Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso

Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Cuprins Index Manual de utilizare a Cyber-shot DSC-TX9/TX9C © 2010 Sony Corporation 4-193-206-12(1) RO

 • Page 2 and 3: Modul de utilizare a acestui manual
 • Page 4 and 5: Observaţii despre acumulatori •
 • Page 6 and 7: Vizualizare Imagini 3D Vizualizarea
 • Page 8 and 9: Altele Index Folosirea aparatului f
 • Page 10 and 11: Fotografierea fără neclaritate Fo
 • Page 12 and 13: MENU/Căutarea după setări Opţiu
 • Page 14 and 15: Opţiunile de MENU (Vizualizare) Pu
 • Page 16 and 17: Categorii Opţiuni Instrument card
 • Page 18 and 19: Suport cu ieșiri multiple Utilizar
 • Page 20 and 21: 2 Afișaj 3 Indicaţie Energia disp
 • Page 22 and 23: Utilizarea aparatului foto prin gli
 • Page 24 and 25: Utilizarea memoriei interne Memoria
 • Page 26 and 27: Utilizarea butonului Imagine static
 • Page 28 and 29: Autoreglare inteligentă Vă permit
 • Page 30 and 31: zCare este diferenţa dintre modul
 • Page 32 and 33: zSchimbarea direcţiei de fotografi
 • Page 34 and 35: MENU/Căutarea după setări Progra
 • Page 36 and 37: Selectare scenă Vă permite să re
 • Page 38 and 39: Funcţiile pe care le puteţi utili
 • Page 40 and 41: Zoomul Puteţi mări imaginea în t
 • Page 42 and 43: Redare cu zoom Redă imaginea mări
 • Page 44 and 45: Afișarea imaginilor rotite tempora
 • Page 46 and 47: zAfișarea fotografiilor în rafal
 • Page 48 and 49: Funcţiile 3D Acest aparat foto pre
 • Page 50 and 51: Fotografiere 3D Sunt realizate foto
 • Page 52 and 53:

  Vizualizarea fotografiilor realizat

 • Page 54 and 55:

  Redare prin derul. Redare continuă

 • Page 56 and 57:

  Scenă realizare film Vă permite s

 • Page 58 and 59:

  zIndicaţii pentru o mai bună surp

 • Page 60 and 61:

  Bliţ 1 Împingeţi în jos capacul

 • Page 62 and 63:

  Temporizator 1 Împingeţi în jos

 • Page 64 and 65:

  Temporizator În modul Facil, selec

 • Page 66 and 67:

  Efect defocaliz. Setează nivelul e

 • Page 68 and 69:

  În momentul fotografierii în modu

 • Page 70 and 71:

  Setări în rafală Aparatul foto r

 • Page 72 and 73:

  EV Puteţi regla manual expunerea,

 • Page 74 and 75:

  MENU/Căutarea după setări zIndic

 • Page 76 and 77:

  Observaţii • Opţiunea [Balans d

 • Page 78 and 79:

  Focalizare Puteţi modifica metoda

 • Page 80 and 81:

  Mod măsurare Selectează modul de

 • Page 82 and 83:

  Observaţii • Funcţia Recunoașt

 • Page 84 and 85:

  Detecţie feţe Detectează feţele

 • Page 86 and 87:

  Reducere ochi închiși Atunci cân

 • Page 88 and 89:

  Mod Facil La vizualizarea imaginilo

 • Page 90 and 91:

  Index imagini Afișează simultan m

 • Page 92 and 93:

  Prezentare imag. cu muzică 1 Ating

 • Page 94 and 95:

  Șterge Vă permite să selectaţi

 • Page 96 and 97:

  Expediere prin TransferJet Transfer

 • Page 98 and 99:

  Desenează Colorează sau adaugă m

 • Page 100 and 101:

  Retușează Retușează o imagine

 • Page 102 and 103:

  Mod vizualizare Vă permite să sel

 • Page 104 and 105:

  Protejează Protejează imaginile

 • Page 106 and 107:

  Rotește Rotește o imagine static

 • Page 108 and 109:

  Setări afișare Setează afișarea

 • Page 110 and 111:

  Număr imagini în index Stabileșt

 • Page 112 and 113:

  Format film Puteţi stabili metoda

 • Page 114 and 115:

  MENU/Căutarea după setări Caroia

 • Page 116 and 117:

  Orientare automată Atunci când ap

 • Page 118 and 119:

  Reduc. ef. ochi roșii Bliţul se a

 • Page 120 and 121:

  Bip Modifică setările sunetului e

 • Page 122 and 123:

  Căutarea după operaţiune MENU/C

 • Page 124 and 125:

  Mod demo Puteţi seta dacă să uti

 • Page 126 and 127:

  Rezoluţie HDMI Setează rezoluţia

 • Page 128 and 129:

  COMPONENT Selectează tipul ieșiri

 • Page 130 and 131:

  Conectare USB Setează modul atunci

 • Page 132 and 133:

  MENU/Căutarea după setări Descar

 • Page 134 and 135:

  Economisire energ. Setează durata

 • Page 136 and 137:

  Eye-Fi Setează dacă să utilizaţ

 • Page 138 and 139:

  Calibrare Cu ajutorul acestei func

 • Page 140 and 141:

  Creează folder REC. Creează un fo

 • Page 142 and 143:

  Șterg. folder REC Șterge folderul

 • Page 144 and 145:

  Număr fișier Selectează metoda u

 • Page 146 and 147:

  Setare dată și oră Fixează din

 • Page 148 and 149:

  Vizualizarea unei imagini pe un tel

 • Page 150 and 151:

  Vizualizarea unei imagini prin cone

 • Page 152 and 153:

  MENU/Căutarea după setări Observ

 • Page 154 and 155:

  Utilizarea softului Instalarea „P

 • Page 156 and 157:

  Conectarea aparatului foto la compu

 • Page 158 and 159:

  Încărcarea imaginilor într-o apl

 • Page 160 and 161:

  Crearea unui disc de filme Puteţi

 • Page 162 and 163:

  Crearea discurilor cu o calitate a

 • Page 164 and 165:

  Probleme tehnice Dacă aveţi probl

 • Page 166 and 167:

  Funcţia Declanșator zâmbet nu fu

 • Page 168 and 169:

  Imaginea prezintă interferenţe at

 • Page 170 and 171:

  Nu puteţi importa imagini. •Cone

 • Page 172 and 173:

  Altele Obiectivul se înceţoșeaz

 • Page 174 and 175:

  Eroare sistem •Închideţi și re

 • Page 176 and 177:

  Indicatorul (avertizare asupra vibr

 • Page 178 and 179:

  Folosirea aparatului foto în stră

 • Page 180 and 181:

  * 1 Transferul de mare viteză al d

 • Page 182 and 183:

  Încărcătorul de baterie • Numa

 • Page 184 and 185:

  Formatul AVCHD Formatul AVCHD a fos

 • Page 186 and 187:

  Numărul de imagini statice și dur

 • Page 188 and 189:

  Index A Acumulatorul...............

 • Page 190 and 191:

  Programare auto ...................