VYNCKIERTOOLS20162017

cliffcop1981

LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze catalogus vervangt alle voorgaande. Al onze prijzen

zijn in euro en exclusief BTW, Bebat, Recupel, Valipac en

Verwijderingsbijdrage. Alle leveringen gebeuren uitsluitend

volgens onze algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

welke op simpele aanvraag, aan ons adres,

gratis te verkrijgen zijn. VYNCKIER houdt zich het recht voor

om prijzen en/of specificaties van producten aan te passen.

De afbeeldingen zijn louter indicatief, de producten kunnen

afwijken van de in de catalogus vermelde afbeeldingen.

Garantievoorwaarden en retourprocedure:

De geldende garantievoorwaarden en retourprocedure kunnen

worden geraadpleegd en gedownload via onze website:

www.vynckier.biz/nl/service/rma-document.

Alle RMA (Retourneren Met Autorisatie) aanvragen worden

doorgestuurd naar emailadres service@vynckier.biz of naar

faxnummer +32 56 56 14 68. Dit document voor aanvraag

is te vinden op www.vynckier.biz/nl/service/rma-document.

Daarna ontvangt u van de dienst na verkoop een dossiernummer.

Dit dossiernummer dient steeds vergezeld te zijn

van de retourgoederen en de verkoopfactuur.

Betaling & eigendomsvoorbehoud:

Al onze facturen zijn contant betaalbaar. De goederen

blijven eigendom van VYNCKIER zolang de goederen niet

betaald zijn.

Transportkosten:

De goederen reizen op risico van de koper. De berekende

vrachtkosten zijn een doorrekening van de geldende

transportkosten van GLS, Parts Express, DHL, ... Goederen

worden franco ONGELOST geleverd vanaf 400 euro in de

Benelux, vanaf 600 euro voor Noord-Frankrijk.

De machineprijzen (> 400 euro) zijn prijzen inclusief transport

ONGELOST tot bij de doorverkoper. Anonieme levering

van grote machines direct bij de eindklant is mogelijk. Onze

prijzen zijn franco levering, ongelost en exclusief installatie.

Installatie en inbedrijfstelling gebeuren door de doorverkoper.

De installatie en de inbedrijfstelling kunnen ook door

VYNCKIER uitgevoerd worden op vraag van de doorverkoper

en tegen de vooraf afgesproken voorwaarden. Hiervoor dient

contact te worden opgenomen met onze commerciële dienst.

Technische specificaties:

Gezien VYNCKIER voortdurend streeft om zijn producten

te verbeteren, behoudt VYNCKIER zich het recht om de

producten zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen.

Goederen die uit collectie genomen worden gedurende de

looptijd van deze catalogus kunnen geen aanleiding geven

tot enige vorm van schadevergoeding of compensatie.

Waarborg:

Op alle VYNCKIER artikelen is 100% garantie op gebrekkig

materiaal en/of gebrekkige afwerking. Garantie vervalt bij

ondeskundig gebruik en/of gebruik van het product voor

andere doeleinden of op een andere wijze aan waarvoor

zij bestemd zijn.

Leveringstermijnen:

Leveringstermijnen voorzien op de bestelbon of op offertes

gelden slechts als aanduiding en verbinden geenszins de

verkoper.

De koper kan in geen geval de ontbinding van de overeenkomst,

noch schadevergoeding vorderen bij niet-naleving

van de leveringstermijn.

Belangrijk!

Tekort of schade bij levering in België/Luxemburg:

Controleer de goederen op transportschade vóór u de

vrachtdocumenten ondertekent in het bijzijn van de transporteur.

Doe dit ook wanneer de verpakking niet beschadigd is.

1. Bij zichtbare schade vermeldt u de schade onmiddellijk

gedetailleerd op de vrachtbrief en laat u deze ondertekenen

door de chauffeur. Indien u de vrachtbrief ondertekent

zonder opmerkingen kan in geen geval bij de transportverzekering

nadien nog een schadeclaim worden ingediend.

Neem vervolgens onmiddellijk contact op met VYNCKIER

om de schade te regelen (info@vynckier.biz of +32 56 56

14 66).

2. In alle andere gevallen tekent u de vrachtbrief af onder

voorbehoud van verder nazicht.

Dit voorbehoud geeft u de mogelijkheid om nadien een

schadeclaim in te dienen in geval van onzichtbare schade.

Deze claim dient binnen de 5 kalenderdagen schriftelijk te

worden gemeld bij VYNCKIER. 5 kalenderdagen na de levering

worden geen klachten meer aanvaard.

Dit voorbehoud dient ook te gebeuren in geval van digitale

ondertekening van de vrachtbrief.

Tekort of schade bij levering in Nederland:

Controleer de goederen op transportschade vóór u de

vrachtdocumenten ondertekent in het bijzijn van de transporteur.

Doe dit ook wanneer de verpakking niet beschadigd is.

1. Bij zichtbare schade vermeldt u de schade onmiddellijk

gedetailleerd op de vrachtbrief en laat u deze ondertekenen

door de chauffeur. Indien u de vrachtbrief ondertekent zonder

opmerkingen kan in geen geval bij de transportverzekering

nadien nog een schadeclaim worden ingediend. Bij

zichtbare schade kan u de zending weigeren.

Neem vervolgens onmiddellijk contact op met VYNCKIER

om de schade te regelen (info@vynckier.biz of +32 56 56

14 66).

2. In alle andere gevallen dient een klacht binnen de 5 kalenderdagen

schriftelijk gemeld te worden aan VYNCKIER

met vermelding van de algemene aard van de schade of

het verlies. 5 kalenderdagen na de levering worden geen

klachten meer aanvaard.

Belangrijk!

Deze catalogus wordt na 2 jaar vervangen door een nieuwe editie. De vermelde prijzen kunnen echter geen 2 jaar gegarandeerd

worden, en zijn dus indicatief. Gezien de koersschommelingen is VYNCKIER buiten zijn wil om genoodzaakt om

de prijzen tussentijds te updaten.

More magazines by this user
Similar magazines