Views
8 months ago

KitchenAid T 16 A1 D S/I - T 16 A1 D S/I KY (F093232) Health and safety

KitchenAid T 16 A1 D S/I - T 16 A1 D S/I KY (F093232) Health and safety

Муздаткыч

Муздаткыч бѳлүмүн жаӊы тамак-аш сактоо жана тоӊдургуч бѳлүмүн тоӊдурулган тамакаш сактоо, жаӊы тамак-ашты тоӊдуруу жана муз кубиктерин жасоо үчүн колдонуӊуз. Муздаткыч же тоӊдургуч бѳлүмдѳрүнүн ички беттери менен түздѳн-түз байланышта болгон жерде оролбогон тамак-ашты коюудан качыӊыз. Шайман атайын бѳлүмдѳр менен камсыз кылыныш керек (жаӊы тамак-аш бѳлүмү, ноль деңгээлдеги куту,...). Өнүмдүн атайын китепчесинде башкача көрсөтүлбөсө, шаймандын туура иштеши үчүн аларды алып салууга болот. С-пентан кѳбүк менен обочолонтууда көбүк жаратуучу агент катары колдонулуп, тез ѳрт алуучу газ болуп саналат. ОРНОТУУ Шайман эки же кѳп адамдар тарабынан кѳтѳрүлүшү жана орнотулушу зарыл - жаракат коркунучу. Таңгактан чыгарууга жана орнотуу үчүн, коргоочу кол каптарын колдонуңуз - кесип кетүү коркунучу бар. Орнотуу, суу менен камсыздоону кошуу менен (эгер болсо), электрикалык туташууларды, жана оңдоолор, тажрыйбалуу техник тарабынан өткөрүлүшү керек. Колдонуучунун нускамасында көрсөтүлгөн болбосо, шаймандын бир да бөлүгүн оңдобоңуз жана алмаштырбаңыз. Балдарды, орнотулган жерден алыс кармаңыз. Шайманды таңгактан чыгаргандан кийин, ал жеткирүү убагында сынып калбаганын текшериңиз. Кѳйгѳйлѳр бар болсо сатуучу же сизге жакын жайгашкан Сатып алгандан кийинки тейлѳѳ кызматына кайрылыӊыз. Орнотулгандан кийин, таңгактоону жок кылуу (пластик, стирол пенопластынын бөлүктөрү, ж.б.) балдардан алыс кармалышы керек - муунуу коркунучу бар. Орнотуу иштерин жүргүзгѳнгѳ чейин шайман электр тогунан ажыратылышы зарыл - токкто урунуу коркунучу бар. Орнотуу иштеринин жүрүшүндѳ шайман электр кабелине зыян келтирилбегендигин ырастаңыз - токко урунуу коркунучу бар. Шайманды, орнотуу аяуктаганда гана иштетиңиз. Шайманды жылдырганда полдорго (м. паркетке) зыян келтирип албаӊыз. Шайманды жерге орнотуӊуз же анын салмагын толугу менен кѳтѳрүүгѳ тирѳѳч жасаӊыз жана анын кѳлѳмүнѳ жана колдонууга тийиштүү орун даярдаӊыз. Шайман жылуулуктун булагына жакын эместигин текшериңиз, анын төрт бутун талап кылынгандай кылып жөндөө менен полго тегиз жана туруктуу коюлганын текшерип, шаймандын спирттик денгээл ченөөчү аспапты колдонуу менен тиешелүү түрдө жайгаштырылганын текшериңиз. Хладагенттин контурунун натыйжалуугун толугу менен ырастоо үчүн шайманды электр тогуна кошконго чейин жок дегенде эки саат күтүӊүз. Шайманды орнотууга керектүү өлчөмдөр жана аралыктар Орнотуу нускама буклетинде көрсөтүлгөн. ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Шайманды жайгаштырып жатсанда, шаймандын шнуру бузулуп же ага зыян келтирилбеши керек. ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: жабдуунун туруктуулугунун бузулушунун кесепетинен келип чыгуучу күтүлбөгөн кырдаалды болтурбоо үчүн, орнотуу жери же оңдоо өндүрүүколдонмосуна ылайык жүргүзүлүшү зарыл. Муздаткычты анын арткы дубалына (конденсатордун катушкасына) газ плитанын темир шлангасын, темир газ же суу түтүктөрдү, же электр зымдарды тийгизиш жайгаштырбаш керек. ЭЛЕКТРДИК ЭСКЕРТҮҮЛӨР Эгер шаймандын штепсель вилкасы жеткиликтүү болсо электр тогунан сууруп алуу, же улуттук коопсуздук стандарттарына ылайык айры тешиктин үстүндө орнотулган жеткиликтүү көп полярдык которгучту колдонуу менен ажыратуу зарыл жана шайман жердетилиши керек. Узарткыч кабелин, тармак чыгаруу вилкаларын же адаптерлерди колдонбоңуз. Электрдик түзүүчүлѳр орнотулгандан кийин колдонуучуларга жеткиликтүү болбошу зарыл. Шайманды, сиз суу болсоңуз же жылаң аяк болсоңуз колдонбоңуз. Эгерде кубаттуулук шнуруна же вилкасына зыян келтирилсе, тийиштүү иштебесе, же жабдууга зыян келтирилсе же түшүп кетсе, шайманды иштетпеңиз. Эгерде электр кабель бузулган болсо, зыян келтирүүнү алдын алууга аны өндүрүүчү, анын тейлөө агент же квалификациясы бар адамдар тарабынан алмаштырылышы керек - токко уруну коркунучу бар. ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Бир нече алып жүрө турган розеткаларды же алып журө турган кубат камсыздоочуларды шаймандын артына жайгаштырбаңыз. ТАЗАЛОО ЖАНА КАМ КӨРҮҮ ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Тейлөө иш-аракеттерин аткаруудан мурун, шаймандын өчүрүлгөнүн жана электр туташуусунан ажыратылганын тактаңыз; Буу менен тазалоочу шаймандарын эч качан колдонбоңуз - токко урунуу коркунучу бар.

