Views
7 months ago

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 BG (854148801020) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 BG (854148801020) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 BG (854148801020) Istruzioni per

54804-bg.fm5 Page 102 Thursday, April 5, 2001 5:47 PM BG СЪДЪРЖАНИЕ ИНСТАЛИРАНЕ CTP. 103 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ CTP. 104 ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУРНАТА CTP. 105 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА CTP. 105 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ CTP. 105 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ФУРНАТА CTP. 106 ТАБЛИЦА ЗА ГОТВЕНЕ CTP. 107 ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНАТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕЙ CTP. 108 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ CTP. 109 СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА CTP. 110 102