08.05.2017 Views

Magazine

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Voorwoord<br />

Deze glossy gaat helemaal over kledingstijlen. Over hoe<br />

je een jumpsuit combineert als je gaat shoppen, maar ook<br />

naar het uitgaan. Over mannen die niet altijd een net pak<br />

willen dragen, maar juist een net look willen combineren<br />

met verschillende soorten kledingstukken. Ieder heeft<br />

zijn eigen stijl, maar je stijl kan altijd veranderen. Je wilt<br />

je aanpassen aan de mode, hierbij moet je natuurlijk de<br />

nieuwe trends in de gaten houden. Deze trends vind je<br />

overal. Laat je vooral veel inspireren door kleuren en stijlen<br />

die overal te vinden zijn. Als je aan het winkelen bent zijn<br />

er paspoppen die zijn aangekleed, hou deze combinaties<br />

altijd in je achterhoofd, dit zal jou al snel een richtlijn geven<br />

naar je eigen stijl. Ik vind dat je stijl eigenlijk jouw innerlijk<br />

naar buiten straalt. Dit kan zijn door kleuren, printjes,<br />

accessoires en noem maar op. Als jij een vrolijk persoon<br />

bent, kies je sneller voor fellere kleuren. Ben je een rustig<br />

persoon? Dan kies je sneller voor een neutrale look. De<br />

combinaties die je maakt zijn erg belangrijk. In deze glossy<br />

vind je tips voor alle stijlen en combinaties. Maak gebruik<br />

van deze tips, en je zit helemaal in de stijl van 2016!<br />

Beyhan Unal<br />

Mode<br />

Hoofdredacteur Beyhan Unal<br />

Reageren? Mail naar redactie@beyhan.nl.<br />

4 Jumpsuits<br />

Zo combineer je een jumpsuit<br />

8 Tips voor de man<br />

Verschillende soorten stijlen, vol met tips.<br />

De volgende glossy verschijnt op 16 februari 2017.<br />

De glossy digitaal lezen? kijk op www.beyhanunal.nl/glossy<br />

10 Accessoires<br />

Met deze accessoires maak je je look helemaal<br />

compleet.<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!