Views
1 year ago

Sony VPCEH2S1E - VPCEH2S1E Documenti garanzia Polacco

Sony VPCEH2S1E - VPCEH2S1E Documenti garanzia Polacco

Usługi naprawy

Usługi naprawy urządzeń VAIO Aby uzyskać więcej informacji o zasadach świadczenia tej usługi, przejdź do witryny Pomoc techniczna VAIO (http://support.vaio.sony.eu/). O ile większość problemów udaje się rozwiązać przez internet lub telefonicznie, czasami może być konieczna interwencja na miejscu lub naprawa. Przed przekazaniem komputera VAIO do serwisu należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: ❑ ❑ ❑ ❑ Użytkownik musi samodzielnie wykonać kopie zapasowe wszystkich plików znajdujących się na dysku twardym, ponieważ firma Sony nie może zagwarantować zachowania integralności programów ani danych w trakcie wykonywania naprawy. Do przekazywanego do naprawy komputera nie należy dołączać żadnych akcesoriów, chyba że użytkownik wyraźnie zostanie o to poproszony. Jeśli użytkownik zrezygnuje z naprawy, której nie obejmuje gwarancja, zostanie obciążony zryczałtowaną opłatą za naprawę. Aby nasz kurier i zespół obsługi systemów zaplecza mogli skutecznie wykonać swoje zadania, muszą otrzymać adres, numer telefonu oraz dane kontaktowe osoby dostępnej w godzinach pracy. 24

Zapisz następujące informacje na temat nabytego komputera VAIO. Informacje te będą wymagane w przypadku naprawy komputera. Nazwa modelu i numer seryjny: PL Nazwa i pieczęć sprzedawcy: Data zakupu: Nazwa i adres klienta: 25