Views
8 months ago

Sony VGN-FW32J - VGN-FW32J Documenti garanzia Ceco

Sony VGN-FW32J - VGN-FW32J Documenti garanzia Ceco

4-131-132-91.book Page

4-131-132-91.book Page 22 Thursday, November 6, 2008 1:31 PM Model a výrobní číslo: Prodejce, razítko: Datum prodeje: Jméno a adresa zákazníka: 22

4-131-132-91.book Page 23 Thursday, November 6, 2008 1:31 PM Bezpečnostná a regulačná príručka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Regulačná príručka k modemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti WAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Regulačná príručka o bezdrôtovej technológii Bluetooth ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 ZÁRUKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Licenčná zmluva s koncovým užívateľom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Technická podpora spoločnosti Sony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 SK 23