Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000) Installazione

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000) Installazione

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000)

SbS_Inst_102_00328_SK:Layout 1 4-01-2008 16:43 Pagina 43 INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE VYROVNANIE CHLADNIČKY DO VODOROVNEJ POLOHY VYBRATIE DVERÍ MRAZNIČKY (A) VYBRATIE DVERÍ CHLADNIČKY (B) MONTÁŽ DVERÍ MRAZNIČKY (C) MONTÁŽ DVERÍ CHLADNIČKY (D) HORIZONTÁLNE ZAROVNANIE DVERÍ MRAZNIČKY A CHLADNIČKY (E) VERTIKÁLNE ZAROVNANIE DVERÍ MRAZNIČKY A CHLADNIČKY (F) 43