Views
6 months ago

FORE 2012 25-jarig jubileum

Tijdlijn Van het Bestuur

Tijdlijn Van het Bestuur Deze uitgave van de FORE staat volledig in het teken van het 25 jarig jubileum. Over de historie van onze Golfclub kunt u in deze extra editie uitvoerig lezen. 25 jaar is in tijd gemeten een relatief korte periode. Kijkt men echter terug op deze periode bij onze Golfclub dan is het verbazingwekkend wat in die jaren gepresteerd is. Dit is vooral te danken aan de leden zelf, iedereen op zijn eigen wijze als bestuurslid, commissielid of als lid dat de bardienst doet. Soms werd een speciaal beroep gedaan op leden als er bijvoorbeeld een bouwproject was of werkzaamheden aan de baan moesten plaatsvinden. Gelukkig zijn er dan altijd leden die een bijzondere kwaliteit hebben. De een is goed in bloemschikken, de andere kan goede afspraken maken met de overheid of andere instanties, en zo zijn we er altijd uitgekomen. Door de golfsport heeft men elkaar ontmoet. Op en rond de baan is het enthousiasme gegroeid om het clubleven op een hoog niveau te brengen. Dit is het bijzondere karakter van onze Club. We worden niet in leven gehouden door subsidies. Zelfredzaamheid staat centraal, gebruikmaken van eigen kracht om de eigen regie voeren. Termen die passen in deze tijd, waarin de bomen niet meer tot in de hemel groeien en het ophouden van de eigen 1987: Oprichting Golfclub Meerssen Op 11 april wordt Golfclub Meerssen opgericht. Tony Dumoulin is de eerste voorzitter. 1994: Ledenaantal Per 1 januari zijn er 111 leden. 4 broek een noodzaak is. Wij hebben dit 25 jaar in de praktijk gebracht onder het motto ’’van de leden, voor de leden’’. Het golfen brengt ons samen, maar zeker ook het sociale gebeuren; elkaar ontmoeten op de baan, in ons Clubhuis of op het terras. Het contact met elkaar, lief en leed delen als een grote familie. Dit heeft een bijzondere toegevoegde waarde. Het is opvallend hoeveel leden elkaar goed kennen, er worden spontaan flights gevormd bij het golfen, niemand hoeft langs de kant te staan. Doordat de afstanden in de baan redelijk beperkt zijn, ontmoet en passeert men elkaar regelmatig, wat weer gepaard gaat met het uitwisselen van een groet, een kwinkslag, of in ieder geval zwaaien naar elkaar. We trekken leden uit heel Zuid-Limburg en de gemiddelde leeftijd is 53.4 jaar (45% is 60+). Het mannelijk aandeel in ons ledenbestand is 60%, dus 40% is vrouw. We hebben nu meer dan 600 leden (505 senior, 71 jeugd en 40 country). Een opmerkelijk feit is dat we nog altijd een wachtlijst hebben, dus we zijn populair. Met in 2010 de oplevering van onze fraaie vernieuwde baan en in 2011 de Award voor de mooiste baan van Limburg is dit begrijpelijk. In 2011 kregen we ook de C- status en werd onze baan volledig Qualifying. Golfclub Meerssen is ook financieel gezien laagdrempelig. Doordat we alles zelf doen, 1994: Nieuwsbrief in maart Het eerste nummer van het mededelingenblad van de Club komt uit onder de naam “Nieuwsbrief”. Redactieleden zijn: Ilse Bos, Jacques Kuijpers en Yvonne van der Heide. Yvonne doet het typewerk en de lay-out. FORE 2012 nr 1 - Jubileumuitgave

Het Bestuur, v.l.n.r.: Jacques Bours, Frank Janssen, Theo Reijnen, Gerard Stijnen, Hans Albersen, Jacqueline Lintzen en Paul Rietveldt. Tijdlijn behalve het professioneel baanonderhoud, zijn de exploitatiekosten laag. Het is voor onze Club wel essentieel dat de leden allemaal een bijdrage leveren aan het in stand houden van de voorzieningen en de verworvenheden. Een honderdtal leden heeft zich verplicht tot een taak in het bestuur of een van de zeer actieve commissies. En zo lang ook de overige leden begrijpen dat het lidmaatschap niet vrijblijvend is, zal de Club floreren. 1994, 18 maart: Tony Dumoulin Trofee Tijdens de ALV draagt Tony Dumoulin de voorzittershamer over aan Harry Hulsmans. De grootste door Tony tot nu toe geschonken beker wordt aangemerkt als de Tony Dumoulin Trofee, uit te reiken aan de winnaar van een jaarlijks te organiseren clubwedstrijd. FORE 2012 nr 1 - Jubileumuitgave Als we dan de balans opmaken van die afgelopen 25 jaar dan kunnen we trots zijn op al die leden die zich hebben ingezet voor hun club. We hebben nu een club met een prima organisatiestructuur, een mooie golfbaan, een fijn Clubhuis en allerlei fraaie voorzieningen die het verblijf aangenaam maken. Ook de vele activiteiten en de clubsfeer dragen hieraan bij. Dus we mogen onszelf, zowel de huidige leden als de oud-leden, een schouderklopje geven en terecht een feestje vieren. Dat hebben we verdiend! Kijken we vooruit in de toekomst, dan is het belangrijk dat we al het goede behouden en waar nodig verbeteren zodat onze leden volop kunnen blijven genieten van de golfsport en onze Club in het bijzonder. Rest nog een woord van dank aan onze sponsors en de overheid die Golfclub Meerssen in al die jaren hebben gesteund. Wij hopen u allen te mogen ontmoeten bij de feestelijke activiteiten rond het 25- jarig jubileum. Gerard Stijnen Voorzitter 1994, december: Country-lidmaatschap Het Bestuur gaat over tot de instelling van een country-lidmaatschap. Een country-lid betaalt een inschrijfgeld van 50 gulden. De contributie is eveneens 50 gulden. Het country-lidmaatschap staat open voor oud-leden en partners van spelende leden. 5

De Zaanse Golfclub viert 25-jarig bestaan - Zaanbusiness
De 25 beste golfclubs van Nederland
Clubblad december 2012 - Nieuwegeinse GolfClub
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
Afslag 2008-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
Afslag 2008-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
Clubblad juli 2013 - Nieuwegeinse GolfClub
nummer 84 december 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
3: september - Hooge Bergsche Golfclub
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
De Jeugd commissie Nieuwe stroke index Golfclub de Koepel De ...
Afslag 2012-03.pdf - Golfclub Zeegersloot
nummer 76 mei 2009 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
Jaargang 26 nummer 2 - mei 2012 - Golfclub Veldzijde
golf club indeling 2op.indd - Golfclub Veldzijde
Brandstichtingen fors toegenomen - Stichting Salvage
Europe's No.1 For Your Healthy Business
Het eind van een tijdperk… op weg naar een nieuw begin
nummer 83 oktober 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Dimples 77 - aug 2009.qxd - Westfriese Golfclub
uit de hoek geklapt 20 jarig jubileum 2006 - Bewonersvereniging De ...