KiCK! - Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

speelplein.net

KiCK! - Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

ON THE SPOT

ON THE SPOT

Een speelplein(project) onder de loep

Uniek samenwerkingsverband in Genk

Genkse jongeren bouwen aan Vikingproject

In Genk werkten dit voorjaar meer dan 800 jongeren gedurende

in totaal drie maanden aan een Vikingboot. Doel daarvan was

jongeren van verschillende oorsprong, verschillende leeftijden

en verschillende interesses uit Genk samenbrengen en hen te

laten werken met een gezamenlijk doel, in dit geval het bouwen

van een Vikingboot. Naast de boot bouwden deze jongeren

samen ook nog een Vikingdorp. Dit gezamenlijke traject was

meteen ook de start van een schitterende zomerwerking.

Jeugdwelzijnswerking Gigos Genk Zuid zocht de afgelopen jaren

contact met het ‘reguliere’ jeugdwerk in de buurt om zo meer

kinderen vanuit hun werkterrein te laten doorstromen naar het

reguliere jeugdwerk. Zo ontstond vorig jaar een knappe samenwerking

tussen jeugdwelzijnswerking Gigos Genk Zuid en speelpleinwerking

Mushi. Dit jaar deed ook jeugdwelzijnswerking Gigos

Winterslag mee. Naast deze 3 partners bestaat het huidige

samenwerkingsverband uit Chiro De Schakel, Scouts Termien,

Groep Intro, orthopedagogische groep Limburg (OGL) Bethanië,

de jongeren van de Turkse Moskee van de wijken en een

bijeenkomende moedersgroep uit Kolderbos.

De Vikingboot

In het voorjaar van 2010 bouwde de Genkse ploeg de Fenrir,

een echte Vikingboot. Aan het begin van de zomer werd de

boot te water gelaten onder toeziend oog van Prins Laurent,

de Deense ambassadeur, de Limburgse provinciegouverneur, de

burgemeester en het schepencollege van Genk, Andrea Croonenberghs

en niemand minder dan Zohra. Vanaf dan vaarde de

boot een hele zomer door Limburg. Er werden zowel meerdaagse

trips als dagvaartjes gemaakt. Kinderen van alle betrokken

werkingen konden hieraan deelnemen. Net als het dorp, lijkt de

boot een kopie van wat de echte Vikings kenden.

Het Vikingdorp

In de zomer werd het Vikingproject uitgebreid en samen bouwden

de jongeren een waarheidsgetrouw Vikingdorp na. Dit dorp

bestond uit met meerdere hutten en tenten waar kinderen de

Nieuws uit het bredere jeugdwerk

wKK G A

Goe gespeeld!

‘Ondanks de goede intenties van de buitenspeelcampagne en de Buitenspeeldag, staat

een zorgeloze speeltuinideologie haaks op de reële praktijken van uitsluiting van bepaalde

maatschappelijke groepen in de publieke ruimte’, aldus Pascal Debruyne. Een kritische stem

vanuit het jeugdwerk en jeugdbeleid lijkt te ontbreken. Wordt het niet eens tijd dat een deel

van de jeugdsector zijn middenklassevisie doorbreekt? Enkele jeugd(welzijns)organisaties

stelden al een mooi voorbeeld.

We verzamelen meningen, expertise en stof voor discussie rond onze ‘Goe Gespeeld! tafel’

op vrijdag 19 november 2010 van 10 u. tot 12.30 u. in de Kioskzaal van de Jeugddienst

Gent (Kammerstraat).

Graag een seintje voor 15 november, als ook jij wil mee praten (info@steunpuntjeugd.be).

De VDS zal er zijn, dat spreekt.

De toekomst van het lokaal en provinciaal jeugdbeleid

Er is heel wat te doen rond planlastvermindering en de interne staatshervorming. Prik

alvast maandag 25 oktober in je agenda, waar Steunpunt Jeugd de belangrijkste evoluties

voorstelt tijdens een studiedag in Brussel. Het lokaal en provinciaal jeugdbeleid zal er

vanaf 2013 dan ook vermoedelijk helemaal anders uitzien. De veranderingen die er staan

aan te komen zijn misschien wel groter dan bij het decreet van 1993. Een erg belangrijk

moment voor het jeugdwerk. Deze studiedag bevat een inleiding in beide thema’s en

probeert een een eerste aanzet proberen geven over hoe het nieuwe lokale en provincialejeugdbeleid

er moet uit zien. Wie wakker ligt van lokaal en/of provinciaaljeugdbeleid

kan gewoon niet ontbreken. Meer info op www.steunpuntjeugd.be.

Online game Millenniumdoelstellingen

Plan België schreeuwt van de daken hoe belangrijk het behalen van de Millenniumdoelstellingen

wel is. Bedoeling is Belgische jongeren warm te krijgen

voor de wereldwijde strijd tegen armoede, ziektes, ongelijkheid en milieuproblemen. Allen

een domper op de strijd voor kinderrechten ...

Samen met Jim tv, Vliegwerk en de Vlaamse Scholierenkoepel stelt Plan België het online

game ‘Trek je Plan’ voor. Tijdens dit spel probeer je als dorpshoofd van een fictief dorp in

Benin de Millenniumdoelstellingen te behalen door projecten op te zetten. Zo kun je bijvoorbeeld

leerkrachten opleiden, campagne voeren tegen geweld op kinderen, kinderhandel

bestrijden … Je wordt ook uitgedaagd om je eigen plannen uit te werken en zo je kritische

mening te geven over de Millenniumdoelstellingen. Bij dit spel, ook een winnaar, die

samen met een ploeg van JIM tv, op reis mag naar Benin. Spelen kan op www.trekjeplan.be

hele zomer niet enkel konden spelen, maar ook overnachten. De

jongeren bouwden het dorp heel waarheidsgetrouw na.

Niet enkel aan de bouw van het dorp, maar ook aan de bouw

van dit schip, ging grondige research vooraf. Het bouwplan van

het schip is gebaseerd op het Noorse Gokstadschip dat in de negentiende

eeuw in een grafheuvel van zeeklei werd gevonden.

De naam van het dorp, Flake, komt van tekenfilmfiguur Wickie

de Viking.

Symbolisch weggaan

In de Vikingmaatschappij bestonden de zogenaamde 'angry

young men'. Dit waren jongemannen waar niemand raad mee

wist in de Vikingmaatschappij. Ze waren een last en werden op

een boot geplaatst om hun geluk elders te zoeken. De jeugdwelzijnswerkers

merken onder hun jongeren een sterke 'desperado'-gedachte,

het idee dat er geen enkele hoop meer is. De

boot staat voor een soort symbolisch weggaan als een reflectie

op de eigentijdse maatschappij. Het project biedt een platform

voor deze ongeuite gevoelens en zorgt voor een sterke band

tussen de jongeren onderling.

Afkomst, leeftijd, achtergrond, inkomen enzovoort: ze doen er

niet toe. Iedereen werkt samen aan één project. Dit groepsgevoel

blijkt ook bij het roeien. Individueel roeien kan je op ongeveer

tien minuten aanleren, maar het aanleren van roeien in

ploegverband is veel moeilijker. De vrijheidsgedachte is ingebed

in het project; in tegenstelling tot de roeiers op Romeinse

schepen, die vaak slaven waren, roeiden de Vikingboten

met vrije mannen. Zowel de Vikingen als de jongeren

bezitten dus individuele vrijheid. Ondanks die vrijheid

slagen zij er toch in om in groep te werken.

Samen spelen

Ook voor speelpleinwerking Mushi had deze uitgebreide

samenwerking heel wat te betekenen. Zo

bouwden ze dit jaar mee het Vikingdorp op. De speelpleiners

hielpen mee aan het bouwen van de Viking-

Liefste Marva,

Ik zit met de handen in het haar en ben ‘out of inspiration’ ... Op het einde van de zomer,

stelde ik mezelf kandidaat iets tof te verzinnen om de 7 vertrekkende animatoren van ons

team uit te zwaaien ... Pfff, weet ik veel ...

Kan jij me een paar plezante bedankjes influisteren?

Speelpleins groetje,

Jasmijn

Dag Jasmijn,

Vraag aan Marva

Fijn dat jouw speelplein er aan denkt om de vertrekkers uit te zwaaien! Een plezant afscheid hoeft niet groots te zijn en

moet al zeker niet veel te kosten. Maar ’t is wel belangrijk dat je de ‘stoppers’ een onvergetelijk moment of een fijne

herinnering bezorgt.

Wat denk je van een boek waarin iedereen met wie de speelpleiner samenwerkte, een anekdote of een straf verhaal uit

hun gezamenlijke speelpleincarrière neerpent? Lekker vind ik een pakje gepersonaliseerde M&M’s (online te bestellen).

En heeft jouw speelpleingebouw al een hall/wall of fame, waar een ‘stopper’ zijn eigen officiële en blinkende ster krijgt?

Uiteraard doen ook foto’s ’t altijd goed: wedden dat een fotomozaïek (grote foto, samengesteld uit kleine foto’s) nog

héél veel jaren zal opgehangen worden?

Wat ik zelf wel fijn zou vinden, is dat speelpleinkinderen en begeleiders op mijn laatste speelpleinochtend een tochtje

maken tot bij me thuis, vergezeld van de voor de gelegenheid opgerichte ‘speelpleinfanfare’ ... en me ontbijt op bed

komen brengen ... Mmm ... Zàlig!

Verras ze!

Je Marva

Heb jij ook een Vraag voor Marva? Stuur ze naar vds@staf.speelplein.net!

boot én de

speelpleinploeg ging

nog nauwer samenwerken met beide jeugdwelzijnswerkingen.

Naast het coördineren en organiseren van beide bouwprojecten,

werken de animatorenploegen van de betrokken initiatieven

ook stevig samen wat het activiteitenaanbod betreft. De

animatorenploegen bereidden samen voor en de drie partners,

jeugdwelzijnswerking Gigos Genk Zuid en Gigos Winterslag

en Speelplein Mushi, maakten de hele zomer door afwisselend

gebruik van de drie ‘eigen’ locaties van alle drie de partners.

De kinderen werden overal in Genk opgehaald met de bus en

speelden elke dag samen op één van de locaties. Ze bereidden

de werking samen voor en speelden met alle kinderen samen op

ofwel de locatie van de speelpleinwerking of in de wijk waar de

Genkse welzijnswerking actief is doorheen het jaar.

Na vorige zomer werd ook deze grote vakantie door alle partijen

als een groot succes ervaren. Een vervolg lijkt dan ook evident.

Of hoe een unieke samenwerking tussen verschillende partners,

leidt tot straffe projecten die ervoor zorgen dat élk kind uit de

buurt echt vakantie geniet.

speelpleinwerkingfiche

Naam: Speelpleinwerking Mushi

Statuut: vzw

Gemeente: Genk

Provincie: Limburg

Profiel gemeente: telt 65.000 inwoners,

waarvan een kleine 33% kinderen en jongeren

(tussen 0 en 25 jaar)

Aantal kinderen: gemiddeld 150 per dag, totaal bereik van 800 kinderen

Aantal begeleiders: 50

Werking: gesloten speelaanbod in leeftijdsgroepen

Contact: Maarten Bollen | 0479 30 85 02

maarten.bollen@hotmail.com

Crème Fraîche

Meet je speelkansen!

De VDS ontwikkelde een evaluatie-instrument

om de speelkansen

op jouw speelplein te meten

en waar nodig bij te sturen. Deze

evaluatiemethodiek werd een

spel, ideaal om te spelen op het

einde van de zomer of in het

najaar met de ploeg of stuurgroep.

Benieuwd naar de speelkansen

op jouw speelplein?

Bestel het evaluatiespel bij

info@materiaalmagazijn.be.

Kostprijs 8,5 EUR (+ 5 EUR

verzendkosten, indien met de post).

nieuw bij VDS

Uit De Marge en de VDS presenteren:

Studiedag

'Maatschappelijke Kwetsbaarheid

en Speelpleinwerk'

Op dinsdag 9 november, stellen Uit De Marge en

de VDS hun gezamenlijke visietekst voor.

Doelgroep: speelpleinverantwoordelijken, jeugdconsulenten,

WMKJ’s met speelpleinwerking,

jeugdwerkkoepels ...

Wanneer: 9 november, van 13 u. – 17 u.

Locatie: Prov. Administratief Centrum (PAC),

Gent

Meer info valt binnenkort in je bus of hou onze

www.speelplein.net in ‘t oog.

M a r va l l o u s

Speelplein KwikKwak (Brasschaat) pikte tijdens de VDS-Paasbustoer

het voorbeeld op van speelplein Populieren (BXL) om een

speelstad te bouwen. Een fictieve stad met een bib, kookatelier,

supermarkt, politiekantoor, ziekenhuis, klerenwinkel … en uiteraard

voorzien van de nodige attributen en écht materiaal (computers,

bankkaarten …) waarin kinderen zich kunnen uitleven.

Eens de speelstad voor open verklaard ... open speelaanbod troef!

Speelplein Herenthout slaagt er jaar na jaar in om hun koek- en

drankmomenten op een leuke manier in te kleden. Dit jaar schoven

we aan in een soort ‘food corner’, deskundig voorzien van

de nodige plateaus, drankautomaten en kassa’s. Op andere pleinen

zagen we ook dit: een koekenflipperkast, een koekjestransportband

… Allemaal te gek om op te noemen, maar speels ...?

Da ’s zeker!

Dat je de sterke doeken die het MateriaalMagazijn verkoopt, kunt

gebruiken om op te hangen als decordoek, als zeil om je kamp

mee af te dekken, als verkleedgerief … dat wisten we al. Maar

deze zomer stelden we in Kalmthout vast dat onze doeken ook

gebruikt worden als hangmat! We stelden vast dat deze hangmatten

überpopulair en bovendien blijkbaar héél stevig waren.

Geen zandbak op je speelplein en je wil en zal met zand kliederen?

Op een Antwerps speelplein vonden we een mobiele zandbak.

Een container vol zand werd voor de zomer aan de speel-

nieuw bij VDS: Hanne Cools

w voorgeschiedenis: Speelplein Hulgenrode in Wommelgem,

Chirogriet, sociaal pedagoge en jawel ...

ook leerkracht

w eigenschappen: creatief, babbelaar, nieuwsgierig

w takenpakket: Stafmedewerker Vorming Antwerpen

& Co-Piloot

w vrije tijd en hobby: prutsen met mijn naaimachien,

(een poging ondernemen om te gaan) sporten

met de vriendinnen, (dromen van) op reis gaan,

boeken lezen en hobo spelen

w contact:

hanne.cools@staf.

speelplein.net en

M 0474 61 15 18.

nieuw bij VDS: Pieter Verbanck

w voorgeschiedenis: animator op speelplein Spinol

(Aalst), vormingsvrijwilliger bij VDS Oost-Vlaanderen,

jeugddienstmedewerker Buggenhout

w eigenschappen: ik ben speels, gestructureerd, rechtuit

en wil altijd winnen/win altijd!

w takenpakket: Stafmedewerker Speelpleinondersteuning

Sint-Niklaas & Co-Piloot

w vrije tijd en hobby: zaalvoetbal, Facebook, Magic en

tussendoor mijn huis op orde proberen houden

w contact: pieter.verbanck@staf.speelplein.net

als ook M 0486 94 09 70.

nieuw

bij

VDS

nieuw bij VDS: Stefanie Van Hoof

w voorgeschiedenis: communicatie en grafische vormgeving gestudeerd,

jarenlang actief bij scouting, eerste werkervaring als copywriter in

een reclamebureau

w eigenschappen: exuberant, enthousiast, creatief, speels, zorgzaam, compulsieve

spellingverbeteraar, flexibel, kleurrijk

w takenpakket: Stafmedewerker Vorming Vlaams-Brabant & Taalspeler

w vrije tijd en hobby: in de zetel met een goed boek en een uiterst aaibare

spinnende kater, cursus geven (zowel VDS als scouting), mezelf

Japans aanleren, een danske placeren, bij tijd en wijle een kleed in

elkaar zetten

w contact: reageert goed op lichamelijk contact, luistert op

M 0494 81 65 51 en leest stefanie.vanhoof@staf.speelplein.net

pleinpoorten gedropt en na de zomer keurig weer opgehaald.

Op speelplein Kindervreugde in Oud-Turnhout vonden we een

pakket sjorbalken dat getuned werd tot bouwpakket. Zij maakten

deze ‘ultra-stevige’ bouwpakketten zelf uit een stapel sjorpalen:

uitfrezen op de juiste plekken en stapelen maar!

Op één van de Oost-Vlaamse Provinciale SpeelpleinVergaderingen

(PSV), eerder dit jaar, daagde de VDS elk speelplein uit de

regio uit om ‘iets speciaal’ te doen dit jaar. In ruil beloofden we

eeuwige roem en een plaats op onze fotowall. Speelplein Sente

(Sint-Laureins) kwam niet echt voorbereid op de vergadering en

floepte er ‘een tienkamp voor de buurspeelpleinen’ uit. Het werd

uiteindelijk een straffe speeldag met alles erop en eraan. Weliswaar

maar 3 aanwezige speelpleinen in totaal, maar toch een

succes en mogelijks de aanzet tot een jaarlijks groeiende speelpleinbijeenkomst.

Misschien een idee voor jouw speelplein?

Meer en meer zien we speelpleinwerkingen die de

handen in elkaar slagen om een wow-activiteit op

poten te zetten. Waar speelplein Rollebolle (Laarne)

en speelplein Wesp (Wetteren) in slaagden, tart elke

verbeelding. KidRock, wat vorig jaar startte als relatief

klein evenementje, groeide deze zomer uit tot een mega-event.

Een hele dag waren er optredens op 2 verschillende

podia en dans- en zangspektakel met Tom

Wee Wee Wee

Wee Wee Wee

Steunpunt Jeugd versterkt de positie van kinderen en jongeren

en hun organisaties. Het is de plek waar Sebastiaan

De Coninck al vier jaar zijn kamp opslaat. Hij begon er als communicatie-

en siteman. Vorig jaar speelde hij met nieuwe media en bracht the right

people for the right job samen voor de ontwikkeling van NuGames. Dit

jaar stuurt hij dan weer richting marketing. Ooit hing hij de aap uit op

speelplein Sleidinge en in het jeugdhuis.

www.steunpuntjeugd.be/nugames

NuGames is een vernieuwende manier van spelen maken, ideaal voor op

het speelplein. Het nieuwe element is dat Nugamers digitale media en

games in de mix toevoegen. Met de handleiding in de hand, maak je je

eigen Nugame, een spel waar computer, GPS of gsm aan te pas komen.

Ook bij Nugames draait het om buitenspelen en je hebt er zeker geen

technologiepark voor nodig. Er zijn ook NuGames die geen technologie

gebruiken maar gewoon ideeën pikken van videospelletjes en hackers.

www.evernote.com

Omdat ik me vaak verdiep in nieuwe thema’s, gebeurt het wel eens dat ik

tijdens het surfen de draad kwijtraak. Je kent het wel: je zoekt iets en komt

toevallig op een ander interessant artikel dat dan weer doorverwijst naar

nog iets anders ... Door Evernote verlies ik geen tijd. Even installeren op de

computer, knopje toevoegen op de browser en met een simpele druk op

de knop sla ik elke pagina op om later rustig door te nemen.

www.goegespeeld.be en http://m.spelensite.be

Grote fan van goe spelen! Er zijn al heel wat toffe acties geweest de laatste

zomers en die vind je hier terug. Goe spelen is belangrijk en daar mogen

ouders noch politici in beperken. Ik heb de indruk dat die boodschap ondertussen

begint over te komen. En als je even zonder inspiratie zit is de

mobiele spelensite aangenaam gezelschap.

http://xyofeinstein.wordpress.com/ en http://youngmarketing.nl/

Pedro De Bruyckere, die ‘Is het nu generatie X, Y of Einstein?’ schreef, verzamelt

alle relevante nieuwtjes over de leefwereld van jongeren en is, naar

eigen zeggen, verslaafd aan populaire cultuur. Zijn blog is dagelijkse lectuur.

Media zijn niet meer uit deze wereld weg te denken dus we kunnen

er maar beter zo goed mogelijk mee leren omgaan. Youngmarketing levert

dan weer dat andere dat niet meer uit deze wereld weg te denken

is: reclame. Leuke inspiratie om je eigen reclame te maken!

http://www.talking-tree.com/

Ik ben geen grote natuurjongen, maar heb toch een pratende

boom op mijn Facebook. De Talking Tree verblijdt me dagelijks

met zijn berichtjes en doet me nadenken over wat het weer voor

een boom betekent, anders dan voor mensen. Ik hoop stiekem dat

hij op een dag zegt dat er een fantastisch kamp in zijn kruin is gebouwd.

http://www.ecoshizzel.be/

Zonder meer de ‘macdaddy’ van de jeugdwerkmascottes (sorry,

Marva!). Ecodaddy zoekt jongerengroepen om de handen uit de

mouwen te steken voor het klimaat.

http://www.kickstarter.com

Op Kickstarter kan ieder van ons een goed projectidee voorleggen

aan het grote publiek. Fans kunnen een bedrag storten om de productiekosten

te dekken. Het systeem voorziet dat zowel investeerder

als ontwikkelaar beter worden van hun samenwerking. (Voorlopig

helaas nog niet in België)

Dice als absolute hoofdact. KidRock bood ook massa’s randanimatie.

Niet minder dan 2255 speelpleiners van over ’t hele land

kwamen op dit muziekfestival op speelpleinmaat af. KidRock,

een gat in de markt van speelpleinland!

More magazines by this user
Similar magazines