Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Scheda

Свържете уреда към електрическата мрежа (виж ръководството за инсталиране). Преди да използвате уреда, прочетете внимателно също и инструкциите доставени заедно с продукта. Отделение на фризера N. Вътрешно осветление O. Стъклени рафтове/ решетки (в зависимост от модела) P. Чекмедже/ горна кошница (в зависимост от модела) Q. Чекмедже/ долна кошница (в зависимост от модела) R. Кутии на вратата Отделение на хладилника A. Вътрешно осветление (в зависимост от модела) B. Рафтове C. Рафт - Капак на чекмедже D. "Снек" чекмедже (в зависимост от модела) E. Чекмедже за плодове и зеленчуци F. Устройство за регулиране на влажността в чекмеджето за плодове и зеленчуци (ако има такова) G. Чекмедже за месо/ за плодове и зеленчуци H. Устройство за регулиране на температурата в чекмеджето за месо/ за плодове и зеленчуци (ако има такова) I. Идентификационна табелка J. Отделение за млечни продукти K. Кутии на вратата L. Кутия 2 литра с приспособление за блокиране на бутилки (ако са доставени) M. Кутия на вратата 0,75 литра Stand by (Стендбай) Натиснете бутона "Стендбай" в продължение на 3 секунди, за да дезактивирате и двете отделения. След активирането на функцията, извадете от уреда хранителните продукти, които могат да се развалят. В състояние на стендбай, на дисплеите не се визуализира никакъв символ, с изключение на чертичка, на дисплея на отделението на фризера. За да възстановите нормалното функциониране, натиснете бутона докато на дисплея се визуализират температурите зададени по-преди. Забележка: тази операция не прекъсва електрозахранването на уреда. Температура на отделението на фризера Натиснете бутона , за да модифицирате зададената температура. Бързо замразяване (Бързо замразяван) Да се активира няколко часа преди да се поставят в отделението на фризера хранителни продукти, които трябва да се замразят (24 часа преди замразяване на големи количества хранителни продукти). За да активирате функцията “Бързо замразяване”, натиснете бутона . Функцията се дезактивира автоматично след 24 часа или ръчно, като се натисне отново бутона. КРАТКО УПЪТВАНЕ Aларма Неправилно функциониране Виж параграф "Какво да се направи, ако...". Ресетиране на аларма филтър (Бутон за изключване на аларми) Натиснете бутона , за да дезактивирате звуковите аларми. Aларма блекаут (blackout) Виж параграф "Какво да се направи, ако...". BG Режим на работа “Ваканция” (Режим на работа "Ваканция") Възможно е да се използва тази функция в случай на продължително отсъствие. Натиснете бутона , за да активирате/дезактивирате функцията. Осветеният символ показва, че отделението на хладилника става много по-малко студено. След активирането на функцията, извадете от отделението хранителните продукти, които могат да се развалят и дръжте вратата затворена: отделението на хладилника поддържа подходяща температура, за да се избегне образуването на миризми. Отделението на фризера обаче остава винаги действащо: следователно е възможно то, да се продължава да се използва, както обикновено. Температура на отделението на хладилника Натиснете бутона , за да модифицирате зададената температура. Бързо охлаждане (Бързо охлаждане) Позволява да се ускори охлаждането на пресни хранителни продукти в отделението на хладилника. За да активирате функцията “Бързо охлаждане”, натиснете бутона , до визуализирането на сигналната лампичка. Функцията се дезактивира автоматично след 6 часа или ръчно, като се повтори операцията. Характеристиките, техническите данни и изображенията могат да варират в зависимост от модела. D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO