Views
8 months ago

KitchenAid 900 162 33 CFS 616 S - 900 162 33 CFS 616 S NL (853940901010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 CFS 616 S - 900 162 33 CFS 616 S NL (853940901010) Istruzioni per l'Uso

STORINGEN OPSPOREN 1.

STORINGEN OPSPOREN 1. Het apparaat werkt niet. • Is de stroom uitgevallen? • Zit de stekker goed in het stopcontact? • Is de tweepolige netschakelaar ingeschakeld? • Is de zekering doorgebrand? • Is de voedingskabel beschadigd? • Staan de thermostaatknoppen op de stand OFF? 2. De temperatuur in de vakken is te hoog. • Sluiten de deuren wel goed? • Staat het apparaat dicht bij een warmtebron? • Staan de thermostaatknoppen op de goede stand? • Wordt de luchtcirculatie door de ventilatieroosters gehinderd? • Is de condensator schoon? 3. De temperatuur in het koelvak is te laag. • Staan de thermostaatknoppen op de goede stand? 4. Er staat water op de bodem van het koelvak. • Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt? • Staan de thermostaatknoppen op de goede stand? 5. Het apparaat maakt te veel lawaai. • Staat het apparaat tegen andere meubels of voorwerpen aan? • Raken de buizen aan de achterkant elkaar of trillen ze? • Is het blokkeersegment van de compressor weggenomen? 6. De binnenverlichting functioneert niet. Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1, en vervolgens: • Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. • Verwijder het lampenkapje. • Controleer het lampje en vervang het, zo nodig, door een nieuw exemplaar. Gebruik geen lampjes van meer dan 15W. N.B.: Voor dit product wordt een speciaal lampje gebruikt, om het te vervangen moet het niet worden losgeschroefd maar naar de binnenkant van het apparaat worden getrokken. 7. Het rode lampje blijft branden. Zie hoofdstuk: “Gebruik van het vriesvak”. Opmerkingen: • Als de voorste rand van de koelkast warm is, is er geen sprake van een defect; dit is een normaal verschijnsel, het voorkomt condensvorming. • Het koelcircuit kan vreemde geluiden voortbrengen, zoals gorgelende of expansiegeluiden. Voordat u contact opneemt met de Klantenservice: 1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (zie “Storingen opsporen”). 2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Is dit niet het geval, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur. 3. Als dit ook niet helpt, wendt u dan tot onze Klantenservice. Vermeld de volgende gegevens: • de aard van de storing • het model • het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje in het apparaat) • Uw volledige adres • Uw telefoonnummer en netnummer. Opmerking: Het omkeren van de deuren van het apparaat door onze Klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt. KLANTENSERVICE 39

• Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. • Zet het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats. • Zorg ervoor dat het apparaat horizontaal staat. Stel, indien nodig, de pootjes aan de voorzijde bij. • Laat boven het apparaat tenminste vijf cm vrije ruimte. • Enkele modellen hebben uitstekende zijwanden waardoor zij rechtstreeks tegen het deel erachter kunnen worden geplaatst. Monteer anders afstandstukken (indien bijgeleverd) op de bovenkant van de condensator, die op de achterkant van het apparaat zit. Voor de modellen zonder zijwanden moet er een afstand tussen het meubel en de muur zijn van minstens 4,5 cm. • Reinig de binnenkant (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”). • Breng de bijgeleverde accessoires aan. • Verwijder het blokkeersegment van de compressor (niet op alle modellen). Elektrische aansluiting • Houdt u aan de plaatselijke voorschriften tijdens de elektrische aansluiting. • Controleer of de spanning op het typeplaatje correspondeert met de spanning in uw woning. • De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel persoonlijk letsel of schade aan dieren of voorwerpen, die te wijten zijn aan het veronachtzamen van deze voorschriften. • Indien de stekker en het stopcontact niet overeenkomen, het stopcontact laten vervangen door een gekwalificeerde technicus. • Gebruik geen adapters, meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren. INSTALLATIE 40