Page 234 and 235:

  Ek Bilgi Sorun Giderme 1 (bekleme)

 • Page 236 and 237:

  Model adı KDL- 55EX72x 46HX72x 46E

 • Page 238 and 239:

  Model adı KDL- 32EX52x 32EX42x 32C

 • Page 240 and 241:

  SU-WL500, SU-WL100 KDL-55/46/40/37/

 • Page 242 and 243:

  TV kurulumu boyutlar tablosu 1 SU-W

 • Page 244 and 245:

  Güvenlik Bilgileri UYARI Piller g

 • Page 246:

  Uygunluk beyanı, üretici firmanı

 • Page 249 and 250:

  2. Upozornění pro zákazníky: n

 • Page 251 and 252:

  5 CZ

 • Page 253 and 254:

  Po nastavení televizoru BRAVIA a z

 • Page 255 and 256:

  1: Připojení stolního stojanu 1

 • Page 257 and 258:

  ~ • Ujistěte se, že se před te

 • Page 259 and 260:

  7: Provedení počátečního nasta

 • Page 261 and 262:

  Části a ovládací prvky dálkov

 • Page 263 and 264:

  Mapa nabídky Home Po stisknutí tl

 • Page 265 and 266:

  Popis obrazovky i-Manual Stisknutí

 • Page 267 and 268:

  Nastavení internetového připojen

 • Page 269 and 270:

  Pokud se nemůžete připojit k Int

 • Page 271 and 272:

  Specifikace Systém Systém panelu

 • Page 273 and 274:

  Název modelu KDL- 46CX52x 40HX72x

 • Page 275 and 276:

  Instalace příslušenství (konzol

 • Page 277 and 278:

  Schéma/tabulka umístění šroub

 • Page 279 and 280:

  Tabulka rozměrů k instalaci telev

 • Page 281 and 282:

  • Nepřemísťujte televizor z ch

 • Page 283 and 284:

  2. Megjegyzés a felhasználók sz

 • Page 285 and 286:

  5 HU

 • Page 287 and 288:

  Miután beállította a BRAVIA tele

 • Page 289 and 290:

  1: Az asztali állvány csatlakozta

 • Page 291 and 292:

  ~ • Gondoskodjon arról, hogy sem

 • Page 293 and 294:

  7: A kezdeti beállítás végrehaj

 • Page 295 and 296:

  A távvezérlő részei és kezelő

 • Page 297 and 298:

  A főmenü térképe Miután megnyo

 • Page 299 and 300:

