Views
6 months ago

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 NO (857918216000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 NO (857918216000) Istruzioni per l'Uso

• Kondens som blir

• Kondens som blir igjen i ovnen etter at tilberedningen er avsluttet, kan over lengre tid føre til skade på ovnen og tilstøtende kjøkkenelementer. Vi anbefaler at du: - stiller inn temperaturen på laveste nivå - dekker til maten - tar maten ut av ovnen - tørker fuktigheten av veggene når ovnen er avkjølt • Betjeningspanelet og dørhåndtaket til ovnen blir varme når apparatet har stått på høy temperatur over lengre tid. • Ikke berør ovnen med våte kroppsdeler, og ikke bruk det når du er barfot. • Ikke trekk i apparatet eller strømledningen når du skal ta støpslet ut av stikkontakten. • La aldri barn komme i kontakt med: - bryterne og ovnen generelt, spesielt når den er, eller nettopp har vært i bruk, ellers kan de brenne seg - emballasje (plastposer, isopor, metalldeler osv.) - en ovn som skal kasseres • Forsikre deg om at de elektriske ledningene til andre apparater i nærheten av ovnen ikke kommer i kontakt med varme deler eller i klem i ovnsdøren. • Noen ovnsmodeller er utstyrt med et avkjølingssystem med vifte, for at ikke forsiden på ovnen og kabinettet skal bli for varme. Obs! Varm damp og røyk slippes ut gjennom en sprekk mellom betjeningspanelet og ovnsdøren. Ventilasjonsåpningen må aldri tildekkes. • Plasser aldri brennbart materiale i, eller i nærheten av, ovnen. Det kan føre til brann hvis ovnen slås på ved en feiltakelse. • Bruk grillvotter når du skal ta ut beholdere og tilbehør fra en varm ovn. • Hvis du tilsetter alkoholholdig væske ved steking eller baking (f. eks. rom, cognac, vin, e.a.), må du være oppmerksom på at alkoholen fordamper ved høye temperaturer. Du kan derfor risikere at alkoholdunsten antennes når den kommer i kontakt med det elektriske varmeelementet. • Du må ikke varme opp eller tilberede matvarer i lukkede beholdere. Trykket som dannes inni beholderen kan føre til at den eksploderer og skader ovnen. • Bruk aldri kokeredskaper av syntetisk materiale (bortsett fra de som er beregnet på slik bruk, se produsentens anvisninger). De kan smelte ved høye temperaturer. • Hold alltid øye med maten når du tilbereder mat med mye olje eller fett. Olje og fett kan overopphetes og begynne å brenne! • Trekk aldri ut tilbehøret i ovnen dersom det er helt fullt. Vær forsiktig. FØR OVNEN TAS I BRUK • Fjern utstyret i ovnen og sett den på 200 °C i ca. én time, for å fjerne lukt og røyk fra isolasjonsmaterialet og beskyttelsesfettet. Vi anbefaler at du holder vinduet åpent mens dette pågår. • Før bruk, må du fjerne: - alle klebemerker på ovnens front og på ovnsdøren, unntatt typeplaten; - all pappemballasje og all plastfolie over betjeningspanelet og andre deler av apparatet; - eventuelle klebemerker på tilbehøret (for eksempel under langpannen). 99

TILBEHØR TIL OVNEN Eventuelt tilbehør som ikke følger med ovnen kan kjøpes separat fra vår serviceavdeling. Tilbehøret som følger med ovnen er oppgitt i produktbeskrivelsen (under avsnittet Tilbehør). Langpanne (1) Brukes til å samle opp fett og matsmuler når den plasseres under risten. Kan også brukes som stekefat ved tilberedning av f. eks. kjøtt, kylling og fisk, med eller uten grønnsaker. For å unngå fettsprut og matos, bør det helles litt vann i langpannen. Kakebrett (2) Benyttes ved tilberedning av kjeks, kaker og pizza. Rist (3) Brukes ved tilberedning av mat, eller som støtte for gryter, kakeformer eller andre kokeredskaper. Kan plasseres på hvilket som helst nivå. Risten kan plasseres med den buede siden opp eller ned. 1 2 3 Grillspidd (4) Benyttes som forklart i tilsvarende kapittel i vedlagte produktbeskrivelse. 4 Grillpannesett” (5) Dette settet består av en rist (5a), et emaljert fat (5b) og et eller to håndtak (5c). Settet skal plasseres på risten (3) og benyttes med Grillfunksjonen. 5c 5a 5b 5 100