Views
9 months ago

Sony SVJ2021V1E - SVJ2021V1E Documenti garanzia Lituano

Sony SVJ2021V1E - SVJ2021V1E Documenti garanzia Lituano

Ohutuse ja eeskirjade

Ohutuse ja eeskirjade juhend Teave VAIO arvuti kohta EE Ohutusteave Ettevaatust! Seade peab olema maandatud. (V.a tooted, millel on kahe kontaktiga pistik.) Enne arvuti kätte võtmist oodake, kuni see on jahtunud. Ventilatsiooniavade ümbrus võib olla väga kuum. Soovitame vältida arvuti süles kasutamist. Seadme põhi võib tavalise kasutamise ajal kuumeneda ja põhjustada aja jooksul ebamugavust või põletusi. Ärge paigutage vahelduvvooluadapterit nii, et see puutub kokku teie nahaga. Kui vahelduvvooluadapter muutub kuumaks ja põhjustab ebamugavust, siis pange see endast kaugemale. VAIO arvutid on mõeldud kasutamiseks ainult ehtsate Sony akudega. Seepärast kasutage ainult ehtsat Sony akukomplekti. See aitab tagada ka VAIO arvuti ohutu kasutamise. Soovitame tungivalt toote jaoks kasutada ehtsat Sony tarnitud Sony vahelduvvooluadapterit. See vahelduvvooluadapter on mõeldud kasutamiseks ainult IT-toodetega. Ärge kasutage muul otstarbel. Kui arvutiga kaasasoleval vahelduvvooluadapteril on kolme kontaktiga toitekaabel, siis veenduge, et elektriühendus on õigesti maandatud. See vahelduvvooluadapter on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides. s s s s s Mõne mudeliga on kaasas mitu toitejuhet, mis on mõeldud kasutamiseks erinevates riikides. Kasutage toitejuhet, mis sobib teie riigis kasutatavate pistikupesadega. Arvutit ei eraldata täielikult vooluvõrgust, kui kasutate arvuti väljalülitamiseks toitenuppu . Täielikuks eraldamiseks eemaldage vahelduvvooluadapter või toitejuhe vooluvõrgust. Pistikupesa peab olema seadme lähedal ja sellele peab olema võimalik lihtsalt juurde pääseda. Põhiseadme või selle tarviku avamine või lahtivõtmine ükskõik mis põhjusel võib põhjustada kahjustusi, mis ei kuulu garantii alla. Elektrilöögi vältimiseks ärge avage korpust. Laske hooldustöid teha ainult kvalifitseeritud töötajatel. Tulekahju- või elektrilöögiohu vältimiseks ärge jätke arvutit või selle tarvikuid vihma või niiskuse kätte. 5