Views
9 months ago

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P BG (858042149600) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P BG (858042149600) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P BG (858042149600) Istruzioni per

3bg20020.fm Page 61 Tuesday, February 24, 2004 6:17 PM СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ОПИСАНИЕ НА УРЕДА ПОСТАВЯНЕ НА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ И ДОБАВКИ СВАЛЯНЕ НА ФИЛТЪРА ИЗТОЧВАНЕ НА ОСТАТЪЧНАТА ВОДА ГРИЖИ И ОБСЛУЖВАНЕ ТРАНСПОРТ/МАНИПУЛИРАНЕ ИНСТАЛИРАНЕ 61 Black process 45.0° 150.0 LPI