  Az i-Manual képernyő leírása Ny

 • Page 301 and 302: Az internetkapcsolat beállítása
 • Page 303 and 304: 2 Válassza „A hálózati állapo
 • Page 305 and 306: Műszaki adatok A forgalomba hozó
 • Page 307 and 308: Típusnév KDL- 46CX52x 40HX72x 40E
 • Page 309 and 310: A kiegészítők felszerelése (fal
 • Page 311 and 312: Csavar- és kampókiosztási ábra/
 • Page 313 and 314: Típusnév KDL- A képernyő méret
 • Page 315 and 316: Tilos a készülék használata! Ne
 • Page 317 and 318: Pre modely KDL-55/46/40/ 32EX721, K
 • Page 319 and 320: Zneškodňovanie použitých batér
 • Page 321 and 322: Po tom, ako ste nastavili váš TV
 • Page 323 and 324: 1: Montáž stolového stojana 1 Po
 • Page 325 and 326: Nastavenie uhla (Naklonenie) (okrem
 • Page 327 and 328: 6: Uloženie napájacieho kábla/Zv
 • Page 329 and 330: 15 SK
 • Page 331 and 332: Časti a ovládacie prvky diaľkov
 • Page 333 and 334: Mapa Hlavnej ponuky Po stlačení t
 • Page 335 and 336: Popis zobrazenia návodu i-Manual S
 • Page 337 and 338: Nastavenie internetového pripojeni
 • Page 339 and 340: Problémy s pripojením k internetu
 • Page 341 and 342: Technické parametre Systém Systé
 • Page 343 and 344: Názov modelu KDL- 46CX52x 40HX72x
 • Page 345 and 346: Inštalácia príslušenstva (mont
 • Page 347 and 348: Nákres/tabuľka s umiestnením skr
 • Page 349 and 350: Názov modelu KDL- Rozmery displeja
 • Page 351: • Ak sa TV prijímač umiestni do
 • Page 355 and 356: Dezafectarea bateriilor uzate (apli
 • Page 357 and 358: După instalarea televizorului dvs.
 • Page 359 and 360: 1: Montarea suportului de masă 1 P
 • Page 361 and 362: ~ • Asiguraţi-vă că nu există
 • Page 363 and 364: 7: Efectuarea reglajului iniţial C
 • Page 365 and 366: Componentele și butoanele telecome
 • Page 367 and 368: Harta meniului principal După apă
 • Page 369 and 370: Descrierea ecranului i-Manual Apăs
 • Page 371 and 372: Configurarea conexiunii la Internet
 • Page 373 and 374: Stabilirea setărilor de afișare a
 • Page 375 and 376: Specificaţii Sistem Tip de panou P
 • Page 377 and 378: Numele modelului KDL- 46CX52x 40HX7
 • Page 379 and 380: Instalarea accesoriilor (Dispozitiv
 • Page 381 and 382: Schema/Tabelul cu amplasarea cârli
 • Page 383 and 384: Numele modelului KDL- Dimensiunea e
 • Page 385 and 386: • În cazul în care televizorul
 • Page 387 and 388: За KDL-55/46/40/32EX721, KDL-46/4
 • Page 389 and 390: Изхвърляне на изто
 • Page 391 and 392: След като настроит
 • Page 393 and 394: 1: Закрепване на пос
 • Page 395 and 396: ~ • Уверете се, че п
 • Page 397 and 398: 7: Извършване на пър
 • Page 399 and 400: Части и бутони на д
 • Page 401 and 402: Карта на меню Home Сл
 • Page 403 and 404:

  Описание на екрана

 • Page 405 and 406:

  Настройка на Интер

 • Page 407 and 408:

  Ако не можете да се

 • Page 409 and 410:

  Спецификации Систе

 • Page 411 and 412:

  Име на модел KDL- 46CX52x

 • Page 413 and 414:

  Инсталиране на акс

 • Page 415 and 416:

  Схема/таблица на ра

 • Page 417 and 418:

  Име на модел KDL- Раз

 • Page 419 and 420:

  Забранена употреба

 • Page 421 and 422:

  Il sistema wireless del televisore

 • Page 423 and 424:

  Trattamento delle pile esauste (app

 • Page 425 and 426:

  Dopo aver configurato il televisore

 • Page 427 and 428:

  1: Installazione del supporto da ta

 • Page 429 and 430:

  ~ • Accertarsi che non vi siano o

 • Page 431 and 432:

  7: Esecuzione dell’impostazione i

 • Page 433 and 434:

  Parti e controlli del telecomando U

 • Page 435 and 436:

  Mappa del menu Home Dopo aver premu

 • Page 437 and 438:

  Descrizione della schermata di i-Ma

 • Page 439 and 440:

  Configurazione della connessione In

 • Page 441 and 442:

  3 Selezionare il server da visualiz

 • Page 443 and 444:

  Caratteristiche tecniche Sistema Si

 • Page 445 and 446:

  Nome del modello KDL- 40CX52x 37EX7

 • Page 447 and 448:

  Installazione degli accessori (Staf

 • Page 449 and 450:

  Diagramma e tabella della posizione

 • Page 451 and 452:

  Nome del modello KDL- Dimensioni de

 • Page 453 and 454:

  • Se collocato nello spogliatoio

 • Page 455 and 456:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K

 • Page 457 and 458:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K

 • Page 460:

  For nyttig information om Sony-prod