Views
8 months ago

Sony SVS13A3B4E - SVS13A3B4E Documenti garanzia Lituano

Sony SVS13A3B4E - SVS13A3B4E Documenti garanzia Lituano

Traadita WAN-i

Traadita WAN-i eeskirjade juhend (ainult sisseehitatud traadita WAN-i funktsioonidega mudelid) Side LTE: 800/1800/2600 MHz (ainult sisseehitatud LTE-funktsioonidega mudelid) UMTS/HSPA: 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz Kasutamistingimused Seadme kasutamisel peab kasutaja ja LCD-ekraani vahele jääma rohkem kui 15 mm. Ärge kasutage traadita WAN-i keskkonnas, kus see võib olla vastuvõtlik raadiohäiretele, mis võib põhjustada riske teile ja teistele. Täpsemalt: Piirkonnad, kus see on seadusega keelatud. Järgige kõiki erireegleid ja määruseid ning silte ja korraldusi. Ärge kasutage traadita WAN-i potentsiaalselt plahvatusohtliku keskkonnaga alal. Ärge kasutage traadita WAN-i tanklas või hooldusjaamas, kütusemahutite (kütuse ladustamise ja tarnimise piirkonnad) ja keemiatehaste lähistel või õhkimistoimingute piirkonnas. Traadita WAN-i ei või kasutada järgmistes keskkondades. Meditsiini- ja intensiivraviseadmete läheduses (haiglates, erakliinikutes jne). Meditsiiniseadmed võivad olla tundlikud raadiohäirete suhtes. Lennukis, nii maapinnal kui õhus. Sõiduki juhtimisel. Lahtiütlus Traadita side edastamise ja vastuvõtu olemuse tõttu võivad andmed mõnikord kaotsi minna või nende edastamine viibida. Selle põhjuseks võib olla raadioedastustee omaduste muudatustest tulenev raadiosignaali tugevuse kõikumine. Sony ei vastuta ühegi kahju eest, mida põhjustab traadita WAN-i kaudu andmete edastamise või vastuvõtmise viibimine või viga või asjaolu, et traadita WAN-i kaudu ei õnnestunud andmeid edastada või vastu võtta. 14

BLUETOOTH-i eeskirjade juhend (ainult sisseehitatud BLUETOOTH-i funktsioonidega mudelid) BLUETOOTH®-i juhtmeta tehnoloogia – regulatoorne teave Sisemine BLUETOOTH-i tehnoloogia, mis on mõeldud juhtmeta kommunikatsiooniks teiste BLUETOOTH-i võimalusega seadmetega, töötab 2,4 GHz sagedusribal (2,400 GHz kuni 2,4835 GHz). Mõnes olukorras või keskkonnas võib hoone haldaja või organisatsiooni vastutav esindaja olla BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia kasutamise piiranud (nt lennuki pardal, haiglates või mõnes muus keskkonnas, kus teiste seadmete või teenuste tegevuse häirimine võib olla ohtlik). Kui te pole konkreetses organisatsioonis või keskkonnas kehtivatest eeskirjadest teadlik, soovitame enne BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia sisselülitamist selleks luba küsida. BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia piirangute osas konsulteerige arstiga või meditsiiniseadmete (südamerütmur, kuuldeaparaat jms) tootjaga. EE 15