Views
8 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF FI (858641011000) Installazione

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF FI (858641011000) Installazione

SbS_Inst_102_00328_FIN:Layout 1 4-01-2008 16:41 Pagina 35 ENNEN JÄÄKAAPIN ASENTAMISTA Hankkimasi laite on ainoastaan kotitalouskäyttöä varten tarkoitettu täysin huurtumaton (“FULL NO FROST”) jääkaappi-pakastin, jossa on automaattinen sulatus sekä jääkaappi- että pakastinosastossa. Tämä ohjekirja sisältää neuvoja ja varoituksia laitteen turvallista ja oikein suoritettua asentamista varten. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Huomaa, että hankkimastasi mallista riippuen laitteen säätimet ja varusteet saattavat olla erilaisia kuin tässä ohjekirjassa kuvatut. Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle, ja jos myyt laitteen edelleen, luovuta ohjekirja ostajalle. Tuote on asennettava kuivaan ja hyvin tuuletettuun tilaan. Vältä laitteen sijoittamista suoraan auringonpaisteeseen tai lämmönlähteiden läheisyyteen (uuni, lämmityslaite, yms.). Jos se ei ole mahdollista, noudata seuraavia minimietäisyyksiä: Hiili- ja öljyliesistä: 30 cm Sähkö- ja/tai kaasuliesistä:3 cm Siirtämisen mahdollistamiseksi ja riittävän ilmankierron takaamiseksi laitteen sivuille, sen yläpuolelle sekä takaosan ja seinän välille on jätettävä tilaa vähintään 1cm. SÄHKÖLIITÄNTÄ Laite on lain nojalla kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Valmistaja ei vastaa mahdollisista henkilöille, eläimille tai esineille aiheutuneista vahingoista, jotka ovat seurausta voimassa olevien määräysten laiminlyönnistä. Laitteen saa asentaa ja sähköliitännät saa tehdä vain valmistajan ohjeiden sekä voimassa olevien paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Jos ostamasi laitteen pistokkeessa ei ole maadoitusta, kytke keltavihreä maadoitusjohdin (A) laitteessa olevaan maadoitusruuviin (B). Katso kuvaa. Virtalajin ja verkkojännitteen on vastattava laitteen arvokilvessä mainittuja tietoja. Pistokkeeseen on päästävä käsiksi myös laitteen asentamisen jälkeen, jotta se voidaan tarpeen vaatiessa irrottaa pistorasiasta. Ellei tämä ole mahdollista, laite on kytkettävä sähköverkkoon sellaisen verkkokytkimen kautta, jonka kosketinten väli on vähintään 3 mm ja joka sijaitsee helppopääsyisessä paikassa. Jos virtajohdon pistoke ja pistorasia ovat erityyppisiä, vaihda pistorasia. Älä käytä jatkojohtoja tai soviteosia. Tarkista asennuksen jälkeen, että jääkaappi ei ole virtajohdon päällä. Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä virtajohdosta, vaan ota kiinni pistokkeesta. 35

SbS_Inst_102_00328_FIN:Layout 1 4-01-2008 16:41 Pagina 36 JÄÄKAAPIN TASAPAINOTTAMINEN Jääkaapin pohjassa on säädettävät pyörät edessä ja takana kummallakin puolella (katso Kuva A), tai neljä pyörää, joista vain etummaiset ovat säädettävät (katso Kuva B). Jos jääkaappi näyttää olevan epätasapainossa tai jos ovet sulkeutuvat hankalasti, voit säätää kaapin asentoa seuraavasti (mallin mukaisesti, sivulla olevan kuvan ohjeita noudattaen). 1.Tarkista, että jääkaappi on asennettu oikein ja varmista, että sen joka puolella, myös yläpuolella, on tilaa ainakin 1 cm. 2.Kytke laite sähköverkkoon. 3.Siirrä jääkaappi lopulliselle paikalleen. 4.Avaa molemmat ovet ja irrota jalkalista, jotta näet jääkaapin alaosan vasemmalla ja oikealla puolella olevat tasapainotusruuvit. Ylemmällä ruuvilla (1) säädetään takapyörää (mallikohtainen) ja alemmalla ruuvilla (2) säädetään etupyörää. 5.Säädä tasapainotusruuveja laitteen mukana toimitetulla avaimella. Käännä ruuvia myötäpäivään, kun haluat korottaa laitetta, tai vastapäivään, kun haluat laskea sitä alemmas. Joudut ehkä kääntämään ruuveja useamman kierroksen ennen kuin jääkaappi on tasapainossa. Huom: Älä avaa tasapainotusruuveja liikaa laskiessasi jääkaappia alaspäin, jotta ruuvit eivät pääse irtoamaan. Kuva A Kuva B Ovien kohdistaminen Mikäli jääkaapin ja pakastinosaston ovet eivät laitteen käyttöönoton jälkeen ole tasassa, kytke laite irti sähköverkosta ja säädä molemmat ovet oheisen kaavion mukaisesti. 36