Views
9 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NL (858641011000) Installazione

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF NL (858641011000) Installazione

SbS_Inst_102_00328_NL:Layout 1 4-01-2008 16:35 Pagina 11 ALVORENS DE KOELKAST TE INSTALLEREN Het door u aangeschafte product is FULL NO FROST, ofwel zowel het koelvak als het vriesvak zijn uitgerust met een automatisch ontdooisysteem. Het apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik is bestemd. In deze handleiding zijn aanwijzingen en waarschuwingen bijeengebracht voor een veilige en juiste installatie van het apparaat - wij adviseren u om deze aandachtig te lezen voordat u met de installatie begint. Houd er rekening mee dat u verschillen aan kunt treffen ten opzichte van de beschrijving van alle mogelijke bedieningsorganen en bijgeleverde onderdelen die in dit handboek zijn weergegeven, afhankelijk van het door u aangeschafte model. Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadpleging en geef het aan de eventuele koper als u het apparaat doorverkoopt. Het apparaat moet in een droge en goed geventileerde omgeving geplaatst worden. Installeer het apparaat niet op een plaats waar het rechtstreeks aan het zonlicht blootgesteld wordt of in de buurt van warmtebronnen (oven, verwarming, enz.). Als dit onvermijdelijk is, moeten de volgende minimum afstanden aan worden gehouden: Fornuizen die op kolen en petroleum werken: 30 cm Elektrische fornuizen en/of gasfornuizen: 3 cm Laat ten minste 1 cm vrije ruimte aan de zijkanten, boven het apparaat en tussen de achterkant en de muur om het apparaat te kunnen verplaatsen en om voldoende luchtcirculatie te garanderen. ELEKTRISCHE AANSLUITING De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen, dieren of voor schade aan voorwerpen, die te wijten is aan het niet in acht nemen van de geldende voorschriften. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting worden verricht volgens de aanwijzingen van de fabrikant en overeenkomstig de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Als het door u aangeschafte product een stekker zonder aarding heeft, dient u uw geel-groene aarding (A) op de aardschroef op het apparaat (B) aan te sluiten, zie afbeelding. Het type stroom en de spanning van het voedingsnet waarop het apparaat wordt aangesloten moeten overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje. Het stopcontact waarop het apparaat is aangesloten dient ook na de installatie toegankelijk te zijn om zo nodig de stekker te kunnen verwijderen. Indien dit niet mogelijk is, moet het apparaat op het elektriciteitsnet aangesloten worden met behulp van een bipolaire schakelaar met een afstand tussen de contacten van tenminste 3 mm, die zich op een toegankelijke plaats bevindt. Indien de stekker van de voedingskabel en het stopcontact niet van hetzelfde type zijn, moet het stopcontact vervangen worden. Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters. Zorg ervoor dat het apparaat na de installatie niet op de voedingskabel staat. Haal de stekker uit het stopcontact en trek niet aan de voedingskabel om het apparaat van het stopcontact los te koppelen. 11

SbS_Inst_102_00328_NL:Layout 1 4-01-2008 16:35 Pagina 12 NIVELLEREN VAN DE KOELKAST Aan de onderkant van de koelkast zitten twee voor- en twee achterwieltjes, die afgesteld kunnen worden (zie afbeelding A), of vier wieltjes waarvan de voorste twee kunnen worden afgesteld (zie afbeelding B). Indien uw koelkast niet stabiel lijkt te staan of indien de deuren niet makkelijk sluiten, dient u de stand van de koelkast volgens de onderstaande aanwijzingen aan te passen (afhankelijk van het model, zoals te zien is in de afbeeldingen hiernaast). 1.Controleer de plaats waar de koelkast geïnstalleerd wordt om er zeker van te zijn dat u aan alle zijden, inclusief de bovenkant, een ruimte van tenminste 1 cm heeft. 2.Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. 3.Zet de koelkast op zijn definitieve plaats. 4.Open beide deuren en verwijder de sokkel om de nivelleerbouten links en rechts op het onderstel van de koelkast te kunnen lokaliseren. Met de bovenste schroef (1) wordt het achterste wieltje geregeld, indien aanwezig, terwijl met de onderste schroef (2) het voorste wieltje geregeld wordt. 5.Gebruik de bijgeleverde sleutel om de nivelleerbouten af te stellen. Draai met de klok mee om het product hoger te zetten, of tegen de klok in om het lager te zetten. De nivelleerbouten moeten diverse malen gedraaid worden om de stand van de koelkast bij te stellen. Opmerking: draai de nivelleerbouten niet te veel los wanneer u het apparaat lager zet, om te vermijden dat ze naar buiten komen. Afbeelding A Afbeelding B Uitlijnen van de deuren Indien na de ingebruikneming van het apparaat beide deuren van de koelkast en de vriezer door de belasting niet goed meer uitgelijnd zijn, dient u het apparaat van het elektriciteitsnet af te sluiten en de deuren af te stellen volgens het bijgevoegde schema. 12