Views
9 months ago

Sony SVS13A3B4E - SVS13A3B4E Guida alla risoluzione dei problemi Danese

Sony SVS13A3B4E - SVS13A3B4E Guida alla risoluzione dei problemi Danese

Säkerhetskopiera och

Säkerhetskopiera och återställa systemet Så här säkerhetskopierar och återställer du information när du kan starta Windows Säkerhetskopiera och återställ din information med Windows-funktionen om du kan starta Windows. Om du vill använda den här funktionen öppnar du Kontrollpanelen och väljer System och säkerhet och Filhistorik. Så här säkerhetskopierar och återställer du information när du inte kan starta Windows Om du inte kan starta Windows säkerhetskopierar du dina data med VAIO Care (Rescue Mode) : Recover or maintain your system. Du kan använda VAIO Data Restore Tool om du vill återställa filer som tidigare har säkerhetskopierats med hjälp av VAIO Care (Rescue Mode) : Recover or maintain your system. Viktigt att tänka på när du använder VAIO Care (Rescue Mode) : Recover or maintain your system s Hantera säkerhetskopierade filer försiktigt så att ingen utan rätt behörighet kommer åt dem. s Inaktivera krypteringsfunktionen på hårddiskenheten för Windows innan du använder VAIO Care (Rescue Mode) : Recover or maintain your system innebär att du säkerhetskopierar och återställer data. Obehöriga kan enkelt komma åt säkerhetskopierade filer som inte är krypterade på den inbyggda hårddisken eller SSD-enheten med hjälp av återställningsmedia och den här programvaran. När du har använt programvaran bör du därför ställa in lösenord vid start eller för hårddisken, aktivera Windows krypteringsfunktion samt förvara återställningsmediet på en säker plats så att inte obehöriga kan komma åt den. 10

s Om du använder VAIO Care (Rescue Mode) : Recover or maintain your system är det inte säkert att all information på den inbyggda hårddisken eller SSD-enheten säkerhetskopieras. Sony har inget ansvar för förlust av information till följd av säkerhetskopiering. s Du bör förse datorn med ström genom att använda antingen strömkabeln eller nätadaptern när du använder VAIO Care (Rescue Mode) : Recover or maintain your system. Återställa information 1 Följ stegen 1 till 3 i ”Återställa från återställningsområdet” på sidan 8 eller stegen 1 till 4 i ”Återställa med återställningsmedia” på sidan 9. Återställa information med VAIO Data Restore Tool 1 Öppna snabbknapparna genom att gå med pekaren till skärmens övre högra hörn. Dra sedan pekaren nedåt och välj Sök-knappen. 2 Välj Appar och skriv in ”VAIO Data Restore Tool” i Sök-rutan. 3 Välj VAIO Data Restore Tool. Fönstret VAIO Data Restore Tool visas. 4 Välj Next. Om fönstret User Account Control visas väljer du Ja. Om du är inloggad som standardanvändare kan du bli ombedd att ange administratörsnamn och lösenord. 5 Följ instruktionerna på skärmen. SE Om dialogrutan för språkval visas väljer du önskat språk och klickar på OK. 2 Klicka på Tools och Rescue Data. 3 Följ instruktionerna på skärmen. Instruktioner om hur du använder programvaran finns i hjälpfilen till programvaran. Flytta de återställda filerna till deras ursprungliga platser, vid behov. Om du väljer Custom rescue bör du spara filerna på en extern hårddiskenhet. Koppla inte från en extern hårddisk eller optisk diskenhet under säkerhetskopieringsprocessen. Beroende på vilken plats du har valt kan säkerhetskopierade filer delas upp i två eller fler filer och sparas på den plats där du vill spara de säkerhetskopierade filerna eller de omdöpta filerna. Använd VAIO Data Restore Tool när du vill återställa de säkerhetskopierade filerna. Använd en extern hårddisk eller optisk enhet som stöder en i.LINK- eller USB-anslutning när du vill spara säkerhetskopierade filer. Om du använder en extern hårddiskenhet eller optisk enhet som inte har en USB- eller i.LINK-anslutning behöver du installera en drivrutin. 11