Views
9 months ago

KitchenAid 750 PCT R /HA(AN) - 750 PCT R /HA(AN) HY (F101235) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 750 PCT R /HA(AN) - 750 PCT R /HA(AN) HY (F101235) Istruzioni per l'Uso

AM Խոյակի

AM Խոյակի դիրքը վերին հատվածի համար H=40մմ Հետևից Դիմացից ! Օգտագործեք «լրացուցիչ պարագաների տուփ»-ում ընդգրկված խոյակները: • Եթե վառարանը տեղադրված չէ ներկառուցված ջեռոցի վրա, ապա, մեկուսացման համար, պետք է փայտե վահանակ տեղադրել: Այն պետք է տեղադրվի վառարանից նվազագույնը 20մմ ներքև: Օդափոխություն Համապատասխան օդափոխություն ապահովելու համար, պահարանի հետևի վահանակը պետք է հեռացնել: Նպատակահարմար է ջեռոցն այնպես տեղադրել, որ այն հենվի փայտի երկու շերտերի, կամ բոլորովին հարթ մակերեսի՝ առնվազն 45 x 560մմ տարածքով բացելու հնարավորությամբ (տե՛ս գծապատկերները): Ավտոմատ անջատիչը պետք է հարմար լինի լիցքավորման համար և պետք է համապատասխանի գործող էլեկտրական կանոնակարգերին (հողանցման հաղորդալարերը չպետք է ընդհատվեն ավտոմատ անջատիչների կողմից): Մատակարարող մալուխը չպետք է շփման մեջ մտնի 50° C ջերմաստիճանը գերազանցող մակերեսների հետ: ! Տեղադրողը պետք է համոզված լինի, որ Էլեկտրական միացումը ճիշտ է կատարվել, և որ այն համապատասխանում է անվտանգության կանոններին: Նախքան էլեկտրասնուցման միացումը, համոզվեք, որ՝ • Սարքը հողանցված է, և խրոցակը համապատասխանում է օրենքին: • Վարդակը կարող է դիմակայել սարքի առավելագույն հզորությանը, որը նշված է տվյալների վահանակում: • Լարումը տատանվում է տվյալների վահանակում նշված արժեքների միջև: • Վարդակը համատեղելի է սարքի խրոցակին: Եթե վարդակն անհամատեղելի է խրոցակի հետ, խնդրեք լիազորված տեխնիկական մասնագետին փոխարինել այն: Մի՛ օգտագործեք երկարացման լարեր կամ բազմակի վարդակներ: ! Երբ սարքն արդեն տեղադրված է, էներգամատակարարման մալուխները և էլեկտրական վարդակը պետք է հեշտ հասանելի լինեն: ! Մալուխը չպետք է լինի թեքված կամ սեղմված: 560 mm. 45 mm. ! Մալուխը պետք է պարբերաբար ստուգվի և փոխարինվի միայն լիազորված տեխնիկական մասնագետների կողմից (տե՛ս Աջակցություն): ! Արտադրողը հրաժարվում է ցանկացած պարտավորությունից, եթե այս անվտանգության միջոցառումները չեն պահպանվել: Երբ վառարանը տեղադրված է ջեռոցի վերևում առանց արհեստական օդափոխության հովացման համակարգի, օդային անցքերի միջոցով համարժեք օդափոխություն պետք է ապահովվի դարակի ներսում, որոնց միջոցով օդը կկարողանա անցնել (տե՛ս նկարը): Գազի միացում Սարքը պետք է միացված լինի գազի մատակարարման հիմնական աղբյուրին կամ գազի բալոնին՝ գործող ազգային կանոնակարգերին համապատասխան: Նախքան միացնելը, համոզվեք, որ գազօջախը համատեղելի է գազի մատակարարման հետ, որը