Views
8 months ago

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 EL (857918216000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 EL (857918216000) Istruzioni per l'Uso

Σύνδεση στο

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο • Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα με τον αριθμό σειράς, αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου. Η πινακίδα με τον αριθμό σειράς βρίσκεται στην πρόσοψη του φούρνου (ορατή με την πόρτα ανοιχτή). • Εάν ο φούρνος δεν διαθέτει ηλεκτρικό καλώδιο, ενεργήστε ως εξής: 1. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες στερέωσης στο καπάκι της βάσης ακροδεκτών στο κάτω μέρος του πίσω καλύμματος του φούρνου. 2. Βγάλτε το καπάκι για να ανοίξετε τη βάση ακροδεκτών και περάστε το ηλεκτρικό καλώδιο (βλ. πίνακα) από το άνοιγμα στο πίσω μέρος του φούρνου. Πίνακας ηλεκτρικού καλωδίου Αριθ. αγωγών Τύπος καλωδίου 1N+ ~ H05 RR-F 3 X 1,5 mm² 3. Συνδέστε το καλώδιο στη βάση ακροδεκτών σφίγγοντας καλά τις βίδες και ασφαλίζοντας το καλώδιο με το στερεωτικό καλωδίου. 4. Τοποθετήστε το καπάκι προσαρμόζοντας τις δύο προεξοχές στις ειδικές υποδοχές και στερεώστε το με τις δύο βίδες. Στερέωση φούρνου • Ανασηκώστε το φούρνο κρατώντας τον από τα ειδικά ανοίγματα (B) στα πλευρά και τοποθετήστε τον στην ειδική εσοχή του επίπλου με τρόπο ώστε να μην παγιδευτεί το ηλεκτρικό καλώδιο (Εικ. 8). • Κεντράρετε το φούρνο στην εσοχή του επίπλου πριν τον στερεώσετε. • Ο φούρνος διαθέτει τοποθετημένους αποστάτες για να διευκολύνεται η στερέωσή του στο έπιπλο με τις βίδες του εξοπλισμού (όπως στην εικ. 9). 7 8 9 77

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ανακύκλωση συσκευασίας • Τα υλικά της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το σύμβολο της ανακύκλωσης . • Κατά συνέπεια τα διάφορα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο περιβάλλον, αλλά να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακύκλωση παλιών ηλεκτρικών συσκευών • Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με Απορριπτόμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα (WEEE). Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανά αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος ως απόρριμμα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Προειδοποίηση: • Δεν συνιστάται η χρήση από μικρά παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επίβλεψη. • Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. • Οι εκτεθειμένες επιφάνειες του φούρνου μπορεί να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν στο φούρνο. • Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά υλικά ή ουσίες για τον καθαρισμό των ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ προκειμένου να αποφύγετε τη φθορά τους. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Διαλύστε το τηρώντας την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των απορριμμάτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής σας αυτοδιοίκησης, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Εξοικονόμηση ενέργειας • Προθερμαίνετε το φούρνο μόνο εάν προβλέπεται από τον πίνακα ψησίματος στην Καρτέλα Προϊόντος ή από τη συνταγή σας. • Χρησιμοποιείτε σκουρόχρωμες φόρμες φούρνου με μαύρη λάκα ή σμάλτο γιατί απορροφούν πολύ καλά τη θερμότητα. • Κατά τη διάρκεια της χρήσης η συσκευή θερμαίνεται με υψηλές θερμοκρασίες. Αποφύγετε την επαφή με τα θερμαινόμενα στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου. • Ο φούρνος προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση για μαγείρεμα φαγητών. Δεν επιτρέπονται άλλες χρήσεις. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλες χρήσεις ή για λανθασμένες ρυθμίσεις των χειριστηρίων. • Ενδεχόμενες επισκευές ή επεμβάσεις πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό. • Αποφύγετε την έκθεση του φούρνου στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. 78