Views
7 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Croato

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Croato

Slušanje zvuka s

Slušanje zvuka s priključenog TV-a ili uređaja putem slušalica ili zvučnika Možete slušati zvuk s priključenog TV-a ili uređaja putem slušalica ili zvučnika kompatibilnih s BLUETOOTH tehnologijom ako ih povežete pomoću BLUETOOTH funkcije. Slušanje zvuka uparivanjem sa slušalicama ili zvučnicima 1 Pritisnite HOME. Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik. 2 Odaberite [Setup] u početnom izborniku. Na TV-u se prikazuje zaslon za postavljanje. 3 Odaberite [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter]. Sustav ulazi u BLUETOOTH način prijenosa. 4 Postavite slušalice ili zvučnik kompatibilan s BLUETOOTH tehnologijom u način uparivanja. Pojedinosti o načinu uparivanja potražite u uputama za slušalice ili zvučnik. 5 Odaberite naziv slušalica ili zvučnika u popisu [Device List] pod stavkom [Bluetooth Settings]. Kada se BLUETOOTH veza uspostavi, prikazuje se [Bluetooth device is connected.]. (Prikazuje se i naziv priključenog uređaja.) Ako ne možete pronaći naziv svojih slušalica ili zvučnika u popisu [Device List], odaberite [Scan]. 6 Vratite se na početni izbornik i odaberite željeni ulaz. Na TV zaslonu prikazuje se slika odabranog ulaza, na zaslonu prednje ploče prikazuje se „BT TX”, a iz slušalica ili zvučnika emitira se zvuk. Zvuk se ne emitira iz sustava. Za odabir ulaza pogledajte „Upotreba početnog izbornika” (str. 12). 7 Prilagodite jačinu zvuka. Prvo prilagodite jačinu zvuka slušalica ili zvučnika. Pri spajanju sa slušalicama ili zvučnicima, jačinom zvuka iz slušalica ili zvučnika možete upravljati pomoću gumba VOL +/– na jedinici ili +/– na daljinskom upravljaču. Poništavanje uparivanja Otkažite uparivanje slušalica ili zvučnika u 4. koraku. Uklanjanje registriranog uređaja s popisa uređaja 1 Slijedite 1. do 5. korak odjeljka „Slušanje zvuka uparivanjem sa slušalicama ili zvučnicima”. 2 Odaberite naziv slušalica ili zvučnika, a zatim pritisnite OPTIONS. 3 Odaberite [Remove]. 4 Za brisanje željenih slušalica ili zvučnika s popisa uređaja slijedite upute na zaslonu. 32 HR

Slušanje zvuka s uparenim slušalicama ili zvučnicima 1 Pritisnite HOME. Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik. 2 Odaberite željeni ulaz. Za odabir ulaza pogledajte „Upotreba početnog izbornika” (str. 12). 3 Postavite BLUETOOTH funkciju slušalica ili zvučnika na uključeno. 4 Pritisnite RX/TX na daljinskom upravljaču. [Bluetooth Mode] postavljeno je na [Transmitter], a na zaslonu prednje ploče prikazuje se „BT TX”. Sustav se automatski ponovno spaja sa slušalicama ili sa zvučnikom s kojima je bio spojen posljednji put, a zatim se iz zvučnika ili slušalica emitira zvuk. Zvuk se ne emitira iz sustava. 5 Prilagodite jačinu zvuka. Prvo prilagodite jačinu zvuka slušalica ili zvučnika. Jačinu zvuka slušalica ili zvučnika možete prilagoditi i pomoću gumba +/– na daljinskom upravljaču. Prekidanje veze sa slušalicama ili zvučnikom Učinite nešto od sljedećeg. – Onemogućite BLUETOOTH funkciju na slušalicama ili zvučniku. –Pritisnite RX/TX. – Isključite sustav ili slušalice ili zvučnik. – Odaberite naziv uređaja priključenih slušalica ili zvučnika u odjeljku [Setup] - [Bluetooth Settings] - [Device List]. O vezi slušalica ili zvučnika • Ovisno o vrsti slušalica ili zvučnika kompatibilnih s BLUETOOTH tehnologijom, možda nećete moći prilagoditi jačinu zvuka. • [Screen mirroring], [Bluetooth Audio] i funkcija upravljanja kućnim kinom onemogućeni su kada je [Bluetooth Mode] postavljeno na [Transmitter]. • Kada je odabran ulaz [Bluetooth Audio] ili [Screen mirroring], ne možete postaviti [Bluetooth Mode] na [Transmitter]. Tu postavku ne možete promijeniti ni gumbom RX/TX na daljinskom upravljaču. • Možete registrirati do 9 BLUETOOTH uređaja. Ako registrirate deseti BLUETOOTH uređaj, posljednji spojeni BLUETOOTH uređaj zamijenit će se novim. • Sustav može prikazati do 15 otkrivenih BLUETOOTH uređaja na popisu [Device List]. • Ne možete mijenjati zvučni efekt ni postavke u izborniku s opcijama pri prijenosu zvuka na slušalice ili zvučnik kompatibilan s BLUETOOTH tehnologijom. • Neki sadržaji ne mogu se reproducirati jer su zaštićeni. • Reprodukcija zvuka/glazbe na BLUETOOTH uređaju kasni u odnosu na reprodukciju na jedinici zbog karakteristika bežične BLUETOOTH tehnologije. • Prijem AAC ili LDAC zvuka možete omogućiti ili onemogućiti na BLUETOOTH uređaju (str. 50). Slušanje glazbe/zvuka pomoću BLUETOOTH funkcije 33 HR