Views
7 months ago

AXI_A5_Booklet_API_Gateway_2018

Omdat de wereld aan elkaar hangt via API’s, ontstaat de nood aan een organisatie brede API strategie. Voor bedrijven is de ingebruikname van een open source API gateway voor de generieke beveiliging en het centraal beheer van alle API services bijzonder aangewezen.

AXI

AXI Open Source API Gateway A flexible, secure and affordable solution. With a fast time-to-market for new services.

Optimale beveiliging van het dataverkeer in een API driven wereld Het sterk groeiend gebruik van Application Programming Interfaces (API’s) en de nieuwe Europese AVG/GDPR wetgeving maken nieuwe investeringen in de beveiliging van het dataverkeer onvermijdelijk. Bestaande applicaties aanpassen om het dataverkeer adequaat te beveiligen, is uitermate tijdrovend en risicovol. Het is voor organisaties een stevige uitdaging om de steeds veranderende beveiligingsnormen op te volgen en deze tijdig te implementeren in het applicatielandschap. Met de API gateway van AXI vervalt de noodzaak om bestaande applicaties continu door te ontwikkelen in functie van nieuwe (lees: strengere) beveiligingseisen. AXI API Gateway is 100% gebaseerd op open standaarden en beantwoordt continu aan de nieuwste beveiligingseisen op het vlak van dataverkeer. De gateway wordt centraal in het netwerk geplaatst waarbij het volledige uitgaande en inkomende dataverkeer via de gateway wordt gerouteerd. Organisaties verkrijgen hierdoor de zekerheid dat de uitwisseling van data altijd veilig verloopt.