Views
7 months ago

Sony KDL-26U3020 - KDL-26U3020 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony KDL-26U3020 - KDL-26U3020 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на списъка Digital Favourites (любими програми) * , за да потвър- Тази функция ви позволява да избирате програми от списък с максимум 4 канала, които вие сте определили. Favourite Set-up Enter Programme number - - - Favourites 1 TV3 011 SETenVEO 33 012 Tienda en VEO 1 Натиснете MENU. 3/24 013 NET TV K3/300 014 CUATRO 2 Натиснете F/f, за да изберете “Digital TVE 1 015 CNN+ TVE 2 016 40 LATINO Favourites”, след това натиснете . 24H TVE 017 la Sexta CLAN TVE 018 Telecinco 3 TELEDEPORTE 019 T5 Estrellas VEO 020 T5 Sport Favourites 2 Store favourite: Back: RETURN Списък с любими програми * Възможно е тази функция да не работи в някои държави/региони. За да Извършете следното Направите първия си списък 1 Натиснете , за да изберете “Yes”. с любими програми. 2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка Favourites (любими). 3 Натиснете F/f, за да изберете канала, който желаете да прибавите, след това натиснете . Каналите, запазени в списъка Favourites (любими), са обозначени със символа . Гледате канал 1 Натиснете жълтия бутон, за да работите със списъка Favourites (любими). 2 Натиснете F/f докато избирате канал, след това натиснете . Изключите списъка с любими Натиснете RETURN. програми Прибавите или премахнете 1 канали в списъка Favourites 2 (любими) 3 Премахнете всички канали 1 от списъка с любими 2 3 Натиснете синия бутон. 4 Натиснете G/g, за да изберете “Yes”, след това натиснете дите избора си. 16 BG Извършете желаната операция, както е показано в следната таблица или както е изведено на екрана. Натиснете синия бутон. Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка Favourites (любими), който желаете да редактирате. Натиснете F/f, за да изберете канал, който желаете да прибавите или премахнете, след това натиснете . Натиснете синия бутон. Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка Favourites (любими), който желаете да редактирате.

Използване на допълнително оборудване Свързване на допълнително оборудване Можете да свържете широка гама от допълнително оборудване към вашия телевизор. Свързващите кабели не са приложени. PC Hi-Fi аудио оборудване Оборудване за видео игра DVD плейър Декодер DVD рекордер VCR (видеорекордер) Декодер Аудио система DVD плейър PC (HDMI изход) Blu-ray диск плейър Цифрова видеокамера DVD плейър с компонентен изходен сигнал Използване на допълнително оборудване CAM карта Само за сервизна употреба S/VHS/Hi8/DVC видеокамера Слушалки 17 BG