27.11.2016 Views

Catalogus 2015

Catalogus Vernissage Juni 2015 Jezus-Eik

Catalogus Vernissage Juni 2015 Jezus-Eik

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INLEIDING<br />

Al vele jaren is Paul De Bruyne gepassioneerd<br />

door kunst. In april 2013 richtte hij<br />

uiteindelijk een schildersatelier in waar hij<br />

als autodidact en zonder beperkingen zijn<br />

originele werken realiseert.<br />

Zijn veelkleurige, abstracte werken, meestal<br />

grote doeken van 1m2 of groter, worden<br />

uitgevoerd met acrylverf en spuitbussen,<br />

soms met toevoeging van vreemde reliefelementen.<br />

Nadien worden ze afgewerkt<br />

met 2-componentenhars<br />

Paul’s schilderijen zijn het resultaat van<br />

spontane creatie, en toch in balans. Hij<br />

weet als geen ander kleuren en vormen te<br />

combineren. Zijn werk is tegelijk intrigerend<br />

en harmonieus.<br />

Het werk Van Paul De Bruyne was reeds te<br />

bezichtigen op volgende tentoonstellingen:<br />

09.2013 Kunstmarkt Antwerpen<br />

10.2014 Fluxys Belgium, Brussel<br />

11.2014 Multiburo - Parlement, Brussel<br />

12.2014 Viro Pharma SPRL, Bruxelles<br />

01.<strong>2015</strong> EFRAG, Brussel<br />

03.<strong>2015</strong> Everest (MBP Law Offices), Brussel<br />

05.<strong>2015</strong> Artiestentoer Tervuren<br />

BIO<br />

Paul De Bruyne werd op 11 juni 1953 geboren als tweede zoon in gezin<br />

van 8 kinderen. Na de lagere school en humaniora volgde hij studies Burgerlijk<br />

Ingenieur werktuigkunde-Elektronica. Hij studeerde af in 1978<br />

Zijn eerste werk in vond hij bij het toenmalige Bell-Telephone (tot 1983)<br />

in Antwerpen. In 1980 werd hij zelfstandig ondernemer in bijberoep.<br />

Vanaf 1983 ging hij voluit voor het voltijds ondernemerschap.<br />

Paul is gehuwd en vader van twee zonen.<br />

- 2 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!