Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ungherese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ungherese

1 Érintse

1 Érintse meg/kattintson az iOS-eszköz képernyő vagy az iTunes ablak jobb alsó részén található ikont/ikonra. [iOS device] (iOS-eszköz) [iTunes] 2 Válassza a „STR-DN840” lehetőséget az iTunes vagy az iOS-eszköz AirPlay menüjében. [iOS device] (iOS-eszköz) [iTunes] 3 Indítsa el a hanganyagok lejátszását az iOS-eszközzel vagy az iTunes programmal. A rádióerősítő AirPlay funkciója automatikusan bekapcsol. Hasznos tanácsok • A „******” a rádióerősítő MAC-címének utolsó hat számjegye. • Ha a lejátszás nem indul el, hatjsa végre újra az eljárást az 1. lépéstől kezdve. Az eszköznév jóváhagyása/ szerkesztése Az eszköz átnevezésére vonatkozóan lásd: „Device Name”, (94. oldal). Az AirPlay-lejátszás vezérléséhez A következő gombok használhatók: 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE és REPEAT. A működtetés csak akkor lehetséges a rádióerősítőről vagy a távvezérlőről, ha a készülék kimeneteként a rádióerősítőt választja. iTunes használata esetén állítson be egy iOS-eszközt, amely elfogadja a rádióerősítő és a távvezérlő vezérlését, ha a rádióerősítővel és a távvezérlővel szeretné irányítani az iOS-eszköz működését. Hasznos tanácsok • A rádióerősítőhöz legutoljára érkezett vezérlési parancs élvez elsőbbséget. A rádióerősítő egy másik eszköz hanganyagát kezdi el lejátszani, ha attól az AirPlay-kapcsolattal rendelkező eszköztől kap parancsot, akkor is, ha a rádióerősítőt az eredeti eszközzel használta az AirPlay funkcióval. • A rádióerősítő nagyon hangos hangot adhat ki, ha a hangerőt túl hangosra állítja iOS-eszközök vagy iTunes használatakor. • Az iTunes használatával kapcsolatos részleteket lásd az iTunes súgójában. • Lehetséges, hogy az iOS-eszközök vagy az iTunes hangereje nem áll kapcsolatban a rádióerősítő hangerejével. 72 HU

A szoftver frissítése A szoftver legfrissebb verziójának letöltésével elérhetővé válnak a rádióerősítő legújabb funkciói. A rádióerősítő a Sony kiszolgálójáról tölti le a szoftver frissítését. Ha új frissítés érhető el, és a rádióerősítő kapcsolatban áll az internettel a Home Network vagy a SEN funkció használata közben, akkor a „[New Software] Perform Software Update.” felirat jelenik meg a tv-képernyőn és az „UPDATE” üzenet a kijelzőpanelen. Ügyeljen arra, hogy a szoftver frissítése előtt állítsa le a rádióerősítőhöz csatlakoztatott egyéb eszközöket. Az elérhető szoftverfrissítésről az ügyfélszolgálati weboldal nyújt tájékoztatást (117. oldal). Megjegyzések • A frissítési művelet közben semmiképpen se kapcsolja ki a rádióerősítőt, ne húzza ki a hálózati tápkábelt, és ne hajtson végre semmilyen műveletet a rádióerősítőn. • Ha olyankor próbálja meg frissíteni a szoftvert, amikor a elalvásidőzítő be van kapcsolva, az elalvásidőzítő automatikusan kikapcsol. 1 Nyomja meg a HOME gombot. A tv-képernyőn megjelenik a főmenü. 2 Válassza a „Settings” lehetőséget, majd nyomja meg a gombot. A tv-képernyőn megjelenik a Settings menü. 3 Válassza a „System Settings” menüpontot, majd nyomja meg a gombot. 4 Válassza a „Network Update” menüpontot, majd nyomja meg a gombot. 5 Válassza az „Update” menüpontot, majd nyomja meg a gombot. A rádióerősítő elkezdi keresni, hogy milyen szoftverfrissítés érhető el. 6 Amikor a tévéképernyőn megjelenik az „A new version of software is found” üzenet, válassza az „Update now” lehetőséget, és nyomja meg a gombot. Megjelenik egy üzenet, amelyre válaszul meg kell erősítenie, hogy elfogadja a szoftverfrissítés feltételeit. Igazolja vissza az üzenetet, és olvassa el akövetkező részt: „VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS SONY SZOFTVERHEZ” (124. oldal). Ezután nyomja meg a gombot. Ha nem érhető el frissítés, akkor a „No update is required.” felirat látható. 7 Válassza az „Agree” lehetőséget, majd nyomja meg a gombot. A rádióerősítő elkezdi a szoftver frissítését és a tévéképernyő automatikusan kikapcsol. Az előlapon található ?/1 (be/készenlét) kijelző villog a frissítés során. A frissítés befejezése hosszabb időt (legfeljebb kb. 40 percet) is igénybe vehet. A szükséges idő függ attól, hogy mekkora adatmennyiséget tartalmaz a frissítés, hogy milyen a hálózati kapcsolat, a hálózati kommunikációs környezet stb. Amikor befejeződik a szoftverfrissítés, a „Complete” felirat jelenik meg. Minden megváltoztatott beállítás visszaáll a gyári értékre. Megjegyzés Ha az alábbi feltételek egyike teljesül, a szoftverfrissítés közben hiba lépett fel. –Az?/1 (be/készenlét) kijelző gyorsan villog. – Az „ERROR” üzenet jelenik meg a kijelzőn. – A kijelzőpanelen nem világít jelzőfény vagy kialszik a ?/1 (be/készenlét) kijelző. – A rádióerősítő 40 perc után sem fejezi be a frissítést és az „UPDATING” felirat továbbra is villog a kijelzőpanelen. Húzza ki a hálózati tápkábelt, majd csatlakoztassa újra. A rádióerősítő megpróbálja frissíteni a szoftvert. Ha ez az állapot továbbra is fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót. A hálózati funkciók használata 73 HU