Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Finlandese

Oheislaitteiden

Oheislaitteiden käyttäminen > Ulkoisen näytön kytkeminen n 78 N Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta Voit kytkeä tietokoneeseen television HDMI-tuloportin kautta. Voit liittää television tietokoneeseen seuraavasti ! Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Tarkemmat ohjeet ovat kohdassa Miten äänilaitemääritystä muutetaan? (sivu 158). 1 Kytke television virtajohto (1) pistorasiaan. 2 Kytke HDMI-kaapelin (2) toinen pää tietokoneen HDMI-lähtöporttiin (3) ja toinen pää televisioon. 3 Vaihda television sisäänottokanava ulkoiseen sisäänottoon. 4 Määritä television asetukset. ! Jos käytetään muuta kuin Sonyn toimittamaa laiteohjainta, kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Käytä aina päivitysten tekemiseen Sonyn toimittamaa laiteohjainta.

Oheislaitteiden käyttäminen > Ulkoisen näytön kytkeminen n 79 N ✍ Katso muut asennus- ja käyttöohjeet televisiosi mukana toimitetusta käyttöoppaasta. HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaalin. Voit liittää laadukkaan digitaalisen äänilähteen tietokoneen ja television väliin seuraavasti Voit kytkeä laadukkaan kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen tietokoneen ja television väliin käyttämällä HDMI-liitäntää. ! Ennen laitteen kytkemistä tietokoneeseen varmista ensin, että HDMI-liitäntä on asennettu television ja kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen väliin. Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Tarkemmat ohjeet ovat kohdassa Miten äänilaitemääritystä muutetaan? (sivu 158). 1 Kytke virta televisioon ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo. 2 Kytke virta kotiteatterivastaanottimeen tai surround-äänilaitteeseen ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo. 3 Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen HDMI-tuloporttiin ja toinen pää tietokoneen HDMI-lähtöporttiin. ✍ Voit säätää liitetyn television näyttötarkkuutta tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa Miksi näytössä ei näy videokuvaa? (sivu 149). HDMI-liitännän yhteydessä äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain kytketystä äänilaitteesta. Tietokoneella ei voi säätää minkään kytketyn äänilaitteen äänenvoimakkuutta.