Терезе жууган спрейлер, тазалоочу заттар, тез ѳрт алуучу суюктуктар, тазалоочу момдор, концентрацияланган тазалоо каражаттары, агарткычтар сыяктуу курамында мунай зат камтылган жуугуч каражаттарын пластиктен жасалган бѳлүктѳрүнө, ички жана тышкы катмарларын жууганга колдонбоңуз. Кагаз сүлгүлөр, темир губка, же башка катуу жуугуч нерскелерин колдонбоңуз. ТАӉГАКТАЛГАН МАТЕРИАЛДАРДЫ ЖАЙГАШТЫРУУ Таӊгакталган материалдар 100%га кайра иштетүүлүүчү болуп саналат жана кайра иштетүү символу менен белгиленет. Ошондуктан таңгактын ар бир бѳлүгү жоопкерчилик менен жана таштанды чыгарууну жѳнгѳ салуучу жергиликтүү коопсуздук эрежелерине толук ылайык чыгарылышы керек. УЙДӨ КОЛДОНУЛГАН ШАЙМАНДАРДЫ ЖОК КЫЛУУ Бул шайман кайрадан пайдаланууга жарамдуу материалдардан жасалган. Аны жергиликтүү таштанды чыгаруу эрежелерине ылайык чыгаруу керек. Электрдик турмуш-тиричилик техникаларын колдонуу, калыбына келтирүү жана кайра иштетүү боюнча кеӊири маалымат алуу үчүн тийиштүү жергиликтүү бийликке, турмуштиричилик техникаларын ѳндүрүү жана таштандылары чыгаруу кызматына же шайман сатып алган дүкѳнгѳ кайрылыӊыз. Бул шайман 2012/19/EU Еврокомиссиянын коопсуздук эрежелеринин кѳрсѳтмѳсүнѳ жана Электрикалык жана электрондук жабдууларды утилизациялоо (WEEE) директивасына ылайык белгиленген. Өңумдү туура жок кылуу менен колдонуучу айлана-чөйрөгө терс таасирин жана адамдардын ден соолугун сактоого салым кошот. ЭНЕРГИЯНЫ ҮНѲМДѲѲ БОЮНЧА КЕӉЕШТЕР Тийиштүү желдетүүнү камсыз кылуу үчүн тѳмѳнкү орнотуу эрежелерин сактаӊыз. Өнүмдүн артына жетишсиз желдетүү энергиянын сарпташын жогорулатат жана муздатуунун натыйжалуулугун тѳмѳндѳтѳт. Эшикти тез-тезден ачып жабуу Кубаттулук керектөөнү жогорулатышы мүмкүн. Шаймандын ички температурасы жана Энергиянын сарптоосу ошондой эле сырткы температурадан жана шаймандын жайгашкан жерине көз каранды болушу мүмкүн. Температураны тууралоодо бул факторлор эске алынышы керек. Эшиктин ачылып жабылуусун азайтыш керек. Тоӊдурулган тамак-аш эригенде, аларды муздаткычка салыӊыз. Тоӊдурулган азыктардын тѳмѳн температурасы муздаткычтагы тамак-ашты муздатат. Шаймага салаардан мурда жылуу тамак-аш жана суусундуктарды муздатыш керек. Текчелердин муздаткычтагы алган орундары энергияны колдонуу натыйжалуулукка эч кандай таасир тийгизбейт. Тамак-аш аба айлануусун камсыз кыла тургандай болуп текчелерге коюулушу керек (тамак-аш бири-бирине тийбеши жана тамак-аштын жана арткы дубалдын аралыгы сакталышы керек). Тоӊдурулган тамак-аш сактоонун сыйдыргычтыгын кутуларды жана эгер бар болсо, Тоӊдургуч текчесин токтотууну алып салуу. Компрессордон келген үндөрдөн коркпоңуз. Алар нормалдуу, иштеп жатканын көрсөткөн үндөр. Өнүмдөгү же аны коштогон документтеги белгиси бул өнүм турмуш-тиричилик таштандысы катары каралбай, электр жана электроникалык шаймандарды жок кылуучу борборго тапшырылышы керек экендигин билдирет. 400011232764