Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Documenti garanzia Svedese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Documenti garanzia Svedese

Om visning av 3D-bilder

Om visning av 3D-bilder ❑ Følg instruksjonene i håndbøkene som fulgte med VAIO-datamaskinen, om visning av 3D-bilder. ❑ Enkelte kan oppleve ubehag (slik som slitne øyne, tretthet eller kvalme) når de ser på 3D-video eller spiller spill i stereoskopisk 3D. Sony anbefaler å ta regelmessige pauser når man ser på 3D-video eller spiller spill i stereoskopisk 3D. Hvor ofte man bør ta pause, og hvor lenge, varierer fra person til person. Du må avgjøre hva som fungerer best for deg. Hvis du opplever ubehag, bør du slutte å se på 3D-video eller spille spill i stereoskopisk 3D til ubehaget gir seg. Oppsøk lege hvis du mener det er nødvendig. Se også brukerhåndbøkene for andre enheter eller programvare som brukes sammen med datamaskinen. Små barn (særlig under seks år) har ikke fullt utviklet syn. Rådfør deg med lege (slik som barnelege eller øyelege) før du lar små barn se 3D-video eller spille spill i stereoskopisk 3D. Små barn bør ha tilsyn av voksne for å sikre at de følger anbefalingene ovenfor. Kun for VAIO bærbar datamaskin Skaff deg kunnskap om og overhold begrensninger om bord på fly når det gjelder bruk av trådløse funksjoner. Hvis flyselskapet forbyr bruk av trådløse funksjoner om bord, må du slå av WIRELESS-bryteren på maskinen før du går om bord i flyet. Hvis datamaskinen ikke har WIRELESS-bryter, høyreklikker du VAIO Smart Network-ikonet på oppgavelinjen og velger alternativet for å deaktivere alle trådløse forbindelser. Hvis du får behov for å deaktivere trådløse funksjoner raskt, kan du slå datamaskinen av. Radiobølger kan forårsake forstyrrelser på flyets utstyr, noe som kan føre til alvorlig ulykke. 72

Laseradvarsel (for VAIO-datamaskiner med optisk diskstasjon) Maskinens optiske stasjon er klassifisert som et CLASS 1 LASER PRODUCT, og overholder kravene i EU-standarden for lasersikkerhet (Laser Products Safety Standard) IEC/EN 60825-1. Forsiktig: Reparasjoner og vedlikehold av dette utstyret skal kun utføres av Sony-autoriserte teknikere. Feilaktig bruk og uautoriserte reparasjoner kan medføre sikkerhetsfare. Forsiktig: Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i denne veiledningen, kan utsette deg for farlig stråling. For integrert optisk stasjon Forsiktig: Synlig og usynlig laserstråling i klasse 3B når stasjonen er åpen. Unngå å bli direkte utsatt for strålen. - Maksimal effekt: 390μW ( λ650 nm), 563μW ( λ780 nm), 39μW ( λ405 nm) - Stråledivergens: 0,6 ( λ650 nm), 0,45 ( λ780 nm), 0,85 ( λ405 nm) - Pulsvarighet: Kontinuerlig bølge NO Laseradvarsel (for VPCSA-, VPCSB- og VPCSE-serien med DVD SuperMulti-stasjon) Disse modellene klassifiseres som CLASS 1 LASER PRODUCTS og overholder kravene i EU-standarden for lasersikkerhet (Laser Product Safety Standard) IEC/EN 60825-1(2007). Forsiktig: Synlig og usynlig laserstråling i klasse 3B når stasjonen er åpen. Unngå å bli direkte utsatt for strålen. - Maksimal effekt: 390μW ( λ650 nm), 563μW ( λ780 nm), 39μW ( λ405 nm) - Stråledivergens: 0,6 ( λ650 nm), 0,45 ( λ780 nm), 0,85 ( λ405 nm) - Pulsvarighet: Kontinuerlig bølge Forsiktig: Reparasjoner og vedlikehold av dette utstyret skal kun utføres av Sony-autoriserte teknikere. Feilaktig bruk og uautoriserte reparasjoner kan medføre sikkerhetsfare. Forsiktig: Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i denne veiledningen, kan utsette deg for farlig stråling. CLASS 1-etiketten er plassert på undersiden av maskinen, ved siden av modellnummeret. CLASS 3B-etiketten sitter på baksiden av skuffen til den optiske diskstasjonen. 73