Views
7 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Norvegese

Meny Funksjon

Meny Funksjon Standard

Sammenkoble systemet (LINK) AMP MENU På/standby-lampe HT-CT370 (tilbake)/ (velg)/ (fortsett)/ (enter) På/standby-lampe HT-CT770 Konfigurere den trådløse tilkoblingen til basshøyttaleren på nytt. 1 Trykk på AMP MENU-knappen på fjernkontrollen. 2 Velg WS med (velg)-knappen, og trykk deretter på (enter)- eller (fortsett)-knappen. 3 Velg LINK med (velg)-knappen, og trykk deretter på (enter)- eller (fortsett)-knappen. 4 Når START vises på skjermen på høyttalerenheten, trykker du på (enter)-knappen. SEARCH vises, og høyttalerenheten søker etter utstyr som kan brukes med Link. Fortsett til neste trinn innen 1 minutt. Hvis du vil avslutte Link-funksjonen under søk etter utstyr, trykker du på (tilbake)-knappen. 5 Trykk på LINK-knappen på basshøyttaleren med spissen på en penn, e.l. På/standby-lampen på basshøyttaleren lyser grønt. OK vises på skjermen på høyttalerenheten. Hvis FAILED vises, må du kontrollere at basshøyttaleren er slått på og starte prosessen på nytt fra trinn 1. 6 Trykk på AMP MENU-knappen. Forsterkermenyen slås av. Nyttige funksjoner LINK-knappen. LINK-knappen. 13 NO