Views
3 years ago

Websitesbeheer en content management voor digitale archivering

Websitesbeheer en content management voor digitale archivering

2. WAT

2. WAT en HOE archiveren? 2.1 WAT archiveren? Bij een website komen volgende onderdelen voor archivering in aanmerking: • de webpagina’s • het deep web • de neerslag van transacties en handelingen • de metadata Op basis van de identificatie van de archiefdocumenten en archiefwaardering worden de componenten van een website voor (middel)langetermijnarchivering geselecteerd. Meer informatie is beschikbaar in: • F. BOUDREZ, Archiveren van websites: een kwestie van waardering en ‘capture’, Antwerpen, 2005, p. 6 e.v. 2.2 Webpagina’s: HOE archiveren? Er zijn vier methoden om de webpagina’s van een website te archiveren: • archiveren van de broncode • archiveren van een snapshot • archiveren van de unieke responsen • archiveren van een surfsessie. Meer informatie is beschikbaar in: • F. BOUDREZ, Archiveren van websites: een kwestie van waardering en ‘capture’, Antwerpen, 2005, p. 10 e.v. 3. Richtlijnen voor het ontwerpen en het beheren van een website Onderstaande richtlijnen zijn gebaseerd op het DAVID-onderzoek naar de kwaliteitsvereisten voor archiveerbare en gearchiveerde websites en op de eerste ervaringen van het stadsarchief Antwerpen inzake websitesarchivering. Deze richtlijnen stemmen in grote mate overeen met de Web Content Accessibility-regels van het World Wide Web Consortium (1999, http://www.W3C.org/WAI/), zodat naleving ook een meer toegankelijke website oplevert. 3.1 Richtlijnen voor de webpagina’s Algemeen: maak duidelijke afspraken over het beheer van de website: • wie is verantwoordelijk voor het ontwerp en de inhoud? • wie wijzigt de inhoud van de website? Wie zorgt er voor de updates? • hoe zorg je ervoor dat de informatie up-to-date is? • wat gebeurt er met de verouderde informatie? • wie houdt welke documentatie over het ontwerp en het beheer van de website bij? F. BOUDREZ - Websitesbeheer voor archivering - 2

houd rekening met de mogelijke archiefwaarde bij het ontwerpen van een website. Denk niet alleen aan de website zelf, maar ook aan gerelateerde e-mails, logbestanden, databanken of documentbeheerssystemen. Leg op voorhand de archiefwaarde van gerelateerde documenten vast en voorkom dat ze worden vernietigd of overschreven. Lange termijn planning: denk op lange termijn bij het starten en lanceren van een website. Zorg enerzijds voor een duidelijke en beheersbare procedure voor het up-to-date houden van de website. Zorg er anderzijds ook voor dat oudere informatie beschikbaar blijft. Houd hier rekening mee bij het uitwerken van een mappenstructuur en het maken van links. Mappenstructuur: ontwerp op de webserver een duidelijke mappenstructuur. Volg de richtlijnen in Digitaal ArchiVeren: rIchtlijn & aDvies nr. 3. over Mappenstructuur en bestandsnamen voor digitale documenten. plaats alle bestanden en mappen die de website vormen in één gemeenschappelijke rootmap denk vooruit en plan onmiddellijk de verdere uitbouw van de website in de toekomst. Houd hier rekening mee bij het uitwerken van de mappenstructuur zodat deze niet bij elke versie wordt gewijzigd. Zorg voor consistentie in de pathaanduidingen (functionaliteit links!). Webpagina's: respecteer de officiële standaarden voor mark-uptalen: vermijd het gebruik van de producenteigen of browserafhankelijke uitbreidingen op deze standaarden. Maak geen gebruik van DHTML of van tags die ‘deprecated’ of afgekeurd zijn verklaard. De officiële mark-up standaarden zijn: • HTML 4.01: gebruik de strict variant • XHTML 1.0: gebruik de strict variant gebruik markup en stylesheets waarvoor ze ontworpen zijn. Houd structuur en opmaak van elkaar gescheiden. Gebruik de (X)HTML-tags voor de markup van de tekst en stylesheets voor de lay-out. bouw overzichtelijke webpagina’s. Breng een duidelijke structuur aan in de webpagina’s. Bouw de webpagina in drie delen op: • eerste lijn: verduidelijking van de toegepaste (X)HTML-versie (en eventueel specificatie van de DTD): of: • header: • body: ken aan elke webpagina een titel toe: Richtlijn webdesign definieer de gebruikte karakterset voor elke webpagina. Gebruik dezelfde karakterset voor de volledige website F. BOUDREZ - Websitesbeheer voor archivering - 3

Hoe archiveer je digitale kantoordocumenten?
Weten, wist, gewist. Digitaal archiveren - Erfgoedcel Waasland
Digitaal archiveren en kerkelijke archieven. Richtlijnen ... - VBDS.nl
Digitaal archiveren in 's-hertogenbosch - Best practice? - lopai
ABC-DE, Woordenboek voor het Digitaal Erfgoed
Saleskit LINDA. digitaal - Linda Magazine
achterblijvers in de digitale wereld?
programma programma digitaal archiveren? digitaal archiveren ...
Digitale bronnen archiveren - eDAVID
Digitale documenten archiveren. Aandachtspunten en ... - eDAVID
Digitaal archiveren en digitale duurzaamheid - Expertisecentrum ...
Digitale bronnen archiveren - eDAVID
XML en digitaal archiveren - eDAVID
Digitale archivering - Auteursrecht, technische - eDAVID
De essentie van digitaal archiveren - Digital
Digitale archivering - Auteursrecht, technische - eDAVID
Archiveren van digitaal academisch erfgoed - KNAW
De rol van de digitale handtekening bij de archivering van ...
websites archiveren in 4 stappen - eDAVID
HANDLEIDING OM HET CONTENT MANAGEMENT ... - All2All.ORG
websites archiveren in 4 stappen - Expertisecentrum DAVID
HANDLEIDING OM HET CONTENT MANAGEMENT ... - All2All.ORG
Wat archiveren en hoe? Op zoek naar de rol van PKI voor ... - eDAVID
Archivering van born digital architectuurarchieven - Centrum ...
Digitaal Archiveren; Inhoud schriftelijke curcus ... - De Secretaresse
Brochure Invoering digitale content - Kennismaatschap
Digitaal archiveren en het belang van ODF - eDAVID
handleiding om het content management systeem ... - All2All.ORG
david: digitaal archiveren in vlaan de ren - KNAW Repository