Views
8 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NL (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NL (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NL (858641011000) Scheda

Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet (zie de installatiehandleiding). Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, ook de aanwijzingen die bij het product geleverd worden aandachtig door. Vriesvak N. Binnenlampje O. Glazen schappen / roosters (afhankelijk van het model) P. Lade / bovenste korf (afhankelijk van het model) Q. Lade / onderste korf (afhankelijk van het model) R. Deurvakken Koelvak A. Binnenverlichting (afhankelijk van het model) B. Schappen C. Schap - afdekking lade D. "Snack"-lade (afhankelijk van het model) E. Groente- en fruitlade F. Vochtigheidsregelaar voor de groente- en fruitlade (indien aanwezig) G. Vlees- / groente- en fruitlade H. Vochtigheidsregelaar voor de vlees- / groente- en fruitlade (indien aanwezig) I. Typeplaatje J. Vak voor melkproducten K. Deurvakken L. Deurvak 2 liter met flessenblokkering (indien bijgeleverd) M. Deurvak 0,75 liter Stand-by Druk gedurende 3 seconden op de knop "Stand-by" om beide vakken uit te schakelen. Nadat deze functie geactiveerd is, alle bederfelijke levensmiddelen uit het apparaat halen. In Stand-by worden er op de displays geen enkel symbool weergegeven behalve een streepje op het display van het vriesvak. Om de normale werking te resetten, op de toets drukken tot op het display de eerder ingestelde temperaturen worden weergegeven. Opmerking: door deze handeling wordt het apparaat niet losgekoppeld van de elektrische voeding. Temperatuur van het vriesvak Druk op de knop om de ingestelde temperatuur te veranderen. Fast freezing (Snelvriezen) Te activeren enkele uren voordat u in te vriezen levensmiddelen in het vriesvak legt (24 uur voordat u grote hoeveelheden levensmiddelen in gaat vriezen). Om de functie Snelvriezen te activeren, op de knop drukken. De functie wordt automatisch na 24 uur uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door nogmaals op de knop te drukken. BEKNOPTE HANDLEIDING Alarm Storing Zie paragraaf "Wat te doen als...". Reset Filter Alarm (Knop om de alarmsignalen uit te schakelen) Druk op de knop om de geluidsalarmen uit te schakelen. Alarm Blackout Zie paragraaf "Wat te doen als...". NL Vacation Mode (Vakantiemodus) Deze functie kan gebruikt worden als u langdurig afwezig zult zijn. Druk op de knop om de functie in of uit te schakelen. Als het symbool verlicht is, betekent dit dat het koelvak aanzienlijk minder koud wordt. Nadat deze functie geactiveerd is, moet bederfelijk voedsel uit het koelvak worden verwijderd en moet de deur gesloten blijven: het koelvak zal een geschikte temperatuur behouden om de vorming van luchtjes te voorkomen. Het vriesvak blijft daarentegen ingeschakeld: dit kan dus zoals gewoonlijk gebruikt worden. Temperatuur van het koelvak Druk op de knop om de ingestelde temperatuur te veranderen. Fast cooling (Snelkoelen) Hiermee kunt u het koelen van verse levensmiddelen in het koelvak versnellen. Om de functie Snelkoelen in te schakelen, op de knop drukken tot het controlelampje gaat branden. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door deze handeling te herhalen. Kenmerken, technische gegeven en afbeeldingen kunnen variëren afhankelijk van het model. D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO