04.09.2013 Views

Wavin Hep2O

Wavin Hep2O

Wavin Hep2O

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Wavin</strong> Hep 2 O: Compleet Push-fit leidingsysteem<br />

Eigenschappen en voordelen:<br />

Als een kabel te<br />

installeren<br />

Flexibel leidingsysteem<br />

Een flexibel leidingsysteem, volledige<br />

installatievrijheid en een gegarandeerde<br />

verbinding zijn de sleuteleigenschappen van<br />

<strong>Wavin</strong> Hep 2 O.<br />

De mogelijkheid om flexibele <strong>Wavin</strong> Hep 2 O<br />

buizen in rechte lengtes uit de SmartPack TM<br />

rolverpakkingen te trekken, biedt een<br />

makkelijkere verwerking met minder verbindingen,<br />

minder materiaalverlies en beperking van<br />

de installatiekosten. Met de <strong>Wavin</strong> Hep 2 O<br />

fitting is door de combinatie van de nieuwe<br />

BiTite grijpring ondersteuning met de stevige<br />

O-ring, de kans op een foute montage vrijwel<br />

uitgesloten en heeft de installateur het<br />

voordeel van een insteekverbinding met minder<br />

insteekweerstand.<br />

De opnieuw te gebruiken BiTite grijpring zorgt<br />

voor een betrouwbare verbinding, ook nadat<br />

deze is gedemonteerd en daarna weer wordt<br />

hergebruikt.<br />

Minder verbindingen Geen materiaal verlies Meten en afsnijden op<br />

de werkplek<br />

Hoge slagvastheid Draaibare fittingen Zonder solderen Corrosie vrij<br />

Geen kalk of<br />

ketelsteen<br />

solder<br />

free<br />

silence<br />

Geen gebarsten buizen Stiller Geringe warmte<br />

overdracht<br />

NB. Alle <strong>Wavin</strong> Hep 2 O fittingen zijn zo ontworpen dat ze ook direct op koperen buizen<br />

kunnen worden gemonteerd.<br />

Verbindingen<br />

Op koperen buis<br />

<strong>Wavin</strong> Hep 2 O fittingen zijn ook ontworpen om<br />

een directe verbinding te maken met koperen<br />

buis. De koperen buis moet ingekort worden<br />

met een standaard pijpensnijder en moet vrij<br />

zijn van bramen. Gebruik nu de kunststof<br />

montagering voor koper en dunwandig staal.<br />

Markeer de insteekdiepte van de fitting op de<br />

koperen buis, waarbij u gebruik maakt van de<br />

afstandmarkering op de fitting. Druk de<br />

koperen buis nu stevig in de fitting totdat de<br />

markering op de buis gelijk is met de<br />

buitenkant van de wartel.<br />

Met klemfittingen<br />

Plaats een steunbus in de <strong>Wavin</strong> Hep 2 O buis.<br />

Zorg er voor dat de buis tot aan de stootrand<br />

in de fitting zit en dat het samendrukpunt<br />

binnen de lengte van de steunbus ligt. Draai<br />

de wartelmoer zo vast, dat de drukring stevig<br />

tegen de buis wordt geklemd.<br />

<strong>Wavin</strong> Hep 2 O<br />

Compleet Push-fit leidingsysteem<br />

Filialen<br />

<strong>Wavin</strong> Nederland B.V.<br />

J.C. Kellerlaan 8<br />

7772 SG HARDENBERG<br />

Postbus 5<br />

7770 AA HARDENBERG<br />

Telefoon 0523-28 81 65<br />

Telefax 0523-28 86 78<br />

Internet www.wavin.nl<br />

E-mail info@wavin.nl<br />

District Noord/Oost<br />

Telefoon 0523-28 84 58<br />

Telefax 0523-28 82 28<br />

Filiaal Hardenberg<br />

Handelsstraat 11a<br />

7772 TS HARDENBERG<br />

Filiaal Zwolle<br />

Industrieterrein Voorst-C<br />

Trawlerweg 12<br />

8042 PZ ZWOLLE<br />

Filiaal Arnhem<br />

Industrieterrein Bakenhof<br />

Malburgse Sluis 15<br />

6833 KA ARNHEM<br />

Filiaal Hoogeveen<br />

Pascalstraat 4<br />

7903 BJ HOOGEVEEN<br />

Filiaal Assen<br />

Industrieterrein Peelerpark<br />

Australiëweg 4<br />

9407 TE ASSEN<br />

Filiaal Hengelo<br />

Industrieterrein Westermaat Express<br />

Joseph Schumpeterstraat 14<br />

7559 SG HENGELO<br />

District Noord/West<br />

Telefoon 020-462 60 10<br />

Telefax 020-693 90 55<br />

Filiaal Amsterdam<br />

Amstel Business Park West<br />

W. Fenengastraat 2<br />

1096 BN AMSTERDAM<br />

Filiaal Utrecht<br />

Industrieterrein de Liesbosch<br />

Ravenswade 162<br />

3439 LD NIEUWEGEIN<br />

Filiaal Almere<br />

Industrieterrein de Vaart<br />

Hefbrugweg 24<br />

1332 AP ALMERE<br />

Filiaal Waddinxveen<br />

Henegouwerweg 21<br />

2741 KS WADDINXVEEN<br />

Filiaal Amersfoort<br />

Industrieterrein Vathorst<br />

Duitse Mark 1<br />

3825 HC AMERSFOORT<br />

District Zuid<br />

Telefoon 010-245 46 47<br />

Telefax 010-462 32 68<br />

Filiaal Rotterdam<br />

Bedrijvenpark Noord-West<br />

Vareseweg 30<br />

3047 AV ROTTERDAM<br />

Filiaal Rotterdam Charlois<br />

Driemanssteeweg 46<br />

3084 CB ROTTERDAM<br />

Filiaal 's-Hertogenbosch<br />

Tradepark de Herven<br />

Afrikalaan 11<br />

5232 BD 's-HERTOGENBOSCH<br />

Filiaal Breda<br />

Bedrijfsnummer 8626<br />

Heusing 18<br />

4817 ZB BREDA<br />

Filiaal Eindhoven<br />

Industrieterrein De Hurk<br />

Beemdstraat 17<br />

5653 MA EINDHOVEN<br />

Filiaal Leidschendam<br />

Industrieterrein Forepark<br />

IJssel 9,<br />

2491 BW LEIDSCHENDAM<br />

Filiaal Nijmegen<br />

Industrieterrein Westkanaaldijk<br />

Lagelandseweg 55<br />

6545 CC NIJMEGEN<br />

Filiaal Tilburg<br />

Swaardvenstraat 27<br />

5048 AV TILBURG<br />

Filiaal Beek<br />

Stationsstraat 100b<br />

6191 BG BEEK<br />

Heet- en koud watersystemen<br />

1006 06-285 190033

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!