Views
11 months ago

KitchenAid VR115AP - VR115AP EL (850788701000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid VR115AP - VR115AP EL (850788701000) Istruzioni per l'Uso

ΚΑΤΑΨΥΞΗ

ΚΑΤΑΨΥΞΗ (Εικ. 6) Η μέγιστη ποσότητα σε kg των τροφίμων που μπορούν να καταψυχθούν σε 24 ώρες με θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C, αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Εάν θέλετε να καταψύξετε τη μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα τροφίμων, συνιστάται να πιέζετε το διακόπτη ταχείας κατάψυξης (4) (κίτρινη ενδεικτική λυχνία αναμμένη) 24 ώρες πριν την εισαγωγή των τροφίμων, τοποθετώντας τα απευθείας στις σχάρες χωρίς τη χρήση των καλαθιών. Μετά την κατάψυξη, για την αποκατάσταση των κανονικών συνθηκών λειτουργίας της συσκευής, απενεργοποιήστε την ταχεία κατάψυξη (κίτρινη ενδεικτική λυχνία σβηστή). Οι χρόνοι κατάψυξης μειώνονται με μικρότερα από το μέγιστο φορτία. Οι πολύ μικρές ποσότητες μπορούν να καταψυχθούν χωρίς την ενεργοποίηση της ταχείας κατάψυξης. Μη βάζετε ποτέ ζεστά τρόφιμα στον καταψύκτη. Μην καταψύχετε πάλι τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει έστω και εν μέρει. Τυλίξτε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή μεμβράνη ή τοποθετήστε τα στα ειδικά δοχεία. Τοποθετήστε στις συσκευασίες ετικέτες που αναγράφουν ημερομηνία κατάψυξης και περιεχόμενο. Ο καταψύκτης μπορεί να διατηρήσει την κατάλληλη θερμοκρασία για τη διατήρηση των τροφίμων, ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, για περίοδο 15 ωρών περίπου. Κατά τη διάρκεια της διακοπής, συνιστάται να μην ανοίγετε την πόρτα του καταψύκτη. Σημείωση: λόγω της στεγανότητας του λάστιχου, δεν είναι δυνατόν να ανοίξει η πόρτα του καταψύκτη αμέσως μετά το κλείσιμο. Περιμένετε λίγα λεπτά πριν την ανοίξετε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ Γεμίστε κατά τα τρία τέταρτα με νερό τις ειδικές παγοθήκες και τοποθετήστε τες στο ψηλότερο συρτάρι. Σε περίπτωση που οι παγοθήκες κολλήσουν, μην επιχειρήσετε να τις αποσπάσετε με κοφτερά ή αιχμηρά αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή, αλλά χρησιμοποιήστε τη λαβή ενός κουταλιού. Προσοχή: Μην τρώτε παγάκια ή γρανίτες μόλις τα βγάλετε γιατί υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων από το κρύο. Μην τοποθετείτε υγρά σε γυάλινα δοχεία. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κατά την αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία είναι ανέπαφη, αν δηλαδή είναι φουσκωμένη ή παρουσιάζει λεκέδες υγρασίας. Τοποθετήστε όσο το δυνατόν ταχύτερα τα κατεψυγμένα στον καταψύκτη για να αποφύγετε την αλλοίωση από υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα αυτά πρέπει να καταναλώνονται εντός της ημερομηνίας που αναγράφεται στη συσκευασία. ΞΕΠΑΓΩΜΑ Μερικές συμβουλές: Όσπρια για μαγείρεμα: μην τα ξεπαγώνετε, αλλά ρίξτε τα σε βραστό νερό και μαγειρέψτε τα ως συνήθως. Κρεατικά (μεγάλα κομμάτια): ξεπαγώστε τα στο ψυγείο χωρίς να τα βγάλετε από την αρχική συσκευασία. Πριν το μαγείρεμα αφήστε το να αναπαυθεί για δύο περίπου ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. (μικρά κομμάτια): ξεπαγώστε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή μαγειρέψτε τα αμέσως. Ψάρια: ξεπαγώστε τα στο ψυγείο χωρίς να τα βγάλετε από τη συσκευασία ή μαγειρέψτε τα απευθείας στα μισά του ξεπαγώματος. Προμαγειρεμένα φαγητά: βάλτε τα απευθείας στο φούρνο χωρίς να τα βγάλετε από το δοχείο αλουμινίου. Φρούτα: ξεπαγώστε τα στο ψυγείο. ΑΠΟΨΥΞΗ Κάνετε απόψυξη τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και, σε κάθε περίπτωση, όταν ο πάγος φτάσει πάχος 3 mm. Μεταξύ δύο αποψύξεων, συνιστάται να αφαιρείτε κάθε τόσο τον πάγο από τις σχάρες του καταψύκτη με μία σπάτουλα, αποφεύγοντας τη χρήση κοφτερών ή αιχμηρών αντικειμένων. Οποιαδήποτε βλάβη οφείλεται στη χρήση τέτοιων αντικειμένων, δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Κάνετε την απόψυξη κατά προτίμηση όταν η ποσότητα των κατεψυγμένων τροφίμων είναι ελάχιστη ή όταν η συσκευή είναι άδεια. Αν στη συσκευή υπάρχουν ακόμη κατεψυγμένα τρόφιμα, πριν την απόψυξη, ενεργοποιήστε την ταχεία κατάψυξη έτσι ώστε να τρόφιμα να αποκτήσουν ακόμη χαμηλότερη θερμοκρασία. Τυλίξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε φύλλα εφημερίδας (ή σε κουβέρτες) και τοποθετήστε τα στο ψυγείο ή σε ψυχρό χώρο. Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση •, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αφήστε την πόρτα ανοιχτή. Βγάλτε τα αφαιρούμενα καλάθια ανασηκώνοντας το εμπρός μέρος. Προσοχή στα σπρέι απόψυξης που κυκλοφορούν στην αγορά: μπορεί να περιέχουν επιβλαβή προϊόντα. Μετά την απόψυξη, καθαρίστε και στεγνώστε καλά. Συνδέστε τη συσκευή και πιέστε το διακόπτη ταχείας κατάψυξης. Τοποθετήστε πάλι τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Δύο ώρες μετά το σβήσιμο της κόκκινης λυχνίας, απενεργοποιήστε την ταχεία κατάψυξη. 59