Դուք ցանկանում եք օգտագործել: Եթե սա այդ դեպքը չէ, հետևեք “Հարմարեցնել տարբեր տեսակի գազի հետ” բաժնում նշված կանոնակարգերին: Եթե օգտագործում եք բալոնի հեղուկ գազ, տեղադրեք ճնշման կարգավորիչ, որը համապատասխանում է ներկայիս ազգային կանոնակարգերին: ! Ստուգե՛ք, որ գազի մատակարարման ճնշումը համապատասխանի Աղյուսակ 1-ում նշված արժեքներին (“Այրիչի և ծայրափողակի բնութագրեր”): Սա կապահովի Ձեր սարքի անվտանգ շահագործումը և երկարակեցությունը՝ պահպանելով արդյունավետ էներգիայի սպառում: Էլեկտրական միացում Վառարանները հագեցած են եռաֆազ էներգամատակարարման մալուխով, որոնք նախագծված են, որպեսզի գործեն ընդմիջվող ընթացիկ լարմամբ և հաճախականությամբ, ինչպես նշված է տվյալների վահանակի վրա (սա գտնվում է սարքի ստորին մասում): Մալուխի հողանցման հաղորդալարն ունի կանաչ և դեղին Ծածկույթ: Եթե սարքը պետք է տեղադրվի ներկառուցված էլեկտրական ջեռոցի վերևում, վառարանի և ջեռոցի էլեկտրական միացումները պետք է արվի առանձին, երկուսն էլ ապահովության նկատառումներից ելնելով, և ջեռոցի օգտագործումը հեշտացնելու համար: Մատակարարող մալուխի միացումը Տեղադրեք ստանդարտացված խրոցակը՝ համապատասխան տվյալների վահանակի: Սարքը պետք է ուղղակիորեն միացված լինի վարդակին, օգտագործելով բազմաբևեռ անջատիչ՝ սարքի և վարդակի նվազագույնը 3մմ շփման հեռավորությամբ: Ուշադրություն՝ Նախքան միացնելը, հեռացնել ապահովության խցանը գազօջախի գազամուղի միացման անցքից: Միացումը կոշտ խողովակով (պղինձ կամ պողպատ) ! Միացումը գազի համակարգին, պետք է իրականացվի այնպես, որ սարքի որևէ տեսակի գերձգում չլինի: Սարքի մատակարարման օղակի վրա կա կարգավորելի L - աձև խողովակների կցամաս, որն ամրացված է կնիքով՝ արտահոսքը կանխելու նպատակով: Կնիքն ամեն անգամ պետք է հանել՝ խողովակների կցամասերը պտտելուց հետո (կնիքը տրամադրվում է սարքի հետ): Գազի մատակարարման խողովակների կցամասերն ակոսավոր են, գազի բալոնի 1/2-ին ուժեղ կցված: Ճկուն անկար, չժանգոտվող պողպատե խողովակը միացնել ակոսավոր կցորդին Գազի մատակարարման խողովակների կցամասերն ակոսավոր են, գազի բալոնի 1/2-ին ուժեղ կցված: Այս խողովակները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ նրանց երկարությունը երբեք 2000մմ-ից ավել չլինի, երբ լիովին երկարաձգվի: Երբ միացումն արդեն 6

կատարվել է, համոզվեք, որ ճկուն մետաղյա խողովակը չի դիպչել որևէ շարժվող մասի և չի սեղմվել: ! գտագործեք միայն գործող ազգային կանոնակարգերին համապատասխանող խողովակներ և կնիքներ: Միացման հերմետիկության ստուգում ! Երբ տեղադրման գործընթացն ավարտված է, ստուգեք կցամասերի արտահոսքը՝ օգտագործելով օճառի փրփուր: Երբեք կրակ չօգտագործեք: Հարմարեցում տարբեր տեսակի գազի հետ Այլ տեսակի գազի հետ ջեռոցի