Views
5 months ago

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX FI (858737972790) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX FI (858737972790) Istruzioni per l'Uso

KÄYNNISTYSSUOJA/LAPSILUKKO TÄMÄ AUTOMAATTINEN TURVATOIMINTO KYTKEYTYY PÄÄLLE MINUUTIN KULUTTUA SIITÄ, kun uuni on palannut valmiustilaan. (Uuni on valmiustilassa, kun näytössä näkyy 24 tunnin kello tai, mikäli kelloa ei ole asetettu, kun näyttö on tyhjä.) UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti “DOOR“ (luukku). DOOR TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN: VOIT KESKEYTTÄÄ UUNIN TOIMINNAN avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia. TOIMINNAN JATKAMINEN: SULJE LUUKKU ja paina Start-painiketta KERRAN. Toiminta jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin. JOS PAINAT START-PAINIKETTA KAKSI KERTAA, toiminta-aika pitenee 30 sekuntia. JOS ET HALUA JATKAA TOIMINTAA, VOIT: OTTAA RUOAN UUNISTA, sulkea luukun ja painaa STOP-painiketta tai kääntää toimintojen valitsimen asentoon OFF. ÄÄNIMERKKI KUULUU minuutin välein 10 minuutin ajan siihen saakka, kunnes kypsennys päättyy. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla STOP-painiketta tai avaamalla luukun. HUOM: Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt. 6 FI

SETTING MODE (ASETUSTAPA) KUN UUNI KYTKETÄÄN SÄHKÖVERKKOON ensimmäisen kerran, alkaa asennusmenettely. NÄYTTÖÖN TULEE laitteen merkki ja sitten laite siirtyy kielen valintaan. Kun kieli on vahvistettu, siirrytään ajan asetukseen. Kun kello on asetettu, laite siirtyy valmiustilaan. VOIT VIEDÄ TOIMINTOJEN VALITSIMEN asetustavan kohdalle kun haluat tehdä asetuksia. Käännä sitten valitsinta -/+ ja vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Kielen valinta q VALITSIMELLA -/+ voit selata valittavissa olevia kieliä, joita on 7. w VAHVISTA VALINTA OK-painikkeella. VAIHTOEHDOT 1 2 3 4 5 6 7 Kielet Englanti Ranska Italia Saksa Ruotsi Espanja Hollanti Kellon asettaminen q VALITSE AIKA valitsimella -/+. w VAHVISTA VALINTA OK-painikkeella. (Stop-painikkeen painaminen tässä kohdassa poistaa kellon toiminnasta). HUOM: JOS KELLOA EI ASETETA OIKEAAN AIKAAN, NÄYTÖSSÄ NÄKYY 12:00. q w q w q w Äänimerkin asettaminen VALITSIMELLA -/+ voit valita käytön tai käytöstä poistamisen. VAHVISTA VALINTA OK-painikkeella. Kontrastin asettaminen VALITSIMELLA -/+ voit lisätä/vähentää kontrastia. VAHVISTA VALINTA OK-painikkeella. Kirkkauden asettaminen VALITSIMELLA -/+ voit lisätä/vähentää kirkkautta. VAHVISTA VALINTA OK-painikkeella. FI 7