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΣ Από τη σωστή και τακτική συντήρηση εξαρτάται η καλή λειτουργία και η διάρκεια της συσκευής. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, αποσυνδέετε πάντοτε το φις από την πρίζα. Καθαρίζετε περιοδικά το εσωτερικό με διάλυμα χλιαρού νερού και ξυδιού. Ξεβγάλτε και σκουπίστε. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ προϊόντα σε σκόνη ή απορρυπαντικά. Καθαρίζετε κατά διαστήματα το λάστιχο της πόρτας με νερό σκουπίζοντας προσεκτικά. Αποφεύγετε το λέρωμα του λάστιχου με λάδι ή λίπος. Μετά τον καθαρισμό μην ξεχάσετε να συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Εάν πρόκειται να απουσιάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε εντελώς τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Καθαρίστε το εσωτερικό και αφήστε την πόρτα ανοιχτή. Εάν το διάστημα της απουσίας είναι μικρό, αφήστε τη συσκευή σε λειτουργία. ΣΕΡΒΙΣ Η ανώμαλη λειτουργία δεν οφείλεται πάντοτε σε πρόβλημα της συσκευής, αλλά μπορεί να προκαλείται από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση. Για να αποφύγετε άσκοπες επεμβάσεις και τη σχετική επιβάρυνση, ενεργήστε ως εξής: 1. Εάν η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής δεν είναι αρκετά χαμηλή και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία συναγερμού αναβοσβήνει ή παραμένει συνεχώς αναμμένη. Ελέγξτε αν: • η πόρτα κλείνει σωστά • ο θερμοστάτης βρίσκεται σε σωστή θέση (βλ. κεφάλαιο ρύθμισης της θερμοκρασίας) • ο καταψύκτης βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας • ο αέρας κυκλοφορεί ελεύθερα από τα ανοίγματα αερισμού • υπάρχει υπερβολικός σχηματισμός πάγου. Σε περίπτωση που η συσκευή διαθέτει ένα συρτάρι (βλ. Εικ. 11) τοποθετημένο στο κάτω μέρος της αριστερής πλευράς, συνιστάται η αφαίρεσή του και ο καθαρισμός του εσωτερικού με μία βούρτσα. 2. Η συνεχής λειτουργία του συμπιεστή μπορεί να οφείλεται στις ακόλουθες αιτίες: • πατημένος διακόπτης ταχείας κατάψυξης • πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος • πολύ εντατική χρήση του καταψύκτη με συχνό άνοιγμα της πόρτας. 3. Η συσκευή κάνει υπερβολικό θόρυβο. Βεβαιωθείτε ότι: • ο καταψύκτης είναι σωστά αλφαδιασμένος. 4. Η συσκευή δεν λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι: • ο διακόπτης του θερμοστάτη δεν βρίσκεται στη θέση • • δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος • το φις κάνει καλή επαφή στην ηλεκτρική πρίζα του τοίχου • δεν έχει επέμβει ο ενδεχόμενος αυτόματος διακόπτης της εγκατάστασης του σπιτιού ή δεν έχει καεί η ασφάλεια στο μετρητή • το ηλεκτρικό καλώδιο δεν είναι κομμένο (βλ. Σημείωση). Σημείωση: Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε το ηλεκτρικό καλώδιο, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα, τοποθετήστε το νέο καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί και στερεωθεί σωστά. Εάν μετά τους παραπάνω ελέγχους δεν επιτυγχάνεται η κανονική λειτουργία της συσκευής, απευθυνθείτε στο Σέρβις τη διεύθυνση του οποίου θα βρείτε στο φυλλάδιο της εγγύησης και στον τηλεφωνικό κατάλογο. Δηλώστε τον τύπο του προβλήματος, το μοντέλο και τον αριθμό σειράς της συσκευής. 60