askai
Views
7 months ago

Magasin Skogsnolia 2023

 • Text
 • Entreprenad
 • Skogsentreprenör
 • Skotare
 • Skördare
 • Skogsnäringen
 • Nolia
 • Skogen
 • Skogsnolia
 • Skog
 • Monter
 • Sverige
 • Juni
 • Norra
 • Skogens
Det finns många förväntningar på skogen. Den ska minska stora delar av vårt fossilberoende, erbjuda utkomst för en mängd olika företag och verksamheter som inte är direkt kopplade till skogen som råvara, exempelvis rennäring och turism. Den ska fungera som inkomstkälla för enskilda men också exportvärden för landet Sverige. Skogen ska också erbjuda lugn, rekreation och långsiktighet. Det är en av många anledningar till att vi är stolta över Skogsnolia. Mässan är, sedan den startade 1984, en av de viktigaste skogsmässorna i Sverige. Den hålls mitt i ett av världens viktigaste kompetenscentrum när det gäller stora delar av skogens näringar. Här finns inte bara några av de världsledande förädlingsindustrierna, skogsägare­föreningarna, tillverkare av maskiner och tillbehör utan också världens ledande ­skogsfakultet på SLU i Umeå. Skogsnolia står inte bara för en manifestation, fest och fönster för många av ­skogens näringar. Den står också för mycket av det vi i mässbranschen har att vara extra stolta över – vår förmåga att samla vassa utställare, branschbesökare och en ­intresserad allmänhet. Allt för att uppleva och utbyta idéer och tankar men också göra affärer i ­skogsnäringarnas sanna element – skogen.

Magasin Skogsnolia

15–17 juni 2023 MAGASIN NORRLÄNDSKA INNOVATIONER Startup-företag som förenklar skogsbruket SIDAN 31 LÖNSAMHET I FOKUS Företagande utifrån entreprenörens perspektiv. SIDAN 27 SKOGEN – EN EKONOMISK RESURS Det pratas mycket om andra värden, men samhällsnyttan glöms bort. DAGS ATT LÄMNA ÖVER SKOGEN? Tips och råd vid generationsskifte. SIDAN 16 SCENPROGRAMMET PÅ SKOGSNOLIA Sett på tv – den stora älgvandringen! SIDAN 19 UTBILDNING MED SKOGEN I SKOLAN Skogsägares skogar hjälper barn att komma ut i skogen. SIDAN 33

Copied successfully!
Entreprenad Skogsentreprenör Skotare Skördare Skogsnäringen Nolia Skogen Skogsnolia Skog Monter Sverige Juni Norra Skogens
© 2023 av ASKAI