Views
7 months ago

KitchenAid 900 162 33 CFS 616 S - 900 162 33 CFS 616 S SV (853940901000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 CFS 616 S - 900 162 33 CFS 616 S SV (853940901000) Istruzioni per l'Uso

ANVÄNDNING AV FRYSDELEN

ANVÄNDNING AV FRYSDELEN OCH DESS FUNKTIONER Att göra istärningar • Fyll istärningslådan till 3/4 med vatten och placera den på frysdelens botten. För att påskynda isbildningen rekommenderar vi att du placerar istärningslådan på botten i den första lådan (som visas på bilden) och inte på brickan där frysackumulatorerna förvaras (om sådan finns). • Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att få loss istärningslådan om den har fastnat på botten av frysdelen. . AVFROSTNING AV FRYSDELEN Vi rekommenderar att du frostar av frysdelen en till två gånger per år eller när islagret på väggarna blivit 3 mm tjockt. Det är en god regel att passa på att frosta av skåpet när livsmedelsförråden inte är så stora. • Tryck in snabbinfrysningsknappen (6) 24 timmar innan skåpet ska frostas av. Den gröna kontrollampan (7) växlar då till gult. Varorna som finns i frysen kyls nu maximalt. • Öppna frysdörren och ta ut alla livsmedel. Slå in matvarorna i tidningspapper och placera dem tätt intill varandra på en mycket sval plats eller i en frysväska. • Skilj skåpet från elnätet. • Ta ut istärningslådorna. • Ta ut korgarna. • Ta fram tappen för avfrostningsvattnet som finns i kyldelens nedre del. • Låt frysdörren stå öppen. Placera den nedre lådan, som har ett hål på baksidan, under tappen så att avfrostningsvattnet kan rinna ner i den. Anmärkning: Använd inte vassa eller spetsiga föremål för att ta bort frostlagret. Använd heller inte elektriska apparater för detta ändamål. Det kan leda till permanenta skador på frysen. Skador som uppstår till följd av att sådana föremål använts täcks inte av garantin. • Rengör frysdelen med en svamp som fuktats i en lösning av ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Använd inte slipmedel. • Skölj och torka noggrant. • Anslut skåpet till elnätet. • Sätt tillbaka tappen för avfrostningsvattnet på avsedd plats. Sätt tillbaka lådorna. • Innan du lägger tillbaka livsmedlen i frysen trycker du in snabbinfrysningsknappen (6). Den gröna kontrollampan (7) växlar till gult. Anmärkning: Om temperaturen i de frysta livsmedlen höjs under avfrostningen kan detta försämra deras hållbarhet. 82

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Dra alltid ur stickproppen eller skilj skåpet från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring görs. • Rengör frysdelen invändigt i samband med avfrostningen. • Rengör kyldelen regelbundet med en svamp som fuktats i ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Skölj och torka torrt med en mjuk trasa. Använd inte slipmedel. • Rengör skåpet utvändigt med en mjuk trasa som fuktats i vatten. Använd inte slipmedel, slipande svampar, fläckborttagningsmedel (t.ex. aceton, trietylen) eller vinäger. • Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt. Vissa modeller är utrustade med ett dräneringshål. Rengör regelbundet dräneringshålet med det speciella verktyget så att avfrostningsvattnet kan rinna av på konstant och korrekt sätt. • Sockeln och kondensorn, som är placerad på baksidan av skåpet, ska rengöras regelbundet med en dammsugare eller med en borste. När du åker bort (längre bortavaro) 1. Ta ut alla varor från kyl- och frysdelen. 2. Skilj skåpet från elnätet. 3. Frosta av frysdelen. Rengör och torka både kyloch frysdel invändigt. 4. Lämna dörrarna öppna för att hindra att det uppstår dålig lukt. 83