Views
2 years ago

Wildvank Gevelspecialisten

ADVISERING Onderzoek met

ADVISERING Onderzoek met speciale technieken geeft uitsluitsel over de (esthetische) kwaliteit van uw gevel. Onze gevelisten beschikken over de kennis en de apparatuur om dergelijke onderzoeken voor u uit te voeren. De uitkomsten worden omschreven in een heldere en gedetailleerde rapportage, inclusief aanbevelingen. CONTRACTEN Wildvank Gevelspecialisten sluit met opdrachtgevers MEERJAREN ONDERHOUDSCONTRACTEN af: RESULTAATGERICHT VASTGOEDONDERHOUD Vastgoedondernemingen en onderhoudsbedrijven zijn gebaat bij heldere onderlinge afspraken over de werkwijze, inhoud en kwaliteit van hun onderhoudsprogramma’s. Nu gaat vaak nog veel tijd en geld verloren aan ingewikkelde contracten, procedures en externe partijen. Het concept ‘resultaatgericht vastgoedonderhoud’ maakt dat alles overbodig: • Woonwijk de pathmos te Enschede 1200 woningen • 117 woningen Stevenfenne Enschede • Brandweerkazerne’s regio Rijssen • Brandweerkazerne’s regio Enschede • Samen met Exterio Vastgoedpartners diverse complexen Enschede, Haaksbergen en De Lutte PRESTATIECONTRACTEN • Gevelonderhoud woningen Witte de withstraat Amsterdam Ymere SCHADEHERSTEL • Wildvank Gevelspecialisten is partner van Achmea Schadeservice 100% ZEKERHEID OVER DE KOSTEN EN DE RESULTATEN Op basis van deze grondige inspectie van het gevel- voeg- en metselwerk, zorgen we voor een betrouwbaar advies en een aanpak die past binnen uw budget en is afgestemd op uw wensen. U krijgt 100% zekerheid over de kosten en de resultaten. We stellen een plan van aanpak voor u op, waarin rekening is gehouden met mogelijke overlast, de afstemming met eventuele andere bouw- of renovatiewerkzaamheden en partners, de locatie en de specifieke eisen van het project. 8

TOTAL WALL CONCEPT Metselwerk kan door verschillende oorzaken gaan scheuren. Tijdig ingrijpen is dan geboden, want de gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Gebouwen leveren in op stabiliteit en dat leidt tot onveilige situaties én een aanzienlijke waardevermindering van uw vastgoed. Total Wall Concept is een verzamelnaam voor een scala aan speciaal ontwikkelde scheurherstelsystemen. Hiermee voeren onze gevelisten vrijwel onzichtbare reparaties voor u uit. De verbindingen tussen muren, balken en lateien worden hersteld en het metselwerk wordt gestabiliseerd en versterkt. Total Wall Concept biedt een maatwerkoplossing voor iedere situatie. Zo bespaart u op de kosten en bent u verzekerd van een duurzaam gevelherstel. Door Wildvank Gevelspecialisten in te schakelen, vinden de werkzaamheden plaats met minimale overlast voor de bewoners. Landelijk onderzoek van VROM wijst uit dat tal van flatgevels instabiel zijn, met in sommige gevallen zelfs acuut instortingsgevaar. Het gaat om flats die gebouwd zijn tussen de jaren ’50 en ’80 en die een gemetselde spouwmuur hebben. Het instortingsgevaar wordt in veel situaties veroorzaakt door doorgeroeste spouwankers. In andere gevallen is een gebrek aan voldoende spouwankers de oorzaak. In beide situaties is van buitenaf niet waar te nemen óf en in hoeverre instortingsgevaar dreigt. Een analyse van Wildvank Gevelspecialisten biedt u snel duidelijkheid over de staat van uw gevel. 9

1e editie 2007 - NVvE
Nieuw(s)! - Immens Interim Management & Finance
Download hier het hele artikel (PDF) - Vakgroep Restauratie
InDetail Magazine 7 - Nationaal Restauratiefonds
Huisje, tuintje, tuinhuis - HLN.be
Gevelbouw 4 2017
Nature 4Life
Rathenau_Werkprogramma_2013-2014
Active-ProfessionalsMagazine2015
De ethiek van het vak - NVP
Van vakmanschap naar ondernemerschap - NBA
Lessen geleerd, 86 observaties over een bijzonder project - Kennis ...
Aangenaam! - Holsappel Journalistiek en Redactie
Implementeren is reflecteren - Hogeschool van Amsterdam