Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Bosniaco

Odjeljak NETWORK

Odjeljak NETWORK (mreža) Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX Bežični LAN Kompatibilni standardi: IEEE 802.11 b/g Bezbjednost: WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP) Radio frekvencija: 2,4 GHz Opće informacije Zahtjevi za napajanje 230 VAC, 50/60 Hz Potrošnja električne energije 240 W Potrošnja električne energije (u stanju pripravnosti) 0,3 W (Kada su funkcije “Control for HDMI” (Kontrola za HDMI), “Network Standby” (Režim pripravnosti mreže) i “Pass Through” (Prolaz) postavljene na “Off ” (isključeno).) Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno) 430 mm × 156 mm × 329,4 mm uključujući izbočene dijelove i komande Masa (približno) 8,5 kg Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave. 8 BS

UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJE KORISNIKE Potrebno je da pažljivo pročitate sljedeći ugovor prije korištenja SONY SOFTWARE-a (definisan ispod). Korištenje SONY SOFTWARE-a potvrđuje vaše prihvatanje ovog ugovora. Ako isti ne prihvatate, nemate ovlaštenje za korištenje SONY SOFTWARE-a. VAŽNO – PROČITAJTE PAŽLJIVO: Ovaj Ugovor o licenci za krajnjeg korisnika (“EULA”) je pravni sporazum između vas i kompanije Sony Corporation (“SONY”), proizvođača vašeg Sony hardverskog uređaja (u nastavku “PROIZVOD”) i pružaoca licence za SONY SOFTWARE. Cjelokupni Sony softver i softver trećih strana (osim softvera koji je regulisan vlastitim zasebnim licencama) uključen sa PROIZVODOM, kao i sva njegova ažuriranja i nadogradnje, u nastavku teksta je označen kao “SONY SOFTWARE”. SONY SOFTWARE možete koristiti samo uz PROIZVOD. Koristeći SONY SOFTWARE, pristajete na odredbe ovog EULA ugovora. Ako ne pristajete na odredbe ovog EULA ugovora, kompanija SONY vam neće dati licencu za korištenje SONY SOFTWARE-a. Ako je to slučaj, ne biste trebali koristiti SONY SOFTWARE. LICENCA ZA SONY SOFTWARE SONY SOFTWARE je zaštićen propisima o zaštiti autorskih prava i međunarodnim ugovorima o autorskim pravima, kao i drugim zakonima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu. SONY SOFTWARE se licencira, a ne prodaje. DAVANJE LICENCE Sva prava nosioca, autorska i druga prava za i na SONY SOFTWARE u vlasništvu su kompanije SONY ili njenih primalaca licence. Ovaj EULA ugovor vam daje pravo na korištenje SONY SOFTWARE-a isključivo za ličnu upotrebu. OPIS ZAHTJEVA, ZABRANA, PRAVA I OGRANIČENJA Ograničenja. Nemate dopuštenje za kopiranje, izmjenu, reverzni inžinjering, dekompiliranje ili deasembliranje SONY SOFTWARE-a, bilo u cjelini ili djelimično. Odvajanje komponenti. SONY SOFTWARE se licencira kao jedinstven proizvod. Nije dopušteno odvajanje njegovih komponenti. Korištenje na jednom PROIZVODU. SONY SOFTWARE možete koristiti samo na jednom PROIZVODU. Davanje u najam. Nemate dopuštenje da dajete u najam ili iznajmljujete SONY SOFTWARE. Prijenos softvera. Svoja cjelokupna prava koja proizilaze iz odredaba ovog EULA ugovora, možete trajno prenijeti isključivo kad se SONY SOFTWARE prenosi uz ili kao dio PROIZVODA, pod uslovom da ne zadržavate kopije, da prenesete cjelokupni SONY SOFTWARE (uključujući, bez ograničenja, sve primjerke, komponente, medije, uputstva za korištenje, druge štampane materijale, elektroničke dokumente, diskove za obnavljanje i ovaj EULA ugovor), te da primalac pristaje na odredbe ovog EULA ugovora. Prekid ugovora. Bez ograničavanja bilo kojih drugih prava, kompanija SONY može prekinuti ovaj EULA ugovor u slučaju da se ne pridržavate odredbi istoga. U tom slučaju, na zahtjev kompanije SONY, morate poslati PROIZVOD na adresu koju navede kompanija SONY, a kompanija SONY će vam poslati proizvod nazad u najkraćem praktično izvodivom roku, nakon što SONY SOFTWARE bude izbrisan sa PROIZVODA. Povjerljivost. Saglasni ste da održavate povjerljivost informacija sadržanih u SONY SOFTWARE-u, koje nisu javno objavljena, te da otkrivate takve informacije drugima bez prethodnog pribavljanja pismenog dopuštenja kompanije SONY. 9 BS