Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Svedese

Genoprettelse af

Genoprettelse af computeren, når Windows kan startes Du kan genoprette computersystemet ved hjælp af VAIO Recovery Center (VAIO-genoprettelsescenter), hvis Windows kan startes. Hvis der sidder en optisk disk i det optiske diskdrev, skal du fjerne den, inden du udfører nedenstående trin. Det kan tage lidt tid at få vist den aktuelle status for genoprettelsesprocessen. Sådan genopretter du drev C 1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO Recovery Center (VAIO-genoprettelsescenter). 2 Vælg Restore C: Drive (Gendan drev C), og klik på Start. 3 Læs oplysningerne om software eller funktioner, der kan bruges til at løse problemerne. Vælg Skip (Spring over), hvis du allerede har prøvet alle forslagene, og klik på Næste. Hvis vinduet Kontrol af brugerkonti vises, skal du klikke på Ja. 4 Læs advarslerne omhyggeligt, marker afkrydsningsfeltet I understand (Jeg forstår indholdet), og klik på Start. 5 Følg vejledningen på skærmen. Hvis du har ændret størrelsen på partitionerne og oprettet en anden partition end drev C på den indbyggede lagerenhed, bliver dataene på denne partition ikke ændret, selvom du genopretter computersystemet. Oplysninger om, hvordan du opretter en harddiskpartition, finder du i "Oprettelse af en harddiskpartition" på side 73. Sådan genopretter du hele computersystemet 1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO Recovery Center (VAIO-genoprettelsescenter). 2 Vælg Restore Complete System (Gendan hele systemet), og klik på Start. 3 Læs oplysningerne om software eller funktioner, der kan bruges til at løse problemerne. Vælg Skip (Spring over), hvis du allerede har prøvet alle forslagene, og klik på Næste. 4 Vælg Skip (Spring over), og klik på Næste, hvis du har oprettet genoprettelsesdiskene. Opret genoprettelsesdiske, hvis du ikke allerede har gjort det (se "Oprettelse af genoprettelsesdiske" på side 68). Hvis vinduet Kontrol af brugerkonti vises, skal du klikke på Ja. 5 Følg vejledningen på skærmen. 72

Oprettelse af en harddiskpartition Om en harddiskpartition Hvad er en harddiskpartition? En harddiskpartitionering er en proces, hvor lagerpladsen på den indbyggede lagerenhed inddeles i flere partitioner. Computeren har kun én partition (drev C), der indeholder standardindstillingerne*. Du kan partitionere lagerpladsen igen og oprette to drev, f.eks. drev C og D. * På nogle modeller er der allerede konfigureret en anden partition, når du køber computeren. DK Hvilke fordele giver en harddiskpartition? Når du skal genoprette computersystemet, kan du gemme din sikkerhedskopi på det nyoprettede drev, fordi dataene på det nye drev ikke slettes i forbindelse med genoprettelsen. Hvis du opretter en harddiskpartition, kan du desuden organisere dine data eller din software mere effektivt på hver harddiskpartition. Hvordan kan jeg oprette en harddiskpartition? Du har to muligheder for at oprette en harddiskpartition: ❑ Opret en harddiskpartition ved hjælp af Windows-funktionen. ❑ Opret en harddiskpartition under genoprettelsesprocessen. Hvis du reducerer størrelsen af drev C-partitionen, kan du muligvis ikke oprette genoprettelsesdiskene eller fuldføre genoprettelsesprocessen, fordi der ikke er nok ledig plads på den indbyggede lagerenhed. 73