DORPSVISIE FROOMBOSCH - froombosch.com

froombosch.com

DORPSVISIE FROOMBOSCH - froombosch.com

Op 8 juni 2009 is een bewonersavond gehouden. Aanwezigen konden reageren op een 18-

tal stellingen (zie bijlage 2) die waren ontleend aan de keukentafelgesprekken.

In hoofdstuk 4 worden op basis van de conclusies van de keukentafelgesprekken en de

reacties op de stellingen van de bewonersavond de prioriteiten en aanbevelingen

vastgesteld.

3.1 WONINGBOUW

Tijdens de keukentafelgesprekken komt vaak ter sprake dat er behoefte is aan meer

seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen. Meermalen wordt de suggestie

gedaan: een 2 lagen complex met seniorenwoningen, extra zorg (noodzakelijk voor ouderen

in de toekomst), bijvoorbeeld een pinautomaat en winkelvoorzieningen. Dit wordt tijdens de

bewonersavond enigszins bevestigd. Onder oudere inwoners leeft heel sterk de wens ook op

hogere leeftijd in het ‘eigen’ dorp te kunnen blijven wonen.

Levensloopbestendige woningen aan het Hoofdlingenpad

De gemeente mag de ‘oudjes’ niet ergens achteraf wegstoppen. Kortom, deze woningen

moeten aan de Hoofdweg, in het centrum en tot halverwege de Ruitenweg komen. De

doorstroming op de Langewijk en de Hoofdweg wordt hiermee ook bevorderd.

Voor de versterking van de kern is het ook goed om, nabij de school, nog bij te bouwen.

Woningbouw is belangrijk voor de school en het dorpshuis.

Het is moeilijk voor starters om aan woningen te komen, dus er is ook sociale woningbouw

nodig en er is behoefte aan gezinswoningen. Ook het Hoofdlingenpad en de Ruitenlaan

behoeven versterking.

10

Similar magazines