CCvD Centraal College van Deskundigen - KBI

kbi.nl

CCvD Centraal College van Deskundigen - KBI

BRL9500

De certificatieregeling bestaat uit:

- het Algemeen deel BRL9500-00, inhoudende alle eisen die aan de te certificeren

organisatie en de betrokken certificatie-instelling worden gesteld, ongeacht de

certificatieregeling waarvoor het bedrijf zich wenst te certificeren EN

- zes Bijzondere delen BRL9500-01 t/m 06, inhoudende alle materiespecifieke eisen

met betrekking tot het onderwerp van certificatie.

Een organisatie kiest voor die Bijzondere delen van BRL9500 waarvoor certificatie is gewenst.

Een certificatieregeling bestaat uit het Algemeen deel en één Bijzondere deel. Uitsluitend

voor het Algemeen deel plus een Bijzonder deel kan een specifiek certificaat worden verkregen.

Accreditatie-clusters

Ten einde te voorkomen dat een certificatie-instelling verplicht is zich voor alle afzonderlijke

certificatieregelingen onder BRL9500 moet accrediteren zijn de (inhoudelijk) samenhangende

Bijzondere delen samengevoegd tot een accreditatie-cluster. Een certificatie-instelling kiest voor

accreditatie op basis van een of beide accreditatie-clusters.

1 Woningbouw

2 Utiliteitsbouw

nr accreditatie-

cluster

Bijzonder deel

1 Woningbouw Energieprestatiecertificaat , woningen , nieuwbouw

Energieprestatiecertificaat , woningen , bestaande

bouw

Gebruiksadvies bestaande woningen

2 Utiliteitsbouw Energieprestatiecertificaat, utiliteitsgebouwen,

nieuwbouw

Overige certificatieregelingen

Energieprestatiecertificaat , utiliteitsgebouwen,

bestaande bouw

Gebruiksadvies, utiliteitsgebouwen, bestaande bouw

BRL1201: Installeren van Bliksembeveiligingsinstallaties

nummer

9500-01

9500-02

9500-03

9500-04

9500-05

9500-06

BRL6010: Procescertificatieregeling voor legionellapreventie-advisering voort collectieve

leidingwaterinstallaties (onder KOMO INSTAL)

BRL6025 Beoordeling veiligheid woninginstallaties

6025-00: Algemeen deel

6025-01: Basisbeoordeling veiligheid woninginstallaties

6025-02: Uitgebreide beoordeling veiligheid woninginstallaties

BRL9501: Methoden voor het berekenen van het energieverbruik van gebouwen en de financiële

gevolgen van energiebesparingsmaatregelen op basis van EDR (KOMO attest)

BRL9502: Procescertificatieregeling voor energieprestatieadvisering voor woningen (onder KOMO)

3

More magazines by this user
Similar magazines