Views
7 months ago

KitchenAid 901 506 22 - 901 506 22 PL (857921516020) Installazione

KitchenAid 901 506 22 - 901 506 22 PL (857921516020) Installazione

KitchenAid 901 506 22 - 901 506 22 PL (857921516020)

10200311PL.fm Page 25 Thursday, May 22, 2008 12:11 PM INSTALACJA PIEKARNIKA DO ZABUDOWY DOLNEJ Zalecenia Ważne: wszelkie prace instalacyjne oraz konserwacyjne należy wykonywać, gdy piekarnik jest odłączony od zasilania. • Piekarnik powinien zainstalować wykwalifikowany technik zgodnie z instrukcjami producenta lub lokalnymi przepisami. • Po rozpakowaniu piekarnika, należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone w czasie transportu oraz czy drzwiczki zamykają się prawidłowo. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do sprzedawcy lub najbliższego punktu serwisowego. • Po rozpakowaniu piekarnika, ułożyć go na podstawie ze styropianu, aby go nie uszkodzić. • Przy wykonywaniu instalacji piekarnika zaleca się noszenie rękawic ochronnych. • Nie wolno podnosić piekarnika za uchwyt drzwiczek. Piekarnik należy podnosić za jego boki, trzymając za specjalne otwory transportowe. Przygotowanie mebli do zabudowy Piekarnik do zabudowy dolnej • Meble kuchenne mające bezpośrednią styczność z piekarnikiem muszą być odporne na temperaturę (min. 80 °C). • Mebel oraz blat należy przyciąć przed włożeniem piekarnika. Dokładnie wyjąć trociny i wióry, które mogłyby uniemożliwić prawidłową pracę piekarnika. • Wymiar piekarnika oraz meblościanki kuchennej podane zostały na rysunkach 1-2-3. • Aby zapewnić właściwą wentylację, zaleca się zostawić otwór z tyłu meblościanki zgodnie z wymiarami podanymi na rys. 3. • Należy zachować odległość minimalną 5 mm między górną krawędzią piekarnika a dolną krawędzią blatu. (rys. 2). Nie wolno nigdy zamykać tej przestrzeni. • W czasie instalacji, należy uważać, aby ścianki piekarnika nie weszły w bezpośrednią styczność z sąsiadującymi meblami. • Jeśli mebel nie jest solidnie przymocowany do ściany, należy do zamocować za pomocą wspornika typu (G), patrz rys. 3. Płyta kuchenna Uwaga: aby zainstalować płytę kuchenną w powierzchni innej niż drewniana, (np. z plastiku, ceramiki, marmuru, kamienia, itp.) należy zabezpieczyć ją wspornikami (rys. 6-8), dostępnymi w serwisie. • Płytę kuchenną można zabudowywać w blacie o grubości min. 20 a maks. 50 mm. • Nie wolno wkładać żadnych materiałów między płytę kuchenną a piekarnik (np. przekładek, podpórek, itp.). • Jeśli płyta kuchenna ma być zamontowana obok meblościanki, między krawędzią płyty a meblościanką należy zachować odległość minimalną 100 mm (rys. 4). • W blacie roboczym wyciąć otwór o wymiarach podanych w Karcie Opisowej Płyty Kuchennej dostarczonej oddzielnie. • Zaleca się uszczelnienie wewnętrznych krawędzi blatu roboczego klejem do drewna lub silikonem. • Po dokładnym oczyszczeniu powierzchni, w płycie kuchennej zainstalować dostarczoną uszczelkę (jeśli nie jest już zainstalowana). Standardowa elektryczna płyta kuchenna Ważne: przed instalacją płyty kuchennej usunąć folię zabezpieczającą. • Jeśli blat jest wykonany z drewna, użyć specjalnych zacisków i śrub dostarczonych w zestawie. 1. Włożyć 4 zaciski (B) (rys. 5) w odpowiednie prowadnice na spodzie płyty kuchennej. 2. Zamocować płytę kuchenną w blacie. • Jeśli blat jest wykonany z marmuru lub innego materiału (plastiku, ceramiki, kamienia, itp.), płytę należy wzmocnić specjalnymi wspornikami (C) (rys. 6), o kodzie 4819 310 18528, dostępnymi w zestawie w serwisie. 1. Zamocować wsporniki w specjalnych otworach i zabezpieczyć za pomocą załączonych śrub. 2. Zamocować płytę kuchenną w blacie. Płyta witroceramiczna Ważne: przed instalacją płyty kuchennej usunąć folię zabezpieczającą. Sprawdzić, czy otwór w blacie przeznaczony na płytę kuchenną został wycięty zgodnie z wymiarami podanymi w Karcie Opisowej Urządzenia dla płyty kuchennej, z zachowaniem tolerancji. Nie należy wciskać płyty kuchennej na siłę do blatu. Może to spowodować pęknięcie blatu witroceramicznego wywołane naprężeniami(nawet po pewnym czasie)! 25