Views
9 months ago

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Documenti garanzia Svedese

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Documenti garanzia Svedese

Langattoman WAN-verkon

Langattoman WAN-verkon säännösopas (vain langattoman suuralueverkon laitteilla varustetut mallit) Lähetys UMTS/HSPA: 900/2 100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 900/1 800 MHz Käyttöehdot Laitetta käytettäessä LCD-näytön ja käyttäjän välisen etäisyyden on oltava vähintään 15 mm. Älä käytä langatonta suuralueverkkoa ympäristössä, jossa se saattaa aiheuttaa vaarallisia häiriöitä. Tällaisia ovat erityisesti seuraavat paikat: ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Alueet, joissa käyttö on lailla kielletty. Noudata mahdollisia erityissäädöksiä ja toimi opaskylttien ja ilmoitusten kertomalla tavalla. Älä käytä langatonta suuralueverkkoa paikoissa, joissa on räjähdysvaara. Älä käytä langatonta suuralueverkkoa autoa tankattaessa, polttoainevarastojen läheisyydessä, kemianteollisuuden laitoksissa tai räjäytystyömaan läheisyydessä. Langattoman suuralueverkon käyttö on kiellettyä seuraavissa ympäristöissä: Lääketieteellisten ja elintoimintoja ylläpitävien laitteiden läheisyydessä (esimerkiksi sairaaloissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa). Lääketieteelliset laitteet voivat olla herkkiä radiosäteilyn aiheuttamille häiriöille. Lentokoneissa, myös niiden ollessa maassa. Ajaessasi autoa. Vastuuvapautusilmoitus Langattoman tietoliikenteen ominaisuuksista johtuen tietoja voi joskus kadota tai vaurioitua tiedonsiirron aikana. Siihen voivat olla syynä radiosignaalin voimakkuuden vaihtelut, jotka ovat seurausta muutoksista signaalin lähetys- ja vastanotto-olosuhteissa. Sony ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta langattoman suuralueverkon tietoliikenteessä ilmenneistä viiveistä tai virheistä tai langattoman suuralueverkon kyvyttömyydestä lähettää tai vastaanottaa tietoja. 32

Bluetooth®-säännösopas Bluetooth ® -säännösopas (vain kiinteällä Bluetooth ® -toiminnolla varustetut mallit) Langaton Bluetooth ® -tekniikka – tietoja säädöksistä Muiden Bluetooth ® -toiminnalla varustettujen laitteiden kanssa tapahtuvaan langattomaan tiedonsiirtoon tarkoitettu kiinteä Bluetooth ® -tekniikka toimii 2,4 GHz:n taajuusalueella (2,400 GHz – 2,4835 GHz). Joissakin tapauksissa tai ympäristöissä rakennuksen omistaja tai siitä vastaava organisaatio on saattanut kieltää langattoman Bluetooth ® -tekniikan käyttämisen. Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi lentokoneet, sairaalat tai muut ympäristöt, joissa muille laitteille aiheutettavan häiriön riskin on arvioitu olevan suuri. Jos et ole varma, onko langattoman Bluetooth ® -tekniikan käyttö sallittua tietyssä ympäristössä, kysy lupa ennen toiminnon ottamista käyttöön. Kysy lääkäriltäsi tai henkilökohtaisen lääketieteellisen apuvälineesi (esimerkiksi sydämentahdistimen tai kuulolaitteen) valmistajalta lisätietoja langattoman Bluetooth ® -tekniikan käyttöön mahdollisesti liittyvistä rajoituksista. FI Käyttöehdot Norjassa tämän radiolaitteen käyttö ei ole sallittua Svalbardissa lähempänä kuin 20 km:n etäisyydellä Ny-Ålesundin keskustasta. 33