Views
7 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Danese

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Danese

NULSTIL Hvis systemet

NULSTIL Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, skal du nulstille systemet på følgende måde: 1 Tryk på (tændt/standby) på fjernbetjeningen for at tænde for bjælkehøjttaleren. 2 Tryk på knappen AMP MENU på fjernbetjeningen. 3 Tryk på (vælg) flere gange, indtil der vises "SYSTEM", og tryk derefter på knappen (åbn). 4 Tryk på (vælg) flere gange, indtil der vises "SYS.RST", og tryk derefter på knappen (åbn) (side 12). 5 Tryk på knappen (åbn) efter der er vist "START". Der vises "RESET" på skærmen, og indstillingerne på menuen og lydfelter osv. vender tilbage til deres indledende statusser. 6 Frakobl vekselstrømsledningen. 20 DK

Dele og knapper HT-CT370 Bjælkehøjttaler Front/Top -knap (tændt/standby) INPUT-knap PAIRING-knap VOL (lydstyrke) +/–-knapper N mark Når du bruger NFC-funktionen, skal du lade din NFC-enhed berøre mærket. Fjernbetjeningssensor Lampe Hvid: når skærmen på bjælkehøjttaleren er slukket. Blå: BLUETOOTH-tilstand (side 18) Skærm Bagpå/nederst Vekselstrømsledning ANALOG IN-stik DIGITAL IN (OPT (TV))-stik HDMI IN 1/2/3-stik HDMI OUT (TV (ARC))-stik Diverse fortsættes 21 DK