հարմարեցումը, տարբերվում է սկզբնական տեսակից (նշված է ջեռոցի ներքևի մասի վարկանշային վահանակում կամ փաթեթավորման վրա), այրիչի ծայրափողակները պետք է փոխվեն հետևյալ կերպ՝ 1. Հանեք ջեռոցի ցանցերը և այրիչները դուրս սահեցրեք իրենց տեղերից: 2. Պտուտահան արեք ծայրափողակները՝ օգտագործելով 7 մմ-անոց պտուտակաբանալի, և դրանք փոխարինեք նոր տեսակի գազի համար նախատեսված ծայրափողակներով (տե՛ս Աղյուսակ 1 «Այրիչի և ծայրափողակի բնութագրեր»): 3. Հավաքել մասերը՝ հետևելով վերը նշված ընթացակարգին՝ հակառակ հերթականությամբ: 4. Երբ այս գործընթացն ավարտված է, փոխարինեք հին վարկանիշային կպչուն պիտակը նորով, որում նշվում է, օգտագործվող նոր տեսակի գազը: Կպչուն պիտակներն առկա են մեր յուրաքանչյուր սպասարկման կենտրոնում: Փոխարինել այրիչի ծայրափողակների եռաբաշխիկ օղակը 1. Հանեք ջեռոցի օժանդակ իրերը և այրիչները բարձրացրեք իրենց տեղերից: Այրիչը բաղկացած է երկու առանձին մասերից (տե՛ս նկարները): 2. Պտուտահան արեք ծայրափողակները՝ օգտագործելով 7մմ-անոց պտուտակաբանալի: Փոխարինել ծայրափողակները մոդելներով, որոնք նախատեսված են նոր տեսակի գազի օգտագործման համար (տե՛ս Աղյուսակ 1): Երկու ծայրափողակներն էլ ունեն նույն տրամագիծը: 3. Փոխարինել բոլոր բաղադրիչները՝ շարունակելով վերը նշված գործողությունները՝ հակառակ հերթականությամբ: կրակի դիրքում, բարձրացնել ցածր բոցի կարգաբերումը՝ օգտագործելով կանոնավորող պտուտակը: 5. Երբ ճշգրտումը կատարված է, փոխել միացման կնիքները՝ օգտագործելով կնքամոմ կամ նմանատիպ նյութ: ! Եթե սարքը միացված է հեղուկ գազի, կարգավորման պտուտակը պետք է ամրացվի, ինչքան հնարավոր է ամուր: ! Երբ այս գործընթացն ավարտված է, փոխարինեք հին վարկանիշային կպչուն պիտակը նորով, որում նշվում է, օգտագործվող նոր գազի տեսակի: Կպչուն պիտակներն առկա են մեր յուրաքանչյուր սպասարկման կենտրոնում: ! Եթե օգտագործվող գազի ճնշումը տարբեր լինի (կամ մի փոքր տարբերվում է), խորհուրդ տրվող ճնշումից, համապատասխան ճնշման կարգավորիչ պետք է տեղադրվի ներթող խողովակի վրա (որպեսզի համապատասխանի գործող ազգային կանոնակարգերին): AM • Այրիչների օդով ապահովում: Կարգավորում չի պահանջվում: • Այրիչների կարգավորում նվազագույնի: 1. Թեքել կառավարման բռնակը ցածր կրակի դիրքին: 2. Հանեք բռնակը և կարգավորման պտուտակը, որը տեղադրված է անջատիչի վրա կամ մոտ, մինչև կրակը նվազի, բայց հաստատուն մնա: 3. Ունենալով պահանջվող կարգավորված ցածր կրակ, մինչ այրիչը վառված է, արագ փոխել բռնակի դիրքը նվազագույնից առավելագույնի և հակառակը մի քանի անգամ, ստուգելու համար, որ կրակը դուրս չի գալիս: 4. Որոշ կենցաղային տեխնիկաներ ունեն ախահովության սարքեր (տերմոպար), տեղադրված՝ Եթե սարքը չի աշխատում, երբ այրիչները դրված են ցածր 7